Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.037 Dubbeldamseweg Emmerentie Soethout


Wijk 16 Nummer 037
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Emmerentie Soethout
woonhuis op erf
Getaxeerd op: ƒ 21
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 1-15
Opmerkingen: Geen oude verponding. Verhuurd aan Bastiaan van Gent voor f 30, waarvan af voor het erf of de fruitbomen f 9.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).