Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

15-1-2018 - Dordrecht: (rapport 21) Vrijdag 21 Januari 1949:
22.00 uur - Wordt namens H.D. van SCHAIK, won: te Vreeswijk Trompstraat 2 telefonisch kennis gegeven dat hij vermoedelijk te Dordrecht heeft verloren - waar weet hij niet - twee dozen (inh: 300 rollen) beschuit *** *** *** (rapport 22) Zaterdag 22 Januari 1949: 16.00 uur - Wordt op verzoek van de familie VERMEULEN, won: Schrijversstraat 8 zwart aan de K.R.O. een S.O.S. bericht opgegeven wegens spoedopname in het R.K. Ziekenhuis van de vrouw van L.F. VERMEULEN. Vermeulen vaart op de sleepboot BEATRIX, welke boot in Ruhrort is. *** Bekeurd door: agent W. v.d. GRAAF t/z photographeren op de straat zonder vergunning: JAN AMBACHTSHEER, geb: 8.6.15, won: te Rotterdam Mr: Arendstraat 18A. *** *** *** (rapport 23) Zondag 23 Januari 1949: 00.30 uur - Heeft op de Voorstraat nabij de ASTORIA Bioscoop een vechtpartij plaats gehad die door de Politie is beëindigd. *** 04.45 uur - Brengt de agent J. DRAAIJER aan het H.B. van politie Christoffel DE BRUIJN, kunstschilder, geboren te 's Gravenhage, 14 September 1896, wonende te Groningen professor Rankenstraat 14 dat hij slapende had aan getroffen in een auto van de IJmuider Viscentrale op het Scheffersplein. DE BRUIJN verklaarde Zaterdagavond uit 's Gravenhage naar Dordrecht te zijn gekomen voor een bezoek bij de Heer BOSMAN aan de Voorstraat alhier, waarvoor hij meermaken werkt, doch dat hij de Heer BOSMAN niet had thuisgetroffen omdat die zijn dochter was gaan wegbrengen naar Rotterdam, die naar Indie vertrekt. Dat hij niet in het bezit was van geld voor logies en zich te slapen had gelegd in het motorrijtuig. Op het aan hem uitgereikte rijbewijs A, bleken voornoemde gegevens juist te zijn. Hem is nachtverblijf verleend aan het H.B. Niet gesignaleerd. *** *** *** (rapport 24) Maandag 24 Januari 1949: 01.45 uur - Deponeert de agent J. 't LAM aan het H.B. een Herenrijwiel door hem onbeheerd aangetroffen nabij het Oranje Hotel. *** 18.00 uur - Rapporteert de Brig. G. v. WIJK dat omstreeks 16 uur op de BLIKBUIGERIJ van C. EVERS, gevestigd aan de Wijnstraat 38, het daar aanwezige personeel plotseling onwel werd en braakneigingen vertoonde. In genoemd bedrijf waren werkzaam: 1) Adriaantje KOK-VAN DALEN [DALM], 35 jr., won. Wijnstraat 49rd. 2) Rika VAN DER WAL-GOOSHOUWER, Augustijnenkamp 14. 3 . Elizabeth van DALEN-Nobel, oud 39 jr., Merwedestraat 83rd. ). Willem v.d. STARRE, 28 jr., won. Papendrecht Veerplein 6. 5) Wouter BAAN, 18 jr., Noordergang 3 en 6. Gerard SLEIFFER, 19 jr., wonende aan de Boogjes. Bij een ingesteld onderzoek bleek dat in bedoelde zaak een kachel werd gestookt met cokes die geheel gevuld was, zodat de rook geen uitweg had. Hierdoor ontstonden gassen waarvan genoemde mensen onwel zijn geworden. Na enige tijd in de buitenlucht te hebben vertoefd konden de man(ne)lijke arbeiders hun werkzaamheden voortzetten ... *** Bekeurd door L. KLOOT, terz. de haven verontreinigingen: Jan Willem van den BROEK, geb. te Gorkum 27-10-1888, won. Kuipershaven 33 alhier. *** *** *** (rapport 25) Dinsdag 25 Januari 1949: Bekeurd door: adsp: J. DE KOEIJER, t/z wielrijdende geen tegen van richting verandering geven: Arie van der WEIDE, geb: 26.11.'08, won: Wolbrandstraat 16. *** Bekeurd door C. ZONDERVAN, terz. als bestuurder van een motorrijtuig niet stoppen voor het verkeerslicht Jacob WESSELING, geb. te