Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

22-6-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1679-1680 (binnen de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1679-1680 (binnen de stadspoorten). Het gaat om circa 220 transportenakten, 120 hypotheekakten en nog een aantal overige akten. * * * De volgende huisnamen en gebouwen komen in deze akten voor: azijnplaats (Kleine Spuistraat); azijnplaats (Raamstraat); Bank van Lening (Wijnstraat); den Berch Tabor (Voorstraat/oude Houttuin); den Bommelerwaert (Nieuwbrug); den Brant Emmer (Voorstraat); brouwerij (buiten de Vuilpoort/Kalkstraat); Deijnslaken (Nieuwbrug); den Dom van Munster (Hermansuijsstraat); Enckhuijsen (Boom/Groothooft); de roode Fonteijn (Wijnstraat); de Hoop (Princestraat); den Hollantsch Thuijn (Boom); de Ceulsen Dom (Varkenmarkt); het Keijsers hoff (buiten de Vuilpoort); Cleijn Middelburgh (Wijnstraat); de Cleijne Wijngaert (Vismarkt); de Clock (Nieuwbrug); de Crab (Wieldrecht); de drie Coningen (Wijnstraat); kuiphuis; de Lantman (Vuilpoort); Leeuwenborch (Suikerstraat); het Leggent hart (Voorstraat); t huijs de Merwede (Rietdijkstraat); de Moriaen (Varkenmarkt); Mosis (Voorstraat); mouterij (Dolhuisstraat); De Drie Musquettiers (Rietdijk); de jongen Muijsenvrucht (Stoofstraat); Nantis (Voorstraat/oude Houttuijn); de drie Nobels (Grotekerksbuurt/Schuitenmakersstraat); het Noortse Bos (Voorstraat/Pelserbrug); pakhuis den Noortsenboer (Engelburgerkade); de Ossenhuijs; paardenoliemolen (Vest); de Pappegaeij (Nieuwbrug); Ratinge (Wijnstraat); de Roode-Poort (Voorstraat); de Prins van Orange (Vriesestraat); den Romeijn (Vest/Ruitenstraat); de Sampson (wipken bij de Boom); het groot Schaeck (Nieuwpoortje/Torenstraat); de drie Seijldraijers (Nieuwpoortje/Rietdijk); de drie Spaensche Coopmans (Nieuwpoort); de Spiegel (Voorstraat); spijcker [=een schuur] (Nieuwe Haven); de Star met de Staert (Vuilpoort); St. Jans Gasthuijs (Voorstraat); St. Michiel (Voorstraat/Pelsebrug); den Thooren (Vest); tuin gehuurd bij schutterij; het Turff Schip (Voorstraat/Ouden Houtthuijn); het Veerschip op ter Veer (Groothooft); de Veerschuijt op Rotterdam (Nieuwendijk/Rietdijk); het Vergulde achtendeel; het Vergult Comptoir; de Vergulde Vrachtwagen (buiten de Sluispoort); vethuis; vleesstal nr. 34 in de Vleeshal; de blauwe voet (Voorstraat/Nieuwkerkstraat); het Wapen van Loen; zeepziederij (Suikerstraat); gebruikt als zouthuis (Visstraat);
19-6-2017 - Open Archief Dag - zaterdag 24 juni Regionaal Archief Dordrecht (in het Hof)
Belangstelling voor (familie)geschiedenis, maar drempelvrees? Maak tijdens de Open Archiefdag op zaterdag 24 juni kennis met wat er achter de schermen gebeurt en alles wat u bij Regionaal Archief kunt doen en beleven. Op het rijk gevulde programma staan diverse korte, inspirerende presentaties, een expositie van Dordtse en regionale topstukken en een magische toverlantaarnvoorstelling met historisch materiaal. Alle activiteiten vinden plaats in museum Het Hof van Nederland, waar ook de studiezaal van Regionaal Archief Dordrecht is gevestigd. * * * Programma. Bekijk het volledige programma en blokkenschema van de Open Archiefdag. ---- https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/activiteiten/open-archief-dag/
