Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Ridderkerk: kadastrale leggers


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1403, 1407, 1408, 1409


kadastrale leggers 001-337

Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1403 kadastrale leggers Ridderkerk

Oorspronkelijke kadastrale legger gemeente Ridderkerk (ca 1850)

eerste gedeelte of alphabetische lijst der grond-eigenaren, met omschrijving van derzelver ongebouwde en gebouwde vaste eigendommen,
strekkende tot grondslag der jaarlijksche vaststelling van het belastbaar inkomen, aan de grondbelasting onderheving.

legger eigenaar
001 Gijsbert van Affairen, arbeider, Ridderkerk
(Buitendijk A136, A137, A138, A139, A161, A162, A163)
002 Cornelis Alderliesten, arbeider, Ridderkerk
(1. het Dorp C19 huis en erf, naar legger 423-1)
003 (weduwe en erven) Willem Alderliesten, arbeider, Ridderkerk
(A567, A1320, A2299, A2300)
004 Huig Ariensz. Baas, vlasboer, Ridderkerk
(A987, A988, A989)
005 Liedewij Baas huisvrouw van Pieter de Jong, Ridderkerk
(Het Dorp C43)
006 Hendrik Bagman, winkelier, Hendrik Ido Ambacht
(B373, B376, C1263, C1264, C1274)
007 Cornelia Bakker weduwe Gijsbert Stehouwer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1139 huis en erf, naar legger 319)
008 Jan Bakker Bastzn, vlasboer, Ridderkerk (vruchtgebruiker Adriaantje Kroon wed. Jan Bakker Bastiaanszoon en verder volgens van bovenst.)
009 Maarten Bakker, broodbakker Ridderkerk
(Het Dorp C47, C48, C49, C50, C51)
010 Nijs Bakker, arbeider, Ridderkerk
011 Pietertje Bakker weduwe Frans van der Staai, Ridderkerk
012 Arie van der Zegen de Beer, bouwman, Ridderkerk
013 Krijn de Beer, bakker, Ridderkerk
(Buitendijks A473, A474, A475)
014 Krijn de Beer, bakker, Ridderkerk, en mede-eigenaren in het gemeen
(Buitendijks A418, A419)
015 Aart van den Berg, vlasboer, Ridderkerk
016 Antonie van den Berg, vlasboer, Ridderkerk
017 Fleuris van den Berg, melkboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard, C757 C772, C775, C776)
018 (den Erven) Hendrik van den Berg, Ridderkerk
(Buitendijks A529, A530, A531, A532, A533)
019 Jan van den Berg, arbeider, Barendrecht
(Buitendijks A121, A122, Polder Nieuw Reijerwaard A179, A180)
020 Jenneke van den Berg weduwe Arie Pors, particuliere, IJsselmonde
021 Lammert van den Berg (de erven), arbeider, Ridderkerk
022 Pieter van den Berg, arbeider, Ridderkerk (Vruchtgebruiker Aart en Hendrik Berg als erfgenamen van bovenstaande)
023 Hendrik van Bezouwen, bakker, Heerjansdam
024 (de erven) Jacob Bastiaan Bichon Visch, raadsheer, 's Gravenhage
(Polder Nieuw Reiejrwaard A900 weiland, A901 weiland)
025 (Pieetr Blussé van Zuidland, boekhandelaar, Dordrecht) Pieter van Braam Blussé, boekhandelaar, Dordrecht, en verdere erfgenamen
(Polder Oud Reijerwaard C754, C755 etc...)
026 Gerrit Arijzoon Boer, vlasboer, Ridderkerk
027 Gerrit den Boer, bouwman, Barendrecht
(Cornelis Laagjes D1 t/m D4 en D118, D119, D120 bouwland)
028 Marrigje den Boer weduwe Jan van der Waal, Puttershoek
029 Pieter Bol, kuiper, Ridderkerk
(1. Polder Oud Reijerwaard C362 huis en erf, naar legger 505-1)
030 de erven Nicolaas Martinus Boogaert van Alblasserdam
031 Reinier Bordewijk, arbeider, Ridderkerk/notaris, Rotterdam
(Buitendijks A91, A92, A93, A94)
032 Reinier Bordewijk, notaris, Dordrecht/Rotterdam, Oppert
033 Arie Bravenboer, Ridderkerk
(Polder B19, Het Dorp C131, C132, C133)
034 Johannes Broere, koopman, Alblasserdam
(de Gorsen B356, B357)
035 Hendrik Brouwhoff, schoenmaker, Ridderkerk
(Buitendijks A807 huis en erf, A807 boomgaard)
036 Antje de Bruin weduwe Pieter Zevenbergen, Ridderkerk
037 Gerrit Bulsing, timmerman, Ridderkerk
038 Adriaan van den Burger, arbeider, Ridderkerk, en mede eigenaren in het gemeen
(Polder Oud Reijerwaard C1478, C1479, C1481)
039 Arie van den Burger Mattheuszoon, (arbeider) winkelier, Ridderkerk