Dwingeloo 23-2-1909, won. te Stadskanaal Kastanjestraat 2. *** *** *** (rapport 27) Donderdag 27 Januari 1949: 09.00 uur - Doet W. PALTZ, oud 28 jr., wonende Vlietweg 18, aangifte dat onbevoegde zich toegang hebben verschaft tot een cantine der Vereniging ORANJE WIT aan de Krabbeweg. Vermist worden enige flesjes limonade en geringe eetwaren. *** *** *** (rapport 29) Zaterdag 29 Januari 1949: 13.20 uur - Wordt vanuit het Zuider Ziekenhuis Rotterdam telefonisch bericht gegeven dat aldaar een ernstig ongeval (ontploffing) op een fabriek heeft palats gehad waarbij een broer van de AGENT NORBART ernstig is verwond. In verband hiermede treedt de agent H. NORBART te 14.00 niet in dienst. *** *** *** (rapport 30) Zondag 30 Januari 1949: 15.00 uur - Wordt door de firma KLUIT en VAN DE VEN, Wijnstraat 135, kennis gegeven dat vermoedelijk brand in het gebouw is onstaan. De Brandweer is hierop direct gewaarschuwd. Bij onderzoek bleek dat enig papier en krullen, welke als isolatie materiaal dienen tussen de buitenmueren (z.g.n. spuimuren) wat gaan smeulen en veel rook ontwikkelde. De brandweer heeft de smeulende massa met een slang op de Waterleiding geblust. Schade werd niet aangericht. vermoedelijk is en en ander door onbekende kinderen ontstoken. De recherche zal een onderzoek instellen. *** 23.00 uur - Wordt namens het HOEDENMAGAZIJN TRANSVALIA, Voorstraat 229, aangifte gedaan van vermissing van een hoed. Deze hoed is eigendom van J.W. VOS, won: Brederodestraat 10 en was heden avond op het hoofd van Marinus Adrianus LELIEVELD, oud 24 jaar, won: Standhasenstraat 43. Laatstgenoemde beweert de hoed per sbuis uit de winkel van Transvalia te hebben medegenomen, terwijl zjn eigen hoed daar is achtergebleven. Dit laatste bleek inderdaad juist te zijn. De vermiste hoed is aan het bueau, terwijl allen te 9 uur morgen komen om verhoord te worden. *** 23.00 uur - Wordt door de firma J.S. v.d. HOUT, telephonisch kennis gegeven dat even te voren in het Maartensgat een man te water is geraakt. Direct is personeel naar die plaats gezonden en wordt door de agent P. Mol aan het bureau gebracht de 69 jarige ARIE RIJS, won: Rotterdamseweg 11 te Zwijndrecht. Hij ... etc. *** *** *** (rapport 31) Maandag 31 Januari 1949: 09.00 uur - Rapporteren de hag. A.G. NEDERHOF en de ag. A. OOST, dat te +- 8 uur op de hoek van de Weeskinderendijk en Hugo de Grootlaan een aanrijding heeft plaats gehad, tussen de bestelauto HX-7950, bestuurd door Antonie OTTEVANGER, geb. te Dordt 10-8-1930, won. Krommedijk 17 alhier en de luxe auto HX-6922, bestuurd door Willem Pieter van LEENING, geb. te Rotterdam 12-3-1918, won. te Scheveningen ... etc *** 22.00 uur - Rapporteert ag. C. RIJKEn, dat hij aan de P.P. I heeft gereprimandeerd terz. het afpakken van een gymnastiekschoen van een 12-jar. meisje: ... etc *** Bekeurd door ag. W. v/d STEL terz. onbeheerd laten staan van een rijwiel: Leendert VAN DEN ADEL, geb. 1-11-'08, africhter van honden, won. W. Parallelweg 101 Zwijndrecht. ***
14-1-2018 - Dordrecht: (rapport 11) Dinsdag 11 Januari 1949:
