Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

22-1-2018 - Dordrecht: (politierapport 45) Maandag 14 Februari 1949:
00.00 uur - Brengt de brigadier G.J. ENZERINK terzake het in staat van dronkenschap een rijwiel besturen aan het bureau: CASPER VAN MASTRIGT, arbeider, geb. te Almkerk 28-3-'22, won. te Rijsoort Waaldijk G52. *** Bekeurd door H.G. Peereboom terz. wielrijden zonder licht: Jacoba Adriana KOOIJMAN, geb. te Dordt 1-1-1910, won. Brouwersdijk 162 alhier. *** Bekeurd door: hoofd-agent M.J. Pos t/z wielrijden zonder bel: Johannes Hermanus Mattheus VAN EIJSDEN, geb: 20.1.'00, won: Adriaan van Blijenburgstraat 32rood. *** 22.30 uur - Doet H.J. WEIJMAR, oud 45 jaar, won. Bilderdijkstraat 33 alhier, namens de Directie van het LUXOR theater alhier, aangifte van diefstal van reclamefoto's, vanuit de vestibule van genoemd theater. Morgenvroeg om 10 uur komt de knecht DE HAAS met gegevens aan het H.B. *** *** *** (rapport 46) Dinsdag 15 Februari 1949: 01.45 uur - Wordt door de Directie van hotel BELLEVUE alhier, kennis gegeven dat even te bevoren een persoon aan dat hotel is geweest, die er verdacht uitzag. Onmiddellijk is een onderzoek ingesteld en ... ; *** 14.50 uur - Rapporteert de agent A. SCHILD, dat even bevorens Wilhelmina LEEUWESTEIN, echtgenote van H. Stam [SCHRAM], oud 64 jaar, wonende aan de Lijnbaan 88 met haar hondje op de Bagijnhof liep te wandelen. Doordat bedoelde hond de rijweg overstak werd deze door een auto overreden en gedood. Hierdoor schrok genoemde vrouw zo hevig, dat zij totaal ontdaan door SCHILD naar het bureau is overgebracht alwaar ... ; *** Bekeurd door de agenten L. Kloot en C. Zondervan terzake het voor handen hebben van zwakalcoholhoudende dranken in en verlof B-localiteit: Hendrik Teunis BUITENDIJK, verlofhouder, geb. te Zwijndrecht 22 April 1921, won. te Dordrecht Steegoversloot 3. *** *** *** (rapport 47) Woensdag 16 Februari 1949: 12.15 uur - Wordt op verzoek van de familie VAN DER STEEN-DE BOT, Vechtstraat 15, aan de V.A.R.A. een S.O.S. bericht opgegeven bestemd voor WILLEM DE BOT, varende op de sleepboot Cresendo in Duitsland, wiens broeder te Antwerpen is verdronken. *** *** *** (rapport 48) Donderdag 17 Februari 1949: Bekeurd door de hoofdagent K.J. ROSENDAAL en de agent P. van LONDENn terzake het rijden met een motorrijtuig zonder achterverlichting: Pieter VERMAAT, procuratiehouder, geb. te Dubbeldam 29-1-1906, won. te Dubbeldam Rijksstraatweg E 318; als voren door genoemde agenten terz. het rijden met een vrachauto zonder dat dit van een deugdelijk werkend stuurtoestel was voorzien: A.B. WOLST, expediteur, won. 's-Gravendeelsedijk 35. *** *** *** (rapport 49) Vrijdag 18 Februari 1949: 02.15 uur - Wordt aan JACOB PROOK, koopman, geb. te Amsterdam 2-1-05, wonende te Dordt Weeshuisstraat 19, a/h H. bureau nachtverblijf verleend. PROOK die alleen woont, kon niet in zijn woning komen daar het slot defect was. Niet gesignaleerd. *** 14.00 uur - Meldt de agent A.C.P. LUCA zich voor het verrichten van twee uren strafdienst. *** 23.00 uur - Rapporteert de ag. G. VLIEGENTHART, dat te 21.45 uur op de Vrieseweg, nabij het Kasperspad alhier een aanrijding heeft plaats gehad tussen het vierwielig luxe motorrijtuig BS-15801 (Zwitserse nationaliteit) bestuurd door WILLY SCHOCH, geb. te Basel 10-4-1920, won. Reeweg Oost 8 alhier en de wielrijder ... etc. ***
