Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: aangevraagde vergunningen woonwagens/woonschepen 1919-1941


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 256
Inventarisnummer: 565 (15 okt. 1919 - 30 jan. 1929), 566 (20 mrt. 1929-22 apr. 1936), 567 (24 apr. 1936-19 aug. 1942)

Registers houdende aantekening van de aangevraagde vergunningen om een woonwagen of -boot als woning te mogen gebruiken
565 1919 - 1929
566 1929 - 1936
567 1936 - 1942
568 1942 - 1950
569 1950 - 1954
570 1954 - 1958
571 1958 - 1964
LINK: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&micode=256&milang=nl&mizk_alle=256&miview=inv2

NB.
De plaatsnamen met het nummer verwijzen naar de registers van woonwagens/woonschepen van de genoemde plaats:
Bijvoorbeeld:
* de woonwagen 'Oss 4' van Abraham Achtsteribbe zal verm. ook voorkomen in het inventarisnr. BHIC 7363-2276:
"Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
7363 Gemeentebestuur Oss (1811-1929)
Register van aangevraagde vergunningen tot het gebruiken van woonwagens en woonschepen
2276. 15 okt. 1919-13 aug. 1923
2277. 13 sept. 1923-7 juni 1927"


* Het woonschip "Sliedrecht 156" van Rokus de Groot zal verm. ook voorkomen in RAD 709-819:
"Regionaal Archief Dordrecht
709 Gemeente Sliedrecht (1932-1970)
818-824 Registers van Vergunningen om een woonwagen of een woonschip als woning te mogen gebruiken
818. januari 1920-7 september 1921
819. 10 september 1921-12 mei 1933
820. 13 mei 1933-maart 1942
821. april 1942-1 juni 1949
822. 2 juni 1949-23 november 1950
823. 25 november 1950-januari 1955
824. februari 1955-mei 1965"


* De woonwagen "Venlo 66" van Petrus Pruijmboom zal te vinden zijn in 70-1364c:
"Gemeentearchief Venlo
70 Gemeentesecretarie Venlo (1921-1938)
1364-1364 Registers van aangevraagde vergunningen om een woonwagen of woonschip als woning te mogen gebruiken
1364a. 1919-1926
1364b. 1926-1931
1364c. 1931-1936"


1929-1936


Woonwagens/woonschepen (20 mrt. 1929-22 apr. 1936)


Register
van
aangevraagde vergunningen om een woonwagen of een woonschip als woning te mogen gebruiken
(art. 2 van het Reglement op woonwagens en woonschepen)


Marinus Bontenbal, allen wonende te Rotterdam
(Vergunning verleend bij besch. v/d C.d.K. prov. ZH dd 4 Nov. 1935 A no. 17 (4d afd.) onder letter H 4538) Johanna Pruijmboom, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d C.d.K. prov. ZH dd 18 Nov. 1935 A no. 17 (4d afd.) onder letter H 4548)
(Bij besch. .... d.d. 19 Dec. 1935 ... vergunning ingetrokken)
(Zie 489) (Zie 425) (Zie 477) (Zie 481) (Zie 482) (10 Aug. 1936 A1272 vergunning ingetrokken.)
Register-
nummer der
aanvraag
Datum indiening
aanvraag
Kenmerk
woonwagen/woonschip
Naam aanvrager Andere personen Commissaris der Koningin
185 20-03-1929 "Dordrecht 185" woonwagen (H2606) Heinrich Friedrich Gottlieb Teuteberg, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Heinrich Friedrich Gottlieb Teuteberg, kermisreiziger, wonende te Dordrecht
Johanna Cornelia van Gorkom, zonder beroep, wonende te Dordrecht
Door CdK in ZH te Gv op 28 mei 1954 onder H12865 vergunning verleen tot 28 mei 1957 aan J. v. Griensven
Door CdK in ZH te Gv op 2 feb. 56 A no. 184/4 (4e afd.) vergunning t.n.c. J. v. Griensven ingetrokken ...
Door CdK. in Z.H. te Gv op 2 feb. 1856 onder H14384 vergunning verleend tot 2 feb. 1959 aan W. Kleinendorst (Combinatie met ww "Oldenzaal 404")
C.d.K. Zd.-Holland
186 20-03-1929 "Dordrecht 186" woonwagen (H2618) Machiel Kivits, acrobaat, wonende te Dordrecht Machiel Kivits, acrobaat
Melania Joanna Pernitz, zonder beroep
Nicolaas Gerardus Kivits, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
(ingetrokken bij besch. v.d. C.d.K. in Zuid Holland dd 29 Maart 1932 A no. 305 4e afd.)
C.d.K. Zd.-Holland
187 14-05-1929 "Dordrecht 125" - - -
188 22 April/10 Juli 1929 "Gorinchem 92" w.w. (woonwagen) Polydorus de Smet, venter, wonende te Geertruidenberg Polydorus de Smet, venter
Neeltje van der Hooft
Leonie de Smet
Halena de Smet
Aloijsius de Smet, alle wonende te Geertruidenberg
Nb. Brabant
189 22 April/12 Juli 1929 "Dordrecht 48" w.s. (woonschip) (H2682) Johannes Dekker, los arbeider, wonende te Dordrecht Johannes Dekker, los arbeider
(Sijgje van Sintmaartensdijk, zonder beroep)[overleden 11-4-31, 14-4-31 afgevoerd van de vergunning]
(Pieter van Wijngaarden, tuinman, allen wonende te Dordrecht)[afgevoerd op 18 Mei 1931]
(ingetrokken d.d. 9 Maart 1932 bij besluit A no. 227 4e afdeelinng ...)
Zd.-Holland
190 18-07-1929 "Dordrecht no. 190" woonschip Gustavus Joannes Baptista Uijtterschout, scheepsschilder, Dordrecht adres Scheepswerf Biesbosch Gustavus Joannes Baptista Uijtterschout, scheepsschilder, Dordrecht
Maria Hoste (echtg.)
Emma Susanna Uijtterschout
Irma Brunette Uijtterschout
Helena Alfonsina Uijtterschout
aanvulling op 23.9.'29: Eduardus Henk Uijtterschout te Dordrecht zonder beroep
Maurice Gaston Uijtterschout, aanvulling op 3 februari 1931
Frans Gustavus Uijtterschout, aanvulling op 6 juli 1932
(Vergunning verleend bij beschikking van den M.v.S. C.v. Koningin in Z.H. van 20 Sept. 1929 onder L.a H no. 2724 ...)
Door Comm. d K. in Zuid-Holland bij beschikk. 15 Feb. 52 onder H-10998 vergunning verleend aan Machiel Bergman te Gorinchem
Door C.v.d.K. in Zuid-Holland bij besch. 17 Juni 1955 onder H13776 verg. verleend aan Machiel Bergman te Gorinchem
Besch. C.d.K. i/d prov. Z.H. d.d. 3 feb. 1958 A. No. 203 (2e afd.) verg. t.n.v. M. Bergman ingetrokken
Zuid-Holland
los papier 17-06-1955 "Dordrecht 190" woonschip (H-13776) Machiel Bergman, geboren te Gorinchem op 11 Juni 1912, wonende te Gorinchem - Zuid-Holland
los papier 03-02-1958 "Dordrecht 190" woonschip (H-13776) Machiel Bergman, wonende te Gorinchem Korenbrugstraat 9 - Zuid-Holland
los papier 07-02-1962 "Dordrecht 190" woonschip (H-10998) Machiel Bergman, geboren te Gorinchem op 11 Juni 1912, wonende te Gorinchem (tot 15 Februari 1955) Zuid-Holland
191 30-07-1929 "Rotterdam 417" (H-2708) Mels van Driel, zonder beroep, wonende te Zwijndrecht Mels van Driel, geb. 28 Aug. 1869 te Zwijndrecht, z.b. te Zwijndrecht Zuid-Holland
192 27-08-1929 "Breda 68" w.s. (woonschip) (H-2824) Jan Hovestad Dalm, waker b/d Rijkswaterstaat te Dordrecht Jan Hovestad Dalm, waker Rijksw. Dordrecht
Theodora Maria Driessen, echtg. zonder beroep
Elisabeth Theodorua Maria Salm,winkeljuffrouw
Arie Hovestad Dalm, leerl. meubelm.
Paul Dalm
Jan Dalm
Theodora Maria Dalm
(geldig tot 10 Mrt 1933)
C.d.Kon. Zuid-Holland (zie 122)
193 11-09-1929 "Dordrecht 50" Luitzen Koopmans, zonder beroep, wonende te Dordrecht Luitzen Koopmans, zonder beroep, en
Janna Cornelia Oome (echtgenote) zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
(aanvraag ingetrokken)
C.d.K. prov. Z.H.
194 17-09-1929 "Katwijk 1" w.w. (woonwagen) Alfred Feuerstake, musicus, Amsterdam Alfred Feuerstake, musicus, A'dam
en echtg. Catharina Augustina de Rijber
Catharina Hermina Feuerstake, geen
(aanvraag vervallen)
Commissaris in de Prov. N. Holl.
195 30-09-1929 "Sliedrecht 156" w.s. (woonschip) (H2802) Nicolaas Brouwers, timmerman, Dordrecht Nicolaas Brouwers, timmerman, Dordrecht
Christina Catharina Tuijn, zonder, Dordrecht
Pieter Nicolaas Brouwers, metselaar, Dordrecht
Wilhelmus Brouwers, kantoorbed., Dordrecht
Nicolaas Brouwers, zonder, Dordrecht
Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland
196 10-01-1930 "Ridderkerk 35" w.w. (woonwagen) (H2912) Gottfried Müllenberg, koopman, wonende te Gorinchem Gottfried Müllenberg, koopman, wonende te Gorinchem
Petronella Netten, koopvrouw, wonende te Gorinchem
Boukje Pieternella Netten, zonder beroep
Antonius Netten, zonder beroep
Geertruida Netten, zonder ber., allen wonende te Gorinchem
C. de Kon. Z-H (zie 152)
197 11-01-1930 "Rotterdam 280" w.w. (woonwagen) August Prescher (Brinkhuizen), artist (circus), Bergen op Zoom August Prescher (Brinkhuizen), artist (circus), Bergen op Zoom
echtg. van Helena Jeannette van Bever, artiste (circus), en
Marie Helene Henriette D'havé, artiste (circus), allen wonende te Bergen op Zoom
(niet doorgegaan)
Comm. de Koningin prov. N. Brabant
198 21-01-1930 "Bergen op Zoom 44" w.w. (woonwagen) Adrianus van der Linden, koopman in schoenen (Kaatsheuvel) Loon op Zand Adrianus van der Linden, koopman, Kaatsheuvel
Cornelia Pruimenboom, zonder beroep, Dordrecht
Cornelia Huiberdina van der Linden, Dordrecht
(uit v.. v/d Linden is gebleken dat op 24 mrt. 30 hem vergunning is verleend N. 1187)
Comm. Koningin N. Brabant
199 02-04-1930 "Amsterdam 862" (H2907) Hendrikus Dauphin, kermisreiziger, Dordrecht Hendrikus Dauphin, kermisreiziger, Dordrecht
en echtg. Chrsitina van Griensven
Comm. Koningin Z. Holland
200 24-02-1930 "Helmond 54" w.w. (woonwagen) (H2844) Gerrit Hoogendoorn, walmachinist, Dordrecht Gerrit Hoogendoorn, walmachinist, Dordrecht
en echtg. Jacoba van Bree, zonder beroep, te Dordrecht
(ingetrokken 17 Maart 1931)
C. de K. Zuid Holland
201 25-02-1930 "Dordrecht 11" w.w. (woonwagen) Martinus van den Broek, opperman te Dordrecht Martinus van den Broek, opperman te Dordrecht
Hubertina Knapen, zonder beroep
Lodewijk Hubert Vos, fabrl arbeider
Servatius Huberrus Vos, fabr. arb.
Maria Johanna Vos, fabr. arbeidster
Hubertina Sophia Vos, zonder beroep
Elisabeth Catharina Vos, zonder beroep, allen te Dordrecht
(aanvraag ingetrokken)
C. de K. Zuid Holland
los papier 26-03-1970 "Dordrecht 11" w.w. (woonwagen) Berendina Bolland, geboren Raalte 25-10-1909, van beroep zonder, wonende te Marken. Berendina Bolland
Het maximum aantal personen in de woonschip(!) mag wonen of nachtverblijf hebben is 79.
-
202 10-03-1930 "Gorinchem 101" w.w. (woonwagen) (H2906) Gerrit Jan van Rookhuizen, schilder, Dordrecht aanvrager [= Gerrit Jan van Rookhuizen, schilder, Dordrecht]
Jenneke Ruiter, geb. te Apeldoorn 28 Sept. 1883, ventster
Gerrit Jan v. Rookhuizen, Dordrecht, 10 Nov. 1922.
