Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: ambtgeld ambtenaren 1801


Bron: Nationaal Archief
Toegang: 3.02.26 Financiële Cie. Holland
Inventarisnummer: 158 Dordrecht 26 maart 1801 (Staten vervaardigd door de ontvangers van de gemene middelen, van ambtenaren die het ambtgeld volgens de kohieren van 1727 en 1744 betalen of niet meer betalen ingevolge opheffing van ambten bij de omwenteling van 1795, ingekomen bij de Commissarissen tot de 100e en 200e penning van het ambtgeld, Met bijlagen. 1801 januari 18-december 29).Vrijheid Gelijkheid Broederschap
(Zij deze bijlagen gesteld in handen van Comissaris tot de 100 & 200 penningen, ter informatie. Actum 26 Maart 1800. Ter ordonn. van de Fin. Commissie. L. Rietmulder.)
Medeburger!
Daar ik thans eerst in Staat gestelt ben om aan U Lieden aanschrijving van 22e Januarij ll te kunnen voldoen, Zo zende ik neevens alle de Lijsten der Persoonen Welke amptgeld betaelt hebben, als meede van die ampte Welke vervallen zijn neevens de Verdre gerequireerde papieren; en wat den Ontvanger en Contrarolleur der Convoijen en Licenten aangaat, deese heb ik, door Mijn Oudste Commis, Uwe gem: resolutie gecommuniceert en elucidatie verzogt, dan zij heden hebbenlieder verkosen in plaats van Mijn Oudste Commis kondeling te antwoorden, neevensgaande Missive mij toetezenden. Hier meede vertrouwende aan Ulieder intentie voldaan te hebben noem ik mij met de meeste achting.
Dordrecht 24 Maart 1801.
Uw Heilwenschende mede Burger A.B. Stoop, ontvanger der Gemeene Lands Midd. te Dordt.

* Notitie van Ambtenaaren, welke nieuwe Ampten voor en na den 20 November 1795 hebben aanvaard, en hunne inkomsten uit S Lands Kas zijn trekkende, en daar in met geen 20 of 40 pct zijn vermindert (voor zoo verre den ondergeteekende bekend is) En het Amptgeld nog niet hebben betaald.

Taux. van 't Ambtgeld  
2500:0:0 Anthonij Balthazar Stoop, ontfanger van s Lands Gemeene Middelen te Dordrecht
2500:0:0 Hermanus Uitwerff Sterling, Rentmeester Generaal van de Graaflijkheids Domeinen van Zuidholland
600:0:0 Dirk Crans, Wardijn van s Lands Munt te Dordrecht
500:0:0 Gijsbert van Rijsoort, Commies van s Lands Magazijnen te Dordrecht
2000:0:0 P. Driesprong, ontfanger vande Convoijen en Licenten te Dordrecht
1200:0:0 J.P. de Jonckheere(Joncheere), Contrarolleur van de Convooijen en Licenten te Dordrecht
600:0:0 J.C. Palm, Commis van s Lands Magazijnen te Geertruijdenberg
500:0:0 J.P. Cramer, Commies ten Recerge(Recherche) te Dordrecht
500:0:0 Gerrit Janse, Commies ter Recerge te Dordrecht
500:0:0 Joh. van Eijck, Commies ter Recherge te Dordrecht

Actum Dordrecht den 24 Maart 1801. A.B. Stoop

* Generaal Lijst van Ambtenaaren, Welke in den Jaare 1794, het Ambtgeld, bij het Voormalig Bestuur van het Voormalig Gewest Holland Gearresteerd den 5 Augustus 1794, en van welke ten gemelte Comptoire de Ambtgelden d Ao. 1727 en 1744 pleegen gevordert te worden.

