Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

15-3-2018 - Nederland: Verkaufsbücher 1941-1945
Toegevoegd is deze open data van het Nationaal Archief: Verkaufsbücher van de Niederländische Grundstücksverwaltung (1941-1945). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods waren. In totaal gaat het om circa 7500 transacties. Tussen deze transacties zitten 44 Dordtse panden * * * Dordtse panden: A. Camerlingstraat 44; Bleekersdijk 35; Boogjes 49; Botgensstraat 6; Boogjes 17; Breitnerstraat 21-31; Clemensstraat 26/28; Groote Kalkstraat 1-3; Hallincqlaan 32; Huygensstraat 53,57; Kl. Spuistraat 8; Kolfstraat 57; Kolfstraat 59/61; Lijnbaan 66; Museumstraat 17; Museumstraat 9; Nw. Merwedehof 1; Nw. Merwedehof 3; Oranjelaan 55; perceel bouwgrond (Voorstraat 143); Reeweg 92; Reeweg Oost. 215; Singel 106a; Spuiweg 94; Raadhuisplein 2-3; v. Baerlestraat 40; Vest 183; Vest 187; Viottakade 89, 91; Voorstraat 105, 113; Voorstraat 110, 114; Voorstraat 111; Voorstraat 143; Voorstraat 186; Voorstraat 207; Voorstraat 209; Voorstraat 260; Voorstraat 50; Voorstraat 93-95; Vredehof 3; Vriesestraat 110; Vriesestraat 128; Wijnstraat 11-34; Wijnstraat 53; Wolweverstraat [=Wolwevershaven] 19-20;
10-3-2018 - Dordrecht: (politierapport 160) Donderdag 9 Juni 1949:
24.00 uur - Rapporteert de hoofdagent D. AALBERS, dat te omstreeks 22 uur Johannes Marinus van DONGEN, stuurman, oud 48 jaar, wonende Kasperspad 84 in staat van dronkenschap uit de draaimolen staande op het Beverwijcksplein is gevallen .... *** *** *** (rapport 161) Vrijdag 10 Juni 1949: Bekeurd door de agent W. v.d. WERFF, terz. wielrijden door het park Weizigt: Adrianus Cornelis VERBRAAK, losarbeider, geb. te Nispen 11-2-'15, won. Kotterstraat 162 *** *** *** (rapport 162) Zaterdag 11 Juni 1949: 02.00 uur - Blijkt dat door de Partij v/d Arbeid is geplakt. De pamfletten zullen zoveel mogelijk worden verwijderd, terwijl verscherpt toezicht is bevolen. *** *** *** (rapport 163) Zondag 12 Juni 1949: 00.30 uur - Wordt door de rijwielbewaarder van het kermisterrein (zijde Singel) aan het bureau een rijwiel gedeponeerd 't welke aldaar was geplaatst en niet afgehaald (Dit rijwiel kan afgegeven worden daar de kosten van het bewaren reeds zijn betaald) *** 06.30 uur - Wordt aan het bureau verbonden en na overleg met de directeur van de G.G. en G.D. per taxi naar het Gem. Ziekenhuis gebracht Arend Anthonie van SCHELT, oud 28 jaar, won. Vossiusstraat 39. Van Schelt was even te voren aan het Groothoofd, bij het aanleggen van zijn boot - De vijf eilanden tocht - met zijn rechterhand tussen twee boten bekneld geraakt, ... *** 22.30 uur - Is door Insp. P.C. Versteegh en de ag. A.C. van de Merwe in tegenwoordigheid van de Dir. van de G.G. en G.D. een onderzoek ingesteld in het pand Nicolaasstraat 15 alhier, bewoond door T. van den ADEL, alwaar in de achter de woning gelegen tuin is opgegraven ... *** *** *** (rapport 165) Dinsdag 14 Juni 1949: 00.00 uur - Rapporteert de agent J. DRAAIJER, dat hij terzake diefstal van bloemen op het schoolplein van school no. 18 aan de Bosboom Toussaintstraat heeft gereprimandeerd: ..... De Kinderen zijn door de ouders afgehaald van de P.P. 4 waar de reprimande plaats vond. *** Bekeurd door agent J. 't Lam t/z met te zware lading Boombrug berijden: .... *** *** *** (rapport 170) Zondag 19 Juni 1949: 08.00 uur - Blijkt dat door de Communistische partij op het wegdek van de Oranjelaan en de Maasstraat leuzen zijn geverfd. *** 23.00 uur - Wordt door de Dir. der Schippersschool aan de Burg. de Raadtsingel kennis gegeven (telefonisch) dat onbevoegde zich hedenmiddag in zijn tuin hadden opgehouden. Hij heeft het vermoeden dat het om de ARDATHFABRIEK te doen is geweest. *** *** *** (rapport 171) Maandag 20 Juni 1949: 18.00 uur - Doet J. BAX, oud 67 jr., wonende Marienbornstraat 47 aangifte contra zekere DE RIDDER, won. Noorderstraat die hem opzettelijk hanen heeft geleverd, terwijl hij jonge hennen zou hebben gekocht. *** 21.15 uur - Brengt de agent J. DRAAIJER terzake het in staat van dronkenschap een rijwiel besturen aan het bureau: Jan Harm ZENDMAN, voddenkoopman, geb. te R'dam 28-2-'08, won. Marienbornstraat 5rd. ***
10-3-2018 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Boomstraat; Boris Pasternak-erf; Borneostraat; Bosboom Toussaintstraat; Boshamerstraat; Bosstraat; Boterdiepstraat; Botermarkt; Botersloot 2; Botgensstraat; Bovenweg; Brandts Buysstraat; Brederodestraat; Breitnerstraat; Bremstraat; + met de straten: Suze Groeneweg-erf; Swartenhondtstraat; Sweelinckplein; Sweelinckstraat; Taankade; Tafelberg; Tak van Poortvlietstraat;
4-3-2018 - >> - >> - >> 5 jaar Dordtenazoeker.nl ! << - << - << -
Al vijf jaar is mijn unieke collectie met bronbewerkingen op de website www.Dordtenazoeker.nl raadpleegbaar. * * * Laat als gebruiker eens weten naar welke bronnen de meeste interesse uitgaat: zijn dat de transportakte van huizen voor 1811, de belastingbronnen rond 1811, de transcripties van de politieberichten van 1942-1949, de bewerking van de Dordtse woningkaarten, of toch de passagiers naar Indië, of een andere bron ... ? Zijn er gebruikers, die een bepaalde bron (of open data) op deze site zouden willen zien ? Of zijn er gebruikers, die een bewerking van een bron hebben, die geschikt is voor de website ? Mail naar info(at)dordtenazoeker.nl. Met vriendelijke groet, Erica. * * * NB. Vergeet niet bij alle gegevens, die U van deze website gebruikt, erbij te zetten dat ze afkomstig zijn van: 'de collectie Dordtenazoeker.nl'!
4-3-2018 - Dordrecht: afgelegde eed schutterij 1826
Toegevoegd is een 'register met de gedane eed door de leden der Schutterij te Dordrecht, overeenkomstig de Wet op de Schutterijen van 27 februari 1815'. Het gaat om de namen in de vijf compagnieën en in het korps Muzikanten. Van dit korps Muzikanten is Constantijn Guillaume directeur, Hendrik Arend van Eem is vice-directeur, Pieter de Klerk Gzn is secretaris/penningmeester en Johannes de Bruin (Grotekerksbuurt) is kapelmeester.