(Vergunning verleend onder letter H2906 .... geldig tot 20 Juni 1933)
Z. Holl.
203 04-04-1930 "Sliedrecht 152" w.s. (woonschip) (H2920) Leendert van Leer, koopman, Dordrecht aanvrager [= Leendert van Leer, koopman, Dordrecht]
Wilhelmina Zoutewell, echtg.e
L. van Leer, Dordrecht 28-5-88
Stijntje v. Leer, R'dam 20-9-12
Arie van Leer, Dordt 19-2-14
Willem Frederik van Leer, 9-11-20
Adriana Geertruida van Leer, 7-11-1924
Elisabeth van Leer, 25-5-26
Wilhelmina van Leer, 27-4-28
(Ingetrokkken d.d. 19 Juni 1931 A. No. 421 (2de Afdeeling))
Zuid-Holl.
204 11-04-1930 "Sliedrecht 142" w.s. (woonschip) (H2909) Cornelis van den Hout, zonder beroep, Dordrecht aanvrager [= Cornelis van den Hout, zonder beroep, Dordrecht]
Rosalia Juliana Belien, geb. te Borgerhout 24-3-1888, z. beroep, Dordrecht [overl. Dordrecht 16-4-1950]
(Op 28 Sept. 1931 .... ingetrokkken , omdat vd Hout niet meer geacht kan worden bewoner van het woonschip te zijn.)
Z-Holl.
205 06-05-1930 "Dordrecht 63" (N1239) Johannes Mart. v. Wanroij, koopman, Loon op Zand aanvrager [= Johannes Mart. v. Wanroij, koopman, Loon op Zand]
Johanna Cornelia Maria Pruijmboom, z.b. geb. te Loon op Zand 10 jan. 1902
Rinus v. Wanroij, z.b. 6 Nov. 1928 te Dordrecht geb, allen wonende te Loon op Zand
Aanvulling 5 Juli 1932 met Johanens Martinus van Wanrooij, geb. te Dordrecht 4 Juli 1932.
N.-Brab.
206 13-06-1930 "Dordrecht 55" Petrus Pruijmboom, koopman, Loon op Zand aanvrager [= Petrus Pruijmboom, koopman, Loon op Zand]
Dirka Nette, echtg.e P. Pruijmboom 8 Oct. 1873 Loon op Zand
Antonia Pruijmboom, 8 April 1905, Loon op Zand
Hendrika Pruijmboom, 2 mrt 1913, Loon op Zand
Marinus Pruijmboom, 10 Apr. 1915, Loon op Zand, allen wonende te Loon op Zand
N.-Brab.
207 13-06-1930 "Dordrecht 111" (H2908) Gerrit Brand, stoelenmatter, Dordrecht Gerrit Brand, geb. 19 April 1852 te Dubbeldam, te Dordrecht woonachtig
(Vergunning verleend door C.d.K. in Zuid Holland d.d. 23 Juni 1930 ... geldig tot 23 Juni 1933)
Z. Holl (zie 111)
208 27-06-1930 "Dordrecht 208" w.w. (woonwagen)(H2952) Bernardus Reijnier, koopman in gal., Sliedrecht Bernardus Reijnier
Wilhelmina Francina Reijnier
Bernardus Franciscus Reijnier
Francisucs Gerhardus Reijnier
Maria Theodora Reijnier, allen te Sliedrecht
(3 Oct. 1930 in verg. opgeg. aan den Burgemeester van Arnhem ter uitreiking)
(Ingetrokken bij beschikking van den her CdK ... 25 Aug. 1931 ...)
Z. Holl.
209 08-07-1930 "Sliedrecht 117" w.s. (woonschip)(H2949) Jan Zendman, fabr. arbeider, Dordrecht Jan Zendman, geb. te Rdam 21 feb. 1907
Annigje van Sint Annaland, geb. te Papendrecht 15 Juli 1911.
Harmina Zendman, geb. te Dordt 16 feb. 1930
(Vergunning verleend ... tot 22 Sept. 1933)
(bewoont het schip niet meer, Dec. 1930, vergunning zoekgeraakt)
C.d.K. Zuid Holland
210 25-08-1930 "Sliedrecht 140" w.s. (woonschip) Jan Harm Zendman, aanhouder te Dordrecht 1. Jan Harm Zendma, geb. Rotterdam 28 feb. 1908
2. Johanna Dalebout, z. beroep, geb. te Dordrecht 24 Juli 1912
(Ingetrokken bij besch. ... 27 Mei 1931 ... aangezien Zendman niet meer geacht kan worden bewoner v/h woonschip te zijn.)
C.d.K. Zuid Holland
211 15-09-1930 "Dordrecht 211" w.w. (woonwagen)(H2945) Willem van Hemert, koopman in galanteriën, wonende te Rotterdam 1. Willem van Hemert, koopman in galanteriën, Rotterdam
2. Catharina Paerels, zonder ber.
3. Frederika Johanna Wilhelmina Anthonia van Hemert
4. Anna van Hemert
5. Cornelis van Hemert, mede wonende te Rotterdam
(Vergunning verleend op 28 October 1930 door CdK in Zuid-Holland tot 28 Oct. 1933 of tot een eventueel vroegere datum waarop de door den Minister v. Justitie verleende ontheffing van de reglementaire eischen mocht worden opgezegd)
(Verleend met afwijking van het bepaald in art. 2 10 lid sub 1 van het Regl. op Woonwagens en Woonschepen)
(Ingetrokken bij besluit van den C.d.K. in Zuid Holland dd 6 Januari 1931; Aangezen van Hemert niet meer geacht kan worden bewoner van den woonwagen te zijn)
Op 12 April 1932 door den CdK in ZH vergunning voor dezen wagen verleend aan Wouter Leendert van der Wel te Rdam
Bij besch. CdK in ZH 16-3-1933 A no. 426 4e afd. is de vergunning ingetrokken aangezien v/d Wel niet meer geacht kan worden bewoner v.d woonwagen te zijn
C.d.K. Zuid Holland
212 17-10-1930 "Dordrecht 116" (H2994) Marinus Willem van de Linde, parkeerwachter, wonende te Dordrecht 1. Marinus Willem van de Linde, parkeerwachter
2. Maria Johanna Alders, zonder beroep
3. Reinier Jacobus van de Linde
4. Theodorus Cornelis van de Linde
5. Maria Cornelia van de Linde
6. Cornelia Theodora van de Linde
7. Gerardus Hermanus van de Linde
8. Hendrina Maria van de Linde
9. Wilhelmina Petronella van de Linde, 3 t/m 8 zonder beroep. Allen wonen te Dordrecht
(Bij besch. d.d. 30 April 1931 van ... is deze vergunning ingetrokken)
Zuid Holland (zie 116, zie 225)
213 24-10-1930 "Rotterdam 254" w.s. (woonschip) (H3033) Jacob van Oort, dekknecht, thans nog wonende te H.I. Ambacht, Nieuwe Boschweg (veerbedrijf) Heeft zich later gevestigd te Alblasserdam, woonschip b/d Veersteiger. Jacob van Oort (gaat over eeniger tijd trouwen)
(Vergunning verleend op 14 Januari 1931 ... tot 14 Jan. 1934)
Zuid Holland
214 28-10-1930 "Dordrecht 32" (H-2996) Jan Gerrit Bartels, metaalslijper 1. Jan Gerrit Bartels, metaalslijper
2. Victorina de Lijzer, zonder beroep
3. Pieternella Maria Bartels, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend op 13 Nov 1930 ... tot 13 Nov. 1933)
Zuid Holland
215 17-11-1930 "Rotterdam 132" w.w. (woonwagen) Martinus Duits, koopman, wonende te Nijmegen 1. Martinus Duits, koopman in galanterien
2. Elselina Robben, zonder beroep
3. Anna Maria Duits, z.b.
3. Joh.a Wilh.a (Johanna Wilhelmina) Duits, z.b.
5. Martinus Roelof Duits, z.b.
6. Simon Petrus Duits, z.b.
7. Johs. (Johannes) Hendrikus Duits, z.b., allen gedomicilieerd te Nijmegen
C.v.K. prov. Gelderland
216 18-12-1930 "Delft 4" w.w. (woonwagen) (H3039) Martin Müllenberg, schilder, wonende te Dordrecht 1. Martin Müllenberg, schilder
2. Hendrika Pruijmboom, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
Op 29 Januari 1931 vergunning verlend door den CdK Z.J. onder leter H no. 3039 ...;
De vergunning ingeleverd 30/4 '31, omdat hij niet meer geacht kan worden bewoner v/d woonwagen te zijn;
Ingetrokken 5/6 1931 A no. 379 2e Afd.
C.v.K. Zuid Holland
217 18-12-1930 "Breda 263" w.w. (woonwagen) (N1294) Thomas van Wanrooij, schoenmaker, wonende te Loon op Zand 1. Thomas van Wanrooij, schoenmaker
2. Antonia Pruijmboom, zonder beroep, wonende te Loon op Zand
(Vergunning verleend dd 4 Febr. 1931 onder letter N. 1294 ...)
C.v.K. Noord Babrant
218 29-12-1930 "Dordrecht 117" w.w. (woonwagen) (H3046) Jacobus Petrus van Haren, orgeldraaier, wonende te Zwijndrecht Jacobus P. van Haren, orgeldraaier, wonende te Zwijndrecht
(Vergunning verleend ... dd 20 Februari 1931 onder letter H. no. 3046)
ZH
219 12-01-1931 "Dordrecht 219 (271)" w.w. (woonwagen) (L449) Henri(cus) van Bever, kermisreizger, wonende te Wondelgem 1. Henri(cus) van Bever, kermisreizger, wonende te Wondelgem (B)
2. Maria Theresia Maes, zonde beroep, wonende te Wondelgem (B)
(Vergunning verleend ... dd 21 Februari 1931 onder letter L. no. 449)
CdeK Utrecht
220 27-01-1931 "Dordrecht 150" w.s. (woonschip) (H3059) Jan Meuldijk, schuitenverhuurder, te Dordrecht Jan Meuldijk, schuitenverhuurder
Lijntje de Paus, zonder beroep
Adrianus Meuldijk, zonder beroep
Pieter Meuldijk, zonder beroep
Elisabeth Meuldijk, zonder beroep
C. de K. Zuid Holland (zie 95 en 150)
221 12-02-1931 "Amsterdam 2140" w.s. (woonschip) (H3073) Jacob van den Oever, uitvoerder wonende te Gorinchem 1. Jacob van den Oever, uitvoerder van waterwerken
2. Grietje Hartog, zonder beroep
3. Gijsbert van den Oever, zonder beroep, allen wonende te Gorichem
C. de K. Zuid Holland
222 24-02-1931 "Apeldoorn 80" w.w. (woonwagen) (H-3076) Petrus van Griensven, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Petrus van Griensven, kermisreiziger
Helena de Garde, zonder beroep;
Maria Margaretha van Griensven, fabrieksarbeidster
Adriana van Griensven, zonder beroep;
Johannes van Griensven, kermisreiziger
Madelena Maria van Griensven, fabrieksarbeidster
Antonius van Griensven, fabrieksarbeider
Nicolaas van Griensven, fabrieksarbeider
Rosa an Griensven, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
Z.H. (zie 80)
223 07-04-1931 "Dordrecht 5 (147)" w.s. (woonschip) (H3078) Huibregt Mik, visscher, wonende te Dordrecht Huibregt Mik, visscher
Cornelia Broer, zonder beroep
Jan Mik, fabr. arbeider
Maria Muller, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
ZH (zie 147)
224 10-04-1931 "Dordrecht 145" w.s. (woonschip) (H3087) Bartholomeus Gerardus Nagtegaal, zonder beroep, wonende te Dordrecht Bartholomeus Gerardus Nagtegaal, zonder beroep
Lijntje Verweij, echtg. B.G. Nagtegaal, vischventster
Geertruida Pieternella Nagtegaal, fabr. arbeidster
Teunis Gerardus Nagtegaal, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
ZH (zie 148)
225 24-04-1931 "Rotterdam 113" w.s. (woonschip) (A3085) Marinus Willem van de Linde, parkeerwachter, wonende te Dordrecht Marinus Willem van de Linde, parkeerwachter
Maria Johanna Alders, echtg. M.W. van de Linde, zonder beroep
Reinier Jacobus van de Linde
Theodorus Cornelis van de Linde
Maria Cornelia van de Linde
Cornelia Theodora van de Linde
Gerardus Hermanus van de Linde
Hendrina Maria van de Linde, allen wonende te Dordrecht
ZH (zie 116, (225))
226 11-05-1931 "Rotterdam 1281" woonwagen (H3114) Johannes Cornelis Westenberg, theaterexploitant, wonende te Dordrecht Johannes Cornelis Westenberg, theaterexploitant
Wilhelmina Johanna Teuteberg, zonder beroep;
Jacobus Johannes Westenberg;
Jacobus Martinus Westenberg, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend d.d. 8 Juni '31 ... tot 8 Juni 1934.)
