Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 647

DOSSIER 13908
Dordtsche Handelsschool en Copiëerinrichting E.D.C.I. (annex Fotocopieerinrichting), gevestigd te Dordrecht.

INHOUD.
  • A. 29-03-1947 eerste opgaaf
  • B. 29-09-1961 aanvulling handelsnaam
  • C. 28-01-1983 ondern. opgeh.

A. (29-03-1947)

1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt: Dordtsche Handelsschool en Copiëerinrichting E.D.C.I. (annex Fotocopieerinrichting, zie akteletter b)
1b. Naam der vennootschap: idem
1c. Soort van bedrijf, dat wordt uitgeoefend: handelsschool en een Copiëerinrichting
1d. Gemeente/straat/huisnummer: Wolwevershaven 31 (later 39)
1e. Tijdstip van aanvang der vennootschap: 1 januari 1947
1f. Tijdstip van het einde der vennootschap: 31 December 1951 met stilzwijgende voortduring

Vennoten:
Johannes Jacob Valentgoed, geb. Leiden 19-9-1894, Wolwevershaven 31(39)
Jan Cornelis Pieter Verzeide, geb. Gouda 20-7-1907, Wolwevershaven 31(39)

3. Wat bevat de akte van vennootschap ter bepaling van de rechten van derden?
Ieder der vennooten is tot alle daden van beheer bevoegd en vermag de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, doch uitsluitend met betrekking tot gewone zaken van het bedrijf, De medewerking van beide vennooten is echter vereischt voor:
a. het aangaan van verbintenissen tot ene hooger bedrag dan f 2000;
b. het eischend of verwerend optreden in rechten;
c. het aangaan van dadingen ;
d. het ter leen opnemen van gelden bij anderen dan den gewonen kassier der vennootschap;
e. het aangaan van credieten of borgtochten;
f. het huren, verhuren, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken.

(aangever: J.J. Valentgoed en J.C.P. Verzeide, Wolwevershaven 31, vennooten, Dordrecht Febr. 1947)

Laatst gewijzigd: maart 2011