Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 44


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 44

- ('s Hage 30-1-1912) G.A. Ridderhof.
- [1969] (Dordrecht) brief R. Lary.
- [1971] (lichtbeeldenvereeniging Spui 9-2-1912) photo Scheffer.
- (L. van Leer en Co, Amsterdam 24-2-1912) 30 photograph. opnamen / lijst van schilderijen.
- (Pictura 23-2-1912) collectie Du Chatel.
- [1979] (Bloemendaal 7-4-1912).
- M.J.J. Stemp, Dubbeldamscheweg.
- [1987] F. de Brakelaer 1834, kasteel Doorninck.
- [1988] (Amsterdam 31-5-1912) Op het a.s. Congres Artistique International te Parijs is o.a. in de Ordre du Jour opgenomen het bespreken op welke voorwaarden of reglement het copieeren toegestaan worden in de Musea van moderne Kunst in de verschillende landen, zoo ook hoe of het recht van reproductie ten opzichte van de artiest zelf geregeld is.
- [1995] (Blaricum 10-7-1912) J.J. Doeser, exposeren werk.
- [1996] (21-8-1912 W.K. Parker, England) bible Mr. Jacob Karsseboom.
- [1998] Jan Willem Göbel, overl. 15-9-1912, legaat.
- [1999[ (Laren 9-9-1912) J.J. Doeser.
- (Budapest 20-9-1912) Jacob Maris MET 2 FOTO'S.
- (30-9-1912 C.M. van Gogh ) FOTO SCHILDERIJ Termeulen (kudde schapen).
- [2010] (Larensche Kunsthandel Amsterdam 17-10-1912) over jaarboekje.
- [2012] (13-11-1912) photografen van buste De Witt.
- (Amsterdam 28-11-1912) G. Sigling, fotograaf sedert 1880.
- [2016] (Laren 26-..-..) Otto van Tussenbroek, exposeren werk.
- [2018] (Laren Gooi 9-1-1913) Otto van Tussenbroek, tentoonstelling 22/12-5/1.
- ...to lend picture Fenatius Fortunatus.... (Royal Academy).
- schilderij Willem de Zwart.
- [2022] (Anna Alma Tadema 13-1-1913 St John's Wood).
- [2026] (Rotterdam 3-2-1913) O. van Tussenbroek 'De seine brug'.
- [2027] M.G. van Dommelen, Torenstraat 24, Dordrecht.
- [2025] (Laren 15-1-1913) van Tussenbroek.
- [2029] (Dordrecht 18-1-1913) A.W.P. Korndorffer, concierge D.M.
- J.F. Jonkers / schilderij H. Ravesteijn.
- [2032] (Laren 16-2-1913) C.A. v.d. Willigen, exposeren.
- Henri Hagemeijer 19-3-1913 / Isaac Israels De Trommelaarster.
- (Laren 7-3-1913) C.A. v.d. Willigen.
- [2037] schilderij Abraham van Strij, geb. Dordrecht 31-12-1753, overl. 1826 / Gerard v.d. Heijden, Breda.
- [2046] (2-6-1913) Mary Reid, p/a dr A.W. Visser, Krakeweg 14, Groningen.
- [2062] (Brussel 15-9-1913) exposeren museum E. Boonen, 137 avenue Albert.
- [2063] Tollens, fotograferen van schilderijen 1-9-1913.
- KRANT National Bruxellois 30-10-1913.
- [2074] Brussel 14-10-1913, E. Boonen.
- [2080] (Larensche Kunsthandel nov. 1913) LIzzy Ansingh, schilder.
- [2083] (Overveen 12-11-1913) G.W. Dijsselhof.

Laatst gewijzigd: februari-mei 2006