Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Hulpbronnen Dordrecht


ANSICHTKAARTEN (postcards) schildersdorp Rijsoord - artist's village of Rijsoord (Holland) 1885-1914
Dordrecht - Ansichtkaarten schildersdorp Rijsoord
ARTIKELEN
Dordrecht - [01] De wrede moord op Jurianus Ruijterse in 1782
Dordrecht - [02] Schoolmeester en translateur Jaques Ebrard du Casquet
Dordrecht - [03] Bijzondere overlijdensakten uit 1907/1921
Dordrecht - [04] Bijzondere geboorteakten uit 1860/1903
Dordrecht - [05] Het dodelijk ongeluk van Hendricus Eijskoot (1944-1949)
Dordrecht - [06] Aaron Wolf Boekbinder (1887-1961)
Dordrecht - [07] Sr. Joseph-Auguste-Adolphe-Ferdinand de Wiesé of Luitenant-kolonel Ferdinand Wiese (Wiesé/Wisé), militair bij de artillerie
Dordrecht - [08] Dordrecht: gedichtjes - slogans - rijmpjes - gezegden
Dordrecht - [09] In augustus 1949 verdronken twee personen volgens de Dordtse politieberichten (Cornelis Arie van Overschot en Joseph Hendrik Esselaar)
Dordrecht - [10] Twee verkeersongevallen in de Krispijntunnel op zaterdag 20 augustus 1949
Dordrecht - [11] Selectie politiemeldingen uit de dagrapporten van 1953 en 1955
Dordrecht - [12] Gesignaleerd op de rommelmarkt Rommeldam op 25 mei 2019
Dordrecht - [13] Grafsteen Joodse begraafplaats te Dordrecht 'Alexander Hirsj' is van Alexander Korsunsky (1894-1952)
Dordrecht - [14] Tekstboekje Dordtsche Opera- en Operette-vereeniging (1928) [augustus 2019]
Dordrecht - [15] Johan Thomas Weinreich (ca 1759-1837), kastelein van de sociëteit Amicitia vanaf 1793, en andere kasteleins van de sociëteit [januari 2019]
Dordrecht - [16] Poëzie-album Lijntje Boertje (1884-1968)
Dordrecht - [17] jaarboek Oud-Dordrecht 2020 eerste stenen in binnenstad en 19de eeuwse schil - aanvullingen / verbeteringen
Dordrecht - [18] Advertentie en reclamebureau Kok en de Leeuw (opgeheven 1925)
Dordrecht - [19] Blinde pianist/muziekonderwijzer Emilius Adolph Jonas (1869-1945)
Dordrecht - [20] Saartje Lena van der Weijden (1916 Dubbeldam - 1945 Duitsland)
Dordrecht - [21] Speldengeld - Vaartuig betaald met een 'gouden pistool' (1708)
BOEKEN EN SCHILDERIJEN
Dordrecht - Boeken (nonfictie en fictie) en schilderijen
CONSIGNATIEKAS
Dordrecht - consignatiekas
FOTO
Dordrecht - SCHOOLFOTO ONBEKEND MEISJE - Wie kan meer vertellen over mogelijk Joodse meisje (1933)?
GENEALOGIE
Dordrecht - De familie van dr. Carel Baten (Gent ca 1540 - Amsterdam ca 1617/1618)
Dordrecht - Familie (Douglas) Hamilton
Dordrecht - familie Jacobsohn-Salmanowitz
Dordrecht - familie La Rivière
Dordrecht - Genealogie Van der Leeuw (Stevensweert, Dordrecht)
Dordrecht - Genealogie Van der Poel
Dordrecht - Genealogie van Mels Gijsbertsz.
Dordrecht - Genealogie van Rijsoort (van Rijsoort van Meurs)
Dordrecht - Genealogie Weinreich
HUIZENONDERZOEK
Dordrecht - 450 jaar Steegoversloot - tabel eigenaren/bewoners noordzijde (Koos van der Vaart)
Dordrecht - 450 jaar Steegoversloot - tabel eigenaren/bewoners zuidzijde (Koos van der Vaart)
Dordrecht - Augustijnenkamp - tabel eigenaren/bewoners (Koos van der Vaart)
Dordrecht - Buiten de Sluispoort (kwartier 7)
Dordrecht - Eigenaren van Singel 330
Dordrecht - Grotekerksbuurt (omgeving Manhuissteiger) huizenonderzoek
Dordrecht - huizen Wijnstraat (Kraansteiger - Joppensteiger)
Dordrecht - huizen Wijnstraat (Wijnbrug)
Dordrecht - Korte/Nieuwe Breestraat (huis Elisabeth Roscam)
Dordrecht - Steenstraat (wijk C 1317)
Dordrecht - Voorstraat 211
Dordrecht - Wijnstraat 172 (wijk B nr. 9, daarna wijk B nr. 8)
Dordrecht - Wijnstraat wijk B190 (oud B208)
IDEE VOOR DORDRECHT
Dordrecht - Een ROLAND LARY-museum in Dordrecht?