blad 1    
f 1000:0:0 Mr. Pieter Matthijs Beelaerts, Raad der Stad Dordrecht deze Ambten zijn na de Revolutie d Ao 1795 vervallen
(NB zijnde de dier tijs 2 Raad Plaatsen Vacant)
f 1000:0:0 Mr. Mattheus Onderwater, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Hugo Repelaer, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Abrarham Hendrik Onderwater, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Barthout van Slingelant, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Pieter van den Santheuvel, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Pieter Hendrik van de Wall, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Boudewijn Onderwater, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Pieter Beelaerts, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Samuel Onderwater, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Barthout van Ourijk, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Hendrik Onderwater, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Jan Hooft Dz, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Anthonij Stratenus, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mattheus Gilles Rees, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Johan van den Brandeler, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Martinus Boon, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Arnold van Poelien, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Jasper Perduijn, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Ockker(Ocker) Repelaer, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Lambert Pieter van Tets, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Adriaan Everwijn Onderwater, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Lodewijck van Loon, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Gerhardus Emaus, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Jacob Boon, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Jan van der Star, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Franck van der Schoor, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Adam Statenus, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Mattheus Onderwater Abr. Hendkz., Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Johan Diderik van Slingelandt, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Adriaan Esdré, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Cornelis Bax, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Adriaan van der Werff, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Roeland Leonard van Dam, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Gerrit Jan Baron de Hochepied, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Mr. Agatus Corvinus Beelaerts, Raad der Stad Dordrecht
f 1000:0:0 Johannes den Bandt, Raad der Stad Dordrecht
blad 2    
f 2500:0:0 Mr. Pieter van den Santheuvel, ontfanger van s Lands Gemeene Middelen te Dordt ob(l)iit
f 1200:0:0 Mr. Jasper Perduin, Pensionaris der Stadt Dordrecht vervallen
f 1000:0:0 Mr. Paulus Gevaerts, Secretaris der Stadt Dordrecht Gecontinueert
f 1000:0:0 Mattheus Gillis Rees, Secretaris der Stad Dordrecht Gecontinueert
f 300:0:0 Mr. Hendk. Lodewijck van den Santheuvel, Secretaris ten beleide der Stad Dordrecht obiit NB dit Ambt is vervallen en verandert in
Secr. van de Stadt; dog naar het overlijden niet begeeven
f 1000:0:0 Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort, Ontfanger van Stadspenningen Gecontinueert
f 350:0:0 Mattheus Onderwater Abr. Hks, Secr: en Administrateur van de Weeskamer te Dordt Gecontinueert
f 600:0:0 Mr. Philip van der Brandeler, Ontfanger der verpondingen te Dordrecht Gecontinueert
f 600:0:0 Mr. Corn. Pieter Pompe van Meerdervoort, Wardijn van Lands Munt te Dordrecht obiit
f 1500:0:0 Mr. Agatus Corvinus Beelaerts, Ontfanger vande Graaflijkheids Tol te Dordt vervallen
f 600:0:0 Mr. Mattheus Onderwater Abr, Hkz., Contrarolleur van de Graaflijkheids Tol te Dordt vervallen
f 1400:0:0 Mr. Abraham van Blijswijk, Ontfanger van de Graaflijkheits Tol, te Gorinchem vervallen
f 500:0:0 Mr. Pieter Beelaerts van Blokland, Commies van s Lands Magazijnen geremoveert
f 2000:0:0 Mr. Hugo Repelaer, Ontfanger van de Convooijen en Licenten te Dordrecht geremoveert
f 1200:0:0 Pieter van der Straaten, Contrarolleur van de Convoijen en Licenten te Dordrecht geremoveert
