Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Inhoud tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht 2001-2022


Inhoud tijdschrift Vereniging Oud-Dordrecht 2001-2022


1988

Mededelingenblad 1988, 6e jaargang, nummer 3 (1988)
00 - vereniging Oud-Dordrecht (voorzitter E.D. Rentema, penningmeester etc; lezing 17-1-1989 door dr. ir. N.P.H.J. Roorda van Eysinga over De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland; 1000-jarig bestaan van Dordrecht)
01 - redactioneel en bestuursmedelingen (lezing mevrouw Höppener-Bouvy, Een nieuwe kijk op een oude stad vanaf de 18e eeuw; lezing mevrouw J. Jas Het achterste van de tong, de gaper als uithangteken van apotheek en drogist; wijnkopersgeslacht van Jan de Koningh; bezorgen van het medelingenblad door bezorgers;)
02 - Lezing mevrouw Höppener-Bouvy van 13 september 1988 "Een nieuwe kijk op een oude stad vanaf de 18e eeuw" (dialezing; mevrouw Höppener-Bouvy geeft cursus in Dordrecht en H.I. Ambacht; St. Elisabethvloed; kaart van Mathijs van Nispen, anno 1673; Scheffersplein; foto nieuwe huizen Augustijnenkamp; Rutger Smook, broek Binnensteden veranderen; saneringsgebieden, Nieuwstraat, Boogjes (Dicke, Bonnema en Duinsiveld/Aldo van Eyck en Theo Bosch 1983), Grote Markt (arch. Snelders, Maastricht 1978); Bleyenhoek; Wijnstraat 168 van H.A. Reus uit 1896, en huis Cronenburgh hoek Wijnstraat/Nieuwbrug uit 1906; Wilhelminastichting;)
08 - Grepen uit de Dordtse economische geschiedenis (4), (periode 1852-1880; tweede deel) (mechanisatie; marmerzagerij A. Singels; J.M. v.d. Made en J. van Breda sr, fabriek voor gasverlichting, gasfabriek in 1870 door de gemeente overgenomen; firma Bouvy; metaalwarenfabriek Wed. Bekkers en Zoon (opgericht 1824); J.F. Onderwater en Co, asfalt/steen; (foto) De Koepel, een oud tuinhuis, kantoor firma Penn en Bauduin;)
11 - Het achterste van de tong, de gaper als uithangteken van apotheek en drogist (dialezing mevrouw Jorien Jas 8 november jl; de oosterlingen, de narren, de gapers in uniform, de gapers als zieken; Gorinchem Hoogstraat 18 (1873); Gouda huis De Gapaert; Rotterdam, Gapersbrug; Den Bosch, brouwerij de Gapert; apotheek/drogist;)
20 - Heraldiek in Dordrecht (deel 1) (schild, helm, dekkleden, wrong, helmteken; boekje Kunstnijverheid door J.W.H. Berden)
24 - Wijnkoperij van Jan de Koning & zn (deel 8, slot) (vennootschap Jan en Jacob de Koningh; laatste wijnkoper Jan de Koningh had een zoon en een dochter; dochter Maria huwde in 1846 Adriaan Gerard de Vos, uit Harlingen; Munt C960a; Maria de Vos-de Koningh overlijdt 13-2-1848, A.G. de Vos hertrout met Geertruida de Wit; Jan de Koningh overlijdt 10-2-1856, nalatenschap notaris de Koning; Antonie Herman de Vos opvolger, zoon van Caspar de Vos, trouwt 1881 Henriette Hartong; Adriaan Pieter Hendrik de Vos trouwt Margaretha Johanna Anthonia van Gijn; wijnkoperseed 6 april 1758 door Jan de Koningh;)
26 - Dordt in poëzie (Marcel Proust over Aelbert Cuyp)
28 - Gevelstenen (In de Klander Muelen 1646, afkomstig huis in de Kolfstraat, nu cafe/restaurant De Klander Muelen Statenplein/Nieuwstraat;)
29 - Nieuwe publicaties over de geschiedenis van Dordrecht (Dordrecht weer-zien, J.J.B. Jansen-Manenschijn; Baas Hoek 1880-1958, door Leo van Hoek; Opdat men niet vergete, Chr. Gereformeerde gemeente, door Arie Nelemans;)
30/31 - adverteerders
33 - inhoud

1989

Mededelingenblad 1989, 7e jaargang, nummer 1 (1989)
00 - vereniging Oud-Dordrecht (mr. E.D. Rentema, voorzitter; dr. E. van Kammen, vice-voorzitter; H.S. Weeda, secretaris; ing. H.J. Middendorp, penningmeester; mrvr. M.J. van Dijk-Schoonen, lid; ir. A. Lugten, lid; W. van der Linden, lid; lezing A.J. Eckhardt, Tuinen en groenvoorzieningen, dinsdag 30 maart 1989;)
01 - inleiding redactie
02 - Bestuursmededelingen (ledenvergadering donderdag 23 maart; drs. E.G. van de Rest, lid van verdienste; 1991 museum mr. Simon van Gijn 100-jarig bestaan;)
03 - Lezing dr. ir. N.P.H.J. Roorda van Eysinga (17 januari 1989, De geboorte van het Hoogheemraadschap van Delfland;)
09 - Grepen uit de Dordtse economische gesheidenis (5) (periode 1880-1920) (handel, graanhandel, houthandel; firma v.d. Made, balkengaten; houthandels en houtzagerijen, Gips en de Groot, Vriesendiorp en v.d. Kloet, Kuijl en van Gijn, v.d. Weg aan de Noordendijk; scheepvaart, rijnvaart, 7 stoombootdiensten in 1904, meer dan 100 sleepboten rond 1900 thuishaven te Dordrecht; zeehaven; industrie, Penn en Bauduin, Bekkers Metaalwaren; firma Lips, Spuiweg 1899; biscuitfabriek Victroria 1904; Willem Smit en Co (electromotorenfabriek Dordt), 1911; kalkbranderij De Biesbosch van de firma van Dijk en Co, 1910; scheepswerf Dordrecht (De Biesbosch), 1910; foto Huiskens en van Dijk; C. Gips en Zonen, 1916; Hippos op de Staart Daar moet je werken als een paard Voor twaalf gulden in de week Moet je werken dat je zweet Hippos op de Staart; P.T.T. 1 augustus 1884;)
15 - Heraldiek van Dordrecht (deel 2) vervolg inleiding (wapen Paus Paulus VI; foto gevelsteen Wapens van de familie Bever/Schaap;)
19 - Dordt in poëzie (gedicht C.M.E. Wisboom Verstegen/Cora Westland, weekblad Ons Nederland 1930 (Dordrecht-nummer);)
22 - Gevelstenen (gevelsteen Hyer kuypman oly vaten en men verkoepmense, 1652, Suikerstraat; huis op de hoek vand e Suikerstraat tussen de Vuilpoort en de Sluispoort genaamd De Polack belend met Laurens de Jongh en Hendrik Tosse 24-12-1698; Gerrit de Jager, kuiper beelnt het pand aan Laurens de Jongh, med. doct.);)
23 - Nieuwe publicaties (Opdat men niet vergete, Geref. Gemeente, van Arie Nelemans; Adresboek geschiedoefening en Cultuurbehoud in Zuid-Holland, B. van Straalen; Ik hoor hier, bewoners/gezinnen Sliedrechtse Biesbosch door Wim van Wijk en Ad Molendijk; Dordrechtsche Bestuursbobnd 1896-1906, Kwartaal en Teken Extra 10; Schakel tussen noord en zuid, spoorwegen eiland van Dordrecht, door J.C. Arbouw en J.R. Bos, Kwartaal en Teken Extra 11;)
26 - Oproep redactie
26 - Verslag van de lezing door drs. P. Schotel, Wat is typische Dordts in de geschiedenis van Dordrecht? (in 1354 10.000 inwoners; lengte Grote Kerk 106 m.; wijn en hout stapelartikelen; Drodt in 1313 asl eenige Hollandse plaats op Italiaanse zeekaarten; gunstige ligging; 1298 stapelrechtprivilege;)
31/32 - adverteerders
33 - inhoud
Mededelingenblad 1989, 7e jaargang, nummer 3 (1989)
00 - vereniging Oud-Dordrecht
01 - redactie (C.J. Diemer-van der Esch, 90 jaar Wilhelminakerk; Jac. Hoegenboezem;)
02 - Bestuursmededelingen (lezing 23 januari 1990 museum Van Gijn, ir. A.L.M. van Eekelen, Het bouwplan Twentse Bank-de Waag;)
02 - Historische groen in de binnen stad van Dordrecht, door A. Eckhardt (tuin Arend Maartenshof ca 50 x 50 m, aangelegd in 1625, gerestaureeerd in 1987; tuinen Regentenhof, de Augustijnenkamp, Groenmarkt; tekening onderhoudsplan Arend Maartenshof;)
08 - Heraldiek in Dordrecht (deel 4) (geslacht Berck, Matthijs Berck trouwt Wilhelmina Tack, zoon Johan Berck; geslacht Pompe, mr. Matthijs Pompe Michielszoon, geboren 3-8-1621, moutmolen, houtkoperij Damiate, bolwerkje Oostenburg, Blauwe Bolwerk, Damiatenbolwerk;)
10 - De Wilhelminakerk 90 jaar, door C.J. Diemer-van der Esch (23 november, 90 jaar geleden in gebruik genomen; gebouw Kromhout (nu. Ver. Calvijn); grond villa Maria(Benvenuta), notaris K. Hoogeveen; architect Tjeerd Kuipers (1858-1942); voorzitter ds. H.G. de Jonge; G.I. de Vries, meester loodgieter; arrestatie S.R. Beinema; bombardement 1944, blindganger voor de kerk; glazenier Wim Korteweg (50-jarig bestaan 1949); 1955 scheuren in de kerk;)
16 - Lezing monument van vernieuwing (12 september 1989 dhr. W. van der Linden over de restauraties o.a. Groenmarkt, Vleeshouwersstraat en de Varkenmarkt;)
18 - Scheepswerf Hoebée (boekje gekregen van mevrouw Hoebée-Bouwman met geschiedenis van de scheepswerf (1965, 150-jarige bestaan); Pieter Hoebée, geboren Dordrecht 26-11-1792 (familie Houben uit Meeuwen), koopakte notaris Jacobus de Koning 5-9-1815 een huis en erf op de Hellingen E109 en E99, belend Gijsbert de Klerk en Van Dalen; veerpont Zwijndrecht; Pieter Hoebée overlijdt 1-8-1846 (54 jr); houtzaagmolen De Eendracht, 1871 gekocht; Hendrik Hoebée; Van der Tak 1920 (berging); Wilhelm en Heinrich Henke, 1920 uit de firma; 1926 N.V. Scheepswerf De Rijn v/h firma P. Hoebée;)
23 - Vervolg poëzie (gedicht van de Dordtse dichter mr. A. van der Werff;
25 - Gevelsteen St. Joost (Jac. Hoogenboezem, eigenaar en bewoner van het pand; St. Joostkapel an het eind der Kuipershaven)
27 - Niuew verschenen boeken over Dordrecht (Biesbosch, Huib den Tuinder, Hans Werther; boek Dordrecht, H. Kerstiens; Dordrecht in panorama, Han Dijkstra;)
27 - Tekst uitgesproken bij de opening van de expositieruimnte in de Grotekerkstoren, uitgesproken door mr. E.D. Rentema op 26 augustus 1989
29 - Dordt Monumenteel 1989 (derde maal; zaterdagmarkt Buddingh'plein)
30/32 - adverteerders
33 - inhoud

1990

Mededelingenblad 1990, 8e jaargang, nummer 2 (1990)
01 - redactie en bestuursmededelingen (jhr. mr. V. de Stuers, ir. M. Tillema, B. Klück; 14 september lezing Bertus Mulder (architect) getiteld De restauratie van het Rietveld-Schröder-huis (1924) te Utrecht (Prins Hendriklaan); werkconferentie op 17 en 18 augustus 1990 en vereniging Oud-Dordrecht;)
04 - De Berckepoort te Dordrecht, 1911 (overgenomend uit: Algemeen Handelsdagblad van 26 januari 1911)
05 - Voorlopig verslag opgraving Berckepoort te Dordrecht, door ir. M. Tillema, bureau voor restauratie en onderzoek te Delft (A.W.N. onderzoek kelders Berckepoort in najaar 1989; Stichting Educatief Centrum; rapport bewoningsgeschiedenis van I.L. van der Stoep (architect te Harmelen); Jan Berck, koopman in rijnsche wijnen, afkomstig uit Emmerik, zoon Matthijs Berck; herenhuis, kazerne, bureau politiecommissaris;)
10 - Nieuwe regelgeving gemeentelijke monumentenzorg (Nationaal Contactcommissie Monumentenbescherming (NCM); Monumentenwet 1988;)
11 - Gemeentelijke monumentenzorg op de rails? (J.C.J. Lammers, 13 december Janskerk te Utrecht, boek gepresenteerd; drs. B. Verfürden, jhr. ir. L.L.M. van Nispen tpt Sevenaer, mevrouw N.H. van den Broek-Laman Trip; minister Brinkman, 1984;)
13 - Bouwhistorie is ook archeologie, door B.J.M. (Bart) Klück (lezing 22 mei Archeologisch en Bouwhistorische Centrum te Utrecht; de Wijde Poort; brand beddenzaak aan de Ganzenmarkt; tekeningen Bart Klück en Kees Terhorst;)
20 - Een verborgen stad, opgravingen in Dordrecht, door E. van Kammen (15 juni boek Verborgen steden opgravingen in Nederland, gepresenteerd)
22 - De Dordtse openbare bibliotheek (boekdrukkunst; bovenwoning Wilhelminastraat, gebouw Pictura 1901-1904; Wijnstraat 1904-1970, thans Regionaal Centrum Buitenlanders; mr. A.R. Zimmerman, artikel gemeentestem van 17 oktober 1898; bibliotheek Achterom (nu Kijkshop), samengaan; Openbare Bibliotheek in het pand De Gulden Os;)
26 - Gevelsteen De MVNT (Munt) van Holland (Voorstraat) (jaartal 1757; 1828 wijnkoper Matthieu Guillaume van der Bank; jaarverslag 1960 uitvoering verslag over het muntpoortje (anno 1555);)
29/30/31/32 - adverteerders;

