Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: series geschiedkundige artikelen in Dordtse krantenOud-Dordrecht Grondig Bekeken (door Jan Koonings) ca 1998-2008

Index van ca 100 afleveringen in De Stem van Dordt over de periode 1998-2008.

De Stem van Dordt Titel
? Historische wetenswaardigheden van de Berckepoort, Opgraving Statenplein I
7 januari 1998 Oud-Dordt op TROM radio, Gang gevonden, Pand Steegoversloot 13
18 februari 1998 Medeling + Vervolg Stadswandeling I (Botermarkt, Boterbeurs, familie Berck, Huis Scharlaken)
1 april 1998 Vervolg Grote Spuistraat 50
8 april 1998 vervolg Grote Spuistraat 50 (tekeningen J. Rutten)
15 april 1998 Post (85-jarige mevr. D. de Winter uit Sale (Austr.)) + Vervolg Grote Spuistraat 50
20 mei 1998 Post (reactie A.A. van Pelt-Rijkhoek; Spuistraat 50) + Grondboringen
30 september 1998 Ruïne Huis te Merwede
14 oktober 1998 (Huis te Merwede)
28 oktober 1998 Ruïne Huis te Merwede (6)
25 november 1998 Schilderijen van Arent de Gelder (2), Stadswandelingen 2
9 december 1998 Stadswandelingen 2 (3)
23 december 1998 Stadswandelingen 2 (5)
3 februari 1999 Muntschat Statenplein (2), Centrum Binnenstad (1)
31 maart 1999 Reclame (2)
19 mei 1999 Help, de toren valt Om !, Het Dordtse Geveltype
26 mei 1999 Het Dordtse Geveltype (2)
3 juni 1999 (overkragende geveltype buiten Dordrecht / glas)
14 maart 2001 Dordtse en Gorkumse straatnamen (2)
23 mei 2001 Bruggen over de Oude Haven- nu Voorstraats- en Wijnhaven (5)
13 juni 2001 Bruggen over de Oude Haven- nu Voorstraats- en Wijnhaven (6)
5 december 2001 Een gildenwandeling
? Een reis naar West-Indië (1)
? Een reis naar West-Indië (2)
26 juni 2002 Een reis naar West-Indië (Jan Dirkszoon, West-Indisch Huis)
17 juli 2002 Een reis naar West-Indië (5)
14 augustus 2002 Een reis naar West-Indië (7)
22 januari 2003 De stadszegels van Dordrecht (2)
27 augustus 2003 Muntsieraden (3)
10 september 2003 Steigers (1)
? Steigers (2)
? Steigers (3)
22 oktober 2003 Steigers (4) met 3. Joppensteiger, 4. Kraansteiger
? Steigers (5)
? Steigers (6)
10 december 2003 Steigers (7) met 18. De Stadshuissteiger, 19. Vriesestraatsteiger, 21. De Donkere Steiger
? Steigers (8)
14  januari 2004 Steigers (9) met 26. Turfsteiger, 27. Kerksteiger, 28. Boomsteiger
? januari 2004 Steigers (10, slot) (opsomming alle steigers met toevoeging of ze nog wel of niet bestaan en een genummerde plattegrond van alle locaties)
25 februari 2004 Vissige Vissen
16 juni 2004 Keizer Napoleon bezoekt Dordrecht (1)
7 juli 2004 Keizer Napoleon bezoekt Dordrecht (2, slot)
23 juli 2004 Het bombardement op Dordrecht in 1813 (1)
(douanehuisjes bij de Blauwpoort, de Vuilpoort, bij Bellevue en aan de Riedijk)
4 augustus 2004 Het bombardement op Dordrecht in 1813 (2)
25 augustus 2004 Het bombardement op Dordrecht in 1813 (3)
8 september 2004 Over ogen, stelen, baarden en valpennen (1)
27 oktober 2004 Munten bij het Minderbroedersklooster
10 november 2004 Een Dordtenaar in Suratte (Pieter Appels (jaarboek CBG 2002))
24 november 2004 'Een Schat aan Munten' (1)
5 januari 2005 De Rekenpenningen van de Spuiweg (1)
19 januari 2005 De Rekenpenningen van de Spuiweg (2)
2 februari 2005 Het einde van de rekenpenning
? Dordtse Zeerovers (1)
9 maart 2005 Dordtse Zeerovers (2)
16 maart 2005 Dordtse Zeerovers (3)
30 maart 2005 Dordtse Zeerovers (4)
13 april 2005 Dordtse Zeerovers (5)
27 april 2005 Dordtse Zeerovers (6)
? mei 2005 Dordtse Zeerovers (7)
Dordtse Zeerovers (8)
8 juni 2005 Dordtse Zeerovers (9) (Simon de Danser ('Kapitein Duivel'), geb. Dordrecht ca. 1560, kaperbrief van Prins Willem van Oranje ('watergeus'), vestigt zich in Algiers)
