Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

's-Gravendeel: Quohier van de 200e pen van jaere xvj sevende ende sestich (200e penning 1667)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 3980 ('s-Gravendeel is een van de dorpen die in dit archiefstuk voorkomen)1. de kinderen ende Erffgen van Bastiaen Hendricxz Speck x £
2. Willem Wouters Vroomans wedue x £
3. Jannichie Quartels wed vii £ x P
4. Hendrick Reijne xx £
5. Pauwels Reijne wedue l £
6. Arijen Reijne wedue l £
7. de kinderen en Erffgen van Leendt. Pieterz Radesteijn xv £
8. Arij Dircx Quartel wed vii £ x P
9. de wedue van Jan IJngen v £
10. Matthijs van Merck xv £
11. Corns. Eewouts molenaer v £
12. Jan Corns Vissers wedue v £
13. Cornelis Cornelis Ammermans wedue v £
14. Arij Corn. timmerman v £
15. Arij Janse Sneeps wed x £
16. Willem Corn van Ent xx £
17. Corn Janse Vissers weduw v £
18. Eewout Arijens van der Giessen v £
19. Corns Bastiaense Spruijt v £
20. Mattheus Coliers(?) xv £
21. D'heer Daniel Samus(?) ?... binnen Middelburgh in Zeelant over vier mrg lants
xv £
22. Bastiaen Hendricxs van der Linde x £
23. Japhet Hendricxs in 't Velt v £
24. D'heer Daniel Somius(?) raet .... binnen Middelburgh in Zeelant over vier mrg 400 Roe. lants
vx £ vi P
25. d'heer Jacob Mannemaker heer van Cattendijck woonen tot Uytrecht over 19 mrg 175 Roed lants
xxxviii £
26. Noch den selven hr van Cattendijck in nieuwbonaventura thijen mrg lants cont xx £
27. d'heer Blocklant woonen tot Uijtrecht over 17 mrg lants in Nieuwbonaventura xxxiiii £
28. Noch heeft den delven heer van Blocklant in Nieuwbonaventura 3 mrg 300 Roe lant vii £
29. de Ed Vrouwe van Ameliswt. woonende tot Uijtrecht over 8 mrg driehondert gelegen in Nieuwbonaventura
xvii £
30. Noch heeft deselve Ed Vrouwe van Ameliswaert in Nieuw Bonaventura acht nergen 3 hont.
xvii £
31. d'Heer van Bemmel woonen tot Nimwege over 6 mrg 500 Roede lants gelegen in Nieuw Bonaventura
xiii £ xiii P
32. d'Hooch Ed Heer van in court Longville persijn(?) woonen over ses mergen vijff hondert roeden lants
xiii £ xiii P
33. Do Petrus van Poelgeest predicant van Leijden aengesl over d'Erfenis van sijn moeder xv £
34. de Ed van .. van .. van Maesdam ... m £
35. Teuntie Jacob Wouterse Smits 't .... weeskind van Lijntie Ingens van Putterhoeck aengesl ix £ x P
36. Pietertie Hendricx wed van Bastiaen Jacobs Vlaschblom van ... van de erfenis van Appolonia Corn wed Leendert Claesz.
Note: ......(?) 11 nov 1669
v £ (doorgestreept)

Laatst gewijzigd: maart 2002