21-1-2018 - Dordrecht: (politierapport 39) Dinsdag 8 Februari 1949:
22.00 uur - Rapporteert de agent K. van Haren, dat te omstreeks 15.30 uur door een onbekend gebleven motorrijtuig de hond van de familie BIERENS won a/d Oranjelaan 75 op de Oranjelaan doodgereden is. In overleg met genoemde familie is de hond door de reinigingsdienst weggehaald. *** Deponeert de hoofdagent D. AALBERS een onafgesloten herenrijwiel gestaan hebbende in de Dwarsgang aan het bureau. *** *** *** (rapport 40) Woensdag 9 Februari 1949: 10.25 uur - Wordt door de agent E.J. van Harskamp kennis gegeven dat er brand is in pand 1 aan de P.A. de Genestetstraat 31. De brandweer is gealarmeerd en personeel derwaarts gezonden. *** 13.00 uur - Rapporteert de agent G. Vliegenthart, dat te omstreeks 11 uur aan de Voorstraat nabij de Riedijk een aanrijding ontstond, tussen de autobus van de N.V. E.D.A.D. te Wieldrecht, bestuurd door C. de VOS, oud 41 jaar, won: te 's-Gravendeel Strijensedijk 109 en de uitrukkende brandweer auto van de gemeente Dordrecht ...; *** 12.00 uur - Wordt (namens de heer Burgemeester) door de echtgenote van de Burgemeester van Dordrecht kennis gegeven dat onbekende jongens in haar woning aan de Koningin Wilhelminastraat 34 alhier een ruit hebben in gegooid. De brigadier E.J. VAN EWIJK is het onderzoek opgedragen. *** *** *** (rapport 42) Vrijdag 11 Februari 1949: 11.00 uur - Rapporteert de brig: A. KRAAIJEVELD, dat te omstreeks 9.15 uur op het terrein van de N.V. Machinefabriek en Scheepswerf “De Biesbos(ch)” aan de Maasstraat, de 27 jarige lasser Johannes Marinus DE HEUS, won: Gravenstraat 2 bij zijn werkzaamheden aan een in aanbouw zijnd schip, van een ladder is uitgegleden en op de buitenhelling is gevallen. De man ging daarna zelf weder naar boven en klaagde over pijn in de rug. Hij is door de G.G. en G.D. naar zijn woning gebracht om zich onder geneeskundige behandeling van zijn huisarts te stellen. Geen schuld of boos opzet van derden. De hoogte van de val is plm: 4.50 meter. *** 12.00 uur - Rapporteert de hoofd-agent N. ROELEVELD, dat te omstreeks 8.25 uur aan de Oranjelaan, nabij pand 19 een rijding ontstond tussen de vuilnis auto van de Gemeente Reiniging, bestuurd door: Henricus Petrus DE LANG, geb. 7.8.'99, won: Matthijs Marisstraat 17 en een melkslijterswagen van de D.M.I. ... etc *** 15.30 uur - Brengt de agent A. SCHILD als verdacht van diefstal van een plank aan het bureau: Nicolaas Willem DU CROIX, metaalbewerker, geb. te Amsterdam 20 April 1878, wonende te Dordrecht Hooftstraat 71. Hij blijft in bewaring. *** *** *** (rapport 43) Zaterdag 12 Februari 1949: 11.30 uur - Rapporteert de agent C. Vliegenthart dat te omstreeks 9.30 uur bevorens Anna WILDSCHUT-SWOLFS, geb. te 's-Hertogenbosch 7-3-1892, wonende te Dordrecht Kromhout 44 door de gladheid van het wegdek in het Oranjepark is uitgegleden en ... etc. *** 11.45 uur - Rapporteren de hoofdagenten