Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief 3.17.01.02
Inventarisnummer 833

DOSSIER 18932
Wed. W.H. van Grunderbeek (Mevr. J.P. Krijgsman-Catersels), gevestigd te Dordrecht (zie ook dossier 18933)

INHOUD

  • A. 06-01-1954 eerste opgaaf
  • B. 18-01-1955 overlijden eigenaar
  • C. 18-01-1955 nieuwe eigenaar
  • D. 07-01-1956 intrekking volmacht
  • E. 07-01-1956 nieuwe gevolmachtigden
  • F. 18-01-1963 naamswijziging
  • G. 18-01-1963 opgave betr. Huwelijkse voorwaarden
  • H. 06-10-1964 uittreding gevolmachtigde
  • I. 06-10-1964 nieuwe gevolmachtigde
  • J. 20-01-1973 ambtshalve opheffing

G. (18-01-1963)


Opgaaf van mevr. J.P. Krijgsman-Catersels.

Bepalingen der huwelijkse voorwaarden, waarbij geheel of gedeeltelijk wordt afgeweken van de wettelijke gemeenschap, inzake het huwelijk A. Krijgsman met J.P. Catersels overgeschreven ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht dd 26-9-1962 onder Art 1 Tussen de echtelieden zal geen gemeenschap van goederen, welke ook bestaan een ook de gemeenschap van winst en verlies en die van vruchten en inkomsten is dus tussen hen uitgesloten.

(naam aangever: mevr. J.P. Krijgsman-Catersels, Adres: Bosb.Toussaintstraat 47, Hoedanigheid: eigenaresse, 18 januari 1963)

Laatst gewijzigd: maart 2011