ZH (zie 155)
227 11-05-1931 "Dordrecht 156" woonwagen (H3111) Martinus Westenberg, theaterexploitant, wonende te Dordrecht Martinus Westenberg, theaterexploitant
Antonia Louisa Paetzhold, zonder beroep;
Johann Baptiste Westenberg, allen wonende te Dordrecht
(Bij beschikking van 5 Juni '31 ... vergunning verlend onder letter H.3111 tot 5 Juni 1934.)
ZH (zie 156)
228 19-05-1931 "Sliedrecht 140" woonschip (H3112) Abraham Anthonij Schippers, stoker, wonende te Dordrecht Abraham Anthonij Schippers, stoker, wonende te Dordrecht
(Bij beschikking van 5/6 '31 ... vergunning verleend onder letter H.3112 tot 5 Juni 1934.)
(Ingetrokken bij besch. van den CdK in Z.Holl. van den 31 Oct. '31 aangezien Schippers niet meer geacht kan worden bewoner van dat woonschip te zijn.)
ZH (zie 156)
229 08-06-1931 "Sliedrecht 137" woonschip (H3139) Willem Johannes Verhoef, landarbeider, wonende te Dordrecht 1. Willem Johannes Verhoef, landarbeider
2. Johanna Dijmphna Jongenelen, geb. de Rooij, zonder beroep, beide wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besl. van ... d.d. 20 Juli 1931, onder H-3139)
(Ingetrokken bij besch. v/d CdK in Z.H. van 31 October 1931 aangezien Verhoef niet meer geacht kan worden bewoner van dat woonschip te zijn.)
CdK ZH (zie 240)
230 11-06-1931 "Velsen 70" woonschip (H3135) Leendert van Leer Leendert van Leer, koopman
Wilhelmina van Leer-Zoutewell, z.b.
Stijntje van Leer, z.b.
Arie van Leer, fabr. arb.
Willem Frderik van Leer, z.b.
Leendert van Leer, z.b.
Adriana Geertruida v. Leer, z.b.
Elisabeth van Leer, z.b.
Wilhelmina van Leer, z.b., allen wonende te Dordrecht
(ingetrokken d.d. 25 Aug. 1931)
ZH
231 04-07-1931 "Sliedrecht 128" w.s. (woonschip) Cornelis van der Heijden, los werkman, te Dordrecht Cornelis van der Heijden, los werkman
Adriaantje van den Ouden, z.b. (echtg. Alphonus Janssens)
Jan Jacobus Janssens, z.b., allen te Dordrecht
aanvraag ingetrokken
232 02-07-1931 "Sliedrecht 100" woonschip (H3174) Hendrikus Anthonius van den Hout 1. Hendrikus Anthonius van den Hout, grondwerker
2. Tona van Eijsden, z.b.
3. Wilh.a Cornelia van den Hout, zonder beroep 4. Adrianua Joh.a van den Hout, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
C.d.K. Z.H.
233 05-09-1931 "Dordrecht 233" woonwagen (H-3218) Hendrikus Leonardus Semler, koopman te Dordrecht 1. Hendrikus Leonardus Semler, koopman
2. Catharina Hendrika hendriks, echtg. van G.A.M. Stolzenbach, zonder beroep
3. Wilh.a Cornelia van den Hout, zonder beroep 4. Joanna van Oers, z.b., allen wonende te Dordrecht
C.d.K. Z.H.
234 08-09-1931 "Oss 68" ww, woonwagen Pieter van der Ven, koopman te Dordrecht
Adriana Pieternella Pekops de Haas, zonder beroep te Dordrecht
Maria Padmos, geboren te Zierikzee 18 April 1915
Pieter van der Ven, koopman
Adriana Pieternella Pekops de Haas, zonder beroep
Maria Padmos, fab. arb., allen wonende te Dordrecht
(Vergunning geweigerd ....)
C.d.K. Zuid Holl.
235 14-09-1931 "Dordrecht 235" woonschip (H3213) Everardus Marinus van den Berk, koopman te water, wonende te Dordrecht Everardus Marinus van den Berk, koopman te water
Johanna Petronella van Deijzen, z.b.
Antonius Joseph van den Berk
Willem Gerard van den Berk, allen wonende te Dordrecht
(Op 5 October 1931 vergunning verleend .. onder letter H3213)
C.d.K. Z.H.
236 15-09-1931 "Dordrecht 92" woonschip (H3211) Anne Klaas Kooistra, verzekeringsagent, wonende te Dordrecht 1. Anne Klaas Kooistra, verzekeringsagent
2. Lucia Martina Visser, zb., beiden wonende te Dordrecht
(Op 5 October 1931 vergunning verleend .. onder letter H3211)
C.d.K. Zuid Holl.
237 18-09-1931 "Dordrecht 71" woonwagen (H3212) Heinrich Müllenberg, schilder en koopman, wonende te Dordrecht Heinrich Müllenberg, schilder en koopman, wonende te Dordrecht
(Op 5 October 1931 vergunning verleend .. onder letter H3212)
(Ingetrokken v/d CdK dd 10 October 1932 no. A1601 3e Afd.)
C.d.K. Z.H.
238 25-09-1931 "Amsterdam 377" woonschip (H3225) Adolph van den Beemt, scheepsklinker, wonende te Dordrecht Adolph van den Beemt, scheepsklinker, en
Wijbrig Martina Kooistra, z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij schrijven van 30 Oct. 31 ... onder letter H. no. 3225)
C.d.K. Z.H.
239 20-10-1931 "Schiedam 118" woonwagen (H3293) Martin Müllenberg, koopman, Dordrecht Martin Müllenberg, koopman
Hendrik Pruijmboom, zonder beroep
Johann Müllenberg, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
(Op 11 Januari 1932 ... tot 11 Januari 1935)
C.der K. in Z.H.
240 27-10-1931 "Schiedam 140" woonschip (H3239) Willem Johannes Verhoef, fabr. arb., wonende te Dordrecht 1. Willem Johannes Verhoef, fabr. arb.
2. Johanna Dymphna de Rooij, echtg. van H. Jongenelen, z.b. beiden wonende te Dordrecht
3. Cornelis Wilhelmus Jongenelen, geb. 10 Feb. 1932
(Ingetrokken door CdK in ZH dd 12 Augs. '32 A no. 1290)
C.der K. Z.H. (zie 229)
241 09-11-1931 "Dordrecht 241" woonark voor personeel (H3243) Adrianus Kastelein, aannemer van water werken, wonende te Dordrecht en Dir. van de N.V. C. Kastelein & Zoons aannemersbedrijf
Bij schrijven van 5 Dec. 1931 door den CdK in ZH vergunning verleend onder letter H-3243 tot 5 Dec. 1934
Verg. verleend der CdK. in ZH. V739/2 aan J.B. Biekart, student wonende te Delft tot 15 Dec. 1952 onder H.9417
Bij den aanvrager werkzaam zijnd personeel C.d.K. Z.H.
242 16-11-1931 "Sliedrecht no. 142" woonschip (H-3242) Hendrik Wolda, horlogemaker, wonende te Dordrecht Hendrik Wolda, horlogemaker
Hijlkje Jorwerta, zb
Hendrik Wijbe, Wolda, zb
Pieternella Margaretha Wolda, zb
(Ingetrokken bij ebsch. M. v.S. CdK. .. d.d. 14 Juli 1932 ...)
C.d.K. Z.H.
243 19-11-1931 "Gorinchem 72" woonwagen Franciscus Kluijtmans, koopman, wonende te Gorinchem Franciscus Kluijtmans, koopman
Cornelia Antonia van Laarhoven, zonder
Embertus Franc.s Kluijtmans, z.b.
Catharina Kluijtmans, z.b.
Arnoldus Franciscus Kluijtmans, z.b.
Franciscus Wilhelmus Kluijtmans, zb, allen wonende te Dordrecht
(niet in orde is vertrokken)
C.d.K. Z.H.
244 20-11-1931 "Breda 42" woonwagen (H3271) Pieternella van Wanrooij, e/v B. Glerum, koopvrouw, wonende te Dordrecht Pieternella van Wanrooij, e/v B. Glerum, koopvrouw
Petrus Netten, koopman
Pieternella Glerum, z.b.
Martinus van Wanroioij, z.b.
Leonie Glerum, zb, allen wonende te Dordrecht
(Ingetrokken bij besch ... 5 Sept 1934 ...)
C.d.K. (Z.H.)
245 24-11-1931 "Dordrecht 245" woonwagen (H3302) Friedrich Wilhelm Leiendecker, straatmuzikant, wonende te Dordrecht Friedrich Wilhelm Leiendecker, straatmuzikant, wonende te Dordrecht
(Op 19 Januari 1932 vergunning verleend door CdK in Zuid Holland onder H. 3302 tot 19-1-35)
C.d.K. (Z.H.)
246 29-10-1932 "Alkmaar 149" woonwagen Nicolaas Willems, losarbeider en muzikant, wonende te Dordrecht 1. Nicolaas Willems, losarbeider en muzikant, wonende te Dordrecht
2. Maria Hubertina Massij, z.b.
3. Franciscus Willems, koopman
4. Johannes Willems, z.b.
5. Geertruida Hubertina Willems, z.b.
6. Gerard Willems, z.b.
7. Niciolaas Willems, z.b.
8. Wilhelm Willems, z.b.
9. Marinus Willems, z.b.
(Bij beschikking van 23 Mrt 32 van den ... vergunning verleend, met ontheffing van het bepaalde bij art. 1 eerste lid sub 4 art 4 1e lid sub 1 v/h Regl.; tot 23 maart 1935)
C.d.K. Z.H.
247 04-02-1932 "Sliedrecht 117" woonschip (H-3333) Wouter Martinus van de Graaf, los werkman Wouter Martinus van de Graaf
(Vergunning verleend bij besl. 4 Maart 1932 ... tot 4 Maart 1935)
C.d.K. (Z.H.)
248 11-03-1932 "Harderwijk 42"(H-3348) Petrus Henricus van Griensven, kermisexploitant, wonende te Dordrecht 1. Petrus Henricus van Griensven, kermisexploitant
2. Sientje Kooistra, geboren te Dockum 23 Decr. 1906
3. Petrus van Griensven, zb, allen wonende te Dordrecht
4. op 14 mrt 1933 bijgeschreven Dirk van Griensven, geb. te Dordrecht 13 Dec. 1932
(Bij besch. C der K in Z-Holl van 20 maart 1932, vergunning verleend onder letter H-3348 tot 29 Maart 1935)
C.d.K. Z.H.
249 04-04-1932 "Dordrecht 116" (H-3410) Jannis de Lijzer, arbeider, wonende te Dordrecht Jannis de Lijzer, arbeider
Maria Staelens, z.b.
Johannes de Lijzer, z.b, allen wonende te Dordrecht
(.. 29 Jan. 1934 .. vergunning ingetrokken)
C.d.K. Z.H.
250 23-04-1932 "Goes 11" woonwagen (H-3401) Gerardus Johannes de Smoker, grondwerker, wonende te Dordrecht 1. Gerardus Johannes de Smoker, grondwerker
2. Louisa Wilhelina Hofman, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
(Ingetrokken bij besluit ... 23 Aug. 32 ...)
C.d.K. Z.H.
251 04-05-1932 "Dordrecht 48" woonschip (H-3411) Johannes Dekker, losarbeider, wonende te Dordrecht Johannes Dekker, losarbeider, wonende te Dordrecht
(Ingetrokken bij besluit ... 19 Sept. 32 ...)
C.d.K. Z.H.
252 25-05-1932 "Dordrecht 252" woonwagen (H-3426) Pieter van der Ven, venter in galanterien, te Dordrecht 1. Pieter van der Ven, venter in gal.
2. Adriana Pieternella Pekops de Haas, z.b.
3. Maria Padmos, fabrieksarb., allen wonende te Dordrecht
(Ingetrokken bij besluit ... 7 Mrt. 33 na A374-4e Afd aangezien v/der Ven niet meer geacht kon worden bewoner van den wooninge te zijn)
Bij besch. CdK prov. ZH dd 22 April 1937 A no. 600 (4e afd) vergunning ten name van Nicolaas Willems ingetrokken (is niet meer de bewoner)
C.d.K. Z.H.
