Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

18-5-2018 - Dordrecht: update politiejournaal 30 maart-21 september 1949
Het boek met de periode 30 maart-21 september 1949 is vanaf nu geheel op o.a. naam te doorzoeken in de database. # # # # # (rapport 253) Zaterdag 10 September 1949: Bekeurd door H.agent ROELEVELD en VLIEGENTHART t/z Rijtijdenwet : Dordtse Melkinrichting, Kromhout 39 Dordt *** 17.00 uur - Rapporteert de H.agt. C. DE MOL, dat te omstreeks 12 uur in de Paul Krugerstr. een paard gespannen voor een melkwagen op hol was geslagen, eigendom van PLEUN BRAS, oud 32 j., wonende te Dubbeldam Vissertje A214. Doordat het paard over de strengen heen stapte werd het zenuwachtig. BRAS kon het paard niet meer in bedwang houden en haalde op het zelfde moment zijn 6 jarige zoontje dat naast hem op de bok had gezeten van de wagen, doch kwam met het kind te vallen waarna ... *** Bekeurd door agent GOUD t/z vuil storten in de Voorstraatshaven : Johannes DAAMEN, geb. te Dordt 12-12-20, wonende te Dordt Komatistraat 41; Als boven door agent RIEMENS t/z straatschenderij (het uittrappen van straatlantaarns): ... *** *** *** (rapport 254) Zondag 11 September 1949: 17.00 uur - Doet Adriaan KERKHOFF, oud 15 jaar, won: Muijs van Holystraat 24 [34] aangifte van vermissing van een vulpen en twee bioscope kaartjes. *** 18.00 uur - Doet Joh. van der SANDT, oud 17 jaar, won: Voorstraat 358, aangifte van diefstal van twee gulden, gepleegd in het Wantijbad. *** 18.00 uur - Is de BRANDWEER uitgerukt voor het blussen van een kleine gras en hooibrand aan de Prinses Julianaweg. De oorzaak van de brand, die onbetekend is, kon niet bekend worden. Schade werd niet aangericht. Brigadier G.J. ENZERINK zal zo mogelijk de oorzaak opsporen. *** 19.00 uur - Is op telephonisch verzoek van het Hoofd van de Dienst voor Militaire Zaken te Maastricht (de heer Scheephard, telf: 5669 te Maastricht) aan schipper B. SIJBESMA, schip 'Avontuur', gemeerd liggende alhier aan de Kuipershaven, medegedeeld dat te Maastricht een telegram is ontvangen dat zijn zoon in Indonesië te Tasik-Malaija, tengevolge .... *** Bekeurd door: agent BAAS, t/z het zitten op een brugleuning: Lena v.d WERF, wonende Onderdijkserijweg 151 Zwijndrecht / door agent J.J. HASSING: Jacoba Johanna VOOGD, wonende te Zwijndrecht Jan v/d Heijdenstraat 3 *** Bekeurd door agent W. v.d Werff t/z het rijden met rijwiel langs de Spoorlijn: JACOB VET, geb. te Sliedrecht 6-12-1908, wonende te Sliedrecht Wijk A. 477. *** *** *** (rapport 255) Maandag 12 September 1949: 20.00 uur - Rapporteert de Brig. v.d. HAGEN, dat omstreeks 19.40 uur door Gerard Lagarde, 18 jr., Voorstraat 365 en Johannes Jan van de Vorm, Latourpad 21, werd geconstateerd dat er een begin van brand was ontstaan op het dak van de Gasfabriek ... (Geen pers) *** *** *** (rapport 256) Dinsdag 13 September 1949: Bekeurd door E. DAM terz. binnen de gemeente een paard stallen zonder vergunning: Arie HELSEMAN, geb. te Dordt 6-2-1903, won. Kromme Elleboog 33 alhier. *** Bekeurd door: agent A.C. van Aalst t/z overtreding van de Loterijwet: Leo VERHAGEN, geb: 7.6.'04, won: Dubbeldamseweg 51 *** *** *** (rapport 257) Woensdag 14 September 1949: 17.00 uur - Rapporteren de hoofd-agent K.J. ROSENDAALen de agent P. van LONDEN, dat te 15.15 uur op het kruispunt Vleeshouwersstraat-Houttuinen-Varkenmarkt de auto HX-26838 van de firma Bingham en Co, gevestigd te Rotterdam Nieuwe Haven 69 en bestuurd door Cornelis BAARS, geb. 8.1.'09, won: Rotterdam Brielsehaven 66b, werd aangereden door de driewielige carrier van de