INDEXEN
Dordrecht - artikelen uit kranten/dagbaden (1) o.a. Dordt Eigenaardig (Jaap Bouman)
Dordrecht - artikelen uit kranten/dagbaden (2) o.a. Oud-Dordrecht Grondig Bekeken
Dordrecht - Errata website Regionaal Archief Dordrecht
Dordrecht - Herinneringen van Gideon Martinus Brugman (1907-1995)
Dordrecht - inhoud tijdschrift Vereniging Oud Dordrecht 2001-2023
Dordrecht - maandblad Zo was Dordt: maandblad met unieke foto's van Dordrecht van 1860-1910 (1987-1988)
Dordrecht - naamindex Onderwijsinghe der Jeught (1995)
Dordrecht - omgekomen Joodse inwoners (De verdwenen Medienne Dordrecht door Dienst Kunsten Gemeentearchief 1995)
Dordrecht - scheepswerf Gerrit van Striemen (verkoop 1808)
Dordrecht - tijdschrift Ach Lieve Tijd, 800 jaar Dordrecht en de Dordtenaren (1986)
Dordrecht - tijdschrift Culthure (Dordrechts Museum, Huis van Gijn, het Hof van Nederland, Regionaal Archief Dordrecht)
Dordrecht - tijdschrift Dordrecht Zo als het was (1994)
KENNEDY, Reinier Kennedy (kunstschilder in gesticht Vrederust)
Dordrecht - [1928-1931] brieven van kunstschilder Roland Lary (1855-1932) aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)
Dordrecht - [1928-1946] brieven van Willy Sluiter aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)
Dordrecht - [1928-1960] diverse kaarten aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)
Dordrecht - [1928] brieven (afschriften) van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)
Dordrecht - [1934-1943] brieven van Moritz Lobstein (apotheker (proviser) te Oosterbeek) aan kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)
mw. H.W.G. van Blokland-Visser (http://blokland.dordtenazoeker.nl)
Dordrecht - 1 # Dordrecht en de invloed van de Zuid Nederlandse vluchtelingen uit o.a. Luik/Brabant/Vlaanderen en Wallonie in de periode 1572/1650 (1. boekdrukkerijen en boekhandel; 2. ijzer- en wapennijverheid en handel; 3. kopernijverheid; 4. textielnijverheid; 5. papiernijverheid)
Dordrecht - 2 # Dordrecht en zijn schepen / scheepswerven / scheepstimmerlieden in de 17e en 18e eeuw
Dordrecht - 3A # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - Een overzicht van kooplieden/reders/hun handel/schepen en schippers te Dordrecht in de 17e eeuw
Dordrecht - 3B # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - Overzicht van zeeschepen in de 17e eeuw
Dordrecht - 3C # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw
Dordrecht - 3D # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - 22 kooplieden/reders te Dordrecht in de 18e eeuw: hun handel, schepen en onderlinge familiebanden
Dordrecht - 3E # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - Kooplieden/reders/hun handel en schepen te Dordrecht in de 18e eeuw
Dordrecht - 3F # Maritieme geschiedenis van Dordrecht in de 17e en de 18e eeuw - Kooplieden/reders en hun handel te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw
Dordrecht - 4 # 300 jaar handel in suiker te Dordrecht 1695-1905
Dordrecht - 5 # 450 jaar handel in zout te Dordrecht 1570-1920
OMNUMMERING
Dordrecht - omnummering (grensregeling Dubbeldam)
ONBEKENDE KUNSTENAAR
Dordrecht - Tekeningen onbekende kunstenaar (L.G.)
PLATTEGRONDEN
Dordrecht - Links naar diverse plattegronden van Dordrecht (van de 1e- 21e eeuw)
1558
Dordrecht - kohier 10e penning 1558
1572
Dordrecht - predikanten
1615
Dordrecht - Akten van verhuur van de Heelhaaksdoelen en huizen aan het Hof en de Hofstraat 1615-1809
1622
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 01)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 02)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 03)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 04)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 05)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 06)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 07)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 08)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 09)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 10)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 11)
Dordrecht - hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 12)
1652
Dordrecht - Rekening ontvangsten/uitgaven van het Groot Comptoir 1652, 1655, 1656, 1658, 1670, 1690, 1702, 1710, 1720
1660
Dordrecht - Rekening uitgaven/ontvangsten van de reparatien 1660, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720 en 1725
1664
Dordrecht - index resolutie van het gerecht 1664-1751
1665
Dordrecht - Visstallen op de Grote Zeevismarkt 1665-1810
1673
Dordrecht - Enquete onder de gilden over aantal burgemeesteren in Dordrecht (1673)
1685/1693
Dordrecht - looproute Lantaarngeld 1685/1693
1692
Dordrecht - kohier straatgeld en klappergeld ca 1692
1694
Dordrecht - impost zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1694, kapitalisten)
1698
Dordrecht - akteboek 1698-1702
1700
Dordrecht - naamindex burgerrecht 1700-1799
1702
Dordrecht - burgerwacht 1702
1710
Dordrecht - brandschouw 20 oktober 1710 (wijken en verpondingsnummers(huisnummers))
1711
Dordrecht - akte uit requestenboek gerecht 1711-1712
Dordrecht - brief Prins Willem Friso (verdronken 1711)
1712
Dordrecht - formulieren van teksten
1713
Dordrecht - akte uit requestenboek gerecht 1713-1714
1716
Dordrecht - verponding huizen ca 1716 (verhoogd/in de verponding gebracht)
1718
Dordrecht - index resolutie Oudraad 1716-1738
1722
Dordrecht - ingekomen brieven betreffende vacante ambten 1722-1745
1723
Dordrecht - lijst beklede ambten 1723
1724
Dordrecht - impost ingevaten zeep vd ziepzieders 1723-1724
1726
Dordrecht - impost zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1726-1742, suppletielijsten)
1727
Dordrecht - akte uit requestenboek gerecht 1727-1728
Dordrecht - ambten resolutie 1727
1728
Dordrecht - index resolutie Oudraad 1728
1731
Dordrecht - burgerwacht 1731