1991

Mededelingenblad 1991, 9e jaargang, nummer 1 (1991)
00 - vereniging Oud-Dordrecht (ir. A. Lugten, voorzitter; ir A.L.M. van Eekelen, vicevoorzitter;
02 - inleiding redactie en bestuursmededelingen (lezing professor M. van Schijndel De Berckepoort; Dordtse taaleigen, De Graauw en Gast; dr. E. van Kammen, mevrouw M.J. van Dijk-Schoonen, mr. A. van Eck, mevrouw M. Huisman, de heer H. Borsje, G.C. Gast;
03 - Bouwen - een nieuwe visie (lezing professor M. van Schijndel De Berckepoort;
05 - De Berckepoort (Volkskrant 7 september 1990, Huurders wilen geen Berckepoort met spiltrap; hertog van Alva, geuzenaanvoeder Lumey, graaf van der Marck, Charlotte de Bourbon, Louise Juliana, dochter van Willem van Oranje; drs. J.J. Bollebakker, lid bond Heemschut;
06 - Een nieuwe aanpak van activiteiten: voor en door de leden
08 - Dordrecht vernieuwt, herbouw van een stukje historische stad (Willem Vos, V.O.C. schip in Lelystad; gebied rond Korte Spuistraat; bouw van een historische houten huis;
11 - Geschiedenis van de openbare verlichting van Dordrecht - deel 2 (artikel zie jaarverslag 1964 door Mr. J.J. Beyerman; 1873 60-tal lantarens voorzien van melkglazen klapruiten; 1876 van 645 naar 643 lantarens; foto genummerde straatlantaren met melkglazen klapruiten Singel tegenover de Hallincqlaan ca 1895; 1906 meer dan 1000 lantarens; foto bruglanteren ca 1875 (Nieuwbrug);
19 - De nieuwe geschiedenis van Dordrecht (3 delen, deel Middeleeuwen 91995), deel 2 17e en 18e eeuw 91997), deel 3 de 19e en 20e eeuw (1999); drs. P. Schotel; J. van Dalen;
20 - RDMZ-Nieuwsbrief, interessante lectuur (Rijksdienst voor Monumentenzorg;
20 - Nieuwe boeken over Dordrecht (Dordrecht vernieuwt, 80 bladzijden, prijs f 10;
21 - Het Dordts, door Sibrand de Grauw en Gerard Gast (achter de Grote kerk staan; Aqua Merwelata; babywinkel/Boonenpaadje; Beurs/Scheffersplein; bloedhal/dansgelegenmheid achter Waalse kerk; 't Boezeroentje/Leugenaartjie/Dordrechtsch Nieuwsblad; bove brenge/naar het politiebureau; naar de buitenkant gaan/Hooikade; Cornelis de Gijzelaar/patriotten; Diamantebrug/Damiatebrug; in de Doelstraat logere; Dordt is de fietsenstalling van Rotterdam; Duivevlaarsgat; Dwars door Dordt; De Geschreve Straat/Schrijversstraat; 't is wat as de Grote Kerk door 't Zakkertjie moet; 'k heb liever da de Grotekerk omval dan m'n glaassjie; Halve Mijl; 't Hang/Haringstraatje; Hoe dichter bij Dordrt, hoe rotter 't wordt/uit de scheepvaartwereld; We zulle je opschrijve voor 'n Hofbrood en 'n paar klompe; 'n Kaaitjie pikke; Bij de Knoll zitte; Merwepils; Moordoek; 't Paadje van de Heer/Toulonselaan; Rijp voor het Blauwhuis zijn/krankzinnig; Schutterswei; Soephuis/Vest-Korte Nieuwstraat; As je Stront zoek, moet je onder de Wijnbrug zijn; Strontvliet; Ze motte je naar den Uythoek brenge/Puttocktoren; Hij gaat naar Van Wingerden; Vare met de Kaaitjiesclub (schuitje Katherina Mijnders-van Efferen); Visbrug;
25 - Het bombardement op Dordrecht, november 1813, gevonden door Ton Visscher (De Leidsman der Jeugd, 1841 Amsterdam door W. Westerman en Zoon; M. Beelaerts
27/31 - adverteerders (Stam kantoorinrichters, Egtstraat 4 3319 LA Dordrecht; Dorfix; Alexander Roodfeld; Gravendeel; Klaarzicht BV; Van Rees verfhandel; Antiquariaat J.P. van den Tol
32 - inhoud
Mededelingenblad 1991, 9e jaargang, nummer 2 (1991)
00 - vereniging Oud-Dordrecht
01 - inleiding redactie en bestuursmededelingen (blad in een nieuw jasje; De ontwikkeling van het Merwedeziekenhuisterrein aan de Bankastraat; H. van Wageningen, stedebouwkundige;)
02 - Dordrecht , een historische stad, door Charlotte van Praag (Johan en Cornelis de Witt, Eerste vrije Statenvergadering, Dordtse Synode, Groothoofdpoort, Grote Kerk; Johannes Petri en vrouw Katharina, pelgrimstocht; Rome, Jan Peters van Dortrecht en Katharina Bosdrecht;)
04 - Dordrecht en de V.O.C., door Jan Koonings (De Verenigde Amsterdamse Compagnie (1594-1602), De Verenigde Zeeuwse Companie (1597-1602); Mr. Andries de Meester/dominee Andreas Demtrius, Wouter Cools, Balthasar Jacobse, Joris Cornelisz de Gelder, Niclaes Willemsz de Witt, Adriaen Joosten van bergen, Gorys Jacopssen, Jan Jansz Louter, Adruaen Symissen Waerlen, Jelis (Gillis) Rees; Eilias Trip, Wijnstraat; Louis Trip; mr. Sebastiaen Francen; mr. Thomas de Witt; Jan van der Burght 1647-1685, Matthias van den Brouck 1785-1716, Hugo Eelbo 1717-1729, Hendrik Braats 1729-1741, Damas van Slingelandt 1741-1771, Mattheus Mattheus Rees 1771-1782, Mattheus Onderwater 1785-1795; schip de Neptunus, Johannes Eversdijk, Geertruijt van Driel sijn huysvrouw 7 juni 1723; mr. Roelof Eelbo; Jean Diodati, zoon van Johan Diodati en Aldegonde Trouwers; gouden avondmaalstel (Grote Kerk); Aart Schouman; goudsmid Dirk Wor; Matheus de Haan;)
16 - Verslag lezing Bouwen met papier (R. Krooshof, J. Veen; Stadshuisplein; Voorstraat 173 hoek Nieuwbrug; Korte Engelenburgerkade pakhuizen Rusland, Engeland en Neurenburg;)
21 - Grepen uit de geschiedenis van het Dordtse waterleidingbedrijf (J. Broere; afbeelding publieke pomp in de Wijnstraat bij de Beurs in 1744; waterputten bij de Lombardbrug in 1830; 1866 cholera-epidemie; arts. dr. M.F. Onnen; watertoren; Andrew F. Meyer; luchtfoto Noordendijk/Oranjelaan ca 1965; opening pompstation en reinwaterreservoir 25 april 1975;)
30 - Brief aan burgemeester en wethouders van de stad Dordrecht, door mevrouw E. Middendorp-Daubbanton (Cornelis de Wittstraat; postkantoor; Elsevier van 15 april jl.;)
32 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (Van Stadsfabriek tot Dienst Openbare Voorzieningen, 125 jaar gemeentewerken, J. Dommissie, A. Maat en G. Renting; Oude verhalen rond Dordrecht, door Japp Bouman, Landelijke Vereniging tot Behoud van het Zeilend Bedrijfsvaartuig, reunie 26 t/m 28 juli; Trek door Dordt, 24 juni, Dana Munro en Stephan Huisman, restaurants; Architectuur en stedenbouw 1850-1940;)
34 - Heelhaaks doelen (muurankers in Bevereburch, West-Indische Huis, St. Joris-doelen (gerechtsgebouw), Heelhaaksdoelen; huis Doelensteijn, Steegoversloot; drie schutterijen; Kloveniersdoelen;)
36/40 - adverteerders;
41 - inhoud;

1992

Mededelingenblad 1992, 10e jaargang, nummer 1 (1992)
01 - Vereniging Oud-Dordrecht
02 - inleiding redactie (100 jaar bestaan viering zaterdag 13 juni;)
02 - Monumentenzorg in Dordrecht (bijeenkomst 22 februari stadhuis; Bond Heemschut;)
03 - Adressenboek voor geschiedoefening en cultuurbehoud in Zuid-Holland
03 - Leven met het verleden (Th.E.A. Bosman, C.M. de Bruyn, E. van Kamen; 13 juni 1992;)
04 - Toespraak van onze nieuwe voorzitter Mr. D.W. Beels, tijdens de ledenvergadering van 17 maart 1992
05 - Excursie Berckepoort (zaterdag 9 mei; R. Krooshof, R. Althuisius;)
05 - De nieuwe bestuursopzet; 07 - De Muntmeesters (lezing Mr. M. Bloemendal 17 maart over de Muntmeesters; Numismatische route in Dordt; De Munt van Holland; 1806 Provinciale Munt van Holland te Dordt opgeheven en in 1807 naar Utrecht verplaatst; Hertog Albrecht van Beieren; 16 (24) muntersplaatsen; Samuel van Hoogstraten (1727-1678) schilder van de muntmeesters, zoon van Dirk van Hoogstraten; Muntmeesterskapel; 1992 Nederlands Numismatisch Jaar;)
17 - Hoe Dordt een riolering kreeg (Sanering in de negentiende eeuw uit de Serie Dordt bij Gaslicht (1852-1814), van dr. Th. Jensema; H. Linse; dempen binnengracht; Liernurstelsel; stoomgemaal aan de Mijl; J.A. van der Kloes; tonenstelsel;)
23 - B.V. Scheepswerf en machinefabriek De Biesbosch-Dordrecht 75 jaar 1917-1992 (A. Rijke; 13 januari 1917 notaris W.W. van Tussenbroek N.V. machinefabriek De Biesbosch opgericht; gors van de Staart; J.J. Bijvoet; 1929 reorganisatie; overname 1968 Scheepswerf en Machinefabriek v/h H.J. Koopman N.V.; mr. B.A.M. Knüppe; 1986 Dordtse Kilholding, Dordtse Bakkencentrale B.V. en Aviobridge B.V.; plattegrond scheepswerf;)
27 - Gevelstenen (textielzaak De Pril van Leen, Grote Spuistraat 50, anno verwerscappel 1669; Voorstraat 330, ambachtssteen Twee Vergulde Beilen 1683)
28/32 - adverteerders (Post Ter Avest Van Remundt Architecten; Boonstoppel & Smits; Alexander Roodfeld; Antiquariaat J.P. van den Tol, Dorfix, Van Rees verfhandel;)
33 - Inhoud
Mededelingenblad 1992, 10e jaargang, nummer 2 (1992)
01 - vereniging Oud-Dordrecht (voorzitter mr. D.W. Beels;)
02 - inleiding redactie (bijeenkomst stadhuis 13 juni; lustrumboek leven met het Verleden aan loco-burgemeester W.J.J.M. Verbakel; kraam Dordt Monumenteel 12 en 13 september;)
02 - Bruggen (Nederlandse bruggen Stichting;)
03 - Viering 100-jarig bestaan (13 juni 100-jarig bestaan Oud-Dordrecht; foto kapel R.K. Ziekenhuis;)
04 - Toespraak gehouden namens de redactie an leven met het verleden, gedenkboek honderd jaar Oud-Dorderecht (1892-1992) op zaterdag 13 juni 1992 door dr. E. van Kammen (Museum Mr. Simon van Gijn, De Bruyn; mevrouw De Wit-Bosman; Vereniging voor Vk en Kunst)
10 - Toespraak van loco-burgemeester W.J.J.M. Verbakel (foto Pelserbrug/hoek Grotekerksbuurt; Vleeshouwersstraat, onlangs teruggeplaatste ossekop;)
13 - Verenigingsactiviteiten van Oud-Dordrecht, door dr. E. van Kammen (bestuursleden G.W. van Aardenne 1951-1971, mr. H.F. Aeyelts 1951-1975, mr. J.J. Beyerman 1951-1968, J.A. Hazelaar 1951-1959, drs. P. Schutz 1951-1954; M. van hoogstraten 1954-1959, ir. J.B. Uittenbogaard 1955-1960, ing. F. Jorissen, ing. W. van der Graaf, mr. G.Th.A. Baron van Lynden, I.F. van Kammen, A.J. Busch, A.C. van den Berg-Trijsberg, drs. E.G. van de Rest, mr. B.A.M. Knüppe, C.P. Bos, ir. W. Wissing, mr. E.D. Rentema 1978-1990, drs. J. Meijer 1980-1982, drs. C.J. Zanders 1980-1985, mr. H.S. Weeda 1982-, mevr. H.J. van Dijk-Schoonen 1984-1991, dr. E. van kammen 1983-1991, ing. H.J. Middendorp, ir. A. Lugtren, W. van der Linden, mr. C.F. Wery (1990-), ir. A.L.M. van Eekelen, G.C. Gast, H. Borsje, mevr. mr. P.A.C. van Eck (1991-), mevr. M.H.M.E.J. Huisman, mr. D.W. Beels (1992-), J. Verhey (1992-); lezingen en excursies; publicaties, jaarverslag vanaf 1956, 1960 De Munt van Holland (ing. F. Jorissen); 1977 Meekrap en Dordrecht; ..etc.)
17 - Architecten en monumentenzorg staan vaak op gespannen voet, door A. van der Woud
20 - Verslag excursie Berckepoort op 9 mei 1992 (Roel Althuisius;)
20 - Restauratie Zonnewijzer Huize Cronenburch (25 juni; Wijnstraat 134; Rijkswaterstaat Dienstkring Oude Maas; Jaap Bouman; restaurateur J. Borsje uit Molenaarsgraaf; J. de Waal; tabel zonnewijzer huize Cronenburch voor 3 data per maand aflezen hoeveel minuten bij de Ware Zonnetijd van de zonnewijzer moeten worden opgeteld om klokketijd te krijgen;)
22 - Nieuwe boeken over Dordrecht (Carolien Koopmans, Dordrecht 1811-1914, proefschrift 1992; Leven met het verleden 1892-1992)
24 - Inhoud
25 - Adverteerders
Mededelingenblad 1992, 10e jaargang, nummer 3 (1992)
01 - vereniging Oud-Dordrecht
02 - inleiding redactie en bestuursmededelingen (voorzitter mr. D.W. Beels; mevrouw G. Maaskamp, wethouder W.j.J.M. Verbakel; ledenvergadering 16 maart 1993;)
03 - Vragen over De Rozenhof (opknapbeurt; architect van Gendt; C.J. Diemer-van der Esch; een vrouwenkopje boven de luifel, gravenkroontje; twee mozaïken met vrouwenfiguren. Muzen?; mozaïek voorstellende een soort heraut;)
04 - Mijn intieme omgang met Dordrecht (Dordtse dichter Jan Eikelboom, lezing 8 september; gedichten Cees Buddingh', Kees Plaisier, Kees Klok, Wim Valk, Margreet Huisman; kruidenierswinkel Het Zeepaert van de familie Dicke; koerierster voor de Ondergrondse, opgepakt en later bevrijd uit het Huis van Bewaring in de Doelstraat; Wijnstraat 16; Jaap Bouman)
09 - Ooggetuigenverslag van de brand in het Zeepaert, door Jan Koonings (22 september lezing Jan Eikelboom; brand Zeepaert, pand familie Dicke in brandgestoken door de Duitsers; 10 januari 1945 Jan de Koonings was 10 jaar, op zijn fiets naar zijn opa Cees de Winter (rijwielherstelplaats, Pelserstraat), briefje wegbrengen naar familie Waalwijk van Doorn in de Mazelaarstraat, op de Bomkade stond een brandweerauto, meubilair werd uit het Zeepaert gesjouwd, wehrmachtskommandat Graf van Soms; tekening Bomhaven G.J. Meijer-Amsterdam;)
12 - Monumentenzorg
14 - Top Naeff (1878-1953) (portret; herdruk Schoolidyllen, uitgeverij Brecht; Anthonetta Naeff, dochter Johan Reinhard Naeff en Anna Cornelia Vriesendorp; geboortehuis Nieuwehaven 38, plastiek van kunstenaar A. Jansma, gevleugeld paard Pagasus; 1904 verloofd met arts H.W. van Rhijn; 1940 biografie over Willem Royaards; een passage uit Zo was het ongeveer (1950);)
20 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (De Avifauna van het Eiland van Dordrecht, Hoeve Jong Dordrecht, Noorderelsweg; Dordrechts Museum 150 jaar, Jacob Bornwater, Gerard Verdijk, jubileumstentoonstelling De Zichtbaere Werelt, 28 novemebr geopend door Hedy d'Ancona; De Schat der Gezondheid, bloemlezing uit het werk van Johan van Beverwijck, Dordtse arts, samenstelling: dr. Lia van Gemert;)
24 - De oorlog in Dordt en Dordt in de Oorlog (drs. C. Weltevrede; oproep Tweede Wereldoorlog;)
25 - Inhoud;
26 - Adverteerders;

