Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Hulpbronnen Dordrecht


ANSICHTKAARTEN (postcards) schildersdorp Rijsoord - artist's village of Rijsoord (Holland) 1885-1914
Dordrecht - Ansichtkaarten schildersdorp Rijsoord
ARTIKELEN
Dordrecht - [01] De wrede moord op Jurianus Ruijterse in 1782
Dordrecht - [02] Schoolmeester en translateur Jaques Ebrard du Casquet
Dordrecht - [03] Bijzondere overlijdensakten uit 1907/1921
Dordrecht - [04] Bijzondere geboorteakten uit 1860/1903
Dordrecht - [05] Het dodelijk ongeluk van Hendricus Eijskoot (1944-1949)
Dordrecht - [06] Aaron Wolf Boekbinder (1887-1961)
Dordrecht - [07] Sr. Joseph-Auguste-Adolphe-Ferdinand de Wiesé of Luitenant-kolonel Ferdinand Wiese (Wiesé/Wisé), militair bij de artillerie
Dordrecht - [08] Dordrecht: gedichtjes - slogans - rijmpjes - gezegden
Dordrecht - [09] In augustus 1949 verdronken twee personen volgens de Dordtse politieberichten (Cornelis Arie van Overschot en Joseph Hendrik Esselaar)
Dordrecht - [10] Twee verkeersongevallen in de Krispijntunnel op zaterdag 20 augustus 1949
Dordrecht - [11] Selectie politiemeldingen uit de dagrapporten van 1953 en 1955
Dordrecht - [12] Gesignaleerd op de rommelmarkt Rommeldam op 25 mei 2019
Dordrecht - [13] Grafsteen Joodse begraafplaats te Dordrecht 'Alexander Hirsj' is van Alexander Korsunsky (1894-1952)
Dordrecht - [14] Tekstboekje Dordtsche Opera- en Operette-vereeniging (1928) [augustus 2019]
Dordrecht - [15] Johan Thomas Weinreich (ca 1759-1837), kastelein van de sociëteit Amicitia vanaf 1793, en andere kasteleins van de sociëteit [januari 2019]
Dordrecht - [16] Poëzie-album Lijntje Boertje (1884-1968)
Dordrecht - [17] jaarboek Oud-Dordrecht 2020 eerste stenen in binnenstad en 19de eeuwse schil - aanvullingen / verbeteringen
Dordrecht - [18] Advertentie en reclamebureau Kok en de Leeuw (opgeheven 1925)
Dordrecht - [19] Blinde pianist/muziekonderwijzer Emilius Adolph Jonas (1869-1945)
Dordrecht - [20] Saartje Lena van der Weijden (1916 Dubbeldam - 1945 Duitsland)
Dordrecht - [21] Speldengeld - Vaartuig betaald met een 'gouden pistool' (1708)
BOEKEN EN SCHILDERIJEN
Dordrecht - Boeken (nonfictie en fictie) en schilderijen
CONSIGNATIEKAS
Dordrecht - consignatiekas
FOTO
Dordrecht - SCHOOLFOTO ONBEKEND MEISJE - Wie kan meer vertellen over mogelijk Joodse meisje (1933)?
GENEALOGIE
Dordrecht - De familie van dr. Carel Baten (Gent ca 1540 - Amsterdam ca 1617/1618)
Dordrecht - Familie (Douglas) Hamilton
Dordrecht - familie Jacobsohn-Salmanowitz
Dordrecht - familie La Rivière
Dordrecht - Genealogie Van der Leeuw (Stevensweert, Dordrecht)
Dordrecht - Genealogie Van der Poel
Dordrecht - Genealogie van Mels Gijsbertsz.
Dordrecht - Genealogie van Rijsoort (van Rijsoort van Meurs)
Dordrecht - Genealogie Weinreich
HUIZENONDERZOEK
Dordrecht - 450 jaar Steegoversloot - tabel eigenaren/bewoners noordzijde (Koos van der Vaart)
Dordrecht - 450 jaar Steegoversloot - tabel eigenaren/bewoners zuidzijde (Koos van der Vaart)
Dordrecht - Augustijnenkamp - tabel eigenaren/bewoners (Koos van der Vaart)
Dordrecht - Buiten de Sluispoort (kwartier 7)
Dordrecht - Eigenaren van Singel 330
Dordrecht - Grotekerksbuurt (omgeving Manhuissteiger) huizenonderzoek
Dordrecht - huizen Wijnstraat (Kraansteiger - Joppensteiger)
Dordrecht - huizen Wijnstraat (Wijnbrug)
Dordrecht - Korte/Nieuwe Breestraat (huis Elisabeth Roscam)
Dordrecht - Steenstraat (wijk C 1317)
Dordrecht - Voorstraat 211
Dordrecht - Wijnstraat 172 (wijk B nr. 9, daarna wijk B nr. 8)
Dordrecht - Wijnstraat wijk B190 (oud B208)
IDEE VOOR DORDRECHT
Dordrecht - Een ROLAND LARY-museum in Dordrecht?
