Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief 3.17.01.02
Inventarisnummer 833

DOSSIER 18932
Wed. W.H. van Grunderbeek (Mevr. J.P. Krijgsman-Catersels), gevestigd te Dordrecht (zie ook dossier 18933)

INHOUD

  • A. 06-01-1954 eerste opgaaf
  • B. 18-01-1955 overlijden eigenaar
  • C. 18-01-1955 nieuwe eigenaar
  • D. 07-01-1956 intrekking volmacht
  • E. 07-01-1956 nieuwe gevolmachtigden
  • F. 18-01-1963 naamswijziging
  • G. 18-01-1963 opgave betr. Huwelijkse voorwaarden
  • H. 06-10-1964 uittreding gevolmachtigde
  • I. 06-10-1964 nieuwe gevolmachtigde
  • J. 20-01-1973 ambtshalve opheffing

I. (06-10-1964)


Opgaaf van mevr. J.P. Krijgsman-Catersels.

Maria Anja van der Laan gehuwd met G. Strating, gevolmachtigde, Noordendijk 12, geb. Winschoten 19 maart 1922.
(niet bevoegd iets op crediet te kopen of te verstrekken op naam voor rekening van de vergunninghoudster)

(naam aangever: mevr. J.P. Krijgsman-Catersels, Adres: Bosb.Toussaintstraat 47, Hoedanigheid: eigenaresse/vergunninghoudster, 6 oktober 1964)

Laatst gewijzigd: maart 2011