Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

17-7-2017 - Dordt Eigenaardig prijsvraag 2017: art nouveau in stad en schil (18 juli - 15 september)
Er werd al weer verlangend maar uitgekeken: de jaarlijkse speurtocht door Dordrecht. Deze keer over een kunststroming die in Dordrecht niet zoveel te zien is: art nouveau. In elk land had deze stroming een andere naam: jugendstil, wiener stil, stile floreale, modernismo, modern style en nieuwe kunst. Het was een afzetten tegen de heersende neo-stijlen die teruggrepen naar een ver verleden. Dordrecht heeft weinig echte art nouveau-panden, maar er zijn wel veel fragmenten te vinden die wat met de kunststijl te maken hebben, vooral in (onder)puien van winkels. Krullen, bloemen, stoere stalen balken, geometrische vormen, vloeiende lijnen. Deze keer dus op zoek naar art nouveau en voor het eerst in een Eigen-Aardig prijsvraag ook buiten het normale zoekgebied in de binnenstad. * * * * * TIPS: Laat het havengebied maar links liggen. Maar wie denkt er gemakkelijk vanaf te komen nog een cryptische aanwijzing: bezoek twee 17de-eeuwse Dordtse burgmeesters en kijk ook eens rond bij verdwenen wasserijen. De laatste drie foto's zijn wat verder buiten het zoekgebied te vinden. Ze doen niet mee voor de eindtelling maar zijn alleen bedoeld bij ex aequo en hoeven dus niet per se gevonden te worden. Inzendingen willen we uiterlijk vrijdag 15 september binnen hebben, zodat er twee zoekmaanden zijn. Oplossingen kunnen alleen per e-mail worden gestuurd naar prijsvraag(a)jaapbouman.nl. Of natuurlijk deze pagina invullen. * * * * * Website: http://www.jaapbouman.nl (http://www.jaapbouman.nl/eigen-aardig/kwis2017/afb/pdf/kwis2017.pdf)
9-7-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1687-1709 (buiten de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1687-1709 (buiten de stadspoorten)
28-6-2017 - TIP: studiezaal Regionaal Archief Dordrecht geopend zaterdag 1 juli (eerste zaterdag van de maand)
Naast de gewone openingstijden (dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00 uur) is de studiezaal het Regionaal Archief Dordrecht (in het Hof, ingang museum Hof van Nederland) ook geopend op iedere eerste zaterdag van de maand van 11.00-17.00 uur. Dus vraag op tijd uw stukken aan voor deze dag. Ook zijn in de studiezaal niet alleen veel recentere bouwtekeningen op de computers te raadplegen, maar in de studiezaal is ook Dagblad de Dordtenaar van na 1945 te doorzoeken. Krantenpagina's kunt U via wetransfer.com naar uw eigen e-mailadres sturen! (website Regionaal Archief Dordrecht: www.regionaalarchiefdordrecht.nl)
22-6-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1679-1680 (binnen de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1679-1680 (binnen de stadspoorten). Het gaat om circa 220 transportenakten, 120 hypotheekakten en nog een aantal overige akten. * * * De volgende huisnamen en gebouwen komen in deze akten voor: azijnplaats (Kleine Spuistraat); azijnplaats (Raamstraat); Bank van Lening (Wijnstraat); den Berch Tabor (Voorstraat/oude Houttuin); den Bommelerwaert (Nieuwbrug); den Brant Emmer (Voorstraat); brouwerij (buiten de Vuilpoort/Kalkstraat); Deijnslaken (Nieuwbrug); den Dom van Munster (Hermansuijsstraat); Enckhuijsen (Boom/Groothooft); de roode Fonteijn (Wijnstraat); de Hoop (Princestraat); den Hollantsch Thuijn (Boom); de Ceulsen Dom (Varkenmarkt); het Keijsers hoff (buiten de Vuilpoort); Cleijn Middelburgh (Wijnstraat); de Cleijne Wijngaert (Vismarkt); de Clock (Nieuwbrug); de Crab (Wieldrecht); de drie Coningen (Wijnstraat); kuiphuis; de Lantman (Vuilpoort); Leeuwenborch (Suikerstraat); het Leggent hart (Voorstraat); t huijs de Merwede (Rietdijkstraat); de Moriaen (Varkenmarkt); Mosis (Voorstraat); mouterij (Dolhuisstraat); De Drie Musquettiers (Rietdijk); de jongen Muijsenvrucht (Stoofstraat); Nantis (Voorstraat/oude Houttuijn); de drie Nobels (Grotekerksbuurt/Schuitenmakersstraat); het Noortse Bos (Voorstraat/Pelserbrug); pakhuis den Noortsenboer (Engelburgerkade); de Ossenhuijs; paardenoliemolen (Vest); de Pappegaeij (Nieuwbrug); Ratinge (Wijnstraat); de Roode-Poort (Voorstraat); de Prins van Orange (Vriesestraat); den Romeijn (Vest/Ruitenstraat); de Sampson (wipken bij de Boom); het groot Schaeck (Nieuwpoortje/Torenstraat); de drie Seijldraijers (Nieuwpoortje/Rietdijk); de drie Spaensche Coopmans (Nieuwpoort); de Spiegel (Voorstraat); spijcker [=een schuur] (Nieuwe Haven); de Star met de Staert (Vuilpoort); St. Jans Gasthuijs (Voorstraat); St. Michiel (Voorstraat/Pelsebrug); den Thooren (Vest); tuin gehuurd bij schutterij; het Turff Schip (Voorstraat/Ouden Houtthuijn); het Veerschip op ter Veer (Groothooft); de Veerschuijt op Rotterdam (Nieuwendijk/Rietdijk); het Vergulde achtendeel; het Vergult Comptoir; de Vergulde Vrachtwagen (buiten de Sluispoort); vethuis; vleesstal nr. 34 in de Vleeshal; de blauwe voet (Voorstraat/Nieuwkerkstraat); het Wapen van Loen; zeepziederij (Suikerstraat); gebruikt als zouthuis (Visstraat);
19-6-2017 - Open Archief Dag - zaterdag 24 juni Regionaal Archief Dordrecht (in het Hof)
Belangstelling voor (familie)geschiedenis, maar drempelvrees? Maak tijdens de Open Archiefdag op zaterdag 24 juni kennis met wat er achter de schermen gebeurt en alles wat u bij Regionaal Archief kunt doen en beleven. Op het rijk gevulde programma staan diverse korte, inspirerende presentaties, een expositie van Dordtse en regionale topstukken en een magische toverlantaarnvoorstelling met historisch materiaal. Alle activiteiten vinden plaats in museum Het Hof van Nederland, waar ook de studiezaal van Regionaal Archief Dordrecht is gevestigd. * * * Programma. Bekijk het volledige programma en blokkenschema van de Open Archiefdag. ---- https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/activiteiten/open-archief-dag/