Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

12-11-2018 - [boek 17-11-2018] 'Van macht naar folklore. Heerlijkheden in Zuid-Holland na de Franse Tijd' - Peter de Jong (576 pagina’s/1.300 afbeeldingen)
In de tweede helft van de achttiende eeuw ontstond in Nederland een nieuwe politieke stroming, die van de patriotten. Zij waren fel gekant tegen het Oranjehuis, dat gesteund werd door de prinsgezinden. De patriotten konden de macht grijpen dank zij de inval van een Frans leger onder Pichegru in de winter van 1794 op 1795. Prins Willem V vluchtte naar Engeland en de Bataafse Republiek werd opgericht. Het was niet veel meer dan een vazalstaat van Frankrijk. Ook hier werd de leus vrijheid, gelijkheid en broederschap uitgedragen en moesten de zittende magistraten het ontgelden. Vooral op bestuurlijk gebied werden er grote veranderingen doorgevoerd. Met name het plattelandsbestuur werd volledig anders ingericht. Dorpen waren meer dan 1000 jaar bestuurd als heerlijkheden. Daarbij had een particulier, de zogenaamde heer, alle zeggenschap over het bestuur en dat niet alleen met betrekking tot de uitvoerende macht, maar ook tot de wetgevende en de rechterlijke macht. En dit strookte natuurlijk niet met het gedachtegoed van de Franse Revolutie. Met de Staatsregeling van 1798 werden heerlijkheden dan ook afgeschaft. *** De titel van het boek lijkt hiermee volledig in tegenspraak. Dat er na de Franse Tijd toch nog sprake was van heerlijkheden, heeft te maken met de restauratie die altijd volgt op een revolutie. Er wordt terugverlangd naar de oude toestand, althans voor een deel. Met de rechtspraak was het echter definitief gedaan en het bestuur werd overgenomen door gemeentebesturen. Wat overbleef was het recht tot benoeming van lagere ambtenaren en het voordragen van hogere ambtenaren, zoals de burgemeester, voor 1825 nog schout genoemd. Met de nieuwe grondwet van 1848 van Thorbecke verviel ook dit laatste restje macht van de heer. Wat toen nog overbleef waren zakelijke rechten, zoals het tiendrecht. *** Het begrip heerlijkheid bleef echter in gebruik. Talrijk zijn de krantenberichten waarin openbare verkopingen van ambachtsheerlijkheden worden aangekondigd of tiendrechten in een heerlijkheid worden verpacht of verkocht. Ook komt men verslagen tegen van de feestelijke inhuldiging van ambachtsheren en in overlijdensadvertenties komt men ook nu nog de aanduiding ‘heer van …’ tegen. Dit alles heeft niets meer van doen met de macht van de heren maar veel meer met het vasthouden aan oude tradities en met folklore. En een enkele keer is nog sprake van bezittingen van rechten of onroerend goed. *** Het boek bevat 250 heerlijkheden. (prijs 39,95 euro)(Pictures Publishers)
11-11-2018 - Dordrecht: website synode5D.nl online
"In de winter van 1618/19 is Dordrecht gastheer van de Synode. Tijdens deze Calvinistische kerkvergadering is de vraag in hoeverre mensen zelf invulling aan hun geloof mogen geven. Dit is ook een politiek vraagstuk. De nog jonge Republiek dreigt uiteen te vallen. Lukt het de Synode de eenheid te bewaren? *** Van november 1618 tot mei 1619 verblijven afgevaardigden uit de hele Republiek, én heel Europa, in Dordrecht. Wat treffen ze aan? Met 'Synode5D' bezoekt men de stad van toen." *** synode5d.nl (van stichting Verborgen Stad) *** In 5D: Grotekerksbuurt/Stadhuis, Tolbrug/Scheffersplein, Nieuwstraat/Voorstraat, Nieuwbrug/Wijnstraat, Groothoofd, Doelstraat *** De reconstructie is een benadering. Druk op het 'bril'-symbool om te zien welke gevels er verzonnen zijn en welke niet.