E.C. van 't Hoenderdaal en K. van HENTEN, dat hedenmorgen vermoedelijk door kolendampvergiftiging twee personen van het personeel van het restaurant “AMERICAIN' a/d Groenmarkt 43-47 alhier, in een der zalen onwel zijn gevonden. Op advies van Dr. ROMIJN, zijn deze personen genaamd ... etc *** *** *** (rapport 44) Zondag 13 Februari 1949: 17.00 uur - Bekeurd door de hoofdagent P. de BOER en de agent W. KULK terzake het met een personenauto op Zondag rijden zonder in het bezit te zijn van een ontheffingsbewijs en het opzettelijk gebruik maken van een andermans letter en nummer: H. EICKHOFF, exporteur, wonende te Aalsmeer, Ophelialaan 71. *** Rapporteren de inspecteur van politie L.L. Spaanderman en de brigadier G.J. Enzerink dat door hen proces-verbaal zal worden opgemaakt tegen het bestuur van de voetbalvereniging GELUKVOGELS terzake het aanwezig hebben van zwakalcoholische drank in de Cantine dier vereniging aan de Crabbeweg. Een krat met enige flessen inhoudende bier, werd inbeslaggenomen (Voor bedoeld cantine is door B. en W. verlof B verleend) ***
20-1-2018 - Dordrecht: (politierapport 32) Dinsdag 1 Februari 1949:
18.00 uur - Bekeurd door de agent P. VAN LONDEN terzake het op verboden wijze parkeren Jacobus Gerardus van den STEENHOVEN, advocaat, geb. te Dordrecht 1-1-'19, won. te Dordrecht Corn. de Wittstraat 61. *** 19.00 uur - Brengen de agenten J. BOL en W.M. STORM terzake openbare dronkenschap en het maken van draaiorgelmuziek op de openbare weg na zonsondergang, alzo in strijd met de verleende vergunning: BERTUS RIJSDIJK, orgeldraaier, geb. te Dordrecht 10-7-'15, won. te Dordrecht Gevulde Gracht 11. *** 20.30 uur - Rapporteert de brig. A. KRAAIJEVELD, dat even te voren de Brandweer was gealarmeerd voor en rookontwikkeling in het pand Vest 205 alhier. het bleek echter dat hierin een vleesrokerij was gevestigd van de slager W. van de STEL, uit de Grote Spuistraat 8 alhier, zodat het geen bijzonders was en de Brandweer weer in kon rukken. *** *** *** (rapport 33) Woensdag 2 Februari 1949: 02.00 uur - Is extra controle gehouden in het Oranjehotel alhier. In verband hiermede rapportert de brig. W. den Ouden dat hij aldaar heeft aangetroffen de volgende personen die hun identiteit niet juist hadden opgegeven: .... *** Bekeurd door de agent M. DE JONG Sr terzake het rijden met een 2 wielig motorrijtuig zonder rijbewijs: Hendrik BROEKHUIJSEN, muziekhandelaar, geb. te Dordt 15-5-'25 won. te Dordrecht Voorstraat 330. *** *** *** (rapport 35) Vrijdag 4 Februari 1949: 14.00 uur - Rapporteert de hag. M.L. van de SCHELDE, dat hij proces-verbaal zal opmaken, terzake het wegnemen van electrische energie uit een straatlantaarn in de Molenstraat alhier, contra: .... *** Doet C.A. DE KLUIZENAAR, won. te Dubbeldam Dubbeldamseweg A621b, oud 40 jaar, aangifte van diefstal van meel, vanuit zijn meelfabriek alhier. *** 21.00 uur - Rapporteert de brig. C. MALIEPAARD, dat te omstreeks 19 uur Johannes Baptiste KUIJCK, geb. te Zundert 5-4-'91, wonende te Breda, Weth. Romboutstraat 23 in de 3e klas wachtkamer onwel is geworden. Dr. KOOPMAN achtte overbrenging naar het RK Ziekenhuis noodzakelijk. Toen de ziekenauto arriveerde bleek KUIJCK, die in gezelschap van zijn vrouw was, inmiddels met de trein naar Breda te zijn vertrokken. *** 22.00 uur - Bekeurd door de agent B. 