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 01)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 02)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 03)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 04)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 05)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 06)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 07)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 08)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 09)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 10)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 11)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 12)
Dordrecht - verponding 1731 (wijk 13)
1733
Dordrecht - formulieren afgelegde eed 1733-1811 (burgemeester, schepen, acht, veertig etc)
Dordrecht - Gaarderboek / kohieren of gaarderen van de verpondingen op de gebouwde eigendommen 1733 (wijk 1 t/m 13)
Dordrecht - mannen, vrouwen, jongens en meisjes opgenomen in het (nieuw) armhuis 1733-1817
1734
Dordrecht - impost zout, zeep, heren- en redemptiegeld (1734, restantlijst)
Dordrecht - Merwedepolder verpondingen over 1734-1767
1736
Dordrecht - scheepswerven en blekerijen (verminderde verponding) 1736
Dordrecht - Verponding 1736 (1734)
1740
Dordrecht - akte uit requestenboek gerecht 1740-1743
1741
Dordrecht - commissies (aanstellingen) verschillende ambten/stadsfuncties 1741-1781
1742
Dordrecht - naamindex akten van indemniteit 1742-1797
1743
Dordrecht - sociëteit De Vrijheid - lofliederen
Dordrecht - verpachtingen gemenelandsmiddelen Dordrecht, Hoekse Waard, Zwijndrechtse Waard, Alblasserwaard etc 1743
1746
Dordrecht - Lijste van de veranderingen in het Elfde quartier omtrent de personeele taxatie sedert den 23 April 1746 tot den 18 Maart 1747
1748
Dordrecht - formulierboek eed van zuivering 1748 (met bijlagen)
1749
Dordrecht - collecteurs van de rechten op de Waag, Rondemaat, Grove Waaren, Inkomende Graanen, Inkomende Tabak, op de Zalm en Steur, Buijte Bieren, Ontgraving en Doorvaart
Dordrecht - opgave ambten en traktementen 25-9-1749
Dordrecht - teksten (formulieren) van de eed m.b.t. turf, bier, gemaal, wijn, zeep en zout (waarschijnlijk 1749)
1752
Dordrecht - ambten resolutie 1752
1759
Dordrecht - burgerwacht: wachtgeld 1759-1761 (vaandels 1 t/m 11)
1761
Dordrecht - Akten opsluiting in Stads Krankzinnig en Beterhuis 1761-1786
Dordrecht - Register van de Manspersonen in Stads Krankzinnig en Beterhuis 1761-1804
Dordrecht - Register van de Vrouwspersonen in Stads Krankzinnig en Beterhuis 1761-1804
1765
Dordrecht - Stads Krankzinnigen en Beterhuis (1765-1804)
1767
Dordrecht - Geaffecteerdens brandspuiten 1 t/m 7 (1767 en 1777)
1768
Dordrecht - Merwedepolder verpondingen over ca 1768-1770
1769
Dordrecht - Lijst verpleegden Stads Krankzinnig en Beterhuis
1774
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: ledenlijsten 1774-1874
1778
Dordrecht - metselaarsgilde knechten 1778-1782
1780
Dordrecht - Jongens en meisjes in het Arme Weeshuis 1780
1784
Dordrecht - gevangenen 'op het Stadhuis' ca 1784-1785
1786
Dordrecht - akten van oorsprong (schippers) 1744/1760/1762/1769/1773/1786
1789
Dordrecht - eed afgelegd in 1789 (wijk 9: omgeving Bagijnhof)
Dordrecht - looproute eed 1789 25e penning (gedwongen lening)
1793
Dordrecht - dopen (Waals) 1793-1812
1794
Dordrecht - obligaties ter voldoening van het ambtgeld 1794
1795
Dordrecht - ambten kohier 100e penning 1795
Dordrecht - Betaalde stadsgelden van personen, die burgers van Dordrecht zijn geworden 1795-1799
Dordrecht - verklaringen m.b.t. afleggen van de eed door autoriteiten uit Dordrecht en Zuid-Holland 1795-1796
Dordrecht - Wijkvergaderingen - stemrecht verklaringen 1795-1796
1796
Dordrecht - criminele rol (Arij van de Winkel en Johannis Peters)
Dordrecht - grondvergaderingen krantenartikelen 1796-1805
Dordrecht - ledenlijst van de sociëteit Harmonie in de periode 1796-1839 (samengesteld op basis van het notulenboek van de sociëteit)
Dordrecht - Wijkvergaderingen - plan (en presidenten/secretarissen) 1796
1797
Dordrecht - Collaterale Successie 1797-1804 (index)
Dordrecht - kohier der nummering van de huizen 1797 (wijk A-B-C-D-E-F)
Dordrecht - Wijkvergaderingen - stemgerechtigden wijk 3 ca 1797 (gedrukte lijst)
1798
Dordrecht - grondvergaderingen 1798-1799-1801 uitslagen
Dordrecht - grondvergaderingen presentielijsten 23 april 1798 en 9 april 1799
Dordrecht - quotisatie heffing 8% duplicaten (sept 1798)
1799
Dordrecht - grondvergaderingen stemlijsten 9-7-1799
Dordrecht - neringen/ambachten na de gilden 1799-1805
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: medailles 1799-1800-1801-1802-1810-1838-1845
1801
Dordrecht - ambtenaren die het ambtgeld wel/niet betalen 1801
1802
Dordrecht - quotisatie wijk F nr. 1-50 (Merwede) 1802
1803
Dordrecht - Wijken A-B-C (overzicht met oude huisnummers, ca 1803)
1804
Dordrecht - besneden kinderen (Joods)
1805
Dordrecht - Stads Krankzinnigen en Beterhuis (1805-1830)
1806
Dordrecht - patentrecht betaald door Dordtse firma's/compagnieschappen etc. 1806-1811
1807
Dordrecht - Attestaties de Vita (militairen) 1807-1809
1808
Dordrecht - dienstplichtingen 1808-1809-1810
Dordrecht - dienstplichtingen 1808: mannen 23 jaar (dd maart 1811)
Dordrecht - Naamlijst Dordtse mutsenmaaksters en mutsenwassters 1808-1922
Dordrecht - paspoorten 1808-1811
Dordrecht - quotisatiebiljetten 1808
1809
Dordrecht - rederijbewijzen Hollandse schepen 1809-1815
Dordrecht - schoorstenen, kachels 1809-1811 (reetrekkers)
1810
Dordrecht - verklaringen Hollandse schepen 1810
Dordrecht - vrijstellingen recognitien stadsfuncties (teruggave ambtgeld) 1810-1811-1812
1811
Dordrecht - aantal deuren en vensters, nieuwe huisnummering
Dordrecht - dienstplichtingen 1811: varensgezellen
Dordrecht - Liste Civique 1811 (index kiesgerechtigden)
Dordrecht - Naamlijst Corps d'Honneur (1811)
Dordrecht - notulen van de diaconie der Nederlandse Hervormde Kerk 1811-1813
Dordrecht - paspoorten 1811
1812
Dordrecht - brieven militaire zaken 1812-1813
Dordrecht - onbebouwde eigendommen en ramen 1812-1817
Dordrecht - paardenbezitters ca 1812 (lijst met 14/118/108)
Dordrecht - paarden/hoornvee/schapen 1812 (152 pers.)
