Aanmelden | Contact
Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

18-5-2019 - Dordrecht: uit het getypte politierapport van 15 maart 1955
15-3-1955 18.00 u. Paard op straat afgemaakt. ** ** ** Op de Boogjes zakte plotseling het paard van de schillenophaler A. FAASEN, Dolhuisstraat 15, in elkaar en bleef liggen. Daar de eigenaar vermoedde dat het dier door een beroerte was getroffen sneed hij het ter plaatse de nek af om te voorkomen dat het vlees later bij keuring zou worden afgekeurd. Bedoeld paard is daarna naar het abattoir vervoerd. ** ** ** Veel meer overgetikte politieberichtjes in de database en ook een aantal op 'Hulpbronnen Dordrecht' ** ** **
17-5-2019 - Dordrecht: Reispassen en verblijfpassen, visum en paspoorten 1917-1928
Op 'Hulpbronnen Dordrecht' staat de index op achternaam van de voorkomende personen. Ook in de database is deze bron te vinden. Deze bron met de volgnummers 1980-2165 is een vervolg op de registers over de jaren 1865-1878 (volgnrs. 1001-1500) en de jaren 1878-1917 (volgnrs. 1501-1979). ** ** ** O.a.: Germaine Marie Christ h/v van Paul Remi Montigny; Leonard Victor Delstauche; Ernst Wilhelm Karl Ewald; Adolf Goldschmidt; Erna Goldschmidt; Martha Kallmeijer; Marie Leonie Kindermans; Samuel Josef Kleinhaus; Josef Mariani; Bartholomeo Pellegrini; Benjamin Rybka; Leopold Verblatsch; Leopoldine Zimmerer h/v J. Mariani;
13-5-2019 - Dordrecht: update politiejournaals 18-31 dec. 1953 (meldingen nrs. 13729-14180)
Het is gelukt om alle 14.180 genummerde politiemeldingen van het jaar 1953 over te tikken en in de database te zetten! *** *** *** *** Onder andere: MELDINGEN 18-12-1953: Gew. terz. baldadigheid gooien met brandend vuurwerk: Jacobus EICHHORN, won. 1e Dijkstraat 3. ## ## MELDINGEN 19-12-1953: Omwaaien Kerstboom nabij het Zwijndrechtse veer. ## ## MELDINGEN 20-12-1953: Lampje van kerstboom a/d Visbrug stuk geschoten met 'kattepult' door ... ** ** Auto waarvan as was gebroken door brandweer weggesleept (auto van Wassenaar). ## ## MELDINGEN 21-12-1953: Mededeling van verbrande brieven uit de brievenbus bevestigd aan het gebouw 'Kunstmin' vanaf het postkantoor. ** ** Bek. Herman MULDER, geb. 10.6.1898, won. Rotterdam, t/z op Zaterdagmiddag 19/12 '53 een aantal arbeiders laten werken. ** ** Gew: t/z. met 4-w. motorrijtuig boven 3 ton over de Boombrug: Evert Willem v.d. BERGH, won. Den Haag. ## ## MELDINGEN 23-12-1953: Jacobus VERWAAL, smid, oud 54 jaar, won. Kuipershaven 33rd doet aangifte van vermissing van een ijzeren as. ## ## MELDINGEN 24-12-1953: Bekeurd George Jorinus FRENSDORFF, geb. 30-6-1900, won. Gen. v.d. Heijdenstraat 4, t/z Warenwet. ** ** Gew: t/z onafgeschermd brood in een wagen: Jacob VAN EIJK, geb. 9-8-1909, won. Joh. Spaanstraat 30. ** ** Bemiddeling verleend i.v.m. oneenigheid tussen mevr. v/d MERWE, Vlietweg 63 en kinderen van mevr. v.d. GLAS, Vlietweg 61. ** ** Gew: t/z het niet kunnen tonen van vergunningsbewijs als best. van huurauto: Baltus NETTEN, geb. 18-3-1900, won. Oranjestr. 