Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 73

DOSSIER 1421
Naaml. Venn. Sleepboot Mij. Zeeland, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 06-06-1921 eerste inschrijving.
  • B. 06-06-1921 Bijv. Ned. Staatscourant.
  • C. 11-08-1927 adreswijziging.
  • D. 10-12-1942 besluit tot liquidatie.
  • E. 10-12-1942 liquidateur.

A. (06-06-1921)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: N.V. Sleepboot Mij. Zeeland
1b. Plaats van vestiging der Vennootschap: Dordrecht
1c. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: exploitatie sleepboot
1d. Gemeente, straat, huisnummer: Boomstraat 23 Dordrecht
1e. Dagtekening der Ned. Staatscourant: 12 Januari 1910 no. 9

Bestuurders en commissarissen:
Pieter Adriaan Hoogenboezem, geb. Rotterdam 17-1-1879, directeur, Buitenwalevest 12, Boomstraat 23.
Dirk Hoogenboezem, geb. Dordrecht 12-1-1891, commissaris, Boomstraat 23.

3a. Hoeveel bedraagt het Maatschappelijk kapitaal: f 22000.
3b. Welk bedrag is van het Maatschappelijk kapitaal geplaatst: f 12000.
3c. Hoeveel is van het Maatschappelijk kapitaal gestort: f 12000.

(aangever: P.A. Hoogenboezen, Buitenwalevest 12, directeur, Dordrecht den 25 April 1921)

Laatst gewijzigd: oktober 2011