Dordrecht - rechtbank eerste aanleg 1812-1830 (onteigening)
Dordrecht - verklaringen woonplaats 1812-1829
1813
Dordrecht - ingekomen brieven burgemeester 1813-1851
Dordrecht - patenten 1812 bezwaren (1813)
1814
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1814-1818
Dordrecht - onbebouwde eigendommen 1814 (27 artikelen)
Dordrecht - patenten 1814 (aanvullende leggers)
Dordrecht - vermiste Dordtenaren leger Napoleon (1814)
1815
Dordrecht - bevolking 1815
Dordrecht - diverse verklaringen 1815/1826/1828/1832-1845 (goed gedrag etc) (a)
Dordrecht - diverse verklaringen 1815/1826/1828/1832-1845 (goed gedrag etc) (b)
Dordrecht - index paspoorten 1815-1816
1816
Dordrecht - Aangiftebiljetten patentrecht (1816)
Dordrecht - brieven burgemeester (1814-)1816
Dordrecht - diverse verklaringen 1816/1820/1821/1824-1827/1829-1831 (goed gedrag etc)
Dordrecht - (oud-strijders) Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden: brieven (1816-1820)
1817
Dordrecht - grondlasten personeel en mobilair 1817 (boven de f 80)
Dordrecht - paardenbezitters ca 1817 (149 pers.)
Dordrecht - tappers 1817
1818
Dordrecht - Dagvaardingen 1818-1841
1819
Dordrecht - 73 dragers van de zilveren gedenkpenning van 1813 (uitgereikt 1819)
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1819-1824
Dordrecht - Statistieken grondbelasting 1819
1820
Dordrecht - monsterrollen index 1820-1835 (aangevuld okt '09)
1823
Dordrecht - belasting patenten/personeel/meubilair 1823 (dwangbevelen)
1825
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1825-1830
1830
Dordrecht - rechtbank eerste aanleg 1830-1837 (onteigening)
1831
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1831-1835
1832
Dordrecht - begraafplaats Essenhof plattegrond veld C
Dordrecht - Dienstjaar van kadastrale leggers
Dordrecht - Stadsbouwkundige tekenschool 1833-1859 (notulen)
Dordrecht - Stadsbouwkundige tekenschool 1850-51, 1851-52, 1852-53 (leerlingen)
Dordrecht - Stadsbouwkundige tekenschool (reglement van orde)
1833
Dordrecht - Stadsbouwkundige tekenschool 1833-1858 (prijzen)
1836
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1836-1840
1837
Dordrecht - Naamlijst van de ingezetenen der stad Dordrecht, die de vereischten bezitten om tot KIEZER te kunnen worden benoemd (22-8-1837)
1840
Dordrecht - stoombootdiensten ca 1840 - ca 1880
1841
Dordrecht - sociëteit De Vrijheid - drie brieven 1841/1849/1888
1842
Dordrecht - Dordrechts Museum - ingekomen brieven 1842-1911 (aantekeningen)
Dordrecht - Dordrechts Museum leden/intekenaren ca 1842-1857
1845
Dordrecht - doodsoorzaak 1845-1852
1847
Dordrecht - tekengenootschap Pictura - Kunstbeschouwingen 1847-1899
1849
Dordrecht - bevolking naar beroep (wijk A-B-C-D-MW)
Dordrecht - Volkstelling 1849
1850
Dordrecht - havengelden adviesgelden zeeschepen 1850-1851
1851
Dordrecht - havengelden 1858
1853
Dordrecht - aangevraagde en verleende bouwvergunningen 1853-1909
1856
Dordrecht - ledenlijsten Vereniging het Metalen Kruis Dordrecht en Omstreken 1e Sectie (1856/1886)
1857
Dordrecht - Bedeelden RK-armbestuur 1857-1859
Dordrecht - Stads Krankzinnigen en Beterhuis (stukken van 1857)
1858
Dordrecht - brieven burgemeester 1858
1859
Dordrecht - brieven burgemeester 1859
1861
Dordrecht - notaris J.H. Schultz van Haegen 1861
1864
Dordrecht - havendienst kopieboek 1864-1867
Dordrecht - notaris J. de Koning 1871
Dordrecht - strandvonderij
Dordrecht - tekeningen afgebroken woonhuizen 1864-1954
1865
Dordrecht - Naamindex Reispassen en verblijfpassen, visum en paspoorten 1865-1928
Dordrecht - notaris G.P.A. Struijk 1865
Dordrecht - (oud-strijders) Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden: deelgerechtigden (1865)
Dordrecht - (oud-strijders) Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden: Oud-Strijders van 1815, Extracten uit de stamboeken (1865)
Dordrecht - (oud-strijders) Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden: Oud-Strijders van Waterloo, gratificaties (1865)
Dordrecht - (oud-strijders) Lijst der Oud-Soldaten van het district Dordrecht welke gedurende het tijdvak van 1813-1815 gediend hebben, en het Zilver Kruis bezitten
Dordrecht - (oud-strijders) Lijst Oud-Strijders (1865)
Dordrecht - (oud-strijders) Stukken Oud-Strijders verzameld door J.A. Smits van Nieuwerkerk (1865)
Dordrecht - Vrouwenvereniging tot zedelijke verbetering der gevangenen te Dordrecht: Notitien betreffende vrouwelijke gevangenen en ontslagen vrouwen (1865-1867)
1866
Dordrecht - brieven houdende verzoek tot versnelde begraving van overledenen 1865-1866-1867
Dordrecht - burgemeester 1866
Dordrecht - Choleracommissie: naamregister notulen 1866-1867
Dordrecht - Dordrechts Museum bezoekersregister 1866-1888
Dordrecht - Leden societeit Concordia
Dordrecht - Nalatenschap Johannes Larij en Johanna Vleesman
Dordrecht - Register aantekening choleralijders 1866
Dordrecht - Vreemdelingen alhier ingekomen zonder bewijs van verandering van werkelijke woonplaats (1866-1873)
1867
Dordrecht - tentoonstellingen Dordrechts Museum
1868
Dordrecht - notaris J.H. Schultz van Haegen 1868-1869
1870
Dordrecht - Hoofdelijke Omslag 1870 en 1877 (tabel)
1871
Dordrecht - brieven burgemeester 1871-1872
Dordrecht - index nieuwe Joods begraafplaats Nieuweweg (Achterweg) 1871-1981
Dordrecht - notaris J.H. Schultz van Haegen 1871-1872
1873
Dordrecht - brieven burgemeester 1873-1874
Dordrecht - Dordrecht - namen van winkels en pakhuizen (1873)
1874
Dordrecht - Scheiding nalatenschap Johannes Larij en Johanna Vleesman
Dordrecht - verenigingen 1874-1976 (goedgekeurd bij K.B.)
