Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 70

DOSSIER 1368
Blussé & van Braam's Boekhandel, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 03-06-1921 eerste inschrijving
  • B. 03-06-1921 bijv. Nederl. Staatscourant
  • C. 13-06-1921 wijziging adres
  • D. 24-04-1924 6 maand opgaaf
  • E. 24-04-1924 wijziging v.d. Handelszaak gesloten Kapitaal
  • F. 14-12-1925 handelszaak in liquidatie getreden
  • G. 04-02-1929 opheffing liquidatie

A. (03-06-1921)

1a. Naam der Vennootschap: Blussé & v. Braam's Boekhandel
1b. Plaats van vestiging der vennootshap: Dordrecht
1c. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: boekhandel
1d. Gemeente, straat en huisnummer waar de zaak, het filiaal of bijkantoor, waaromtrent de opgaaf strekt, gevestigd is: Voorstraat 218, Dordrecht (Wijnstraat 123)
1d. Dagtekening der Nederlandsche Staatscourant, waardoor de acte van oprichting is openbaar gemaakt: 14 Augustus 1912

Opgaaf omtrent Bestuurders en Commissarissen:
Francois Augustus Verbeek, geb. Amsterdam 7-9-1882, Voorstraat 318 (Wijnstraat 123), directeur.
Wilhelmus Petrus van Stockum, geb. Den Haag 17-1-1848, Juliana van Stolberglaan 43 te Den Haag, pres. commissaris
Charles Thors, geb. Amsterdam 5-3-1877, Weteringsstraat 127 te Amsterdam, commissaris

3a. Hoeveel bedraagt het Maatschappelijk Kapitaal? f 30.000.
3b. Welk bedrag is van het Maatschappelijk Kapitaal geplaatst? f 26.000.
3c. Hoeveel is van het Maatschappelijk Kapitaal gestort? f 26.000.

4a. Wordt de Handelszaak gedreven met behulp van geleende gelden, verkregen door de uitgifte van schuldbrieven? Ja.
4b. Aantal en bedrag van ieder der in omloop zijnde schuldbrieven, het onderpand en het bedrag ten honderd, in het jaar, van de verschuldigde rente: 28 obligaties ad f 1000 renterende 5%;

6a. Heeft de vennootschap filialen of bijkantoren in het Rijk in Europa? Neen.
(aangever: F.A. Verbeek, Voorstraat 218, directeur, Dordrecht 2 Juni 1921)

Laatst gewijzigd: augustus 2011.