Aanmelden | Contact
Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

22-4-2019 - Dordrecht: update politiejournaals 2-12 sept. 1953 (meldingen nrs. 9652-10065)
Onder andere: MELDINGEN 02-09-1953: Rookontwikkeling in pand No. 1 a/d Reeweg oorzaak papier verbranden. ** ** Brandweer uitgerukt voor een brand in de Koningin Wilhelminastraat. ** ** [9684] Bek: t/z wielrijden over trottoir: D. SANDERSE, geb: te Zierikzee 5-10-1888, won: te Dordt v. Manderstraat 18. ** ** Aanrijding in de Tunnel, wa1rbij een gewonde zou zijn. ** ** Gat in straat (Vlak) lamp geplaatst. ** ** Gewaarschuwd: FOK, Catharina, geb. 1-8-1913, t/z rijden z. bel. ## ## MELDINGEN 03-09-1953: Mededeling van D.A. v/d LINDEN over het vinden van 4 jonge dode katten in een sloot aan de Kotterstraat. ** ** Hans van DUINEN valt van een muur in de Goeverneurstr. Is overgebracht naar Gem: Ziekenhuis. ## ## MELDINGEN 04-09-1953: In werkingtreden van de alarminstallatie van de E.M.F. aan de Weeskinderendijk. ** ** [9812] Bek: t/z wielrijden over trottoir: G.J. KAMPS, geb: te Dordt 5-4-1925, won: te Dordt Vriesestraat 79. ## ## MELDINGEN 04-09-1953: Aangehouden Johannes Franciscus DENIS [zoon van Josephus Denis, papierlinieerder (1874) en Francisca Henrica Joanna van Raamsdonk, naaister (1874)], geb. te 's Hertogenbosch 24-8-1874 [akte 515; St. Jorisstraat wijk G166], won: te Dordt Kromhout 102 t/z plegen van ontucht. Hij is weer heengezonden daar hij geestelijk niet normaal is. ** ** Kind in de Voorstraatshaven gevallen bij de Kraanstijger. ** ** Arend SNIJDERS, 7 jaar, won: woonark Terra Nova, liggende aan de Kraansteiger valit in de Voorstraatshaven. ** ** In het Leger des Heils is nachtverblijf verleend aan EVERT VEERMAN, geb: 15.10.1887, won: Rotterdam Schiedamsesingel 183. ## ## MELDINGEN 05-09-1953: Geeft de concierge van de M.T.S. telefonisch kennis dat twee hem onbekende personen zich bevinden in de zend- en ontvangmast van die school. ** ** Peter Karl van der EIJKEN, 58 jaar, kastelein, won. Voorstraat 21, doet aangifte van oplichting voor f 45,00 contra Peter Frans Koops (PETER DE KRUK), won. aan de Riedijk. ## ## MELDINGEN 06-09-1953: Verzoek van Rijkspolitie Dubbeldam van 2 ziekenauto's inverband met ernstige aanrijding op de Moerdijkbrug. ** ** Bericht van noodlanding van een sportvliegtuig in de omgeving van de Moerdijkbrug. ## ## MELDINGEN 07-09-1953: Brandweer uitgerukt voor een brand in pand 66 aan de Vrieseweg. ** ** [9891] Kennisgeving dat in pand 16 aan de Vrieseweg een oude man dood in een stoel zou zitten. [= Cornelis van der KOOIJ] ## ## MELDINGEN 08-09-1953: Gew: t/z lopen over een plantsoen: PIETER KOK, won: Lakenhof 7 e.a. ** ** Jan KLEINJAN, won. Glazenstr. 112, op de Nieuwe Centrale onwel geworden. ## ## MELDINGEN 09-09-1953: Hond (Bouvier) a.h. H.B. gebracht door STOFFER, cafe a.d. Voorstr. welke hond eigendom zou zijn van cafetariahouder SMITS en in het dierenverblijf in het HOF is ondergebracht. ** ** Gew. t.z. een draad over een weg spannen waardoor en man is verwond geraakt: C. DE BRUIN, won: Schoenerstraat 10. ** ** Klacht van Th.G.J. van Buuren, dat jongens appels en peren wegnemen uit de boomgaard van REDELÉ. ** ** Onderzoek naar vingerafdrukken op auto van J. BUSTER, won. te Dordt Dubbeldamseweg 78, op verzoek van de Gem. Pol. te Hoek van Holland, inzake diefstallen van goederen uit die auto. ## ## MELDINGEN 10-09-1953: Handschoen uit de Spuihaven gevist en aan het bureau gebracht. ** ** Waarsch: t/z een spoorwagen voortduwen: P. LANGENBERG, won: Mecklenburgstraat 3 e.a. ** **
