Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief
Toegang 3.17.01.02 Kamer van Koophandel (Dordrecht)
Inventarisnummer 1370

DOSSIER 33774
N.V. Schoonmaakbedrijf "Frisco", gevestigd te Rotterdam.

INHOUD.
  • A. 02-02-1972 eerste opgaaf
  • B. 20-01-1975 uittreding commissaris
  • C. 20-01-1975 nieuwe commissaris
  • D. 05-05-1976 faillietverklaring
  • E. 05-05-1976 opheffing bedrijf
  • F. 05-05-1976 onjuiste opgave curator faillissement

A. (02-02-1972)

1a. Handelsnaam, waaronder de onderneming wordt gedreven: (N.V.) Frisco 
1b. Naam der vennootschap: N.V. Schoonmaakbedrijf Frisco
1c. Plaats van statuaire vestiging: Rotterdam
1d. Omschrijving van het bedrijf, dat wordt uitgeoefend: schoonmaak- en transportbedrijf
1e. Gemeente, plaats, straat en huisnummer: 's-Gravendijkwal 7c te Rotterdam
1f. Tijdstip van vestiging der onderneming: 15 november 1962
(faillietverklaring d.d. 12 Aug. 1975 curator Mr. F.J. Rutgers, Korte Hoogstraat 30 Rotterdam)

Opgave omtrent Bestuurders en Commissarissen:
* Leendert Johannes den Hollander, geb. Axel 24-3-1914, commissaris per 1-1-1970, Horndijk 18 (Leerdam);
* Hubertus de Wilde, geb. 's-Gravenhage 14-5-1914, commissaris per 1-1-1970, Brugsestraat 27 (Scheveningen);
* Tjeerd Lemstra, geb. 's-Gravenhage 14-4-1946, direkteur, Rijndijk 300 (Hazerswoude);

3a. Maatschappelijk kapitaal: f 100.000
3b. Geplaatst maatschappelijk kapitaal: f 20.000
3c. Gestort maatschappelijk kapitaal: f 20.000
4a. Wordt de ondernemingen gedreven met behulp van geleende gelden, verkregen door de uitgifte van schuldbrieven (obligaties)? Neen.

7. uitsluitend in te vullen voor het Handelsregister der Kamer, in welker geboed niet de onderneming zelf, doch een filiaal of bijkantoor in het Rijk in Europa gevestigd is:
a. Gemeente, plaats, straat en huisnummer: Nieuwe Haven 32 (Dordrecht)
b. Tijdstip van vestiging van het filiaal of bijkantoor: 1-11-1970
1c. Handelsnaam van het filiaal of bijkantoor: N.V. Frisco
1d. Omschrijving van het bedrijf: pensionbedrijf
1e. Familienaam van de beheerder: onder rechtstreeks beheer van het hoofdkantoor

(aangever: T. Lemstra, Rijndijk 300 te Hazerswoude, direkteur, Rotterdam den 28 januari 1972)

Laatst gewijzigd:t maart 2011