INDEXEN
Dordrecht - artikelen uit kranten/dagbaden (1) o.a. Dordt Eigenaardig (Jaap Bouman)
Dordrecht - artikelen uit kranten/dagbaden (2) o.a. Oud-Dordrecht Grondig Bekeken
Dordrecht - Errata website Regionaal Archief Dordrecht
Dordrecht - Herinneringen van Gideon Martinus Brugman (1907-1995)
Dordrecht - inhoud tijdschrift Vereniging Oud Dordrecht 2001-2023
Dordrecht - maandblad Zo was Dordt: maandblad met unieke foto's van Dordrecht van 1860-1910 (1987-1988)
Dordrecht - naamindex Onderwijsinghe der Jeught (1995)
Dordrecht - omgekomen Joodse inwoners (De verdwenen Medienne Dordrecht door Dienst Kunsten Gemeentearchief 1995)
Dordrecht - scheepswerf Gerrit van Striemen (verkoop 1808)
Dordrecht - tijdschrift Ach Lieve Tijd, 800 jaar Dordrecht en de Dordtenaren (1986)
Dordrecht - tijdschrift Culthure (Dordrechts Museum, Huis van Gijn, het Hof van Nederland, Regionaal Archief Dordrecht)
Dordrecht - tijdschrift Dordrecht Zo als het was (1994)
KENNEDY, Reinier Kennedy (kunstschilder in gesticht Vrederust)
Dordrecht - [1928-1931] brieven van kunstschilder Roland Lary (1855-1932) aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)
Dordrecht - [1928-1946] brieven van Willy Sluiter aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)
Dordrecht - [1928-1960] diverse kaarten aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)
Dordrecht - [1928] brieven (afschriften) van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)
Dordrecht - [1934-1943] brieven van Moritz Lobstein (apotheker (proviser) te Oosterbeek) aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)
mw. H.W.G. van Blokland-Visser (http://blokland.dordtenazoeker.nl)
Dordrecht - 1 # Dordrecht en de invloed van de Zuid Nederlandse vluchtelingen uit o.a. Luik/Brabant/Vlaanderen en Wallonie in de periode 1572/1650 (1. boekdrukkerijen en boekhandel; 2. ijzer- en wapennijverheid en handel; 3. kopernijverheid; 4. textielnijverheid; 5. papiernijverheid)
Dordrecht - 2 # Dordrecht en zijn schepen / scheepswerven / scheepstimmerlieden in de 17e en 18e eeuw
Dordrecht - 3A # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - Een overzicht van kooplieden/reders/hun handel/schepen en schippers te Dordrecht in de 17e eeuw
Dordrecht - 3B # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - Overzicht van zeeschepen in de 17e eeuw
Dordrecht - 3C # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw
Dordrecht - 3D # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - 22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden
Dordrecht - 3E # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - Kooplieden/reders/hun handel en schepen te Dordrecht in de 18e eeuw
Dordrecht - 3F # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - Kooplieden/reders en hun handel te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw
Dordrecht - 4 # 300 jaar handel in suiker te Dordrecht 1695-1905
Dordrecht - 5 # 450 jaar handel in zout te Dordrecht 1570-1920
OMNUMMERING
Dordrecht - omnummering (grensregeling Dubbeldam)
ONBEKENDE KUNSTENAAR
Dordrecht - Tekeningen onbekende kunstenaar (L.G.)
PLATTEGRONDEN
Dordrecht - Links naar diverse plattegronden van Dordrecht (van de 1e- 21e eeuw)
1558
Dordrecht - kohier 10e penning 1558
1572
Dordrecht - predikanten
1615
Dordrecht - Akten van verhuur van de Heelhaaksdoelen en huizen aan het Hof en de Hofstraat 1615-1809
1622
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 01)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 02)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 03)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 04)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 05)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 06)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 07)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 08)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 09)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 10)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 11)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 12)
1652
Dordrecht - Rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1652, 1655, 1656, 1658, 1670, 1690, 1702, 1710, 1720
1660
Dordrecht - Rekening uitgaven/ontvangsten van de reparatien 1660, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720 en 1725
1664
Dordrecht - index resolutie van het gerecht 1664-1751
1665
Dordrecht - Visstallen op de Grote Zeevismarkt 1665-1810
1673
Dordrecht - Enquete onder de gilden over aantal burgemeesteren in Dordrecht (1673)
1685/1693
Dordrecht - looproute Lantaarngeld 1685/1693
1692
Dordrecht - kohier straatgeld en klappergeld ca 1692
1694
Dordrecht - impost zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1694, kapitalisten)
1698
Dordrecht - akteboek 1698-1702
1700
Dordrecht - naamindex burgerrecht 1700-1799
1702
Dordrecht - burgerwacht 1702
1710
Dordrecht - brandschouw 20 oktober 1710 (wijken en verpondingsnummers(huisnummers))
1711
Dordrecht - akte uit requestenboek gerecht 1711-1712
Dordrecht - brief Prins Willem Friso (verdronken 1711)
1712
Dordrecht - formulieren van teksten
1713
Dordrecht - akte uit requestenboek gerecht 1713-1714
1716
Dordrecht - verponding huizen ca 1716 (verhoogd/in de verponding gebracht)
1718
Dordrecht - index resolutie Oudraad 1716-1738
1722
Dordrecht - ingekomen brieven betreffende vacante ambten 1722-1745
1723
Dordrecht - lijst beklede ambten 1723
1724
Dordrecht - impost ingevaten zeep vd ziepzieders 1723-1724
1726
Dordrecht - impost zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742, suppletielijsten)
1727
Dordrecht - akte uit requestenboek gerecht 1727-1728
Dordrecht - ambten resolutie 1727
1728
Dordrecht - index resolutie Oudraad 1728
1731
Dordrecht - burgerwacht 1731
