Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 615

DOSSIER 13069
(Bouw-) en Aannemersbedrijf voorheen firma W. en C. van den Bosch, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
 • A. 29-01-1946 eerste opgaaf.
 • B. 12-02-1953 adreswijziging vennoot.
 • C. 18-03-1954 rechten van derden en wijziging naam.
 • D. 13-05-1955 uittreding vennoot.
 • E. 11-01-1956 opgave kantooradres.
 • F. 21-12-1956 Adreswijziging.
 • G. 27-12-1957 ontbinding vennootschap.
 • H. 27-12-1957 nieuwe opgave
 • I. 27-12-1957 kapitaalsopgave.
 • J. 27-02-1958 Faillietverklaring.
 • K. 01-02-1960 Opheffing bedrijf (form. R.)
 • L. 01-02-1960 Opheffing bedrijf (form. S.)

A. (29-01-1946)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: (Bouw-) en Aannemersbedrijf voorheen firma W. en C. van den Bosch
1b. Soort van bedrijf dat wordt uitgeoefend: aannemers van bouwwerken, betonwerken, onderhoudswerken enz;
1d. Gemeente, straat, huisnummer: Weeskinderendijk 135, kantooradres Prinsenstraat 42;
1e. Tijdstip van aanvang der vennootschap : 1 Juli 1945 (mei 1917);
1f. Tijdstip van het einde der vennootschap : onbepaald;

Vennoot:
* Wouter van den Bosch, geb. Hardinxveld 4-8-1882, Weeskinderendijk 135 (Hoogt 7);
* Pieter van den Bosch, geb. Hardinxveld 30-11-1905, Hoogt 13 (Prinsenstraat 42);
* Jan Busink, geb. Dordrecht 5-2-1908, Weeskinderendijk 135;

3. Wat bevat de akte van vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
Geen acte. Ieder der vennooten is hoofdelijk aansprakelijk voor alle handelingen door of namens de vennootschap aangegaan.

(aangever: W. v.d. Bosch, vennoot, Dordrecht den Januari 1946)

Laatst gewijzigd: oktober 2011