Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 61

DOSSIER 1222
Firma Willem van Twist, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 01-06-1921 Eerste inschrijving
  • B. 10-05-1928 uitbreiding bedrijf
  • C. 30-10-1931 omzetting in een N.V. (zie doss. 8656)

A. (01-06-1921)

Handelsnaam: Firma Willem van Twist
Soort bedrijf: stalhouderij, verhuizingen, sleeperij, auto-verhuurinrichting (en autogarage)
Gemeente: Dordecht, Varkenmarkt 4
Aanvang: 1 Januari 1906 voor den tijd van 5 jaren en wordt na dezen termijn, bij gebreke van schriftelijke opzegging stilzwijgend telkens voor den tijd van 5 jaren verlengd

Vennoten:
* Willem van Twist, Steegoversloot 81, geb Dordrecht 17-5-1866.
* Izaäk van Twist, Wilgenbosch 2, geb Dordrecht 21-7-1867.

Akte van vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
(doorgehaald) Ieder der vennooten is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden en met den naam der firma te ondertekenen. De toestemming en de onderteekening van beide vennooten wordt echter gevorderd tot het huren, verhuren, aankoopen en verkoopen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van verbintenissen, van borgtocht, het sluiten van dadingen en het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Handelszaak filialen ? Geene.
Uitgifte schuldbrieven ?Nee.

(aangever: Willem van Twist, Steegoversloot 81, Dordrecht (firmant), Dordrecht, den 31 Mei 1921)

Laatst gewijzigd: maart 2011.