Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 416

DOSSIER 8349
Dameshoedenmagazijn Trossel, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 28-05-1930 eerste opgaaf
  • B. 08-02-1937 faillietverklaring
  • C. 02-12-1937 beeindiging faillissement

A. (04-06-1930)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Dameshoedenmagazijn Trossel
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: dameshoedenmagazijn
1c. Gemeente, straat, huisnummer: Voorstraat 375-377
1d. Tijdstip van vestiging: 1 Januari 1930
Eigenaar: Jan Hermanus Trossel, geb. Dordrecht 29-6-1889, Korte Scheidingsweg 19

3a. Is de beheerende vennoot gehuwd onder huwelijksche voorwaarden?
In gemeenschap van goederen gehuwd.
6. Vennooten bij wijze van geldschieting:
a. Aantal : één
b. Nationaliteit : Nederlander
c. Land der inwoning: Nederland
d. Bedrag der gelden de welke hij heeft ingebracht: f 1378 727/101 gedaan

(aangever: J.H. Trossel, Korte Scheidingsweg 19, beheerend vennoot, Dordt den 27 Mei 1930)

Laatst gewijzigd: maart 2011