Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 9

DOSSIER 151
(Fotoatelier) Th. Breemer, gevestigd te Dordrecht (Zie dossier 17449)

INHOUD.
  • A. 13-04-1921 Eerste Inschrijving
  • B. 26-11-1946 Aanvulling bedrijf
  • C. 26-11-1946 Kapitaalopgave
  • D. 13-02-1967 Opgave betr. overdracht der zaak

A. (13-04-1921)

1a. Handelsnaam, waaronder de zaak gedreven wordt: Th. Breemer
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: Boekhandel (boek en Kantoorboekhandel, leesbibliotheek (Zie akteletter b))
1c. Gemeente/straat/Huisnummer waar de zaak resp. het filiaal of het bijkantoor, waaromtrent de opgaaf strekt, gevestigd is: Dordrecht, Steegoversloot 46-48
1d. Tijdstip van vestiging: 15 Mei 1917

2. Naam van den Eigenaar: Theodorus Breemer, geb. Rotterdam 15 Januari 1898, Steegoversloot 48, Dordrecht (Zie akteletter d)(Zie dossier Dordtse Boek- en papierhandel v.h. Fa. Wed. Plancken, Dordrecht, Doss. 17449)

3a. is de eigenaar gehuwd onder huwelijksche voorwaarden ? Ongehuwd.

(aangever: Theodorus Breemer, Steegoversloot 48, Dordrecht, eigenaar, 13-4-1921 (zie akteletter d))

Laatst gewijzigd: januari 2017 (foto's: K. v.d. Vaart)