Coöperatie Samenwerking, gevestigd Voorstraat 356 alhier en bestuurd door Cornelis de WINTER, ..... *** *** *** (rapport 259) Vrijdag 16 September 1949: 02.00 uur - Rapporteert de H.agent C. DE MOL, dat aan de P.P. 5 zijn gereprimandeerd, t/z het wegnemen van ledige flessen van het terrein van M. VERHEIJ won. Badweg 10, die zij vervolgens tegen statiegeld inleverden: .... *** 10.30 uur - Rapporteert de brig: G. VAN WIJK, dat te omstreeks 8.24 uur een militaire trein, komende uit de richting Lage Zwaluwe, nabij de 1e Dubbeldamseoverweg 14 minuten vertraging had (stilstaan) doordat een inzittende per ongeluk aan de noodrem had getrokken. De begeleidende Kon: Marechaussee heeft de naam van de dader genoteerd. Geen ongelukken. *** *** *** (rapport 262) Maandag 19 September 1949: 11.00 uur - Zijn door Brig. v/d GIESSEN gereprimandeerd t/z stopverf uit de ramen halen van de in aan bouw zijnde woningen aan de Engelbrechtstr. en het wegnemen van 6 ledige melkflessen: .....; *** *** *** (rapport 263) Dinsdag 20 September 1949: 10.30 uur - Deponeert agent SCHILT aan het H.B. een herenrijwiel door hem onbeheerd aangetroffen in het Achterom. Het rijwiel is afgegeven aan de gepensioneerd Inspecteur van Politie J.W. MUIJZERT, wonende te Dordrecht Johan de Oudestraat 3. *** *** *** (rapport 264) Woensdag 21 September 1949: Bekeurd door W. STORM terz. links in de bocht Groenmarkt-Visbrug rijden: 1. Jo de Jong, ...... Als voren door H. 't LAM, terz. op de leuning van de Wijnbrug zitten: Huiberdina Pluimert, ...... *** 21.30 uur - Geeft schipper BOOM van de Rijkspolitie te water kennis dat hij op last van de Rijkswaterstaat, de LOGGER “JOHANNES”, in de Kalkhaven heeft gelegd. Bedoelde logger had schade gemaakt aan een Rijkswaterstaat werk, waarna de schipper de schade niet kon betalen en de logger inbeslag genomen is. Aan boord bevinden zich 7 mannen, 4 vrouwen en 1 kind en allen zijn vrijwel politiek delinquent geweest. Verscherpt toezicht is daar bevolen. Volgens schipper Boom staan de schipper, noch de opvarenden gesignaleerd. ***
15-5-2018 - Dordrecht: (rapport 247) Zondag 4 September 1949:
22.30 uur - Rapporteert C. DE MOL, dat te omstreeks 14.15 uur het zeiljacht 'BRUINOOG', eigenaar en schipper Willem SCHELTENS, oud 42 jaar, won. te Rotterdam Persoonssttraat 4a, doordat de mast niet gestreken was, onder de Prins Hendrikbrug alhier, vast geraakte. Door de juist passeerende watertaxi van KOREVAAR uit Papendrecht, is het jacht onder de brug vandaan gesleept. Er werd geen schade aangericht. Uit het onderzoek bleek dat de schipper niet goed op de hoogte was met de stroom in het Wantij, waardoor hij zijn jacht niet meer meester was en zodoende met een vaart onder de brug dreef. Geen persoonlijke ongelukken. Geen p.v. *** 23.00 uur - Rapporteert de ag. A.C. van AALST, dat hij beide bioscopen geinspecteerd en in orde bevonden heeft. *** *** *** (rapport 248) Maandag 5 September 1949: 12.00 uur - Doet P.L. MIJNDERS, oud 37 jaar, won: Violenstraat 19, aangifte van vermissing van een palingfuik. *** 12.00 uur - Brengen de agenten C.Ch. van HOUDT en W. v.d. STEL t/z diefstal ten nadele van de N.V. VERBLIFA aan de Dubbeldamseweg 38 aan het bureau: Gerrit Hartman ... *** Bekeurd door: agent C. van LOON, t/z zwemmen in de Bomhaven: Tjaart ... en t/z auto parkeren in verboden straat: Adrianus Pieter HERWEIJER, geb: 5.2.'08, won: Dubbeldam Dubbeldamseweg A622. *** 15.45 uur - Doet Mevr. A.P. LUITWIELER, wonende Rozenhof 32, aangifte vermissing portefeuille inhoudende f 120,00. *** 17.00 uur - Rapporteert de Brig. KRAAIJEVELD