253 05-07-1932 "Ridderkerk 34" woonwagen (H-3480) Willem Johannes Kleijn, koopman in galanteriën, wonende te Rotterdam 1. Willem Johannes Kleijn, koopman in galanterien
2. Bastiaantje Fase, z.b.
3. Hubrecht Pieter Kleijn, z.b.
4. Lena Willemina Kleijn, zb, allen wonende te Rdam
(Bij besluit ... vergunning verleend onder H-3480..)
C.d.K. Z.H.
254 01-08-1932 "Dordrecht 44" woonschip (H-3486) Willem Johannes Verhoef, fabrieksarbeider, wonende te Dordrecht 1. Willem Johannes Verhoef, fabrieksarbeider
2. Johanna Dijmphna Jongenelen-geb. de Rooij, zb
3. Cornelis Wilhelmus Jongenelen, zb, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch: ... vergunning verleend onder H-3486)
(Bij besch. M.v.D. CdK prov. ZH dd 1 April 1935 .. vergunning ingetrokken)
C.d.K. Z.H.
255 02-08-1932 "Sliedrecht 140" woonschip Abraham Anthonij Schippers, machinist, wonende te Dordrecht Abraham Anthonij Schippers, machinist, wonende te Dordrecht
(Bij besch: v/d CdK in Z.H. d.d. 29 Aug. 1932 A no. 17 4e afd. vergunning verleend)
C.d.K. Z.H.
256 03-08-1932 "Sliedrecht 178" woonschip Jan Zendman, los arbeider, wonende te Dordrecht Jan Zendman, los arb.
Annigje van Sint Annaland, z.b.
Harmina Zendman, z.b.
Hendrik Zendman, z.b.
(aanvraag ingetrokken)
C.d.K. Z.H.
257 22-08-1932 "Goes 11" woonwagen Hubertus Hendricus Netten, koopman in galanterien, wonende te Dordrecht 1. Hubertus Hendricus Netten, koopman in gal.
2. Wilhelmina Vervaart, zb
3. Jacobus Netten, zb
4. Elisabeth Netten, zb
5. Wilhemina Netten, zb, allen wonende te Dordrecht
(Niet doorgegeven aanvrager heeft dezen wagen verkocht en bewoond hem niet meer)
C.d.K. Z.H.
258 26-08-1932 "Dordrecht 258" woonschip (H3491) Hendrikus Ippel, rijswerker, wonende te Dordrecht 1. Hendrikus Ippel, rijswerker
2. Susanna Gerdina Fontijn, zb, beiden wonende te Dordrecht
(vergunning verleend dd 15 Sept. 1932 ....)
(Bij besch. van M.v.St. CdK .. dd 29 Oct 1937 A No. 17 (4e afd.) vergunning verleend aan Willem van Herpen wonended te Dordrecht onder letter H5336)
C.d.K. Z.H.
260 15-09-1932 "Schoonhoven 19" woonwagen
(de eerste keer is vergunning
verleend onder Schoonhoven 14)
(H-3526)
Hermanus Steegman, palingventer, wonende te Zwijndrecht aanvrager
(Bij besch: v/d CdK in Zuid-Holland d.d. 12 Oct. 1932 vergunning verleend onder letter H-3526)
(Ingetrokken bij schrijven van 23 Juni 1933, 4e Afd. A no. 1018)
C.d.K. Z.H.
261 16-09-1932 - Hubertus Hendricus Netten, koopman in galanterien te Dordrecht (aanvraag ingetrokken) -
262 15-09-1932 "Dordrecht 48" woonschip (H-3522) Johannes Petrus Visch, los arbeider, te Dordrecht aanvrager [= Johannes Petrus Visch, los arbeider, te Dordrecht]
Hermina Zendman, z.b.
Gerrit Hendrik Geerling, z.b.
Neeltje Johanna Petr.a Geerling, z.b.
Dirkje Antonia Geerling, z.b.
Anna Cornelia Geerling, z.b.
(Op 11 Oct. 1932 A no. 17 4e Afd. vergunning verleend onder H-3522)
C.d.K Z.H.
263 17-09-1932 "Sliedrecht 34" woonschip (H-3521) Jan Harm Zendman, ijzerwerker, wonende te Dordrecht aanvrager [= Jan Harm Zendman, ijzerwerker, wonende te Dordrecht]
Johanna Dalebout, z.b.
Harmina Zendman, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Op 11 Oct. 1932 A no. 17 4e Afd. vergunning verleend onder H-3521)
C.d.K Z.H.
264 01-10-1932 "Gorinchem 57" woonschip (H-3523) Jan Zendman, los arbeider, te Dordrecht 1. Jan Zendman, los arb.
2. Annigje van Sint Annalans, zb
3. Harmina Zendman, z.b.
4. Hendrik Zendman, z.b.
(Op 11 Oct. 1932 A no. 17 4e Afd. vergunning verleend onder H-3523)
(Ingetrokken bij schrijven van CdK 15/11 '32 (4e Afd.) A No. 1753)
C.d.K Z.H.
264 08-10-1932 "Dordrecht 190" woonschip (H-3534) Gustavus Joannes Baptista, Uijtterschout, wonende te Dordrecht 1. aanvrager [= Gustavus Joannes Baptista, Uijtterschout, wonende te Dordrecht]
2. Marie Hoste, zb.
3. Emma Susanna Uijtterschout, zb
4. Irma Brunette Uijtterschout, zb.
5. Helena Alfonsina Uijtterschout, zb.
6. Eduardus Henk Uijtterschout, zb.
7. Maurice Gaston Uijtterschout, zb.
8. Frans Gustavus Uijtterschout, zb.
9. Irene Marie Marta de Vreeze, kapster, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. v/d C.d.K. in ZH d.d. 24 October 1932 vergunning verleend onder H-3534)
C.d.K (Z.H.)
266 11-10-1932 "Dordrecht 19" woonschip (H-3541) Adriaan Bos, aannemer te Dordrecht Personeel
1. Gijsbert de Ruijter, mach., wonende te Dordrecht
2. Eugenie Josephina Hoste, z.b.
3. Karel Marcel de Maesschalck, stoker, eveneens wonende te Dordrecht
(Bij schrijven van CdK dd 1 November 1932 vergunning verleend onder H-3541)
C.d.K (Z.H.)
267 10-11-1932 "Rotterdam 399 (Sliedrecht 142)" woonschip (H-3566) Jan Zendman, los arbeider, te Dordrecht 1. aanvrager
2. Annigje van Sint Annaland, zb
3. Harmina Zendman
4, Hendrik Zendman, allen te Dordrecht
5. Johannes Petrus Zendman, te Dordrecht
(bij schouw bleek het nummer en naam v/d Schip foutief opgegeven)
(vergunning verleend bij schrijven v/d CdK ZH van 28 Nov. 1932 onder letter H. 3566)
C.d.K Z.H.
268 16-11-1932 "Sliedrecht 111" woonschip (H-3565) Christiaan Johannes Veraart, koopman in galanterien wonende te Dordrecht 1. Aanvrager
2. Elisabeth Maria Brocatus, wed. van A. de Klerk, z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij schrijven van den CdK ZH van 28 Nov. 1932 onder letter H-3565)
(Ingetrokken bij beschikking v/d M.v.St. CdK prov. ZH dd 21 April 1934 A No. 566 (4e Afd.))
C.d.K (Z.H.)
269 16-11-1932 "Gorinchem 57" woonschip (H-3570) Pieter Goulooze, los arbeider, te Dordrecht 1. Aanvrager
2. Rudolph Goulooze, matroos
3. Catharina Barbara Philomena Goris, wed. van H.J. van Ooijen, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Bij schrijven aan den CdK dd 8 December 1932 vergunning verleend onder H3570, No. 8 Dec. 1935)
(Bij besch. M. v.St. CdK prov. ZH dd 2 Oct. 1935 A No. 1534 (4e Afd.) vergunning ingetrokken)
C.d.K (Z.H.)
270 17-11-1932 "Rotterdam 487 (478)" woonschip (H-3577) Adrianus Kok, arbeider, te Dubbeldam 1. Aanvrager
2. Maria in 't Veld, zb.
3. Pieternella Theresia Kok, z.b.
4. Jan Kok, dekknecht
5. Saartje Kok, zb
6. Arie Kok, z.b., allen wonende te Dubbeldam
(Vergunning verleend bij schrijven van den CdK in ZH dd 19 Dec. 1932 onder H3477)
(In het proces-verbaal van abusievelijk opgegeven no, 48 dit moest zijn 487. Daarom is de verleende vergunning onmiddelijk weer ingetrokken. Zie no. 274)
C.d.K Z.H.
271 18-11-1932 "Dordrecht 50" woonschip (H-3569) Johannes Hoogendoorn, grondwerker, te Dordrecht 1. Aanvrager
2. Johanna Colijn, zb
3. Johanna Hoogendoorn, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Bij schrijven aan den C.d.K. d.d. 5 Dec. 1932 vergunning verleend onder H3569)
C.d.K Z.H.
272 05-12-1932 "Dordrecht 71" woonwagen Leendert Huibertus Luijendijk, arb. te Dordrecht Aanvrager
Cornelia Geertruida van der Berg, zb;
Leendert Luijendijk, z.b.
Fleuris Luijendijk, z.b.
Pieter Cornelis Luijendijk, z.b.
Pieter de Rooij, arbeider, allen te Dordrecht
(5 Januari 1933 bij schrijven A no. 17 4e Afd., vd CdK in ZH vergunning verleend)
C.d.K Z.H.
273 22-12-1932 "De Bilt 6" woonwagen Peter Johannes Gerritsen, koopman in galanteriën, te Arnhem 1. Aanvrager
2. Antonia van Wanrooij, zonder beroep, wonende te Rotterdam
3. Johanna Hoogendoorn, z.b., allen wonende te Dordrecht
C.d.K Gelderland
274 18-01-1933 "Rotterdam 487" (H-3577) Adrianus Kok, arbeider te Dubbeldam 1. Aanvrager
2. Maria in 't Veld, zb
3. Pieternella Theresia Kok, z.b.
4. Jan Kok, dekknecht
5. Saartje Kok, zb
6. Arie Kok, z.b., allen wonende te Dubbeldam
(Bij besch. ... dd 9 feb. 33 vergunning verleend onder H-3577 tot 9 feb. 1936)
C.d.K in ZH
275 04-01-1933 "Amsterdam 777" w.w. (woonwagen) Nicolaas Theodorus Dauphin, koopman, wonende te Dordrecht Aanvrager
Joh.a Wilhelmina Zegeling, z.b.
Jean Joseph Dauphin, koopman
Louisa Johanna Dauphin, zb
Hendrika Johanna Dauphin, zb
Johanna Wilhelmina Dauphin, zb
Nicolaas Theodorus Dauphin, zb, allen wonende te Dordrecht
(Op 3 April 1933 vergunning verleend)
C.d.K ZH
276 26-01-1933 "Sliedrecht 178" woonschip Arie Marinus Prins, los arbeider Aanvrager
Maria Padmos, zb, wonende te Dordrecht
(Dit schip blijkt lek te zijn; Aanvraag ingetrokken 9 maart 1933)
C.d.K ZH
277 08-03-1933 "Dordrecht 27" woonschip Adriaan Bos Pzn, aannemer van publieke werken Personeel
(Vergunning verleend)
C.d.K ZH
278 17-03-1933 "Dordrecht 252" woonwagen Nicolaas Willems, los arbeider te Dordrecht Aanvrager
Franciscus Willems, koopman
Johannes Willems, koopman
Gerard Willems, zb, allen te Dordrecht
(De wagen wordt uitlsuitend als slaapgelegenheid voor de grootste kinderen gebruikt)
(Op 26 April 1933 door den CdK in ZH A 17 (4e Afd) vergunning verleend)
C.d.K ZH
279 17-03-1933 "Dordrecht 430" woonwagen Otto Jurrianus de Man, grondwerker, te Zwijndrecht Aanvrager C.d.K ZH
280 20-03-1933 "Apeldoorn 91" woonwagen Jan Bakker, kermisreiziger te Apeldoorn 1. Aanvrager
2. Elske Catharina Dauphin, geb. Winschoten, 26 Nov. 1900
3. Lucia Alida Bakker
4. Hendrik Jan Bakker, allen wonende te Apeldoorn
C.d.K Gelderland
281 20-03-1933 "Breda 68" woonschip (H-3659) Jan Hovestadt Dalm, los arb. b/d Waterstaat, wonende te Dordrecht Aanvrager
Theodora Maria Driessen, z.b.