040 Cornelis van den Burger, arbeider, Ridderkerk
041 Gerrit Ariese van den Burger (De Erven), arbeider, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard, C1292, C1293, C1294 huis en erf))
042 Gerrit Arise van den Burger (De Erven), en mede Eigenaren in het gemeen
(Polder Oud Reijerwaard C1482, C1484)
043 Neeltje van den Burger weduwe Pieter Penning, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1291 huis en erf)
044 Gerrit Bijl, winkelier, Ridderkerk
045 Aaltje Corporaal weduwe an van der Linden, Hendrik Ido Ambacht
(Polder Nieuw Reijerwaard D507 huis en erf, D508 boomgaard)
046 Adriana Crena weduwe van David van Polien van Nuland, Dordrecht
(Polder Nieuw Reijerwaard A357, A358, A359 weiland, A360, A874 tuin, A884, weiland, A885 weiland, ..etc)
047 M.G. del' Court, ambachtsheer van Krimpen op de Lek, Leijden
(Buitendijks A480, A481, A1864)
048 's Rijks Domeinen
(Kleinenoord B381 water de Merwede, B382 regt van visscherij in de Merwede)
049 Huibert Dorsman, winkelier, Ridderkerk
(C1516, C1529)
050 Jan Dorsman, koopman, IJsselmonde
051 Secilia Duijser weduwe Arij Duijser, Ridderkerk
052 Pieter Duijser, koornmolenaar, Ridderkerk
053 de Erven Jan van Dijk
(Polder Oud Reijerwaard C1325, C1331 weiland)
054 Bastiaan Eenhoorn als in huwelijk hebbende Lijntje van Gilst, Ridderkerk
055 Arie Elshout, schoenmaker, Ridderkerk
(Het Dorp C146, C147, C148, C149)
056 Cornelis Elshout, vleeschhouwer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard, C358, C359)
057 (Gerrit) Govert Elshout, schoenmaker, Ridderkerk
(C660 huis en erf, C1636, C1637 tuin)
058 Jacob Elshout, schoenmaker, Ridderkerk
059 Izaak Elzeman, bouwman, Ridderkerk
060 Arie Engelvaart, winkelier, Ridderkerk (erven van bovenst:)
(Oostendam C1517 huis (1850 gedeeltelijk afgebrand en herbouwd) naar legger 60-3, C1518 huis, C1828 huis bakkeet schuur en erf) naar legger 1348-2
061 Jan van Es (De Erven), arbeider, Ridderkerk
062 Pieter Eliza van Es, chirurgijn, Ridderkerk
063 Johannes Flach, schoenmaker, Ridderkerk
064 Jan van Gaalen, en mede Eigenaaren in het gemeen
(Polder Nieuw Reijerwaard D168, D169, D170, D171)
065 Pieter van der Geer, bouwman, Hendrik Ido Ambacht
066 Lodewijk Gelderblom, en mede Eigenaaren in het gemeen + Pietje Bakker te Ridderkerk 1/3
(Polder Nieuw Reijerwaard A549, A550, A551 huis en erf, A2125)
067 Jan van Gemeren, winkelier, Ridderkerk
(Oostendam C1522, C2024, C2025 tuin)
068 Cornelis van Gilst, bouwman, Ridderkerk
069 Frans van Gilst, bouwman, Kijfhoek
070 Willem van Gilst, bouwman, Strevelshoek
071 Willem van Gilst, bouwman, Strevelshoek, en mede Eigenaren in het gemeen
072 Jannigje Gouw weduwe Arij van 't Hof, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C720, C721, C722 bosch hakhout)
073 Leendert Gouw, arbeider, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1457 t/m C1464)
074 Cornelis van der Graaf, veerman, Zwijndrecht
075 Frans van der Graaf (De Erven), kastelein, Ridderkerk
076 Johannes van der Graaf, Ridderkerk
(Buitendijks A103, A104, A106, A110, A111, Polder Nieuw Reijerwaard A173, A174, A175, A176)
077 Gerrit Groenenboom
(Buitendijks A810 bosch hakhout, A828 bosch hakhout)
078 Otto Paulus Groeninx van Zuilen van Ridderkerk, houtvester, 's Gravenhage (en verdere Erfgen. van bovenstaande)
(Buitendijks A5 huis, A6 huis en erf, A7 rietland, A8 water als rietland, A9 rietland, A10 bosch hakhout, A11 bosch hakhout, A12 boomgaard 0.06,00 naar legger 743-78, ..etc (9 pagina's met bezittingen)
079 Adriana de Groot weduwe Wouter van der Kulk, bouwman, Ridderkerk
080 (de Erven) Adriana de Groot weduwe Bastiaan Lagendijk, Ridderkerk
081 Hendrik de Haan, bouwman, Ridderkerk
082 Arie den Hartog, arbeider, Ridderker
083 Bastiaan de Heer, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijeerwaard A823, A824, A825)