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 01)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 02)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 03)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 04)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 05)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 06)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 07)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 08)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 09)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 10)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 11)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 12)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 13)
1733
Dordrecht - formulieren afgelegde eed 1733-1811 (burgemeester, schepen, acht, veertig etc)
Dordrecht - Gaarderboek / kohieren of gaarderen van de verpondingen op de gebouwde eigendommen 1733 (wijk 1 t/m 13)
Dordrecht - mannen, vrouwen, jongens en meisjes opgenomen in het (nieuw) armhuis 1733-1817
1734
Dordrecht - impost zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1734, restantlijst)
Dordrecht - Merwedepolder verpondingen over 1734-1767
1736
Dordrecht - scheepswerven en blekerijen (verminderde verponding) 1736
Dordrecht - Verponding 1736 (1734)
1740
Dordrecht - akte uit requestenboek gerecht 1740-1743
1741
Dordrecht - commissies (aanstellingen) verschillende ambten/stadsfuncties 1741-1781
1742
Dordrecht - naamindex akten van indemniteit 1742-1797
1743
Dordrecht - sociëteit De Vrijheid - lofliederen
Dordrecht - verpachtingen gemenelandsmiddelen Dordrecht, Hoekse Waard, Zwijndrechtse Waard, Alblasserwaard etc 1743
1746
Dordrecht - Lijste van de veranderingen in het Elfde quartier omtrent de personeele taxatie sedert den 23 April 1746 tot den 18 Maart 1747
1748
Dordrecht - formulierboek eed van zuivering 1748 (met bijlagen)
1749
Dordrecht - collecteurs van de rechten op de Waag, Rondemaat, Grove Waaren, Inkomende Graanen, Inkomende Tabak, op de Zalm en Steur, Buijte Bieren, Ontgraving en Doorvaart
Dordrecht - opgave ambten en traktementen 25-9-1749
Dordrecht - teksten (formulieren) van de eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)
1752
Dordrecht - ambten resolutie 1752
1759
Dordrecht - burgerwacht: wachtgeld 1759-1761 (vaandels 1 t/m 11)
1761
Dordrecht - Akten opsluiting in Stads Krankzinnig en Beterhuis 1761-1786
Dordrecht - Register van de Manspersonen in Stads Krankzinnig en Beterhuis 1761-1804
Dordrecht - Register van de Vrouwspersonen in Stads Krankzinnig en Beterhuis 1761-1804
1765
Dordrecht - Stads Krankzinnigen en Beterhuis (1765-1804)
1767
Dordrecht - Geaffecteerdens brandspuiten 1 t/m 7 (1767 en 1777)
1768
Dordrecht - Merwedepolder verpondingen over ca 1768-1770
1769
Dordrecht - Lijst verpleegden Stads Krankzinnig en Beterhuis
1774
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: ledenlijsten 1774-1874
1778
Dordrecht - metselaarsgilde knechten 1778-1782
1780
Dordrecht - Jongens en meisjes in het Arme Weeshuis 1780
1784
Dordrecht - gevangenen 'op het Stadhuis' ca 1784-1785
1786
Dordrecht - akten van oorsprong (schippers) 1744/1760/1762/1769/1773/1786
1789
Dordrecht - eed afgelegd in 1789 (wijk 9: omgeving Bagijnhof)
Dordrecht - looproute eed 1789 25e penning (gedwongen lening)
1793
Dordrecht - dopen (Waals) 1793-1812
1794
Dordrecht - obligaties ter voldoening van het ambtgeld 1794
1795
Dordrecht - ambten kohier 100e penning 1795
Dordrecht - Betaalde stadsgelden van personen, die burgers van Dordrecht zijn geworden 1795-1799
Dordrecht - verklaringen m.b.t. afleggen van de eed door autoriteiten uit Dordrecht en Zuid-Holland 1795-1796
Dordrecht - Wijkvergaderingen - stemrecht verklaringen 1795-1796
1796
Dordrecht - criminele rol (Arij van de Winkel en Johannis Peters)
Dordrecht - grondvergaderingen krantenartikelen 1796-1805
Dordrecht - ledenlijst van de sociëteit Harmonie in de periode 1796-1839 (samengesteld op basis van het notulenboek van de sociëteit)
Dordrecht - Wijkvergaderingen - plan (en presidenten/secretarissen) 1796
1797
Dordrecht - Collaterale Successie 1797-1804 (index)
Dordrecht - kohier der nummering van de huizen 1797 (wijk A-B-C-D-E-F)
Dordrecht - Wijkvergaderingen - stemgerechtigden wijk 3 ca 1797 (gedrukte lijst)
1798
Dordrecht - grondvergaderingen 1798-1799-1801 uitslagen
Dordrecht - grondvergaderingen presentielijsten 23 april 1798 en 9 april 1799
Dordrecht - quotisatie heffing 8% duplicaten (sept 1798)
1799
Dordrecht - grondvergaderingen stemlijsten 9-7-1799
Dordrecht - neringen/ambachten na de gilden 1799-1805
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: medailles 1799-1800-1801-1802-1810-1838-1845
Dordrecht - Vreemdelingen, gevisiteerde paspoorten (1799)
1801
Dordrecht - ambtenaren die het ambtgeld wel/niet betalen 1801
1802
Dordrecht - quotisatie wijk F nr. 1-50 (Merwede) 1802
1803
Dordrecht - Wijken A-B-C (overzicht met oude huisnummers, ca 1803)
1804
Dordrecht - besneden kinderen (Joods)
1805
Dordrecht - Stads Krankzinnigen en Beterhuis (1805-1830)
1806
Dordrecht - patentrecht betaald door Dordtse firma's/compagnieschappen etc. 1806-1811
1807
Dordrecht - Attestaties de Vita (militairen) 1807-1809
1808
Dordrecht - dienstplichtingen 1808-1809-1810
Dordrecht - dienstplichtingen 1808: mannen 23 jaar (dd maart 1811)
Dordrecht - Naamlijst Dordtse mutsenmaaksters en mutsenwassters 1808-1922
Dordrecht - paspoorten 1808-1811
Dordrecht - quotisatiebiljetten 1808
1809
Dordrecht - rederijbewijzen Hollandse schepen 1809-1815
Dordrecht - schoorstenen, kachels 1809-1811 (reetrekkers)
1810
Dordrecht - verklaringen Hollandse schepen 1810
Dordrecht - vrijstellingen recognitien stadsfuncties (teruggave ambtgeld) 1810-1811-1812
1811
Dordrecht - aantal deuren en vensters, nieuwe huisnummering
Dordrecht - dienstplichtingen 1811: varensgezellen
Dordrecht - Liste Civique 1811 (index kiesgerechtigden)
Dordrecht - Naamlijst Corps d'Honneur (1811)
Dordrecht - notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1811-1813
Dordrecht - paspoorten 1811
1812
Dordrecht - brieven militaire zaken 1812-1813
Dordrecht - onbebouwde eigendommen en ramen 1812-1817
Dordrecht - paardenbezitters ca 1812 (lijst met 14/118/108)
Dordrecht - paarden/hoornvee/schapen 1812 (152 pers.)
