Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

7-9-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1665-1667 (binnen de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1665-1667 (binnen de stadspoorten). Het gaat om 524 transportakten/hypotheekakten. * * * De volgende huisnamen en gebouwen komen in deze akten voor: de Swarten Ancker (Vuilpoort); azijnplaats (Bagijnhof); de harde bollen (Voorstraat/Houtsteiger); de drije Botten (Vriesestraat); de Brandewijn ketel (Vriesestraat); DEN CALANDERMOLEN (Heer Matthijsstraat/Kolfstraat); In den Dom van Munster (Hermenshuijstraat); Fonteijntgen (oude Breestraat); Geertruijden Bergh (Riedijk); de Vijff gersten Brooden [gleibakkerij = fabriek waar verglaasd aardewerk wordt vervaardigd] (Riedijk); den Gloeijende oven (Marienbornstraat); grutmolen (Schuitenmakersstraat/Manhuisstraat); de Haeswint (Grote Vismarkt); den Bredaesen hoet (Voorstraat/oude houttuin); den Groenen Hoet (Hoge Nieuwstraat); moutmolen/korenmolen [het Kalf] (buiten de Spuipoort/Spuiweg); de drije vergulde Kelcken (Grotekerksbuurt); de gouden Ketting (Riedijk); de CLOCK (Voorstraat/Munt havenzijde); de Aeckensen Kruijtkerck (Wijnstraat/Gravenstraat); de Kuijl der Leeuwen (Voorstraat); twee lakenpersen (in het huis Hoge Nieuwstraat); brouwerij/mouterij de Witte Leeu (Adriaensstraat/Prinsenstraat); looierij (Raamstraat/Kousje); huisjes op Luijersdijk [Twintighuizen]; de Halve Maen (Vriesestraat); mouterij (Grote Spuistraat); Nantes (Voorstraat/oude houttuin); de Paeuw (Wijnstraat); de gecroonden Pollepel (Nieuwehaven); HET POORTHUIJS (Bagijnhof); de Regenbooch (Vriesestraat); het Root bles merrij paert (Marienbornstraat); den Swarte Ruijter (Augustijnenkamp); Schiedam (Bollensteiger); het Spaens laeken (Voorstraat/buistelbuurt); het Speckhuijs (Doelstraat); de Spiegel (Voorstraat/oude houttuin); de Star; St. Jacob (Nieuwkerkstraat); STEENBERGEN (Wijnstraat); de Tinberch (Vriesestraat); het Turffschip (Voorstraat/oude houttuin); het Vercken Sonder hooft (Heer Matthijstraat); vethuijs-looierij (Raamstraat); één van de 50 visstallen op de Grote Vismarkt; de Blaeuwen Voet (Boom); den drije Vijchkorven (Pelsebrug); de Wildeman (Wijnbrug); korenmolen de Grote Wip; korenmolen de Kleine Wip; den Zee Ridder (Suikerstraat);
27-8-2017 - TIP: Regionaal Archief Dordrecht (Hof 6) - Zoeken in het archief voor dummies
Kruimeldief of veldwachter, vroedvrouw of binnenmoeder. Bij het Regionaal Archief Dordrecht kom je meer te weten over je voorouders! * * * Om beginnende archiefbezoekers met drempelvrees te helpen, organiseert het Regionaal Archief Dordrecht elke eerste donderdag van de maand (tussen 09.30 en 11.00 uur) een spreekuur in de studiezaal van het Archief, Hof 6, Dordrecht. Aanmelden of meer informatie via studiezaal@dordrecht.nl. Bellen kan ook: dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur, 078 – 770 5348.* * * Datum: 7 september 2017, 5 oktober 2017, 2 november 2017, 7 december 2017 Tijd: 09.30 - 11.00 uur Prijs: Gratis * * * WEBSITE: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/activiteiten/zoeken-archief-dummies