21-4-2019 - Dordrecht: update politiejournaals 21 aug.-1 sept. 1953 (meldingen nrs. 9324-9651)
Onder andere: MELDINGEN 21-08-1953: Uitslaande brand in de 2e Reedwarsstraat. ** ** G. SMITS, won: 1e Dijkstraat 4 laat aan de Prins Hendrikbrug een balk op het hoofd vallen. ** ** Huiselijk twist bij echtpaar MOERLAND-Spiegel, Riedijk 66 assistentie verleend. ** ** Mededeling van de Pol. Zwijndrecht, dat op het station aldaar een gevangene is ontvlucht genaamd: STEVENS. ## ## MELDINGEN 22-08-1953: Op last van Ambt. o.m. toezicht op motorrijders (SHOWRIJDERS) op het Bagijnhof en Joh. de Wittstraat. ## ## MELDINGEN 25-08-1953: TIMMERMANS, Kolfstr. 19, kinderfietsje zoek. ** ** Bericht van aanrijding op de Joh. de Wittstraat, waarbij een PAARD ernstig zou zijn verwond. ## ## MELDINGEN 26-08-1953: Klacht over burengerucht familie SCHIPPERS, Bosboom Toussaintstraat 65 contra KROONEN [NB. website familie Kroonen: leokroonen.nl], Bosb: Toussaintstraat 63. ** ** L. LACHNIT, oud 6 jaar, won: woonschip 'Ons Huis' aan het H.B. gebracht. Was te Oosterhout zoek geraakt. ** ** Melding betreffen het doodbijten van herten in het park Merwesteijn door de hond van H. TROTSENBURG, won. Krommedijk 5. ## ## MELDINGEN 27-08-1953: Paard arbeid laten verrichten aan de dijkwerkzaamheden aan de Noordendijk waarvoor het niet geschikt was. ## ## MELDINGEN 28-08-1953: B. BESEMS, Wijnstraat 61 alhier, deelt mede, dat een man uit paardenstal door onbevoegden is verwijderd in de afgelopen nacht. Stal geleden achter perceel Kolfstr. 55. Er wordt niets vermist. ** ** Bekeuring terzake bier verkocht na winkelsluitingstijd contra Jacob DE JONGE, geb. te Utrecht 26-10-11, kastelein, Groothoofd 4 te Dordrecht. ## ## MELDINGEN 28-08-1953: Gew. t/z stroperij van peren: G. DALEBOUT, won: Kotterstraat 203. ## ## MELDINGEN 30-08-1953: M. SPOOR, oud 6 jaar, won. te Dordt Gravenstr. 2 in de Gravenstraat gevallen in glasscheven, waarbij slagaderlijke bloeding ontstond. ## ## MELDINGEN 31-08-1953: t/z in staat van dronkenschap een rijwiel besturen op de openb(are) weg het Wilgenbos a/h H.B. gebracht: Marinus Jan MUNTER, won. H.I. Ambacht Veersedijk 87 (Weigerde bloedproef). ** ** P.V. al worden opgemaakt t/z overtreding Wegenverkeerswet (auto zonder rem) contra A. VLASBLOM, won: te Dordt Floresstr. 36. ** ** E. ESSEBOOM, won: Jacob Marisstraat 37 valt tijdens het rolschaatsen. ## ## MELDINGEN 01-09-1953: Bek: t/z wormen zoeken in plantsoen: H. GOOSHOUWER, geb. te Dordt 2-11-1879, won: te Dordt Geldelozepad 90. ** ** C. VAN GINNEKEN, oud 6 jaar, valt van overspanning van voetbrug bij de Zeehavenlaan. Opgenomen in R.K. ziekenhuis. ** ** P.V. zal worden opgemaakt t/z linksaf de Tunnel inrijden contra bestuurder van auto HZ-38140. ** ** Melding bedrijfsongeval aan de Nieuwe Centrale. ** ** Paard op hol geslagen van P. STAAT, won. Noordendijk 303. ** **