dat te omstreeks 14.30 uur vermoedelijk door een vonk uit een locomotief een deel van de grasberm van de Spoorbaan a/d Crayensteijnstr. in brand is geraakt. Door de brandweer is het vuur gebluscht. Geen schade. *** 17.00 uur - Rapporteert de H(oofd)ag(en)t. P. DE BOER, dat te omstreeks 12.00 uur de 6 jarige Jan [...], wonende te Dordrecht Lijnbaan 37 spelende wijze tegen en autobus, rijdende op de Voorstraat is aangelopen, waardoor het kind viel en zich licht bezeerde aan het linkerbeen. Hij behoefde niet geneeskundig te worden behandeld. De chauffeur treft geen schuld. Hij is genaamd LEENDERT VAN DER HOEK, geb. te 's-Gravendeel 30-1-1921, wonende te 's-Gravendeel Zuid Voorstraat 12. Tegen hem zal P.V. worden opgemaakt t/z het niet in bezit zijn van een geldig rijbewijs. *** *** *** (rapport 251) Donderdag 8 September 1949: 00.30 uur - Doet A. ROELAND, oud 59 jaar, wonende H. Heijmansuisstr. 58 aangifte van diefstal van een duivenklok. *** 10.00 uur - Brengt de hoofd-agent J. IMTHORN t/z diefstal van materalen bij zijn patroon Dordtse Asbestfabriek “MERWEDE” gevestigd Voorstraat 94, vanaf de Bleijenhoek aan het bureau: Dirk DEN BOEF, geb: te Dordrecht 21.10.'05, won: Nieuwkerkstraat 7rood. Hij blijft ter beschikking van de Heer C.v.P. in bewaring. *** Bekeurd door agent L. KLOOT t/z wielrijden over de Lange IJzerenbrug: Jan Andries van der VORM, won: Latourpad 21 *** Bekeurd door hoofd-agent P. de Boer en agent W. Kulk, t/z overtreding rijtijdenwet: de directie van de DUNAK fabriek van Voedingsmiddelen te Rotterdam, Ruilstraat 40-42. *** 21.30 uur - Brengt de agent M. DE JONG Jr. terz. diefstal van appels uit de boot van de parlevinker KOOIJMAN, liggende in de Voorstraatshaven aan het bureau: .... *** 22.30 uur - Zijn de jongens genoemd in sub. 21.30 uur na te zijn gereprimandeerd door de vader afgehaald. *** *** *** (rapport 252) Vrijdag 9 September 1949: Bekeurd door M. QUIK terz. overtreding van het inhaalverbod in de Tunnel: Gerardus BUSCH, geb. te Dordt 25-10-1894, won. Singel 81 alhier. *** 12.00 uur - Geeft de winkelier J. BUIJS, zaakdoende aan de Vriesestraat 45 alhier kennis, dat hij Zaterdag l.l. een herenrijwiel in bewaring genomen heeft dat de gehele dag onbeheerd voor zijn winkel had gestaan. *** *** *** (rapport 253) Zaterdag 10 September 1949: 0.15 uur- Brengen de agenten C. v.d. VELDE en B.L. BLOK, t/z het verwekken van nacht burengerucht, vanaf de Lange Geldersekade aan het bureau een onbekende jonge man. Deze verkeert enigszins onder de invloed van gebruikte alcohol en is zo woest en overspannen dat het niet mogelijk is naam en adres van hem te vernemen. Ter kalmering blijft hij aan het bureau in bewaring. ***
14-5-2018 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Abraham Kuyperweg 202 t/m 412; Acaciastraat; Achterbergstraat; Achterhakkers (incl. woningboekjes pension H.H. de Prinse en van Hotel Dordrecht); Achterklooster; Achterom; Achterweg; Achthoevenstraat; A.C.W. Staringstraat; Adelaarstraat; Adjudant H.P. Kosterstraat; Admiraal de Ruyterweg; Admiraalsplein 1 t/m 319;
10-5-2018 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Buiten Kalkhaven; Buiten Walevest (incl. woningboekje); Buizerdstraat; Bunsenstraat; Burgemeester Beelaertssingel (onbewoond); Burgemeester de Raadtsingel (incl. woningboekjes rusthuis 'Eureka' en 'Schippersinternaat' met meer dan 1000 namen); Burgemeester de Roostraat; Burgemeester de Jaslaan; Burgemeester Struykstraat; Burgemeester Dorsserstraat; Buys-Ballotstraat (onbewoond); Calandstraat; Callenburghstraat; Callistolaan;