Elisabeth Theodora M. Dalm
Arie Hovestadt Dalm
Paul Dalm
Jan Dalm
Theodora Maria Dalm
Nicolaas Petrus Paulus Dalm
(op 7 april 1933 vergunning verleend door ... onder H-3659 tot 1 april 1936)
C.d.K ZH
282 29-03-1933 "Dordrecht 282" woonwagen (H-3722) Lambert Adriaan Dauphin, koopman wonende te Dordrecht 1. Aanvrager
2. Maria Margaretha van Griensven, z.b., wonende te Dordrecht
(Op 6 Juni 1933 door den CdK inZH A 17 4e Afd. onder H-3722 tot 6 Juni 1936)
(Bij besch. CdK prov. ZH dd 22 April 1937 ... vergunning ingetrokken (niet meer bewoner))
C.d.K ZH
283 30-03-1933 "Rotterdam 179" woonschip (H-3689) Aart Klip, schippersknecht wonende te Dordrecht 1. Aanvrager
2. Lammerdina Geerling, zb, beiden wonende te Dordrecht
(Op 2 Mei 1933 door CdK in ZH A no. 17 4e afd. vergunning verleend onder H3689 tot 2 Mei 1936)
(Bij besch. M.v.dSt .... vergunning ingetrokken)
C.d.K ZH
284 11-04-1933 "Dordrecht 284" woonark (H-3695) Marius Cornelis van der Plas, aannemer van publ. werken wonende te Dordrecht Personeel
(Op 10 Mei 1933 A17 4e Afd. door den CdK ZH vergunning verleend onder H3695, tot 10 Mei 1936)
C.d.K ZH
285 11-04-1933 "Dordrecht 285" woonark (H-3694) Marius Cornelis van der Plas, aannemer van publ. werken wonende te Dordrecht Personeel
(Op 10 Mei 1933 A17 4e Afd. door den CdK ZH vergunning verleend onder H3694, tot 10 Mei 1936)
C.d.K ZH
286 26-04-1933 "Bergen op Zoom 44" woonwagen (H-3713) Adrianus van der Linden koopman in schoenen, wonende te Dordrecht 1. Adrianus van der Linden, koopman in schoenen
2. Cornelia Pruijmboom, z.b.
3. Cornelia Huiberdina van der Linden, zb
4. Rika van der linden, zb.
(vergunning verleend door C.d.K. dd 23 Mei 1933 onder H3713)
C.d.K ZH
287 06-05-1933 "Sliedrecht 156" (H-3707) Theodorus van de Weg, metaalbewerker, wonende te Dordrecht 1. Aanvrager
(19 Mei 1933 door CdK in ZH vergunning verleend onder H3707, tot 19 Mei 1936)
C.d.K ZH
288 08-05-1933 "Dordrecht 18" (H-3707) Adriaan Bos, Aannemer van publieke werken Personeel
(Op 19 Mei 1933 door den CdK in ZH vergunning verleend onder H3709, tot 19 Mei 1936)
C.d.K ZH
289 08-05-1933 "Dordrecht 20" (H-3708) Adriaan Bos, Aannemer van publieke werken, te Dordrecht Personeel van aanvrager
(Op 19 Mei 1933 door den CdK in ZH vergunning verleend onder H3708, tot 19 Mei 1936)
C.d.K ZH
290 24-05-1933 "Sliedrecht 272" w.w. (woonwagen)(H-3738) Trijntje van Ham, zb, wonende te Dubbeldam aanvraagster
(Vergunning verleend d.d. 26 Juni 1933 onder H3738, tot 26 Juni 1936)
C.d.K ZH
291 16-05-1933 "Leiden 72" w.w. (woonwagen)(H-3752) Martinus van Erp, borstelmaker en koopman te Dordrecht 1. Aanvrager
2. Anna Maria Dankers, z.b., geb. te Tilburg, 9 Oct. 1877, wonende te Dordrecht
(Op 7 Juli vergunning verleend onder H 3752 tot 7 Juli 1936)
(Ingetrokken bij beschikking v/d M.v.St. CdK prov. ZJ dd 19 Maart 1934 A No. 406 (4e Afd.))
C.d.K ZH
292 23-05-1933 "Breda 310" woonwagen Wilhelmine Lambertz, wed. W. Hotto, z.b., wonende te Rotterdam 1. Aanvraagster
2. Jan de Groot, harmoniespeler, wonende te Rotterdam
(Op 10 Juli vergunning verleend tot 10 Juli 1936 CdK in ZH A 17 4e Afd.))
C.d.K ZH
293 21-06-1933 "Gorinchem 107" woonwagen Gerrit Jan van Rookhuizen, schilder en koopman, wonende te Dordrecht 1. Aanvrager
2. Jenneke Ruiter, zb
3. Gerrit Jan van Rookhuizen, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend d.d. 29 Juni 1933 onder H 3746 tot 29 Juni 1936)
(Ing. art. 9 der Wet op Woonw. en woonsch. 1918 Stbl 492 is bovengen. vergunning door overl. van G.J. van Rookhuizen op 6 Mrt. '45 overgegaan op de wed. genaamd Jenneke Ruiter)
(Bij besch. ... dd 11 April 1935 A no. 528 (4e Afd.) vergunning ingetrokken)
C.d.K prov. ZH
294 21-06-1933 "Rotterdam 417" woonwagen Hermanus Steegman, palingventer, te Gr. Lindt gem: Zwijndrecht Aanvrager C.d.K ZH
295 07-07-1933 "Dordrecht 295" woonschip Willem Frederik Ponsen, machinist, te Dordrecht
Bij besch v.d. Min. van Staat Comm. der Koningin i/d prov. Zd. Holand dd 14 Sep. 1933, A no. 17 4e Afd. vergunning verleend.
Aanvrager C.d.K ZH
296 11-08-1933 "Dordrecht 55" woonwagen (H-3801) Petrus Pruijmboom, koopman te Dordrecht 1. Aanvrager
2. Dirka Netten (echtg. van 1.) geboren te Loon op Zand 8 Oct. 1873
3. Martinus Petrus Pruijmboom, geboren te Loon op Zand 10 April 1915
Op 11 Septr. 1933 door Min. van St. C v. K. van Zd. Holland, vergunning verleend onder Letter H-3801
C.d.K Zd. Holl.
297 19-09-1933 "Dordrecht 121" woonwagen (H-3833) Coenraad Smit, handelaar in manufacturen, wonende te Dordrecht Coenraad Smit, handelaar in manufacturen, wonende te Dordrecht
2. Johanna Elisabeth Teuteberg, echtgen. van Coenraad Smit, zonder beroep, wonende te Dordrecht
Op 11 Septr. 1933 door Min. van St. C v. K. van Zd. Holland, vergunning verleend onder Letter H-3801
(Vergunning verleend door den Min. van Staat C.d.K. i/d prov. Zd. Holland bij besluit d.d. 2 oct. 1933, A. no. 17 2ed afd. onder Let. H-3833)
C.d.K Zd. Holland
298 25-09-1933 "Dordrecht 40" w.s. (woonschip) (H-3861) Johannes van Dam, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht 1. Johannes van Dam, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht
2. Jacoba Johanna van Houwelingen, echtg. J. van Dam, zonder beroep, wonende Dordrecht
3. Arie van Dam, kantoorbediende, wonende te Dordrecht
Op 11 Septr. 1933 door Min. van St. C v. K. van Zd. Holland, vergunning verleend onder Letter H-3801
(Vergunning verleend bij besch. M.v.S. C.d.K. in de provincie Zuid-Holland bij besluit d.d. 1 Nov. 1933 a No. 17 (4e Afd.) onder letter H. 3861)
C.d.K Zd. Holland
299 02-10-1933 - Hendrik van Trooijen, behanger, wonende te Dordrecht Hendrik van Trooijen, behanger, wonende te Dordrecht
(Aanvraag vervallen)
Comm. der Koningin Zd. Holland
300 05-10-1933 - Wouterina Gerade van Peelen wed. M.J. Mol, zonder beroep, wonende te [-] 1. Wouterina Gerade van Peelen wed. M.J. Mol, zonder beroep
2. Jacoba Cornelia Wouterina Mol, assistente b/e tandarts
3. Andries Abraham Machiel Mol, zonder beroep
4. Jeanne Yvonne Mol, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
(Aanvraag uitgesteld, zie dossier)
C. d. K. Zd. Holland
301 07-11-1933 "Dordrecht 31" woonschip (H3907) Johann Karl Alois Burkard, mecanicien, wonende te Dordrecht Johann Karl Alois Burkard, mecanicien, wonende te Dordrecht
Theodora Uijtewaal, zonder beroep
Hedwig Burkard, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. C.d.K ZH d.d. 22 Dec. 1933 A No. 17 (4de Afd.) onder letter H.3907)
C. d. K. ZH
302 09-11-1933 "Dordrecht 63" woonwagen (H3906) Johannes Martinus van Wanrooij, koopman in pantoffels, wonende te Dordrecht Johannes Martinus van Wanrooij, koopman in pantoffels
Johanna Cornelia Maria Pruimboom, zonder beroep
Rinus van Wanrooij
Thomas Petrus van Wanrooij
Johannes Martinus van Wanrooij, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. C.d.K. ZH d.d. 22 Dec. 1933 A No. 17 (4de Afd.) vergunning verleend onder letter H 3906)
(Verg. ingetrokken CdK ZH dd 22 April 1936 A No. 132 (4e Afd.)
C. d. K. ZH
303 27-11-1933 "Dordrecht 303" woonwagen (H3943) Petronella Lucia Spierings, echtg. van H.H. Verbiest z.b., wonende te Dordrecht Petronella Lucia Spierings, echtg. H.H. Verbiest, z.b.
Johannes Wilhelmus Verbiest
Gerrit Verbiest
Teunis van Hemert, los arbeider, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch.M.v.S. C.d.K in de provincie Zuid-Holand d.d. 29 Jan. 1934 A No. 17 (4de Afd.) onder letter H.3943)
C. d. K. ZH
304 04-01-1934 "Breda 313" woonwagen (H3972) Ferdinand Nicolaas Dauphin, kermisreiziger, wonende te Gouda Ferdinand Nicolaas Dauphin, kermisreiziger
Catharina Graat, zonder beroep, beiden wonende te Gouda
Frederik Dauphin, kermisreiziger
Maria Catharina Frederica Dauphin, z.b.
Ferdinand Nicolaas Dauphin, z.b., wonende te Breda
Maria Koopmans, z.b., wonende te Gouda
(Bij beschikking M.v.St. CdK prov. ZH dd 27 Febr. 1934 A No. 17 (4e Afd) vergunning verleend onder letter H 3972)
C. d. K. ZH
305 11-01-1934 "Dordrecht 42" woonschip Jannis de Lijzer, arbeider, wonende te Dordrecht Jannis de Lijzer, arbeider
Maria Staelens, z.b.
Johannes de Lijzer, z.b., allen wonende Dordrecht
(De aanvraag op 1 mrt. 1934 door de Lijzer ingetrokken)
C. d. K. ZH
306 12-01-1934 "Dordrecht 306" woonwagen (H-3973) Thomas Dekker, koopman in galanterien, wonende te Dordrecht Thomas Dekker, koopman in galanterien
Jeanette Johanna Dauphin, zonder beroep, beiden wonende Dordrecht
(Bij beschikking v/d M.v.St. CdK i/d prov. ZH vergunning verleend bij schrijven van dd 27 Febr. 1934, A No. 17 (4e Afd.) onder letter H-3973)
(Bij besch. v/d C.d.K. prov. ZH dd 3 Mei 1937 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-5145 tot 3 Meii 1940)
(Bij besch. 12 Aug. 1949 onder H9187 der Comm. der K in ZH vergunning verleend tot 12 Aug. 1852 aan C.J. Goedhart te Dordrecht)
(Bij besch. d.d. 16 Oct. 1952 onder letter H. no. 11519 van C.dK. i/d prov. Z-H. aan C.J. Goedhart te Dordrecht vergunning verleent tot 16 Oct. '55)
(Bij besch. dd 27 dec. 1955 onder letter H.14233 van CdK. in de prov. Z.H. te Gv aan C.J. Goedhart te Dordrecht tot 27 dec. 1958)
(Besch. C.d.K. i/d prov. Z.H. d.d. 29 Jan. '58 vergunning ingetrokken A No. 152/2 (2e Afd.))
