Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

21-5-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1709-1713 (binnen de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1709-1713 (binnen de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen en gebouwen komen in deze akten voor: den admiraal Tromp (bolwerk/Boomstraat); de drie Amandel balen (Voorstraat); zeepziederij de drie Astonnen (Voorstraat/Vest); de Grutterij vanden ANCKER (Voorstraat); de Baketon (Voorstraat/Vuilpoort); Batavia (Marienbornstraat); den Bieman (Wijnstraat); Blinckvliet (Grotekerksbuurt); de Bonte Kat (Voorstraat); een branderij (Voorstraat/Kannekopersbuurt); de dorrenboom (Oude Breestraat); den Engel nu de Witte Hand (Princestraat); den Exter (Groote Spuijstraat); de gekroonde Blijkerij (Steegoversloot); het geslage verken (Vriesestraat); een grutmolen (Voorstraat, Kolfstraat); de halve maan (Voorstraat); den Hasewint (Voorstraat); het HENNEKEN (Wijnstraat); den Hoorn (Rietdijk/Melkpoortje); de Gulden Hoorn (Voorstraat); kapmolentje (Kalkhaven); het KLOOSTER (Raamstraat/kloostergang); de KROON (Wijnstraat); Mastrigt (Varkemarkt); Nieuw Nimwegen (Elfhuizen); de 's lants kroon (Varkemarkt); de groene Leeuw (Wijnstraat); de Goude Leeuw (Wijnstraat/Tolbrugstraat waterzijde); een looierij (Kromme Elleboog, Nieuwkerckhof); oliemolen (met paarden) (Molenstraatje); paardenoliemolen (Nieuwkerkhof); Paijs en Vreede (Marienbornstraat); St. Pieter Romijnhuijs of het Romijnhuijs (Nieuwstraat); den Raepkoeck (Voorstraat); RAPENBURG (Bagijnhof); den Reus + de Kalkmaat (Wijnstraat); de Roode Leeuw (Wijnstraat/Palingstraat); den Romeijn (Voorstraat); runmolen; de Sampsom (Taankade/Antwerpse Kaaij); pakhuis de Spiegel (Vest/Papengang); de Stads Herreberg (buiten de Riedijkspoort); de groene Stoel (Sarisgang); den Swarten hoet (Vriesestraat); het Vette Kalff (Wijnstraat); brouwerij het Vlies (Visstraat); d'Herreberg van het Vlies (Visstraat); herberg de Goude Wagen (Riedijksepoort); waterschip De Craamvrouw; den Wenteltrap (Voorstraat); de Witte Vos (Vleeshouderstraat); pakhuis VOSMEER (Trappierskade/Wollewevershaven); de drie witte garepakke (Nieuwstraat); brouwerij de Son/Zon + mouterij (Voorstraat); zaailand Nieuw Beversoord onder 's-Gravendeel; de gouden Zabel (Rietdijk); de oude Zeehondt (Visstraat); den Zeeman (Vleeshouwersstraat);
20-5-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1779-1794 (buiten de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1779-1794 (buiten de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen en gebouwen komen in deze akten voor: Herberg DE BOTERSLOOT (Kromhout); blauwselmakerij (buiten de Sluispoort); garenblekerij (Tweden Cingel of Sandweg / buiten de Vriesepoort); pakhuis Groot Danswijk (buiten de Sluispoort); (wijnhuis/molhuis) herberg het Hof van Holland (Kromhout)(kolfbaan/twee kolfbanen en biljard en druktafel); den Hollandschen Thuin (Tweden Cingel); houtkoperij (Lijnbaan); IERLANDT (Tweeden Cingel/Santweg); (herberg) DE KOE (Spuiweg)(overdekte kolfbaan); kolfbaan en beijer(=passantenverblijf) (buiten de Spuipoort); kolfbaan met 20 kolven (bij de Geldelozepad); korenmolen