Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

17-2-2018 - Dordrecht: (politierapport 138) Woensdag 18 Mei 1949
21.00 uur - Is nachtverblijf in het Leger des Heils verleend aan Franciscus Theodorus Johannes SPIJKER, huisknecht, geb. te Maassluis 9-2-1910, won. Oranjestraat 35 te Utrecht. *** Rapporteert de agent E.J. van HARSKAMP, dat hij aan de Politiepost J.P. Heijeplein heeft gereprimandeerd t/z het ingooien van vijf ruiten van de Marnixschool: .... *** *** *** (rapport 140) Vrijdag 20 Mei 1949: 17.00 uur - Rapporteert de hoofd-agent E.L. van 't HOENDERDAAL, dat te omstreeks 11 uur, door onbekende oorzaak en tot heden onbekende jongen aan de Stationsweg in de naast die weg gelegen vliet is gevallen. De 10 jarige Dirk Blom .... *** 21.00 uur - Wordt door Teunis Wapperom, 19 jr., won. Klipperstr. 12 aan het H.B. gedeponeerd een coloradokever door hem gevangen op het land van Nico TIMMERS, won. Reeweg Oost 269 Dubbeldam. De kever is vernietigd. *** *** *** (rapport 141) Zaterdag 21 Mei 1949: 05.30 uur - Wordt telefonis(ch) door A.J. VERWOERDT, winkelier, wonende Nieuwstraat 71, kennis gegeven, dat door hem in de brandgang achter zijn woning een cassa is gevonden met daar naast enig klein geld. *** *** *** (rapport 142) Zondag 22 Mei 1949: Bekeurd door P. van Gent, terz. trekdier onbeheerd laten staan Teunis de GRIJP, geb. te Dordt 13-9-1911, won. Noordendijk 185 alhier. *** 23.45 uur - Geeft juffrouw [---] oud 18 jaar, won. [---] alhier, kennis, dat te omstreeks 23 uur, bevorens in de Hooftstraat [---], won. [---] alhier, met een vuurwapen, op haar geschoten heeft. Zij was echter niet geraakt. De oorzaak .... *** *** *** (rapport 143) Maandag 23 Mei 1949: Rapporteert de agent G. van OOIJEN, dat hij Zondag jl te omstreeks 15.45 uur, [---] betrapte bij het afplukken van bloemen in park Weizicht alhier *** 23.00 uur - Wordt door M. VAN LEEN vanuit hotel N.A.B. telefonisch kennis gegeven dat onbekenden zijn in de Steegoversloot voor hotel N.A.B. gestaan hebbende motor merk “Velocette” hebben ontvreemd. *** *** *** (rapport 148) Zaterdag 28 Mei 1949: Bekeurd door agent HENDRIKSE t/z overtr. “Arbeidswet”: Arie Laurens TUKKER, geb. 23.3.12, won. Wijnstraat 30. *** Bekeurd door agent SCHILD, t/z autorijden zonder nummer en letter aan de achterzijde: .... *** *** *** (politierapport 149) Zondag 29 Mei 1949: 10.00 uur - Bekeurd door de adsp. ag. HENDRIKSE terzake het laten verrichten van een arbeid des Zondags door een persoon beneden de leeftijd van 18 j., bestaande in het voorttrappen van een carrier: .... *** *** *** (rapport 150) Maandag 30 Mei 1949: Bekeurd door agent 't LAM, t/z zingen en schreeuwen in de Tunnel: Abram .... *** 09.00 uur - Doet J. BLOM, oud 69 jaar, won. Voorstraat 36 alhier, aangifte van diefstal van gaspenningen, vanuit zijn muntgasmeter in zijn woning. *** Bekeurd door M.J. POS en W. KULK terz. overtreding van de Rijtijdenwet: Katholieke Bouwvak Arbeidersbond, gevestigd te Utrecht Drift 8, *** 15.30 uur - Rapporteren de agenten W. Kulk en P. van Londen, dat jl Zaterdagmorgen te ruim 10 uur een aanrijding plaats had in de Prinsenstraat. Op genoemd tijdstip stond de bloemenkoopman W.A. HANSUM, oud 39 jaar, won. Azijngang 10 met zijn carrier tegenover het diaconessenhuis, terwijl van de overzijde .... *** 22.00 uur - Geeft de eigenaar van de MERWEDE apotheek, aan de Spuiweg 132 alhier kennis dat hij verdacht rumoer heeft gehoord in het pakhuis beneden zijn apotheek. Onmiddellijk .... *** *** *** (rapport 151) Dinsdag 31 Mei 1949: 14.00 uur - Rapporteert de agent J. de KOEIJER, dat omstreeks 12.30 uur ten huizen van M.H. WINTERS in de E. Casimirstraat 11 de dienstbode genaamd Anna Johanna Maria DEKKER, 23 jr., won. 