084 Pieter de Heer, arbeider, Ridderkerk + Neeltje de Heer huisvr. van Arie van Beek en verdere Erfgen. van bovenstaande
(Polder Nieuw Reijerwaard A762, A763, A1483, A1484)
085 Polder Heerjansdam
(Polder Oud Reijerwaard C752, C753, C799, C800, Veren Ambacht D763)
086 Polder Heerjansdam, en mede Eigenaren in 't gemeen
(Veeren Ambacht D635 boezemland)
087 de Weduwe Jacob Holland
(D85, D86, D87 tuin)
088 de Armen van Hendrik Ido Ambacht
(C1287 huis en erf, C1452 huis, C1453 huis Pruimendijk E35, C1679 weiland)
089 Belligje Herdam weduwe Arie Verschoor, Ridderkerk
(A71 bosch hakhout, A72, A77, A80 huis en erf)
090 Jan Marinus Herfst
(B197, B198, B199, B200)
091 Jakob Heijnoordt, bouwman, Ridderkerk
092 Jakob Heijnoordt, bouwman, Ridderkerk, en mede Eigenaren in 't gemeen
093 Aart den Hoed, vlasboer, Ridderkerk
094 Jacob den Hoed, vlasboer, Ridderkerk
095 Jan den Hoed, arbeider, Ridderkerk
096 Jan van den Hoek, bouwmna, Ridderkerk
097 Jan van der Hoek, bouwman, Ridderkerk, en mede Eigenaren in 't gemeen
(A731 bouwland)
098 Gerrit Cornelis 't Hooft als in huwelijk hebbende Petronella de Kat, emeritus predikant, Dordrecht
(Polder Nieuw Reijerwaard A1129, A1136, A1137, A1138, A1139)
099 Ewout van der Hoog, winkelier en broodbakker, Ridderkerk
100 Jan van der Hoog, bakker, Ridderkerk
(Buitendijks A33, A34, A35, A36, A37, A38 huis en erf)
101 de Erven Johannes de Hoog
(Het Dorp C107, C108)
102 Pieter Hoppel, bouwman, Ridderkerk
(Buitendijks A432 bosch hakhout, A433, naar legger 598)
103 Adriana Huizer wed Mattheus Stehouwer, Ridderkerk, en mede eigenaren in 't gemeen + Krijn Huizer, wijnkooper, Krimpen a/d Lek
104 Adriana Huizer weduwe Abraham den Hoed, Ridderkerk
105 Adriana Huizer weduwe Abraham den Hoed, Ridderkerk, en mede eigenaren in 't gemeen
106 Adriana Huizers weduwe Matheus Stehouwer, Ridderkerk
(A724, A725, A726 boomgaard)
107 Cornelia Huizer weduwe Ane Leeuwenburg, Ridderkerk
(A1133, A1134, A1135 weiland)
108 Cornelis Huizer Hendrikzoon, bouwman, Barendrecht
109 Jan Huizer Joriszoon, vlasboer, Ridderkerk
110 Frans Huijzer, bouwman, Barendrecht
111 de Weduwe Krijn Huijzer, Ridderkerk + Arie Huijzer, en verdere erfgen. bovenst.
112 Bastiaan de Jong, broodbakker, Ridderkerk + Willempje van der Zijde, en verdere erfgenamen bovenstaand
(Polder Nieuw Reijerwaard D465, D466, D467, D676, D677 tuin, D676 huis en erf)
113 Geertrui de Jong weduwe Maarten Huizer Jansz, Ridderkerk
114 Jan de Jong, arbeider, Ridderkerk
(Buitendijks A520, A521, A522, 523)
115 Jannigje de Jong weduwe Jan Lagendijk, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1480 bosch hakhout, C1483, C1758 huis& erf, C1759 tuin)
116 de Erven Jan Jurgens
(Polder Oud Reijerwaard C579, C579bis, C580, C581, C585 tuin)
117 Arie Karsseboom, Ridderkerk
118 Cornelis Karsseboom, timmerman, Ridderkerk (de wed. en kinderen)
119 Gijsbert Karsseboom, en mede Eigenaren in 't gemeen
(Polder Oud Reijerwaard C1349, C1350, C1351 weiland)
120 Pieter Karsseboom, timmerman, Ridderkerk, en mede Eigenaren in 't gemeen
(het Dorp C98, C99, C100)
121 Pieter G. Karsseboom (en cons.), timmerman, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C667 boomgaard, C668 bosch hakhout, C669, C670, C671 huis en erf Pruimendijk E144/E146, C671, C2745, C2746 huis, C2747 huis)
122 Bastiaan de Kat, Dortrecht, van mede Eigenaren in 't gemeen
(Polder Donkersloot B105 bosch hakhout, B106 etc...)
123 Maria Kat weduwe Hendrik Theodorus Sebelius Monhemius
(Polder Nieuw Reijerwaard A966, Polder Oud Reijerwaard C1307, C1312, C1313)
124 Bastiaan de Kat, en mede eigenaren in 't gemeen (de Erven Otto de Kat, Dordrecht)
(Polder Oud Reijerwaard C363 huis en erf, naar legger 709-90)
125 Gijsbert Karssebnoom, arbeider, IJsselmonde/timmermanskencht, Dordrecht
(het Zand B317, B318, B331, Polder Oud Reijerwaard C202 etc..)