1993

Mededelingenblad 1993, 11e jaargang, nummer 1 (1993)
00 - voorzitter vereniging, penningmeester, lid, redactieadres
02 - redactie (drs. C. Weltevrede;)
02 - De oorlog in Dordt en Dordt in de oorlog, door Drs. C. Weltevrede (inleiding bij deel 3; 10 mei 1940; afkondiging mobilisatie 1939; eerste luchtbeschermingsoefening; gedicht Dordrechtsche Courant 21 december 1935; kap. J.H. van Riezen, adviseur van de Dordtse Luchtbeschermingsdienst; burgemeester P.L. de Gaay Fortman, A.J. Heuff;)
11 - Vincent van Gogh maakte in Dordrecht een verkeerde keuze: een analyse van zijn Dordtse periode in breder perspectief, door Sibrand de Grauw (kerst 1876 Vincent van Gogh, 23 jaar, naar Etten; januari naar Dordrecht boekverkoperbediende bij firma Blussé & Van Braam; D. Braat Sr; familie Rijken aan de Tolbrugstraat Waterzijde, kamer met onderwijzer P.C. Görlitz; molens Noordendijk, Boonenpad en Watermolenweide; Londense boekhandel Goupil (1873), Eugenie Loyer, dochters Vincents hospita; Jo van Gogh-Bonger; E. Quesne-van Gogh;);
17 - Geen smake boven zout, geen waarde boven goud (verhalen Chr.J. Walson in de Merwesteijn, Dordrecht en het zout; 1290 vrijdom van het vermeten van zout; zoutketen te Zwijndrecht; Van Ollefen, keetmaagden;)
20 - Gevelstenen (INDE HEN Ao. 1630, Wijnstraat 71/73; Breestraat ook een pand genaamd In de Hen gestaan; eierhuizen/boekverkopers; gevelsteen mr. Johan de Witt, Grotekerksbuurt 21/23)
21 - nieuw verschenen boeken over Dordrecht (Van Aardappelmarkt tot Zwijndrechts Veerhoofd, straatnamen; verdronken land herwonnen land, 6 mei, dr. G. Renting; Stadsplattegrond Jacob van Deventer (1505-1575); kermis in Dordrecht, J. Boots, J. Bouter en W. van Hulst, 18 juni aan wethouder Comijs;)
23 - Overleg met de gemeente (W. Verbakel;)
24 - foto's Kleine Spuistraat, Berckepoort; R.K.Z. terrein (Rooms Katholiek ziekenhuis)
25 - Excursie naar Gent (zaterdag 5 junij jl.; dhr. Decavele; Museum voor Industriele Archeologie en Textiel; gildehuizen langs de Gras- en Korenlei; postgebouw; gravensteen;)
27 - inhoud
28 - adverteerders
Mededelingenblad 1993, 11e jaargang, nummer 2 (1993)
00 - vereniging Oud-Dordrecht
01 - inleiding redactie
01 - Dordt zie je overal (D. Beels, huis Schafgrind in Zwitserland; mw. M. Huisman, schapekop gemaakt;)
02 - 10 jaar A.W.N. in Dordrecht, door Jan Koonings A.W.N. onderverdeeld in 24 afdelingen; afdeling Lek- en Merwestreek; foto snelleke (onderdeel kanon); tekening Kuipers- of Nonnentoren (A. Rademaker, D.I. 973); vondst Groenmarkt, tekening J. Meeldijk; berckemeijer (drinkglas); R.K. Ziekenhuisterrein; diefstal 1988 in het gebouw aan de Vest (foto gestolen houten poppetje);)
11 - Dag van de architectuur (3 juli; watertoren Noordendijk, 1882, zie blad 1991 nr. 2, architect J.A. van der Kloes; woonhuis De Groene Hoek, Oranjelaan 119, uit 1920, architect A.H. Wegeriff; woonhuis Boerendonck, nu Berkensteyn, 1912, hoek Oranjepark/Vrieseweg, architect B. van Bilderbeek; Singel 93 uit 1893; Villa Cronenburch, Wijnstraat 134, bouwjaar 1907; Groenmarkt 10, uit 1895, architect J.N. Reus en Zoon; Remonstrantse Kerk, Cornelis de Wittstraat 28/20 uit 1901; koetshuis Villa Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, uit 1886, Natuur en Milieur educatief Centrum;)
13 - Stadsontwikkeling - conceptplan 1994-1997
15 - De oorlog in Dordt en Dordt in de oorlog, door drs. C. Weltevrede (voorjaar 1939; Blauwe Zaal van Americain; P. Barendsen; Brugfeesten 24 juni t/m 1 juli; B.G. Meyer, commissaris van politie; C.J.M. Asselberg; mw. Bleeker-van Loken Campagne; H.G. van de Esch; foto graven van schuilloopgraven (Vest tegenover Oranjehotel);)
21 - Gevenstenen (afgebeeld turfvrouwtje, brandstoffenhandel van de fa. Van Andel, Spuiweg no. 55, gevelversiering aangeboden t.g.v. 100-jarig bestaan, ontwerp Fa. Keuzenkam uit Den Haag; pand Hoge Nieuwstraat 19, uit 1613)
22 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (Augustijnenkerk 700 jaar, A. Nelemans)
23 - inhoud
24/25 - adverteerders (Holster, Derksen, Bergman Druk BV)
Jaarverslag 1993, Synode van Dordrecht

1994

Mededelingenblad 1994, 12e jaargang, nummer 1 (1994)
01 - redactie (drs. C. Weltevrede (deel 4) over de oorlog; Jan Koonings over de siervulkaan; lezing dr. H.A. Visscher op 16 maart over het landschap van het eiland van Dordrecht;)
02 - Oud-Dordrecht - Grondig Bekeken II De siervulkaan in het park Merwesteyn, door Jan Koonings (villa Soekasari (Ik vind er iedere dag genoegen is), gebouwd door Mr. Herman Otto van der Linden van Snelrewaard in 1886 aan de noordzijde van de buitenplaats Merwesteyn; bos van Staring; paviljoens, theetuin, grotten, waterval, wortelbomen, bamboebossen en een vulkaan; heimwee naa Indië, aanleggen van een siervulkaan/vuurspugende berg; 1891 Van der Linden naar Teteringen verhuisd (overl. 1897); villa 1899 afgebroken; 1993 bos van Staring verkopen aan de bewoners van de Hallincqlaan; tekening van de vermoedelijke indeling van de tuin van villa Soekasari; vulkanische rots in Doorn, turfstenen grot in Malden; Jaap Bouman artikel in de krant; graven naar de resten van de siervulkaan (wel o.a. een pijpensteel uit 1785);)
05 - Augustijnen in Dordrecht (lezing 18 januari pater dr. A.K. de Meyer (prov. archivaris van de orde der Augustijnen te Eindhoven); bijna dezelfde voordracht als op 3 september 1993, Dordtse culturele feestweek-Dordt Monumenteel, 700 jaar geleden eerste steen Augustijnenkerk; Maarten Luther;)
08 - Vergeten erfgoed - vervolg, door Paul Husen (aanklacht tegen monumentenzorg door Jan Koonings Mededelingenblad 1993, nr. 3; De steen van van Beveren; )
10 - Johan van Beverwijck (1594-1647), door E. van Kammen (400 jaar geleden geboren Johan van Beverwijck, zoon van Bartholomeus van Beverwijck (+ 1615) en Maria Boot van Wezel; Andreas Vesalius (1514-1564);)
13 - Dordt in de oorlog - de oorlog in Dordt (deel 4) (I. van Huiden; College van B&W J. Sanders (SDAP), C.M. Dicke (ARP), J.A. van Tilburg (CH), mevr. J. Smit-Pieterse (SDAP); gedicht Paul Punt; 9 september 1939 hoofdkantoor van De Holand van 1848 geopend; foto Luchtbescherming aan de Sluisweg;)
19 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (10 maart De Biesbosch ten tijde van het getij, D. Gabor, minister H. Maij-Weggen, Pieter Schipperen uit Raamsdonksveer; De Wilhelmina Stichting; Dagboeknotities van Cees Buddingh' (1977-1895), Ares Koopman;)
20 - Het landschap van het eiland van Dordrecht, door H.A. Visscher
28 - inhoud
29 - adverteerders
Mededelingenblad 1994, 12e jaargang, nummer 2 (1994)
00 - vereniging Oud-Dordrecht
01 - redactie
01 - Een mijmerende wandelaar, door mr. D.W. Beels (Aardappelmarkt, Bintje, Eigenheimer; Grote Markt; de Waag, Huis Scharlaken;)
02 - Oud-Dordrecht - Grondig bekeken: Beerkelders, door J. Koonings (Koenen ende Pols, beer faecaliën of excrementen/dierlijke uitwerpselen; beerput groenmarkt 193 (opgraving augustus 1992, foto R. Rutten; J.C. Groeneveld);)
08 - Excursie naar Haarlem (11 juni; 50 personen; mevrouw de Ruiter; Hofje van Staats aan de Jansweg; Hofje van Loo; ruine van Brederode)
11 - De oorlog in Dordt-Dordt in de oorlog (deel 5), door Drs. C. Weltevrede (september 1939; 1600 militairen in Dordrecht; lokal voor evangelisatie; militair tehuis Veersteiger; militair tehuis Willemsdorp;)
17 - Gevelstenen (gevelsteen Kyck over den Dijck 31 maart 1713, Jacobus Leendersen Kivit en Adriaen Melsen van der Schep; stellingkorenmolen De Dordtse Maagd, 1691 gebouwd op de Vest (Hoogmoed), verplaats naar de nadere kant, Blekersdijk/Cornelis de Witstraat; Jan Bax, Cornelis Bax 15 maart 1762; 19-12-1986 opleveringe bejaardencomplex, achictect Andries Lugten;)
18 - Nieuw verschenen boek over Dordrecht (Daar kan ik een boek over schrijven; gedicht mw. J. Noorland-Visser; Wim Sterk, f 14,95; De Boogjes winter 1979;)
21 - De Dordtse Hofjes: een wandeling langs hofjes in Dordrecht (A. van Engelenhoven; 24 september; het Hof; Arend Maartenshof VITA VAPOR 1625; Van Slingelandthof 1519, Pieter van Slingelandt, 1727 herbouwd, begeleid wonen Leger des Heils; Regentenhofje, 1755; Clara Mariahof, Marinus Kemp, 1880; Wilhelminastichting, 1927, Kasperspad 63, B. van Bilderbeek; De Vereniging, Singel 46/48;, Hallincqhof 1917;)
25 - advertentie Leo Marchand;
26 - inhoud
27/28 - adverteerders
Mededelingenblad 1994, 12e jaargang, nummer 3 (1994)
00 - vereniging Oud-Dordrecht
01 - redactie (Vereniging Open Monumenten (VOM) opgericht, 11 augustus 1994;)
02 - oproep 1 en 2 (barkschip Eva Johanna, gebouwd 1852 op de werf van Jan Schouten, Hein Ehrhardt; Dordtse 5 mei comité, schoolfoto's uit de oorlog;)
02 - Een mijmerende wandelaar, door mr. D.W. Beels (Max Tailleur; Ary Scheffer; Teun Okkerse; tekening bebouwing aan de Groenmarkt (boek drs. M.E. van Rijn);)
04 - De oorlog in Dordt-Dordt in de oorlog (deel 6), door Drs. C. Weltevrede (oktober 1939; I. van Huiden; gemaal de Mijl, Noorder- en Zuidersluis; Veerdienst III, blusboot (Dordr. Nieuwsblad 20-10-1939); A.H.D. Wepster, A.J. Scheurkogel; afbeelding Karel Lotsy; mevr. A. Kortweg-Suhr, A. Hoek; J.A. van Tilburg, wethouder CHU; Villa Benvenuto; P.A. de Gaay Fortman;)
11 - Excursie Dordtse hofjes (24 september; A. van Engelenhoven; Arend Maartenshof, van Slingelandthof, Lenghen of Regenthof Clara Maria Hof, de Wilhelminastichting, Hof de Vereniging, Hallincghof; foto regentenkamer A. Maartenshof (foto Boy van Prooijen);)
12 - Lezingen 18 oktober 1994 (18 november(sic!) lezing A. Nelemans (Augustijnenkerk), en Jaap Bouman (Voorstraat, Riedijk-Vuilpoort, dia's, architect Quist; gallery Smal (smalse pandje 2.80 m. breed); panden Jut en Jul van 1605; geboortehuis Albert Cuyp; huizen Samson en 't Cruys, Nieuwbrug);)
16 - Oud-Dordrecht - Grondig bekeken: De restauratie van de Augustijnenkerk, door J. Koonings (boek Arie Nelemans (1993); firma Sluijs en van Dijk; (foto:) grafsteen van VOC-admiraal Adriaan Maten (+ 22-2-1738, 52 jaar 11 maanden); Groot Schippersgilde; (teksten orgelkast) W. Eykelenboom getrapt op 28-10-1949, B. van Dongen, J. van Asch, H. Robberse, Wim Venus, Oranjestraat 5, 21-12-1940 , Ton Bok 1912, R.N. Zwang 15/12 1898-1/10 1949; (kist kroonluchter) Hierin lyet begrave LAMPIE is syn leve een ligt in de duisternis oudt synde 400 jaaren;)
25 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (Dordrecht zoals het was, 16 afleveringen Waanders, Jan Alleblas, Frits Baarda, Jaap Bouman, Miriam Hanssen, Menno van der Laan, Ad Molendijk, Joke Vente en Wim van Wijk;)
27/28 - adverteerders (Bergman druk BV, Gorinchem; Derksen Schildersbedrijf BV)
29 - inhoud

