Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Advertentie en reclamebureau Kok en de Leeuw (opgeheven 1925)


Nieuwsbrief Vereniging Oud-Dordrecht 5 mei 2020:

"Inlichtingen gevraagd

De Vereniging ontving bovenstaande afbeelding van een diploma 'als melker door den Brabantschen Zuivelbond'.
Het diploma schijnt ontworpen te zijn door de firma ‘Kok en de Leeuw’ uit Dordrecht.
Wie weet er iets meer te vertellen over ‘Kok en de Leeuw’.
"

- (gezinskaarten) 1917-1938 L-R Bevolkingsregister Dordrecht 1917-1938
Maria Christina Petronella Pasdeloup
Plaatsnaam: Dordrecht
Zie: Kok, Petrus Gerardus Maria
Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 737-810

1. Petrus Gerardus Maria Kok, * 5-5-1889 Amsterdam, kantoorbediende, tr. 14-5-1918
2. Maria Christina Petronella Pasdeloup, * 14-5-1892 Den Haag
3. Elisabeth Johanna Maria Kok, * 9-5-1919 Dordrecht
4. Joseph Wilhelminus Silvester Maria Kok, * 12-7-1920 Dordrecht
5. Wilhelmina Gerarda Maria, * 26-9-1921 Dordrecht
6. Joannes Wilhelmus Maria, * 15-5-1923 Dordrecht
7. Catharina Everardina Gerarda Maria Kok, * 2-3-1925 Dordrecht
WONENDE: Amsterdam tot 24-8-1917; DORDRECHT J. de Wittstraat 11azw; (11 mei 1918) Voorstraat 304; (18-11-1918) Dubbeldamscheweg 66; (11-5-1920) Singel 44; (30-11-1922) Voorstraat 200; (4-2-1925) Vischstraat 4rood; DEN HAAG vanaf 24-7-1925;
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7966315&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2]

- 0335-01.888 Huwelijksakten Den Haag
Huwelijksakte Petrus Gerardus Maria Kok en Maria Christina Petronella Pasdeloup
Huwelijksdatum: 08-05-1918
Aktenummer: 486
Huwelijksplaats: 's-Gravenhage
Aktedatum: 08-05-1918
Akteplaats: 's-Gravenhage
Bruid: Maria Christina Petronella Pasdeloup
Bruidegom: Petrus Gerardus Maria Kok
Moeder bruid: Petronella Fredrika Maria Kuijpers
Vader bruid: Joseph Wilhelmus Silvester Pasdeloup
Moeder bruidegom: Elizabet Johanna Koenot
Vader bruidegom: Dirk Anthonius Kok
Getuige: Joseph Johannes Rotteveel / Nicolaas Spoorman
Toegangsnummer: 0335-01 Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente 's-Gravenhage
Inventarisnummer: 888

- Adresboek 1919
P.G.M. de Kok, dir. N. Dordtsche Courant, Dubbeldamscheweg 66

- De Dordrechtsche Courant 15-7-1920
Burgerlijke Stand Dordrecht.
13-15 Juli 1920
M.C.P. Kok-Pasdeloup, z(oon), Singel 44

- Adresboek 1921
P.G.M. de Kok, adm. N. Dordtsche Courant, Singel 44

- Adresboek 1924
P.G.M. de Kok, houder adv. bureau, Voorstraat 200

- Handelsadresboek 1925
* P. Kok, tel. 1850, Vischstraat 4, Dordrecht, advertentie en reclamebureau
* Kok en de Leeuw, Voorstraat 200, Dordrecht, advertentie en reclamebureau

- De Dordrechtsche Courant 30 juni 1925-06-30
Vanaf 1 JULl 1925 wordt HET
ADVERTENTIE- en RECLAME BUREAU P. KOK
voorheen KOK EN DE LEEUW
Opgeheven en Overgedragen aan
ADVERTENTIE-BUREAU JAC. DUITS
BLEEKERSDIJK 23 - Dordrecht - Telefoon 1000 en 2000
U dankend voor het genoten Vertrouwen beveel ik den Heer JAC. DUITS
Hoogachtend, P. KOK.
Dordrecht, 30 Juni 1925

In aansluiting aan bovenstaand, beveel ik mij gaarne aan tot het plaatsen
uwen advertenties en het uitvoeren van Reclames op elk gebied.
Hoogachtend, ADVERTENTIE-BUREAU JAC. DUITS

Laatst gewijzigd: mei 2020.