1875
Dordrecht - brieven burgemeester 1875-1876
Dordrecht - vertrokken Joden 1875-1882
1876
Dordrecht - havenloods H. Eddes (verdiensten 1876-1880)
1877
Dordrecht - bezwaarschriften belasting 1877
Dordrecht - brieven burgemeester 1877-1878
1878
Dordrecht - Scheiding nalatenschap Hendrik van der Kloet
1879
Dordrecht - brieven burgemeester 1879-1880
1880
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1880
1881
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1881
Dordrecht - brieven burgemeester 1881-1882
1882
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1882
1883
Dordrecht - 1232 kiezers te Dordrecht volgens het adresboek 1883
Dordrecht - brieven burgemeester 1883-1884
1884
Dordrecht - Nalatenschap Bastiana Vleesman wed. Hendrik van der Kloet, Steegoversloot 20 (1884)
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: ledenlijsten 1884-1906
1885
Dordrecht - brieven burgemeester 1885-1886
Dordrecht - rijnvaartpatenten 1885-1890 (certificaten)
1886
Dordrecht - introducees Societeit De Harmonie 1886-1895
Dordrecht - leden Dordrechtsche Lawn Tennis Club (1886)
1887
Dordrecht - brieven burgemeester 1887-1888
Dordrecht - Dordrechts Museum: catalogus 1887
1888
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1888
1889
Dordrecht - brieven burgemeester 1889-1891
Dordrecht - notaris J. de Koning 1889
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: brieven 1889-1923/1931
1890
Dordrecht - gedichten D.J. Schrauwen 1860-1890
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: Anthonie Pieter Schotel (1890-1958)
1891
Dordrecht - brieven burgemeester 1892-1893
Dordrecht - Testament Ursina Hermijna Larij weduwe Thomas Korthals
1892
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1892-1893
1893
Dordrecht - bezoekers Hollandse kamer dhr. G.J. van Rijsoort van Meurs 1893(1890)-1905
1894
Dordrecht - brieven burgemeester 1894-1895
1896
Dordrecht - brieven burgemeester 1896-1897
Dordrecht - Grote Kerk bezoekersregister 1896-1920 (deel 1: 1896-1906)
Dordrecht - Grote Kerk bezoekersregister 1896-1920 (deel 2: 1906-1920)
Dordrecht - Grote Kerk bezoekersregister 1896-1920 (deel 3: 1920-19..)
Dordrecht - landbouwwinterschool 1896-1946 (1)
Dordrecht - landbouwwinterschool 1896-1946 (2)
1898
Dordrecht - brieven burgemeester 1898-1899
Dordrecht - Dordrechts Museum: catalogus 1898
Dordrecht - Openbare Leeszaal en bibliotheek: ingekomen brieven 1898-1910
1899
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1899-1900
Dordrecht - dagboek kunstschilder H.P.A. Gunneweg 1899-1904
Dordrecht - krantenartikel gastenboek Hotel Pennock (1899)
Dordrecht - Mak veilingen 1899-1935
1901
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1901-1902
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: verhuur van lokalen 1901-1939
Dordrecht - tentoonstellingen 1901 (Herman Gunneweg (1846-1904); Jo Koster (1868-1944); Hidde Nijland (1881-1955); W.H. van Bilderbeek; Marie Wuytiers (1865-1944))
1902
Dordrecht - tentoonstelling april 1902 schilderijen Jan van Vuuren (1871-1941)
Dordrecht - tentoonstelling schilderijen W.H. van Bilderbeek (mei 1902)
1903
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1903-1904
Dordrecht - Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1949)
Dordrecht - notaris W.H. van Bilderbeek 1903
Dordrecht - Notulen fabricage: Erfpachtsrecht in het Stek van Roland Larij en zijn zuster Johanna Heitje Larij (2 maart 1903)
Dordrecht - pontonniers (index landweer district Dordrecht) 1903-1922
1904
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1904-1905
Dordrecht - Dordrecht Museum - bruikleen schilderijen verzameling W.H. van Bilderbeek (1904)
1905
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1905-1906
Dordrecht - brieven aan Cas van Son, redacteur van Morks' magazine ca 1905-1941
Dordrecht - Openbare Leeszaal en bibliotheek: bezoekersalbum vreemdelingen (geen lid bibliotheek) omstreeks 1905-1910
1907
Dordrecht - Bezoekers Gravesteijn
Dordrecht - bouwtekeningen/vergunningen 1907+1910
Dordrecht - INDEX vereniging Dordrecht Museum, kopieboek (minuten van uitgegane brieven) 31 mei 1907 - 5 januari 1915
Dordrecht - verzorging van voogdijkinderen (1907-1914)
1909
Dordrecht - Naamloze Vennootschappen
Dordrecht - openbare verkopingen 1909-1944
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: Firma/N.V. A.P. Schotel Gz (1873-1917)
1910
Dordrecht - begraafplaats Essenhof begraven 1910-1917 (tabel)
Dordrecht - faillissementen
Dordrecht - havenloodsbriefjes 1910 (index)
1911
Dordrecht - bouwvergunningen met tekeningen geordend op bouwdossiernummer
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: inschr.biljetten tentoonstellingen 1911-19..