20-4-2019 - Dordrecht: update politiejournaals 1-20 aug. 1953 (meldingen nrs. 8665-9323)
Onder andere: MELDINGEN 01-08-1953: Abdul Djalil ENZE, oud 29 jaar, won. Wijnstraat 106rd, geeft kennis een bankbiljet van f 100,00 te hebben verloren. ## ## MELDINGEN 02-08-1953: Wijntje KOOPMAN, lokettiste 'Luxor' bioscoop, won. Bilderdijkstraat 4, deponeert zwart damestasje aan het H.B. ## ## MELDINGEN 04-08-1953: Wegdek op de Brouwersdijk verzakt in verband met het rijden van een te zwaar beladen vrachtauto over dat weggedeelte. ** ** Wegdek verzakt Waldeck Pyrmontweg. ** ** Bek: t/z overtr. Winkelsluitingswet: ROELOF BROEREN, geb: te R'dam 26-2-06, won: te Dordt Voorstr. 189. ** ** Bek. t.z. personen vervoeren op laadbak van een vrachtauto: Wilhelmus Hubertus van DEURZEN, aannemer, geb. te Vlissingen 22-1-'09, won. Soembastraat 36. ** ** Klacht van de Telefoondienst te Dordrecht over een verscheurde telefoongids in Cel 8 aan de Staart. ** ** Gew. terz. na winkelsluitingstijd zijn komst door een bel aankondigen: Barteld DE GROOT, ijsventer, geb. 1907, won. Vrieseweg 15. ## ## MELDINGEN 05-08-1953: Vrachtauto bestuurd door Adrianus Martinus SCHOUTEN, geb. den Haag 19-7-1927, won. v. Leeuwenhoekstraat 65, in de bocht 's-Gravendeelsedijk-Korte Parallelweg, omgeslagen. ## ## MELDINGEN 07-08-1953: Bek: t/z inhalen in de Tunnel met motorrijtuig: L.C.A. WAALWIJK, geb: te Rotterdam 19-3-1912, won: Singel 196. ** ** Bernardus Jacobus LITTIG, geb. 5-2-'11, won. St. Jorisweg 7, bekeurd terzake dronken op rijwiel zonder licht. ## ## MELDINGEN 10-08-1953: Aangifte betreffende vermoedelijke diefstal met braak bij meubelfabriek 'EHEM', Noordendijk 90. ** ** Klacht over schieten met kogels aan de Nieuwe Stadpolder. ## ## MELDINGEN 11-08-1953: Bek. t.z. snijden als wielrijder: Jan Cornelis DOP, leeraar, geb. te Den Helder 19-6'95, won. Heinsiusstraat 3. ** ** Aangifte vermissing van fok van zeiljacht door H.C. BOOM, won. de la Reystr. 16. ** ** Bek: t/z linker rijbaan berijden: Willem Hendrik VAN DIJK, geb: 13-08-1895, won: Juliana van Stolbergstraat 43. ## ## MELDINGEN 12-08-1953: Bek: t/z overtr. Wet Autovervoer personen MARINUS VAN AKEN, geb. 17-8-1906, won: Eemsteijnstraat 16. ** ** J. BOLLAART, won: te Strijen Steenplaats 65, rijdt met tractor in een sloot aan de Reeweg Zuid. ## ## MELDINGEN 13-08-1953: Bek: t/z wielrijden in verboden richting: Willem van ZEE, geb: 12-6-1892, won: Kromme Eleboog 78. ** ** J. STOFFER, won: Voorstraat 46 klaagt over neervallende roetaanslag uit een schoorsteen van de Bakkerij van de N.V. DE BERENKAMP, Nieuwkerkstraat 1a. ## ## MELDINGEN 14-08-1953: Mededeling kind [= Anna Elizabeth SCHREUDERS] met kinderwagen in de Maasstraat in het Wantij gereden en verdronken. ** ** Granaat a.h. H.B. gedeponeerd vanuit de woning van VAN DEE, won. te Dordt, Alblasstr. 