C. d. K. ZH
307 26-01-1934 "Rotterdam 280" woonwagen August Prescher, circusexploitant wonende te Steenbergen 1. August Prescher, circusexploitant
2. Helene Jeannette van Bever, zonder beroep;
3. Marie Helène Henriette d'havé, ciricusartiste, allen wonende te Steenbergen
(Bij beschikking v.d CdK prov. N.Br. dd 5 Mrt 1934 A No. 5749 vergunning verleend onder leter N-1806)
C. d. K. NB
308 30-01-1934 "Dordrecht 116" woonschip Willem van Zee, koopman, wonende te Dordrecht Willem van Zee, koopman, wonende te Dordrecht
(Bij schrijven van den M.v.St. C.d.K. prov. Zuid Holland dd 27 Febr. 1934, A No. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-3974)
(Bij besch. v/d M.v.St. C.d.K. prov. ZH dd 11 April 1935 A no. 526 (rd Afd.) vergunning ingetrokken)
C. d. K. ZH
309 01-05-1934 (5 Febr. 1934) "Dordrecht 109" woonschip (H-4054) Jacob (Klaas) Prook, matroos (chauffeur), wonende te Dordrecht 1. (Klaas Prook, chauffeur en)
2. Jacob Prook, matroos (beiden) wonende te Dordrecht
(Bij schrijven van den M.v.St. C.d.K. prov. Zuid Holland dd 1 Juni 1934, A No. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-4054)
C. d. K. ZH
310 26-03-1934 "Dordrecht 42" woonschip Franciscus Bäcker, los werkman, wonende te Dordrecht Franciscus Bäcker, los werkman, wonende te Dordrecht
(aanvraag vervallen)
C. d. K. ZH
311 28-03-1934 "Dordrecht 32" woonschip (H4057) Franciscus Oudenaar, zonder beroep, wonende te Dordrecht Franciscus Oudenaar, zonder beroep
Anna van Es, zonder beroep
Jenneke Ruiter, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
(Bij schrijven M.v.St. CdK prov. Z.H. dd 5 Juni 1934 A no. 7 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H 4057)
C. d. K. ZH
312 29-03-1934 "Dordrecht 150" woonschip (H4050) Jan Meuldijk, schuitenverhuurder, wonende te Dordrecht Jan Meuldijk, schuitenverhuurder
Lijntje de Paus, z.b.
Adrianus Meuldijk, mag. kn.
Pieter Meuldijk, bankw., allen wonende te Dordrecht
(Bij schrijven M.v.St. CdK prov. Z.H. dd 1 Juni 1934 A no. 7 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H 4050)
M.v.St. C.d.K. ZH
313 04-04-1934 "Breda 263" woonwagen (H4090) Thomas van Wanrooij, schoenmaker, wonende te Dordrecht Thomas van Wanrooij, schoenmaker
Antonia Pruijmboom, z.b.
Thomas van Wanrooij
Rika van Wanrooij, allen wonende te Dordrecht
(Bij schrijven CdK prov. Z.H. dd 4 Augs 1934 vergunning verleend onder letter H 4090)
(Verg. ingetrokken CdK ZH dd 22 April 1936 A No. 533 (4e Afd.))
C.d.K. Z Holland
315 12-04-1934 "Dordrecht 43" woonschip (H4051) Jan de Groot, havenarb., wonende te Dordrecht Jan de Groot, geb. te Dordrecht 22 Dec. 1901, havenarb.
Koba Kerseboom, geb. te Dordrecht 4 Sept. 1903, zb
Jannij de Groot, geb. te Dordrecht 26 Nov. 1931
en Albert de Groot, geb. te Dordrecht 12 Aug. 1933, allen wonende te Dordrecht
(Bij schrijven M.d.St. CdK prov. Z.H. dd 1 juni 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H 4051)
(Verg. ingetrokken CdK ZH dd 22 April 1936 A No. 533 (4e Afd.))
C.d.K. Z Holland
316 19-04-1934 "Nijmegen 14" woonwagen (H4052) Servaas Knubben, los arbeider, wonende te Dordrecht Servaas Knubben, geb. te Meerssen 12 Dec. 1905, los arbeider en
Sophia Margaretha Brandt, geb. te Dordrecht 2 Dec. 1912, z.b., beiden wonende te Dordrecht en
Servaas Knubben, geb. Dordrecht 24 Mei 1934 (zoon)
(Bij schrijven M.d.St. CdK prov. Z.H. dd 1 juni 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H 4052)
(Bij besluit v/d M.v.St. C.d.K. prov. Z.H. dd 11 April '35 A no. H4052)
C.d.K. prov. Z.H.
317 07-05-1934 "Sliedrecht 95" woonschip (H4053) Klaas Prook, chauffeur, wonende te Dordrecht Klaas Prook, chauffeur, wonende te Dordrecht
(Bij schrijven .... 1 Juni 1934 .. vergunning verleend onder letter H4053)
C.d.K. prov. Z.H.
318 18-05-1934 "Groningen 1247" woonwagen (H4093) Jan Hendrik Dauphin, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Jan Hendrik Dauphin, kermisreiziger en
Adrianus Schäfer, z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Bij schrijven .... 4 Aug. 1934 vergunning verleend onder letter H4093)
M.v.St. C.d.K. prov. Z.H.
319 24-05-1934 "Sliedrecht 93" woonschip (H4092) Corstiaan Willemstijn, arbeider, wonende te Dordrecht Corstiaan Willemstijn, fabr. arbeider en
Gerritje Schreuders, z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Bij schrijven .... 4 Aug. 1934 vergunning verleend onder letter H4092)
M.v.St. C.d.K. prov. Z.H.
320 24-05-1934 "Dordrecht 42" woonschip (H4091) Hendrik Bäcker, zonder beroep, wonende te Dordrecht Hendrik Bäcker, z.b.
Johanna Willemina Cornelia Rademakers, z.b.
Bertus Bäcker, fabr. arb.
Michel Bäcker, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Bij schrijven .... 4 Aug. 1934 vergunning verleend onder letter H4091)
M.v.St. C.d.K. prov. Z.H.
321 25-05-1934 "Rotterdam 113" woonschip (H4094) Marinus Willem van de Linde, parkeerwachter, wonende te Dordrecht Marinus Willem van de Linde, parkeerwachter
Maria Johanna Alders, z.b.
Reinier Jacobus van de Linde, z.b.
Theodorus Cornelis van de Linde, z.b.
Maria Corelia van de Linde, z.b.
Cornelia Theodora van de Linde, z.b.
Gerardus Hermanus van de Linde, z.b.
Hendrina Maria van de Linde, z.b.
Wilhelmina Petronella van de Linde, z.b.
Catholina Geertruida van de Linde, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Bij schrijven .... 4 Aug. 1934 vergunning verleend onder letter H4094)
M.v.St. C.d.K. prov. Z.H.
322 31-05-1934 "Dordrecht 322" woonark (H4133) Jan Roelof Gijsbers, exploitant van drijvende stoom en hijsch bokken, wonende te Zwijndrecht Jan Roelof Gijsbers, exploitant van drijvende stoom en hijsch bokken
Teuntje Muller, z.b.
Johannes Christoffel Gijsbers, z.b.
Gerarda Agatha Gijsbers, z.b.
Jan Roelof Gijsbers, z.b.
Bastiaan Hendrik Gijsbers, z.b.
Pieternella Wilhelmina Gijsbers, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Bij schrijven .... 17 Sept. 1934 ... vergunning verleend onder letter H4133)
M.v.St. C.d.K. prov. Z.H.
323 10-06-1934 "Nijmegen 63" woonwagen Antonius Cornelis Semler, koopman, wonende te Nijmegen Antonius Cornelis Semler, koopman
Dieuwke Bartmann, z.b.
William Frederik Semler, koopman
Willem Semler, koopman
Cornelis Semler, koopman
Hendrik Semler, koopman
Joseph Semler, koopman
Cornelia Antonia Semler, z.b., allen wonende te Dordrecht
C.d.K. prov. Gelderland
324 05-06-1934 "Venlo 66" woonwagen (H4138) Marinus Petrus Pruijmboom, koopman, wonende te Dordrecht Marinus Petrus Pruijmboom, koopman en
Maria Ebbers, z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Bij schrijven dd. 24 Sept. 1934 A no. 17 (4e Afd.) van den M.v.St. CdK prov. Z.H. vergunning verleend onder letter H4138)
M.v.St. C.d.K. Z.H.
325 05-06-1934 "Dordrecht 325" woonschip (H4148) Pieter Vlot, scharenslijper, wonende te Dordrecht Pieter Vlot, scharenslijper en van
Teuna van Pelt, z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.dK. prov.Z.H. dd. 27 Sept. 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4148)
M.v.St. C.d.K. prov. Z.H.
los papier 20-08-1969 "Dordrecht 325" woonschip (G15727) Martinus Gerardus van Grieken, geboren te Amsterdam 31 juli 1946, vertegenwoorder, wonende te Aalsmeer Martinus Gerardus van Grieken, voornoemd
Jacoba Hendrika Hogenboom, geboren te Leimuiden 18 juli 1946, zijn echtgenote
Het maximum aantal personen in de woonschip mag wonen of nachtverblijf hebben is 13.
Noord Holland
326 03-07-1934 "Bussum 174" woonwagen (H4147) Jean Joseph Dauphin, koopman, wonende te Dordrecht Jean Joseph Dauphin, koopman en
Johanna Henrica van der Vleuten, z.b., beiden wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 27 Sept. 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4147)
M.v.St. CdK prov. ZH
327 25-08-1934 "Rotterdam 399" woonschip (H4213) Dirk Frederik Wapstra, arbeider, wonende te Dordrecht Dirk Frederik Wapstra, arbeider en
Elisabeth Catharina Antonia Thijssen, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 22 Nov. 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4213)
M.v.St. CdK prov. ZH
328 25-09-1934 "Den Helder 18" woonschip (H4207) Johannes Hooft, sleepbootkapitein, wonende te Zwijndrecht Johannes Hooft, sleepbootkapitein en
Wilhelmina Bozua, z.b., beiden wonende te Zwijndrecht
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 22 Nov. 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4207)
M.v.St. CdK prov. ZH
329 05-10-1934 "Leiden 26" woonschip (H4212) Lucas Verhagen, los arbeider, wonende te Dordrecht Lucas Verhagen, los arbeider, wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 22 Nov. 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4212)
M.v.St. CdK prov. ZH
330 09-10-1934 "Dordrecht 92" woonschip (H4211) Anne Klaas Kooistra, agent eener levensverzekering Maatsch., wonende te Dordrecht Anne Klaas Kooistra, agent eener levensverzekering Maatsch. en
Lucia Martina Visser, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 22 November 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4211)
M.v.St. CdK prov. ZH
331 09-10-1934 "Dordrecht 258" woonschip (H4210) Hendricus Johannes Lemans, schilder, wonende te Dordrecht Hendricus Johannes Lemans, schilder
Theresia Johanna de Groot, zonder beroep
Gerardus Lemans, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 22 Nov. 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4210)
M.v.St. CdK prov. ZH
332 22-10-1934 "Dordrecht 145" woonschip (H4209) Bartholomeus Gerardus Nagtegaal, zonder beroep, wonende te Dordrecht Bartholomeus Gerardus Nagtegaal, zonder beroep
Lijntje Verweij, zonder beroep
Teunus Gerardus Nagtegaal, arbeider, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 22 Nov. 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4209)
(Verg. ingetrokken CdK ZH dd 22 April A No. 534 (4e Afd.))
M.v.St. CdK prov. ZH
333 24-10-1934 "Dordrecht 156" woonwagen (H4208) Martinus Westenberg, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Martinus Westenberg, kermisreiziger
Antonia Louisa Alles, zonder beroep
Johann Baptiste Westenberg, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 22 Nov. 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4208)
(Vergunning ingetrokken aangezien Westenberg niet meer de bewoner is besch. M.v.St. CdK prov. ZH dd 14 Juli 1937 A no. 1090 (4e Afd.))
M.v.St. CdK prov. ZH
334 25-10-1934 "Hilversum 138" woonwagen (N1948) Joseph Lindemans, kermisreiziger, wonende te Breda Joseph Lindemans, kermisreiziger
AMaria Joanna Henkelmans, zonder beroep, beiden wonende te Breda
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 12 Januari 1935 A no. 7470 (1e Afd.) vergunning verleend onder letter N1948)
(Vergunning ingetrokken aangezien Westenberg niet meer de bewoner is besch. M.v.St. CdK prov. ZH dd 14 Juli 1937 A no. 1090 (4e Afd.))
CdK prov. N-Brab.