f 500:0:0 Johan Herman Octker(Ocker), Commies ter Recherge te Dordrecht geremoveert
f 500:0:0 Johan Anthonij Sorn, Commies ter Recherge te Dordrecht geremoveert
f 500:0:0 Paulus van der Spijk, Commies ter Recherge te Dordrecht obiit
f 500:0:0 Johan Hendrik Blomker, Commies ter Recherge te Dordrecht verplaats
f 500:0:0 Christiaan de Jong, Commies ter Recherge te Dordrecht verplaats
f 1200:0:0 Mr. Mattheus Onderwater, als Bewindhebber van de Oost Indische Comp Camer Rotterdam vervallen
f 1600:0:0 Mr. Lambert Pieter van Tets, Bailluw van Zuidholland geremoveert
f 2500:0:0 Mr. Cypriaan Gerard van de Wall, Rentmeester Generaal van Zuid-holland obiit
f 1200:0:0 Mr. Johan Repelaer, Dijkgraaf van den Alblasserdam gecontinueert
f 300:0:0 Herman Pieter Rees, Hoogdijk Heemraad van den Alblasserwaard gecontinueert
f 300:0:0 Caspar Anthonij van Ourijk, Hoogdijk Heemraad van den Alblasserwaard gecontinueert
f 300:0:0 Mr. Ocker Repelaer, Hoogdijk Heemraad van den Alblasserwaard gecontinueert
f 1200:0:0 Abraham Hendk. Onderwater, Penningmr. van den Alblasserwaard gecontinueert
blad 3    
f 700:0:0 Mr. Hendrik Onderwater, Watergraaf van den Nederwaard gecontinueert
f 700:0:0 J.D.C.C.W. d'Ablaing van Giessenburg, Erfwatergraaf van den Overwaard gecontinueert
f 300:0:0 Johannes Goudriaan, Water Heemraad van den Overwaard gecontinueert
f 300:0:0 Adriaan Pompejus van Leijden, Water Heemraad van den Overwaard gecontinueert
f 300:0:0 Nicolaas van Slijpe, Water Heemraad van den Overwaard obiit
f 300:0:0 Mr. Hugo Repelaer, Water Heemraad van den Overwaard geremoveert
f 400:0:0 Mr. Boudewijn Onderwater, Penningmeester van den Overwaard gecontinueert
f 400:0:0 Dirk Willem Nibbelink, Penningmeester van den Zwijndrechtschen Waard gecontinueert
f 2000:0:0 W.G.F. Graaf van Bentink, Ruard van Putten geremoveert
f 400:0:0 Johannes Marinus Heneman, Secr: van de Vierschaar van Putten geremoveert
f 400:0:0 Mr. Johan van den Brandeler, Bailluw van de Beijerlanden geremoveert
f 400:0:0 Jan Eduard Coets, van de Balluage van de Beijerlanden geremoveert
f 1000:0:0 Mr. Johan Diedrik van Slingelandt, Bailluw van den Lande van Strijen geremoveert
f 340:0:0 Fransois Hendrik Loose, Secr. van de Balluage van Strijen gecontinueert
f 250:0:0 Mr. Jacobus Tromer, Bailliuw en Schout van Rhoon gecontinueert
f 250:0:0 Mr. Jacobus Tromer, als Secr. van Rhoon gecontinueert
f 400:0:0 Gerard den Boer, Schout van Oost en West Barendrecht en Carnisse gecontinueert
f 400:0:0 Gerard den Boer, als Secr. van Oost en West Barendrecht en Carnisse gecontinueert
f 400:0:0 Adrianus Vermat, Schout van Papendrecht en Matena dezen heeft zijn Ambten verlaten, en zig geabsenteert
f 400:0:0 Adrianus Vermat, als Secr. van Papendrecht en Matena
f 400:0:0 Jan Eduard Coets, Schout van Oud-Beijerlant geremoveert
f 600:0:0 Jan Eduard Coets, als Secr: van Oud-Beijerlandt geremoveert
f 400:0:0 Jacob van Driel, Schout van Nieuw-Beijerlandt gecontinueert
f 600:0:0 Jacob van Driel, als Secr. te Nieuw-Beijerland gecontinueert
f 400:0:0 Johannes Zoutmaat, Schout van Zuid-Beijerland gezegt den Hitzert gecontinueert
f 800:0:0 Johannes Zoutmaat, als Penningmeester van Zuid-Beijerland gezegt den Hitzert gecontinueert
f 500:0:0 Francois Fredrik Lose, Secr: van Strijen gecontinueert
f 300:0:0 Pieter Goudriaan, Schout van Werkendam gecontinueert
f 300:0:0 Pieter Goudriaan, als Secr: van Werkendam gecontinueert
f 400:0:0 Jan de Leeuw, Schout van Raamsdonk obiit
- P.L. van den Berg, Secr: van Raamsdonk -
blad 4    
f 300:0:0 Johannes Quirijns, Secr: van 's Grevelduin Cappel geremoveert
f 300:0:0 Anthonij Quirjjns, Secretaris van 's Grevelduin Cappel geremoveert
f 150:0:0 Govert van Opstal Daniels, Schout van Groot en Klein Waspik geremoveert
f 150:0:0 Pieter van der Meer, Secretaris van Groot Waspik gecontinueert
f 600:0:0 Christiaan Lodewijk Loder, Convooijmeester te Geertruijdenberg gecontinueert
f 600:0:0 Govert van Opstal Cornzn., Commies van 's Lands Magazijnen te Geertruijdenberg geremoveert
  Roulleerende Commiessen  
f 1200:0:0 Mr. Johan van den Brandeler, Hoofd Officier der Stad Dordrecht geremoveert
f 2000:0:0 Mr. Pieter Hendrik van de Wall, Gecommitteerde Raad van Holland vervallen
f 2000:0:0 Abraham Hendrik Onderwater, Raad ter Admiraliteit op de Maze vervallen