126 Maaike Klein weduwe Willem de Kuiper, Ridderkerk
127 (de Erven) de Weduwe Cornelis de Koning, IJsselmonde
(Corn. de Laagjes D53, D54)
128 (de Erven) Hendrik Kooiman, bouwman, IJsselmonde
129 Gerrit Dijkman de Kool, koornmolenaar, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C543, C544, C545, C546, C547)
130 Jan Kraaijenbrink, winkelier, Ridderkerk, en mede Eigenaren in 't gemeen
(Het Dorp C40, huis en erf)
131 Herbert Kramer, particulier, Rotterdam
132 Arie Kranendonk, arbeider, Ridderkerk, de weduwe en erven
133 Hendrik Kranendonk Pauluszn, bouwman, Ridderkerk
(Het Zand B217, B219, B256 ... etc.)
134 Huig Kranendonk, arbeider, Ridderkerk
135 Huig Paulzn Kranendonk, bouwman, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A1084, A1085, A1086, A1097, A1098)
136 Leendert Kranendonk, vlasboer, Ridderkerk
137 Paulus Ariez Kranendonk, bouwman, Ridderkerk
138 Ernst Hendrik Kriesman, kledermaker, Ridderkerk
(1. het Dorp C2, huis en erf, 1849 verkoop naar legger 665-1)
139 Ernst Hendrik Kriesman, Ridderkerk, en mede Eigenaren in 't gemeen
(Buitendijks A805 huis en erf)
140 Maarten Kroos, arbeider, Ridderkerk
(Oostendam D142, Polder Oud Reijerwaard, C1286, huis en erf)
141 Hendrik Krouwel, smid, Ridderkerk
142 George Willem Krijgsman, kledermaker, Ridderkerk
(Het Dorp C11, C12, A818, A819 huis en erf)
143 Willem Krijsman[sic!], kledermaker, Ridderkerk
(A818, A819)
144 Willem Kuipers, koopman, Rotterdam Hoofdsteeg L14
145 Cornelis van der Kulk, vlasboer en commissionnair, Ridderkerk
146 Jan van der Kulk, bouwman, Ridderkerk
147 Pietertje van der Kulk huisvrouw van Willem Rijsdijk, vlasboer, Ridderkerk
148 de Armen van Kijfhoek
(1. Veren Ambacht D626, boezemland)
149 Cornelis Lagendijk, bouwman, Ridderkerk
150 Frank Lagendijk, bouwman, Ridderkerk; de weduwe en erven (dit artikel abusief doorgehaald)
(Buitendijks A528, Polder Nieuw Reijerwaard A553, A690, A691 ...etc)
151 Frank Lagendijk, bouwman, Ridderkerk; en mede Eigenaren in 't gemeen
152 Jenneke Lagendijk weduwe Huig van der Waal, Ridderkerk
153 Johannes Lagendijk, vrederegter (griffier bij het vredegeregt), Ridderkerk
(het Dorp C91, C92, Polder Oud Reijerwaard C260, C261, C398 ...etc.)
154 Pieter Lagendijk, arbeider, Ridderkerk
155 Willem Lagendijk, vlasboer, Ridderkerk
(Het Zand, B294 boomgard, B327 ...)
156 Wilem Lagendijk Mattheuszn, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1134, huis en erf, naar legger 650-31)
157 Johannes Lagerwerf, rentenier, Ridderkerk
158 Adrianus Landmeter, bakker, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard D497, D498, D499, D500, D501, D502, D503, D504 bosch hakhout)
159 Poulus Landmeter, timmerman, Zwijndrecht
(Oostendam, C1528 huis en erf)
160 Adriaantje Lanser weduwe Bastiaan Bakker, Ridderkerk
161 de Erven Simon Leenheer en consorten, West Barendrecht
(Oostendam C1526, huis en erf)
162 Jan Leentvaart, vlasboer, Ridderkerk
(D398, D399, D400)
163 Bastiaan Leeuwenburg, bouwman, Ridderkerk
164 Dirkje Leeuwenburg weduwe Hendrik Zuidam, Ridderkerk
(A205, A206 boomgaard)
165 Huig Leeuwenburg Jz, bouwman, Hendrik ido Ambacht
(C1307 dijk, C1312, C1313)
166 de Erven Frederik van Leijden van West Barendrecht
167 Jan van der Linden, arbeider, Ridderkerk
168 Pietertje van der Linden weduwe Pieter Stehouwer, Ridderkerk
169 Dammis Lodder, voerman, Ridderkerk
(het Zand B278 tuin, B279 boomgaard, Polder Oud Reijerwaard C575 huis en erf)
170 Johannes Lodder, arbeider, Ridderkerk + Johannis Lodder en verdere Erfgen. van Dirk de Lodder
(1. het Dorp C1bis huis en erf)
171 Geertje de Lijster weduwe Roelof Verzeveld, Ridderkerk
(D43 bouwland, D44 watering)
172 Margje de Lijster, IJsselmonde
(Buitendijks A75, A76, A1144)
173 Pieter de Lijster Pieterszoon (de Erven), bouwman, Ridderkerk
174 de Erven Pieter Hogenes de Lijster, Ridderkerk
(A140, A141, A142, A143, A364, A365, A366, A367)
175 Aart Maaskant, koornmolenaar, Ridderkerk
176 Adriaantje Maaskant weduwe Cornelis Appel, Rotterdam
(A621, A622, A623)
177 Cornelia Maaskant (huisvr. van weduwe Gerrit Ooms/Hendrik Kranendonk), bouwman, Ridderkerk
