Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

23-4-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1723-1726+1729 (stadsgrond)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1723-1726 + 1729 (binnen de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen komen in deze akten voor: A.B.C. (Voorstraat); den Appelkelder (Wijnstraat); het beleg van Alkmaar en nu de Paauw (Wijnbrug); Beulstoren/touwslagerij (Vest); den Bonten Os (Vleeshouwersstraat); branderij (Bagijnhoff); branderij (Rietdijk); brouwerij Witten Ancker; brouwerij de Swaan (Wijnstraat); t'Cartouwtie (Wijnstraat); plankier t'Casteel van Hijdelberg (Groothoofd); chirurgijnswinkel (Varkemarkt); den Dorren boom (Oude Breestraat); Engelenburgh (Engelburgerkade); 't Ent van de Werelt (Tolbrugstraat); het geslagen Verken (Vriesestraat); het Groot Schaakbort (Voorstraat); de groote Groene Poort (Wijnstraat); grutmolen (Nieuwstraat); grutterij (Boomstraat); grutmolen (Suijkerstraat); grutterij (Hoefijzerstraatje); grutterij/grutmolen (Vleeshoudersstraat); de grutterij van(de) schippers (Voorstraat); t gulde Vlies (Visstraat); d'Haringbuijs (Doelstraat); den Hopsack (Wijnstraat); de vergulde houthaken (Wijngaardstraat); het Joppen Vat (Kannekopersbuurt); de Kapraven (Houttuijnen); de (Klijne) Kelck (Voorstraat); de Korebeurs (Vuilpoort/Prinsenstraat); korenwasserij (Rietdijk); gewezen krankzinnighuis en spinhuis (Dolhuisstraat); Het Kousie (Raamstraat); looierij (Raamstraat); loots no. 1 (Vest); den Luijksen berm (Hooge nieuwstraat); den Luijpaert (Rietdijk); mouterij (Spuijstraat); Nieuw Nimwegen (Elfhuizen); de Nijt (Vriesestraat); de Paauw (den Hil); pakhuis V:D: (Kalkhaven); de papiere Molen (Voorstraat); de Prins (de Hoogt); den Rooden Os (Voorstraat); den Santlooper (Voorstraat); t'Seven Gestar (Voorstraat); de Stads herrebergh (buiten de Rietdijkspoort); St: Laurentius (den Hill); Swaans Hols (den Hill); de Swaen (Ruitenstraat); t'Turfschip (Hermanshuijsstraat); veerhuis op de Dam van Papendecht; de Vier Lammerties (Wijngaardstraat); Vosmeer (Drappierskade); het Vosje (Varkemarkt); het Westindisch huijs, het Ossenhooft, suikerraffinaderij (Wijnstraat); den Witten Arent (Schuijtmakersstraat); den Witte Engel (Rietdijck); * * * fijnschilder Arent de GELDER [1645-1727] verkoopt in 1725, ook namens zijn broer mr. Johan de Gelder (advocaat voor den hove van Holland), een huis in de Lombardstraat, tussen de huizen van Pieter Onderwater (in de Oudraad) en van Barent Nikkel, voor f 350.
