Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 507

DOSSIER 10415
Trust- en Administratiekantoor Wolwevershaven N.V. (in liquidatie), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 23-03-1938 eerste opgaaf
  • B. 03-06-1941 uittr. wrn. dir. en commissaris
  • C. 03-06-1941 nieuwe commissaris
  • D. 14-02-1950 N.V. in liquidatie getreden
  • E. 14-02-1950 liquidateur
  • F. 14-02-1950 plan van uitkering
  • G. 11-04-1950 beeindiging liquidatie

F. (14-02-1950)


Opgaaf van de N.V. Trust- en Administratiekantoor "Wolwevershaven", gevestigd te Dordrecht.

PLAN VAN UITKEERING.
1. De liquide middelen der vennootschap belopen f 2.500
2. Alle crediteuren zijn voldaan.
3. De liquide middelen komen mitsdien toe aan aandeelhouders.
4. Het geplaatst kapitaal bedraagt f 2.500 zodat op de aandeelen het nominale bedrag zal worden uitgekeerd.

(aangever: mr. L. Salomons, liquidateur, 14-2-1950)

Laatst gewijzigd: maart 2011