Dordrecht - rechtbank eerste aanleg 1812-1830 (onteigening)
Dordrecht - verklaringen woonplaats 1812-1829
1813
Dordrecht - ingekomen brieven burgemeester 1813-1851
Dordrecht - patenten 1812 bezwaren (1813)
Dordrecht - Vrijwilligers (juli-aug.-sept. 1813)
1814
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1814-1818
Dordrecht - onbebouwde eigendommen 1814 (27 artikelen)
Dordrecht - patenten 1814 (aanvullende leggers)
Dordrecht - vermiste Dordtenaren leger Napoleon (1814)
1815
Dordrecht - bevolking 1815
Dordrecht - diverse verklaringen 1815/1826/1828/1832-1845 (goed gedrag etc) (a)
Dordrecht - diverse verklaringen 1815/1826/1828/1832-1845 (goed gedrag etc) (b)
Dordrecht - index paspoorten 1815-1816
1816
Dordrecht - Aangiftebiljetten patentrecht (1816)
Dordrecht - brieven burgemeester (1814-)1816
Dordrecht - diverse verklaringen 1816/1820/1821/1824-1827/1829-1831 (goed gedrag etc)
Dordrecht - (oud-strijders) Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden: brieven (1816-1820)
1817
Dordrecht - grondlasten personeel en mobilair 1817 (boven de f 80)
Dordrecht - paardenbezitters ca 1817 (149 pers.)
Dordrecht - tappers 1817
1818
Dordrecht - Dagvaardingen 1818-1841
1819
Dordrecht - 73 dragers van de zilveren gedenkpenning van 1813 (uitgereikt 1819)
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1819-1824
Dordrecht - Statistieken grondbelasting 1819
1820
Dordrecht - monsterrollen index 1820-1835 (aangevuld okt '09)
1823
Dordrecht - belasting patenten/personeel/meubilair 1823 (dwangbevelen)
1825
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1825-1830
1830
Dordrecht - rechtbank eerste aanleg 1830-1837 (onteigening)
1831
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1831-1835
1832
Dordrecht - begraafplaats Essenhof plattegrond veld C
Dordrecht - Dienstjaar van kadastrale leggers
Dordrecht - Stadsbouwkundige tekenschool 1833-1859 (notulen)
Dordrecht - Stadsbouwkundige tekenschool 1850-51, 1851-52, 1852-53 (leerlingen)
Dordrecht - Stadsbouwkundige tekenschool (reglement van orde)
1833
Dordrecht - Stadsbouwkundige tekenschool 1833-1858 (prijzen)
1836
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1836-1840
1837
Dordrecht - Naamlijst van de ingezetenen der stad Dordrecht, die de vereischten bezitten om tot KIEZER te kunnen worden benoemd (22-8-1837)
1840
Dordrecht - stoombootdiensten ca 1840 - ca 1880
1841
Dordrecht - sociëteit De Vrijheid - drie brieven 1841/1849/1888
1842
Dordrecht - Dordrechts Museum - ingekomen brieven 1842-1911 (aantekeningen)
Dordrecht - Dordrechts Museum leden/intekenaren ca 1842-1857
1843
Dordrecht - Bezoekersregister scheepstimmerwerf Schouten (ca 1843-1860)
1845
Dordrecht - doodsoorzaak 1845-1852
1847
Dordrecht - tekengenootschap Pictura - Kunstbeschouwingen 1847-1899
1849
Dordrecht - bevolking naar beroep (wijk A-B-C-D-MW)
Dordrecht - Volkstelling 1849
1850
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1850-1851
1851
Dordrecht - havengelden 1858
1853
Dordrecht - aangevraagde en verleende bouwvergunningen 1853-1909
1856
Dordrecht - ledenlijsten Vereniging het Metalen Kruis Dordrecht en Omstreken 1e Sectie (1856/1886)
1857
Dordrecht - Bedeelden RK-armbestuur 1857-1859
Dordrecht - Stads Krankzinnigen en Beterhuis (stukken van 1857)
1858
Dordrecht - brieven burgemeester 1858
1859
Dordrecht - brieven burgemeester 1859
1861
Dordrecht - notaris J.H. Schultz van Haegen 1861
1864
Dordrecht - havendienst kopieboek 1864-1867
Dordrecht - notaris J. de Koning 1871
Dordrecht - strandvonderij
Dordrecht - tekeningen afgebroken woonhuizen 1864-1954
1865
Dordrecht - Naamindex Reispassen en verblijfpassen, visum en paspoorten 1865-1928
Dordrecht - notaris G.P.A. Struijk 1865
Dordrecht - (oud-strijders) Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden: deelgerechtigden (1865)
Dordrecht - (oud-strijders) Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden: Oud-Strijders van 1815, Extracten uit de stamboeken (1865)
Dordrecht - (oud-strijders) Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden: Oud-Strijders van Waterloo, gratificaties (1865)
Dordrecht - (oud-strijders) Lijst der Oud-Soldaten van het district Dordrecht welke gedurende het tijdvak van 1813-1815 gediend hebben, en het Zilver Kruis bezitten
Dordrecht - (oud-strijders) Lijst Oud-Strijders (1865)
Dordrecht - (oud-strijders) Stukken Oud-Strijders verzameld door J.A. Smits van Nieuwerkerk (1865)
Dordrecht - Vrouwenvereniging tot zedelijke verbetering der gevangenen te Dordrecht: Notitien betreffende vrouwelijke gevangenen en ontslagen vrouwen (1865-1867)
1866
Dordrecht - brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867
Dordrecht - burgemeester 1866
Dordrecht - Choleracommissie: naamregister notulen 1866-1867
Dordrecht - Dordrechts Museum bezoekersregister 1866-1888
Dordrecht - Leden societeit Concordia
Dordrecht - Nalatenschap Johannes Larij en Johanna Vleesman
Dordrecht - Register aantekening choleralijders 1866
Dordrecht - Vreemdelingen alhier ingekomen zonder bewijs van verandering van werkelijke woonplaats (1866-1873)
1867
Dordrecht - tentoonstellingen Dordrechts Museum
1868
Dordrecht - notaris J.H. Schultz van Haegen 1868-1869
1870
Dordrecht - Hoofdelijke Omslag 1870 en 1877 (tabel)
1871
Dordrecht - brieven burgemeester 1871-1872
Dordrecht - index nieuwe Joods begraafplaats Nieuweweg (Achterweg) 1871-1981
Dordrecht - notaris J.H. Schultz van Haegen 1871-1872
1873
Dordrecht - brieven burgemeester 1873-1874
Dordrecht - Dordrecht - namen van winkels en pakhuizen (1873)
1874
Dordrecht - Scheiding nalatenschap Johannes Larij en Johanna Vleesman
Dordrecht - verenigingen 1874-1976 (goedgekeurd bij K.B.)
