Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: afschriften brieven van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960) 1928


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 27 (afschriften brieven 1928)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

(NB. 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht)


[1928] 15-03-1928 aan Officier van Justitie (Breda)


BRIEF 15-03-1928

Bergen op Zoom 15 Maart 1928
Vrede-Rust

Den Wel Ed. gestr: Heer
de Officier van Justitie te Breda

Ondergeteeknde R. Kennedy
Kunstschilder te Dordrecht - Reeweg 95
heeft de eer U te verzoeken een onderzoek
in te stellen naar de wijze waarop hij
naar de instelling Vrederust gebracht is
Maandagmiddag werd ik om 2 uur ontboden
door de Commissaris van Politie te Dordrecht,
om gehoord te worden over een aanklacht
die ik heb ingediend tegen mijn buren wegens
laster en diefstal uit plagen.
De commissaris in gezel(d)schap van den Heer
Zwama
deelde mij mede, dat ik mij in
een inrichting in observatie moest laten
opnemen, op verzoek van Dr. de Munk
zenuwarts te Dordrecht, daar dit verzoek
mij zeer onvoorbereid (onverwachtsch kwam), heb ik er mij

tegen verzet omdat ik niet de minste aanleiding er toe heb gegeven
doch werd door (vier man overmand) de commissaris, de
heer Zwama en twee politie agenten overmand, en
in een auto geduwd, en (met) in gezeldschap van
zuster Burger (wijkverple(e)gster) te Dordrecht, naar
(mij later) Vrederust gebracht, zooals mij later gezegd
werd. Ik beschouw deze behandeling als vrijheids
beroving met voorbedachte rade, daar nog mijn
familie nog vrienden van mij er van onderricht waren
Ook is het beledigend voor mijn eer, en fnuikend
voor mijn toekomst, de schande te moeten dragen
in een krankzinnige gesticht verpleegd te zijn
tevens belet het mij mijn werk uit te voeren
wat ik in Dordrecht achter laat, en deel te nemen
aan verschillende tentoonstellingen waar ik op tijd
in moet zenden, wardoor deze vrijheidsberooving
mij dubbel nadeeling wordt. Ik wil niet klagen over
de behandeling hier in de inrichting, waar ik als ontwikkeld zoon
op de zelfde zaal als een twintigtal zwakzinnigen
daar ik in het geheel niet ongesteld ben, zou ik zoo spoedig
moge(n)lijk willen vertrekken, en dat ik voor 20 Maart op een
eenige tentoonstellingen in moet zenden. In den Haag Kunsthandel
"Sala"
en op Pictura te Dordrecht. Hopende dat
U het hierboven moge leiden dat ik zoo spoedig moge(n)lijk weer
mijn werk kan aanvangen en verblijve ik met verschuldige
eerbied Uw dienstw. dr.
R. Kennedy.

Laatst gewijzigd: december 2019.