1995

Mededelingenblad 1995, 13e jaargang, nummer 1 (1995)
01 - vereniging Oud-Dordrecht
02 - redactie (lezing drs. C. Weltevrede; Paul Husen uit Zoetermeer; 8 april excursie toren van de Grote Kerk, Jaap van der Ende; Linda Moolenaar;)
03 - In memoriam E.G. van de Rest (26 maart, 81 jaar, Gerard van de Rest;)
03 - Boekenbeurs
03 - De Giraf op de Houttuinen (bezwaarschrift; beeld Henk Visch; wethouder W. Verbakel;)
03 - Een mijmerende wandelaar (3) (Groenmarkt, Visbrug, huis de Sleutel;)
04 - De wapen van Dubbeldam, Wieldrecht en de Mijl, door Paul Husen (de Mijl, Krabbe en Nadort; wapen Dordrecht Hoge Raad van Adel 24 juli 1816; mr. M.P. Stoop (1788-1829), staatscourant 22 april 1815 nr. 96; jonkheer mr. J.G.H. van Tets (1812-1885);)
10 - De doopsgezinde gemeente in Dordrecht, door P.C. Parel (november 1995, 100 jaar geleden; Menno Simonsz uit Friesland; Tieleman van Braght, Martelaersspiegel; J. van Lezaen, landvoogt Alva; kerk doopsgezinde gemeente in de Lange Breestraat, gebouwd 1624 (schuilkerk), 1864 gesloopt; koster A. Karsdorp; Nicolaas Besschaert, Mr. Dobbelaar, architect H.W. Veth; Doopsgezinde Kerk aan de Lenghenstraat, 1898-1968; eerste steenlegging 3 juli 1897; dr. Joh. Dyserinck; ds. A.J. van Loghem Slaterus 1899-1908; ds. W. Koekebakker 1909-1946; ds. Abraham Mulder, 1946-1958, tevens part-time gemeente-archivaris; ds. H.D. Woelinga, ds. P. Messie -1959; ds. A.A. Rijken 1989-; doopsgezinde kerk aan de S.M. Hugo van Gijnweg (sinds 1968);)
17 - Belastingheffing in het verleden, door mr. C.A. van der Beek (tiende penning; quotisatie na 1795 afgeschaft; speeljachten; tabak; (afbeelding) 1766 no. 2966 rijtuigen en speeljachten Pieter Bardon hoofdgaarder van den impost, de Heer D. van Staaden; zegelrecht, Johan van den broecke; speelkaartenbelasting, ingevoerd 1797, 1920 weer ingevoerd (tot 1927); dagbladzegel, 1795; hondenbelasting, (afbeelding) Amsterdam, de Wed. G. Springer 1806 district 1 grondvergadering 27 nummer 104, Jan Lucas van Beek; klokkenluiden; haarpoeder; jodenbelastingen; schaken;)
25 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (Leven en laten leven, biografie ir. Adriaan Stoop 1856-1935 door henriette van Voorst vader-Duyckinck Sander; Oorlogsdagboek van Jaap Burger, uitgeverij Bert Bakker, inleiding Christ van Esterik, 10 mei 1940 tot 13 februari 1943, met een bootje naar Engeland; De verdwenen mediene Dordrecht, 3 mei, wethouder G. Schout, Ida Vos; Dordt in de kaart gekeken; Jeugdherinneringen .. Zand erover, Pieter de Vlaming, oorlog in Wieldrecht;)
26 - Oud-Dordrecht - grondig bekeken: De restauratie van de Agustijnenkerk - deel 2, door Jan Koonings (Maarschalkerweerdorgel 1899; C.P. Arbouw december 1944 en C.P. Arbouw-december 1945 gestopt, Arbouw was hulpkoster; Segwaert kapel;)
31 - Gedicht door Margreet Huisman (Groenmarkt 153)
32/33 - adverteerders (BDO CampsObers, Holster Kantoorverzorging, Leo Marchand restaurator, Talmaweg 153;)
34 - inhoud
Mededelingenblad 1995, 13e jaargang, nummer 2 (laatste van 1995)
00 - vereniging Oud-Dordrecht (voorzitter Dirk Beels; mevrouw M. Huisman, vice-voorzitter)
02 - redactie (Jan Koonings restauratie Augustijnenkerk, huis De Onbeschaamde, Cees Weltevreden, serie over de oorlog;)
02 - Streekarchief eiland IJsselmonde (Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht etc;)
03 - Aan de leden (in 1995 slechts een uitgave van het mededelingenblad verschenen; dit is het tweede en laatste van het jaar; P. van der Wielen, penningmeester;)
04 - De Giraf op de Houttuinen, door C.A. van der Beek (bezwaar plaatsen van een beeld van een giraf, afwijzend beslist door B. en W.; kunstenaar Henk Visch;)
04 - Een mijmerende wandelaar (deel 4)
05 - Excursie naar Lier (België) (zaterdag 10 juni 1995, 48 leden; Sint-Gummariskerk; stadhuis; Hof van Aragon; heer Lemmens, Felix Timmermans;)
08 - Oud-Dordrecht - grondig bekeken: De restauratie van de Augustijnenkerk - deel 3, door Jan Koonings (Arie Nelemans, onderzoek naar graven; graf Aelbert Cuyp, 15 november 1691 graf no. 17; Pieter Onderwater, Gerard Thins, Jan van Dilsen, Leendert van Strij, Abraham van Strij; 1829 verboden te begraven in kerken; de Hemony klok; Van Beverenkapel; Vrouwe Maria van der Valck sterft 12-12-1576; Cornelis Vaens, tresorier, oud 65 jaar, 1666; Schrijverskapel;)
13 - De oorlog in Dordt-Dordt in de oorlog, door Drs. C. Weltevrede (november 1939 Dordrechtsche Courant artikel luchtaanval met parachutisten; Van der Vorms boek Dordt Open Stad;)
17 - De oudste stadsrekeningen van Dordrecht (1283-1287), door J.W.J. Burgers en E.C. Dijkhof (24 oktober, lezing E.C. Dijkhof;)
19 - Excursie: Classicistische architectuur in Dordt, door A. van Engelhoven (11 november; de Onbeschaamde, Wijnstraat 123/125; Abraham van Beveren (1604-1663), koper 1643 van twee Middeleeuwse huizen in de Wijnstraat, Cleyne Davidt en Roncheval; Elsiabeth Ruisch (1609-1697); Reijnsburch van Beveren (1608-1669), trouwt Willem Paets; Pieter Post; Maarten van der Pijpen; Samuel Everwijn (1675-1730), tr. Maria Onderwater; Adriaan Stoop (1715-1771), gehuwd met Johanna Everwijn (1720-1791); Jan Marius Rens (1849-1909); Francois Herman van Gijn, fa. Hoogwinkel en Co; architect B. van Bilderbeek; 1983 gemeente Dordrecht;)
24 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (Stadswandelgids Dordrecht, Frits Baarda en Rob van Stek, Babylon-de Heus, f 19,95; De oudste stadrekeneningen van Dordrecht, zie pag. 19;)
25/27 - adverteerders (aannemingsbedrijf van Herwijnen B.V, Kerkeplaat 6a;)
28 - inhoud

1996

Mededelingenblad 1996, 14e jaargang, nummer 1 (1996)
01 - vereniging Oud-Dordrecht
02 - redactie (jaarverslag dr. C. Esseboom over het leesonderwijs in de Dordtse scholen ind e 18e eeuw; lezing 21 november over ir. A. Stoop)
02 - Ledenwerving
03 - Een mijmerende wandelaar (deel 5), door mr. D.W. Beels (stadhuis)
06 - Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (lezing 21 november in het Hof, 50 leden; mevr. van Voorst Vader-Duyckinck Sander, Verslag van een speurtocht; bibiografie Adriaan Stoop voltooid 1994; achterkleindochter van Adriaan Stoop; Adriaan Stoop, geboren Dordrecht, volgde de H.B.S, studeerde mijnbouw in Delft; woonhuis Stoop Twentsche Bank aan het Scheffersplein; broer Theo Stoop, arts, Ned. Indie, trouwt Snouck Hurgronje, Stoopbank;)
09 - Dordtse Regenten in de 7de eeuw (24 januari lezing wethouder drs. G. Veldhuyzen in het Hof; Nieuwe Heeren Nieuwe Kussens, Kwartaal en Teken extra 1988; Willem III (1672);)
10 - De Ontwikkeling van Interieur en Inrichting in de 17de Eeuw (2 april lezing des. C.M. de Bruyn; huis familie Berck (Berckepoort); goudleerkamer (Wassenaar, Voorstraat (Rozijnkorf), Prinsenstraat (huis Hidde Nijland);)
12 - Toelichting op de Restauratie van de Augustijnenkerk door Lugten Malschaert Architecten, door ir. A. Lugten 23 febr. 1996
15 - Sponsors, door C.A. van der Beek
16 - Interview met Jules Benedictus op 18 januari 1989 te Maassluis, door dr. J. Erkelens, uitgewerkt door Drs. C. Weltevrede op 4 januari 1996 (Oorlogssdagboek mr. Jaap Burger, advocaat in Dordrecht en later minister in het oorlogskabinet Gerbrandy; familie Benedictus woonde in hetzelfde pand in de Wijnstraat; Jules Benedictus, geb. Dordrecht 10-4-1928, vader: commissionnaris in effecten; FOTO Jules Benedictus en de heer Schless; Bar-Mitswe op 13-jarige leeftijd; bakker Braadbaart op de Groenmarkt; meneer van Beugen, meneer Katan; zwemmen Groene Plas; Max van Huiden; rabbijn Dasberg aan de Engelenburgerkade; Meijer Cohen; Josef Cohen; Wilma Burger; Stijn de Hartog;)
28 - Rondje Oud Dordt eerste zondag - 1 september, door Margreet Huisman
29 - Overleg met de gemeente, door mr. D.W. Beels (nieuwbouw tegenover Bellevue;)
29/30 - adverteerders
31 - inhoud
Mededelingenblad 1996, 14e jaargang, nummer 2 (1996)
02 - Ledenwerving (voorzitter Dirk Beels; brief aan ca 300 eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten)
03 - Een ruïne, door C.A. van der Beek (het Huis Merwede)
04 - Een mijmerende wandelaar (deel 6), door Dirk Beels (Grotekerksbuurt, vertrek RK ziekenhuis; foto's Grotekerksbuurt, Schuitenmakersstraat, kapel voormalig R.K. Ziekenhuis;)
06 - Oud-Dordrecht - Grondig-bekeken: Veerdienst III, door Jan Konings (tocht door de Kil; Bas Romeijn; foto van C. de Bijl; foto Jan Boer; foto W. Geense; technische gegevens Veerdienst III, 18,16 m. lang, 5,03 m. breed; boek Dordrecht en zijn Veerdiensten door Jan Boer, 1987;)
12 - Een baljuw van Zuid-Holland in conflict met Frankrijk, door A.J. van Weel (1795; Pierre Sellier, Jean Babtiste Facher, Cornelis van Vianen (gewurgd Bleskensgraaf); Babtiste Roussel)
14 - Excursie naar Zutphen, door Henny Weeda
15 - Dordrecht in historische perspectief (blad Archeologie en Monumentenzorg; Voorstraat West; 13 kleine huisjes tussen Kleine Spuistraat en de Belgracht; winkel La Couchette, Hof de Vereniging (Singel 46-48 en Vereniging 1-41), architect Veth, gebouwd 1864-1870 langs een aanwezige lijnbaan/touwslagerij; Berckepoort; Huis Scharlaken;)
16 - Kromhout, schoorsteen D.M.I. door mevrouw ir. I.M. Bakker (nieuwbouwplannen Noordendijk/Matena'spad)
17 - Gevelwand Vroom & Dreesmann, door mr. D.W. Beels/J. Verhey
19 - Buitenschoolse activiteiten, een rechtsgang in de 18e eeuw in Dordrecht, door C. Esseboom (schoolmeester Jan Versteeg, 2 maart 1718 benoemd tot schoolmeester (RAD 98-1 p. 193), wonende Grotekerksbuurt hoek Manhuissteiger; samen broer Joost Versteeg eigenaar van een tuinhuis met tuin aan het Kasperspad, tuin verhuurd aan Jan Lokerman ('Klein Jantje'); samen met zoons Joost Versteeg (17 jr) en Johannes/Jan Versteeg (15 jr) en huurder Jan Lokerman betreedt hij het criminele pad; het viertal maakt zich schuldig aan inbraken, diefstallen en berovingen; stadhouders J.F. Bough en G. Kelderman; 1739 in Amsterdam wordt het viertal, 19 januarij 1739 opgesloten in de cellen op het stadhuis; procureur Pieter Venlo; chirurgijn Pieter van Esch (liesbreuk Jan Versteeg); 1 februari 1739 op de treurkamer waar Jan Versteeg de dood wordt aangezegd; dinsdagochtend 3 februari worden Jan Versteeg en Jan Lokerman naar het schavot gebracht op het Stadhuisplein, en worden door de stadsscherprechter/beul opgehangen, de lichamen worden naar het Galgenveld getransporteert;)
27 - inhoud (en adverteerders)
Mededelingenblad 1996, 14e jaargang, nummer 3 (1996)
01 - vereniging Oud-Dordrecht (mr. D.W. Beels, voorzitter)
02 - redactie (470 betalende leden; lezing 14 januari 1997 dr. J.L. Kool Van Heilig tot hoopvol, Heilig Sacraments Gasthuis; zaterdag 25 januari 1997 bezoek Koetshuis Weizigt;)
03 - brief aan B. en W. door mr. D.W. Beels (schoorsteen DMI, schorosteen Kuipershaven 148 en 155; R. Krooshof; artikelen J. Bouman; secretaris J. Verhey;)
03 - Overleg Monumentenzorg, door C.A. van der Beek (panden Kuipershaven voorheen firma Straatman; grafelijk domein; Kleine Spuistraat; Berckepoort; Molen Kijck over de Dijck; Eikendonck; Husi te Merwe; terrein oude electriciteits centrale Noordendijk;)
04 - Archelogie, door C.A. van der Beek (opgravingen stadsarcheoloog drs. J.P.C.A. Hendriks; Stevige grond onder de voeten, 14 november;)
05 - Een mijmerende wandelaar (deel 7), door Dirk Beels (Grote Kerk, Nieuwe Haven, Hoge Nieuwstraat, Binnen- of Buitenwalevest; eerste officiele speelstraat; Lou ten Bosch, 't Lam; Frits Baarda; Rob Stek; Jacob Cats;)
07 - De geschiedenis van Dordrecht (lezing prof. Jan van Herwaarden; Willem Frijhoff, Pim Kooij, Jan Alleblas, Evert van Kammen; drie delen; 9 september;)
08 - Wandeling voor fijnproevers (Margreet Huisman, Winkeliersvereniging Voorstraat-Noord, 1 september; Kitty Hurkmans, Jaap Bouman, dr. H.A. Visscher; herberg 't Ankertje, Dotje Blaaskatoen, koffiehandelaar Bouter;)
09 - Intervieuw met de heer W.J. de Voogd (W.J. (Jan) de Voogd, boekverkoper (Revers en Van Brummen op het Statenplein), 90 jaar, Cornelis van Beverenstraat, geboren 1906 in de Wijnstraat hoek Kraansteiger; grootvader kocht Wolwevershaven 19; towuslagerij Kuipershaven 26 en 27 en 28; School Mouhring, hoofd mej. Schaley, les van Vera Bondam; Oscar Carré, tijdens de 1e wereldoorlog huis Vrieseweg/Singel, zoon Fred op school Muhring; Louterbloemen; mw. Staring (grootmoeder Piet Blussé), Soekasari; 1918 overleed grotovader, bedrijf verkocht aan ver. Touwfabrieken in Vlaardingen; Jan de Voogd verhuist naar Ginneken; boekhandel Revers (opgericht 1853); trouwt Mies Revers;)
12 - Verslag lezing drs. J.P.C.A. Hendriks (18 november; foto opgraving Wijnstraat, oktober 1995; Diefsteiger;)
14 - Archeologische monumentenzorg in Dordrecht, door drs. J.P.C.A. Hendriks
23 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (Ron Habitoe. predikant Francois Valentijn (1666-1727), Jannie van der Loos, dr. Frans Tutuhatunewa; Francois Valentijn, zoon van Abraham Valentijn en Maria Rijsbergen;)
24 - De Dordtse Singelwijk (boekje dr. H.A. Visscher, landschapsmuseum Reeweg Oost;)
25 - inhoud
26 - adverteerders