(Buitendijks A785, C143, C144, C145, de Geer C276, C279 ... etc)
178 Cornelis Mak Senior, Alblasserdam(Lekkerland)
(de Gorsen B180 rietland, naar legger 1074-1)
179 Willem van der Mast, bakker, Ridderkerk
180 Pieter Millenaar, bouwman, IJsselmonde
(Cornelis Laagjes D42 bouwland, naar legger 468-47)
181 Pietertje Millenaar weduwe Corn. de Lijster, IJsselmonde
(Cornelis Laagjes D30 weiland)
182 Pieter Molenaar, burgemeester, IJsselmonde
183 Arie Molendijk, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C496, C497, C498, C498bis, Polder Nieuw Reijerwaard D307, D308, D309 weiland)
184 de Erven Johannes de Moog
185 Jacobus Moonen, koopman, Ridderkerk
186 Annigje Neef weduwe Arie Huizer Azn, Ridderkerk
187 de Erven Pieter Neervoorth, Delft
(Polder Oud Reijerwaard C521 huis en erf, C522 huis, C523 huis, C524 schuur)
188 Adrianus Reinen van Nes, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1374 boomgaard, C1375, C1376, C1377 huis en erf naar legger 188-29, C1378 bosch hakhout, C1379 bosch hakhout, C1380 boomgaard, C1381 huis naar legger 975-4, C1382 bosch hakhout naar legger 975-5, ... etc.)
189 Florus van Nes, bouwman, Ridderkerk (vruchtgebruiker: Elisabeth van Nes vrouw van Bastiaan Bakker)
(Polder Nieuw Reijerwaard A978 bouwland, A981 bouwland, A990, A991 .. A1289 huis gebouw en erf (Lagendijk H27/H28), ... etc.)
190 Maria van Nes weduwe Fleuris van den Berg, IJsselmonde (Vruchtgebruiker: Floris Jacobus van der Blom en verdere erfgenamen van Catharlena van den Berg)
191 (De weduwe) Pieter Nieuwenhof, Ridderkerk
192 de Erven Willem Nieuwland, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C525, huis en erf)
193 de Polder Nieuw Reijerwaard
194 de Polder Nieuw Reijerwaard, en mede Eigenaren in 't gemeen
(het Dorp C109 schutskooi, rectificatie, belast over 1839, 1840)
195 Willem Nolen, rentenier, Ridderkerk
196 Huig Nouwen, metzelaar, Hendrik Ido Ambacht
(Polder Oud Reijerwaard C1490, C1491, C1492, C1493, C1493)
197 Aart Nugteren, vlasboer, en bouwman, Ridderkerk (Vruchtgebruiker: Leendert Nugteren en verdere Erfgenamen van Aart Nugteren)
(Polder Oud Reijerwaard C622 weiland, C623 ...)
198 Aart Nugteren (Leendertsz.), vlasboer, en bouwman, Ridderkerk, en mede Eigtenaren in 't Gemeen
(Cornelis Laagjes D6 boomgaard, naar legger 70-27/197-32)
199 Florus Nugteren, bouwman, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C529, C539, C531, C664, C665, C666)
200 Gerrit Nugteren, Ridderkerk
201 Hendrik Nugteren, bakker, Ridderkerk
(Het Dorp C122 huis en erf, naar legger 1119-1)
202 Jan Nugteren, arbeider, Ridderkerk
203 Leendert Nugteren, vlasboer, Ridderkerk
204 Leendert Nugteren, vlasboer, Ridderkerk, en mede Eigenaren in 't gemeen
205 Maaike Nugteren weduwe Pieter Visser, Ridderkerk
206 Neeltje Nugteren weduwe Pieter de Kinder
207 Willem Nugteren, broodbakker, Ridderkerk
208 Willem Nugteren Lz, broodbakker, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C575, C680, C681, C682, C683, C684, C685)
209 Wouter Nugteren, (schoenmaker) leerloijer, Ridderkerk
210 (de Erven) Adriaan Everwijn Onderwater, Dordrecht
(Polder Nieuw Reijerwaard D140, D141, D142, D143, D201, D202 bouwland, D203, bouwland, Successie R192, naar legger 449)
211 Johanna Onderwater weduwe Abraham Pompe van Meerdervoort van Zwijndrecht
(Polder Nieuw Reijerwaard A846 bouwland, A847, D232, D233, D234 weiland, D235, D288, D289 bouwland, D290 bouwland)
212 Hendrik Onderwater van Puttershoek, Dordrecht
(C1335, C1336, C1337, C1338, D486 t/m D489, D528, D529)
213 de Erven Gerrit Ooms
(Polder Woude B25 bosch hakhout)
214 Willem Ooms, Ridderkerk, en mede eigenaren in 't gemeen
(Het Dorp C141, C142 huis, naar legger 455)
215 Aaltje Oosterling weduwe Frederik Overkamp, Rijsoord
(Polder Oud Reijerwaard C656, C657)
216 Bastiaan Oosthoek, kastelein, Charlois
(Polder Oud Reijerwaard C1328, C1329, C1330))
217 Bastiaan Otterspoor, metzelaar, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C583, C584 huis en erf)
218 de Polder Oud Reijerwaard
(Polder Woude B43, B44 boomgard, de Gorsen B336 watering ...)