1875
Dordrecht - brieven burgemeester 1875-1876
Dordrecht - vertrokken Joden 1875-1882
1876
Dordrecht - havenloods H. Eddes (verdiensten 1876-1880)
1877
Dordrecht - bezwaarschriften belasting 1877
Dordrecht - brieven burgemeester 1877-1878
1878
Dordrecht - Scheiding nalatenschap Hendrik van der Kloet
1879
Dordrecht - brieven burgemeester 1879-1880
1880
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1880
1881
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1881
Dordrecht - brieven burgemeester 1881-1882
1882
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1882
1883
Dordrecht - 1232 kiezers te Dordrecht volgens het adresboek 1883
Dordrecht - brieven burgemeester 1883-1884
1884
Dordrecht - Nalatenschap Bastiana Vleesman wed. Hendrik van der Kloet, Steegoversloot 20 (1884)
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: ledenlijsten 1884-1906
1885
Dordrecht - brieven burgemeester 1885-1886
Dordrecht - rijnvaartpatenten 1885-1890 (certificaten)
1886
Dordrecht - introducees Societeit De Harmonie 1886-1895
Dordrecht - leden Dordrechtsche Lawn Tennis Club (1886)
1887
Dordrecht - brieven burgemeester 1887-1888
Dordrecht - Dordrechts Museum: catalogus 1887
1888
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1888
1889
Dordrecht - brieven burgemeester 1889-1891
Dordrecht - notaris J. de Koning 1889
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: brieven 1889-1923/1931
1890
Dordrecht - gedichten D.J. Schrauwen 1860-1890
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: Anthonie Pieter Schotel (1890-1958)
1891
Dordrecht - brieven burgemeester 1892-1893
Dordrecht - Testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals
1892
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1892-1893
Dordrecht - Nederlands Israëlitische Gemeente van Dordrecht - brieven (1892-1982)
1893
Dordrecht - bezoekers Hollandse kamer dhr. G.J. van Rijsoort van Meurs 1893(1890)-1905
1894
Dordrecht - brieven burgemeester 1894-1895
1896
Dordrecht - brieven burgemeester 1896-1897
Dordrecht - Grote Kerk bezoekersregister 1896-1920 (deel 1: 1896-1906)
Dordrecht - Grote Kerk bezoekersregister 1896-1920 (deel 2: 1906-1920)
Dordrecht - Grote Kerk bezoekersregister 1896-1920 (deel 3: 1920-19..)
Dordrecht - landbouwwinterschool 1896-1946 (1)
Dordrecht - landbouwwinterschool 1896-1946 (2)
1898
Dordrecht - brieven burgemeester 1898-1899
Dordrecht - Dordrechts Museum: catalogus 1898
Dordrecht - Openbare Leeszaal en bibliotheek: ingekomen brieven 1898-1910
1899
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1899-1900
Dordrecht - dagboek kunstschilder H.P.A. Gunneweg 1899-1904
Dordrecht - krantenartikel gastenboek Hotel Pennock (1899)
Dordrecht - Mak veilingen 1899-1935
1901
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1901-1902
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: verhuur van lokalen 1901-1939
Dordrecht - tentoonstellingen 1901 (Herman Gunneweg (1846-1904); Jo Koster (1868-1944); Hidde Nijland (1881-1955); W.H. van Bilderbeek; Marie Wuytiers (1865-1944))
1902
Dordrecht - tentoonstelling april 1902 schilderijen Jan van Vuuren (1871-1941)
Dordrecht - tentoonstelling schilderijen W.H. van Bilderbeek (mei 1902)
1903
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1903-1904
Dordrecht - Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1949)
Dordrecht - notaris W.H. van Bilderbeek 1903
Dordrecht - Notulen fabricage: Erfpachtsrecht in het Stek van Roland Larij en zijn zuster Johanna Heitje Larij (2 maart 1903)
Dordrecht - pontonniers (index landweer district Dordrecht) 1903-1922
1904
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1904-1905
Dordrecht - Dordrecht Museum - bruikleen schilderijen verzameling W.H. van Bilderbeek (1904)
1905
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1905-1906
Dordrecht - brieven aan Cas van Son, redacteur van Morks' magazine ca 1905-1941
Dordrecht - Openbare Leeszaal en bibliotheek: bezoekersalbum vreemdelingen (geen lid bibliotheek) omstreeks 1905-1910
1907
Dordrecht - Bezoekers Gravesteijn
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1907+1910
Dordrecht - INDEX vereniging Dordrecht Museum, kopieboek (minuten van uitgegane brieven) 31 mei 1907 - 5 januari 1915
Dordrecht - verzorging van voogdijkinderen (1907-1914)
1909
Dordrecht - Naamloze Vennootschappen
Dordrecht - openbare verkopingen 1909-1944
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: Firma/N.V. A.P. Schotel Gz (1873-1917)
1910
Dordrecht - begraafplaats Essenhof begraven 1910-1917 (tabel)
Dordrecht - faillissementen
Dordrecht - havenloodsbriefjes 1910 (index)
1911
Dordrecht - bouwvergunningen met tekeningen geordend op bouwdossiernummer
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: inschr.biljetten tentoonstellingen 1911-19..