3 te Sliedrecht. ## ## MELDINGEN 26-12-1953: Bek: t/z wateren buiten bestemde inrichting: Jacobus DORTMONT, geb. 13-4-1885, won. Wijnstraat 43. ## ## MELDINGEN 27-12-1953: P. MOL enkele uren vrij v. dienst i.v.m. overlijden schoonvader. ** ** Gew. terz. muisjebellen: Nicolaas Willems, won. Zeehavenlaan 110. ** ** Controle bedrijven i.v.m. Arbeids en Vestingswet kl. bedr. In verband hiermede gew. W. van GILST, Voorstr. 171 (t/z geen arb.kaart voor gehuwde vrouw) en G.J. ZWANG, Mariënbornstr. 32 (t/z geen vestigingsvergunning). ** ** Op de Voorstraat aangetroffen van Dalen, Elias Ferdinand, won. Tolbrugstr. W.Z. 10, op een tijdstip dat zulks voor hem verboden was i.v.m. bijzondere voorwaarden. ## ## MELDINGEN 29-12-1953: Romijn, portier van N. Centrale a/d Merwedestr. geeft kennis dat hij hulpgeroep heeft gehoord. ## ## MELDINGEN 30-12-1953: Wouter RIJNEN, 62 j., won. M. Steijnstraat 55, doet aangifte van diefstal van een scheerapparaat. ## ## MELDINGEN 31-12-1953: Reclameklok van Veringa aangetroffen in de Gr. Kerksbuurt. ** ** Onenigheid in de winkel van VERVLOET, Bagijnhof met een verkoper van GENNISSE. ** ** Bek. terz. vuurwerk verkopen aan pers. ben. 16 jaar: Alida Maria REIDER, geb. Amsterdam 17 Aug. '96, won. Voorstraat 115. ** ** Gew. terz. laten rijden met een auto met teveel stuurspeling: Directie Dordtse Melkinrichting. ** ** Bek. John VERHEIJ (Verbeij), won. Loggerstr. 17, t/z kerstboom in brandsteken. ** ** Bij [Jacobus Izaak] de VRIES Wijnstr. 6, ballon gevuld met waterstof in de kamer ontploft. ** **
11-5-2019 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: De la Reijstraat; de Merodestraat; de Rijpstraat; de Savornin Lohmanweg; de Sitterstraat; de Vereniging; de Visserstraat; de Waag; Deimospad; Dennenlaan; Develstraat; Diepenbrockweg; Dieze; 1e Dijkstraat; 2e Dijkstraat; Dillenburgstraat; Dintelstraat; Distelsteiger; Doelstraat; Dokweg; Dolhuisstraat; Domela Nieuwenhuisweg; Dommelstraat; Dongestraat; Donker Curtiusstraat; Donkerstraat; Doornenburg; Dordwijklaan; Dorus Rijkersstraat; Douwe Aukesstraat; Dr. Schaepmanstraat; Dr. L.L. Zamenhoflaan; Draai;
9-5-2019 - Dordrecht - Het gala uniform van Koenraad de Munter (Dordrecht 1915-Gorinchem 1983)
De Dordtenazoeker heeft geholpen met het vinden van informatie over Koenraad de Munter. ** ** [Mobilisatie Museum In tijd van oorlog] Het gala uniform van Koenraad de Munter geboren op 8 juni 1915 te Dordrecht. Zijn ouders zijn Anthonie Jacobus de Munter 25-6-1890 Dordrecht Beroep timmerman en Adriana Langeweg 18-7-1890 beide geboren te Dordrecht. Hij woont tot 1930 aan de Riouwstraat 67 daarna verhuizen ze naar de Houweningestraat 36. Hij volgt de opleiding tot onderwijzer en is tevens tolk. Daar blijft hij wonen tot 8-8-1938 dan verhuis hij naar Breda vertrekt voor zijn opleiding als 'sergeant-capitulant' bij het 6e Regiment Infanterie. Op 11 april 1939 wordt hij opgeroepen als B.O.-U.V. (Buitengewone Oproep Uitwendige Veiligheid) En ingedeeld bij het I-6e Grensbaltaljon ..... etc Website: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2261878970696978&type=3