Aanmelden | Contact
Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

12-10-2019 - [Ter informatie] Nieuwsbrief Vereniging Oud-Dordrecht 10 oktober 2019 - Dordtse Bronnen
Zoals in het septembertijdschrift al aangekondigd, is het de bedoeling gelijktijdig met de uitreiking van de Dordtse Puienprijs op 17 oktober een nieuwe 'Bronnen'-pagina op de website van VOD te publiceren. # # # Behalve twee eerder in boekvorm gepubliceerde bronnen, worden er maar liefst vijf ‘nieuwe’ transcripties van 16de-eeuwse bronnen op de website geplaatst. Deze ingangen tot de gegevens in soms moeilijk leesbare en niet in Dordrecht zelf aanwezige bronnen zullen voor veel onderzoekers een belangrijk hulpmiddel zijn. # # # De totale reeks Dordtse Bronnen ziet er nu als volgt uit: # # # [I] Dese heerlicke Stadt. Een zeventiende-eeuwse kroniek van Dordrecht door Pieter Govertsz. van Godewijck (1593-1669). Bewerking: W.M. van der Schouw, 2006. # # # [II] Van de wieg tot het graf. Statistische reeksen voor de demografie van Dordrecht 1574-1811. Bewerking: H.P.H. Nusteling, E. Havers, Th. van der Weegen, 2008. # # # [III] KOHIER van de tiende penning van Dordrecht in 1543. Bewerking: Jannie Zondervan-van Heck, 1994. # # # [IV] KOHIER van de tiende penning van Dordrecht in 1553. Bewerking: André den Haan, Koos van der Vaart, 2019. # # # V. KOHIER van de tiende penning van Dordrecht in 1556. Bewerking: website regiodiep, ca. 2010; Kees Sigmond, 2019. # # # [VI] KOHIER van de tiende penning van Dordrecht in 1561. Bewerking: Kees Sigmond, Emile Havers, Jan Alleblas, Bart Ibelings, 2019. # # # [VII] PANDPONDBOEK van het Dordtse Sacramentsgasthuis in 1563. Bewerking: Bart Ibelings, 2019. # # # # # # De Dordtse Bronnen zijn een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Oud-Dordrecht en het Regionaal Archief Dordrecht. WEBSITE: www.oud-dordrecht.nl # # #
12-10-2019 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Mecklenburgstraat (wijk 4); Meelbesstraat gewijzigd in 'ROBINIA'; Meerkoetstraat (wijk 2); Mees Toxopeüsstraat (wijk 7); Meidoornlaan (wijk 9); Meidoornstraat gewijzigd in 'RESEDA'; Meindert Hobbemastraat (wijk 4); Meivogelhof 1 t/m 19; Melkpoortje; Mercuriuslaan (wijk 8); Merwedekil (onbewoond); Merwedestraat (wijk 3); Merwekade (wijk 1); Merwelanden (wijk 3); # # # # toegevoegd 8-10-2019: Looiersstraat 5-7-9; Lorentszstraat; Loswalweg; Loudonstraat; Louis Apolstraat; Louis Bothastraat; Louise de Colignystraat; Louterbloemenstraat; Loverstraat (wijk 1); Luchtenburg; Lunenburg; Lyra; Maanplein;
17-9-2019 - Dordrecht: inentingenregisters schoolgaande kinderen 1934 en 1935
In de database zitten twee inentingenregisters van schoolgaande kinderen, die ingeënt zijn tegen diphterie en roodvonk (DIRO) van de jaren 1934 en 1935. ** ** Bij de meeste kinderen wordt de school genoemd waarop ze zitten, zoals: gemeenteschool 1 (Vest), gemeenteschool 2, gemeenteschool 3, gemeenteschool 4, gemeenteschool 6, gemeenteschool 8, gemeenteschool 10, gemeenteschool 11, gemeenteschool 12, gemeenteschool 15, gemeenteschool 16, gemeenteschool 17, gemeenteschool 18, gemeenteschool 19, gemeenteschool 20, gemeenteschool 21, gemeenteschool 22, gemeenteschool Mijl, school Museumstraat, van Mourik, Vest en Stek, Bavinck, Christ. Kolfstraat, Da Costa school, Julianaschool, Marnixschool, Montessorischool, Mühringschool, R.K. Singel, R.K. Voorstraat, R.K. Vriesestraat, R.K. Wijnstraat en fröbelschool/bewaarschool/kleuterschool van Driel, Vest, Weissenbruchstraat, fröbel mej. Vermeulen, Geldelozepad, mej. Steijn, Stam, Stek, RK fröbel Doelstraat, Voorstraat, Mesdagstraat, Vriesestraat ** **
15-9-2019 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Johannes Bosboomstraat; Johannes Spaanstraat; Johannes Vermeerstraat; Jozef Israelsplein; Jozef Israelsstraat; Juliana van Stolbergstraat; Julianalaan (Dubbeldam) m.i.v. 1 juli 1971 gewijzigd in 'NIJHOFFLAAN'; Junolaan; Jupiterlaan; Kameleon-Ring; Kamerlingh Onnesweg; Kamperfoeliestraat; Kappeijne van de Coppelloweg; Kruisweghof; Kuipershaven; Eerste Kunstminhof; 2e Kunstminhof; Kwekershof (afgebroken); Laan der Verenigde Naties; Laantje van Middenhoeve; Lage Bakstraat; Lakenhof (afgebroken); Lange Breestraat; Lange Geldersekade; Lange IJzerenbrugstraat; Lariksstraat; Lastig Eendstraat; Latourpad; Laurierstraat; Leeghwaterstraat; Leerambachtstraat; Leeuwstraat;
1-9-2019 - Dordrecht: Dordtse oorlogsbron ontdekt! Inentingenregister met gerepatrieerden uit Duitsland (1945)
In dit register worden meer dan 2000 personen vermeld, die uit Duitsland teruggekeerd zijn. Bijzonder is dat achter hun naam en hun Dordtse adres ook een Duitse plaatsnaam staat vermeld, mogelijk de plaats waar ze in Duitsland verbleven. De namen uit dit register worden beetje bij beetje toegevoegd aan de database. * * * Ik kan niet alle plaatsnamen ontcijferen. Scans zijn te verkrijgen via: info(at)dordtenazoeker.nl *** Zoek naar: inentingen 1945 (straatnaam) of inentingen 1945 (achternaam) *** (NB. (d.d. 6-9-2019) de namen zitten ondertussen allemaal in de database) ***