Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 98

DOSSIER 1888
Firma A. Mak, gevestigd te Dordrecht. (zie nieuwe dossier no. 20099)

INHOUD
.
  • A. 13-06-1921 eerste inschrijving
  • B. 24-06-1924 vennootschap ontbonden
  • C. 24-06-1924 de zaak te Dordt wordt voortgezet (zie akteletter c)
  • D. 01-11-1925 toevoeging is uitgeoefend bedrijf
  • E. 05-12-1935 echtscheiding
  • F. 18-03-1938 adres- en bedrijfswijziging
  • G. 10-06-1955 omzetting in Naaml. Venn.

A. (13-06-1921)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Fa. A. Mak
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: veilingmeesters
1c. Gemeente, straat, huisnummer: Vischstraat 17, Dordrecht
1d. Tijdstip van aanvang der vennootschap: 1899
1e. Tijdstip van het einde der vennootschap: Tijdstip van: ongepaald

Vennoten:
Simon Jacobus Mak van Waaij, geb. Dordrecht 17-5-1875, v. Baarlestraat 81 (Amsterdam)
Anthonie Mak van Waaij, geb. Dordrecht 20-2-1881, v. Beverenstraat 11 (Dordrecht)

3. Wat bevat de akte van Vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
Beide vennooten zijn bevoegd namens de Vennootschap te teekenen.

Bovendien in te vullen, wanneer de opgaaf een filiaal of bijlantoor betreft van eene Handelszaak, wier hoofdzetel binnen het Rijk in Europa gevestigd is.
Beheerder: Simon Jacobus Mak van Waaij, geb. Dordrecht 17-5-1875, van Baarlestraat 81 (Amsterdam) (hoofdzetel: Vischstraat 17 te Dordrecht)

(aangever: A. Mak van Waaij, Corn. van Beverenstraat, Dordrecht, vennoot, 8-6-1921)

Laatst gewijzigd: maart 2011