Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 414

DOSSIER 8306.
Commanditaire Vennootschap Firma Johan Liveu
, gevestigd te Dordrecht. (in liquidatie)

INHOUD.
  • A. 14-04-1930 eerste opgaaf
  • B. 12-06-1931 in liquidatie treding vennootschap
  • C. 30-12-1931 kapitaalsopgave

A. (14-04-1930)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Commanditaire Vennootschap Firma Johan Liveu
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: grossierderij in wollen garens enz.
1c. Gemeente, straat en huisnummer : Grootekerksbuurt 33, te Dordrecht
1d. Tijdstip van vestiging:  1 October 1929.

Beheerend vennoo
t: Thomas Boersma, Vleeshouwerstraat 5, geb. Wolvega 30-5-1905
Vennoten bij zijde van geldschieting:
a. Aantal : een
b. Nationaliteit : Nederlandsche
c. Land der inwoning: Nederland
d. Bedrag der gelden : f 15.000
e. Bedrag van het commanditaire kapitaal: f 15.000
f. Aantal der aandelen : 15
g. Bedrag der aandelen : f 1000
h. Bedrag van het geplaatst kaptiaal : f 15.000

(aangever: Th. Boersma, Dordrecht, beheerend vennoot, 17 april 1930)

Laatst gewijzigd: maart 2011