219 (de Erven) Adriana Oudijn weduwe Johannes Roos, Puttershoek
(Buitendijks A476, A477, A478, Kerke Polder B59, B60, B63 huis, B64, het Dorp C23, C24 huis ...)
220 de Erven Cornelis Oudijn
(Buitendijks A514, A515 huis en erf, A516, A517)
221 Gerrit Oudijn, arbeider, Ridderkerk
222 de Erven Jan Oudijn
223 Willem Oudijn, vlasboer, IJsselmonde
(Buitendijks A14, A15, A16, A17 ...)
224 Augusta Leopolda Catharina Baronesse van Pallandt douairiere van Fredrik van Leijden van Westbarendrecht, 's Gravenhage
(Polder Oud Reijerwaard C469, C1153 weiland, C1154 weiland, C1155 weiland ...)
225 Oolof van Pelt, koopman, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C655 huis en erf, naar legger 391-1)
226 Jan Penning, rietdekker, Ridderkerk
227 Leendert Penning, arbeider, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1295 huis en erf, naar legger 561-2)
228 Arij Plaisier Jacobszoon, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard D554, D555, D556 ..)
229 Bastiaan Plaizier, bouwman, Ridderkerk
230 Bastaian Plaiser, bouwman, Ridderkerk, en mede Eigenaren in 't gemeen
(D563, D564, D565, D566 ...)
231 Gijsbert Plaizier, arbeider, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C381 huis en erf)
232 Jacob Plaizier, vlasboer, Ridderkerk
233 Sijgje Plaizier weduwe Wouter van der Waal Jacobszn., Ridderkerk
234 Teunis de Pleit, wagenmaker, Ridderkerk
(het Dorp C96, C97 huis en erf, naar legger 26)
235 Geertruida van Polien [Poelien], weduwe van Adriaan Everwijn Onderwater, Dordrecht
(Veeren Ambacht, D66bis, D67, D68, D69, D70, D71 weilanden, 1869 scheiding st. 74 no. 28)
236 Heiltje Pors weduwe Willem de Lijster, IJsselmonde
(Cornelis Laagjes D31 bouwland, D32 bowland, naar legger 69-12)
237 Anna Pruisse weduwe Klaas Kok, winkelierster, Ridderkerk
(Buitendijks A799, A800, Polder Woude B43 bosch hakhout, B44 boomgaard)
238 (de Erven) Jan unt, arbeider, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard, A572, huis en erf, 48 verkoop R25, naar leggger 62-5)
239 P.A. van Ree Dz, Ridderkerk
(het Dorp C32 huis, C33 huis, C34 huis en erf, grutterij)
240 P.A. van Ree Dz, Ridderkerk, en mede Eigenaren in 't gemeen (vruchtgebruiker: J.J. Reus de wed. en erven)
(het Dorp C31 erf, Polder Nieuw Reijerwaard A1544, A1548, Oud Reijerwaard C2479 bouwland, C1226 hakhout)
241 (de erven) Jacobus Johannes de Reus, burgemeester, (Ridderkerk) Dordrecht
(Polder Oud Reijerwaard C161, C182, de Geer C284, C285, C286, C286 boomgaard, C288 bosch hakhout, naar legger 153)
242 het Ambacht Ridderkerk
(Veeren Ambacht D644 weiland, naar legger 245-26)
243 de buiten Armen van Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A752 huis en erf, A930, A931, Polder Oud Reijerwaard C380 huis, C470 bouwland ...)
244 de Diaconie armen van Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1140 huis en erf (Molendijk D102, C1141 huis (Molendijk D103, C1126 huis (Molendijk D53), C1128 huis (Molendijk D54)))
245 de Gemeente van Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A954 weiland, A955 gebouw (Lagendijk), A956 begraafplaats dj1889 vereeniging, A957 water; terreinverandering en redres, het dorp C183 brandspuithuis;afbraak en verkoop 1867 naar legger 1197-3))
246 de Kerk van Ridderkerk
247 Adriaantje Roelen weduwe Arie van der Stel, Ridderkerk
248 Jan Roos Bastiaansz, arbeider, Ridderkerk
(het Dorp C130 huis en erf, 47 verkoop, naar legger 312-87)
249 Pieter de Roos, verwer, Ridderkerk
(het Dorp C104 huis en erf, C19 huis en erf, C176 huis en erf)
250 Johannis Roos, schipper en koopman, Ridderkerk
(het Dorp C116, C117, Polder Oud Reijerwaard C233, C234, C235, C236, C237 ...)
251 Het Arm en Weesbestuur der Roomsch Catholijke Gemente in de Leeuwenstraat te Rotterdam
(Polder Nieuw Reijerwaard A382, A388 bouwland ...)