26-8-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1668-1669 (binnen de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1668-1669 (binnen de stadspoorten). Het gaat om 440 transportakten/hypotheekakten. * * * De volgende huisnamen en gebouwen komen in deze akten voor: 4 mergen land (Kort Ambacht Grote Lindt); ALTENA (Voorstraat/Munt); den Appelenboom, nu de Oraengenboom (Vriesestraat); zeepziederij de drije ASCHTONNEN (Voorstraat/Pelsebrug); korenmolen de Backerinne/Buserinne (buiten de Sluispoort/Dorrenboom); branderij (Dolhuisstraat); het Vergulde Calff (Boom/groot schaek); het Clooster (vier woningen) (Raamstraat); den couden Winter (Voorstraat); de Coornblom (Riedijk); Cristoffel (Nieuwpoortje); de Vijff gerste brooden (tegelbakkerij) (Riedijk); de gouden COP (Vleeshouwersstraat); de Crimpert Salm (Visstraat); het Witte Duijffken (Vleeshouwersstraat); de Fonteijn (Oude Breestraat); de Gapert (Grote Spuistraat); korenmolen de Groote Wip (buiten de Spuipoort); het gulden Hooft (Pelsestraat); de Haen (Groenmarkt(?)); de drije Hoeftijsers (Voorstraat/Vuilpoort); de groene Hoet (Vriesestraat); HOLLANT (Wijnstraat tegenover de Gravenstraat); huidenvetterier (Raamstraat); de Vergulde Kaerd (Hoge Nieuwstraat); korenmolen/moutmolen het KALF (buiten de Spuipoort); korenmolen de KOE (buiten de Spuipoort); den vergulde Leeu (Marienbornstraat); den Leijhamer (Vogelmarkt); looierij/drie woningen (Vriesestraat); het Maechdenhooft (Bagijnhof); drie huizen Maeseijck/Ceulen over Duijts/'t Stiff Thoir (Nieuwehaven); mouterij (Botkensstraat); den Ring (Voorstraat); den Samson (Vriesestraat(?)); de Schenckkan (Nieuwstraat); de SCHEPEL (Vuilpoort); SGravenmoer (Riedijk); het Speckhuijs (Wijngaardstraat hoek Marienbornstraat); Stadts herberge (buiten de Riedijkspoort); de STER (Vriesestraat); korenmolen de STIER (buiten de Spuipoort); het Toornken (Riedijk); de Verkeerde Werelt (Vogelmarkt); het Vette Kalff (Voorstraat); visstallen Grote Vismarkt; de drije Vijchkorven (Pelsebrug); den Waersman (Vogelmarkt); den Witte Helm (Groothooft);
24-8-2017 - TIP: Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof (Hof 15) - Workshops Digitaal Zoeken (dinsdag 29 aug., 5 en 12 sept. 2017)
Met de klassikale workshops "Digitaal Zoeken" leert u vaardigheden om gericht te zoeken op het Internet. Voor digitale mogelijkheden bij historisch en genealogisch onderzoek, schenken we o.a. aandacht aan bronnen op de site van het Regionaal Archief Dordrecht, de site DordtenaZoeker en het Intranet van het Augustijnenhof. # # # Workshop 1: Digitaal zoeken op Internet (bijeenkomst di 29 aug.); Workshop 2: Digitaal zoeken in bronnen (bijeenkomst di 5 sept.); Workshop 3: De kunst van het zoeken (bijeenkomst di 12 sept.) # # # website: www.augustijnenhof.nl/workshops-digitaal-zoeken
19-8-2017 - Dordrecht: alfabetische lijst met Dordtse boekdrukkers
Op http://blokland.dordtenazoeker.nl staat vanaf nu onder 'Dordrecht en de invloed van de Zuid Nederlandse vluchtelingen uit o.a. Luik/Brabant/Vlaanderen en Wallonie in de periode 1572/1650' een alfabetische lijst met Dordtse boekdrukkers van de hand van mw. H.W.G. van Blokland-Visser. Met namen als: de Both, Braet, Braam, Caymax, Canin, Guyot, Keur, van Leest, van Loofelt, Manilius, van Nispen, van Orten, van Ravesteyn, van Riebeeck, Smient, Spierincxhouck, van Troyen, Verschueren.