1912
Dordrecht - Dordrechts Museum - Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1912-1931
1913
Dordrecht - Dordrechts Museum bezoekersregister 1913-1933
1914
Dordrecht - Pictura: bezoekers tentoonstellingen
1915
Dordrecht - ere-tentoonstelling Roland Larij 1915-1916
Dordrecht - notaris D.W.I. Harshagen 1915-1925
Dordrecht - notaris D. Wisboom Verstegen 1915
1916
Dordrecht - Modellen, welke in Februari 1916 aan de Technisch Hooge School te Delft zijn geschonken, door C. Cips te Dordrecht
Dordrecht - notaris O.W.P. van Tussenbroek 1916-1921
1919
Dordrecht - Machtigingen kantonrechter van opneming van personen in krankzinnigen gestichten 1919-1942
Dordrecht - Register aangevraagde vergunningen om een woonwagen of een woonschip als woning te mogen gebruiken 1919-1941
Dordrecht - Vereeniging De Dordtsche Burgerwacht
1920
Dordrecht - bijnamen van Dordtenaren omsteeks 1920 (en van Dordtse straattypes) [door C.J.J. Blussé en W. de Reus]
1921
Dordrecht - Bedrijfsdossier A. Bosman
Dordrecht - Bedrijfsdossier Blussé & van Braam's Boekhandel
Dordrecht - Bedrijfsdossier Brood en Beschuitfabriek Exelsior
Dordrecht - Bedrijfsdossier C. Janse
Dordrecht - Bedrijfsdossier C.M. Papenhuijzen
Dordrecht - Bedrijfsdossier C. van Wel (Fa. F.B.A. Hardenberg)
Dordrecht - Bedrijfsdossier De Witte Leeuw
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dordtsche Glas & Verfhandel van Elzelingen & Reitsma
Dordrecht - Bedrijfsdossier Eerste Dordtsche Electrische Meubelfabriek
Dordrecht - Bedrijfsdossier Fabriek Excelsum
Dordrecht - Bedrijfsdossier fa. J.H. Bouman & Zonen
Dordrecht - Bedrijfsdossier Firma A. Mak
Dordrecht - Bedrijfsdossier Firma Gebrs. Dicke
Dordrecht - Bedrijfsdossier Firma J. Romijn Bzn
Dordrecht - Bedrijfsdossier Firma P.J. van Aardenne
Dordrecht - Bedrijfsdossier Firma Willem van Twist
Dordrecht - Bedrijfsdossier F.J. Vreeswijk Pzn
Dordrecht - Bedrijfsdossier (Fotoatelier) G.M. Brugman
Dordrecht - Bedrijfsdossier Gebr.s Bischoff's Kleedingmagazijn
Dordrecht - Bedrijfsdossier Hageman & Zoon
Dordrecht - Bedrijfsdossier Het Blauwe Kruis
Dordrecht - Bedrijfsdossier Hooghwinkel & Co
Dordrecht - Bedrijfsdossier H. van Randwijk & Co
Dordrecht - Bedrijfsdossier Joh. Liveu
Dordrecht - Bedrijfsdossier J. van de Graaf
Dordrecht - Bedrijfsdossier Koekfabriek Nijverheid
Dordrecht - Bedrijfsdossier L.A. Coomans
Dordrecht - Bedrijfsdossier L.J. Franken
Dordrecht - Bedrijfsdossier Naaml. Venn. Sleepboot Mij. Zeeland
Dordrecht - Bedrijfsdossier N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen gevestigd te Dordrecht
Dordrecht - Bedrijfsdossier Oranje Hotel
Dordrecht - Bedrijfsdossier Pandhuis
Dordrecht - Bedrijfsdossier Pennock's Hotel
Dordrecht - Bedrijfsdossier Roest en van der Wijk
Dordrecht - Bedrijfsdossier Simon van Brakel & Zn
Dordrecht - Bedrijfsdossier Simon van der Kloet Mzn
Dordrecht - Bedrijfsdossiers (Kamer van Koophandel) index
Dordrecht - Bedrijfsdossier Th. Breemer
Dordrecht - Bedrijfsdossier W. & C. van der Bosch
Dordrecht - Bedrijfsdossier Wed. A. van Strij & Zoon
Dordrecht - Bedrijfsdossier Wed. J. Hoobroeckx Scheepsbevrachting
Dordrecht - Bedrijfsdossier W. van Twist Czn
Dordrecht - notaris Arie Sigmond 1921
Dordrecht - notaris B. Kuipers 1921
1922
Dordrecht - Bedrijfsdossier J. Cohen Izn
Dordrecht - geillustreerd. tijdschrift Merwepost 1922-1926
1923
Dordrecht - Bedrijfsdossier Gezusters Wiersma
Dordrecht - Fotograaf H.G. Beerman - inventarisatie van negatieven
1924
Dordrecht - Bedrijfsdossier B. Berning's Brandstoffenhandel
Dordrecht - Bedrijfsdossier Rijnschip Nassau (N.V.)
Dordrecht - Bedrijfsdossier Sleepmaatschappij En Avant III
1925
Dordrecht - Bedrijfsdossier H.A. van Vlimmeren
Dordrecht - Bedrijfsdossier Naamlooze Vennootschap Glas in Lood
Dordrecht - Bedrijfsdossier Parfumerie Apollo
Dordrecht - leerplannen Industrie- en Huishoudschool 1925
Dordrecht - notaris J.L.A.J. Tittel 1925
1926
Dordrecht - bedrijfsbelasting 1926 (geordend op aantal arbeiders)
Dordrecht - Bedrijfsdossier Eerste Dordtsche Copiëer-Inrichting
Dordrecht - Bedrijfsdossier Manufacturenhandel de Zon v/h B.H. Brunklaus (N.V.)
