Aanmelden | Contact
Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

17-11-2019 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Nieuwkerkstraat (wijk 1); Nieuwstraat (wijk 1); Nijenstein; Nijhofflaan (wijk 9); Nijverheidstraat (wijk 6); Nolensweg (wijk 7) inc. woningkaart Nolensweg 8 (Carmel klooster); Noordendijk 1 t/m 445 + 362 (woonschip 'de Grote Smoes') (wijk 1-2-9);
10-11-2019 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Nassauweg (wijk 4 en 5); Neptunuslaan (wijk 8); Nessestraat (wijk 5); Newtonstraat (wijk 6); Nicolaas Beetsstraat (wijk 4); Nicolaasdwarsstraat (wijk 1); Nicolaas Maespad (wijk 1); Nicolaasstraat (wijk 1); Nieuwbrug (wijk 1); Nieuwe Beerpolder (Nieuwe Beerpoldersekade) (wijk 9); Nieuwe Haven (wijk 1); Nieuwe Hilstraat (wijk 1); Nieuwe Lampetsteeg; Nieuwe Merwedehof 1-2-3-4; Nieuwe Merwedeweg (wijk 9); Nieuweweg (wijk 5); Nieuwkerksplein (wijk 1); **** **** incl. de meer dan 300 (Turkse/Marokkaanse) namen uit het 'woningboekje' van Nieuwe Haven 32 (pension) en de meer dan 500 namen uit het 'woningboekje' van Nieuwe Haven 37 (instituut Kranenburg) **** ****
2-11-2019 - Dordrecht: update kadastrale leggers met nrs. 46395-50703
Deze kadastrale leggers hebben betrekking op de dienstjaren 1982-1986. Deze circa 4300 eigenaren hadden in Dordrecht zo'n 6700 percelen in hun bezit. *** *** Voorkomende beeldend kunstenaars: Marrigje Slingerland; Cornelis Hendrikus van Laarhoven; Arthur Hendrik van der Hoek; Arnoud Willem Jurriaan Bosselaar; Jules Honoré Joseph Marie van de Vijver en Ada Roos; Jacob Groen; Willem van Dijk; Anna Maria van Alphen; Reinier Arie Dool (kunstschilder-graficus); Hendrik Jacobus Kaufman (graficus); Klaas de Jong (graficus); *** *** NB. Isabelle de YTURBE Gravin de Leusse, dochter van Charles Francois Xavier de YTURBE (1914-1998), echtgenote van de markies van TAMARON, wonende Madrid (Spanje) was bezitster van bouwland in de Oude Beerpolder. *** ***
12-10-2019 - [Ter informatie] Nieuwsbrief Vereniging Oud-Dordrecht 10 oktober 2019 - Dordtse Bronnen
Zoals in het septembertijdschrift al aangekondigd, is het de bedoeling gelijktijdig met de uitreiking van de Dordtse Puienprijs op 17 oktober een nieuwe 'Bronnen'-pagina op de website van VOD te publiceren. # # # Behalve twee eerder in boekvorm gepubliceerde bronnen, worden er maar liefst vijf ‘nieuwe’ transcripties van 16de-eeuwse bronnen op de website geplaatst. Deze ingangen tot de gegevens in soms moeilijk leesbare en niet in Dordrecht zelf aanwezige bronnen zullen voor veel onderzoekers een belangrijk hulpmiddel zijn. # # # De totale reeks Dordtse Bronnen ziet er nu als volgt uit: # # # [I] Dese heerlicke Stadt. Een zeventiende-eeuwse kroniek van Dordrecht door Pieter Govertsz. van Godewijck (1593-1669). Bewerking: W.M. van der Schouw, 2006. # # # [II] Van de wieg tot het graf. Statistische reeksen voor de demografie van Dordrecht 1574-1811. Bewerking: H.P.H. Nusteling, E. Havers, Th. van der Weegen, 2008. # # # [III] KOHIER van de tiende penning van Dordrecht in 1543. Bewerking: Jannie Zondervan-van Heck, 1994. # # # [IV] KOHIER van de tiende penning van Dordrecht in 1553. Bewerking: André den Haan, Koos van der Vaart, 2019. # # # V. KOHIER van de tiende penning van Dordrecht in 1556. Bewerking: website regiodiep, ca. 2010; Kees Sigmond, 2019. # # # [VI] KOHIER van de tiende penning van Dordrecht in 1561. Bewerking: Kees Sigmond, Emile Havers, Jan Alleblas, Bart Ibelings, 2019. # # # [VII] PANDPONDBOEK van het Dordtse Sacramentsgasthuis in 1563. Bewerking: Bart Ibelings, 2019. # # # # # # De Dordtse Bronnen zijn een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Oud-Dordrecht en het Regionaal Archief Dordrecht. WEBSITE: www.oud-dordrecht.nl # # #
12-10-2019 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Mecklenburgstraat (wijk 4); Meelbesstraat gewijzigd in 'ROBINIA'; Meerkoetstraat (wijk 2); Mees Toxopeüsstraat (wijk 7); Meidoornlaan (wijk 9); Meidoornstraat gewijzigd in 'RESEDA'; Meindert Hobbemastraat (wijk 4); Meivogelhof 1 t/m 19; Melkpoortje; Mercuriuslaan (wijk 8); Merwedekil (onbewoond); Merwedestraat (wijk 3); Merwekade (wijk 1); Merwelanden (wijk 3); # # # # toegevoegd 8-10-2019: Looiersstraat 5-7-9; Lorentszstraat; Loswalweg; Loudonstraat; Louis Apolstraat; Louis Bothastraat; Louise de Colignystraat; Louterbloemenstraat; Loverstraat (wijk 1); Luchtenburg; Lunenburg; Lyra; Maanplein;