1998

Mededelingenblad 1998, 16e jaargang, nummer 1 (1998)
00 - vereniging Oud-Dordrecht (mr. D.W. Beels, voorzitter, mr. C.A. van der Beek, vice-voorzitter; P. van der Wielen, penningmeester;)
02 - inleiding redactie (H. Borsje; Quirine Verwaal; Jeannette Nederhoed; nieuwsjaarsbijeenkomst 20 januari;)
03 - Een mijmerende wandelaar, door Dirk Beels (adresboek 1930, uitgegeven door drukkerij D. Reidel (Spuiweg 56) en advertentiebureau Jac. Duits (Blekersdijk 23); W.C. Klein, Groenmarkt 7; Molenpoort, Marienbornstraat 82, tien mensen, de Morenhof (Hellingen 142) met vijf bewoners;)
04 - verslag van de Nieuwsjaarsbijeenkomst 20 januari; 60-tal belangstellenden naar het Hof; giraffe; D.M.I. schoorsteen, gevel Wilhelminastraat; dhr. Kingma, Vink, Ruitenbeek, Jintes, Bouman, Bollenbakker; foto Vrieseweg 82;)
06 - La tulipe noire (heeft Dordtenaar Cornelis van Baerle echt bestaan?; mevrouw Elvery van Alliance Française, La tulipe noire geschreven door Alexandre Dumas; het boek La Tulipe Noire speelt zich af ten tijde van de moord op Johannes en Cornelis de Witt; Cornelis van Baerle pleegzoon van Cornelis de Witt, kweken van een zwarte tulp; buurman Izaak Boxtel;)
07 - De algemene ledenvergadering van 31 maart 1998 (31 maart; mw. Q. Verwaal; mw. E. van Heiningen, artikel huis de Onbeschaamde en zijn eerste bewoners, echtpaart De Boot koopt in 1697 de Onbeschaamde en het kasteel Giessenburg, Samuel Everwijn (1719), Adriaan Stoop trouwt 1751 dochter Everwijn, verbouwing 1751; heer R. Krooshof, restauratie Berckepoort; V.W.B. Voorhoeve;)
09 - Het plaatje van de maand (Kalkhaven, gegraven 1655; korenmolen de Dordtse Maagt op de hoek Bleekersdijk-Cornelis de Wittstraat, 1919 gesloopt; de Nieuwbrug, G.N. Itz 1851; Scheffersplein, De Beurs, overbrugging Voorstraatshaven, standbeeld Ary Schepper (1795-1858) Joseph Mezzara 1862;)
11 - Jongens van Jan de Witt of jongens van Johann de Werd (lezing dhr. Barendrecht over de gebroeders de Witt; R.A. Kollewijn 1902;)
12 - De Dordtse Wand, voor Quirine Verwaal (Noordendijk, tussen Noorderstraat/Riedijkshaven en de Groenendijk; informatiecentrum Noordendijk 148;)
13 - Kort Dordts nieuws (Dordrecht in historische perspectief (3 nummers verschenen), Dordtse Huizen in bouwhistorische perspectief; Den Witten Ancker aan de Voorstraat 324, schoenhandel Peels; serie prentbriefkaarten Stadsarchief Dordrecht (16 kaarten); afbeeldingen: affiche Watertochtjes (President Kruger, rederij Fop Smit & Co 1907); kaart buitenplaats Wielborg aan de Zuidendijk, Johan van Nispen, 1759; Weizigtpark 5 mei 1998 50 jaar, ontwerp park 1946 door J. Doorenbos, speeltuin Sevenoaks, Boonenpad; Stadsarcheoloog Johan Hendrik, opgraving Statenplein, Spuiboulevard, Admiraalsplein, Tieselenstraat;)
16 - inhoud;
17/19 - adverteerders;
Jaarboek 1998, 16e jaargang, Marinus Pieter Reus 1865-1938 een Dordts impressionist;

1999

Mededelingenblad 1999, 17e jaargang, nummer 1 (1999)
02 - Mededelingenblad 1999 (jaarboek Marinus Pieter Reus, een Dordts impressionist, Henk Borsje, M.J.A. de Haan, mevr. A.C. van den Berg-Trijsberg, P. Husen)
02 - De mijmerende wandelaar door D.W. Beels (nieuwbouw Straatman, Kuipershaven; appartementencomplex Korte Kalkhaven, Mertz; uitvaartcentrum Koningin Wilhelminastraat, gesloopt; stadsconferentie De Toekomst van Dordt, 15 april in Kunstmin;)
03 - Dordrecht en de Zwijndrechtse Waard door professor dr. L.J. Pons (geboren Zwijndrecht, boerderij 't Hoff, H.B.S. Dordt 1934-1939; nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari;)
11 - Tekening Cees Buddingh'door Wim Sterk.
12 - Uitbreiding Carrillon Grotekerkstoren
13 - Bouwen op koeienhuiden: Waar of niet waar DEEL II door M.J.A. de Haan (niet waar, huiden=scheepshuiden (hout van schepen!); zie artikel Meddelingenblad 1997 15e jg. nr. 3;)
14 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (A. Nelemans, Sepulture ofte Graftboeck van de Augustijnenkerk te Dordrecht; Dordrecht door kinderen door Quirine Verwaal, Help de toren valt om door Frits Baarda;))
15 - Landgoed Dordwijk door P. Husen (Jaarboek Monumentenzorg 1998, 25-jarig bestaan Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, gewijd aan Nederlandse buitenplaatsen (Marieke Kuipers), Dordwijk op pag. 112 t/m 120);
16 - De Zonnewijzer door Quirine Verwaal (familiestichting Cluyt; F.C. Kluit; Johannes Kluit, huwde met Henrica van Nispen, dochter van landmeetkundige Mattheus van Nispen; Van Nispen had een boekenwinkel op de hoek Wijnstraat/Nieuwbrug genaamd De Zonnewijzer; is er een verband tussen de steen van een zonnewijzer van huis Cronenburgh met de boekenwinkel van Van Nispen?;);
16 - Algemene ledenvergadering door Quirine Verwaal (R. van der Mijle; impressionist Rinus Reus; P. Kingma; Mr. J. van Drongelen; C.J.P. Grol; Mr. H.S. Weeda; heer Van Tilburg, raadslid, eigenaar zaagmolen, 142 schetsboeken van Reus opgekocht, in 1988 aan de universiteit van Pretoria geschonken; Bulgaarse kunst in het stadhuis; 'kasteeltje' in de Kleine Spuistraat; mevrouw Hurkmans;);
18 - Een onderwijskundig egodocument door C. Esseboom (kostschoolhouder Willem van den Hull (1778-1858) in Dordrecht, geboren Haarlem; schoolhouder Louis Martin; Bellevue, heer de Hart;);
24 - inhoud
25/26 - adverteerders (Wery Goedegebuure notarissen, ABN-AMRO Bank, Gilhuis advocaten, Derksen Schildersbedrijf BV, Bergman Druk B.V., B.V. Nederlandse particuliere Kunstmesthandel NPK, Holster)
Mededelingenblad 1999, 17e jaargang, nummer 2 (1999)
00 - vereniging Oud-Dordrecht (voorzitter mr. D.W. Beels)
02 - inleiding redactie (tekening: Paul de Roos, Scheffersplein;)
03 - De mijmerende wandelaar, door D.W. Beels (De Dordtse Wand; De Groene Zoom; Wim Sterk; Theo van Doesburg (1883-1931), letterkundig museum;)
04 - De Gildenwandeling, door Quirine Verwaal (16 mei; Boogjesgebied; Kitty Hurkmans, Emiel Havers, Adrie de Man; bakkersbenen;)
04 - Tentoonstelling De pronkbokaal van de Dordtse wijnkopers, door Quirine Verwaal (Dordrechts Museum;)
05 - Het Zakkendragersgilde, door Jan Konings (Trom-Radio, Mazelaarsgilde, gezusters Stuurman, vader lid geweest van het Zakkendragersgilde; navoringen (in 1895) van mr. J.C. Overvoorde, in 1487 30 gilden o.a. appelkopersgilde, bakkersgilde; Mazelaarsgilde, Het gilde van der Mase; gildehuis het Sakkertje, 1416, Zakkendragersstraat, bel, smakbak; 1798 gilden afgeschafd; zakkendragersgilde wordt corps, corpshuis Mazelaarsstraat tot 1950 (biscuitfabriek Victoria); lindeboom voor het Mazelaarshuisje; Koorend (Mazelaarshuisje) en Turfend/Turfeind (Zakkendragersstraat); familie Stoel in het Zakkendragersstraat 4; Heer Jan Raetstege;)
12 - Dordtse verhalen van mw. Roest, door J. Koonings (Corry Roest woonde van 1923 tot 1950 in de Wijnstraat naast het Seepaerdt;)
13 - Koos Versteeg (Nederlands dichter van nonsensverzen, geboren Dordrecht; boekhandel Vleeshouwersstraat; Mieke Janssen in Kwartaal en Teken; gedicht 1938 omstandigheden dwangarbeiders, soldaten, Joden en werklozen; vader Arie Versteeg (+ 1956), 1900 uitgave van prentbriefkaarten; Floris Flapuit i.p.v. Dordtsche kiekjes over van Joris Kwistenbibel (Dordrechtsche Courant, vanaf juli 1938); antiquariaat in de Hofstraat; 16 augustus 1968 sluiting zaak; Koos Versteeg, overleden 2 april 1987;)
15 - Verslag Excursie naar Mechelen op 5 juni 1999, door Kitty Hurkmans, tekening Paul de Roos (chauffeur Anton; Grandcafé Lord Nelson; St. Rombouts Kathedraal;)
17 - Almanak, door Quirine Verwaal
17 - Kogels in Dordrecht en buiten de grenzen, door Kitty Hurkmans en Quirine Verwaal (kinderen internaat in Douai; kogel op Hotel Dieu; kogels bij Groothoofdpoort, mr. Beernink, nu Verloren Hart; kogel aan de Voorstraat, voormalig zustershuis (nonnenklooster) kogel met datum 24 november 1813, een hauwitzer bij den heer De Roo van Westmaas op de Voorstraat bij de Nieuwbrug; In den Verdwaalden Kogel aan de Varkenmarkt, een hauwitzer op de Varkenmarkt bij Schipper Roozendaal heeft een stuk van de gevel afgeschoten ...(Leendert van der Es); kogel Grote kerk; kogels aan de Grote Kalkstraat en Keizershof, blokmakersbaas Piera aan de Princestraat/hoek Kalkstraat, kogel kunstenaar Marc Ruygrok "Huisbal", manifestatie 1993; De kogel in Douai)
20 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (Kijk nog even om, Wim Sterk en Caty Kroon;)
21 - Wedstrijd (nieuwe naam voor ons blad);
21 - Agenda (14 sept 1999 M. Spies; 10-10-1999 gildenwandeling; 16-11-1999 lezing C. Huijts, Ver. Hendrick de Keijser; 18-12-1999 Oudkatholieke kerk Maria Maior, pastoor Kamps; 11-11-2000 lezing A. Lugten, Straatman en Merz; 22-2-2000 lezing René de Jong, opgravingen;)
22 - Inhoud;
23/24 - Adverteerders;
Mededelingenblad 1999, 17e jaargang, nummer 3 (1999)
00 - vereniging Oud-Dordrecht
02 - inleiding redactie (Cees Esseboom, De geschiedenis van Dordrecht, jarboek 1995 Leesonderwijs in de Dordtse scholen in de 182 eeuw, boek Onderwysinghe der Jeught uit 1995; dr. Charles Jeurgens, mei 1999 nieuwe archivaris; Emile Havers en Riny Benschop, stapelrecht;)
03 - De mijmerende wandelaar (deel 15), door D.W. Beels (computer, Nieuwehaven gegraven 1410;)
04 - Voorstellen van de nieuwe Gemeentearchivaris, door Gerard Gast en Quirine Verwaal (foto dr. Charles Jeurgens;)
06 - Dordtse letterlievenden in de zeventiende eeuw, door Marijke Spies (lezing 14 september 1999; De Dordtse dichtschool; Cats;)
07 - Het Carrillon van de Grote Kerk, door D.W. Beels (juridische acties tegen het voornemen van de gemeente om in de Grotekerkstoren het carrillon met 18 klokken uit te breiden;)
09 - Excursie naar de Berckepoort, door Jan Konings (4 september 1999; leemstucplafond in de Berckepoort; A. van Engelenhoven i.p.v. R. Krooshof;)
10 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht (Schilders van de Biesbosch, journalist Wim van Wijk; Cor Noltee, Steef Wijnhoven, Marinus van der Neut, Ab van 't Hoff, Ernst van Dalen, Henk van Dalen, Adrie Mouthaan, Ad van der Ven, Ies Timmermans en Theun Verhoeven; Atlas Dordrecht, 5 november, Wim van Wijk, Otto Dicke, Hans Petri, Lou ten Bosch, Leo Marchand, C. de Heer; Da's nou Dordt, Centrum voor Onternationale Samenwerking;)
11 - Het stapelrecht van 1299 (samenvatting), door Riny benschop en Emile Havers (graaf Willem I verlening van stadsrecht 1220; tollen; wijn, hout en graan;)
13 - Almanak, deel 2, door Quirine Verwaal (Dordtse almanak, mevrouw Berger, Dordtse almanak uit 1824 (Blussé en Van Braam); Renée Weijers;)
14 - Hoe dichter bij Dordt - deel 2, door Sibrand de Graauw (boekje ABC Dordt, pagina 49; bundel Dordtse taal en vertellingen, termen en tradities, in het jaar 2000;)
16 - Kogels buiten de grenzen, door Kitty Hurkmans en Quirine Verwaal (in het Hotel Dieu te Douai; Anthonie Heinsius, pensionaris van Holland, Geschiedenis van Dordrecht deel 2, bladz. 83, 26 april 1710, Heinsius, aan John Churchill;)
16 - Het Keizer-Kareljaar te Gent (persbericht) (Carolus, Keizer Karel V 1500-1558 Sint-Pietersabij in Gent;)
17 - Verslag Excursie naar Mechelen - deel 2, door Gerard Gast (W. de Haes; huis Sint-Jozef; huis De Duveltjes;)
18 - Kraan Rodermond, door Gerard Gast (1336, 1410 naar mond van de Nieuwe Haven bij de Houttuinen; in 1869 driemaal bezweken; 18 dec. 1999 t/m 9 jan. 2000 in galerie Dordt, De gedroomde kraan; Manifestatie Kraan Rodermond André Oosthoek;)
20 - Agenda (lezing A. Lugten, Straatman en Merz 11-1-2000, lezing René de Jong 22-2-2000;)
21 - Afbeelding van de Wolwevershaven, door Laura Groenhart
21 - Oproep Dordrecht 100 jaar geleden;
22 - Bezorgers bedankt;
22 - Stadsarchief Dordrecht: overzicht verkrijgbare publicaties 1999;
28 - inhoud;
28/30 - adverteerders;