17-6-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1710-1727 (buiten de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1710-1727 (buiten de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen en gebouwen komen in deze akten voor: blaauwselfabriek; bleekvelden; blekerijen; boomgaarden; erf afgebrande molen [het Kalf] (buiten de Spuipoort); erven; de Groenewagen (buiten de Vriesepoort); pakhuis groot Danswijk (buiten de Sluispoort); het Hoff van Brussel (buiten de Spuipoort); pakhuis het houte Wambuis (Kalkhaven); den houthaeck (Kromhout); het Klooster (Spuiweg); korenmolen de Groote Wip (buiten de Spuipoort); korenmolen den Hoogmoet (buiten de Vriesepoort); pakhuis Klijn Dantsig (buiten de Sluispoort); korenmolen de klijne Wip (buiten de Spuipoort); korenmolen de Korenbloem (Hoogt); korenmolen Kijk over Dijk; korenmolen de Orangeboom (buiten de Spuipoort); korenmolen de Roode Leeuw; korenmolen de Stier (buiten de Spuipoort); lakenramen; den Oude Prins (Bakstraat/Steenen Wegh); (gewezen) paardenmolen (Bakstraat/gebrande buurt); paatschip 140 voet lang; de Picke Baan (Breedenwegh); de pottebackerije (buiten de Sluispoort); de Prins (buiten de Sluispoort); herberg het Prinsenhoff (breeden Straatweg); roeden land; huis/schuur Roome (tweeden Straatwegh); runmolen (Kalkhaven); vrijdom van sledenaarswagen en paard; het Slickscheepie (Kromhout); St. Nicolaas (Tweeden Cingel); wind/paarden)trasmolen (Kalkhaven); (welbeplanten) tuinen; tuin (in het Vierkant); scheepswerven/sleephellingen (Hellingen); twee veerponten dam van Papendrecht; vleesstallen in de Vleeshal; het Vosje (buiten de St. Jorispoort); Vredenhoff (Spuiweg); de Witte Leeuw (Willigen Bosch); zaagmolen den Arent (Kromhout); zaagmolen den Dansert (Breedeweg); zaagmolen de Voetboog (einde gebrande buurt);
7-6-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1705-1708 (binnen de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1705-1708 (binnen de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen en gebouwen komen in deze akten voor: den Blaauwen voet (Voorstraat/kade Kerksteiger/Taankade); groot en klijn BLIJENBURG (Wijnstraat); den Vergulden Boom; branderij (nieuwe sluis/Rietdijk); branderij (Oude Breestraat); brouwerij (Visstraat); den Burgt (twee gevels) (op het Spuij); de gekroonde BIJLL (Varkenmarkt); het Casteel van Gulick (Oude Breestraat); dam van Papendrecht; den Dorrenboom (Oude Breestraat); den Engell (Riedijk); de FONTIJN (Oude Breestraat); grutmolens; de Seperij den HAMER en nu de Wenteltrap (Voorstraat/Nieuwkerkstijger); de Haringbuijsen (Doelstraat); de Hen (Wijnstraat); den Houthaack (Wijngaardstraat); den Lantaren (Voorstraat); de Goude LEEUW (Wijnstraat); een maaspont (Kalkhaven); gewezen mouterij (Marienbornstraat); mouterij/wasserij (Dolhuisstraat); OVIDIUS NASO (Lindegragt); den Houten PASSER (Lindegragt); een raam/lakenraam (Vriesepoorts Vest); erf omgewaaide korenmolen 't RAAPHOUT (Vest); de ROOS (Riedijk); de Rosmole (Vriesestraat); huisje