22 juni 2005 Dordtse Zeerovers (10) (Simon de Danser)
6 juli 2005 Dordtse Zeerovers (11)
20 juli 2005 Dordtse Zeerovers (12, slot)
3 augustus 2005 De kloostertuin
17 augustus 2005 Kookpotten (1) (grapen, tsantsa)
31 augustus 2005 Kookpotten (2) (tondel, kogelpot, kookgerei: het spit en het roost / ketel, teil, pam, pot en schotel)
14 september 2005 Kookpotten (3) (koken op open vuur (houten huizen))
28 september 2005 Kookpotten (4) (vetvangers, comforen, petroleumstelletjes, kachelpannen)
12 oktober 2005 Kookpotten (5, laatste aflevering) (keukengerei: waterketel, teil; rond ca. 1835 email)
26 oktober 2005 Scheepswerf De Biesbosch (1) (27 juni 2001 Scheepswerf De Biesbosch failliet verklaard; Staart, Prins Hendrikbrug; scheepswerf Dordrecht opgericht in 1909 door dhr. Bijvoet (tot 1927 43 schepen afgeleverd); N.V. Machinefabriek De Biesbosch opgericht 13 jan. 1917 door D. Kooyman Jaczn en J.J. Hulsman; in 1927 Scheepswerf door Machinefabriek overgenomen)
16 november 2005 Scheepswerf De Biesbosch (2) (Gerrit v.d. Veken)
23 november 2005 Scheepswerf De Biesbosch (3)  (Jan Baars, Lange Piet, van Ginneken, Nico Tuk; foto Franse zeesleper Du Guesclin)
7 december 2005 Scheepswerf De Biesbosch (4)  (school Kromhout (scheepsbouw op Avondnijverheidschool), mijnheer Puype)
21 december 2005 Scheepswerf De Biesbosch (5) (Toon de Bloemkool; m.s. Chef Mecanicien Mijotte; tekening Herman Bosua)
4 januari 2006 Scheepswerf De Biesbosch (6)
18 januari 2006 Scheepswerf De Biesbosch (7) (Otto van Eck, tekenaar; 1e luitenant Meijers; foto: s.s. Finnmaid proefvaart 23 juli 1956)
1 februari 2006 Scheepswerf De Biesbosch (8) (foto medewerkers tekenkamer (1957); foto Jan Koonings achter zijn tekentafel / Tiny van der Vlies (1957))
15 februari 2006 Scheepswerf De Biesbosch (9) (vrachtschip Mesna van 16.099 ton; N.V. rederij Amsterdam vrachtschip Amstelveld)
1 maart 2006 Scheepswerf De Biesbosch (10) (Tjitarum gebouwd voor de KJCPL rederij te Amsterdam, de Toubkal, de Hollands Diep, foto de Amstelveld)
15 maart 2006 Scheepswerf De Biesbosch (11)  (telefoniste Tante Nel, directeur ir W. Hildernisse, foto de Amstelsluis gedoopt 1959)
29 maart 2006 Scheepswerf De Biesbosch (12) (in nr 11 draaiorgel van Stal en Tante Nel; Piet, interieurverzorger, corveeër; Scheepswerf Koopman (1968 overgenomen); op 10 april 1975 25 jaar op De Biesbosch (FOTO zilveren Biesboschinsigne opgespeld door ir G. Veldhuijzen)) 
12 april 2006 ?  
26 april 2006 De stormdolk (serienr E 84430)
10 mei 2006 Spuiweg-Krispijnseweg.  (1)
(Jan Koonings, geb. Zwijndrecht, woonde Hooftstraat te Dordrecht; FOTO o.a. Lange Loods van de Pontonniers (gebouwd in 1640))
24 mei 2006 OUD DORDRECHT GRONDIG BEKEKEN  (2)
(FOTO Blekersdijk met de beeldjeshaven / FOTO Krispijnseweg ca. 1935 met café Sebes / FOTO huize Weizicht ca. 1945 (sanatorium))
28 juni 2006 Spuiweg-Krispijnseweg. Aflevering 3.
(1894-Van Elk; 1912-Morks en Geuze; 1939-Morks en Geuze; 1958 Morks; Eerste molen op de Spuiweg De Brazielhoutmolen, gebouwd ca. 1600, afgebroken voor 1607, hoek Spuiweg en Corn. de Wittstraat)
19 juli 2006 Krispijn, Aflevering 4
(molen DE KOE, gebouwd 1607, omgewaaid in 1704 aan den Spuiweg op het bolwerk buiten de Spuipoort; molenaar op De KOE (Hendrik Geeritz), Jan Danckerts (opzichter))
(molen DE STIER, afgebroken ca. 1750, aan den Spuiweg-hoek Singel (voorganger van De Hoop); molen De Hoop aan de Spuiweg ter hoogte van het hofje De Hoop; molen De Grote Wip aan den Spuiweg)
? 2/9/16 augustus 2006 ? Aflevering 5.
