Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 92

DOSSIER 1770.
Wed. A. van Strij & Zoon, gevestigd te Dordrecht. (nieuw dossier 38171, 38172 en 38173)

INHOUD.
 • A 13-06-1921 eerste inschrijving
 • B 01-05-1930 overlijden mede-eigenaar
 • C 16-09-1948 overlijden eigenaar
 • D 16-09-1948 nieuwe eigenaar
 • E 16-09-1948 gevolmachtigde
 • F 19-01-1959 overlijden eigenaar
 • G 19-01-1959 nieuwe eigenaar
 • H 14-09-1965 aanvulling bedrijf
 • I 23-02-1968 vestiging filiaal
 • J 27-08-1968 opgave betr. opheffing filiaal
 • K 06-05-1971 overlijden eigenaar
 • L 06-05-1971 nieuwe eigenaresse
 • M 06-05-1971 gevolmachtigde
 • N 06-05-1971 kapitaalsopgave
 • O 18-11-1971 adreswijzigingen
 • P 05-11-1973 aanvulling bedrijf enz<
 • Q 14-11-1975 bedrijf is gebracht in een nieuwe opgerichte besloten Vennootschap onder de naam Van Strij Schilders- en Afwerkingsbedrijf N.V. (zie dossier 38171)

A. (13-06-1921)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Wed. A. van Strij en Zoon
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: schildersbedrijf (later autospuitbedrijf, kleinhandel in verf, behang en aanverwante artikelen)
1c. Gemeente/Straat/Huisnummer, waar de zaak resp. het filiaal of het bijkantoor waaromtrent de opgaaf strekt, gevestigd is: Varkenmarkt 52 (later54, 72-74)
1d. Tijdstip van vestiging: anno 1900 (30 dec 1971)
2a. Naam van den eigenaar: Wed. A. van Strij, geb.
2b. Voornamen (voluit): Theresia Borman de Munck
2c. Woonplaats, straat en huisnummer: Varkenmarkt 54, Dordrecht
2d. Geboorteplaats : Rotterdam
2e. Geboortedatum: 26 Maart 1859
2f. Nationaliteit : Nederland
2g. Handteekening : Wed. A. van Strij & Zoon.

Mede-eigenaar: Willem William van Strij, Varkenmarkt 52(54), geb. Dordrecht 6-10-1883 (voor de helft eigenaar)
9b. Filiaal : Alblasserdam, klein Industrie terrein, Fa Wed. A. van Strij en Zn (bedrijf en autospuitbedrijf)

(aangever: Wed. A. van Strij, Varkenmarkt 54, 13-6-1921)

Laatste gewijzigd: maart 2011