335 02-11-1934 "Dordrecht 335" woonwagen (H4224) Friedrich Wilhelm Leiendecker, straatmuzikant, wonende te Dordrecht Friedrich Wilhelm Leiendecker, straatmuzikant, wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 4 Dec. 1934 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4224)
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. Zuid Holland dd 7 Febr 1936 A nr. 172 (4e Afd.) vergunning ingetrokken))
M.v.St. CdK prov. ZH
336 28-11-1934 "Rotterdam 2034" woonwagen (H4257) Antonie van Beek, ambtenaar bv/d Meetkundige dienst v/d Rijkswaterstaat wonende te Delft Antonie van Beek, ambtenaar bv/d Meetkundige dienst v/d Rijkswaterstaat
Willemtje Kuikhoven, zb
Rijkert van Beek, z.bn., allen wonende te Delft
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 23 Jan. 1935 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4257)
M.v.St. CdK prov. ZH
337 18-12-1934 "Dordrecht 32" woonschip (H4253) Job Kleerebezem, timmerman, wonende te Dordrecht Job Kleerebezem, timmerman en
Johanna Francisca Oudenaar, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
Rijkert van Beek, z.bn., allen wonende te Delft
(Bij besch. M.v.St. CdK. prov. ZH dd. 21 Jan. 1935 A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4253)
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. in de rpov. Z.H. dd 8 Febr. 1937 A. No. 191 (4e Afd.) bovengenoemde vergunning ingetrokken)
(Bij beschikking dd 14 Juni 1940 verguing verleend aan Jan Johannes Verhagen te 's Gravenhage tot 14 Juni 1943 onder no. H.6401)
(Bij beschikking dd 16 Augs. 1843 Comm. Prov. Z.H. vergunning verlengd tot 16 Augs. 1946 aan boveng. bewoner onder H7438)
(Bij beschikking dd 1 Sep. 1844 N. 188 vergunning ingetrokken)
M.v.St. CdK prov. ZH
338 08-01-1935 "Rotterdam 1921" woonschip Cornelis Lonkhuizen, schipper, wonende te Dordrecht Cornelis Lonkhuizen, schipper en
Janna Vuijk, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
(De aanvraag om vergunning t/h gebruiken v/e woonschip door van Lonkhuizen ingetrokken, aangezien hij als wachtsman in dienst van "Albetam" 's Gravenhage en als zodanig geen vergunning nodig heeft)
M.v.St. CdK prov. ZH
339 10-01-1935 "Dordrecht 339" woonwagen (H4281) Jan Bakker, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Jan Bakker, kermisreiziger
Elske Catharina Dauphin, z.b.
Lucina Alida Bakker, z.b.
Jan Hendrik Bakker, z.b.
Adriana Bakker, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij beschikking van den CdK in Zuid Holland dd 8 februari 1935 4e afdeeling A no. 17 Letter H. no. 4281)
M.v.St. CdK prov. ZH
340 11-01-1935 "Dordrecht 340" woonwagen (H4286) Leo Van Bever, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Leo Van Bever, kermisreiziger
Elisa Maria Vael, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij beschikking van den CdK in Zuid Holland dd 11 februari 1935 4e afdeeling A no. 17 Letter H. no. 4286)
(Bij besch. CdK. prov. ZH d.d. 1 Sept. 1937 A no. 1482 (4e afd.) vergunning ingetrokken)
M.v.St. CdK prov. ZH
341 11-01-1935 "Dordrecht 341" woonwagen (H4285) Leo Van Bever, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Leo Van Bever, kermisreiziger
Elisa Maria Vael, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij beschikking van den CdK in Zuid Holland dd 11 februari 1935 4e afdeeling A no. 17 Letter H. no. 4285)
(Bij besch. CdK. prov. ZH d.d. 1 Sept. 1937 A no. 1483 (4e afd.) vergunning ingetrokken)
M.v.St. CdK prov. ZH
342 16-01-1935 "Dordrecht 271" woonwagen (L449) Henri Van Bever, kermisreiziger, wonende te Zeele in Belgie Henri Van Bever, kermisreiziger
zijne echtgenoote Maria Theresia Maes, zonder beroep
(Vergunning verleend bij beschikking van den CdK in Zuid Holland dd 23 Mrt 1935 1e Afd. No. 184/127 Letter L449)
Utrecht
343 30-01-1935 "Dordrecht 71" woonwagen (H4348) Marinus Petrus Pruijmboom, schilder, wonende te Dordrecht Marinus Petrus Pruijmboom, schilder
Maria Ebbers, zonder beroep
Dirka Pruijmboom, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij beschikking van den CdK in ZH dd 4 April 1935 A no. 17 (4e Afd.) Letter H4348)
(Bij besch. M.v.St. CdK. Z.H. dd 2 Oct. 1935 A no. 1533 (4e afdl) vergunning ingetrokken)
M.v.St. CdK prov. ZH
344 04-02-1935 "Dordrecht 129" woonwagen (H4339) Dorothea Sophie Justine Louise Wöhler, weduwe van J.J. Teuteberg Dorothea Sophie Justine Louise Wöhler wed. J.J. Teuteberg, zonder beroep
Dorothea Sophie Justine Louise Teuteberg, artiste
Antonie Teuteberg, muzikant
Maria Catharina Teuteberg, artiste, allen wonende te Dordrecht
Abdesselam ben Mohamed, inw. v/d wed. Teuteberg
(Vergunning verleend bij beschikking van den CdK in ZH dd 18 Mrt 1935 A. No. 17 (4 Afd.) Letter H4339)
M.v.St. CdK prov. ZH
345 18-03-1935 "Venlo 66" woonwagen Louisius Antonius Grunnekemeijer, reclame teekenaar, wonende te Arnhem Louisius Antonius Grunnekemeijer
Rika Hulstein, zonder beroep en
Ruth Grunnekemeijer, zonder beroep, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij beschikking van den CdK in ZH dd 4 April 1935 A no. 17 (4e Afd.) Letter H4348)
(Bij besch. M.v.St. CdK. Z.H. dd 2 Oct. 1935 A no. 1533 (4e afdl) vergunning ingetrokken)
C.d.K. prov. Geld.
346 25-03-1935 "Nijmegen 14" woonwagen (H4393) Bastiaan Gerrit de Graaf, landarbeider, wonende te Zwijndrecht Bastiaan Gerrit de Graaf, landarbeider
Elisabeth Sophia Noordermeer, zonder beroep
Adriana de Graaf, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.St. CdK prov. ZH dd 12 Juni 1935 A no. 17 (4e Afd.) Letter H4393)
(Bij besch. CdK. Z.H. dd 23 Apr. 1937 A no. 611 (4e afdl) vergunning ingetrokken)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
347 25-03-1935 "Schiedam 118" woonwagen (H4391) Martin Müllenberg, koopman, wonende te Zwijndrecht Martin Müllenberg, koopman
Hendrika Pruijmboom, zonder beroep
Johann Müllenberg, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij beschikking v/d M.v.St. CdK prov. ZH dd 11 Juni 1935 A no. 17 (4e Afd.) Letter H4391)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
348 26-03-1935 "Alkmaar 149" woonwagen (H4401) Nicolaas Willems, koopman, wonende te Dordrecht Nicolaas Willems, koopman
Maria Hubertina Massij, z.b.
Franciscus Willems, koopman
Johannes Willems, fabr. arb.
Geertruida Hubertina Willems, fabr. arb.
Gerard Willems, z.b.
Nicolaas Willems, z.b.
Wilhelm Willems, z.b.
Marinus Willems, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij beschikking v/d M.v.St. CdK prov. ZH dd 19 Juni 1935 A no. 17 (4e Afd.) Letter H4401)
(Bij besch. CdK prov. ZH dd 22 Apr. 1937 A no. 601 (4e Afd.) vergunning ingetrokken)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
349 28-03-1935 "Gorinchem 107" woonwagen Servaas Knubben, los arbeider, wonende te Dordrecht Servaas Knubben, los arbeider
Sophia Margaretha Brandt, zonder beroep
Servaas Knubben, z.b., allen wonende te Dordrecht
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
350 01-04-1935 "Harderwijk 42" woonwagen (H4384) Petrus Henricus van Griensven, kermisreiziger, wonende te Dordrecht Petrus Henricus van Griensven, kermisreiziger
Stientje Kooistra, z.b.
Petrus van Griensven, z.b.
Dirk van Griensven, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.St. CdK prov. ZH dd 27 Mei 1935 A no. 17 (4e Afd.) Letter H4384)
(Bij besch. C.d.K. prov. ZH dd 23 Apr. '37 A no. 610 (4e Afd.) vergunning ingetrokken)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
351 04-04-1935 "Dordrecht 42" woonschip (H4383) Franciscus Bäcker, stoker, wonende te Dordrecht Franciscus Bäcker, stoker
Renske Pieternella Adamse, echtg. van Nicolaas Schot, huishoudster, beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij beschikking v/d M.v.St. CdK prov. ZH dd 27 Mei 1935 A no. 17 (4e Afd.) Letter H4383)
(Bij besch. C.d.K. prov. ZH dd 1 Augst 1935 A no. 1178 (4e Afd.) vergunning ingetrokken)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
352 15-04-1935 "Dordrecht 352" woonschip (H4406) Willem Roukema, zonder beroep, wonende te Dordrecht Willem Roukema, z.v. en
Flora Vrolijk, z.b, beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.St. CdK prov. ZH dd 1 Juli 1935 A no. 17 (4e Afd.) Letter H4406)
(Bij besch. C.d.K. prov. ZH dd 21 Juli 1938 1e afd. no. 178 bis 17132 vergunning verleend onder letter G. no. 4447)
(Bij besch. C. Prov. Z.H. dd. 12 Augs. 1941 1e Afd. M. 176 bis/16364 vergunning verleend tot 12 Augs. 1944 onder G. 4447)
(Bij beschiking van 26 Nov. 1944 ..... vergunning verleend tot 16 Nov. 1947 aan F. Roukema-Vrolijk onder G.5314)
(Bij beschikking dd 6 Dec. 1945 No. 10305 door Com. Prov. Noord-Holland vergunning verleend aan Jan Bogaard te Zaandam tot 6 Dec. 1948)
(Besch. C.d.K. i/d prov. N.H. d.d. 29 Juli 1959 vergunning verleend aan W. Schijff tot 29 juli 1962)
(Besch. C.d.K. prov. N.H. d.d. 31 jul. 63 verg. verleend aan A.J. Dierdorp tot 31-6-66 onder letter G.12660)
(Besch. C.d.K. in de prov. ZH d.d. 26-5-'67 verg. verleend aan A.J. Dierdorp tot 26-5-1970 letter G.-12660)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
los papier 11-08-1971 "Dordrecht 352" woonschip (G12660) Albert Jan Dierdorp, geb. Amsterdam 4-9-1927, monteur, wonende te Amsterdam Albert Jan Dierdorp, geb. Amsterdam 4-9-1927, monteur, wonende te Amsterdam
Wijntje Schijff, geb. te Wijde Wormer 27-3-1932, zijn echtgenote;
Albert Maarten Dierdorp, geb. te Amsterdam 22-2-1964
(In het woonschip mogen wonen of nachtverblijf hebben is 24)
-
353 18-04-1935 "Dordrecht 116" woonschip (H4407) Jannis de Lijzer, loswerkman, wonende te Dordrecht Jannis de Lijzer, loswerkman
Maria Staelens, z.b, en
Johannes de Lijzer, fabr. arb., allen wonende te Dordrecht
(Bij beschikking van den M.v.St. CdK prov. Z.H. dd 1 Juli 1935 A. no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H4407)
(Bij besch. v.d. M.v.St. C.d.K. prov. Z.H. d.d. 5 Nov. 1935 A. No. 1685 (4e Afd.) vergunning ingetrokken)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
354 23-04-1935 "Utrecht 555" woonwagen Leendert Huibertus Luijendijk, arbeider, wonende te Dordrecht Leendert Huibertus Luijendijk, arbeider
Cornelia Geertruida van den Berg, zonder beroep
Leendert Luijendijk, z.b. en
Fleuris Luijendijk, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Aanvraag ingetrokken)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
355 23-04-1935 "Dordrecht 355" woonwagen (H4444) Huibert van der Mast, landarbeider, wonende te Zwijndrecht Huibert van der Mast, landarbeider
Elizabeth den Broeder, z.b. beiden wonende te Dordrecht
(Bij besch. M.v.St. C.d.K. prov. ZH dd 29 Juli 1935, A no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-4444)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
356 26-04-1935 "Dordrecht 5 (er stond: 147)" woonschip (H4408) Huibregt Mik, visscher, wonende te Dordrecht Huibregt Mik, visscher en
Cornelia Broer, z.b. beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij beschikking van den M.v.St. CdK prov. ZH dd 1 Juli 1935 A no. 17 (4e afd.) letter H-4408)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH (zie 458)
357 18-07-1935 "Amersfoort 33" woonwagen (H4539) Willem Theodorus Cornelius Maria Bruijnzeels, kermisexploitant, wonende te Dordrecht Willem Theodorus Cornelius Maria Bruijnzeels, kermisexploitant
Gerarda Jannigje Maria Smeijers, z.b.