van brouwerij de Schenkkan (Voorstraat); het Slijpere Huijsie (Bagijnhof); den Soeten Invall (Wijnstraat ); brouwerij de Son (Voorstraat); hof Spaens Gelderland tot Swartbroek (Weert); St.e Pieter en Paulus/het Romeijnhuijs (Nieuwstraat); den rooden STIER (Vriesestraat); suikerraffinaderij (Nieuwehaven/Nieuwwerk/oude Kalkhaven); suikerrafinaderij West Indisch Huis (Wijnstraat); de Swaen (Voorstraat/Vriesestraat); SWART BONT dit is een patrijs hont (Augustijnenkamp); pakhuis/mouterij/branderij de Valck (Vriesestraat); het Vat van heijdelberg (Grootekerksbuurt); de Winter Koning (Boomstraat); de Drie ZONNEN (Rietdijk); de drie Zijldragers (Nieuwpoortje); *********** NB. Het huis in de Nieuwstraat Ovidius Naso zal vernoemd zijn naar de dichter Publius Ovidius Naso (geb. Sulmo 43 voor Chr./overleden Tomis 17 na Chr.) *********** Op dit moment zijn de ca. 22.000 transportakten van huizen (binnen de stadspoorten) uit de jaren 1681-1811 te vinden in de database. ***********
3-6-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1728-1753 (buiten de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1728-1743 (buiten de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen en gebouwen komen in deze akten voor: zaagmolen den ARENT (Kromhout); huis de Arke Noach (Hellingen); azijnmakerij (buiten de Spuipoort); bierazijnmakerij (Noordendijk); blekerij de Schieters (Spuiweg); de Botersloot (eerste Cingel/Kromhout); Cotermans Stee (Tweeden Cingel); zaagmolen den DANSERT (Breedeweg); pakhuis groot Danswijk (buiten de Sluispoort); pakhuis Klijn Dantsig (buiten de Sluispoort); elzengriend (Santweg/Tweede Cingel); pakhuis HACKEN (Kalkhaven); het Hoff van Brussel (buiten de Spuipoort); het Hoff van Holland (Kromhout); korenmolen de Hoop (buiten de Spuipoort); kleerblekerij (Kromhout); het Klooster (Spuiweg); korenmolen de klijne Wip (blauwen steenen gangh) (buiten de Spuipoort); kolfbaan (buiten de Spuipoort); kolfbaan (Geldeloosepad); pakhuis Koningsberg (Kalkhaven); korenmolen de Korenbloem (Hoogt); de Drie Kuijpers (buiten de Spuipoort); lakenraam (Casperepaatje); de Lammeren (Tweeden Cingel/Sandweg); linnenblekerij (Kromhout); korenmolen (den Hoogmoed en nu) de Maagt van Dort (Beeltjensbrugge); het Nesje (buiten de Vriesepoort); den Nieuwen Thuijn (Tweeden Cingel/Straatweg); oliemolen (Willigen Bosch); de Ouden PRINS (Bakstraat); korenmolen de Orangeboom (buiten de Spuipoort); de Pottebakkerije (pakhuis en looierij) (Kalkhaven); de Prins (buiten de Sluispoort); pakhuis Resenburgh (Kalkhaven); gewezen korenmolen de Roode Leeuw; Roome (tweeden Straatwegh); Reijderkerk (Blijkersdijkje); runplaats (buiten de Sluispoort); Sinter Nicolaas (Tweeden Cingel); vrijdom van een sledenaarswagen en paard; slijtwerf (Korte Kromhout); korenmolen de Stier (Spuiweg); trasmolen (Kalkhaven); de vergulde Vragtwagen (buiten de Sluispoort); zaagmolen de Vilder (Noordendijk); zaagmolen de Voetboog (einde gebrande buurt); het Vosje (buiten de St. Jorispoort); de Herbergh de Witte Leeuw (buiten de Sluispoort); IJerland (Sandweg); gewezen zaagmolen (Kalkhaven); blekerij de Zwaan/Swaan (buiten de Vriesepoort);