Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 363

DOSSIER 7277
Bischoff's Manufacturenhandel, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 23-05-1927 eerste opgaaf
  • B. 07-05-1928 opgave handelsnaam filialen
  • C. 16-07-1934 opheffing filialen
  • D. 02-03-1937 adreswijzigingen
  • E. 02-03-1937 in liquidatie treding

A. (23-05-1927)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Bischoff's Manufacturenhandel (in liquidatie)
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: handel in manufacturen
1c. Gemeente, straat, huisnummer: Voorstraat 232 en 236
1d. Tijdstip van aanvang der vennootschap: juni 1911
1e. Tijdstip van het einde der vennootschap: juni 1936

Vennooten:
* Wilhelm Bischoff, geb. Huckelrieden (Duitsland) 18-3-1871 (genaturaliseerd 9-11-1917), Stationstraat 2 te Zaandam/Krullenlaan 15 te Bloemendaal;
* Wihelmus Nicolaas Antonius Klawer, geb. Zutphen 1-10-1883, Voorstraat 236 te Dordrecht (Jan Toebbacklaan 37, Naarden);

3. Wat bevat de akte van Vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
W.N.A. Klawer is gerechtigd de benoodigde handelsgoederen voor de zaak te koopen en te verkoopen. Voor tijdige betaling dezer goederen is voldoende kapitaal aanwezig.
W. Bischoff is voor tijdige betaling der handelsschulden mede aanprakelijk, indien de afgegeven orderbrieven door hem geteekend zijn.
Voor het koopen, verkoopen en huren of verhuren van onroerende goederen, is de handteekening van beide vennooten noodzakelijk.

6a. Heeft de Handelszaak filialen of bijkantoren in het Rijk in Europa?
6b. Gemeente, straat en huisnummer
* Dordrecht, de Genestetstraat 39 (Mag. de Duif)
* Dordrecht, Joh. Spaanstraat 19 (fa. H. Berlage)
* Dordrecht, Voorstraat 24 (fa. H. Berlage)

(aangever: W.N.A. Klawer, Dordrecht Voorstraat 236, vennoot, Dordrecht den 26 april 1927)

Laatst gewijzigd: maart 2011