't LAM terzake onbeheerd laten staan van een rijwiel: CORNELIS WAALBOER, chauffeur, geb. te Dordt 24-7-'12, won. Vredehof 3 alhier. *** *** *** (rapport 36) Zaterdag 5 Februari 1949: 17.20 uur - Wordt namens de stationschef kennisgegeven dat eene persoon - passagier van de internationale trein die vanuit de richting Lage Zwaluwe te omstreeks 17.15 uur Dordrecht passeerde gezien zou hebben, dat even voor het Station Dordrecht een meisje door het ijs zou zijn gezakt. Het door de agenten den Otter en Crielaard ingestelde onderzoek leverde geen resultaat op. (de rijkspolitie te Dubbeldam eveneens ingelicht) *** *** *** (rapport 38) Maandag 7 Februari 1949: 07.00 uur - Ontbreekt de agent B. 't Lam op het appèl. Bij informatie blijkt hij ziek te zijn. Hij dacht dat zijn broer J. 't Lam daarvan had kennis gegeven. *** Bekeurd door agent L. KLOOT t/z te vroeg vers brood afleveren: Gert de Bruijn [Gerrit DE BRUIN], geb: 29.11.'10, won: Fregatstraat 1; ***
15-1-2018 - Dordrecht: (politierapport 21) Vrijdag 21 Januari 1949:
22.00 uur - Wordt namens H.D. van SCHAIK, won: te Vreeswijk Trompstraat 2 telefonisch kennis gegeven dat hij vermoedelijk te Dordrecht heeft verloren - waar weet hij niet - twee dozen (inh: 300 rollen) beschuit *** *** *** (rapport 22) Zaterdag 22 Januari 1949: 16.00 uur - Wordt op verzoek van de familie VERMEULEN, won: Schrijversstraat 8 zwart aan de K.R.O. een S.O.S. bericht opgegeven wegens spoedopname in het R.K. Ziekenhuis van de vrouw van L.F. VERMEULEN. Vermeulen vaart op de sleepboot BEATRIX, welke boot in Ruhrort is. *** Bekeurd door: agent W. v.d. GRAAF t/z photographeren op de straat zonder vergunning: JAN AMBACHTSHEER, geb: 8.6.15, won: te Rotterdam Mr: Arendstraat 18A. *** *** *** (rapport 23) Zondag 23 Januari 1949: 00.30 uur - Heeft op de Voorstraat nabij de ASTORIA Bioscoop een vechtpartij plaats gehad die door de Politie is beëindigd. *** 04.45 uur - Brengt de agent J. DRAAIJER aan het H.B. van politie Christoffel DE BRUIJN, kunstschilder, geboren te 's Gravenhage, 14 September 1896, wonende te Groningen professor Rankenstraat 14 dat hij slapende had aan getroffen in een auto van de IJmuider Viscentrale op het Scheffersplein. DE BRUIJN verklaarde Zaterdagavond uit 's Gravenhage naar Dordrecht te zijn gekomen voor een bezoek bij de Heer BOSMAN aan de Voorstraat alhier, waarvoor hij meermaken werkt, doch dat hij de Heer BOSMAN niet had thuisgetroffen omdat die zijn dochter was gaan wegbrengen naar Rotterdam, die naar Indie vertrekt. Dat hij niet in het bezit was van geld voor logies en zich te slapen had gelegd in het motorrijtuig. Op het aan hem uitgereikte rijbewijs A, bleken voornoemde gegevens juist te zijn. Hem is nachtverblijf verleend aan het H.B. Niet gesignaleerd. *** *** *** (rapport 24) Maandag 24 Januari 1949: 01.45 uur - Deponeert de agent J. 