2001

Jaargang 19, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2001)
01 - Redactioneel
02 - Het Jaarboek. Het jaarboek “Van der Stede Muere” heeft een tot dusver vrijwel onbekend onderdeel van de stad, de ommuringen en stadstorens, in kaart gebracht. Vaststaande gegevens worden aangevuld met hypotheses inzake de exacte lokalisaties van de stadsmuren. Een interessante publicatie, die dankzij sponsoring door Progrez en Pronet mogelijk werd.
04 - Water omgeeft de stad die vernieuwt wat zij altijd al had Informatie over het voorlichtingscentrum Centrum Binnenstad in het voormalige Leprooshuis aan de Vriezestraat, en over de nieuwbouw op en om het Statenplein.
11 - Het Nieuwe Werck. Werkgroep onderzoekt het gebied tussen Nieuwe Haven en Buitenwalevest en brengt de geschiedenis hiervan in kaart. Er is nog plaats voor medewerkers.
14 - Hulde aan Dordrecht uit een ver verleden. Over een Frans sonnet van Isaac le Duc, dat een lofdicht op Dordrecht is.
18 - Nieuwe verschenen boeken over Dordrecht en andere zaken. Boekbespreking
20 - Wat zegt u het jaar 1600 ? De Swarte Galeye van Dordrecht. Eerste artikel over Dordrechts enige oorlogsschip, De Swarte galeije, die omstreeks 1600 in bedrijf was (zie ook: Oud-Dordrecht 2001 (19) 2: 31 sqq.
34 - Melis Stoke … Over de publicatie van J.W.J. Burgers, “De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs”.
36 - Achtergronden van een stad in de oorlog, hoofdstuk 4 van de Geschiedenis van Dordrecht. Korte samenvatting van een inleiding over de problematiek bij het schrijven van een Dordtse geschiedenis van de Tweede wereldoorlog.
39 - Concertante uitvoeringen door gemengde koren a capella in Dordrecht aan het eind van de negentiende eeuw Verschillende zanguitvoeringen in het Dordrecht van 1892 tot en met 1897.
52 - Werkgroep Noordendijk. Oproep voor informatie betreffende bedrijven in het Lijnbaangebied (ter voorbereiding van het Jaarboek 2001).
53 - Vereniging Oud-Dordrecht 
54 - Inhoudsopgave 
55 - Advertenties (1) 
56 - Advertenties (2) 
Jaargang 19, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2001)
01 - Redactioneel
02 - Bestuursmededeling redactie
02 - Vrijwilliger gezocht
03 - Oud-Dordrecht op internet Gerard Gast 3
04 - G. Bonket, een lange loopbaan beloond. De levensloop van de Dordtse onderwijzer Gerrit Bonket (1805-1875) en de penningen die hij van Koning Willem III en de Maatschappij tot het Nut van ´t Algemeen kreeg ter gelegenheid van zijn 60-jarig ambtsjubileum.
11 - Agenda 2001 Redactie 11
12 - Uit Gedenkboek vijftig jaren middelbaar Technisch onderwijs te Dordrecht 1911-1961
15 - Een echte Dordtenaar in Sliedrecht. Herinneringen van Wim Reus (1917), o.a. aan de sponsen- en Zeemlederfabriek en de Dordtse Roei- en Zeilvereniging.
21 - Excursie naar Leuven. Verslag van een interessante ledenexcursie.
23 - Cursus Huizenondezoek
24 - Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (1) Over Jan Canin (1534-1594) en Peeter Verhaghen (1549-1628).
31 - De Swarte Galey (2). Vervolg op het artikel in het vorige blad, o.a. over de zeeslag in de Westerschelde bij Sluis in 1603, waar de Dordtse oorlogsbodem aan de Staatse zijde meevocht en de Spaanse admiraal Spinola versloeg.
40 - Restauratie van het huis De Pauw te Dordrecht. Verslag van de restauratie van genoemd pand aan de Voorstraat in 1963 door de restauratie-architect Van den Berg.
46 - Een verrassende vondst. De vondst van een kaurischelp in de Dordtse bodem.
48 - Een van onze leden trekt aan de bel. Waar is het archief van de HTS gebleven?
49 - Afscheid van een toren, leve de Watertoren ! Geschiedenis van de Dubbeldamse Watertoren.
65 - Vereniging Oud-Dordrecht 65
66 - Inhoudsopgave
67 - Advertenties
Jaargang 19, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2001)
01 - Redactioneel
02 - Een wandeling langs het verleden met professor Renaud. Professor Renaud, die in 1943 het Huis te Merwede op de Staart opgroef, bracht Dordrecht een bezoek.
06 - Dordrecht aan beide zijden van het water. Een poging tot reconstructie van de topografische ontwikkeling van de oudste stad van Holland (zie ook Jaarboek 2000).
16 - Fotoquiz Molen Kijck over den Dijck
18 - Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (2) Over Françoys Boels (1591-1656) en Nicolaes Vincentsz. van Spierincxhouck (1585-1636).
22 - Je plaats kennen. Zingende drukkersgezellen, de ‘aanzienlijkste Heeren liefhebbers’ en een succesvolle uitgever O.a. over uitgeverij Blussé en enkele schrijvers, zoals P.J. Kasteleijn en Gerrit Paape.
31 - Dordrecht en Leeuwarden, de Prins werd in twee stukken begraven Over Johan Willem Friso, prins van Oranje (1687-1711)
41 - Dordtse florijnen. Over de uitgifte van Dordtse herdenkingsmunten in 2001
42 - Stichting Vrienden van MuseumSimon van Gijn. Oprichting van de steunstichting voor Museum Simon van Gijn. 42
43 - Het verhaal achter de kapiteinsvlag. Over het fregatschip Bato en kapitein Johannes Keyser (1791-1873).
49 - Geen woorden maar daden. Interview met mevr. Ch. van Praag, oud-lerares Duits en ereburgeres van Dordrecht.
54 - Rotterdamse houthandel in Dordrecht. Over de houtzaagmolens aan de Weeskinderendijk, en Houthandel v/h C. Berger & Zonen.
59 - Heilig en profaan (2). 1200 Laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties. Boekbespreking.
60 - Vrijwilligers gezocht
60 - Agenda
60 - Cursus oud schrift
61 - Vereniging Oud-Dordrecht
62 - Inhoudsopgave
63/64 - Advertenties

2002

Jaargang 20, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2002)
01- Redactioneel
02 - Middeleeuwse Dordtse steigers. Inventarisatie van alle al dan niet localiseerbare steigers
11 - Op de vlucht gebouwd Waarom werden in de 16e en 17e eeuw huizen gebouwd met vooroverhellende voorgevels?
16 - Het Lijnbaangebied. Een persoonlijke herinnering
20 - Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (3) Hendrick van Esch (1612-1686), Johannes van Esch (1636-1693), Jasper Goris (1603-1672) & Dirck Goris (1642-1724)
24 - Johan Willem Friso (2) Teruggevonden in Oranjewoud. Waar verbleef het stoffelijk overschot?
32 - Een brief van Valentijn. Een brief van François Valentijn (1666-1727), predikant en schrijver van Oud en Nieuw Oost Indië
37 - Dordtse rentekopers in de zestiende eeuw. Over Dordtse rentekopers in 1555 en 1572
51 - De Pest en de heilige Rochus in Dordrecht. De heilige Rochus (1295-1327) wordt nog steeds vereerd
58 - Verborgen in het Lombardgebied. Kleine Spuistraat, de Dordtse gevel, renovatie in het Lombardgebied
63 - Agenda
63 - Presentatie gevelsteentjes
63 - Cursus huizenonderzoek
64 - Vereniging Oud-Dordrecht
65 - Advertenties
Jaargang 20, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2002)
01 - Redactioneel
02 - De landschapswaarden van het Dordtse buitengebied (1). Wat wij daar aan zouden moeten doen en laten. De auteur, conservator van het Nationaal Landschapkundig Museum te Dordrecht, vraagt in het eerste van een drietal artikelen aandacht voor de betekenis die het Dordtse buitengebied voor de natuur en de mens heeft en zou kunnen krijgen. Daarom wordt eerst de geschiedenis van de ontwikkeling van dit gebied beschreven (met kaartjes).
10 - Lotgevallen van enkele 18e-eeuwse Dordtenaren in dienst van de VOC. Met de Oost-Indië-vaarder de Bleiswijk voeren de volgende Dordtenaren mee in 1758: Jan de Vos, Lambert van der Elst, Pieter Rosekrans, Cornelis Johannes de Visser. In 1762: Johannes Bosman, in 1767: Marinus Bellaard, Jan van Weibel. Andere stadgenoten die in dienst van de VOC gewerkt hebben: Casparus van Diepenhuyse, Pieter Olivier, Jeronimus Lelievelt, Wouter Koopman, Jan van Oorschot Corstiaan Bonte(n), Arnoldus Adrianus van Tets, Adrianus Gerardus Krayenhoff, Ocker Gevaerts, Pieter van Duijnen en Andries Cantebeen
20 - Op vlucht gebouwd (2). Aanvulling op voorgaand artikel over de vooroverhellende bouwwijze: in Leiden werd dit in een keur voorgeschreven!
21 - Het Dordtse Catshuis. De werkgroep Het Nieuwe Werck doet verslag van haar onderzoek naar vroegere bewoners. Bij dit onderzoek bleek, dat Jacob Cats, pensionaris van Dordrecht, vanaf 1623 in een huurwoning verbleef die op de plaats stond van het huidige perceel Hoge Nieuwstraat 85-87 (hedendaagse nummering).
26 - De Oude Vrouwenhuispoort. Beschrijving van de wederwaardigheden van de toegangspoort van het voormalige Oudevrouwenhuis aan het Bagijnhof te Dordrecht.
29 - Verslag van excursie naar Utrecht op 8 juni 2002. Verslag van een interessante excursie.
31 - Hollands Licht – Hollands Diep. Over de relatie van het Koninklijk Huis met de bruggen over het Hollands Diep.
36 - Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (deel 4). Abraham Andreisz. (1614-1662), Jan Barentsz. Smient (1621-1662)
40 - Den Houtklover alias Den Oijevaar. Eén van de 14 windmolens in de polder de Mijl (1).
44 - Toverij in Dordrecht (1). Uitvoerig verhaal over de verschillende processen wegens de verdenking van toverij, voornamelijk in Dordrecht, tussen 1500 en 1667.
52 - Agenda
53 - De Pellentoren wat langer in het stadsbeeld. Volgens recent gevonden archivalia betreffende de Pellentoren heeft deze stadstoren waarschijnlijk tot in de eerste jaren van de 17de eeuw bestaan.
56 - Buyten de Sluyspoort op Merwedegrond buytendijks. Aanvullende gegevens komen los. Blz.56
59 - Vereniging Oud-Dordrecht
60 - Inhoudsopgave
61 t/m 64 - Advertenties Binnenzijde omslag alsmede:
Jaargang 20, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2002)
01 - Redactioneel
02 - De landschapswaarden van het Dordtse buitengebied (2). De verschillende aspecten van het buitengebied op het Eiland van Dordrecht worden benoemd met hun betekenis voor de natuur en de mens.
09 - Een duit te veel in het zakje. Het verhaal betreffende een dukaat die per abuis in het diaconiezakje was terecht gekomen.
10 - Een zeemonster in de buurt van Dordrecht. Toelichting op een plaat uit Historia Batava Illustrata naar aanleiding van de vondst van een zeehond op de Merwede tusen Gorkum en Werkendam, in 1600. Tevens wordt de vondst van een reuzen pijlinktvis op het strand tussen Scheveningen en Katwijk in 1661 besproken.
15 - De kerk in de Museumstraat. De geschiedenis van het kerkgebouw aan de Museumstraat, dat ruim 116 jaar heeft dienst gedaan als bedehuis, wordt besproken. Het gebouw zal nu een nieuwe bestemming krijgen in het kader van de plannen met de verschillende kwartieren van het Hofcomplex.
21 - Op de vlucht gebouwd (3), Enkele mijmeringen. Het genoemde verschijnsel wordt nog eens nader onder de loep genomen.
25 - Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (5) Deze keer worden besproken de boekdrukkers en uitgevers Gilles Neering (ca. 1630-1660), en Nicolaes de Vries (1626-1713).
29 - De Moerdijkbrug. Persoonlijke herinneringen aan de opening van de Moerdijkbrug in 1936.
31 - De schoonwaterloop van Dordrecht. Het spuischema van de Dordtse binnenstad wordt beschreven.
36 - Toverij in Dordrecht (2) Enkele strafprocessen tegen heksen (van hekserij verdachte personen) die tussen 1545 en 1746 plaats vonden, worden besproken.
46 - William’s Place en het Williamsfonds J.W.D. van Oldenborgh. De villa die oorspronkelijk eigendom was van de familie van Oldenborgh herbergt tegenwoordig het VVV-kantoor. Het gebouw dankt zijn naam aan William (het enige zoontje van het echtpaar Van Oldenborgh-van Meekeren), dat op 7-jarige leeftijd overleed. Hieraan herinnert nog een geschilderd portret van het zoontje, dat volgens een servituut in het gebouw moet blijven.
53 - Beeld- en letterreclame (1820-1970) in de Dordtse binnenstad. De auteur bespreekt een wandeling door de oude binnenstad langs verscheidene gevelreclames in Dordrecht.
55 - Herdenking watersnoodramp 1953. Inleiding tot het verschijnen van een tentoonstelling en een boek naar aanleiding van de 50e verjaardag van de watersnood van 1953.
57 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht
59 - Vereniging Oud-Dordrecht

