Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.001 Spuiwegpolder Oud-Dubbeldam

Wijk 16 Nummer 001
Krispijnse weg* Spuiweg
Eigenaar: polder Oud-Dubbeldam
watermolen & huisje
Getaxeerd op: ƒ 0
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 0
Opmerkingen: Kohier van Dubbeldam, beginnende aan of omtrent de Spuiweg. Geen oude of nieuwe verponding. Watermolen voor uitwatering van het gebied van oud-Dubbeldam; met molenaarshuisje.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).