't LAM aan het H.B. een Herenrijwiel door hem onbeheerd aangetroffen nabij het Oranje Hotel. *** 18.00 uur - Rapporteert de Brig. G. v. WIJK dat omstreeks 16 uur op de BLIKBUIGERIJ van C. EVERS, gevestigd aan de Wijnstraat 38, het daar aanwezige personeel plotseling onwel werd en braakneigingen vertoonde. In genoemd bedrijf waren werkzaam: 1) Adriaantje KOK-VAN DALEN [DALM], 35 jr., won. Wijnstraat 49rd. 2) Rika VAN DER WAL-GOOSHOUWER, Augustijnenkamp 14. 3 . Elizabeth van DALEN-Nobel, oud 39 jr., Merwedestraat 83rd. ). Willem v.d. STARRE, 28 jr., won. Papendrecht Veerplein 6. 5) Wouter BAAN, 18 jr., Noordergang 3 en 6. Gerard SLEIFFER, 19 jr., wonende aan de Boogjes. Bij een ingesteld onderzoek bleek dat in bedoelde zaak een kachel werd gestookt met cokes die geheel gevuld was, zodat de rook geen uitweg had. Hierdoor ontstonden gassen waarvan genoemde mensen onwel zijn geworden. Na enige tijd in de buitenlucht te hebben vertoefd konden de man(ne)lijke arbeiders hun werkzaamheden voortzetten ... *** Bekeurd door L. KLOOT, terz. de haven verontreinigingen: Jan Willem van den BROEK, geb. te Gorkum 27-10-1888, won. Kuipershaven 33 alhier. *** *** *** (rapport 25) Dinsdag 25 Januari 1949: Bekeurd door: adsp: J. DE KOEIJER, t/z wielrijdende geen tegen van richting verandering geven: Arie van der WEIDE, geb: 26.11.'08, won: Wolbrandstraat 16. *** Bekeurd door C. ZONDERVAN, terz. als bestuurder van een motorrijtuig niet stoppen voor het verkeerslicht Jacob WESSELING, geb. te Dwingeloo 23-2-1909, won. te Stadskanaal Kastanjestraat 2. *** *** *** (rapport 27) Donderdag 27 Januari 1949: 09.00 uur - Doet W. PALTZ, oud 28 jr., wonende Vlietweg 18, aangifte dat onbevoegde zich toegang hebben verschaft tot een cantine der Vereniging ORANJE WIT aan de Krabbeweg. Vermist worden enige flesjes limonade en geringe eetwaren. *** *** *** (rapport 29) Zaterdag 29 Januari 1949: 13.20 uur - Wordt vanuit het Zuider Ziekenhuis Rotterdam telefonisch bericht gegeven dat aldaar een ernstig ongeval (ontploffing) op een fabriek heeft palats gehad waarbij een broer van de AGENT NORBART ernstig is verwond. In verband hiermede treedt de agent H. NORBART te 14.00 niet in dienst. *** *** *** (rapport 30) Zondag 30 Januari 1949: 15.00 uur - Wordt door de firma KLUIT en VAN DE VEN, Wijnstraat 135, kennis gegeven dat vermoedelijk brand in het gebouw is onstaan. De Brandweer is hierop direct gewaarschuwd. Bij onderzoek bleek dat enig papier en krullen, welke als isolatie materiaal dienen tussen de buitenmueren (z.g.n. spuimuren) wat gaan smeulen en veel rook ontwikkelde. De brandweer heeft de smeulende massa met een slang op de Waterleiding geblust. Schade werd niet aangericht. vermoedelijk is en en ander door onbekende kinderen ontstoken. De recherche zal een onderzoek instellen. *** 23.00 uur - Wordt namens het HOEDENMAGAZIJN TRANSVALIA, Voorstraat 229, aangifte gedaan van vermissing van een hoed. Deze hoed is eigendom van J.W. VOS, won: Brederodestraat 10 en was heden avond op het hoofd van Marinus Adrianus LELIEVELD, oud 24 jaar, won: Standhasenstraat 43. Laatstgenoemde beweert de hoed per sbuis uit de winkel van Transvalia te hebben medegenomen, terwijl zjn eigen hoed daar is achtergebleven. Dit laatste bleek inderdaad juist te