1912
Dordrecht - Dordrechts Museum - Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1912-1931
1913
Dordrecht - Dordrechts Museum bezoekersregister 1913-1933
1914
Dordrecht - Pictura: bezoekers tentoonstellingen
1915
Dordrecht - ere-tentoonstelling Roland Larij 1915-1916
Dordrecht - notaris D.W.I. Harshagen 1915-1925
Dordrecht - notaris D. Wisboom Verstegen 1915
1916
Dordrecht - Modellen, welke in Februari 1916 aan de Technisch Hooge School te Delft zijn geschonken, door C. Cips te Dordrecht
Dordrecht - notaris O.W.P. van Tussenbroek 1916-1921
1919
Dordrecht - Machtigingen kantonrechter van opneming van personen in krankzinnigen gestichten 1919-1942
Dordrecht - Register aangevraagde vergunningen om een woonwagen of een woonschip als woning te mogen gebruiken 1919-1941
Dordrecht - Vereeniging De Dordtsche Burgerwacht
1920
Dordrecht - bijnamen van Dordtenaren omsteeks 1920 (en van Dordtse straattypes) [door C.J.J. Blussé en W. de Reus]
1921
Dordrecht - Bedrijfsdossier A. Bosman
Dordrecht - Bedrijfsdossier Blussé & van Braam's Boekhandel
Dordrecht - Bedrijfsdossier Brood en Beschuitfabriek Exelsior
Dordrecht - Bedrijfsdossier C. Janse
Dordrecht - Bedrijfsdossier C.M. Papenhuijzen
Dordrecht - Bedrijfsdossier C. van Wel (Fa. F.B.A. Hardenberg)
Dordrecht - Bedrijfsdossier De Witte Leeuw
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dordtsche Glas & Verfhandel van Elzelingen & Reitsma
Dordrecht - Bedrijfsdossier Eerste Dordtsche Electrische Meubelfabriek
Dordrecht - Bedrijfsdossier Fabriek Excelsum
Dordrecht - Bedrijfsdossier fa. J.H. Bouman & Zonen
Dordrecht - Bedrijfsdossier Firma A. Mak
Dordrecht - Bedrijfsdossier Firma Gebrs. Dicke
Dordrecht - Bedrijfsdossier Firma J. Romijn Bzn
Dordrecht - Bedrijfsdossier Firma P.J. van Aardenne
Dordrecht - Bedrijfsdossier Firma Willem van Twist
Dordrecht - Bedrijfsdossier F.J. Vreeswijk Pzn
Dordrecht - Bedrijfsdossier (Fotoatelier) G.M. Brugman
Dordrecht - Bedrijfsdossier Gebr.s Bischoff's Kleedingmagazijn
Dordrecht - Bedrijfsdossier Hageman & Zoon
Dordrecht - Bedrijfsdossier Het Blauwe Kruis
Dordrecht - Bedrijfsdossier Hooghwinkel & Co
Dordrecht - Bedrijfsdossier H. van Randwijk & Co
Dordrecht - Bedrijfsdossier Joh. Liveu
Dordrecht - Bedrijfsdossier J. van de Graaf
Dordrecht - Bedrijfsdossier Koekfabriek Nijverheid
Dordrecht - Bedrijfsdossier L.A. Coomans
Dordrecht - Bedrijfsdossier L.J. Franken
Dordrecht - Bedrijfsdossier Naaml. Venn. Sleepboot Mij. Zeeland
Dordrecht - Bedrijfsdossier N.V. Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeststoffen gevestigd te Dordrecht
Dordrecht - Bedrijfsdossier Oranje Hotel
Dordrecht - Bedrijfsdossier Pandhuis
Dordrecht - Bedrijfsdossier Pennock's Hotel
Dordrecht - Bedrijfsdossier Roest en van der Wijk
Dordrecht - Bedrijfsdossier Simon van Brakel & Zn
Dordrecht - Bedrijfsdossier Simon van der Kloet Mzn
Dordrecht - Bedrijfsdossiers (Kamer van Koophandel) index
Dordrecht - Bedrijfsdossier Th. Breemer
Dordrecht - Bedrijfsdossier W. & C. van der Bosch
Dordrecht - Bedrijfsdossier Wed. A. van Strij & Zoon
Dordrecht - Bedrijfsdossier Wed. J. Hoobroeckx Scheepsbevrachting
Dordrecht - Bedrijfsdossier W. van Twist Czn
Dordrecht - notaris Arie Sigmond 1921
Dordrecht - notaris B. Kuipers 1921
1922
Dordrecht - Bedrijfsdossier J. Cohen Izn
Dordrecht - geillustreerd. tijdschrift Merwepost 1922-1926
1923
Dordrecht - Bedrijfsdossier Gezusters Wiersma
Dordrecht - Fotograaf H.G. Beerman - inventarisatie van negatieven
1924
Dordrecht - Bedrijfsdossier B. Berning's Brandstoffenhandel
Dordrecht - Bedrijfsdossier Rijnschip Nassau (N.V.)