Actum Dordrecht den 24 Maart 1801.
A.B. Stoop

* Notitie van Ambten welke na de Revolutie van Ao. 1795 Notoir zijn komen te vervallen.

Veertig Raaden der Stadt Dordrecht, Pensionaris der Stad Dordrecht, Secretaris ten Beleide der Stadt Dordrecht. Ontfanger van de Graaflijkheits Tol te Dordrecht, Contrarolleur van de Graaflijkheits Tol te Dordrecht, Ontfanger van de Graaflijkheits Tol te Gorinchem, Bewindhebber van de Oostindische Kamer Rotterdam, Gecommitteerde Raad van Holland, Raad ter Admiraliteit op de Maze.
Actum Dordrecht 24 Maart 1801.
A.B. Stoop

* Notitie van Ambtenaaren welke hunne Inkomsten voor zoo verre den ondergeteekende bekent is, niet direct uit s Lands Kas zijn trekkende dewelke voor en na den 26 November 1795 hunne Ambten hebben aanvaard, in uit dien hoofd de 8 pct zijn subject geworden.

  Aangekomen Afgetreeden
blad 1    
Mr. Adolph Herbert van der Meij van der Linden, als Hoofd Officier der Stad Dordrecht
in plaatse van Mr. Johan van den Brandeler
1 Febr. 1795 22 Aug. 1795
Paulus Knogh, als Hoofd Officier der Stad Dordrecht
in plaatse van Mr. Adolph Herbert van der Meij van der Linden
Dit Ampt plagt om de drie jaren te Roulleeren, en in die drie Jaren van 't Amptgeld te verliesen f 500:-:-
Van dit Ambt word sjaarlijke voor Assistentie geld bij het Gemeeneland betaald f 600:-:-
12 Aug. 1795 -
Mr. A. Hoijnck van Papendrecht, als Bailluw van Zuidholland
in plaatse van Mr. Lambert Pieter van Tets
NB. van ditr Ampt werd Jaarlijks voor Assistentiegeld bij het Gemeeneland betaald f 1000:0:0
18 Febr. 1795 -
Johannes Rombout, als Ontfanger van Stadspenningen
in plaats van Mr. Abraham Pompe van Meerdervoort
24 Dec. 1799 -
J. van Driel van Goudswaard als Bailluw van de Beijerland,
in plaatse van Mr. Johan van den Brandeler
18 Feb. 1795 vrij
Adrianus van der Geer, als Secretaris van de Balluage van de Beijerlanden,
in plaatse van Johan Eduard Coets
9 Febr. 1795 -
Cornelis Maasdam, als Bailliuw van den Lande van Strijen,
in plaatse van Mr. Johan Diedrik van Slingelant
8 Febr. 1795 7 Aug. 1795
Willem Kluit, Bailliuw van den Lande van Strijen,
in plaatse van Cornelis Maasdam
Van dit voorgaande Bailluws Ampt werd Jaarlijks bij het Gemeeneland betaald voor Assistentie gelden f 100:0:0
7 Aug. 1795 vrij
Hendrik Hoogendijk, als Ruard van Putten,
in plaats van W.G.F. Graaf van Bentinck
... 1795 19 Sept. 1797
J. van Driel van Goduswaard, als Ruard van den lande van Putten,
in palatse van Hendrik Hoogendijk
deze trekt uit s Lands Cas voor correspondentiegeld f 75:-:- dog moet volgens deszelfs opgaaf betalen voor 2 maal den 100 penn f 100:-:-
19 Sept. 1797 -
Dirk Pruit, als Secretaris van de Vierschaar van Putten,
in plaatse van Johannes Marinus Heneman
... 1795 -
blad 2    
Dirk Willem Nibbelink, als Schout van Papendrecht en Matena,
in plaatse van Adrianus Vermaat
27 Junij 1799 -
Job de Groot, als Secretaris van Papendrecht,
in plaatse van Adrianus Vermaat
27 Junij 1799 -
Jan van Driel van Goudswaard, als Schout van Oud-Beiejrland,
in plaatse van Jan Eduard Coets
9 Febr. 1795 4 Maart 1795
Samuel Hannik, als Schout van Oud-Beijerland,
in plaatse van Jan van Driel van Goudswaard
6 Maart 1795 -
Adrianus van der Geer, als Secretaris van Oud-Beijerland,
in plaatse van Jan Eduard Coets
9 Febr. 1795 -
A. Holster, als Schout van Raamsdonk,
in plaats van Jan de Leeuw
15 Maart 1795 9 Julij 1795
P.L. van den Bergh, als Schout van Raamsdonk,
in plaatse van H. Holster
9 Julij 1795 6 Octob. 1796
B. Holster, als Schcout van Raamsdonk,
in plaatse van P.L. van den Bergh
6 Octob. 1796 -
M.C. van Houten, Secretaris van Raamsdonk,
in plaatse van P.L. van den Berg
6 Octob. 1796 -
Jan Huijsman, als Schout van s Grevelduin Cappel,
in plaatse van Johannes Quirijns
4 Maart 1795 29 Junij 1795
Adriaan Vaartmans, als Schout van s Grevelduin Cappel,
in plaatse van Jan Huijsman
29 Junij 1795 heeft maar drie
weke gefungeert
Jan Huijsman, als Schout van s Grevelduin Cappel,
in plaats van Adriaan Vaartmans
2 Janu: 1796 -
G. Dekkers, als Secretaris van s Grevelduin Cappel,
in plaats van Antonie Quirijns
24 Febr: 1795 1 Junij 1798
R. Middelkoop, als Secretaris van s Grevelduin Cappel,
in plaats van G. Dekkers
1 Junij 1798 -
Maarten van Dusseldorp, als Schout van Groot Waspik,
in plaats van Govert van Opstal Danielz
6 Maart 1795 -
Cornelis Hendrik Schoenmakers, als Schout van Groot Waspik,
in plaats van Maarten van Dusseldorp
zijnde dit Ambt van/tot 18 Julij 1797 tot 22 Maart 1797 Vacant gebleven;
9 Julij 1795 18 Julij 1797
Johannes Hubert de Bont, als Schout van Groot en Klein Waspik,
in plaats van Cornelis Hendrik Schoenmakers
22 Maart 1798 -
Vincent Ferdinand Tromer, als Secretaris van Rhoon,
in plaats van Mr. Jacobus Tromer
23 Maart 1800 -
Arie van den Heuvel, als Schout van Werkendam,
in plaats van Pieter Goudriaan
13 Maart 1798 -
Michiel Sigmund, als Secretaris van Werkendam,
in plaats van Pieter Goudriaan
13 Maart 1798 -
blad 3    
Willem Hendrik van Barneveld, als Water Heemraad van den Overwaard,
in plaats van Hendrik van Barnevelt
... 1799 -
Rogier Dk. van Slijpe, als Water Heemraad van den Overwaard,
in plaatse van Nicolaas van Slijpe
... 1799 -
Lucas Abraham van Slijpe, als Water Heemraad van den Overwaard,
in plaatse van Mr. Hugo Repelaer
Rouleerende water Heemraad van den Overwaard, het welk om de 2 Jaren veranderde,
werdende van dit Amptgeld in de Twee Jaren verlooren f 16:13:4
... 1795 -
Wessel Boudewijn Cappelhoff, als Roulleerende Water Heemraad van den Overwaard,
in plaatse van Mr. Jan Ouwens
1 Meij 1795 1 Meij 1797
Bastiaan Kuijpers, als Roulleerende Water Heemraad van den Overwaard,
in plaatse van Wessel Boudewijn Cappelhoff
1 Meij 1797 Fungeert nog