's-Gravendeelsedijk 62 Dordt bezig was met het reinigen van een W.C. Zij gebruikten daarvoor zoutzuur, .... *** *** *** rapport 152) Woensdag 1 Juni 1949: 08.00 uur - Doet D. POLS, oud 26 jaar, won. Achterhakkers 12 alhier, namens de firma D. Pols, aangifte van diefstal van materialen uit een keet bij het Huis te Merwede. *** 18.00 uur - Brengt de ag. G. Vliegenthart aan het H.B. terz. openbare dronkenschap, MAATJE WISSE, huishoudster, geb. te Dordt 2-12-1870, verblijvende in de woonwagen H-8681, staande op de Achterlindt te Zwijndrecht. in verband met haar hoge leeftijd is zij, .... *** *** *** (rapport 153) Donderdag 2 Juni 1949: 15.30 uur - Doet A. LENGTON, oud 54 jaar, won. Patersweg 47 alhier aangifte van vernieling van een ligusterhaag en bloembollen. ***
11-2-2018 - Dordrecht: (politiedagrapport 133) Vrijdag 13 Mei 1949
11.30 uur - Brengt de hag. C. van SPIJK aan het H.B. terzake diefstal van Shagtabak en cigaretten t.n.v. ARDATH, Sigarettenfabriek alhier: ... *** 14.00 uur - Doet juffrouw ROMIJN, won. a/b woonark Woelwater, liggende in de Dokhaven aangifte van vermissing van een deken. Vermist Wasserij “WELTEVREDEN”. *** Bekeurd door H.agent POS t/z rijden met voertuig met niet beveiligde lading: JAN RIETDIJK, geb. 8-12-1896, won. Tolbrugstraat WZ 13rood. *** Bekeurd door A.C. van AALST, terz. overtreding van de Vestigingswet Jan Cornelis van HOOVEN, geb. te Dordt 27-11-1909, won. Spuiweg 72 alhier. *** Bekeurd door brig. Kraaijeveld, terz. iets uit een gebouw gieten waardoor weggebruikers nadeel kunnen ondervinden: Lavinus SPITS, geb. te Dordt 5-12-1919, won. Noordendijk 154 alhier. *** *** *** (rapport 135) Zondag 15 Mei 1949: 19.45 uur - Rapporteert de ag. C. van LOON, dat te plm. 17.30 uur [- - -], won. Groenmarkt 14 alhier op het terrein der Groentenveiling aan de Wijnstraat alhier, op een loods geklommen was, om daar een bal vanaf te halen. Op het dak gekomen gleed hij uit en viel naar beneden ... *** *** *** (rapport 137) Dinsdag 17 Mei 1949: 24.00 uur - Rapporteert P. de BOER en W. KULK dat te omstreeks 21.50 uur op de hoek van de Singel en de Vrieseweg een aanrijding heeft plaats gehad, tussen het vierwielig luxe motorrijtuig HZ-97423, bestuurd door Albertus BOELHOUWER, geb. te 's-Gravenhage 19-2-1894, won. te Rotterdam Putselaan 63 en het vierwielig luxe motorrijtuig H.17263 bestuurd door Jan Willem MASION, geb. te Dordt 10-10-1904, won. Stooplaan 40 alhier ..... De aanrijding ontstond vermoedelijk doordat MASION de bocht te kort nam. Geen persoonlijke ongelukken. Beide motorrijtuigen liepen schade op. Bij onderzoek bleek echter dat de bestuurder BOELHOUWER sterke drank gebruikt had, waarom de Dir. van de G.G. en G.D. ontboden is, die een bloedproef heeft afgenomen. Dit bloed wordt door hag. M. POS, morgen om 8 uur naar de RIJKS IDENTIFICATIEDIENST te 's-Gravenhage gebracht. BOELHOUWER blijft een paar uur in bewaring terwijl een nader onderzoek wordt ingesteld. *** *** *** (rapport 138) Woensdag 18 Mei 1949: 07.15 uur - Doet Mevr. BISSCHOP, wonende Berkenpad 8, aangifte dat in de afgelopen nacht in haar woning is ingebroken ...... *** 07.30 uur - Wordt door de Dir. der Ned. Spoorwegen kennis gegeven dat onbevoegden in de afgelopen nacht een boekenwagon staande op het emplacement Dordt hebben opengebroken # # # ===> Al meer dan 56.000 politieberichten met daarin feiten over vermissingen, branden, ongevallen, aanhoudingen, aanrijdingen/botsingen, diefstallen, inbraken, klachten, vinden van coloradokevers, nachtverblijven aan het hoofdbureau en in het Leger des Heils, allerlei bekeuringen (fietsen zonder bel/autorijden zonder rijbewijs/roken in een bus/voetballen op straat etc), reprimandes aan kinderen, ziekmeldingen agenten etc. Meer dan 133.000 namen van personen, bedrijven, verenigingen, gebouwen etc. <=== (scans verkrijgbaar)
