Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Rijsoord: eigendomsoverdracht 1813-1817


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 3596 Rijsoord eigendomsoverdracht 1813-1817 met bijlagen

(No. 44) Commune de Rijsoord: Contribution Foncière, LIVRE DE MUTATIONS, Proprietès Baties

Livre de Mutations a titre de Vente, Partage, cession et tous autres actes portant transmission de Proprietès Baties.
Première partie.
Nous MAIRE de la Commune de Rijsoort certifions que le présent livre est compose de cent quarante quarter feuillets qui tous ete cottes et paraphes par nous et qu'il à été ouvert aujourd'hui le Premier Fevrier 1818.
Jan van der Poel.


Noms et Prenoms des anciens poccesseurs: de Erve Martinus Boon
Leurs qualifications, professions ou metiers: Ambagtsheer van Rijsoort
Lieu de leur domicle avec indication de la rue, de la section et du numero de leur habitation: Dordrecht
Désignation de la proprite et indication de la rue, et de la section ou elle est située et de son numéro: A8
Numéro de la matrice ou la propriété est inscrite: 3
Montant de la cotisation cadastrale suivant la matrice: 42.00
Portion de la cotisation cadastrale à
- conserver sou l nom d l ancien propriétaire: -
- porter sou la nom du nouveau propriétaire: 42.00
NOMS et PRÉNOMS des nouveaux propriétaires: David Poelien van Nuland
Leurs qualifications, professions ou métiers: koopman
Lieu de leur domicile avec indication de la rue, de la section et du numero de leur habitation: Dordrecht
Actes ou motifs en vertu desquels la mutation a lieu: bij transport dato 16 Aug. 1816
Signature des déclarans:

Noms et Prenoms des anciens poccesseurs: Cornelis van Appeltere
Leurs qualifications, professions ou metiers: deurwaarder
Lieu de leur domicle avec indication de la rue, de la section et du numero de leur habitation: Dordrecht
Désignation de la proprite et indication de la rue, et de la section ou elle est située et de son numéro: A18
Numéro de la matrice ou la propriété est inscrite: 50
Montant de la cotisation cadastrale suivant la matrice: 6.30
Portion de la cotisation cadastrale à
- conserver sou l nom d l ancien propriétaire: -
- porter sou la nom du nouveau propriétaire: 6.30
NOMS et PRÉNOMS des nouveaux propriétaires: Hendrik de Haan
Leurs qualifications, professions ou métiers: vlasboer
Lieu de leur domicile avec indication de la rue, de la section et du numero de leur habitation: Ridderkerk
Actes ou motifs en vertu desquels la mutation a lieu: bij Acte van Eigendomovergang dato 1 December 1815
Signature des déclarans: -
Observations: bevorens behoord hebbende aan Tijs Willemstein dan voor de Directe Lasten bij Executie door genoemde deurwaarder gekogt.

Noms et Prenoms des anciens poccesseurs: Hendrik de Haan
Leurs qualifications, professions ou metiers: bouwman
Lieu de leur domicle avec indication de la rue, de la section et du numero de leur habitation: Ridderkerk
Désignation de la proprite et indication de la rue, et de la section ou elle est située et de son numéro: Rijsoort no.
Numéro de la matrice ou la propriété est inscrite: 1
Montant de la cotisation cadastrale suivant la matrice: 2.97
Portion de la cotisation cadastrale à
- conserver sou l nom d l ancien propriétaire: -
- porter sou la nom du nouveau propriétaire: -
NOMS et PRÉNOMS des nouveaux propriétaires: Willem van der Linden
Leurs qualifications, professions ou métiers: bouwknegt
Lieu de leur domicile avec indication de la rue, de la section et du numero de leur habitation: Rijsoort
Actes ou motifs en vertu desquels la mutation a lieu: bij Transport in d.o 10 September 1817
Signature des déclarans:

- [BIJLAGE]
Den 14 September 1814 op last van J. van der Poel, Provisioneel Burgemeester van de
gemeente Rijsoort gemente 2 Stukjes weiland, als volgt:
Het voorste Perceel, toebehoorende aan Jan Leeuwenburg, groot bevonden 1 morg. 295 roed.
Het achterste, behoorende aan Jacob Leenheer 3 m. 170 rd
Dus zamen groot 4 morg. 465 roed.
P. Seret, geadmitteerd Landmeter

- [BIJLAGE]
Ik Ondergetekende verklaart dat door de Heer Hilmer Johan Backer, wonende te Dordrecht, is verkocht aan den Heer Jan van Dijk, wonende te Zwijndrecht Acht Morgen Drie Hondert Roeden Zaailand, gelegen in Zandelingen Ambacht, gemeente Rijsoort belend ten Westen de Langeweg, ten Oosten deweduwe Cornelis Teunisz. Steehouwer, ten Zuiden A.T. Monhemius en Huig Janszn Leeuwenburg en ten Noorden Pieter Streefkerk, en zulks volgens Acte voor mij ondergeteekende Notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen den Twintigsten September laatstleden gepasseert.
G. Telders.
Dordrecht, 21 September 1816.