Bekeurd door B. 't LAM, terzake vuil storten in de Nieuwehaven: Hendrik HARDENBOL, geb te H.I. Ambacht 27-8-1917, won. Veersedijk 227 aldaar. *** 22.00 uur - Rapporteert de ag. C.C. VAN HOUDT, dat even te voren, ten gevolge van aanlading van roet een schoorsteenbrandje ontstond in het WACHTERHUISJE 1e Dubbeldamse overweg der Nederlandse Spoorwegen. De Brandweer heeft het vuur met de ramoneur verwijderd. Er werd geen schade aangericht. *** Bekeurd door M. DE JONG Sr. terz. rijden met motorijtuig met te hoge lading: ARIE BIJL, geb. te Dubbeldam 20-3-1910, won. Oudendijk D58 aldaar. *** *** *** (rapport 12) Woensdag 12 Januari 1949: 10.00 uur - Door de brig. v.d. HAGEN aan het Hoofd-Bureau van Politie verbonden Henrij Louis DE STERKE, bloemist, oud 43 jaar, wonende Reeweg Oost 145, die zich bij het houthakken aan zijn linkerhand had verwond. *** Bekeurd door A.C. VAN AALST tez. overtreding van de Wet op de Uitverkopen: Cornelis Mennis [AMORAAL], geb. te Ermelo 14-4-1886, won. Voorstraat 290 alhier. *** *** *** (rapport 14) Vrijdag 14 Januari 1949: 16.30 uur - Rapporteert de hag. N. ROELEVELD, dat te omsteeks 15.15. uur Christiaan Frederik ZIJLSTRA, geb. te Amsterdam 9 Aug. 1895, won. te Rotterdam Leferre Montignijlaan 33 met zijn vierwielig luxe motorrijtuig H-86307 op de Bagijnhof reed, komende uit de richting Joh. de Wittstraat. Voor het pand 4 aan die straat stopte hij rechts van de weg, en zonder op het verkeer te letten opende hij linkerportier van zijn motorrijtuig. De juist op zijn rijwiel passerende ZACHARIAS JAN DE LANGE, advocaat, oud 68 jaar, won. Blekersdijk 2 alhier, reed tegen het portier, kwam te vallen en verwondde zich aan zijn rechterhand. De Lange is aan het H.B. verbonden en kon hierna zijn weg vervolgen. Er werd geen schade aangericht. Droog weer, nat bitumen wegdek, remmen en papieren in orde. Geen alcohol. Proces-verbaal wordt tegen Zijlstra opgemaakt. *** *** *** (rapport 18) Dinsdag 18 Januari 1949: 01.05 uur - Wordt door de adj. commies PULLEN kennis gegeven dat tussen de Celebesstraat en de Borneostraat een loods in brand staat. Direct is de Brandweer gewaarschuwd en het beschikbaar personeel derwaarts gezonden. Recherche is ontboden. *** 03.00 uur - Rapporteert A C.P. LUCA dat hij te omstreeks 01.00 uur zag, dat de bestuurder van de luxe auto H.Z. 67681 Berend STERENBORG, assuradeur, geboren te Borge, 8 Juni 1911, wonende te Schiedam, Fabriplein No: 4, met een snelheid van ongeveer 30 Km, per uur bij het kruispunt Zuidendijk-Diepenbrockweg recht doorreed en op het laatste moment het stuur naar rechts omgooide, en tegen het verkeersbord aan het begin van het rijwielpad aan de Diepenbrockweg reed, welk uit de grond werd gereden. Linkerbumper en linkerspatbord werd ingedeukt. STERENBORG verkeerde in de mening dat hij van de Zuidendijk recht door kon rijden op de weg naar Rotterdam en op het laatste moment zag dat dat niet kon, en zijn stuur naar rechts omgooide doch geen aanrijding met het verkeersbord kon verhinderen. STERENBORG is tegen alle ongevallen verzekerd bij W. Schippers en Co, Henegouwerlaan te Rotterdam. Hij is bereid alle schade te vergoeden. Remmen en papieren in orde. Geen alcohol. Klinkerbestrating, droog wegdek. Het verkeersbord is opgeborgen in de Politiepost aan de Diepenbrockweg. *** 09.00 uur - Is op verzoek van de fam. GLIMMERVEEN, won. Hellingen een oproep verzonden naar het troepentransportschip “Waterman' en een bestemd voor de Cresendo III varende hier te lande in verband met overlijden vader [= REINIER GLIMMERVEEN]. *** 21.00 uur - Telegram bezorgd bij de Heer PULLEN behelzende lichte verwonding soldaat SCHUMM woonadres Martinus Steijnstraat 16 Dordrecht. *** *** *** (rapport 20) Donderdag 20 Januari 1949: 11.00 uur - Is een credietbon van Sociale verstrekt voor een enkele reis naar Amsterdam aan HENDRIKUS MEULMAN, kok zeeman, geb. te Jutphaas 9 December 1909, won. te Amsterdam Oosterpark 9. Hij was bereids door de Consul in Frankrijk en de politie van Rosendaal voortgeholpen tot Dordrecht. Niet gesignaleerd. J. 