29-4-2018 - Dordrecht: (politierapport 185) Maandag 4 Juli 1949:
Bekeurd door P. MOL, terz. zwemmen in de Kalkhaven: Bart Ooijen, .... *** *** *** (rapport 186) Dinsdag 5 Juli 1949: 23.00 uur - Doet G.J. de NIER, zaakdoende Gravenstraat 22 aangifte van vermissing van een Textielvergunning die hij voor gebruik had afgestaan aan zijn bediende J. Timmer, won. Zeehavenlaan 112. *** *** *** (rapport 187) Woensdag 6 Juli 1949: Bekeurd door: agent M. de JONG, t/z een staanplaats met een wagen met fruit innemen zonder vergunning: Jacob Daniël KOMAN, geb. 20.3.'05, won: Noordendijk 154. *** 19.00 uur - Rapporteert de hoofd-agent N. Roeleveld, dat te omstreeks 16.45 uur in het Stuwadoorsbedrijf “Dordrecht” aan de Zeehaven, een begin van brand ontstond, doordat vonken van een in werking zijnde amarilsteen met een carbidketel in aanraking kwamen. *** *** *** (rapport 189) Vrijdag 8 Juli 1949: 11.00 uur - Rapporteert de brig: A. de HEUS, dat hij aan de Politiepost Diepenbrockweg heeft gereprimandeerd, t/z diefstal van 25 cent uit een kleedkamer op het Voetbalterrein aan de Patersweg: Hendrikus ESSEBOOM .... *** 11.00 uur - Rapporteert de brig: W. den Ouden, dat hij vanaf de straat naar de school voor Debielen en Imbecielen aan de Hellingen heeft gebracht de Imbeciel: .... *** 14.00 uur - Rapporteert de H.agent P. de Boer, dat hij P.V. opmaakt contra de bestuurder van een met paard bespannen wagen, genaamd Bastiaan VAN DER WAL, geb. 8-6-1886, won. Spieghelstraat 9 die te 11.00 op de openbare weg de Prinsenstraat, zodanig reed dat het vierwielig motorrijtuig H.Z.-86304 bestuurd door Antoon Maria GENNISSE, poelier, ... *** 15.00 uur - Rapporteert de agent SPRUIT, dat omstreeks 14.30 uur een begin van brand was ontstaan, op de bovenverdieping van pand No. 95 aan de Hoge Nieuwstraat .... *** 22.00 uur - Rapporteert de hoofdagent N. Roeleveld en de agent G. Vliegenthart, dat te omstreeks 19.30 uur, aan de Rijksweg een begin van brand ontstond in de auto HZ-7528, toebehorende aan J. WIERKS, won: Reeweg Oost 57. *** *** *** (rapport 189) Vrijdag 8 Juli 1949: Bekeurd door agent M. de Jong Sr. t/z een hond tussen 24 en 06.00 uur op straat los laten lopen: Bastiaan Martinus HOEKS, geb. 8.8.10, won. E.D. Dekkerstr. 7rd. *** *** *** (rapport 191) Zondag 10 Juli 1949: Bekeurd door de agent C. v. Loon: Jan VAN HEEREN, melkslijter wonende IJseslstraat 24 te Dordrecht wegens het afleveren van verboden waar (4 eieren) op Zondag. *** *** *** (rapport 192) Maandag 11 Juli 1949: 18.00 uur - Rapporteert de agent LIEFAART, dat nabij het Papendrechtse Veer een betonnen paal bestemd voor het vastzetten van vloedplanken, is aangereden en nagenoeg is vernield *** *** *** (rapport 210) Vrijdag 29 Juli 1949: 11.00 uur - Wordt namens het Agentschap van de NED. BANK, aangifte gedaan van het ontvangen van een valse zilverbon van f 1. *** Bekeurd door J. Draaijer terz. overtreding van de Arbeidswet Cornelis Arnoldus de KLUIZENAAR, geb. te Dordt 6-8-1899, won. te Dubbeldam Dubb.weg A621. *** 18.00 uur - Rapporteert de brig. E.L. van 't Hoenderdaal, dat op 29(28)-7-1899 te omstreeks 18 uur een brandje heeft geword in de modelmakerij van de Firma Penn en Bauduin aan de 's Gravendeelsedijk alhier. In de modelmakerij lag oud papier en enige houten modellen. De brand ... *** *** *** (rapport 211) Zaterdag 30 Juli 1949: 10.00 uur - Doet A. v. Kamen, oud 63 jr., won. Groenmarkt 35 aangifte van diefstal van zijn roeiboot. *** 11.00 uur - Doet M.(?)A. Boom, agent van de Ned. Bank aangifte van het in ontvangst nemen van een valse Rijksdaalder. ***