de Hoogmoed en nu de Maagd van Dord (Beeltjensbrug); korenmolen de Hoop (Spuiweg/buiten de Spuipoort); korenmolen de Korenbloem (Hoogt/buiten de Sluispoort); korenmolen Kijk over Dijk (Noordendijk); korenmolen den Oranjeboom (buiten de Spuipoort); Kotermansstee (Tweden Cingel); linnenblekerij 't HAANTJE (buiten de Vriesepoort); linnenblekerij HET LAM (Eerste Cingel/buiten de Spuipoort); linnenblekerij (Kromhout); een lijnbaan (Kromhout); manege/rijbaan (Kromhout); de PRINS (met kolfbanen) Tweden Cingel/Hoogt; den ouden Prins (Bakstraat/Steenenweg (buitenbuurt)); ROMEN (Tweden Straatweg); scheepswerven (Schiptimmerhellingen/Hellingen); (linnen)blekerij de Schieters (Spuiweg); slijtwerf (Kromhout); timmerwerf (Hellingen); trasmolen DE SPIERING (Draai van de Kalkhaven); trekkas/kersenboomgaard (Twede Singel/Straatweg); de Vergulde Vragtwagen (buiten de Grote Sluispoort); uitspanning met groot plein (buiten de Vriesepoort); Vredehof (buiten de Spuipoort/Geldelozepad); pakhuis het houte WAMBUIS (Kalkhaven); de Witte Leeuw (Willige Bosch); zaagmolen den Arend en nu de Sukkelaar (Kromhout); zaagmolen de Nieuwen Eendragt (agter de Bakstraat); zaagmolen (Noordendijk); blekerij de ZWAAN (buiten de Vriesepoort);
13-5-2017 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: # Groene Kruislaan # Groenedijk # Groenezoom # Groenmarkt (INCL. WONINGBOEKJE - aangelegd 1 april 1967 - van HUIZE JOHANNA op Groenmarkt 21 + WONINGBOEKJE Chinees restaurant DE GROTE CHINESE MUUR op nr. 82) # Groothoofd # Groothoofdspoort # Grote Appelsteiger # Grote Hond-ring # Grote Kalkstraat # Grotekerksbuurt (INCL. WONINGBOEKJE - aangelegd 1 april 1967 - ST. JACOBSSTICHTING op nr. 11/13 + WONINGBOEKJE kamerverhuurbedrijf ALI ULUDAG op nr. 42/44) # Grote Kerksplein # Grote Markt # Grote Spuistraat # H.F. Tollensstraat (incl. 66 t/m 120 gesloopt in 1982) # -----> van woningkaarten zijn gratis scans verkrijgbaar <----- #
4-5-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1714-1717 (stadsgrond)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1714-1717 (binnen de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen komen in deze akten voor: Batavia (Marienbornstraat); oude branderij (Kleine Spuistraat); den Beer (Nieuwbrug); den Bergh Tabor (Voorstraat/Kannekopersbuurt); ververij de Blauwe Hant (Raamstraat); de Bot (Wijnstraat); de Bruijnvis (Voorstraat); den dorren Boom (Oude Breestraat); zeepziederij den Dubbelde Ancker (Voorstraat); de Witte End (Voorstraat); de drie Fretten (Raamstraat); een grutmolen (Marienbornstraat/Botgensstraat/Hermanshuijsstraat); 't Hoff van Hollant (Klijne Vismarct); kaatsbaan (Nieuwstraat); de drie Koningen (Tolbrugstraat waterzijde); het Kruijs (Kolfstraat); zeepmakerij de Seperij van de Klock off drie Leeuwties (Voorstraat); klijn Middelburg (Wijnstraat); de Leijdse Deekens (Vriesestraat); lijnbaan/teerstoof (Kolfstraat/op de stadsmuur); 't Maagdenhooft (Rietdijk); de Jonge Nagtegael (Nieuwe Haven); 't Oesterschip (Boom); de Paauw (Wijnstraat); den Houte passer (Lindegragt); zeepziederij den Olifant (Voorstraat); den Olijmolen (grutmolen)(Nieuwkerkhof); paardenoliemolen (Molestraat); de Pont (Rietdijk); de Prins (Rietdijk); herberg het Prinsschip (Rietdijk); de Roo Roos (Rietdijk); het Romijn huijs (Nieuwstraat); scheepswerf (Kalkhaven); het Spinnewieltie (Boomstraat/Nieuwpoortje); de Steene Camere (Kolfstraat); taanhuis (Taankade/Antwerpse Kaaij); mouterij/branderij de Valk (Vriesestraat); vergulde Kalkmaat (Krommen Elleboog); de Waagschaal (Vriesestraat); de Goude Wagen (Blauwpoort/Hoge Nieuwstraat); het Westindische huijs/het Ossenhoofft (suikerraffinaderij)(Wijnstraat); de Wijnpers (Hermanshuijsstraat); het Wijnvat (Kalkhaven); den Wijser (Varkemarkt);
29-4-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1718-1722 (stadsgrond)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1718-1722 (binnen de stadspoorten) * * * De volgende huisnamen komen in deze akten voor: Batavia (Marienbornstraat); het begonnen Werk (Rietdijk); 't beleg van Alkmaar (Wijnbrug); de blaauwe handt (Raamstraat); den Block (Voorstraat); 't Cleverbladt (Voorstraat); 't Clooster/Klooster (Raamstraat); den Dorrenboom (Oude Breestraat); de Drie Strikken (Voorstraat); den Engel en nu de Witte hand (Prinsenstraat); de Graaff van Hollant (Vriesestraat); de Groene Papegaaij (Vriesestraat); den grooten Os (Groenmarkt); een grutmolen (Dolhuisstraat); een grutmolen (Botjesstraat); grutterij/grutmolen (Suikerstraat); 's Hage (Gravenstraat); den Hanepoot (Marienbornstraat); de Haringbuijsen (Marienbornstraat); Hoboken (Pelsestraat); de Jager (Wijnstraat); De Jenevers Boom (Oude Beestraat); kapmolentje (Kalkhaven); de Klandermolen (Kolfstraat); Klaphout (Raamstraat); klijn Almange (Nieuwehaven); de Kolff (Kolfstraat of Heere Matthijsstraat); de Koornblom (Rietdijk); de Kroon of Groene Leeuw (Wijnstraat); kruijskapel de Goude Fortuijn (Voorstraat); d'Kroon van Deenemarken (Wijnstraat); gang Kijsershoff (Stoofstraat); Leeuwenburg (Suikerstraat); de Liefde (Voorstraat); de loopende Vos (Bagijnhof); een looierij (Augustijne Camp en Bagijnhof); een lijnbaan (Kolfstraat); het Maaspontie (Hooge Nieuwstraat); het Melk Meijsie (Torenstraat); het Moeselvat (Steegoversloot); de Mosselschuijt (Rietdijk); het Ossenhoovt (Schuijtmakerstraat); een paardenoliemolen (Molenstraatje); het Prince Schip (Rietdijk); De Prins (Riedijk); de Prins (straatweg buiten de Sluispoort); Puttershoeck (Voorstraat); Roodenburgh (Wijnstraat); de Rosmolen (Vriesestraat); een runmolen (eiland/Kalkhaven); de Santlooper (Voorstraat); de Stads Herrebergh (buiten de Riedijkspoort); suikerraffinaderij de Suijckermolen (Kuipershaven); Swartbont (Augustijnenkamp); de Swarte koetswagen (Vriesestraat); Tilburg (Voorstraat); de Valck (Voorstraat); het Veerscheepie (Groothoofd)); het vergulde Comptoir (Voorstraat/oude Houttuijn); de Vergulde U (Vuilpoortsbuurt); brouwerij het Vlies; het Winterkoninxken (Boomstraat); den Witten Arent (Schuijtmakerstraat); de Witte kant (Botjensstraat); de Zeehond (Visstraat); d'Zwarte Arent (Rietdijk); pakhuis den Swarten Arent (Kleine Spuistraat); * * * Francina van Diemen, de weduwe van de kunstschilder Godefridus Schalken [1643-1706], verkoopt in 1720 een huis in de Wijnstraat aan apotheker Willem Kluijt;