Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Ridderkerk: hoofdelijke omslag (recapitulatie) 1902-1905 + 1907


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 972-973-974-975-976-977

* * * scans verkrijgbaar * * *

recapitulatie 1902

Ridderkerk: hoofdelijke omslag (recapitulatie) 1902


Gemeente Ridderkerk
Bevolking 8641 zielen

RECAPITULATIE op het door den Gemeenteraad, bij besluit van den 27e Augustus 1902
vastgesteld kohier van den HOOFDELIJKEN OMSLAG der Gemeente Ridderkerk voor jaar 1902.


Aanduiding der klassen Aanslag per hoofd Getal contruabelen in elke klasse Bedrag der aanslagen per klasse
1 f 0,60 49 f 29,40
2 f 1,23 41 f 50,43
3 f 1,89 44 f 83,16
4 f 2,58 70 f 180,60
5 f 3,30 34 f 112,20
6 f 4,05 34 f 137,70
7 f 4,83 20 f 96,60
8 f 5,63 36 f 202,68
9 f 6,44 15 f 96,60
10 f 7,28 24 f 174,72
11 f 8,135 14 f 113,89
12 f 9,-- 39 f 351,--
13 f 9,87 9 f 88,83
14 f 10,745 9 f 96,705
15 f 11,63 8 f 93,04
16 f 12,515 19 f 237,785
17 f 13,41 3 f 40,23
18 f 14,315 11 f 157,465
19 f 16,13 8 f 129,04
20 f 17,95 14 f 251,30
21 f 19,80 7 f 138,60
22 f 21,67 5 f 108,35
23 f 23,57 5 f 117,85
24 f 25,49 3 f 76,47
25 f 27,44 4 f 198,76
26 f 29,435 2 f 58,87
27 f 31,46 3 f 94,38
28 f 33,53 3 f 100,59
29 f 35,63 5 f 178,15
30 f 39,95 1 f 39,95
31 f 44,39 5 f 192,36 (waaronder 1 a 4/12)
32 f 48,95 6 f 293,70
34 f 58,43 1 f 58,43
35 f 63,35 1 f 63,35
36 f 66,39 4 f 227,975 (waaronder 1 a 4/12)
37 f 73,43 1 f 73,43
38 f 78,47 1 f 78,47
39 f 83,51 5 f 361,875 (waaronder 1 a 4/12)
40 f 88,55 1 f 29,515 (4/12)
41 f 93,59 3 f 218,375 (waaronder 1 a 4/12)
42 f 98,63 2 f 197,26
44 f 108,71 3 f 326,13
45 f 116,27 2 f 155,025 (waaronder 1 à 4/12)
46 f 123,83 1 f 123,83
47 f 131,39 1 f 131,39
49 f 146,51 2 f 293,02
52 f 174,23 1 f 174,23
61 f 272,51 1 f 90,835 (voor 4/12)
98 f 738,71 1 f 738,71

TOTAAL = 581 contribualen = f 7574,245

* NOTA betreffende het Primitief Kohier der Pl. Dir. Belasting voor 1902

- No. 324 Adrianus de Leijster behoort niet te zijn aangeslagen zijnde reeds vertroken voor 1 Januari 1902;
- No. 475 L. van der Grient vertrokken 2 September 1902 naar Barendrecht, alzoo oninbaar 4 maanden af f 4,737;
- No. 520 W. van der Hilt vertrokken 1 September 1902 naar Rotterdam, (Multatuliestraat 28);
- No. 283 D. Taktor behoort tot de 11e klasse staat vermeld tusschen den 7e kl. moest volgen op no. 372;

In verband met hun wijk en nummer staan in het kohier niet op hun rechte plaatse of volgnummer:
- 381 L. Opmeer moest volgen op no. 372;
- 437 G. Gravestein moest volgen op no. 431;
- 438 G. Plaisier moest volgen op no. 431;
- 501 wed. W.G. Nugteren moest volgen op no. 492;
- 507 N. de Jongh Dz moest volgen op no. 501;
- 508 Arie Bos moest volgen op no. 504;
- 569 M. v.d. Kruijl moest volgen op no. 567;
- 572 D. de Jongh moest volgen op no. 569;
- 574 F. Pot moest volgen op no. 572;
- 298 M. Wilschut staat klasse 20 moet zijn kl. 18;
- 522 A. Plaisier Az staat klassse 25 moet zijn kl. 23;

- Inkomstenbelasting 1902
Oorspronkelijk bij de begrooting hoofdsom f 5405
verhoogd 27 dec. 1901 met 325
verhoogd 23 juli 1902 f 1500
In 1902 hoofdsom totaal f 7230 (581 aangeslagenen)

In 1901 hoofdsom f 5135 toen geheven 1.7%
totaal belastbaar inkomen f 321.706,80
(581 aangeslagenen)
totaal geschat inkomen f 727.650,-
totaal onbelast inkomen f 267.855
totaal belastbaar inkomen f 459.795
dit in verband met het totaalbedrag v/h kohier f 7574,245
zoude zijn generale heffing van 1.6473% maar dat gaat natuurlijk geheel niet op;

Laatst gewijzigd: november 2017, februari 2018.