Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 327

DOSSIER 6567.
Naaml. Venn. Sodafabriek voorheen Jos. Franken, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A 26-01-1926 eerste inschrijving
  • B 16-05-1927 uittreding directeur, kantoor verplaatst naar Rotterda
  • C 16-05-1927 nieuwe directeur

A. (26-1-1926)

Naam der Vennootschap: N.V. Sodafabriek voorheen Jos. Franken Fzoon
Plaats van statutaire vestiging : Tilburg
Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend : Sodafabricage
Gemeente/straat en no. : Bomkade 5 te Dordrecht
Dagteekening en nummer der Nederlandsche Staatscourant : 7 Dec. 1925 No. 237

Bestuurders en commissarissen:
Johannes van der Graaf, directeur, Bomkade 5 (Dordrecht), geb. Dordrecht 14-7-1879

Maatschappelijk kapitaal : f 25.000
Geplaatst maatschappelijk kapitaal : f 5.500
Gestort maatschappelijk kapitaal : f 5.500

(naam aangever: N.V. Sodafabriek v/h Jos. Franken Fzn, Bomkade 5, directeur (Dordrecht den 21 jan 1925), J. van de Graaf (directeur))

Laatst gewijzigd: maart 2011