Actum Dordrecht 24 Maart 1801.
A.B. Stoop

* Gelijkheid Vrijheid
In Dordrecht den 21e Febuarij 1801 het 7e Jaar der Bataafsche Vrijheid

De Officieren ten Comptoire van de Convoijen & Licenten te Dordrecht.
Aan
Den Ontfanger van des Gemeenelands Middelens van het voormalig Gewest Holland over de Stad Dordrecht en de Merwede en de Resorte van dien.
Zeer Geachte Medeburger.
Een der Commiezen van uw Comptoir zich ten onzen Comptoir gepresenteerd hebbende, om uijt uwen naam als Ontfanger van des Gemeene Lands Middelen ons te vraagen?
Voor Eerst, hoeveel Amptgeld wij verschuldigt waren aan U als Ontfanger bovengemeld te betalen?
Ten tweede, of wij onze tractementen niet ontfangen uijt s'lands Kas diendt tot Andwoord, dat ofschoon wij als Officieren van de Bataavsche Republiek van wegens het Bataavsche Volk of deszelvs Vertegenwoordigers en dus geheel onafhangelijk van uw Comptoir & Administratie ons ongehouden agten om aan U in Uwe bovegemlde Qualiteit eenige rekenschap of verantwoording te doen, egter (behoudens onze onafhangelikheid) wel willen aan Uwe gedane vragen voldoen, dog alleen uijt onze Personeele agting voor Uw persoon & uijt Consideratie van uwe aanzienlijke Administratie.
Ons Andwoord dan op uw Eerste Vraag, hoeveel Amptgeld wij schuldig, waren te betalen is:
dat wij (onder conrectie) oordeelen geen betaling van Amptgeld te moeten doen of verschuldigt zijn te doen en wel om de volgende Reeden:
te weten, omdat wij bij onze aanstelling en het peaesteeren van onzen Eed den Eerst ondergeteekende in de Maand September des Jaars 1795 bij Haare (doen maals nog rendeerende) Hoog Moog: en den 2e Ondergeteekende in de maand Julij des Jaars 1796, bij de te dier tijd plaats hebbende Nationale Vergadering Beiden zijn vrijgesteld van de te voren, bij het voorig Gouvernement plaatshebbende betaling van Amptgelden van de Comptabele amptenaaren aan het voormalig Gewest Holland.
Dit geposeerde bewijzen wij (onder Correctie) uijt aanmerking van de Daadzaak, dat namelik wij zijn toegelanten tot het doen van den gewoonen Eed en daar op onze Comissie hebben ontfangen, zonder dat ons iets hoegenaamt is gesegt dat wij voorsz: Amptgeld hadden moeten betalen of nog betalen daar toe voren onder het voorig bestuur (zoo wij wel geinformeert zijn) zulke amptenaaren niet wierden toegelaaten, tot het doen van meergem. Eed of hunne Commissie konden Ontfangen zonder dat zij voor af met behoorlijke bewijzen hadden geproduceerd, dat zij de daar toe bepaalde Amptgelden ten Thesorie van Holland hadden betaald; nu konnen wij met geen mogelikheid onderstellen, dat wij bij ommissie zijn Vrijgesteld maar wel voorzeeker op grond zou voorafgegaane Deliberatie en besluijt op deeze Zaak genomen, terwijl er te dier tijd dageliks nieuwe Amptenaaren wierden aangesteld.
Wat aangaat de 2e Vraag of wij onze tractementen niet ontfangen uijt s'Lands Kas?
Dient tot andwoord, dat uijt deeze vraag blijkt, dat wij onze tractementen althans niet ontfangen uijt de Kas van des gemeene Lands Middelen van Holland bij U geadministreerd wordende, anders Schijnt zulk een Vraag onnodig: wij ontfangen egter onze tractementen uijt s'Lands Kas van de Convoijen & Licenten, en deeze Kassen zijn en blijven tot hier toe afzonderlik en konnen niet geamalgeert worden voor de Verantwoording der Penningen aan den Agent van  Finantien, hiet Uijt volgt onzer bedunkens dat indien het Decreet van de Provisioneele Representatie van het Volk van Holland van dato 24 Augustus 1795 altoepasselik konde worden gemaakt op de Officieren van de Convoijen en Licenten te Dordrecht Resideerende, den Ontfanger van des Gemeene Lands Middelen meergemeld, zich buijten de mogelikheid zoude gesteld zien om daar aan te voldoen, wijl aan des zelvs Comptoir geen 20e of 40e Penning konde worden afgetrokken van tractementen die door hem of uijt zijn Kas niet betaald wierden: ook schijnt uw Pradecement het ook zoo begreepen te hebben, dat meergem: Decreet op de Officieren van het Convoij niet kone worde toegepast, om dat door Hem of van zijnen 't weegen geene vraagen of aanmaningen over deeze Zaak gedaan zijn; Hier meede zoo wok hoopen aan uw verlangen voldaan hebbende betuijgen wij onze achting & zijn wij met
Toewensching van alle Heil Uwe Medeburgers.
P. Driesprong / J.P. de Honcheere.

