Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Mijlpolder, Crab(be) en Nadort: Kohier van de verponding 1731 (29 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

17.001 Wieldrechtse Zeedijk Teunis Dompelaar melkboer

Wijk 17 Nummer 001
Nieuwe veer>Wieldrecht Wieldrechtse Zeedijk
Eigenaar: Teunis Dompelaar melkboer
boerderij & huisje
Getaxeerd op: ƒ 30
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 2-10
Opmerkingen: Kohier van heerlijkheid Wieldrecht. Langs den buijtendijk vanden Wieldregtsen polder, begonnen int oosten, sulx aan t Nieuwe Veer. Geen oude verponding. Een bouw- en achterhuis aan de buitenkant en een klein huisje aan de binnenkant.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).