• Knikman (straatfotograaf)
  • Beerman pasfoto's
  • Passagierslijsten 1889-1940
  • Rapport
  • Volkstelling 1849
  • Watersnood
Doorzoek de bronnen

(o.a. wijkletters, straatnamen, huisnummers, namen, beroepen, schepen of combinaties ervan)

Nieuw

16-6-2024 - [nieuwe bron] Dordrecht - Memorie van wijnkopers die insinuatie gekregen hebben om den eed af te leggen (1751)

Genoemd worden de volgende 45 personen: Adams; Bals; Betouw; Beudt; Blankert; Bruijn wed.; Burggraaff; Camp; Daamen; Duura; Gelsdorp; Hardus; Horst; Hubert; Joslet [Josselet] (Erven); Kerssen; Kloens; Koeijmans; Ladenberg; Loogeman; Loon; Mels; Nierhoff; Nolthenius; Oorschot; Ottestetter; Prinssen; Raatgeep; Rees; Reub; Rijkers; Stander Wed:; Stokkum; Storm; Sweth; Taaij van Campen; Theijssen; Visser; Visser; Voorwijk; Werff; Werff; Wijs; Wilkens Erven; Zaaijers;

16-6-2024 - [nieuwe bron] Dordrecht - Eed gemenelands middelen 1750-1769

"Lijsten van kopers, grossiers, slijters en tappers van wijnen die de eed op de ordonnantie op de wijnen hebben afgelegd (1750-1769): met naam, functie, datum **** Onder andere: Pleuntie van Oijen (ingaarster van de fruiten); Arijaantie van Amersvoort wed: Jan van der Plas (ingaarster van de fruiten); Anna Warbie (turftonster); Abraham van Duuren (koopman in wijnen en gedistilleerd); Pouwelis Batenborg (wijnkoper); Joost Kimijser (sledenaar);

16-6-2024 - [nieuwe bron] Dordrecht - ledenlijsten vereniging tot bevordering van den bloei van Dordrecht en omstreken (1896 en 1905)

met naam, beroep/functie, adres *** Zoek naar bijvoorbeeld: bloei vriesendorp

3-6-2024 - [fantastische nieuwe bron] Dordrecht - Eed gemenelands middelen 1770-1805 en 1814-1818

met beroep die behoren tot het: 't gemaal; wijnen, mee en azijnen; binnen gebouwen bieren; beestiaal; zout; zeep; brandhout; turf en kolen; rondemaat; fruiten *** *** *** met o.a.: Willem van Herpen en Johan Melchior David Cesar stijfselmakers en poedermakers + rouwstokers Albert de Gelder, Hendrik Vriesendorp, Arnoldus Kok

28-5-2024 - [foto's] straatfotograaf A. Knikman (Zeehavenlaan) ca 1935

Help mee met het beschrijven van de foto's uit het kistje van A. Knikman. Het kistje met foto's zijn geschonken aan het Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Klik op de banner, of zoek naar: straatfotograaf knikman. *** *** Voor welke woning staat deze jongen met fiets (straatfotograaf knikman 006) ? *** *** Waar in de rivier zwemmen deze vrouwen ? (straatfotograaf knikman 288) ? *** *** Zitten deze kinderen op een strandje aan de Bleijenhoek/Riedijkshaven (straatfotograaf knikman 456) ? *** *** Voor welke deur staan deze twee meisjes met hun fiets (straatfotograaf knikman 130) ? *** *** In welke tuin staat deze vrouw met haar fiets (straatfotograaf knikman 308) ? *** *** Voor welke woning staan deze drie vrouwen (straatfotograaf knikman 015 en 377) ? *** *** Waar staat deze jonge vrouw (huisnummer 24) (straatfotograaf knikman 034) ? *** *** Waar staan deze mannen met hond (straatfotograaf knikman 094) ? *** *** In welke straat staan en zitten deze acht personen (3 kinderen) (straatfotograaf knikman 126) ? *** *** Welke huizen zijn hier te zien op de achtergrond (straatfotograaf knikman 170) ? *** *** In welke straat staat deze jongen op fiets (straatfotograaf knikman 265) ?

27-5-2024 - [nieuwe bron] Dordrecht - ledenlijsten Dordrechts Museum 1942 + 1943 + 1950-1967 + 1969-1972

Leden woonden ook buiten Dordrecht. Zoek bijvoorbeeld naar: dordrechts museum zwitserland, of naar: dordrechts museum antiquair.

19-5-2024 - [nieuwe bron] Dordrecht - lijst met kooplieden 1796

"Notitie van Heeren, welke bij de oproeping van kooplieden voor 't gewezen Committe van Koophandel zijn gecompareerd." *** *** Met o.a.: De Gelder (apothecar), juffr. Hooft (bij Tophoven), Spaan (blokmaker), Essenbrugge (chirurgijn), Versteegh (fijnschilder), Van den Sande (glaskoper), Giltaij (goud & silversmit), Nievervaart (in 't Anker), Van Ourijck (in de Lelie), de Wed.e Holtrop (in de Vriesestraat), de Voogd (lakenkoper), Faassen (spekslager), De Witt (teekoper), Kijzer (wisselaar)

18-5-2024 - [nieuwe bron] Dordrecht - schutterij (mannen tussen de 18 en 50 jaar) 1814-1815

genoemd wordt: naam, leeftijd, gehuwd/ongehuwd **** voorkomende beroepen o.a.: apothecar, barbier, borstelmaker, goudsmit, juwelier, knoopmaker, lakenvolder, schoorsteenveger, slachter, tapijtlegger, zeeman, zilversmit