2003

Jaargang 21, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2003)
01 - Redactioneel
02 - Introductie nieuwe voorzitter Oud-Dordrecht 
03 - De landschapswaarden van het Dordtse buitengebied (3). Wat wij er daarom zouden moeten doen en laten. De derde aflevering over de (mogelijke) betekenis van het Dordtse buitengebied handelt vooral over de consequenties die door de samenleving daaruit zouden moeten worden getrokken.
11 - De Kaap in de VOC-tijd – oproep. De heer Schoeman vraagt met name sociale en economische informatie over de 17e eeuwse familie Van der Stel, waarvan 2 nazaten gouverneur van de VOC in Zuid Afrika zijn geworden.
12 - Het badje van rijnwijn en de hulp van Koningin Emma. Een tweede artikel over de familie Van Oldenborgh, een bekende wijnkopersfamilie uit Dordrecht, waarbij o.a. een bezoek van Koningin Emma aan Dordrecht ter sprake komt
19 - Vorstelijke visites. Een verslag van de organisatie van en het bezoek aan Dordrecht van Koningin Emma. In bovenstaand artikel wordt eveneens aandacht besteed aan dit bezoek. Verder een overzicht van alle vorstelijke bezoeken aan Dordrecht tussen 1830 en heden.
15 - Dordtse uitgevers- en drukkersmerken (6). In deze zesde aflevering wordt aandacht besteed aan Vincent Caymax en Mattheus van Nispen, twee Dordtse uitgevers en boekhandelaren uit de 17e eeuw.
28 - Over ogen, stelen, baarden en valpennen. Een verslag van het bezoek van Oud-Dordrecht aan het slotenmuseum van Lips met enkele wetenswaardigheden over sloten.
31 - Wat verborg onze Groothoofdspoort? Een overzicht van de restauratiewerkzaamheden aan de Groothoofdpoort in de periode 1969 – 1975 aan de hand van het jaarverslag 1976 en een interview met ons erelid ing. W. van den Berg, restauratiearchitect.
39 - Oproep. Het stadsarchief vraagt naar historisch filmmateriaal van Dordrecht en of omstreken met als doel dit voor de toekomst te bewaren.
40 - 't Huys te Hemert. De geschiedenis van Nieuwe Haven 30, tegenwoordig de ingang tot Simon Van Gijn Museum aan huis en o.a. bekend van de Dordtse Hemel wordt in dit artikel besproken.
48 - Jaarboeken. Een vooruitblik op onderwerpen van toekomstig te verschijnen jaarboeken met een oproep voor medewerkers aan één of meerdere van deze jaarboeken.
48 - Een nieuwe rubriek ? Verzoek aan de redactie om een nieuwe rubriek te starten, waarin aandacht wordt besteed aan voormalig Dordtse zaken die buiten Dordrecht terecht zijn gekomen.
49 - Nieuwe haven omstreeks 1600. Een gedicht van de heer Hoebeé bij leven directeur van de gelijknamige scheepswerf .
50 - Hoogwater in Dordrecht. Als vervolg op het artikel in het decembernummer van 2002 nu een artikel over hoe te handelen in geval van (buitengewoon) hoog water. Dit n.a.v. notities van de heer M. Versteeg van rond 1930.
52 - Suppoosten gezocht. Het Dordts Archeologisch Centrum zoekt suppoosten voor de exposities.
53 - Oliemolen De Lelij alias Den Arent, Eén van de 14 windmolens in de Mijl (2) De geschiedenis van deze windoliemolen, die zoals meer molens stond op de 's Gravendeelsche- of Wieldrechtsche dijk, wordt beschreven.
59 - Vereniging Oud-Dordrecht
60 - Inhoud
Jaargang 21, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01- Redactioneel
02- Van de voorzitter met beleid inzake monumenten
03 - Cursus Oud Schrift. Stichting Culturele Educatie
04 - De draaiom in de Kloveniersdoelen. Wat gebeurde er precies in de draaiom in de toren van de Kloveniersdoelen op de avond van 13 april 1570 ? Was de verwonding met een rapier het gevolg van boze opzet of was het pure pech?
08 - Een schat aan munten. Bij opgravingwerkzaamheden begin 2002 aan de Spuiweg, hoek Spuiboulevard, is een groot aantal munten te voorschijn gekomen. Veel oorten (waaronder een valse (!!), duiten, halve duiten etc. Veel van de munten waren geslagen in Dordrecht, maar ook munten afkomstig uit Vlaanderen, Middelburg, Utrecht en Harderwijk. Veel van de gevonden munten dateren uit het begin van de 80-jarige oorlog.
15 - De Griend. Een artikel over een minder bekende buurtschap in de voormalige gemeente Dubbeldam aan de Oudendijk tussen Middenhoeve en de Provinciale weg. De gegevens zijn verzameld uit oude kadaster- en andere kaarten aangevuld met informatie uit gesprekken met buurtbewoners.
20 - Huys "den Rooden Molensteen". In 1790 werd begonnen met de bouw van het huis Hoge Nieuwstraat 79. De bouw vond plaats in opdracht van een telg uit de bekende familie Vriesendorp. Daarvoor moest o.a. het huis "den Rooden Molensteen" worden afgebroken. De rijke geschiedenis, ook van de bewoners, van zowel het afgebroken als het nieuw gebouwde huis worden besproken.
25 - Van schipperszoon tot vertegenwoordiger. Een interview met Wim Slager. In de serie interviews dit keer een interview met Wim Slager, een op een zeilvrachtschip geboren schipper, die na zijn militaire dienst uiteindelijk in de buitenverkoopdienst van een kantoorboekhandel is gaan werken.
27 - Wilhelmina, Wieldrecht en Willemsdorp. Een aanvulling op het artikel "Vorstelijke visites" in het juninummer van dit jaar met vorstelijke bezoeken in 1929 en 1936. Verder enkele aanvullingen van andere lezers.
31 - Excursie naar Diest op 14 juni 2003. Een verslag van de excursie naar Diest.
36 - Broeder Tarcisius (Dordrecht 1897 – Voorhout 1975). Biografie van een in Dordrecht geboren broeder (D.M. van Dooremalen), lid van de broedercongregatie Onze Lieve Vrouw Van Zeven Smarten in Voorhout.
44 - Een Dordtenaar in Suratte. De geschiedenis van 2 verwante Dordtenaren met een nogal verschillende carrière bij de VOC in het huidige India: Pieter Appels, als "onnut subject" ontslagen en zijn schoonzoon, Jacob Mossel, die als matroos vertrok maar opklom tot gouverneur-generaal.
46 - Obstakels op de Walevest. Waarom een van de eerste bewoners van de Buiten Walevest ruim 200 jaar geleden toestemming kreeg om stenen palen voor zijn huis neer te zetten.
49 - Verslag van twee dagen History Live 2003. Verslag van het evenement History Live, dat dit jaar voor de tweede keer plaatsvond.
51 - Dordrechts financiële relatie met de vorst en de provincie, 1550 – 1650. De financiële machtsverhouding tussen de centrale overheid en de stad Dordrecht gedurende een eeuw worden bekeken aan de hand van renteverkopen. De overheid was de landsheer (Karel V en Philips II) en later de Staten van Holland. De niet altijd even rooskleurige positie van de geldverstrekkende burger wordt o.a. besproken.
59 - Vereniging Oud-Dordrecht
60 - Inhoud
Jaargang 21, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01- Redactioneel
04 - Van de voorzitter met visie inzake een Dordts historisch (actie)centrum. Martin Bloemendal 2 Verzamelen en veilen In kort bestek wordt de geschiedenis van veilen en verzamelen, toegespitst op het veilinghuis Mak in Dordrecht, uit de doeken gedaan. Dit n.a.v. de lezing van de heer Jorissen voor de vereniging Oud-Dordrecht in oktober j.l.
07 - Onderzoek Nieuwkerk. Een eerste uitleg wordt gegeven van een uitgebreid onderzoek van de auteur naar graven, grafstenen en begraafboeken in de Nieuwkerk. Het onderzoek zal t.z.t., mede aangevuld met genealogische gegevens, in boekvorm verschijnen. Het eerste onderzoek leverde al interessante gegevens op.
10 - De zaak van Hendrik van Halen 1747/1748. De gecompliceerde verhouding tussen de verschillende gebieden op het eiland van Dordrecht komt tot uitdrukking, wanneer de diaconie van Dubbeldam weigert een inwoner van Dubbeldam, kerkend in Dordrecht, te alimenteren.
17 - De scherprechter ontliep zijn collega. In kort bestek wordt een beeld geschetst van Dordrecht vóór de reformatie. Hoe ging Dordrecht om met andersdenkenden in geloofszaken ? Enkele specifieke zaken worden wat uitgediept waaronder de zaak van een beul, die moest aantonen dat op zijn levenswandel niets viel aan te merken.
24 - Vroeger Waals garnizoen of families uit Luik? Een op archiefonderzoek gefundeerde verklaring (1576) voor de straatnamen Binnen- en Buitenwalevest.
25 - De Oliepijp. Een artikel over het buurtschap "De Oliepijp" gelegen aan de Noordendijk hoek Oudendijk. Aan het eind wordt een oproep gedaan naar informatie over een voormalig klooster in deze buurt.
33 - Het Schots Courthuis ofte De Gouden Molen. De interessante geschiedenis van dit pand en zijn bewoners wordt uitgebreid beschreven. Op het perceel van dit, in 1824, gesloopte pand staan nu de woningen Hoge Nieuwstraat 85-87, Lange IJzerenbrugstraat 1-3 en Binnen Walevest 80-82.
44 - Halte Willemsdorp. Een artikel over de vrijwel onbekende spoorweghalteplaats Willemsdorp.
48 - Vorstelijke visites – deel 3 Een aanvulling op twee eerdere artikelen dit jaar over vorstelijke bezoeken aan Dordrecht.
48 - Cursus oud schrift De aankondiging voor een cursus schrift, dat gebruikt werd tot het eind van de 17e eeuw.
49 - Het programma van het Stadsarchief in 2004. Geplande activiteiten in en georganiseerd door het Stadsarchief volgend jaar worden besproken.
51 - Rekenpenningen aan de Spuiweg. Na een eerder artikel in 2003 (nummer 2) over gevonden munten besteedt dit artikel aandacht aan de, bij ditzelfde onderzoek, gevonden rekenpenningen. Deze penningen werden gebruikt door de controleurs van de rekeningen.
59 - Minerva Dordracena. 750 jaar klassiek onderwijs in Dordrecht (1253-2003). Een uitgebreide boekbespreking van het boek, dat is verschenen t.g.v. het 750 jarig bestaan van het Dordtse gymnasium.
64 - Leidse gevelsteen voor oud-Dordtenaar J.C. Overvoorde. In de gevel van het Gemeentearchief van Leiden is een gevelsteen onthuld als eerbetoon aan J.C. Overvoorde oud-archivaris van de gemeente Dordrecht en mede oprichter van de Vereniging Oud-Dordrecht.
65 - Nieuwverschenen boeken over Dordrecht
66 - Nieuwjaarswens
67 - Vereniging Oud-Dordrecht
68 - Inhoud