- [BIJLAGE]
Door Johannes Lagerwerff, wonende te Ridderkerk, is bij acte, den vijftienden Maart 1815, voor Willem van den Broek, Openbaar Notaris resideerende te Ridderkerk geadsisteert met zijnen ambtgenoot verleeden, verkogt en overgedragen aan Jacob Lagendijk, wonende te Rijsoord,
drie Morgen drie hondert en vijftig Roeden weiland, gelegen onder Rijsoort, belent ten Oosten Aart Vermeulen, ten westen Floris Nugteren, ten Zuiden de Langeweg en ten noorden Jacob van 't Zelfde, wordende dit declaratoir overgelegt, ter Secretaris van Rijsoort, ter voldoening aan het bepaalde bij het 8e Art. van het besluit, van den geweezene Prefect van het departement der Monden van de Maas van den 20 September 1812.
Ridderkerk, den 16 Maart 1815.
Wm. van den Broek, Notaris.

- [BIJLAGE]
Door Maria Soeteman, weduwe van Arie den Hoedt en Bastiaan den Hoedt, beiden wonende onder Ridderkerk is bij acte, den vijftienden Maart 1815, voor Willem van den Broek, Openbaar Notaris, resideerende te Ridderkerk, geadsisteerd met zijnen ambtgenoot, verleden, verkogt en overgedragen, aan Jacob Lagendijk, wonende onder Rijsoort
Een Morgen Bouwland, gelegen onder Zandelingen ambagt, belent ten oosten Jacob van 't Zelfde ten westen de Rijsoortse Steeg, ten Zuiden de Langeweg en ten noorden Joost Bos.
En vier Morgen en vier hondert Roeden Bouwland gelegen alsvoren, belent ten oosten de Vliet, ten westen Maarten van der Staaij en de Rijsoortse Steeg, ten Zuiden Jan van der Poel, ten noorden Maarten van der Staaij, wordende dit declaratoir overgelegd, ter Secretaris van Rijsoort, ter voldoening aan het bepaalde bij het 8e Art. van het besluit, van den geweezene Prefect van het departement der Monden van de Maas van den 20 September 1812.
Ridderkerk, den 16 Maart 1815.
Wm. van den Broek, Notaris.

- [BIJLAGE]
Aangifte om te dienen voor Secretarie van Dordrecht gedaan door Cornelis van der Werff Bernardus Zoon, openbaar Notaris binnen deeze Stad van een Acte gepasseert voor hem en zijn Ambtgenoot, door Cornelis van Appelterre, Deurwaarder der directe Belastingen, wonende op de Voorstraat binnen deeze Stad ten behoeven van Hendrik de Haan, Bouwman wonende onder Ridderkerk den Eerste December 1815 houdende overdrags Eigendom van Een Huis Brandloots en Erve staande en geleegen onder Rijsoort geteekend Numero 16.
Dordrecht den 26ste Junij 1816.
C. v.d. Werff Bz, Notaris.

- [BIJLAGE]
Door Maria Soeteman, weduwe van Arie den Hoedt en Bastiaan den Hoedt, beiden wonende onder Ridderkerk is bij acte, den vijftienden Maart 1815, voor Willem van den Broek, Openbaar Notaris, resideerende te Ridderkerk, geadsisteerd met zijnen ambtgenoot, verleden, verkogt en overgedragen, aan Jan van der Poel, wonende te Rijsoort
Drie Morgen twee hondert Roeden Bouwland, gelegen onder Zandelingen Ambacht, belent ten Oosten den Koper, ten westen en Noorden Willem van Gilst en ten Zuiden de Middelwetering, wordende dit declaratoir overgelegd, ter Secretaris van Rijsoort, ter voldoening aan het bepaalde bij het 8e Art. van het besluit, van den geweezene Prefect van het departement der Monden van de Maas van den 20 September 1812.
Ridderkerk, den 16 Maart 1815.
Wm. van den Broek, Notaris.

- [BIJLAGE]
Den Achtsten Julij 1814 is bij acte van Scheiding, voor den Notaris Dirk Willem Nibbelink en deszelfs ambtgenoot gepasseerd, aanbedeeld uit den Boedel van wijlen Ariaantje Vaandrager, gehuwd geweest met Cornelis Kuijper, vlasboer wonende te grote Lindt gemeente van Zwijndrecht, onder anderen:
aan Antonia Buijtendijk huisvrouw van Aart de Waardt, Bedrijf wonende onder Hendrik-Ido-Ambacht. Een Huis, Schuur, Woonkeet, Wagenkeet, berg en erf, staande en gelegen te Heeroudelands-ambacht gemeente van Rijsoort, geteekend 11.
Twee Mergen 300 Roeden zaai en weiland, gelegen alsvoren
Twee mergen een honderd Roeden weiland, gelegen alsvoren
en ten behoeve van Jannigje, Willempje, Ariaantje en Cornelis Bravenboer
Vier Mergen 30 Roeden zaai- en weiland gelegen te Heeroudelands ambacht, gemeente van Rijsoort.
twee Mergen Twee Honderd Roeden Zaai en weiland, gelegen alsvoren

Laatst gewijzigd: oktober 2016.