Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 473

DOSSIER 9621
IJspoederfabriek 'H.O.B.A.', gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 05-04-1935 eerste opgaaf
  • B. 16-08-1935 ontbinding Vennootschap

A. (05-04-1935)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: IJspoederfabriek "HOBA"
1b. Soort van bedrijf, dat wordt uitgeoefend: produceeren van ijspoeder
1c. Gemeente/straat/huisnummer: Voorstraat 83
1d. Tijdstip van aanvang der vennootschap: 1 maart 1935
1e. Tijdstip van het einde der vennootschap: -

Vennoten:
Teunes Pieter Barendrecht, geb. Dordrecht 10-10-1891, Tesselschadestraat 13 (Dordrecht).
Johan den Hollander, geb. Dordrecht 8-5-1910, Slagveld 59 (Zwijndrecht).

3. Wat bevat de akte van vennootschap ter bepaling van de rechten van derden.
Geen acte opgemaakt. Ieder der vennooten is hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen.

(aangever: J. den Hollander, Slagveld 59 (Zwijndrecht), 5-4-1935)

Laatst gewijzigd: maart 2011