Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 416

DOSSIER 8349
Dameshoedenmagazijn Trossel, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 28-05-1930 eerste opgaaf
  • B. 08-02-1937 faillietverklaring
  • C. 02-12-1937 beeindiging faillissement

C. (02-12-1937)


Opgaaf van Dameshoednemagazijn Trossel, gevestigd te Dordrecht.

Het faillissement van den heer J.H. Trossel is dd. 23 Nov. 1937 geeindigd door verbindend worden der eenige uitdeelingslijst (Ned. Staatscrt Nr. 228, dd. 25 November 1937))

(aangever: Mr. K.N. Korteweg, Bleekersdijk 2, als curator, Dordrecht 2 December 1937)


NB.
- modemagazijn J. Trossel, Voorstraat 375, hoeden;
[bron: Dordrechtsche courant 29-6-1918]

- Magazijn J. Trossel
plaats van vestiging Dordrecht
dossiernummer DO-002096 /109

- dameshoeden-magazijn Trossel;
[bron: Dordrechtsche courant 29-3-1935]

- failliet verklaard J.H. Trossel, Korte Scheidingsweg 19, Dameshoedenmagazijn Trossel aan de Voorstraat 375;
[bron: Dordrechtsche courant, 21-1-1937]

- NIEUW INGESCHREVEN ZAKEN
* Dameshoedenmagazijn J. Trossel, Voorstraat 375/377, Dordrecht. Eigenaar: J.H. Trossel;
[bron: Dordrechtsche courant 13-12-1937]

- Dameshoedenmagazijn J. Trossel
plaats van vestiging Dordrecht
dossiernummer DO-010297 /502

- magazijn Trossel, Voorstraat West 375-377;
[bron: Dordrechtsche courant, 5-1-1940]

Laatst gewijzigd: maart 2011