6. ## ## MELDINGEN 15-08-1953: Melding klok van de Torenschool defect. ** ** Gew: t/z rijden met paard met oogkleppen: Joh. DIELISSEN, geb: 19-10-1910, wonende H.W. Mesdagstraat 82. ## ## MELDINGEN 16-08-1953: J.H. DE ROO, geb. 18-10-1880, won. te Dordt, Geldelozepad 115, terzake openbare dronkenschap a.h. H.B. gebracht. ** ** Verzoek om bemiddeling inzake moeilijkheden bij samenwoning door M. VAN DUINEN, won. J.P. Heijeplein 3rd. ## ## MELDINGEN 17-08-1953: Aangifte van vernieling van verschillende ruiten in de Voorthuizenstichting gepleegd door jongens van Dr. Klementschitsch. ## ## MELDINGEN 18-08-1953: Kiosk van de firma VAN VREESWIJK aan de Prins Bernhardstraat-Krispijnseweg open gevonden. ## ## MELDINGEN 19-08-1953: Ongeval in de portiek van de HEMA. bromfiets valt op voet van P.A. VAN OIJEN. ## ## MELDINGEN 20-08-1953: Ontploffing gemeld aan het koppelstation van het G.E.B. ** **
18-4-2019 - Dordrecht: update politiejournaals 15-31 juli 1953
Onder andere: MELDINGEN 14-07-1953: Mededeling Mr. v. ITALIE, Dubbeldamseweg 54 over beschonken wielrijder die in de richting Dubbeldam passeerde. ## ## MELDINGEN 15-07-1953: Vernieling van verschillende RUITEN in de panden 7 en 8 op de Nieuwe haven. ** ** Onderzoek naar onbekende man die in de omgeving van de Almsvoetstraat in de avonduren woningen binnen gluurt, alzo zich op verdachte wijze gedraagt. ** ** Onderzoek diefstal van lippenstift, waarvan aangifte deed P.B.H. BARBIERS, won. te Dordt Bankastr. 33 ... ## ## MELDINGEN 16-07-1953: Mededeling van A. v/d LINDEN, dat in een sloot aan de Twintighoevenweg een vliegtuigbom zou liggen. ## ## MELDINGEN 17-07-1953: Bek: t/z overtreding Vestigingswet: J.H. RUEDISUELI, geb: 6-1-1928, won: Voorstraat 96. ## ## MELDINGEN 18-07-1953: Ongeval met ZWEEFMOLEN op het Beverwijcksplein, waarbij A. v.d. NET, won. Dolhuisstraat lichte verwonding opliep. ## ## MELDINGEN 19-07-1953: Vernieling van ruit door beschonken J. v. PELT, won. Vleeshouwersstraat 41, ten opzichte van eigen woning bij echtelijke twist. ## ## MELDINGEN 21-07-1953: Lastig vallen van een fröbelonderwijzeres in het Weizigtpark door opgeschoten jongens. ** ** Aanrijding tussen twee vrachtmotorvoertuigen op de SLUISWEG. Geen persoonlijke ongelukken. Een der voertuigen werd beschadigd. Kon. Marech. maakt P.V. op. ** ** De Hoffeesten-expresse-bestuurder A.L. DE KOSTER, won: Tilburg Korenbloemstraat 62, rijdt de kinderwagen van E. BOELENS geb. De Jonge, won: Vrieseweg 31 stuk aan de Vorostraat. ** ** Rapport over gebroken ruit van het Oranje Hotel. Hierbij geraakte verwond de 4 jarige DE BRUIN, won: E. Casimirstraat 36. ** ** S. HAAZE, won: Weeskinderendijk 41 wordt gebeten door een aap van een kermisexploitant. ## ## MELDINGEN 22-07-1953: Onderzoek inzake vergiftiging in het gezin VAN HOLTEN, Jac. Catsstraat 32rd. ## ## MELDINGEN 24-07-1953: IJzerzoekers op terrein van de werf de 'BIESBOSCH'. ## ## MELDINGEN 26-07-1953: Brandweer uitgerukt voor het blussen van een schutting die in brand zou zijn gestoken door baldadige jeugd van pand 303 a/d Singel. ** ** Onbekende jongens hebben een autoband KUNSTMIN binnen gerold. ## ## MELDINGEN 26-07-1953: Telefonische mededeling van de Rech. te R'dam betreffende de uitlating van een 'zware' jongen genaamd PLIEGERS. ## ## MELDINGEN 28-07-1953: Gew. Jan PETERS, won. J. Marisstr. 26, t/z aan takken van bomen hangen. ** ** H.J. van KERSTEN, F. Lebretlaan 45, geeft te kennen dat op 27-7-53 te +- 6 u., een vliegtuig zeer laag over zijn woning gevlogen moet zijn, daar op het zelfde moment een ruit in een toiletkast brak (Kon. Mar. onderzoek) ** ** Moeilijkheden met W. LAGENDIJK, won. W. Marisstr. 