Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 54

DOSSIER 1086
fa. J.H. Bouman & Zonen, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 30-05-1921 eerste inschrijving
  • B. 24-03-1924 uittreding vennoot; wijziging bepaling rechten van derden
  • C. 23-02-1927 procuratiehouder
  • D. 03-04-1928 uittreding vennoot
  • E. 03-07-1928 ontbinding vennootschap
  • F. 03-07-1928 nieuwe vennootschap
  • G. 22-08-1932 kapitaalsopgave
  • H. 19-10-1932 faillietverklaring
  • I. 06-11-1933 beeindiging faillissement
  • J. 31-12-1936 ambtshalve opheffing

A. (30-05-1921)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Fa. J.H. Bouman & Zonen
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: stoomhoutwarenfabriek, zagerij & Houthandel
1c. Gemeente, straat, huisnummer: 's-Gravendeelschedijk 26
1d. Tijdstip van aanvang: 1904
1e. Tijdstip van het einde: van jaar tot jaar.

Vennoot:
- Johannes Hendrikus Bouman, geb. Dordrecht 25-11-1860, Weeskinderendijk 87/Krommedijk 19;
- Johannes Josinus Bouman, geb. Dordrecht 1-1-1885, Weeskinderendijk 89;
- Rokus Bouman, geb. Dordrecht 9-8-1886, 's-Gravendeelschedijk 24
- Hendrik Bouman, geb. Dordrecht 11-4-1893, Krommedijk 5;
- Cornelis Bouman, geb. Dordrecht 14-7-1895, Singel;

3. Wat bevat de akte van Vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
Voor bedragen boven f 500 is hadnteekening alle vennooten vereischt. Alle vennooten zijn ten volle aansprakelijk elk voor 1/5 der schulden en baten.

(aangever: J.J. Bouman, Weeskinderendijk 89, vennoot, Dordrecht 3 Mei 1921)

Laatst gewijzigd: oktober 2011.