? 30 augustus 2006 ? Aflevering 6.
? 13 september 2006 ? Aflevering 7.
? 27 september 2006 ? Aflevering 8.
? 11 oktober 2006 ? Aflevering 9.
25 oktober 2006 Aflevering 10.
FOTO Julianakerk uit ca 1930;
FOTO Krispijnseweg ca 1850 (steendruk F. Böger);
FOTO Krispijnseweg ca 1900 (herdruk Morks);
8 november 2006 ?
15 november 2006 PSEUDOMUNTEN
29 november 2006 PSEUDOMUNTEN
(1. kloostergeld; 2. rekenpenningen; 3. echt geld te duur)
13 december 2006 PSEUDOMUNTEN aflevering 3
10 januari 2007 PSEUDOMUNTEN aflevering 4
24 januari  2007 PSEUDOMUNTEN aflevering 5
7 februari 2007 TEGELS
28 februari 2007 TEGELS
21 maart 2007 [TEGELS] fabrikageproces tegels
4 april 2007 [TEGELS] Die invloed kwam uit China.
(Portugese zeilschapen (kraken) porcelein naar West Europa; Kaepsgoet)
25 april 2007 [TEGELS]
(
prijzenlijst tegels)
9 mei 2007 Delfts Blauwe tegels in Dordt
30 mei 2007 [TEGELS] De beschildering was vrij grof en slordig. Geen hoogstaande kwaliteit dus.
1 aug 2007 Goudse pijpen en tabak
22 aug 2007 "Grote stelen, kleine stelen, grote stelen, het meest" / pijpen;
16 januari 2008 versieringen pijp, tabakspotten, tabaksschuur
27 februari 2008 Korte Gelderse Kade en het Maartensgat.
(Maarten Gillisz van der Pijpen; Mazelaarsbrug)
19 maart 2008 De kopperprenten (kaart Jacob van Deventer uit 1545)
7 mei 2008 De molens op het eiland van Dordrecht
(107 molens (incl 2 getijdenmolens); 142 namen voor 109 objecten; De eendracht, het fortuin, de Hoop, de Korenbloem, de Rode Leeuw, Middelburg, De Oranjeboom, de Valk, de Windhond, de Zwaan; de Poortklok/de Karper/de Torenklok/ de Bakker (molen Braets); standerdmolen / wipmolen / spinnekopmolen  / 8 kantige bovenkruier)
28 mei 2008 DE RONDE STENEN GRONDZEILER OF STENEN BOVENKRUIER
(Stellingmolen, walmolen, bergmolen, tjasker, binnenkruier, weidemolentje)
2 juli 2008 DE WATERMOLEN/DE GETIJMOLEN
23 juli 2008 De molens van Dordrecht (aflevering 4)
6 aug 2008 De molens van Dordrecht (aflevering 5)
17 september 2008 De molens van Dordrecht (aflevering 6)
12 november 2008 Voor de laatste maal: de kloostertuin
3 december 2008 De Molens van Dordrecht (aflevering 7)
17 december 2008 De Molens van Dordrecht (Kijck over den Dijck)
21 januari 2009 De Molens van Dordrecht
(4. De Nachtegaal uit 1752, afgebroken 1930 en 1965)
11 februari 2009 De Molens van Dordrecht
(5. Het Hert(Hart) uit 1827, afgebroken 1891; 6. De Duinen(Het Haantje); 7. De Pauw uit 1701; 8. De Ooievaar uit 1815; 9. De Windhond uit 1685)
?? maart 2009 De Molens van Dordrecht
8 april 2009 De Molens van Dordrecht
(20. De Hoogmoed; 21 De Raaphout; 22 De Maagd; 23 De Zwarte Arend)
13 mei 2009 De Molens van Dordrecht
(24. De Brazielhoutmolen; 25 De Stier; 26 De Hoop; 27. De Koe, 28 De Oranjeboom)
17 juni 2009 De Molens van Dordrecht (aflevering 14)
(29. De Backerinne, nr 30 De Buyzert/Buyserinne, nr. 31 De Nieuwe Eendracht, nr 32 De Goede Verwachting, nr 33 De Kleine Noordse Boer)
8 juli 2009 De Molens van Dordrecht(aflevering 15)
(36 Kapmolentje, 37 Treurwilg, 38 Zeelt, no 39 De Reiger)


Laatst gewijzigd: juli 2005-2009-2011-januari 2013.