't LAM nagezien. *** 11.30 uur - Wordt tweemaal per telefoon aan het H.B. kennis gegeven, dat een onbekend gebleven VLIEGER, boven Dordrecht, met zijn VLIEGTUIG z.g.n. stunts uitvoerde. Hierdoor ontstond een zekere angst van de zijde van het publiek. Een onmiddellijk ingesteld onderzoek bleef zonder resultaat, aangezien de vlieger bereids vertrokken was. vermoedelijk was het een militair VLIEGTUIG uit Gilze Rijen. De marechaussee aldaar is met één en ander op de hoogte gebracht en deze zal een nader onderzoek instellen. *** *** *** (rapport 21) Vrijdag 21 Januari 1949: 04.30 uur - Deponeert de AGENT NORBART aan het H.B. van Politie een dekzeil dat hij heeft aangetroffen op de hoek van de Kuipershaven en de Schrijversstraat. Vermoedelijk is het zeil door de storm ergens afgewaaid. *** Bekeurd door agent W.M. STORM t/z rijden met paard en wagen in verboden straat: Daniel DWARSWAARD, geb: 7.12.'06, won: Kolfstraat 59. ***
13-1-2018 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Hooftstraat (wijk 4); Hoogt (wijk 1); Hooikade (wijk 1); Hortensiastraat (wijk 9); Houtsteiger (wijk 1); Houttuinen (wijk 1); Houweningestraat (wijk 5); Hugo de Grootlaan (wijk 4); Hugo de Grootplein (wijk 4); Huijgensstraat (wijk 4); Hunzeweg (wijk 3); Iepenlaan (wijk 9); Iepenstraat gewijzigd in "AZALEA"; IJsselstraat (wijk 3); * * * Prins Bernhardstraat (wijk 4); Prins Willem van Oranjehof (wijk 1); Prinsenstraat (wijk 1) incl. woningboekjes; Prinses Beatrixstraat (wijk 4); Prinses Irenestraat (wijk 4); Prinses Julianaweg (wijk 4); Prinses Margrietstraat (wijk 4); Prinses Marijkestraat (wijk 4); Prof. Gunningplein (wijk 5); Prof. Kohnstammlaan (wijk 5); Prof. Waterinklaan (wijk 5); Provinciale weg (wijk 9); Prunuslaan (wijk 9); Prunusstraat wijz. 1 juli 1971 in "LOBELIA";
12-1-2018 - Dordrecht: (rapport 363) Dinsdag 28 December 1948:
11.00 uur - Rapporteert de agent Rijken, dat omstreeks 10 uur de heer J.B. OVERWIJN, wonende Hallincqlaan zich met zijn auto op het ijs begaf in de Windhondpolder om door middel van de auto met schuiver de ijsbaan te vegen. Het ijs had geen voldoende draagkracht en de auto zakte er door. Met een auto van Gemeente werken is de auto uit het ijs getrokken. Geen persoonlijk letsel. *** 13.00 uur - Is de aan het H.B. aanwezige munitie afgehaald door Mijnopruimingsdienst. *** 20.00 uur - Doet M.J. ROKS, wonende Violenstraat 13, Dordt, aangifte van verduistering van een bedrag geld (1700) hetwelk toebehoorde aan de inmiddels ontbonden oud illegale vereniging “H.I.R.” (Hier is Londen). *** 23.30 uur - Rapporteert de Insp. BRUKKER dat de gehouden openbare vergadering in Kunstmin rustig is verlopen. Voorzitter Mr. Burger van Dordrecht. Spreker 2de Kamerlid Evert Vermeer. Onderwerp: De Politieke toestand. Bezoekers ongeveer 400. Deze vergadering was belegd door de “Partij van de Arbeid”. *** *** *** (rapport 364) Woensdag 29 December 1948: 11.15 uur - Is de Brandweer uitgerukt voor het blussen van een begin van brand ontstaan in een woonwagen staande op de Moorenhof aan de Hellingen. *** 11.30 uur - Rapporteert de brig. KRAAIJEVELD dat omstreeks 9.50 uur aan de Oranjelaan een klein zwart