Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

21-11-2017 - Dordrecht: transcriptie Rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1656
Onder "Hulpbronnen Dordrecht" staat de transcriptie van de rekening van de uitgaven/ontvangsten van het Groot Comptoir van 1656 (totaal 98 folio's).
18-11-2017 - Dordrecht: transcriptie Rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1655
Onder "Hulpbronnen Dordrecht" staat de transcriptie van de rekening van de uitgaven/ontvangsten van het Groot Comptoir van 1655 (totaal 94 folio's). De rekeningen bevatten allerlei inkomsten en uitgaven van de stad Dordrecht, o.a. salarissen van predikanten, de scherprechter, de zakkendragers, de vroedvrouwen, onderwijzers, doktoren, inkomsten uit de erfpachten van de percelen buiten de stadspoorten bij de Dorrenboom (verbrande buurt) etc. De rekening bevat ook de namen van de eigenaren van de 52 wantstallen, 50 visstallen en 34 vleesstallen.
18-11-2017 - Ridderkerk: kindergraven 1923-1947, patenten 1890-1894, woningen 1915-1920
Onder "Overige hulpbronnen" staan de transcripties van "Kindergraven 1923-1947", "Patenten 1890-1894" en "Verbeteringen woningen 1904 + 1915-1920"
6-11-2017 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Vlietweg; Vlijweg; Vlist (afgebroken); Vlotlaan; Vogelaarsweg; Vogelplein; Volkerakplein; Volkerakweg; Voltastraat; Vondelstraat; Voorstraat 1 t/m 199 (incl. woningboekje pension op nr. 65/67);
2-11-2017 - Dordrecht: update transportakten/hypotheekakten huizen 1663 (binnen de stadspoorten)
De database is aangevuld met de namen van eigenaren van huizen en tuinen voorkomende in de akten van de jaren: 1663 (binnen de stadspoorten). Het gaat om 266 akten, waarvan 3 akten van aanbedeling, 123 hypotheekakten, 140 transportakten. * * * De volgende huisnamen en gebouwen komen in deze akten voor: Belech van Alckmaer; azijnplaats; Bommel; de drije Botten; Cranenburch; Denemarken; Dubbeldam; den Gaper; het Henneken; Heijsterburg; Noorwegen; den Cleijne Olijmolen; de Regenbooch; Ridderkerck; de Rogge Blom; den Roode leeu; den Rooster; de Crimpert Salm; het Speckhuijs; de Cleijne Spiegel; het Steurtgen; de Toelast (het Heere logement); de Vergulde Eenhoorn; visstallen Grote Vismarkt; den Weijman; de Wissel; de Witte Roos; * * * Voorkomende straatnamen: Appelsteiger/op het Gewet; Augustijnenkamp; Bagijnhof; Beurs; Blindenliedengasthuis; Boom; Botkensstraat; buiten de Sluispoort; den Hil; Doelstraat; Dolhuisstraat; Dwarsgang; dwarskade nieuw gegraven haven; Elfhuizen; Frankestraat; gebrande buurt; Gevulde Gracht; Gravenstraat; Groothoofd; Grote Spuistraat; Heer Matthijsstraat; Hermansuijsstraat; hoekhuis bij kraan Roodermont; Hofstraat; Hoge Nieuwstraat; Kleine Spuistraat; Kolfstraat; Kromme Elleboog(straat); Lindegracht; Lombardbrug; Manhuisstraat; Nieuwehaven; Nieuwendijk/Riedijk; Nieuwkerkhof; Nieuwpoortje; Nieuwstraat; Marienbornstraat; Marktveld; Mazelaarsstraatje; Nieuwbrug; Willem Otkensstraet; Oude Breestraat; Pelsebrug; Pelsestraat; Raamstraat; Riedijk; Riedijckstraat; Ruitenstraat; Sarisgang; Schrijversstraat; Schuitenmakersstraat; Sluispoort; Spuisteiger/Grote Spuistraat; Steegoversloot; Stoofstraat; Suikerstraat; Tolbrug; Tolbrugstraat landzijde/poortzijde; Torenstraat; Varkenmarkt; Vest; Visbrug; Visstraat; Voorstraat/Kannekopersbuurt; Voorstraat/oude houttuin; Vriesepoort; Vriesestraat; Vuilpoort; Walevest/Nieuwe Werck; Weeshuisstraat; Wijnbrug; Wijngaardstraat; Wijnstraat; Willigenbos;