Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief 3.17.01.02
Inventarisnummer 833

DOSSIER 18932
Wed. W.H. van Grunderbeek (Mevr. J.P. Krijgsman-Catersels), gevestigd te Dordrecht (zie ook dossier 18933)

INHOUD

  • A. 06-01-1954 eerste opgaaf
  • B. 18-01-1955 overlijden eigenaar
  • C. 18-01-1955 nieuwe eigenaar
  • D. 07-01-1956 intrekking volmacht
  • E. 07-01-1956 nieuwe gevolmachtigden
  • F. 18-01-1963 naamswijziging
  • G. 18-01-1963 opgave betr. Huwelijkse voorwaarden
  • H. 06-10-1964 uittreding gevolmachtigde
  • I. 06-10-1964 nieuwe gevolmachtigde
  • J. 20-01-1973 ambtshalve opheffing

A. (06-01-1954)

Handelsnaam wed. W.H. van Grunderbeek (J.P.A. Krijgsman-Catersels)
Noordendijk 8, 12
Corr. adres: Bosb. Toussaintstraat 37
Vestiging zaak: 21-12-1953

Eigenaar:
Wilhelmus Hendrikus van Grunderbeek, Bosb. Toussaintstraat 37, geb. 's-Hertogenbosch 8-2-1880
Zaak namens de eigenaar door één gevolmachtigde wordt gedreven:
Rudolph Cornelissen, Noordendijk 8, (Cafe Het Noorden), geb. Dordrecht 28-7-1910 (Niet bevoegd iets op crediet te kopen noch iets op krediet te verstrekken op naam en voor rekening van de vergunninghoudster)

(naam van de aangever: W.H. van Grunderbeek, 6 januari 1954)

Laatst gewijzigd: maart 2011