10-2-2018 - Dordrecht: (politiedagrapport 124) Woensdag 4 Mei 1949:
Bekeurd door agent C. GOUD t/z overtr. “Arbeidswet”: Aart GENNISSE, poelier, zaakdoende Nieuwkerksplein 31. *** 13.00 uur - Wordt door het Agentschap van de NED. BANK kennis gegeven dat aldaar een vals bankbiljet van f 10 is ontvangen. *** *** *** (dagrapport 125) Donderdag 5 Mei 1949: 13.00 uur - Deelt Josina Johanna HEESSELS, oud 18 jaar, won: Knolhaven 13 mede dat zij even te voren, toen zij per rijwiel over de Lange Geldersekade reed, plotseling de macht over haar stuur verloor, en in het Maartensgat reed ... *** Bekeurd door de ag. A. v.d. LINDEN, terz. lopen over een weiland gedurende de maanden Mei tot en met October: 1. Joris ... Als voren door A. BOGAARD, terz. wielrijden naast het verplichte rijwielpad: Pieter Mesman ... *** 22.45 uur - Rapporteert W. KULK, dat op 4-5-1949, te omstreeks 17.50 uur, op de Groenmarkt alhier een aanrijding heeft plaats gehad tussen het 4 wielig luxe motorrijtuig HX-6910, ebstuurd door Albert SCHIPPER, geb. te Dordt 17-5-1907, won. Zwijndrecht Lod. van Nassaustraat 55 en een met paard bespannen wagen bestuurd door Adrianus Martinus FRITSE, geb. te Dordt 13-5-1894 ... *** *** *** (dagrapport 126) Vrijdag 6 Mei 1949: Heden werden aan de politiepost Oranjepark gereprimandeerd terzake het wegnemen van een kleine hoeveelheid grind uit de tuin van Dr. MUNCK aan de Vrieseweg 52: Willem ... *** *** *** (dagrapport 127) Zaterdag 7 Mei 1949: 11.00 uur - Rapporteert de agent J.H. Langeveld dat omstreeks 7.50 uur de melkbezorger Rinus Anthon BOSMAN ... bij het opstappen van de door hem bestuurde met paard bespannen wagen viel en ... *** 23.45 uur - Is de Brandweer uitgerukt voor het blussen van een schoorsteenbrand in pand No. 20rd aan de Mauritsstraat *** *** *** (dagrapport 128) Zondag 8 Mei 1949: 21.30 uur - Wordt door de agent C. GOUD aan het H.B. gebracht terzake onder de invloed van alcoholhoudende drank een rijwiel besturen op de Visbrug: Cornelis ... *** *** *** (dagrapport 131) Woensdag 11 Mei 1949: 15.00 uur - Rapporteert W. KULK en P. van LONDEN, dat te 13.45 uur op de Dubbeldamseweg alhier, de stilstaande 4 wielige luxe auto K-1001 die geplaatst was door Arie Christiaan DE VOS, geb. te Rotterdam 1-7-1894, won. te Vlissingen Badhuisstraat 68, in het kussen van de voorbank in brand geraakte. De Brandweer ... ***
10-2-2018 - Dordrecht: lijst bijnamen van Dordtenaren (incl. straattypes) ca. 1920
In 'Dordts geboren' (digitaal genealogisch magazine Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof) staat in nr. 5 van deze maand deel 2 van 'DORDTSE BIJNAMEN'. Deze lijst met bijnamen van Dordtenaren incl. de zogen. straattypes zoals Joost de Fietel, staat al sinds november 2005 online. De namen zijn terug te vinden onder 'Hulpbronnen Dordrecht'. Het originele boekje met daarin de bijnamen is samengesteld door C.J.J. BLUSSÉ en W. de REUS en in te zien in de studiezaal van het Regionaal Archief Dordrecht. # # # NB. C.J.J. Blussé is Corneille Jean Jacques Blussé, geboren Dordrecht 23-7-1875, overl. Rotterdam 1-5-1959 (83 jr.), zoon van Jan Jacob Blussé en Helena Johanna Vriesendorp.
10-2-2018 - Dordrecht: update woningkaarten 1972-1984 met:
de straten: Ottostraat; Orionstraat; Oude Beerpolder; Oude Veerweg; Oudelandstraat; Oudendijk; Oudenhovenstraat; P.A. de Genestetstraat; Palingstraat; Papendrechtsestraat; Papetershof; Papeterspad; Parklaan (Dubbeldam) [=Dennelaan]; Parklaan (Dordrecht); Pascalstraat; Patersweg; Spuiweg; Stadhouderstraat; Stadhuisplein; Stadspolderring; Standhasenstraat; Statenplein; Stationsplein; Stationsweg; Steegoversloot; # # # Wanneer een bepaald persoon niet in de woningkaarten te vinden is, neem dan contact op; misschien kan ik helpen. # # #