* (zij deze en bijlagen gesteld in handen van Commissarissen tot de 100 & 200 Penningen ter informatie. Actum 6 Maart 1801 Ter ordonn(antie) van de Fin. Comm. L. Rietmulder)
Den ontvanger van des Gemeente Lands Middelen te Haarlem.
Aan de Finantieele Commissie over het voormalig Gewest Holland.
Mede Burgers!
Ter voldoening van Uw Lieden Last, van den 22 Januarij Jongstleden gaan hiernevems de Lijste met daarbij gevoegde Notitien, in evengemelde aanschrijving gerequireerd wordende en waartoe kortheidhalve werd gerefereerd.
Waarmeede aan U Lieden intentie vertrouwe te hebben voldaan.
Haarlem 28 feb. 1801 Ao 7.
Heijl & Hooghting. Uwl. Mede Burgers J.J. Faber van Riemsdijk.

Taux. waarop int Amptgeld is
gestelt en verloren wiert
  Amptenaeren welke den
taux. van 1727 moeten
furneeren en verliesen
Amptenaeren die Jaerlijks
de 8 percent moeten
betaelen
blad 1   - f 24:0:0
f 400:0:0 Bailluw van de Beijerlanden
Johan van Driel Goudswaart
18 febr. 1795
Vrij verklaart bij desselfs aanstelling van't furneeren van Amptgeld
- f 32:0:0
f 400:0:0 Secretaris van de Beijerlanden
Adrianus van der Geer
, in plaats van den geremoveerden J.E. Koets, aengesteld 9 febr. 1795
- f 32:0:0
f 1000:0:0 Bailluw van Strijen
Cornelis Maasdam in plaats van den geremoveerden J.J. van Slingeland
Vrij verklaart bij desselfs aanstelling van't furneeren van Amptgeld
- -
f 400:0:0 Schout van Oud Beijerland
Jan van Driel van Goudswaard, in plaats van J.E. Koets, aengestelt 9 febr. 1795
afgetreeden 4 Maart 1795, vervolgens Samuel Hannik, aengestelt 5 Maart 1795
- f 32:0:0
f 600:0:0 Secretaris van Oud Beijerland
Adrianus van der Geer, in palats van den geremoveerden J.E. Koets, aengestelt 19 febr. 1795
inte vorderen met 1795
- f 48:0:0
f 400:0:0 Secretaris van den Hitser - f 32:0:0
f 400:0:0 Schout van Raamsdonk
B. Holster, in plaats van J. de Leeuw aengestelt 15 Maert 1795, afgetreeden 9 Julij 1795,
vervolgens P.L. van den Berg aengestelt 9 Julij 1795 afgetreeden den 6 Octob. 1796,
wederom B. Holster aangestelt 6 Octob. 1796
- f 32:0:0
f 400:0:0 Secretaris van Raamsdonk
N.C. van Houten in plaats van L. van den Berg
- f 32:0:0
f 300:0:0 Schout van s'Grevelduijn Cappel
Jan Huijsman in plaats van Johannes Quirijns aengestelt 4 Maert 1795,
afgetreeden 29 Junij 1795 vervolgens A. Vaartmans aengestelt
29 Julij 1795, en wederom Jan Huijsman aengestelt 2 Januarij 1796
- f 24:0:0
blad 2      
Onder de Stad Dordrecht en 't quartier
Taux. waarop int Amptgeld is
gestelt en verlooren wert
  Amptenaeren welke den
taux. van 1727 moeten
furneeren en verliesen
Amptenaeren die Jaerlijks
de 8 percent van t amptgeld
moeten voldoen
f 1200:0:0 Den Schout
Paulus Knogh, aangekomen 12 Aug. 1793
- f 96:0:0
f 2500:0:0 Ontfanger van de Gemeenelands Middelen f 2500:0:0 -
f 1000:0:0 Derde Secretaris in 1795 gecreëert onder de voorige Regerringh hebben alle
nieuwgecreëerde Amptenaeren geen verlies van Amptgeld ondergaen
- -
f 1000:0:0 Ontfanger van de Stadspenningen
J. Rombout, in plaats van den geremoveerden A. Pompe van Meerdervoort
aangestelt 24 decemb. 1799, intevorderen net 1840
- f 80:0:0
f 600:0:0 Waardzijn(waardijn) van de Munt
Dirk Krans(Crans), bij overlijden van C.P. Pompe van Meerdervoort
f 600:0:0 -
blad 3      
f 500:0:0 Commis Rapelier van de Genraliteits Magazijnen
Gijsbert van Rijsoort in plaats van de geremoveerden .. Beelaerts van Blokland
f 500:0:0 -
f 2000:0:0 Ontfanger van de Convoijen
P. Driesprong in plaats van den geremoveerden H. Repelaer
aangestelt Sept 1795. Vide de Memorie bij de Missive van den Ontfanger
f 2000:0:0 -
