Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 430

DOSSIER 8636
C. v/d Heuvel's Grint & Zandhandel, gevestigd te Dordrecht. (zie nieuwe opgave dossier no. 11356)

INHOUD
.
  • A. 22-09-1931 eerste opgaaf
  • B. 26-03-1935 adreswijziging
  • C. 22-09-1937 overdracht afd. Scheepsbevrachting (zie dossier 10245)
  • D. 24-11-1941 omzetting zaak in venn. o/fa. (zie dossier 11356)

A. (02-02-1972)

1a. Handelsnaam, waaronder de onderneming wordt gedreven: C. v/d Heuvel's Grint & Zandhandel
1b. Soort van bedrijf, dat wordt uitgeoefend: grint & zandhandel en scheepsbevrachting
1c. Gemeente, straat en huisnummer: Prinsenstraat 38 (Achterhakkers 10)
1d. Tijdstip van vestiging der onderneming: 1927
Eigenaar: Cornelis van den Heuvel, geb. Sliedrecht 3-8-1883, Prinsenstraat 38 (Achterhakkers 10)

3a. Is de eigenaar gehuwd onder huwelijksche voorwaarden, waarbij het geel of gedeeltelijk van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt afgeweken? Neen.
3b. Hoe luiden in bevestigend geval de bepalingen der huwelijksche voorwaarden? Geen.
4a. Zoo de eigenaar den leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt, op welken datum en op welke wijze werd hij bevoegd verbintenissen aan te gaan? Meerderjarig.
4b. Welke bepalingen zijn bij de bevoegdheid, bedoeld sub a gemaakt? Geen.
5a. Behoort de handelzaak aan eene openbare koopvrouw in den zin van Art. 168 van het Burgelijk Wetboek? Neen.
5b. Op welk tijdstip heeft de man aan haar toestemming verleend om als openbare koopvrouw op te treden? Geen.
5c. Welke bepalingen heeft de man daarbij gemaakt? Geen.
6a. Zoo één andere persoon mede-eigenaar der zaak is:
6b. Familienaam van dne mede-eigenaar: Neen.

12. De eigenaar is reeds ingeschreven in het Handelsregister te Dordrecht onder Dossier No. 7569.

(aangever: C. van den Heuvel, Prinsenstraat 38 (Dordrecht), eigenaar, Dordrecht den 21 september 1931)

Laatst gewijzigd: maart 2011