zijn. De vermiste hoed is aan het bueau, terwijl allen te 9 uur morgen komen om verhoord te worden. *** 23.00 uur - Wordt door de firma J.S. v.d. HOUT, telephonisch kennis gegeven dat even te voren in het Maartensgat een man te water is geraakt. Direct is personeel naar die plaats gezonden en wordt door de agent P. Mol aan het bureau gebracht de 69 jarige ARIE RIJS, won: Rotterdamseweg 11 te Zwijndrecht. Hij ... etc. *** *** *** (rapport 31) Maandag 31 Januari 1949: 09.00 uur - Rapporteren de hag. A.G. NEDERHOF en de ag. A. OOST, dat te +- 8 uur op de hoek van de Weeskinderendijk en Hugo de Grootlaan een aanrijding heeft plaats gehad, tussen de bestelauto HX-7950, bestuurd door Antonie OTTEVANGER, geb. te Dordt 10-8-1930, won. Krommedijk 17 alhier en de luxe auto HX-6922, bestuurd door Willem Pieter van LEENING, geb. te Rotterdam 12-3-1918, won. te Scheveningen ... etc *** 22.00 uur - Rapporteert ag. C. RIJKEn, dat hij aan de P.P. I heeft gereprimandeerd terz. het afpakken van een gymnastiekschoen van een 12-jar. meisje: ... etc *** Bekeurd door ag. W. v/d STEL terz. onbeheerd laten staan van een rijwiel: Leendert VAN DEN ADEL, geb. 1-11-'08, africhter van honden, won. W. Parallelweg 101 Zwijndrecht. ***
14-1-2018 - Dordrecht: (politierapport 11) Dinsdag 11 Januari 1949:
Bekeurd door B. 't LAM, terzake vuil storten in de Nieuwehaven: Hendrik HARDENBOL, geb te H.I. Ambacht 27-8-1917, won. Veersedijk 227 aldaar. *** 22.00 uur - Rapporteert de ag. C.C. VAN HOUDT, dat even te voren, ten gevolge van aanlading van roet een schoorsteenbrandje ontstond in het WACHTERHUISJE 1e Dubbeldamse overweg der Nederlandse Spoorwegen. De Brandweer heeft het vuur met de ramoneur verwijderd. Er werd geen schade aangericht. *** Bekeurd door M. DE JONG Sr. terz. rijden met motorijtuig met te hoge lading: ARIE BIJL, geb. te Dubbeldam 20-3-1910, won. Oudendijk D58 aldaar. *** *** *** (rapport 12) Woensdag 12 Januari 1949: 10.00 uur - Door de brig. v.d. HAGEN aan het Hoofd-Bureau van Politie verbonden Henrij Louis DE STERKE, bloemist, oud 43 jaar, wonende Reeweg Oost 145, die zich bij het houthakken aan zijn linkerhand had verwond. *** Bekeurd door A.C. VAN AALST tez. overtreding van de Wet op de Uitverkopen: Cornelis Mennis [AMORAAL], geb. te Ermelo 14-4-1886, won. Voorstraat 290 alhier. *** *** *** (rapport 14) Vrijdag 14 Januari 1949: 16.30 uur - Rapporteert de hag. N. ROELEVELD, dat te omsteeks 15.15. uur Christiaan Frederik ZIJLSTRA, geb. te Amsterdam 9 Aug. 1895, won. te Rotterdam Leferre Montignijlaan 33 met zijn vierwielig luxe motorrijtuig H-86307 op de Bagijnhof reed, komende uit de richting Joh. de Wittstraat. Voor het pand 4 aan die straat stopte hij rechts van de weg, en zonder op het verkeer te letten opende hij linkerportier van zijn motorrijtuig. De juist op zijn rijwiel passerende ZACHARIAS JAN DE LANGE, advocaat, oud 68 jaar, won. Blekersdijk 2 alhier, reed tegen het portier, kwam te vallen en verwondde zich aan zijn rechterhand. De Lange is aan het H.B. verbonden en kon hierna zijn weg vervolgen. Er werd geen schade aangericht. Droog weer, nat bitumen wegdek, remmen en papieren in