f 500:0:0 Contrarolleur van de Convoijen
J.P. de Joncheere in plaats van den geremoveerden P. van der Straaten aangestelt Julij 1796
Vide de voorsz. Memorie.
f 500:0:0 -
f 500:0:0 Commis ter recherge
J.H. Oetker in plaats van J.P. Cramer geremoveert
f 500:0:0 -
f 500:0:0 Commis ter recherge
G. Janse, in plaats van den geremoveerden J.H. Sorn
f 500:0:0 -
f  500:0:0 Commis ter recherge
J. van Eijck, in plaats van wijlen van der Spijck
f 500:0:0 -
f  500:0:0 Commis ter recherge
... successeur van den verplaatsten J.H. Blomken
f 500:0:0 -
f  500:0:0 Commis ter recherge
... in plaats van den verplaatsten C. de Jong
f 500:0:0 -
f  500:0:0 Commis ter recherge f  500:0:0 -
blad 4      
f 1000:0:0 Bailluw van Zuijd Holland
A. Hoijnck van Papendregt bij drecreet van de Provisioneele Representenaten
van 't Volk van Holl. dato 18 febr. 1795
Verklaart vrij van 't Amptgeld
- -
f 400:0:0 Secretaris van de Vierschaar van Zuijd Holland
tous vacant
- -
f 2500:-:- Rentmeester van de domeijnen van Zuijd Holland
Hermanus Uijtwef Sterling in plaats van den overleeden G.O. van de Wael
f 2500:-:- -
f 300:-:- Water Heemraad van den Overwaard
Will. H. van Barneveld, in plaast van Hendrik van Barneveld Ao 1799
Inte vorderen met 1799
- f 24:-:-
f 300:-:- Water Heemraad uts
A.D. van Slijpe in plaatst van Nicolaes van Slijpe Ao 1788
Inte vorderen met 1799
- f 24:-:-
f 300:-:- Water Heemraed
L.A. van Slijpe, in plaats van H. Repelaer met 1795
Inte vorderen met 1799
- f 24:-:-
- Twee Water Heemraeden van den Overwaard
fungeerende voor 2 Jaaren welke bijden zelver aanstelling verlooren hebben ieder 1/18 pare van 300 gl.,
bedraagende f 16:13:4 in t jaar
- -
f 2000:-:- Ruaert van Putten
Hendrik Hogendijk in plaats van den geremoveerden W.G.F. van Bentinck, met 1795
vervolgens Johan van Driel van Goudswaert met 19 Sept. 1797.
Inte vorderen met 1798.
- f 160:-:-
f 400:-:- Secretaris van de Vierschaar van Putten
Dirk Pruit, in plaats van G. Heneman aangestelt in 1795.
Inte vorderen met 1795.
- f 32:-:-
blad 5      
f 400:-:- Bailluw van de Beijerlanden
Johan van Driel Goudswaart, 18 febr. 1795
Vrij verklaart bij desselfs aanstelling van 't furneeren van Amptgeld
- f 32:-:-
f 400:-:- Secretaris van de Beijerlanden
Adrianus van der Geer, in plaats van den geremoveerden J.E. Koets, aengestelt 9 febr. 1795.
Inte vorderen met 1795
- f 32:-:-
f 1000:-:- Bailluw van Strijen
Cornelis Maasdam, in plaats van de gereomoveerden J.J. van Slingeland
Vrij verklaart bij desselfs aanstelling van 't furneeren van Amptgeld.
- -
f 400:-:- Schout van Oud-Beijerland
Jan van Driel van Goudswaard, in plaats van J.E. Koets, aengestelt 3 febr. 1795 afgetreeden 4 Maart 1795, vervolgens Samuel Hannik, aengestelt 5 Maert 1795.
Inte vorderen met 1796.
- f 32:-:-
f 500:-:- Secretaris van Oud-Beijerland
Adrianus van der Geer, in plaats van den geremoveerden J.E. Koets aengestelt 19 febr. 1795.
Inte vorderen met 1795.
- f 48:-:-
f 400:-:- Secretaris van den Hitsert - f 32:-:-
f 400:-:- Schout van Raamsdonck
B. Holster, in plaast van J. de Leeuw aengestelt 15 Maert 1795, afgetreeden 9 Julij 1795,
vervolgens P.L. van den Berg aengestelt 9 Julij 1795 afgetreeden 6 october 1796,
wederom B. Holster aengestelt 6 Octob. 1796.
- f 32:-:-
f 400:-:- Secretaris van Raamsdonk
N.C. van Houten in plaats van L. van den Berg
- f 32:-:-
f 300:-:- Schout van s'Grevelduijn Cappel
Jan Huijsman in plaast van Johannes Quirijns aengestelt 4 Maert 1795 afgetreeden 29 Junij 1795,
vervolgens A. Vaartman, aengestelt 29 Junij 1795, en wederom Jan Huijsman aengestelt 2 Januarij 1796.
- f 24:-:-

