Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 59

DOSSIER 1179
Firma Gebrs. Dicke (zie ook dossier 13842, nieuw dossier 20024)

INHOUD.
  • A. 31-05-1921 eerste opgaaf
  • B. 28-08-1922 firma ontbonden
  • C. 28-08-1922 nieuwe opgave
  • D. 17-10-1946 adreswijziging
  • E. 26-02-1947 aanvulling bedrijf en adreswijziging
  • F. 26-02-1947 de Groothandel in kruidenierswaren en aanverwante artikelen overgedaan aan de Heeren N. Dicke en C.H. Ligthart die dit bedrijf als Venn. o/f. voortzetten onder den naam Grossierderij Dicke
  • G. 12-05-1955 Bedrijf ingebracht in de nieuw opgericht Vennootschap onder Fa. Fa. Itz-Dicke

A. (31-05-1921)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Firma Gebroeders Dicke
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: winkeliers in koloniale waren
1c. Gemeente, straat, huisnummer, Prinsenstraat 3
1d. Tijdstip van aanvang der vennootschap: 1 Februari 1906
1e. Tijdstip van het einde der vennootschap: onbepaald, met drie maanden opzegging

Vennoten:
Carel Matthijs Dicke, geb. Dordrecht 24-2-1853, Prinsenstraat 33, ongehuwd;
Carel Matthijs Dicke, geb. Dordrecht 28-10-1884, Prinsenstraat 33, gehuwd onder huwelijksche voorwaarden met gemeenschap van winst en verlies;

7a. Wordt de handelszaak gedreven met behulp van geleende gelden, verkregen door de uitgifte van schuldbrieven? Neen.

(aangever: Carel Matthijs Dicke, Prinsenstraat 3, beheerend vennoot, 30-5-1921)

Laatst gewijzigd: maart 2011.