252 Het Arm en Weesbestuur der Roomsch Catholijke Gemente in de Leeuwenstraat te Rotterdam, en mede eigenaren in 't gemeen
(older Nieuw Reijerwaard A727 weiland, naar legger 251/327)
253 Pieter Ruiter, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1121, C1130 huis en erf, anar legger 675)
254 der Erven Arie Rijsdijk
(Polder Nieuw Reijerwaard A1035 weiland, A1036 bouwland, A1037 ...)
255 Arie Rijsdijk Ariezoon, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1047 huis en erf, C1048 boomgaard, C1049 tuin)
256 Jan Rijsdijk Johanneszn, bouwman, Ridderkerk
257 Johannes Rijsdijk, arbeider, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard D76 huis en erf, R84, legger 403-1)
258 Pleun Rijsdijk vleeschhouwer, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard D505, D506)
259 Willem Rijsdijk, vlasboer, Ridderkerk
(het Dorp C110, C111, C112, C113 huis en erf, C114 schuur en erf, C115 tuin)
260 de Armen van Rijsoort
261 Betje Saleveld weduwe Frans de Heer, Ridderkerk
(Buitendijks A428, A429, A499 ...)
262 Aart Salie, schoenmaker, IJsselmonde
(Polder Oud Reijerwaard C885 weiland)
263 Pieter Salie, melk (en vlas)boer, Sandelinge-Ambacht
264 Willem Schippers, timmerman, Ridderkerk
(Het Dorp C65 huis en erf, C66 huis en erf)
265 Arie Schutter, bouwman, Ridderkerk
266 Maiake Seret weduwe Joost Boers, Alblasserdam
267 Jakobus Siebregt, kastelein, Ridderkerk
268 de Weduwe Aart Slaa, Ridderkerk
(Het Dorp C3 huis en erf naar legger 209-19)
269 Hendrik Slikkerveer, bouwman, IJsselmonde
270 Jakob Slikkerveer, vlasboer, Ridderkerk
271 Jacob Slikkerveer, vlasboer, Ridderkerk, en mede Eigenaren in 't gemeen
272 Aart Slooff, winkelier, Ridderkerk (vruchtgebruiker: Aagje den Hartog wed. en verdere erfgenamen, Hazerswoude)
(Polder Oud Reijerwaard C1129 huis en erf (Molendijk D57-D58), de Gorzen B358 rietland, het dorp C45 schuur, C46, C1557, B358, C1781 ...)
273 Cornelis Slooff, kastelein, Ridderkerk
(Kerkepolder B54, het Zand B209, B210, B248 ...)
274 Fop Smit, scheepstimmerman, Nieuw Lekkerland
(de Gorsen B337, B337bis ...)
275 Leentje Snaauw weduwe Klaas de Koning (de erven), Hendrik Ido Ambacht
(Oostendam C1512, C1513, C1514, C1514bis, C1515 huis, C1525 huis en erf, naar legger 288-2)
276 Pieter Snaauw, bouwman, Hendrik Ido Ambacht, en mede Eigenaren in 't gemeen
277 Arij Soeteman, vlasboer, Ridderkerk
278 Pieter van Solingen, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A873 boomgaard, Het Zand B323 tuin, Het Dorp C6, C7 tuin, C8 tuin, Het Dorp C3 huis en erf)
279 Maarten Sparreboom, arbeider, Ridderkerk
(A750, A751 boomgaard)
280 Pieter Sparrenboom, vlasboer, Ridderkerk
281 Teuntje Spruit, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C1472 bosch hakhout, C1473 water als bosch hakhout, C1474, C1475, C1476 tuin)
282 Johannes van der Staaij, arbeider, Ridderkerk
283 Pietertje van der Staaij, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A1140, A1141, D305, D306)
284 (de Erven) Bastiaan Steenbergen, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard D548, D549, D550, D551, D552)
285 de Kinderen van Mattheus Stehouwer
286 Teunis Stehouwer, bouwman, Hendrik Ido Ambacht
287 Hendrik van der Stel, kastelein, Ridderkerk
(Oostendam C1531, C1534 tuin)
288 Herman van der Stel, winkelier, Hendrik Ido Ambacht
(C1279 boomgaard, C1525 huis en erf)
289 de Erven Pieter van der Stel
(Polder Oud Reijerwaard C1278 tuin)
290 de Weduwe Pieter Streefkerk, Ridderkerk
291 Cornelis Teuling, 's Gravenmoer(hage)
(C576 huis, C577 huis en erf, C1569 huis en erf, naar legger 296-45
292 Hendrina van den Toom weduwe Arie Huizer
(Buitendijks A436, A437)
293 Huig van Tuil, vlasboer, Ridderkerk
294 Leendert Valser, arbeider, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard D572 huis en erf, naar legger 81-48)
295 Leendert Veldhuizen, metzelaar, Ridderkerk
(Het Dorp C53, C54, C55, Polder Oud Reijerwaard C515, C516)
296 Jan van der Ven, vlasboer, Ridderkerk
297 Hendrik Verboom, arbeider, Ridderkerk (Maria Verboom vrouw van Arie Lijster en verdere erfgen. van bovenst.)
(A167, A168, A169, A12, A122, A114, A115, A116 bosch hakhout)
298 Adrianus Verheij, scheepstimmerman, IJsselmonde
299 Adrianus Verheij, scheepstimmerman, IJsselmonde, en mede Eigenaren in 't gemeen
(A574 huis en erf, naar legger 298-17)
300 (de Erven) Hendrik Verhoeff, Notaris, Dordrecht
(Polder Nieuw Reijerwaard A356 bouwland, A665 bouwland, A666, A667, A668, A669 .... etc.)
