Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

12-12-2017 - Dordrecht: Hoofdgeld 1858
met wijk A-B * * * Het hoofdgeld is verdeeld in 7 klassen. De hoogte van de belasting was vervolgens afhankelijk van het aantal personen en van het aantal dienstboden in het huisgezin. * * * In klasse 1 komen voor: A061 J. de Joncheere; A085 P. Blussé van Oud Alblas; A097 J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle A104/A105 wed. H. van der Sande Hzn; A109 A. van den Linden Fzn; A107 E.Mauritz; A126 wed. A. Blusse van Oud Alblas; A407 wed. A. Pit; A408 wed. H.T.S. Monhemius; A411 wed. J.J. van der Brandeler; A457 J. de Voogd; A528b C.A. Vriesendorp; A102/A103 J.R. van der Linden; A141 P. de Koning; A291 A.H. Blom; A293 E.A. de Roo van Westmaas; A297 J.N.J. Jantzon van Erffrenten van Babijlonienbroek; A122 J. Roodenburg; A045 B. van der Elst van Bleskensgraaf; A404 J.S. Vriesendorp; A485 H. Vriesendorp; A121 G.O. Lotsij; A195 wed. J.J. de Reus; A298 M.G. Timmers Verhoeven; A290 J. Mauritz; A278/A279 C.J.J. de Joncheere; A200/A201 J.O.W.F. Rens; A295 S.C. de Jongh; A108 F. van Wageningen; * * * SCANS VERKRIJGBAAR
12-12-2017 - Dordrecht: ingekomen brieven tekengenootschap Pictura 1890-1905
Onder "Hulpbronnen Dordrecht" staat een index van de ingekomen brieven 1890-1905 met o.a.: lijst tekeningen portefeuille J.A. Smits van Nieuwerkerk (1890); brieven o.a. M.P. Reus (1891), Frans Lebret [1820-1909] (1892), Th. de Bock (Renkum 1896), A.J. Lamme [1812-1900] (Berg en Dal 1897), P.J.C. Gabriel [1828-1903] (Scheveningen 1899), Taco Mesdag [1829-1902] (Scheveningen 1899), Jacob Faassen (Roermond 1903), Mattheus Dijkwel (1903); Reinier Kennedy (1903), opzegging lidmaatschap; * * * SCANS VERKRIJGBAAR
9-12-2017 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Wijnstraat 2 t/m 200; IJsselstraat 27 t/m 47; Zakkendragersstraat; Zanddijk; Zandwegpad; Zeedijk; Zeehavenlaan; Zuidbuitenpoldersekade; Zuidendijk 1 t/m 585 (incl. Zuidendijk West en Zuidendijk Oost); * * * Op de woningkaart staat bij elk persoon de vorige woonplaats of het vorige adres vermeld, en evt. de nieuwe woonplaats of het nieuwe adres. Op de woningkaarten van deze tweede serie Dordtse woningkaarten wordt vaak ook vermeld uit hoeveel mannen en/of vrouwen het gezin bestaat, bijv. 2-3 (= 2 mannen/3 vrouwen). * * * SCANS VERKRIJGBAAR
9-12-2017 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: van Almondestraat; van Baerleplantsoen (incl. woningboekje van nr. 26/28: Maatschappelijk centrum Leger des Heils); van Baerlestraat; van Blanckenburgstraat; van Bosseplantsoen (incl. rusthuis De Drie Berken van mw. Calraat; dependance R.K. Ziekenhuis); van Conventstraat; van den Heuvelstraat; van den Tempelstraat; van der Duyn van Maasdamplantsoen; van der Kloosterstraat; van der Kooghhof; van der Steenhovenplein (2 woningboekjes van inwoners van het zusterhuis); * * * Lees het verhaal van Piconius Verbrugge (wonende bij het Leger des Heils) op www.stolpersteine-dordrecht.nl ('Persoonsbewijs Maurits van Praagh stond op naam van Dordtse thuisloze')
1-12-2017 - Ridderkerk: hoofdelijke omslag 1902-1907
De database is aangevuld met de kohiers van de hoofdelijken omslag van Ridderkerk van de jaren 1902-1903-1904-1905-1907. Vermeld wordt: het geschat inkomen, adres, beroep en aantal kinderen.