Aanmelden | Contact
Zoeken

Verzameling van Vier en tachtig Stuks Hollandsche Schepen


geteekend en in koper gebragt door G. Groenewegen, 1789
te Rotterdam, bij J. van den Brink, Noordblaak, D. 295
(facsimile)



A 2. een Hooij Schip
A 3. een Kof Schip
A 4. Oostindisch Compagnie Schip
A 5. een Boot Schip
A 6. een een mast Koopvaardij Hoeker
A 7. een Smak Schip
A 8. Admiraliteits Jagt
A 9. een Friese Turf Tjalk
A10. een Zeeuws Beurt Schip
A11. een Vis Hoeker
A12. een Pink of Zijdse bom ter koopvaardij vaarende
B 1. een Zijdse-bom
B 2. een Turf Schip zijnde een venus
B 3. een Water schip Zout water voor de Zoutkeeten halende
B 4. een Vis-Schuijt sijnde een Zwartewaale Gaffelaar
B 5. een eenmast koopvaardij Hoeker
B 6.een Schol schuit
B 7. een Hoeker met een Barkentijns tuijg
B 8. een Poon
B 9. een Damlooper
B10. een Gaffel schip
B11. een Kof schip
B12. Staaten Jagt
C 1. Barkentijn Zeijlende van de wind
C 2. Barkentijn of Brik Zeijlende bij de wind
C 3. Snaauw schip Zeijlende voor de wind
C 4. Snaauw schip overslaag gaande
C 5. Fregat Zeijlende voor de wind
C 6. Fregat leggende ten anker
C 7. Pink schip leggende ten Anker
C 8. Driemast Hoeker Zeijlende voor de wind
C 9. een mast Galijoot schip
C10. Drie-mast Galijoot Zeijlende bij de wind
C11. een Smakje of Tijalk met een Ferry tuig
C12. Groenlandvaarder uit zie gekomen bezig met lossen
D 1. Driemasthoeker dienende voor Buisconvoijer
D 2. Vlaardinger buis die Schiet of zijn Vleet in zee zet
D 3. Buis die zijn vleet inhaalt. Haring vangt en aan de Jager seijnt
D 4. Enkhuijzer buis die zijn vleet inhaalt en Haring vangt
D 5. Jager die na huis zeijlt met nieuwen haring
D 6. Hoeker die om Cabbelijauw vist met de Kol
D 7. IJlandsvaarder vissende met de Kol met zijn zeijl aan de wenk
D 8. Hoeker die zijn Beug uit zeilt met een Vuiije Zeijl
D 9. Hoeker die zijn Beug inzeilt en Cabbelijaauw vangt
D10. Zwartewaalse gaffelaar die zijn Beug uitzeilt
D11. Schol schuit die zijn Korde uitzeilt
D12. Scol Schuit die zijn Korde inhaalt
E 1. Advies Jacht de Snelheit, zeijlende van de wind
E 2. Jacht van Gecommitteerde Raaden zeijlende van de wind
E 3. Hoeker zijn zeilen drogende
E 4. Smak onder zeijl gaande
E 5. Kof zeijlende bij de wind
E 6. Koopvaardij-buijs Zeijlende bij de wind
E 7. Barkentijn Zeijlende bij de wind
E 8. Boot Schip zeijlende voor de wind
E 9. Pink drijvende
E10. een Kat of houthaalder zijn Anker opwindende
E11. Groenlandsvaarder zeijlende van de wind
E12. O:I:Comp schip candia zeijlende bij de wind
F 1. een Poon met een Paviljoen
F 2. een Kraak
F 3. een Keulenaar of Sammercus
F 4. een Boeijer
F 5. een Heijnst
F 6. een Snik
F 7. een Turfschuit met een Emmerzeijl
F 8. een Schokker
F 9. een Beurtschip
F10. een Friese praam
F11. een Jacht met een bezaanzeijl
F12. een Veerpont
G 1. Kraak aan de grond
G 2. Visschers Pinkje op 't strand
G 3. Garnaat of botvissertje aan de grond bezig met schoon maken
G 4. Zeeuws Beurtman zittende te banke of schoon te maken
G 5. Fregat aan de grond zijn stengen neer
G 6. Fregat dat ligt te Kielen
G 7. Kof die ligt te Kielen
G 8. Kanonneer boot zeijlende bij de wind
G 9. Oorlogs-brik ten anker zijn zeilen drogende
G10. Oorlog Schip met ligters of kameelen op zijde
G11. Oorlogs Fregat ten anker zijn groote steng neer
G12. Brabandsch beurt-schip met een Paviljoen zeijlende bij de wind

Laatst gewijzigd: januari 2003