- (met de datum der aenstelling) queritur met wat zijn moet gereekent wordende 8 percent aanvande moeten neemen met de datum der resolutie of bevoorens;
- (de amptgelden te furneeren conform de taux. van 1727) De Ontfanger van de Gemeene Middelen de Amptgelden te furneeren als denzelver predesseceurs bij het aanvaarden hunner bedieningen;
- bij de ingekomen Lijste van den Ontfanger te Amsterdam, de Amptgelden van de ampten op de dorpen niet opgegeven;
- den Ontfanger te Gouda schijnt geen idé gehad te hebben van de gedaene Vraegen, want brengt dezelfde amptenaeren in den Lijst der amptgelden en neffens in de 8 percent;
- Den Ontfanger te Rotterdam heeft bij de gesuppedieerde Lijsten, aan de aanschrijving van wel voldaen, dog diend gelet te worden, op het geene hij segt en desselfs missive omtrent de Secretarissen van de Stad dien aengestelt zijn voor 26 Novemb. 1795 en geen Amptgeld hebben betaelt, het geen ook mogeiljk zoude kunne weesen dat daerop meeder Ampten begeven zijn die aan hem niet zijn opgegeven;
- de Ontfanger te Gorinchem desselfs opgave redelijk voldoende;
- Schiedam uts;
- Schoonhoven desselfs opgave nog al aan bedenklijkheeden onderhevig;|
- Brielle uts;
- Alkmaer uts;
- Hoorn, mancqueert het zenden van Lij(s)ten;
- Enkhuijsen, alsop Alkmaer;
- Idam[Edam]. Vide de Lij(s)ten van Monnikendam;
- Monnikendam;
- Medemblik, de lijsten aenbedenkelijkheden onderhevig;
- Purmerend, gebragt onder het CDmpyoir van de Ontfanger te Monnikendam;

* Mancqueert op de Lijst van den Ontfanger te Dordrecht, onder de geene welke het Amptgeld pleegen te fruneeren.

Rentmeester Secretaris van de Bailluw van Zuid Holland tot f 400. Laatst bezeten geweest door J.J. Perduijn;
Penningmeester van den Overwaart f 1000, Laatst gefurneert door Hendrik Lebbing;

* Den Schout der Stad Dordrecht te brengen na het geen door sijn preadecesseurs verlooren als geworden zijnde soo in de drie Jaeren, dus s'jaers f 33:6:8
Ontfanger in de Gemeene Middelen per furnissement van 2500 gl te furneeren en te verliesen;

Laatst gewijzigd: november 2013-februari 2014