hondje, is doordgereden door een daar passerende locomotief. Het kadaver is door de Gem. Reiniging weggehaald. Eigenaar onbekend. *** Bekeurd door agenten Zondervan en Draaijer t/z een vuur aanleggen op een zodanige afstand van gebouwen dat brandgevaar ontstond: Pieter van den BOSCH, geb. 30-11-'04, wonende Hoogt 13 Dordt. *** *** *** (rapport 365) Donderdag 30 December 1948: 20.00 uur - Rapporteert de ag. G. van OIJEN, dat hij te 16.45 uur aan de P.P. Oranjepark door de werkvrouw van de gemeenteschool 3 en 4 aan het Vrijstaatsplein alhier, werd gewaarschuwd dat zich een onbevoegde op de W.C. van voornoemde school bevond. Van OIJEN heeft onmiddelijk een onderzoek in genoemde school ingesteld doch zonder resultaat. Vermoedelijk heeft de onbekende in de tijd, gelegen tussen het waarschuwen en de komst van Van Oijen aan de achterzijde het schoolgebouw verlaten. De recherche stelt en nader onderzoek in (HOENDERDAAL). *** 23.30 uur - Heeft de inspecteur L.L. SPAANDERMAN, naar de woning van zijn zoon aan de Bilderdijkstraat 8rood vervoerd de 67 jarige JAN ARDON, won. te Zuid-Beijerland Boendersweg A215. De man is lijdende aan aderverkalking en kon de weg niet weer terug vinden naar zijn zoon. *** *** *** (rapport 1) Zaterdag 1 Januari 1949: 06.00 uur - Meldde de brandweer een schoorsteenbrandje a/d Gevaertsweg 17. Bij onderzoek bleek dit loos alarm te zijn. *** 22.00 uur - Rapporteert de agent OVERBEEKE dat omstreeks 14.30 uur tengevolge van de storm, een reclamebord “BLUE BAND” het welk was aangebracht aan pand No. 1 Noorderbrug, bewoond door J.B. SCHEPERS, is afgewaaid. Hierbij werd een ruit van pand Vest No. 4 rood bewoond door J. v.d. BERG, oud 51 jr., vernield. De ruit heeft een afmeting van 11.25 M. bij 0.30 M. Het bord dat geheel vernield is (groot 2 bij 3 M.) is door v.d. BERG voornoemd opgeruimd. Het bord was aangebracht door Reclame Bureau “LANGCAT” te Hilversum. *** *** *** (rapport 2) Zondag 2 Januari 1949: Bekeurd door Brig. ENZERINK t/z alcoholhoudende drank verkopen in een localiteit zonder vergunning: Cornelis Johannes van GEFFEN, geb. Dordrecht 23 Aug. 1902 won. Camphuijzenstraat 11zw. Een hoeveelheid bier is in beslaggenomen. *** *** *** (rapport 3) Maandag 3 Januari 1949: 16.00 uur - Doet de hoofdopzichter van Gemeente Werken A.V. SCHIPPER, aangifte van diefstal van lood, van het “Wantijbad”. *** *** *** (rapport 7) Vrijdag 7 Januari 1949: Bekeurd door agent A. OOST t/z. niet vertonen rijbewijs (auto) [P=32790): Wilhelmus Johs. CLABBERS, geb. 9.2.1901, wonende Venlo Albertstraat 8. *** *** *** (rapport 8) Zaterdag 8 Januari 1949: 22.00 uur - Rapporteert de agent C. GOUD, dat aan het Weeshuisplein door een onbekende auto een lantaarnpaal van de straatverlichting is omver gereden. Het G.E.B. is hiermede in kennis gesteld. De Verkeersdienst zal een onderzoek instellen. *** 12.45 uur - Wordt telefonisch medegedeeld dat ernstig verkeersongeval heeft plaats gevonden op Joh. de Wittstraat. Geneesk. dienst en Verkeersdienst onverwijld gewaarschuwd. *** *** *** (rapport 10) Maandag 10 Januari 1949: 12.00 uur - Doet H.L. VAN LOON, loodgieter won. Grote Kerksbuurt 54 aangifte van diefstal van een hoeveelheid lood ontvreemd vanaf een dak der Grote kerk. ***
10-1-2018 - Dordrecht: Genealogie van Mels Gijsbertsz.
Onder "Hulpbronnen Dordrecht" staat de genealogie van de Doopsgezinde familie Mels. De genealogie is samengesteld door dhr. J. van Wageningen.