Aanmelden | Contact
Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

13-2-2021 - [stolpersteine-dordrecht] Opwindend nieuws: Dordtse Thorarol na bijna tachtig jaar weer opgedoken
Het is nieuws dat tientallen jaren heeft liggen sluimeren en dat nu, anno 2021, begeleid met trompetgeschal, de wereld in geslingerd kan worden: de Thorarol van de Dordtse synagoge is er nog ... www.stolpersteine-dordrecht.nl/ #### OOK OP: https://www.rijnmond.nl/nieuws/204084/Wonderbaarlijke-ontdekking-in-Dordrecht-decennialang-een-heilige-thorarol-op-zolder ####
13-2-2021 - Dordrecht - 'overneming van het beheer Joodsche grondbezit' (1941)
zie 'Hulpbronnen Dordrecht' onder '1832' ---- Op 'Hulpbronnen Dordrecht' staat een lijst van kadastrale percelen die in 1941 tot 'ART 7' van de 'OVERNEMING VAN HET BEHEER BETREFFENDE HET JOODSCHE GRONDBEZIT' uit 1941 behoren. Joodse inwoners moesten in 1941 hun bezittingen opgeven. Een deel van deze percelen komt voor in het zogenaamde 'Verkaufsbücher', waarin onroerende goederen staan, die door de Duitse overheid in de oorlogsjaren zijn doorverkocht. ---- De lijst van kadastrale percelen zal nog niet volledig zijn.
13-2-2021 - Dordrecht - update kadastrale leggers met nrs. 16444-20886 (over de jaren 1927-1941)
duizenden pagina's doorgenomen: typefouten verbeterd + namen en bezittingen van eigenaren compleet gemaakt. *** meer dan 67% van de openbare Dordtse kadastrale leggers compleet; leggers 16444-50793 (over de jaren 1927-1986) ***
2-2-2021 - RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) - Help mee de Brediusaantekeningen toegankelijk te maken!
Het crowdsourcingplatform waarmee het RKD de archiefaantekeningen van kunsthistoricus Abraham Bredius toegankelijk wil maken in RKDexcerpts, is vanaf nu opengesteld. Iedereen die aan dit project een bijdrage wil leveren, kan zich als vrijwilliger aanmelden. --- De Brediusaantekeningen --- Vanaf de late negentiende eeuw bracht Abraham Bredius (1855-1946), Rembrandtspecialist en tot 1909 directeur van het Mauritshuis, ontelbare uren door in de toen nog niet openbare Nederlandse archieven. Als een van de eersten verrichtte hij diepgaand onderzoek naar kunstenaars die tussen de late zestiende en het begin van de achttiende eeuw werkzaam waren. Hij deed dat op een systematische wijze en noteerde wat hem van belang leek voor de kennis omtrent hun leven en werk. Bredius' speurzin resulteerde uiteindelijk in tienduizenden excerpten: op kleine strookjes papier genoteerde samenvattingen van evenzovele vermeldingen uit archiefstukken. De door Bredius verzamelde gegevens vormen nog altijd een schat aan informatie die het RKD graag digitaal wil ontsluiten. Daarbij hebben we hulp nodig. --- [https://rkd.nl/nl/over-het-rkd/actueel/nieuws/930-help-mee-de-brediusaantekeningen-toegankelijk-te-maken] ====> 11 Dec. 1670 testament van Jan en Matthieu Payen, gebroeders beijde schilders en borgers. Sij hebben malcander .... (get.) Jean Payen en Matieu Paien, Not. H. Smits, Dordrecht;
31-1-2021 - Dordrecht - 20 jaar familieberichten (1 febr 2001 - 1 febr 2021)
in de database de index van 20 jaar Dordtse familieberichten; eerst uit dag- en weekbladen De Dordtenaar, Merwesteijn, de Stem van Dordt, en nu uit AD/De Dordtenaar, Dordt Centraal en rouwbericht.nl.