Aanmelden | Contact
Zoeken
(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

17-1-2022 - Dordrecht - notulen van de Raadsvergaderingen 1971-2002 online
De getypte notulen van de Raadsvergaderingen van 12 januari 1971 (122a) t/m 5/12 maart 2002 (150y) staan online. Te vinden in toegang 6, inventarisnummers 122-150. ----- **** ----- **** ----- Toegang 6: /www.regionaalarchiefdordrecht.nl/archief/zoeken/?mivast=46&mizig=210&miadt=46&micode=6&milang=nl&miview=inv2#inv3t3
2-1-2022 - [Historisch Informatiepunt Augustijnenhof (Hof 15)] cultuurhistorisch magazine Dordrecht Monumenteel | Dordts Geboren
In het januari-nummer (nr. 81) staat een kort artikel over de wisselwerking tussen de beeldbank en de bewerking van de boeken van fotograaf Beerman op de website van DordtenaZOEKer.nl -----> zie PDF bestand op: augustijnenhof.nl/tijdschrift ----- **** ----- ".... Zoeken in DordtenaZOEKer. U kunt DordtenaZOEKer als een ijsberg beschouwen. Een klein stukje van die enorme berg met historische bronnen is zichtbaar, maar het grootste deel onttrekt zich aan uw gezichtsveld. Bent u genealoog, historisch onderzoeker of anderszins geïnteresseerd in Dordrecht of de Dordtenaren?Wilt u achterhalen wat uw familieleden daar precies hebben gedaan? Waar ze hebben gewoond? U zult het met behulp van DordtenaZOEKer absoluut vinden. Of het nu gaat om de zestiende eeuw, de twintigste eeuw of alles wat daartussen zit. Er is veel, héél veel historische informatie beschikbaar. ----- **** ----- DordtenaZOEKer is een site die u bij het eerste bezoek zal overvallen. Het is niet eenvoudig om te doorgronden wat er precies te vinden is. Een handleiding zult u er vergeefs zoeken. De optie ‘doorzoek de bronnen’ oogt heel eenvoudig, maar de kracht van de zich hierachter bevindende database is enorm. Tenminste, als u weet hoe u er slim gebruik van kunt maken ..."
19-12-2021 - Dordrecht - kohier met retributieheffing Warenwet 1946
Bedrijven moesten vanaf 1935 een bijdrage leveren in de kosten van de keuringsdiensten, door middel van het betalen van een zgn. RETRIBUTIEHEFFING. Dit was een bedrag tussen de 1 en 50 gulden. Eind 2008 is het kohier van 1944 toegevoegd. Nu is het kohier van het jaar 1946 ook te doorzoeken op de website. Zoek bijvoorbeeld naar: warenwet lido, of: warenwet gruyter ---- ### ---- ### ---- En op 'Hulpbronnen Dordrecht' onder '1953': LOGBOEK van de brandweer van 31 januari - 1 februari 1953 en de daaropvolgende dagen (watersnoodramp)
13-12-2021 - Dordrecht - update kadastrale leggers nrs. 1-4685 (over de jaren 1832-1862)
Deze kadastrale leggers zijn opnieuw nagekeken: typefouten zijn verbeterd, en namen en bezittingen van eigenaren compleet gemaakt. Dat betekent dat duizenden percelen zijn toegevoegd. *** Inclusief de eerste eigenaren (leggers 1 t/m 1795) bij het begin van het kadaster. Op 1 januari 1830 woonden er 19.972 personen in Dordrecht. Men zou kunnen concluderen, dat alle percelen in eigendom waren van minder dan 10% van de bevolking .... *** En inclusief legger 353, waarop de bezittingen van de stad Dordrecht staan. In dienstjaar 1862 zijn deze percelen overgebracht naar legger 4664. ---- NB. deel 1 van legger 8738 (gemeente Dordrecht) artikelnrs. 1-2336 over de dienstjaren 1894-1915 staat in de database; en van deel 2 (afzonderlijke deel) artikelnrs. 1-4496 over de dienstjaren 1915-1937. ---- NB [d.d. 22-02-2022:] Van het vervolgartikel legger 20000 staat in de database artikelnrs. 1-12878 (-13095) (dienstjaren 1937-1985); ----
27-11-2021 - Dordrecht - transportakten van huizen met de duiten voor de krijgskas + geaffecteerden van de brandspuiten 1 t/m 7
In de database "Transportakten: staat van de Duijten van de Gulden, ten behoeve van de Collonellen der Stad Dordrecht over de Huijsen en Erven 1757-1764 en 1769", en op Hulpbronnen onder '1767' de bron: "Geaffecteerden van de brandspuiten 1 t/m 7 (1767 en 1777)"