Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1052

DOSSIER 24465
J.J. Bouman, gevestigd te Dordrecht.

INHOUD
.
  • A. 04-06-1960 eerste opgaaf
  • B. 16-03-1961 aanvulling bedrijf enz
  • C. 28-02-1962 adreswijziging: aanvulling bedrijf
  • D. 06-05-1967 aanvulling bedrijf
  • E. 29-12-1971 wijziging bedrijf, adreswijziging
  • F. 02-10-1972 opgave betr. opheffing der zaak

A. (04-06-1960)

1a. Handelsnaam waaronder de onderneming gedreven wordt: J.J. Bouman
1b. Omschrijving van het bedrijf dat wordt uitgeoefend: verkoop en verhuur van piano's (kleinhandel in andere muziekinstrumenten dan piano's; kleinhandel in bladmuziek en grammofoonplaten)
1c. Gemeente, straat, huisnummer: Oranjelaan 51 (Singel 333, Voorstraat 415 (winkel), Titanlaan 5)
1d. Tijdstip van vestiging der onderneming: v.a. april 1959
1e. Tijdstip van voortzetting door de tegenwoordige eigenaar: -.

Eigenaar:
- Johannes Josinus Bouman, geb. Dordrecht 12-7-1927, Oranjelaan 51 (corr. adres; Singel 333, Titanlaan 5);

3a. Is de eigenaar gehuwd onder huwelijkse voorwaarden?
Ja.
Artikel I. Tussen de echtelieden zal geen gemeenschap van goederen welke ook bestaan ook de geemenschap van winst en verlies en die van vruchten en inkomsten is dus tussen hen uitgesloten.
Artikel 2 enz enz.
7 April 1954 onder no. 413. Griffie Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht

(aangever: J.J. Bouman, Oranjelaan 51, eigenaar, Dordrecht 3 Juni 1960).

Laatst gewijzigd: oktober 2011