301 Cornelis Verzeveld, bouwman, IJsselmonde
302 Johannis Verzeveld, timmerman, Ridderkerk
(Buitendijks A22, A23, A24, A25, A26, A27)
303 Jacob Vink, vlasboer, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A747 schuur, A748 tuin, A749 huis schuur erf)
304 Hendrik Visser, bouwman, Barendrecht
305 Leendert Visser, bouwman, Rijsoord
(Polder Oud Reijerwaard, C718, C740, C741 huis en erf)
306 Willem Visser, Vlasboer, Ridderkerk
307 [-] Vliegend 't hart, melkboer, Ridderkerk
(Cornelis Laagjes D15 watering, D16 t/m D23 boomgaard)
308 Jan Vogelaar, vlasboer, Ridderkerk
(A813, A814, A815, Het Dorp C16, C17 tuin)
309 Marijgje Vogelaar, Ridderkerk
310 Jan van dr Vorm, vlasboer, IJsselmonde
311 Hendrik van der Vorm, vlasboer, Ridderkerk
312 Cornelis van der Waal, vlasboer, Ridderkerk
313 Huig van der Waal Cornzn, bouwman, Puttershoek
(Polder Nieuw Reijerwaard A298, A299, A300 ...)
314 Huig van der Waal Jacobszoon, vlasboer, Ridderkerk (Vruchtgebruiker: Cornelia van der Waal wed. Cornelis Huizer en verdere Erfgen. v. bovenst.)
315 Maaike van der Waal weduwe Abraham van der Hooij
(Het Dorp C93, C94, C95, de Geer C291 ...)
316 Rookje van der Waal weduwe Pieter de Beer
(A558, A559 huis en erf)
317 Wouter van der Waal Aartzn, vlasboer, Ridderkerk
318 de weduwe Wouter Blazius van der Waal, Ridderkerk
319 Antonie Warsching, koopman, Ridderkerk
(het Dorp C87, C88, C89, C90, Polder Oud Reijerwaard C420 boomgaaard)
320 Cornelia Wegsteen weduwe Cornelis Termaat, Ridderkerk
(Polder Oud Reijerwaard C532 tuin, C533 huis en erf, naar legger 506)
321 Gerrit Wildeman, koopman, Ridderkerk
(Oostendam C1521 huis en erf)
322 Gerrit Willemsteijn, melkboer, Ridderkerk
(Veeren Ambacht D622, t/m D625)
323 Maarten Wilschut, smid, Ridderkerk
(C742 huis en erf, C743 tuin, C744 boomgaard)
324 Arie van Wingerden, arbeider, Ridderkerk
(Oostendam C1509, C1510, C1511)
325 Jacob van Wingerden, Ridderkerk
(de Gorsen B370, B372, Oostendam C1508 huis en erf)
326 Jan van Wingerden, arbeider, Ridderkerk
(C1297 huis en erf)
327 L. van Wijkerslooth van Schalkwijk, Warmom[Warmond]
328 de Weduwe Leendert Wijs, Vlissingen
(Polder Oud Reijerwaard C1304 huis en erf, C1305 ...)
329 Willem IJsselstein, arbeider, Ridderkerk
(Polder Nieuw Reijerwaard A568 huis en erf)
330 Arie de Zeeuw, broodbakker, Ridderkerk
331 Matheus de Zeeuw, vlasboer, Ridderkerk
332 de Weduwe Dammis van 't Zelfde, Hendrik Ido Ambacht
(de Gorsen B371 bosch hakhout)
333 de Erven Jacob van 't Zelfde, Rijsoord
(Polder Oud Reijerwaard C1497 t/m C1507 tuin, naar legger 352-1 t/m 11)
334 Jan van 't Zelfde
335 Leendert van 't Zelfde, bouwman, Hendrik Ido Ambacht
(de Gorsen, B369 bosch hakhout)
336 ((de erven) Hugo Baron van Zuijlen van Nijeveld) Wilhelmina Louisa gravin van Limburg Stirum wed. Hugo Ferdinand Baron van Zuijlen van Nijeveld te 's Gravenhage
(het Zand B316, Polder Oud Reijerwaard C888 weiland, C889 ... etc)
337 de Zwijndrechtsche Waard, en mede Eigenaren in 't gemeen
(Kleinenoord B380 watering, Polder Oud Reijerwaard C482 dijk, C643 dijk, C644 dijk ... etc.)

Laatst gewijzigd: september/oktober 2016.