Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 152

DOSSIER 3004
Dordtsche Glas & Verfhandel van Elzelingen & Reitsma, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.

  • A. 24-11-1921 eerste inschrijving
  • B. 21-01-1924 wijziging uitgeoefend bedrijf
  • C. 26-06-1925 uittreding vennoot en wijziging van den handelsnaam

A. (24-11-1921)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Dordtsche Glas-en Verfhandel van Elzelingen & Reitsma.
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: het koopen en verkoopen van glas en verfwaren en aanverwante artikel (en het uitoefenen van het schildersbedrijf zie akteletter b)
1c. Gemeente, straat, no: Lijnbaan 47, Dordrecht;
1d. Tijdstip van aanvang der vennootschap: 1 december 1921
1e. Tijdstip van het einde der vennootschap: 1 december 1931

Vennooten:
* Teunis van Elzelingen, Lijnbaan 47 (Dordrecht), geb. Werkendam 25-12-1879;
* Paulus Adrianus van Wijnen, Nieuwstraat 75 (Dordrecht), geb. Sliedrecht 1-10-1878;
* Alexander Jan Reitsma, Emmastraat 22 (Dordrecht), geb. Beetgummermolen 19-1-1888;

3. Wat bevat de akte van Vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
De vennooten Elzelingen en Reitsma zijn bevoegd ten name der vennootschap te handelen voor haar gelden uit te keeren en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en met den naam der firma te onderteekenen.
De handteekening van alle drie de vennooten, dus ook die van den vennoot van Wijnen wordt vereischt voor het doen van aan- of verkoopen, het afgeven, accepteren, enclosseren en voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier boven een bedrag en f 10.000 in eens, tot het huren, aankoopen, vervreemding van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het aangeven van verbintenissen van borgtocht, het sluiten van dadingen en het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

(aangever: Teunis van Elzelingen, Lijnbaan, vennoot, Dordrecht den 22-11-1927)

Laatst gewijzigd: mei 2011