Dordrecht - Bedrijfsdossier Sleepmaatschappij En Avant III
1925
Dordrecht - Bedrijfsdossier H.A. van Vlimmeren
Dordrecht - Bedrijfsdossier Naamlooze Vennootschap Glas in Lood
Dordrecht - Bedrijfsdossier Parfumerie Apollo
Dordrecht - leerplannen Industrie- en Huishoudschool 1925
Dordrecht - notaris J.L.A.J. Tittel 1925
1926
Dordrecht - bedrijfsbelasting 1926 (geordend op aantal arbeiders)
Dordrecht - Bedrijfsdossier Eerste Dordtsche Copiëer-Inrichting
Dordrecht - Bedrijfsdossier Manufacturenhandel de Zon v/h B.H. Brunklaus (N.V.)
Dordrecht - Bedrijfsdossier Naaml. Venn. Sodafabriek voorheen Jos. Franken
Dordrecht - geillustreerd. tijdschrift Merwepost 1926-1927
1927
Dordrecht - Bedrijfsdossier Bischoff's Manufacturenhandel
Dordrecht - tekengenootschap Pictura
1928
Dordrecht - Bedrijfsdossier C.F. Frumau (Firma Lederhandel Frumau)
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dordtsche Crediet Bank
Dordrecht - Bedrijfsdossier Magazijn de Katoenbaal
1929
Dordrecht - Bedrijfsdossier Joh. Liveu
Dordrecht - Bedrijfsdossier Naaml. Venn. Kunstmesthandel vorheen P.J. van Aardenne
Dordrecht - Vergunning tot vervoer van lijken naar het buitenland 1929-1962
1930
Dordrecht - Bedrijfsdossier Commanditaire Vennootschap Firma Johan Liveu
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dameshoedenmagazijn Trossel
Dordrecht - Bedrijfsdossier G.W. van den Brink
Dordrecht - keuring van stoomketels door het Stoomwezen
Dordrecht - stratenlijsten 1930 en 1938
1931
Dordrecht - Bedrijfsdossier Constant Kegels
Dordrecht - Bedrijfsdossier C. v/d Heuvel's Grint & Zandhandel
Dordrecht - Bedrijfsdossier L.A. Wünsch
Dordrecht - Bedrijfsdossier N.V. Dordtsche Hout en Bouwexploitatie Maatschappij (Dohobexmij)
Dordrecht - Dossier vermakelijkheden (verordeningen etc) 1931-1941
1933
Dordrecht - Bedrijfsdossier Bouwmaterialenhandel G. Boom
Dordrecht - Bedrijfsdossier Fruit- en Groentenveiling
Dordrecht - Bedrijfsdossier G. Spork
Dordrecht - Bedrijfsdossier Jac. Lawende
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Savelkouls
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.W. Raaijmakers voorheen van Ballegooijen's Stalhouderij
Dordrecht - Bedrijfsdossier Kadima
Dordrecht - Bedrijfsdossier Wed. A. den Duijf v/h C. Jabaaij
Dordrecht - kunstveiling atelier kunstenaar Roland Larij
Dordrecht - langeafstandsmarsen 1933-1939
Dordrecht - Nalatenschap kunstschilder Roland Larij (1855-1932)
1935
Dordrecht - Bedrijfsdossier Electrische Verchroom- en Vernikkelinrichting ("Ampère") van W. van Mierlobensteijn
Dordrecht - Bedrijfsdossier IJspoederfabriek H.O.B.A.
1936
Dordrecht - Bedrijfsdossier Bouman & de Jong's Beurtvaart en Expeditiebedrijf N.V.
Dordrecht - Bedrijfsdossier Chemische Fabriek "Buco"
Dordrecht - Ouderdomspensioen (van patiënten in gestichten) 1936, 1941, 1956
1938
Dordrecht - Bedrijfsdossier Trust- en Administratiekantoor Wolwevershaven N.V.
Dordrecht - begraafplaats Essenhof veld N (aantekeningen)
1939
Dordrecht - Rode Kruis: brievenboek 1939-1944
1940
Dordrecht - Hogere Burgerschool (H.B.S.)
Dordrecht - Rode Kruis: 1940
Dordrecht - Rode Kruis (afd. Dordrecht): lidmaatschapskaarten 1940
Dordrecht - Vluchtelingen uit de gemeente Rotterdam
1941
Dordrecht - Fotograaf H.G. Beerman (pasfoto's mei-december 1941)
Dordrecht - Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (G.G.G.D.): dagboek E.H.B.O. 13 mrt 1941 t/m 20 sept. 1944
Dordrecht - Rode Kruis (afd. Dordrecht): opzeggen van lidmaatschap (1940-1944; alfabetisch)
Dordrecht - Rode Kruis: brieven 1941
Dordrecht - Sliedrecht: Lijst Joodse inwoners maart 1941 en mei 1942
1942
Dordrecht - Alfabetische stratenlijst woningkaarten 1942-1971
Dordrecht - Bedrijfsdossier F. Braat
Dordrecht - Bedrijfsdossier M.C. Hofman
Dordrecht - Bouw- en Woningdienst - lijsten van door Joden bewoonde panden (1942)
Dordrecht - index huisruimingen van huizen bewoond door Joden (1942-1943)
1943
Dordrecht - Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (G.G.G.D.): brieven 1943
Dordrecht - Nederlands Israëlitische Gemeente van Dordrecht - kerkenraad: ingekomen en uitgaande brieven (1943-1949)
Dordrecht - Ziekenhuis: brieven geneesheer-directeur
1944
Dordrecht - Gast- of Ziekenhuis: index brieven noodziekenhuis 1944-1948
Dordrecht - (G.G.G.D.) luchtaanvallen: doden en gewonden (1. Spoorwegramp Sliedrecht 1942; 2. Luchtaanval 24 October 1944; 3. 22 Januari 1945; 4. 28 Januari 1945; Lijnbaan ontploffing 26 Januari 1944)
Dordrecht - Poeziealbum Maria van den Broek (1944-1945)
Dordrecht - Rode Kruis (afd. Dordrecht): opzeggen van lidmaatschap door helpsters en helpers