10-11-2018 - Dordrecht: 114 cliëntendossiers in toegang 153 (Maatschappelijk Hulpbetoon)
175 A.H. Baaijens, 1929-1940; 176 C. van BALE, 1925-1942; 177 Ph. de BLIEK, 1949-1955; 178 C.C. de Boer, 1926-1943; 179 C. de Boer, 1924-1934; 180 H. de Bruine-de Geus, 1926-1940; 181 A. Coenraads-Schotel, 1925-1940; 182 B.M. Dekker, 1924-1951; 183 H.D. van Dooren, 1923-1950; 184 D. Duister, 1928-1954; 185 Z. van Dijk, 1918-1947; 186 J.E. Eijlders, 1944-1947; 187 G. Fransen, 1925-1942; 188 K. Gelderblom, 1925-1947; 189 C. Gerritsen, 1934-1945; 190 H. de Groot-de Blij, 1934-1952; 191 G. Grootenboer, 1924-1940; 192 G. Grootenboer, 1921-1950; 193 F.L. Grootens, 1926-1954; 194 P. Hakkers-Harte, 1944-1955; 195 Emanuel HARTOG (* 's-Gravendeel 28-3-1874), 1941; 196 R. Helbich-Vrijhof, 1934-1948; 197 J. Hermes, 1932-1945; 198 A.F. Hessler, 1934-1952; 199 M. van den Heuvel-van den Heuvel, 1931-1946; 200 J. van der Hoek, 1934-1949; 201 C. van der Hoeven, 1933-1945; 202 W.F.A. van 't HOFF, 1935-1937; 203 J. HOKS-Cosijn, 1922-1954; 204 P.A. Hoogenboezem, 1946-1953; 205 G.S. Husen, 1945-1951; 206 C.C. de Jager-Jacobs, 1931-1946; 207 W.H. JEGEN, 1921-1947; 208 G.J. de Jong, 1925; 209 J. de JONG, 1921-1947; 210 A. van Kamen, 1934-1957; 211 P. de Keizer, 1921-1944; 212 L.J.N. Klaus, 1933-1939; 213 J.D. de Koning, 1947-1948; 214 P.F. Koops, 1925-1956; 215 B. Kramer, 1938-1946; 216 T. Kramers, 1925-1941; 217 J. Kroes, 1929-1947; 218 G.W. KROONEN, 1946-1950; 219 M. Kijkuit, 1940-1945; 220 J. Laporte, 1926-1945; 221 F.W. Leijendecker, 1934-1935; 222 M. Levisson, 1924-1942; 223 D.W. Lipjes, 1921-1934; 224 Meijer de LIVER (* Nijkerk 12-6-1886), 1938-1940; 225 F.C. van der Lubbe, 1925-1935; 226 M.B.J. Mazatka-Morgenthal, 1945-1947; 227 P. van de Merwe, 1936-1944; 228 P. van der Meijde, 1921-1955; 229 H. MEIJER, 1934-1943; 230 W. Monster, 1932-1947; 231 P.F.A. NOWEE, 1930-1937; 232 W.T.M. van Olst-Bouman, 1945-1947; 233 E. Oosterberg, 1935-1946; 234 J. Ooijen, 1932-1938; 235 A.B. OPDAM, 1926-1950; 236 L. Pieterman, 1934-1943; 237 C. Pisa, 1940-1942; 238 G. Plomp, 1931-1955; 239 Abraham POLAK (* Klundert 23-4-1866), 1927-1950; 240 P.J.G. Posthumus, 1940-1942; 241 W.D. Prenger, 1923-1946; 242 P. Prins, 1927-1945; 243 A.K. Pruim, 1925-1941; 244 H. Ridderhof, 1922-1948; 245 A. Rietveld, 1925-1946; 246 H. Riske, 1940-1953; 247 D. Roeland, 1928-1945; 248 R. de ROODE, 1941-1958; 249 H. Rook, 1925-1944; 250 G.J. van Rookhuizen, 1922-1935; 251 G.A. de Roos-Spandouw, 1934-1942; 252 M. van Rooij, 1926-1940; 253 J.H. Ruedisueli, 1946; 254 M. van Rijn, 1935-1937; 255 B. Rijsdijk, 