orde. Geen alcohol. Proces-verbaal wordt tegen Zijlstra opgemaakt. *** *** *** (rapport 18) Dinsdag 18 Januari 1949: 01.05 uur - Wordt door de adj. commies PULLEN kennis gegeven dat tussen de Celebesstraat en de Borneostraat een loods in brand staat. Direct is de Brandweer gewaarschuwd en het beschikbaar personeel derwaarts gezonden. Recherche is ontboden. *** 03.00 uur - Rapporteert A C.P. LUCA dat hij te omstreeks 01.00 uur zag, dat de bestuurder van de luxe auto H.Z. 67681 Berend STERENBORG, assuradeur, geboren te Borge, 8 Juni 1911, wonende te Schiedam, Fabriplein No: 4, met een snelheid van ongeveer 30 Km, per uur bij het kruispunt Zuidendijk-Diepenbrockweg recht doorreed en op het laatste moment het stuur naar rechts omgooide, en tegen het verkeersbord aan het begin van het rijwielpad aan de Diepenbrockweg reed, welk uit de grond werd gereden. Linkerbumper en linkerspatbord werd ingedeukt. STERENBORG verkeerde in de mening dat hij van de Zuidendijk recht door kon rijden op de weg naar Rotterdam en op het laatste moment zag dat dat niet kon, en zijn stuur naar rechts omgooide doch geen aanrijding met het verkeersbord kon verhinderen. STERENBORG is tegen alle ongevallen verzekerd bij W. Schippers en Co, Henegouwerlaan te Rotterdam. Hij is bereid alle schade te vergoeden. Remmen en papieren in orde. Geen alcohol. Klinkerbestrating, droog wegdek. Het verkeersbord is opgeborgen in de Politiepost aan de Diepenbrockweg. *** 09.00 uur - Is op verzoek van de fam. GLIMMERVEEN, won. Hellingen een oproep verzonden naar het troepentransportschip “Waterman' en een bestemd voor de Cresendo III varende hier te lande in verband met overlijden vader [= REINIER GLIMMERVEEN]. *** 21.00 uur - Telegram bezorgd bij de Heer PULLEN behelzende lichte verwonding soldaat SCHUMM woonadres Martinus Steijnstraat 16 Dordrecht. *** *** *** (rapport 20) Donderdag 20 Januari 1949: 11.00 uur - Is een credietbon van Sociale verstrekt voor een enkele reis naar Amsterdam aan HENDRIKUS MEULMAN, kok zeeman, geb. te Jutphaas 9 December 1909, won. te Amsterdam Oosterpark 9. Hij was bereids door de Consul in Frankrijk en de politie van Rosendaal voortgeholpen tot Dordrecht. Niet gesignaleerd. J. 't LAM nagezien. *** 11.30 uur - Wordt tweemaal per telefoon aan het H.B. kennis gegeven, dat een onbekend gebleven VLIEGER, boven Dordrecht, met zijn VLIEGTUIG z.g.n. stunts uitvoerde. Hierdoor ontstond een zekere angst van de zijde van het publiek. Een onmiddellijk ingesteld onderzoek bleef zonder resultaat, aangezien de vlieger bereids vertrokken was. vermoedelijk was het een militair VLIEGTUIG uit Gilze Rijen. De marechaussee aldaar is met één en ander op de hoogte gebracht en deze zal een nader onderzoek instellen. *** *** *** (rapport 21) Vrijdag 21 Januari 1949: 04.30 uur - Deponeert de AGENT NORBART aan het H.B. van Politie een dekzeil dat hij heeft aangetroffen op de hoek van de Kuipershaven en de Schrijversstraat. Vermoedelijk is het zeil door de storm ergens afgewaaid. *** Bekeurd door agent W.M. STORM t/z rijden met paard en wagen in verboden straat: Daniel DWARSWAARD, geb: 7.12.'06, won: Kolfstraat 59. ***