Dordrecht - Bedrijfsdossier Naaml. Venn. Sodafabriek voorheen Jos. Franken
Dordrecht - geillustreerd. tijdschrift Merwepost 1926-1927
1927
Dordrecht - Bedrijfsdossier Bischoff's Manufacturenhandel
Dordrecht - tekengenootschap Pictura
1928
Dordrecht - Bedrijfsdossier C.F. Frumau (Firma Lederhandel Frumau)
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dordtsche Crediet Bank
Dordrecht - Bedrijfsdossier Magazijn de Katoenbaal
1929
Dordrecht - Bedrijfsdossier Joh. Liveu
Dordrecht - Bedrijfsdossier Naaml. Venn. Kunstmesthandel vorheen P.J. van Aardenne
Dordrecht - Vergunning tot vervoer van lijken naar het buitenland 1929-1962
1930
Dordrecht - Bedrijfsdossier Commanditaire Vennootschap Firma Johan Liveu
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dameshoedenmagazijn Trossel
Dordrecht - Bedrijfsdossier G.W. van den Brink
Dordrecht - keuring van stoomketels door het Stoomwezen
Dordrecht - stratenlijsten 1930 en 1938
1931
Dordrecht - Bedrijfsdossier Constant Kegels
Dordrecht - Bedrijfsdossier C. v/d Heuvel's Grint & Zandhandel
Dordrecht - Bedrijfsdossier L.A. Wünsch
Dordrecht - Bedrijfsdossier N.V. Dordtsche Hout en Bouwexploitatie Maatschappij (Dohobexmij)
Dordrecht - Dossier vermakelijkheden (verordeningen etc) 1931-1941
1933
Dordrecht - Bedrijfsdossier Bouwmaterialenhandel G. Boom
Dordrecht - Bedrijfsdossier Fruit- en Groentenveiling
Dordrecht - Bedrijfsdossier G. Spork
Dordrecht - Bedrijfsdossier Jac. Lawende
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Savelkouls
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.W. Raaijmakers voorheen van Ballegooijen's Stalhouderij
Dordrecht - Bedrijfsdossier Kadima
Dordrecht - Bedrijfsdossier Wed. A. den Duijf v/h C. Jabaaij
Dordrecht - kunstveiling atelier kunstenaar Roland Larij
Dordrecht - langeafstandsmarsen 1933-1939
Dordrecht - Nalatenschap kunstschilder Roland Larij (1855-1932)
1935
Dordrecht - Bedrijfsdossier Electrische Verchroom- en Vernikkelinrichting ("Ampère") van W. van Mierlobensteijn
Dordrecht - Bedrijfsdossier IJspoederfabriek H.O.B.A.
1936
Dordrecht - Bedrijfsdossier Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V.
Dordrecht - Bedrijfsdossier Chemische Fabriek "Buco"
Dordrecht - Ouderdomspensioen (van patiënten in gestichten) 1936, 1941, 1956
1938
Dordrecht - Bedrijfsdossier Trust- en Administratiekantoor Wolwevershaven N.V.
Dordrecht - begraafplaats Essenhof veld N (aantekeningen)
1939
Dordrecht - Rode Kruis: brievenboek 1939-1944
1940
Dordrecht - door de Duitsers gevorderde panden (1940-1943)
Dordrecht - Hogere Burgerschool (H.B.S.)
Dordrecht - Rode Kruis: 1940
Dordrecht - Rode Kruis (afd. Dordrecht): lidmaatschapskaarten 1940
Dordrecht - Vluchtelingen uit de gemeente Rotterdam
1941
Dordrecht - Fotograaf H.G. Beerman (pasfoto's mei-december 1941)
Dordrecht - Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (G.G.G.D.): dagboek E.H.B.O. 13 mrt 1941 t/m 20 sept. 1944
Dordrecht - Rode Kruis (afd. Dordrecht): opzeggen van lidmaatschap (1940-1944; alfabetisch)
Dordrecht - Rode Kruis: brieven 1941
Dordrecht - Sliedrecht: Lijst Joodse inwoners maart 1941 en mei 1942
Dordrecht - Stukken betreffende de Winterhulp Nederlandse volksdienst
Dordrecht - Zwijndrecht: Stukken betreffende de aanmeldingsplicht personen van Joodse bloede (1941-1942)
1942
Dordrecht - Alfabetische stratenlijst woningkaarten 1942-1971
Dordrecht - Bedrijfsdossier F. Braat
Dordrecht - Bedrijfsdossier M.C. Hofman
Dordrecht - Bouw- en Woningdienst - lijsten van door Joden bewoonde panden (1942)
Dordrecht - index huisruimingen van huizen bewoond door Joden (1942-1943)
1943
Dordrecht - Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (G.G.G.D.): brieven 1943
Dordrecht - Naamlijst van Joodse inwoners, waarvan een aantal gearresteerd zijn door de Dordtse politieagenten
Dordrecht - Nederlands Israëlitische Gemeente van Dordrecht - kerkenraad: ingekomen en uitgaande brieven (1943-1949)
Dordrecht - Ziekenhuis: brieven geneesheer-directeur
1944
Dordrecht - Gast- of Ziekenhuis: index brieven noodziekenhuis 1944-1948
Dordrecht - (G.G.G.D.) luchtaanvallen: doden en gewonden (1. Spoorwegramp Sliedrecht 1942; 2. Luchtaanval 24 October 1944; 3. 22 Januari 1945; 4. 28 Januari 1945; Lijnbaan ontploffing 26 Januari 1944)
Dordrecht - Poeziealbum Maria van den Broek (1944-1945)
Dordrecht - Rode Kruis (afd. Dordrecht): opzeggen van lidmaatschap door helpsters en helpers
Dordrecht - Rode Kruis: brieven 1944
1945
Dordrecht - aangiftes overlijden buitenland 1945-1965
Dordrecht - Aantekeningen betreffende verschillende verzetsmensen (incl. lijst door Joden bewoonde panden)
Dordrecht - Collectie M. van Pelt (1)
Dordrecht - Collectie M. van Pelt (2)
Dordrecht - Gevorderde panden door Duitsche Weermacht per 27 Maart 1945
Dordrecht - index Rode Kruisformulieren (1945-1946)
Dordrecht - Inventarislijsten van in Joodse gebouwen aanwezige goederen (na 1945)