1937-1938; 256 P.H. Rijsdijk, 1921-1941; 257 J. Scheeres, 1935-1953; 258 J. van SCHELT, 1926-1936; 259 A.T. Schenau, 1924-1938; 260 H. Scholten, 1939-1940; 261 J.C. Schotel-Kieboom, 1944-1953; 262 B.P. Schreuder-van der Ent, 1930-1937; 263 K. Schuegard, 1924-1939; 264 G. Schutte, 1930-1936; 265 A. Sigtermans, 1936-1937; 266 C.A.A.M. Simonis, 1940; 267 C. van Sluijsdam-Rook, 1925-1946; 268 C. SMAAL, 1948-1954; 269 G. Smits, 1926-1949; 270 W. Smits, 1925-1942; 271 B. Sprangers, 1934-1935; 272 F.C. STAL, 1925-1951; 273 F. Sterrenburg, 1936-1946; 274 A. Stokvisch-Wagenaar, 1926-1939; 275 W. Strik, 1945-1947; 276 T. Stuurman, 1922-1934; 277 M. Treffers-Baan, 1940-1941; 278 D. van Trooijen, 1941-1943; 279 J. Tijssen, 1922-1936; 280 W. VAES, 1926-1950; 281 J. in 't Veld, 1941-1949; 282 C.J. Veraart, 1927-1957; 283 G. Vink, 1936-1950; 284 T. Wapperom, 1925-1941; 285 M. van der Werf-Wapperom, 1927-1941; 286 W. Wulfse, 1928-1948; 287 G. ZIERTS-Bakker, 1925-1936; 288 J. Beurskens, 1945-1957; 289 P. KLOK, 1924-1944; 290 C.H. MILTON, 1940-1943; 291 R. Spijkstra, 1934-1935; ***** Zit er een interessante naam tussen? Vraag dan het betreffende inventarisnummer aan bij het Regionaal Archief Dordrecht, en bekijk/fotografeer het dossier in de studiezaal!
10-11-2018 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Korenbloemhof; Korte Breestraat; Korte Engelenburgerkade; Korte Engelenburgerkade; Korte Geldersekade; Korte Kalkhaven; Korte Kolfstraat; Korte Nieuwstraat; Korte Parallelweg; Korte Scheidingsweg; Kortenaerstraat; Kotterstraat; Krabbegors; Krakerhof; Krammerstraat; Kranenburgstraat; Kreekweg; Krispijnseweg; en Vrieseplein; Vriesepoortshof; Vriesestraat; Vrieseweg; W.H. Vliegenstraat; Waalstraat; Waldeck Pyrmontweg (geen woningen);
5-11-2018 - [ANTWOORD op de VRAAG] Stratenplan Dordrecht (tweede helft 16e eeuw)
De plattegrond, die gebruikt is als kaft voor het boek: M. van Baarsel 'Van Aardappelmarkt tot Zwijndrechts Veerhoofd' (1992) staat op de beeldbank onder afbeelding 552_260623. *** In het boek worden op pagina 136 genoemd: * 'Stratenplan met gebouwen en poorten uit de tweede helft van de 16e eeuw, door R. Künzel, 1965, GPV-CZ 28, nieuw nr. BF 100' / * Kaart van de omgeving van de Spuihaven tussen de Noordendijk en de Spuibrug, eind 17e eeuw?, GPV - ZG 40; *** Afbeelding 552_260623 is de kaart van omgeving Spuihaven? Is het stratenplan uit de tweede helft van de 16e eeuw ook op de beeldbank terug te vinden ? *** LINK http://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/search/detail/id/FA78A9EBAC6811E489FB00163E535DC5