Dordrecht - Rode Kruis: brieven 1944
1945
Dordrecht - aangiftes overlijden buitenland 1945-1965
Dordrecht - index Rode Kruisformulieren (1945-1946)
Dordrecht - Inventarislijsten van in Joodse gebouwen aanwezige goederen (na 1945)
Dordrecht - Joodsche Coördinatie Commissie: bij Dordtenaren door Joden in beheer gegeven goederen
Dordrecht - Joodsche Coördinatie Commissie: ingekomen en uitgaande brieven
Dordrecht - Lijst gerepatrieerde politieke gevangenen
Dordrecht - registratie van Joden ten behoeve van Centraal Registratiebureau voor Joden
Dordrecht - stellingsbevel Graf Solms (januari 1945)
Dordrecht - Vaccinatiebureau: gerepatrieerden uit Duitschland april-sept. 1945 (4 losse lijsten)
Dordrecht - Vordering van gebouwen door het Militair Gezag 1945-1946
1946
Dordrecht - Bedrijfsdossier Anthoni Verwoerdt (antiquair)
Dordrecht - Bedrijfsdossier (Bouw-) en Aannemersbedrijf voorheen firma W. en C. van den Bosch
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Bouman
Dordrecht - Bedrijfsdossier Pieter Karel de Roo (kapper)
Dordrecht - Jeugdzorg, pleegouders van kinderen van gedetineerde N.S.B. ouders
Dordrecht - Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946
Dordrecht - stichting Kinderverzorging (inspectiekosten 1946)
1947
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dordtsche Handelsschool en Copiëerinrichting E.D.C.I. (annex Fotocopieerinrichting)
Dordrecht - Bedrijfsdossier W.H. van Grunderbeek
Dordrecht - Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1947
1948
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Bouman & Zonen
Dordrecht - Bedrijfsdossier Metaalhandel Jos Cohen & Zn
Dordrecht - Rode Kruis: 1948
1951
Dordrecht - Bedrijfsdossier Metaalveredelingsbedrijf "Ampère" C.V. van Mierlobensteij
1952
Dordrecht - Rode Kruis: 80-jarige bestaan (3 april 1872 - 3 april 1952)
1953
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Bouman
Dordrecht - Belangrijke stappen voor het meldingsformulier van de Dordtse politie (1953)
Dordrecht - Brandweer: logboek 31 januari - 1 februari 1953 (watersnoodramp)
1954
Dordrecht - Bedrijfsdossier Café Het Noorden ("De Noorderbrug")
Dordrecht - Bedrijfsdossier Wed. W.H. van Grunderbeek (Mevr. J.P. Krijgsman-Catersels)
1955
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dick de Roo (kapper)
Dordrecht - Concordantie vernummering/omnummering huizen te Dordrecht 1955-1958
1956
Dordrecht - Bedrijfsdossier Classificeer- & Schoonmaakbedrijf "B & K"
Dordrecht - Bedrijfsdossier Fa. Gebr. van Dooremalen
Dordrecht - Bedrijfsdossier Wed. B. van den Elshout
Dordrecht - Stichting t.E.e.B.v. Woningen: personeel 1956
1957
Dordrecht - stichtingen 1957-1976 (fiches Nat. Archief)
1958
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Bouman
1959
Dordrecht - Bedrijfsdossier Pension "Hoornik"
1960
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.J. Bouman
1962
Dordrecht - Bedrijfsdossier Nationale Agrarische Industrie- en Handelmaatschappij Agrarische Unie N.V.
1963
Dordrecht - Bedrijfsdossier Dordrechtse Wijnhandel T.M.J. Mosmans Jr.
Dordrecht - Bedrijfsdossier J.H. Bouman h.o. v/h Meubelfabriek Ehem
Dordrecht - Bedrijfsdossier Necoline (van den Herick Shirtmaker N.V. (B.V.))
Dordrecht - Bedrijfsdossier Staal- en Constructiebedrijf "Pelle"
Dordrecht - Bedrijfsdossier W. Wolters
1965
Dordrecht - Bedrijfsdossier N.V. Metaalveredelingsbedrijf "Ampère"
1966
Dordrecht - stratenlijst 1966 (incl. Dubbeldam en Zwijndrecht)
1967
Dordrecht - Bedrijfsdossier Restaurant de Haven
1968
Dordrecht - Bedrijfsdossier M.J.E. Marchand-Lommers
1972
Dordrecht - Bedrijfsdossier N.V. Schoonmaakbedrijf "Frisco"
Dordrecht - Overzichtskaarten per straat bij de woningkaarten 1972-1984
1973
Dordrecht - Bedrijfsdossier Exploitatiemaatschappij Wolwevershaven B.V.
1974
Dordrecht - Bedrijfsdossier D. Moret
1975
Dordrecht - Voorlopig inventaris Tollens-negatieven (omstreeks 1975?)
Dordrecht - zilversmeden en goudsmeden (B. ter Molen-den Outer, 1975)
1977
Dordrecht - Bedrijfsdossier Handelsonderneming A. Schenkel
Dordrecht - Bedrijfsdossier M.J. van Luytgaarden
Dordrecht - Bedrijfsdossier Zwaans Handelmij BV
Dordrecht - Bedrijfsdossier Zwaans Rederij BV
1982
Dordrecht - Bernard M. Koldewey (1859-1898) studies en schilderijen, 26 juni t/m 29 augustus 1982
1984
Dordrecht - rond de Grote Kerk (Biologisch Centrum (Weizigt))
Dordrecht - tekengenootschap Pictura: Arie Boers Azn (1867-1947), amateurschilder
2004
Dordrecht - begraafplaats Essenhof (bekendmakingen ruiming algemene graven)
2013
Dordrecht - herdenkingsbos De Vlinder (geplante bomen ter nagedachtenis van overledenen)