Maria Cornelia Hendrika Bruijnzeels, z.b.
Gerardus Johannes Henricus Bruijnzeels, koopman
Willy Johanna Maria Bruijnzeels, z.b.
Johanna Elisabeth Maria Bruijnzeels, z.b.
Henrica Francisca Maria Bruijnzeels, z.b.
Willem Antonius Maria, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. van den M.v.St. CdK prov. ZH dd 4 Nov. 1935 A no. 17 (4e afd.) letter H-4539)
M.v.St. C.d.K. prov. ZH
358 15-08-1935 "Dordrecht 44" woonschip Jan de Groot, transportarbeider, wonende te Dordrecht Jan de Groot, transportarbeider
Koba Kerseboom, z.b.
Jannij de Groot
Albert de Groot
Gerardus de Groot, allen wonende te Dordrecht
(Zie 415)
ZH
359 16-08-1935 "'s Gravenhage 866" woonwagen (E1665) Gerrit Willem Otten, grondwerker, wonende te Almelo Gerrit Willem Otten, grondwerker
Annechien Meijering, z.b.
Luppo Stubbe, z.b.
Ooldrikje Stubbe, z.b., allen wonende te Almelo
(Vergunning verleend bij besch. v/d C.d.K. prov. Overijssel dd 21 Nov. 1935 4d afd. N. .... onder letter E nr. 1665)
(Vergunning ingetrokken bij besch. .... dd 4 Juni 1937 Nr. 1306/930 4de afd.)
Overijssel
360 20-08-1935 "Meppel 19" woonwagen (H4538) Pieter Meijboom, koopman, wonende te Rotterdam Pieter Meijboom, koopman
echtg. Sijtje Bontenbal geb. van Zandvliet, huishoudster
Z.H.
361 16-09-1935 "Rotterdam 1522" woonwagen (H4548) Marinus Petrus Pruijmboom, schilder, wonende te Dordrecht Marinus Petrus Pruijmboom, schilder
Maria Ebbers, z.b.
Dirka Pruijmboom
M.v.St. C.d.K. Z.H.
362 28-09-1935 "Rotterdam 179" woonschip (H4540) Hendrik Grootenboer, stuurman, wonende te Dordrecht Hendrik Grootenboer, stuurman, wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d C.d.K. prov. ZH dd 5 Nov. 1935 A no. 17 (4d afd.) onder letter H 4540)
M.v.St. C.d.K. Z.H.
363 01-10-1935 "Utrecht 555" woonwagen (H4541) Gerrit van der Linden, stoker, wonende te Dordrecht Gerrit van der Linden, stoker
Christina Johanna Faasen, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d C.d.K. prov. ZH dd 5 Nov. 1935 A no. 17 (4d afd.) onder letter H 4541)
M.v.St. C.d.K. Z.H.
364 01-10-1935 "Schagen 81" woonwagen Gerardus van de Luijtgaarden, koopman, wonende te Dordrecht Gerardus van de Luijtgaarden, koopman
Maria Helena van der Kloot, zonder beroep
Bernardus Maria van de Luijtgaarden
Petrus van de Luijtgaarden, allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. v.d. M.v.St. CdK. proc. Z.H. dd. 28 Nov. '35 A. no. 1762 (4e afd.) de gevraagde vergunning geweigerd)
M.v.St. CdK. prov. ZH
365 02-10-1935 "Gorinchem 57" woonschip (H4595) Johannes Cornelis van der Lubbe, schilder, wonende te Dordrecht Johannes Cornelis van der Lubbe, schilder, wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d C.d.K. prov. Zuid-Holland dd 10 Dec. 1935 A no. 17 (4d afd.) onder letter H 4595)
M.v.St. CdK. prov. ZH
366 03-10-1935 "Venlo 66" woonwagen Petrus Pruijmboom, koopman, wonende te Dordrecht Petrus Pruijmboom, koopman
Maria Lugters, zonder beroep
Wilhelmus Petrus Pruijmboom, z.b.
Petrus Pruijmboom, z.b.
Hendrika Pruijmboom, z.b.
Maria Pruijmboom, z.b.
Cornelis Johannes Pruijmboom, z.b.
Johanna Catharina Pruijmboom, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Bij besch. v.d. M.v.St. C.d.K. prov. ZH dd 21 Nov. 1935 ... de gevraagde vergunning geweigerd)
M.v.St. CdK. prov. ZH
367 07-11-1935 "Dordrecht 367" woonschip (H4545) Aart Bozua, metselaar, wonende te Dordrecht Aart Bozua, metselaar, wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d C.d.K. prov. Zuid-Holland dd 21 Nov. 1935 A no. 17 (4d afd.) onder letter H 4545)
M.v.St. CdK. prov. ZH
368 09-10-1935 "Gorinchem 107" woonwagen (H4575) Leendert Huibertus Luijendijk, arbeider, wonende te Dordrecht Leendert Huibertus Luijendijk, arbeider
Cornelia Geertruida van den Berg, z.b.
Leendert Luijendijk en
Fleuris Luijendijk, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d C.d.K. prov. Zuid-Holland dd 26 Nov. '35 A no. 17 (4d afd.) onder letter H 4575)
(Woning betrokken)
M.v.St. CdK. prov. ZH
369 10-10-1935 "Dordrecht 192" woonwagen (H4576) Pieter Goulooze, arbeider, wonende te Dordrecht Pieter Goulooze, arbeider
Catharina Barbara Philomena Goris, wed. W.J. van Ooijen, huishoudster, beiden wonende te Dordrecht
(Bij besch. v.d. M.v.St. C.d.K. prov. ZH dd 26 Nov. '35 no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-4576)
(zie 472)
M.v.St. CdK. prov. ZH
370 21-10-1935 "Dordrecht 116" woonwagen (H4577) Willem Bertus Johannes Teerlink, slotenmaker, wonende te Dordrecht Willem Bertus Johannes Teerlink, slotenmaker, wonende te Dordrecht
(Bij besch. v.d. M.v.St. C.d.K. prov. ZH dd 26 Nov. 1935 no. 17 (4e Afd.) vergunning verleend onder letter H-4577)
(Vervallen vergunning zoekgeraakt (16/12/ '39))
M.v.St. CdK. prov. ZH
371 22-10-1935 "Rotterdam 1429" woonwagen Wilhelmus van der Linden, koopman, wonende te Loon op Zand Wilhelmus van der Linden, koopman, wonende te Loon op Zand
Margaretha Kwarten, z.b., wonende te Sittard
Hendrikus Kwarten, wonende te Sittard
Maria Kwarten, wonende te Sittard
CdK. prov. N-Brabant
372 31-10-1935 "Dordrecht 44" woonschip Jannis de Lijzer, arbeider, wonende te Dordrecht Jannis de Lijzer, arb.
Maria Staelens, zonder beroep
Johannes de Lijzer (kl.zn.), fab. arbeider, allen wonende te Dordrecht
MvS CdK. prov. Z.H.
373 09-11-1935 "Dordrecht 42" woonschip (H4582) Franciscus Oudenaar, zonder beroep, wonende te Dordrecht Franciscus Oudenaar, z.b.
Annie van Es, z.b.
Jenneke Ruiter, dagdienstbode, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 29 Nov. 1935 A. no. 17 (4e afd.) onder letter H-4582)
MvS CdK. prov. Z.H.
374 02-12-1935 "Eindhoven 530" w.w. (woonwagen) (H4628) Martin Müllenberg, koopman, wonende te Dordrecht Martin Müllenberg, koopman
Hendrika Pruijmboom, zonder beroep
Johanna Müllenberg, z.b., allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 2 Jan. 1936 A. no. 17 (4e afd.) onder letter H-4628)
MvS CdK. prov. Z.H.
375 21-12-1935 "Dordrecht 375" w.w. (woonwagen) (H4661) Marinus Petrus Pruijmboom, schilder, wonende te Dordrecht Marinus Petrus Pruijmboom, koopman
Maria Ebbers, z.b.
Dirka Pruijmboom en
Johanna Pruijmboom, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 30 Jan. 1936 A. no. 17 (4e afd.) onder letter H-4661)
MvS CdK. prov. Z.H.
376 17-04-1936 "Dordrecht 376" woonwagen (H4759) Johannes Martinus van Wanrooij, koopman, wonende te Dordrecht Johannes Martinus van Wanrooij, koopman
Johanna Cornelia Maria Pruimboom, z.b.
Rinus van Wanrooij
Thomas Petrus van Wanrooij
Johannes Martinus van Wanrooij
Petronella Maria van Wanrooij, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 25 Mei 1936 A. no. 17 (4e afd.) onder letter H-4659)
MvS CdK. prov. Z.H.
377 07-04 (febr)-1936 "Rotterdam 165 (Dordrecht 377)" woonschip Arie Mol, huisschilder, te Dordrecht Arie Mol, huisschilder, wonende te Dordrecht
(Zie volgnr. 383)
MvS CdK. prov. Z.H.
378 april 1936 "Dordrecht no. 50" woonschip (H-4656) Johannes Hogendoorn, grondwerker Johannes Hogendoorn, Dubbeldam Sept 1908, grondwerker
Johanna Colijn, geb. 30 Sept. 1910, zonde rberoep, echtgenoote Joh. Hoogendoorn
Pieternella Maria Hogendoorn, geb. 11 Januari 1935 te Dordrecht z.b., allen te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 25 Mei 1936 A. no. 17 (4e afd.) onder letter H-4656)
MvS CdK. prov. Z.H.
379 april 1936 "Dordrecht 190" woonschip (H-4661) Hendrikus Cornelis Smits, metaalslijper te Dordrecht Hendrikus Cornelis Smits, geb. Dordrecht 11 November 1913
Margaretha Lucia de Groot, z.b., geb. te Dordrecht 8 Januari 1917
Gerrit Smits, geb. te Dordrecht 19 Februari 1934
Hendrik Smits, geb. te Dordrecht 15 Mei 1935, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 25 Mei 1936 A. no. 17 (4e afd.) onder letter H-4661)
MvS CdK. prov. Z.H.
380 april 1936 "Dordrecht 376" woonwagen (er stond: H-4657) Johannes van Wanrooij, koopman te Dordrecht Johannes M. van Wanrooij, geb. te Loon op Zand 24 Juli 1899, koopman
Johanna Cornelia Maria Pruimboom, z.b., geb. Loon op Zand 10 Juni 1902
Rinus van Wanrooij, geb. te Dordrecht 6 November 1928
Thomas Petrus van Wanrooij, geb. Dordrecht 17 Januari 1931
Gerhardus Martinus van Wanrooij, geb. Dordrecht 4 Juli 1932
Petronella Maria van Wanrooij, geb. Dordrecht 23 Januari 1935, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd [25 Mei 1936 A. no. 17 (4e afd.)] onder letter H-[4661])
-
381 april 1936 "Sliedrecht 156" woonschip (H-4660) Jan Monster, los arbeider, te Dordrecht Jan Monster, geb. Dordrecht 13 October 1905, los arbeider
Hendrika van Driel, z.b., geb. te Dordrecht 20 Juli '12, beiden wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 25 Mei 1936 A. no. 17 (4e Afd.) onder letter H-4760)
MvS CdK. prov. Z.H.
382 22 april 1936 "Dordrecht 63" woonschip (H-4657) Thomas van Wanrooij, koopman te Dordrecht Thomas van Wanrooij, geb. Loon op Zand 20 Oct. 1904, koopman
Antonia Pruijmboom, geb. Lon op Zand 8 April 1905
Thomas van Wanrooij, 8 Mei 1931
Petrus van Wanrooij, 22 Mrt 1935
Johs. Martinus van Wanrooij, 22 April 1936, allen wonende te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 25 Mei 1936 A. no. 17 (4e Afd.) onder letter H-4757)
MvS CdK. prov. Z.H.
383 22 April 1936 "Rotterdam 165" w.s. (woonschip) (H-4758) Arie Mol, geb. te 's Gravendeel 8 Mrt. 1910, huisschilder Arie Mol, geb. te 's Gravendeel 8 Mrt. 1910, huisschilder te Dordrecht
(Vergunning verleend bij besch. v/d M.v.S. CdK i/d prov. ZH dd 25 Mei 1936 A. no. 17 (4e Afd.) onder letter H-4758)
MvS CdK. prov. Z.H.

Laatst gewijzigd: maart/april 2018.