Dordrecht - Joodsche Coördinatie Commissie: bij Dordtenaren door Joden in beheer gegeven goederen
Dordrecht - Joodsche Coördinatie Commissie: ingekomen en uitgaande brieven
Dordrecht - Lijst gerepatrieerde politieke gevangenen
Dordrecht - Mededelingen van de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, alsmede een rapport van de arrestatie A. Wiegaud, een verslag van een ontmoeting tussen H.M. Evers en M. van Pelt, krantenartikelen (1970; herdenkingskruis Sumatraplein) en een verklaring door Van het Hoff, Roozendaal en Van Vugt
Dordrecht - Ontstaan van het verzet in Dordrecht ( A.J. Teunissen, H. Beinema, G.J. de Vries, F. Hofstede)
Dordrecht - registratie van Joden ten behoeve van Centraal Registratiebureau voor Joden
Dordrecht - stellingsbevel Graf Solms (januari 1945)
Dordrecht - Vaccinatiebureau: gerepatrieerden uit Duitschland april-sept. 1945 (4 losse lijsten)
Dordrecht - Vordering van gebouwen door het Militair Gezag 1945-1946
1946
Dordrecht - Bedrijfsdossier Anthoni Verwoerdt (antiquair)
Dordrecht - Bedrijfsdossier (Bouw-) en Aannemersbedrijf voorheen firma W. en C. van den Bosch
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Bouman
Dordrecht - Bedrijfsdossier Pieter Karel de Roo (kapper)
Dordrecht - Jeugdzorg, pleegouders van kinderen van gedetineerde N.S.B. ouders
Dordrecht - Politieke delinquenten
Dordrecht - Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946
Dordrecht - stichting Kinderverzorging (inspectiekosten 1946)
1947
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dordtsche Handelsschool en Copiëerinrichting E.D.C.I. (annex Fotocopieerinrichting)
Dordrecht - Bedrijfsdossier W.H. van Grunderbeek
Dordrecht - Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1947
1948
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Bouman & Zonen
Dordrecht - Bedrijfsdossier Metaalhandel Jos Cohen & Zn
Dordrecht - Rode Kruis: 1948
1951
Dordrecht - Bedrijfsdossier Metaalveredelingsbedrijf "Ampère" C.V. van Mierlobensteij
1952
Dordrecht - Rode Kruis: 80-jarige bestaan (3 april 1872 - 3 april 1952)
1953
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Bouman
Dordrecht - Belangrijke stappen voor het meldingsformulier van de Dordtse politie (1953)
Dordrecht - Brandweer: logboek 31 januari - 1 februari 1953 (watersnoodramp)
1954
Dordrecht - Bedrijfsdossier Café Het Noorden ("De Noorderbrug")
Dordrecht - Bedrijfsdossier Wed. W.H. van Grunderbeek (Mevr. J.P. Krijgsman-Catersels)
1955
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dick de Roo (kapper)
Dordrecht - Concordantie vernummering/omnummering huizen te Dordrecht 1955-1958
1956
Dordrecht - Bedrijfsdossier Classificeer- & Schoonmaakbedrijf "B & K"
Dordrecht - Bedrijfsdossier Fa. Gebr. van Dooremalen
Dordrecht - Bedrijfsdossier Wed. B. van den Elshout
Dordrecht - Stichting t.E.e.B.v. Woningen: personeel 1956
1957
Dordrecht - stichtingen 1957-1976 (fiches Nat. Archief)
1958
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Bouman
1959
Dordrecht - Bedrijfsdossier Pension "Hoornik"
1960
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Bouman
1962
Dordrecht - Bedrijfsdossier Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij Agrarische Unie N.V.
1963
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dordrechtse Wijnhandel T.M.J. Mosmans Jr.
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.H. Bouman h.o. v/h Meubelfabriek Ehem
Dordrecht - Bedrijfsdossier Necoline (van den Herick Shirtmaker N.V. (B.V.))
Dordrecht - Bedrijfsdossier Staal- en Constructiebedrijf "Pelle"
Dordrecht - Bedrijfsdossier W. Wolters
1965
Dordrecht - Bedrijfsdossier N.V. Metaalveredelingsbedrijf "Ampère"
1966
Dordrecht - stratenlijst 1966 (incl. Dubbeldam en Zwijndrecht)
1967
Dordrecht - Bedrijfsdossier Restaurant de Haven
1968
Dordrecht - Bedrijfsdossier M.J.E. Marchand-Lommers
1972
Dordrecht - Bedrijfsdossier N.V. Schoonmaakbedrijf "Frisco"
Dordrecht - Overzichtskaarten per straat bij de woningkaarten 1972-1984
1973
Dordrecht - Bedrijfsdossier Exploitatiemaatschappij Wolwevershaven B.V.
1974
Dordrecht - Bedrijfsdossier D. Moret
1975
Dordrecht - Voorlopig inventaris Tollens-negatieven (omstreeks 1975?)
Dordrecht - zilversmeden en goudsmeden (B. ter Molen-den Outer, 1975)
1977
Dordrecht - Bedrijfsdossier Handelsonderneming A. Schenkel
Dordrecht - Bedrijfsdossier M.J. van Luytgaarden
Dordrecht - Bedrijfsdossier Zwaans Handelmij BV
Dordrecht - Bedrijfsdossier Zwaans Rederij BV
1982
Dordrecht - Bernard M. Koldewey (1859-1898) studies en schilderijen, 26 juni t/m 29 augustus 1982
1983
Dordrecht - Verzetsherdenkingskruis (uitgereikt in juni 1983)
1984
Dordrecht - rond de Grote Kerk (Biologisch Centrum (Weizigt))
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: Arie Boers Azn (1867-1947), amateurschilder
2004
Dordrecht - begraafplaats Essenhof (bekendmakingen ruiming algemene graven)
2013
Dordrecht - herdenkingsbos De Vlinder (geplante bomen ter nagedachtenis van overledenen)