62, in verband met inkrimping van zijn schillenwijk. ** ** Verblijfplaats opgegeven van PETER HURKOS [1911-1988], won. Bankastraat, in verband met het feit dat een kind spoorloos is te St. Truiden (Belgie). ## ## MELDINGEN 29-07-1953: Bek. Cornelis HUBERT, geb. Dordt 26-6-06, won. Riedijk 8, t/z vlees verkopen op gesloten Maandagmiddag. ## ## MELDINGEN 30-07-1953: Alarm-installatie van de juwelierszaak SCHNABEL in werking getreden. ** ** N.G. RIETDIJK, won: Merwedestraat 213 deponeert een rookgranaat aan de Politiepost Oranjepark. ** **
15-4-2019 - Dordrecht: update politiejournaals 6-14 juli 1953
Onder andere: MELDINGEN 06-07-1953: Arie BIJL, oud 43 jaar, won. Dubbeldam, Oudendijk Oost 40 klaagt over schapen van Teunis KRUITHOFF. *** Bek. t/z overtr. Plantenziekten Wet: ADAM WEDA, geb. 14-2-1909, won. Dubbeldam Oudendijk West 15. ### ### ### MELDINGEN 07-07-1953: Van de auto van W. van OOIJEN, won: Joh. Bosboomstraat No. 1 valt een gedeelte van de lading door breken van een touw. *** Bemiddeling verleend over kinderruzie familie HOOGENDOORN, won: Hofstraat 6 en familie Van den HENGST, won: Nieuwstraat 16. *** Wordt vanwege de firma Gebr. BEZEMER, aan de Maasstr. 1 alhier per telefoon kennis gegeven dat de jongens van EBBERS, een ijzeren bak van een kiepkar wegslepen. ### ### ### MELDINGEN 08-07-1953: Waarsch: t/z een tak van een boom trekken: S.B. HUIJGEN, won: te Dordt Nieuwkerksplein 33. *** Vrachtauto rijd tegen gevel van pand 19 a/d Doelstraat. *** Auto HX 10908 door stoplicht gereden. Wordt onderzocht. *** Slapend kind aangetroffen: ROOZEN, oud 5 j., Looiersstraat 29. *** Man onwel: Franciscus J.P. VANEVELD, oud 44 j., won. Joh. den Oudestraat 19, werd op de Groenmarkt onwel. Door G.G. en G.D. overgebracht naar zijn woning. *** Bek. Nicolaas Cornelis RIETDIJK, won. Merwedestr. 213, t/z melkscheppen uit bus. *** W.C. Mühlhaus, Voorstraat 397, deelt mede, dat er pers. op het dak v.d. GROTE KERK zitten. Bleken mensen v.d. dierenbescherming te zijn. ### ### ### MELDINGEN 09-07-1953: Klacht over nodeloos bellen aan de huisbel van de dames Van APPELTERE, won: Oude(n)hovenstraat 14rood. ### ### ### MELDINGEN 10-07-1953: Inbraak KIOSK nabij de trap van de Maasbrug. *** KOBUS, won: Wolwevershaven 14 klaagt over stank aan de Achterweg en Nieuweweg. *** Rapport over reclame ballon van de ARDATH Tobacco Comp Ltd, Spuiweg 122, welke over de hoogspanningsdraden der Ned. Spoorwegen hing. *** Aangehouden in het logement van P. Schoe alhier, Jelle MOLLINGA, geb. te Lutkewierum 25-5-1867, koopman, z.v.w. en verblijfplaats. ### ### ### MELDINGEN 12-07-1953: Fam. v. BEEST, won: in woonark ''t Baarsje' gewaarschuwd in verband met ernstige ziekte van hun broer. ### ### ### MELDINGEN 13-07-1953: Aangifte vernieling van ruiten in het KERKGEBOUW in het Hof. ### ### ### MELDINGEN 14-07-1953: J. van SLOTEN, won: Markettenweg 24a, doet aangifte van vermissing van een duif. *** Militaire kraanwagen rijdt vermoedelijk tegen spandoek van de Hoffeesten aan de Tunnel aan, waardoor paal brak en terecht kwam op H.E. FRANSEN-Willemsteijn, won: Riedijk 56. ***