Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 90

DOSSIER 1749
Gebr.s Bischoff's Kleedingmagazijn (in liq.)


INHOUD
  • A 13-06-1921 eerste inschrijving
  • B 19-11-1921 statuten
  • C 09-08-1923 wijziging i/d handelszaak gesloten kapitaal
  • D 14-10-1925 vertiging filiaal
  • E 12-05-1930 verstiging filiaal
  • F 31-12-1938 overlijden commissaris
  • G 16-03-1939 statutenwijziging
  • H 19-12-1939 in liquidatietreding N.V.
  • I 20-02-1940 statuten betr. nieuwe N.V. (zie dossier 10856)

A. (13-06-1921)

Naam der Vennootschap: Gebrs. Bischoff's Kleedingmagazijn (in liquidatie)
Soort van bedrijf : heeren kleedingmagazijn
Plaats van vestiging der Vennootschap: Voorstraat 282, Dordrecht
Dagteekening der Nederlandsche Staatscourant: 13 december 1913 (No. 292) [6 Maart 1939 No. 46 (zie akteletter g)]

Opgaaf omtrent Bestuurders en Commissarissen:
Simon Johannes Joseph Crone, directeur, Voorstraat 282 te Dordrecht, geb. Alkmaart 24-8-1884;
Wilhelm Bischoff, pres.-commissaris, Stationstraat 2 (Zaandam), geb. Huckelrieden 18-3-1871;
Johanna Alberta Maria Odijk weduwe Johann Bernard Heinrich Bischoff, commissaris, Wipstrikkerallee 76 te Zwolle, geb. Alkmaar 10-12-1868;

Maatschappelijk kapitaal: f 90.000 (later f 200.000)
Geplaatst Maatschappelijk kapitaal: geheel (later f 90.000)
Gestort Maatschappelijk kapitaal: geheel (later f 90.000)
Gedreven met geleende gelden? Neen.
Filialen of bijkantoren? Neen.

(aangever: S.J.J. Crone, Dordrecht, Voorstraat 282, 20-4-1921)

Laatst gewijzigd: maart 2011