18-4-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1728 (stadsgrond)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1727 (binnen de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen komen in deze akten voor: den Appelboom; de Brabandtsche El; galjootschip de Jonge Casparus; den Geneverboom; de Jonge Salm; een looierij; de Melkmijd; een mouterij; den Raapkoek; de Roos; St. Pieter en Paulus of het Romeijnhuijs; een scheepswerf; de Stad Gouda; de Stad Thiel; het Turffschip; den Wildeman; * * * En straatnamen: Augustijnen Kamp; Bagijnhoff; Botkensstraat; Oude Breestraat; Burgemeesterspoortje; Doelstraat; Dolhuijsstraat; Dwarsgang; Dwarskade; Gevolde Gracht; Groothooft; achter de Grote Kerk; Gravenstraat; Groenmarkt; Grotekerksbuurt; Hellingen (Scheeptimmerhellingen); Hermanshuijsstraat; den Hil; Hoffstraat; Hooge Nieuwstraat; Houtsteiger; Houttuijnen; Kalkhaven; Kasperspad; Heer Matthijs off Kolffstraat; Krommen Elleboog; Lindegragt; Lombardstraat; Loverstraatje; Manhuijsstraatje; Nieuwbrug; Nieuwehaven; Nieuwendijk; achter de Nieuwkerk; Nieuwkerkhoff; Nieuwstraat; Palingstraat; Raamstraat; Riedijksstraatje; Sarisgangh; Schuijtmakersstraat; Groote Spuijstraat; Kleijne Spuijstraat; Steeghoversloot; Stoofstraat; Suijkerstraat; Tolbrug; Torenstraat; Varkemarkt; Vest; Visstraat; Vlaminkstraat; Vleeshouwersstraat; Voorstraat (in de Kannekopersbuurt); Vriesestraat; Wijngaardstraat; Wijnstraat (op de Vogelmarckt);
17-4-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1727 (stadsgrond)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1727 (binnen de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen komen in deze akten voor: brouwerij de Sleutel; de bogt van Guiné; de Drie Hammen en nu den Paradijs Appel; de Goude Molen; de Kalkmaat; de Lantaarn; de Leijdse Deecken; een looierij; de Schenckannen; de Valck; de Witte Hand; den Haarepoot (Hanepoot); gewezen krankzinnighuis/spinhuis; het Seeve Gestar; zeepmakerij de Seeperije vande Klock off de drie Leeutjes; * * * En straatnamen: agter de Nieuwkerk; Augustijnen Camp; Bagijnhoff; Boom; Dolhuisstraat; Dwarsgang; Elfhuizen; Gevolde Gracht; Grote Spuijstraat; Grotekerksbuurt; Heer Matthijs of Kolfstraat; Heermanshuijsstraat; Hoefijzerstraatje; Hofstraat; Hoge Nieuwstraat; Kromhout; Krommen Elboog; Lindegragt; Lombardstraat; Maartensgat; Marienbornstraat; Nieuwe Breestraat; Nieuwe Kerkhoff; Nieuwehaven; Nieuwkerkstraat; Nieuwstraat; Oude Breestraat; Palingstraat; Raamstraat; Rie(t)dijkstraatje; Rietdijk; Sarisgangh; Schuijtmakersstraat; Steegoversloot; Steenstraat; Stoofstraat; Tolbrug; Tolbrugstraat; Torenstraat; Turfstijger; Vest; Visstraat; Vleeshouwersstraat; Voorstraat; Vriesestraat; buiten de Vuilpoort; Walevest; Weeshuisstraatje; Wijngaardstraat; Wijnstraat (Vogelmarkt);
16-4-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1731 (stadsgrond)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1731 (binnen de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen komen in deze akten voor: pakhuis vanden Broeck; den Engel; den Groenen Boer; een grutmolen; de Haringbuijs; den Hemel; Holland; een kaarsenmakerij; pakhuis de Kuijper; de Roo(de) Leeuw; pakhuis No. 1; Oosterwant; de Reijne Caapvaart; een smidswinkel; brouwerij de Son; de Drie Stokvissen; suikerraffinaderijen;
15-4-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1730 en 1774-1777 (stadsgrond)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1730, 1774, 1775, 1776, 1777 (binnen de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen komen in deze akten voor: pakhuis van Beest; de Berkepoort; den Brandemmer; den Buijseldrager; pakhuis 't oude Dolhuis; de Drie Orange Appelen; Enkhuijsen; het Forthuijn; de Groene Leeuw; de Groene Stoel; de Hanepoot; logement de Keizers Kroon; zeepziederij de Klock; de Klomp; brouwerij het Lam; pakhuis Lares; 't Melk Meijsje; Mijnsheeren Herberg; pakhuis Paradijs; de Simson; pakhuis het Spijkerhuis; de St. Joris; de Son; de Stads Herberg; suikerraffinaderij Stokholm; logement of herberg Turnhout; 't Verguld Comptoir; het Vlessie; brouwerij het Vlies; Vosmaar; het Westindisch huijs; den Witte Engel; den Witte Helm; het Wit Lam;