2004

Jaargang 22, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel
02 - Ds. Johannes Barueth: waakhond en luis in de pels. De levensloop van ds. Barueth (18e eeuw), met zijn positieve kanten maar ook zijn conflicten, wordt in het artikel besproken. Zijn belangrijkste standplaats was Dordrecht.
10 - In gesprek met………Martin en Alice Brugman. Praten als Brugman (en zijn echtgenote). Het moet een genoegen zijn om dit welbespraakte echtpaar, Dordrecht kenners bij uitstek, te interviewen over hun levensloop tot nu toe.
13 - Een vuurhuis voor de Grote Kerk van Dordrecht. Waarom vraagt Dordrecht de bouw van een vuurhuis voor de Grote Kerk in het jaar 1763 aan bij de Raad van State, ook toen al een voornaam College ? Dit artikel geeft op die vraag een antwoord.
18 - Een Hartenwens vervuld. Een verslag van de bijeenkomst, waarbij ons erelid de heer W. van den Berg (restauratiearchitect in ruste) en zijn echtgenote, lid van verdienste van onze vereniging, het ontbrekende zetstuk onthullen in de Reinier Kennedyzaal in het Dordtse stadhuis.
20 - Veststraat 13: gebouwd op het open terrein van de Molenpoort in 1892 en afgebroken in 1965. De titel zegt veel over de inhoud van het artikel met daarnaast veel informatie over de bewoners van de nieuwbouw op het terrein van de Molenpoort en directe omgeving.
28 - Oliepijp en Tempelveld. Een reactie op het artikel van Elisabeth van Heiningen in het vorige nummer van dit tijdschrift. De locatie van het klooster blijft onduidelijk ook na de aanvullingen van de auteur van dit artikel.
31 - Het geboortehuis van Samuel Vereijck. Dit keer het levensverhaal van Samuel Vereijck, geboren in hetzelfde jaar als het huis, waarin hij zo lang heeft gewoond, is gebouwd. Nu is dat Nieuwe Haven 35-36. Samuel is een telg uit een schippersgeslacht. Daarnaast is hij koopman en kan hij zich de aanschaf van meer panden in de buurt permitteren. Als hij sterft is zijn geld op.
36 - De spoorbrug bij Willemsdorp. Dit artikel over de spoorbrug over het Hollands Diep, geopend in 1872, vertelt het verhaal van de gebeurtenissen rond de brug in de 2e wereldoorlog en het herstel na het opblazen.
42 - Dordrecht maakt geschiedenis. Mevrouw De Koekkoek stelt zichzelf en haar afdeling, Monumentenzorg en Archeologie, voor.
43 - Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht van start. Informatie over het onlangs opgerichte restauratiefonds van de Gemeente.
44 - Leidse gevelsteen voor oud-Dordtenaar J.C. Overvoorde – vervolg Een aanvulling op het artikel in het vorige nummer van dit tijdschrift.
45 - Munten bij het Minderbroederklooster. In het afgevoerde materiaal bij het aanbrengen van een ondergrondse vuilcontainer in de Steenstraat vonden "detectorarcheologen" een tweetal pseudomunten. Het hoe en wat wordt in dit artikel uit de doeken gedaan.
48 - Project "Van bronnen naar bewoners" De archieven van Gorinchem en Dordrecht hebben een project gestart met als doel regionale bronnen digitaal toegankelijk te maken. Raadpleging moet mogelijk worden via een te starten cultuurhistorische website. Dit artikel geeft achtergrondinformatie over deze plannen.
51 - Van de voorzitter. Over ledengroei en het opzetten van werkgroepen.
52 - Verliefd op Dordt. De auteur is betrokken bij het digitaliseren van de 37.500 glasnegatieven in het Stadsarchief. Zij probeert de geweldige indruk, die de negatieven (van Tollens, Beerman en de verzamelaar Meijers) op haar hebben gemaakt, in dit artikel te verwoorden.
55 - Cursus Oud Schrift voor gevorderden
56 - Prior Hendrik van Zutphen (1489-1524) reformator van Dordrecht? Het artikel behandelt de levensloop van Hendrik van Zutphen en geeft, mede door uitgebreid archiefonderzoek in Duitsland, een andere visie op de rol, die Hendrik van Zutphen heeft gehad in de reformatie in Dordrecht, dan tot heden werd aangenomen. Zie ook nieuw verschenen boeken in Dordrecht.
63 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht
67 - Vereniging Oud-Dordrecht
68 - Inhoud
Jaargang 22, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel
02 - Twee werkgroepen voorgesteld. Na de reeds 4 jaar actieve werkgroep (historisch huizenonderzoek) “Het Nieuwe Werck”, is een werkgroep Wijnstraat onlangs van start gegaan. Een korte introductie over beide werkgroepen, met alle e-mailadressen.
03 - Spuiweg op de Kop. Verslag van het bodemonderzoek op de hoek Spuiweg-Spuiboulevard. Verrassende vondsten in meerdere kleilagen vertellen veel over de bewonings- en bebouwingsgeschiedenis buiten de Dordtse binnenstad. Inclusief een nieuwe visie op de gevolgen van de St. Elisabethsvloed van 1421.
12 - Het geboortehuis van Jacob en Abraham van Strij. Vooral op notariële actes gebaseerde bewoningsgeschiedenis van de panden in de Grote Kerksbuurt, waarin van 1753 tot 1826 de schildersfamilie Van Strij woonachtig was.
18 - Dordts verhalenboek. De schrijver werkt aan een Dordts volksverhalenboek (“cultuurhistorische volksoverleveringen”). In dit artikel beschrijft hij zijn motivatie en werkwijze. Een korte inhoudsopgave bevat enkele voorbeelden.
22 - Toneel in Dordrecht (1) Eerste deel van een drieluik. In de 19e eeuw telde Dordrecht drie schouwburgen, deels voorloper van Kunstmin. Voordien werd toneel gespeeld op straat door scholieren en Rederijkers, al dan niet gedoogd door de kerkelijke autoriteiten, die het uitdragen van revolutionaire ideeën verboden.
26 - Hoe betrouwbaar zijn de bronnen ? De schrijver waarschuwt tegen het onjuiste gebruik c.q. kopiëren van informatiebronnen, en geeft diverse voorbeelden. Pleidooi voor het gebruik van primaire bronnen (archivalia), maar zelfs oude kaarten en geschriften zijn vroeger vaak bewust “gekleurd”.
33 - Stadsarchief Dordrecht: educatie buiten het boekje. Schrijfster is educatief medewerkster van het Dordts Stadsarchief, dat veel te bieden heeft, bv in de vorm van onderzoeksprojecten voor schooljeugd. Een pleidooi voor erfgoededucatie
36 - Dordrecht en de fotografie in de negentiende eeuw. Vooruitblik op het Jaarboek van 2006 over 19e eeuwse fotografie in Dordrecht, met een oproep aan lezers en andere geïnteresseerden om materiaal ter beschikking te stellen.
37 - Mijn ouders 10 jaar in Dordrecht (1913–1923) Een foto van de gevangenis in de Doelstraat die vele vragen oproept, en de constatering dat de wereld klein is.
41 - Oog in oog met het gevaar. Het Joodse gezin Benedictus dook tijdens de Tweede Wereldoorlog onder bij de familie Burger (meubelzaak) in de Wijnstraat. Een reconstructie op basis van schrijvers dagboek.
46 - Het is een mooie plaats. Op 22 juni 1889 passeerde de Sjah van Perzië Dordrecht per trein. Hij schreef een reisdagboek over zijn bezoek aan Nederland. Alles was even mooi en welvarend … ook Dordecht.
50 - Excursie naar Alkmaar. Verslag van de “verjaarsvisite” van leden van Oud Dordrecht aan het 750-jarige Alkmaar.
54 - Pseudomunten op het Statenplein. Archeologische vondst onder het Statenplein: honderden munten en pseudomunten. In dit artikel worden de pseudomunten, hun datering (14e eeuw), benaming en gebruiksbetekenis beschreven.
59 - Status van het project Regionale website. Zie ook blz 48 van het vorige tijdschrift. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de historische verenigingen in de regio is thans “in functie”. Wordt vervolgd.
60 - Augustijnenkerk Dordrecht – bakermat van Kerk en Staat. Het artikel van Cees Esseboom over (on-)juiste bronnen op blz 26 van dit nummer wordt hier in praktijk gebracht: een zeer kritische beschouwing van A. den Boons boekje over de Augustijnenkerk.
68 - De heer De Boon: “Het is de schuld van anderen” Verweer van de heer Den Boon op het artikel van H.A. van Duinen en een kritisch commentaar van Esseboom.
70 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht “Het Dordrecht van Rutten” - 53 reproductie met bijschriften
71 - Vereniging Oud-Dordrecht
72 - Inhoud
Jaargang 22, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01- Redactioneel
02 - In memoriam Dirk Beels
03 - Nog twee werkgroepen binnen de Vereniging Oud Dordrecht. Twee nieuwe werkgroepen binnen de Vereniging Oud Dordrecht worden voorgesteld: de werkgroep Kerken (Monumentendagen 2005!) en de werkgroep Jeugd en Historie. Met emailadressen van de eerste deelnemers.
04 - Een dubbelbiografie over de Gebroeders De Witt. Dit jaar voltooit de schrijver van dit artikel zijn dubbelbiografie over Johan en Cornelis de Witt. Wat motiveerde hem? Op welke criteria selecteerde hij ? Het boek zal de nadruk leggen op wat de broers bond, de verwevenheid van politiek en persoonlijkheid, en bevat een eigentijdse visie op “het proces” dat tot hun dood leidde.
10 - Status van de regionale website. Over een jaar wordt de regionale website “Van bronnen naar bewoners” operationeel, een initiatief van o.a. het Dordtse Stadsarchief. Schrijfster is de motor achter het project. In dit artikel de huidige status en een beschrijving van de drie “lagen” in de website.
12 - Cursussen Stadsarchief. Ook in 2005 drie cursussen: Oud schrift voor beginners, Huizenonderzoek, en Genealogie
13 - De geest van het postkantoor. Het vroegere Dordtse postkantoor als slagschaduw uitgebeeld in de bestrating van het Bagijnhof. Visie van de kunstenaar.
15 - Johan de Witt nader bezien. Was Johan de Witt wel of niet geboren Dordtenaar ? En/of gedoopt Dordtenaar ? Geen bewijs, wel aanwijzingen. Esseboom vat nog eens enkele opinies samen.
17 - De familie Cuyp op het Nieuwe Werck. Opnieuw een boeiend artikel van de hand van de “motoren” van de werkgroep “Het Nieuwe Werck”: zij traceerden Abraham Cuyp (broer van Jacob, oom van Aelbert) als bewoner van het Vlak. Een nieuw element in de genealogie van de Cuyps, en hun verblijf in het Nieuwe Werck.
23 - Toneel in Dordrecht (2) Deel 2 van een trilogie. Hierin aandacht voor de houten Schouwburgvereniging (1872-1928) en het nieuwe Kunstmin (gebouwd in 1891, verbouwd in 1939/40)
27 - Monumentale schamppalen. Nog eens de discussie over de ingegraven kanonslopen, die volgens de schrijvers meestal nog dienst doen als schamppalen of intussen samen met het monument waartoe zij behoren eveneens monumentaal zijn geworden.
30 - Johannes Rutten (1809-1884), beeldchroniqueur van Dordrecht. Aan de 19e-eeuwse Dordtse tekenaar/schilder Johannes Rutten zijn onlangs een tentoonstelling en een boek gewijd. In dit artikel een korte biografie, de plaats van Simon van Gijn en Dordracum Illustratum daarin en Ruttens werk als ruggengraat van de Dordtse topografisch historische atlas.
34 - Hoe betrouwbaar zijn de bronnen ? Reactie van Charles Jeurgens, directeur van het Stadsarchief, op Cees Essebooms artikel in het vorige nummer van het Tijdschrift. Wat zijn (primaire en secundaire) bronnen ? Zijn ze wel altijd betrouwbaarder dan andere bronnen ?
36 - Jaarboek 2004 Voorbeschouwing op het in 2005 uit te brengen Jaarboek “Van Paardentram tot Waterbus”
37 - Dieren in de Dordtse binnenstad (1) Dieren en fabeldieren aan gevels, op grafzerken, familiewapens etc: de schrijver bestudeerde de achtergronden van deze ornamenten. Deel 1 van en serie.
40 - Geschiedenis van het bombardement op Park Merwestein. Een kritische bijdrage aan de discussie over aanleiding, omvang en gevolgen van het geallieerde bombardement op het Duitse Hoofdkwartier in Park Merwestein in oktober 1944. En wie tipten de geallieerden ? Diepgravend onderzoek, maar er blijven vragen over.
54 - Den Theeboom (Wijnstraat 75/77). Een “klassiek” bewoners- en bouwhistorisch onderzoek van Wijnstraat 75/77, Den Theeboom.
61 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht. Dordrecht Architectuur en Stedenbouw; Tussen bies en wilg; Belasting met een knipoog; Metamorfose Dordrecht; Dordrecht gezien; Dordrecht- Van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken
63 - Acta Selecta (1) Schrijver bestudeerde de kerkelijke acta, zoals die na 1572 in de resolutieboeken van de gereformeerde kerkenraad werden vastgelegd. Hij schetst een fraai beeld van de zaken waarover de kerkenraad zich uitsprak en de door de raad opgelegde sancties.
73 - Tempelaar over Tempelaar. Een mooi portret van de Wieldrechtse schoolmeester Hendrik Tempelaar (1815-1885): zijn jeugd en zijn eigen gezin, de sollicitatie als schoolmeester en zijn vele nevenactiviteiten
79 - Vacature Bestuur. Vacature in de activiteitencommissie van Vereniging Oud Dordrecht
80 - Nieuwjaarswens van de redactie …in de vorm van een (afgebeelde) houtsnede uit de 16e eeuw met waarschijnlijk de oudstbekende afbeelding van het Dordtse Stadhuis
82 - Naar een Dordtse Academie. Een korte bijdrage aan de meningsvorming en discussie over Prof. dr. Arjo Klamers streven naar een Academia Vitae in het Hofkwartier.
83 - Vereniging Oud Dordrecht
84 - Inhoudsopgave

2005

Jaargang 23, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel. Het afscheid van Gerard Gast na 21 (!) jaar redactielidmaatschap, en de introductie van drie nieuwe redactieleden: Elisabeth van Heiningen, Theo Vermeer en Herman van Duinen. Cees Esseboom blijft, als rots in de branding
04 - Vrijwilligerswerk. Oproepen voor de “Werkgroep vrijwilligers voor openstelling bijzondere gebouwen” en vrijwilligers die het Stadsarchief willen assisteren bij het invoeren van gegevens uit openbare akten van de Burgerlijke Stand in een computersysteem
04 - Fijne Zomer ! De jaarvergadering van 5 april, bestuurswisselingen, wijzigingen in commissies en enkele andere punten van aandacht.
06 - Weg met die kogels ! Helde de toren van de Grote Kerk van Dordrecht over als gevolg van ernaast opgeslagen kogels ? De Dordtse overheid meende van wel, maar het kostte jaren om van de Raad van State toestemming te krijgen de kogels te verplaatsen. Verslag over ambtelijke molens in de 18e eeuw.
10 - Schilderde Nicolaes Maes fantasie of werkelijkheid ? Het schilderij De Liereman werd door Nicolaes Maes rond 1656 geschilderd nabij de Blauwpoort. Werkgroep Het Nieuwe Werck analyseerde buurt en bewoners, waaronder Nicolaes zelf, zijn kinderen en buren. Schilderde hij fantasie of werkelijkheid ?
14 - Over hangoortafels, een “lit d´ange, paruiken, een kanarijvogel. Het interieur van een koopmanshuis aan het Maartensgat Een zeer gedetailleerde weergave van een interieuronderzoek (inclusief meubelen, kleding, gebruiksartikelen, portretten etc.) van een koopmanshuis aan het Maartensgat. Typerend voor de bezittingen van een welgestelde 18e eeuwse koopman.
25 - Braziliaan Luiz (de) Maciel: in 1911 overleden en begraven te Dordrecht. Deze Braziliaan overleed in 1911 op doorreis in Dordrecht en werd op de Algemene Begraafplaats begraven. Destijds bepaalde het geloof waar men begraven werd.
28 - Dieren in de Dordtse binnenstad (2) Zie ook het decembernummer 2004. Een tweede relaas over een wandeling door de “Dordtse dierentuin”: olifant, pelikaan, bever en eenhoorn. De schrijver weidt uit over hun diepere betekenis.
32 - Wat is het Nieuwe Werck zonder de Lange IJzeren Brug ? De Lange IJzeren Brug over de Nieuwe Haven (thans in restauratie) was vóór 1856 een Lange Houten Brug. De brug werd in 1855 ernstig beschadigd. Bewoners aan weerszijden uitten hun vrees en ongenoegen. In 2005 herhaalt zich de geschiedenis.
35 - Corpora in confrontatie (1). De politieke invloed van de Dordtse gilden en Achten in het midden van de 17e eeuw Belangwekkend artikel over politieke besluitvorming in het Dordrecht van de 17e eeuw, vanuit het perspectief van de gilden. Hoe groot was hun invloed ? De schrijver analyseerde vier “rekesten” aan het Stadsbestuur tussen 1652 en 1660 en concludeert dat slechts mondjesmaat aan gildenverzoeken werd voldaan.
43 - Heeft u net als Tempelaar en Goedhart de oplossing ? Repliek op, of liever nadere uitwerking van Tempelaars artikel in het decembernummer 2004, over een rekenopgave uit 20e eeuwse rekenboeken. Hoe zouden huidige Pabo-studenten het eraf brengen ?
46 - Nieuwverschenen boeken over Dordrecht. Beschouwingen over “Gezichten van Dordrecht”; “Stadhuis van Dordrecht”; “Het vergeten geheugen” en “Dromen van Dordrecht”
48 - Het Hoofdkwartier van het 719e ID in het park Merwestein. Vervolg- cq achtergrondartikel bij Weltevredes artikel “Geschiedenis van het bombardement op Park Merwestein” (december 2004). Meer informatie over het waarom en hoe van de vestiging van het Hoofdkwartier van het 719e ID in Dordrecht en de plaats van een bunkernetwerk daarin.
60 - Gesprek met mevrouw P.J. Uittenbogaard-Vermaat. Afbeeldingen uit het familiealbum van de familie Uittenbogaard. Zie ook ons Jaarboek 2003 “Wat is wat was - Herinneringen van Pieter Uittenbogaard, een 19e-eeuwse Dordtenaar”.
63 - VERLEDEN TIJD, met hoofdletters Het leven op het eiland van Dordt, en vooral de Biesbosch. Van 1925 tot 1950, het “levensechte” verhaal van de griendwerker in die jaren.
68 - Toneel in Dordrecht (3) Deel 3 uit een serie. De geschiedenis van Schouwburg Kunstmin, van oprichtingsvergadering in 1890, via de verbouwing onder Ir. S. van Ravesteyn in 1939, tot de huidige discussie over het voortbestaan van Kunstmin.
74 - Acta selecta (2). Overspel, Ontrouw en Bloedschande (1650-1656) Deel 2. uit een serie, met een selectie uit de notulen van de Nederduits-gereformeerde kerkenraad van Dordrecht in de 17e eeuw. In dit artikel citaten uit notulen over overspel, ontrouw en bloedschande. Met een toelichting over de toen geldende wetgeving, taboes en dubbele moraal.
Jaargang 23, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel
02 - De Dordtse Monumentenlijst (tevens een oproep) De vereniging Oud-Dordrecht is gevraagd mee te werken aan de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst, aan de hand van gegeven selectiecriteria. De Vereniging heeft daarvoor een Monumentencommissie, eventueel later om te vormen tot Werkgroep
03 - Selectiecriteria gemeentelijke monumenten, Dordrecht Zie boven
05 - Tweemaal Mattheus en dubbel Dubbelsteyn. Er waren in de 17e en 18e eeuw twee buitenplaatsen Dubbelsteyn, en in de 17e eeuw twee Mattheussen van den Broucke. Verwarrend? De schrijfster ontrafelt de geschiedenis
10 - Een tweetal excursies. Verslag van de verenigingsexcursie naar het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht en de Volkssterrenwacht Mercurius in de Biesbosch Benjamin van den Berg
14 - Een Dordtenaar in (huwelijks)zaken. Mooi ge.llustreerd levensverhaal van Anne van Wageningen, geb. 1852, telg uit een oud Dordts zakengeslacht
21 - Dordtse chronogrammen. In Dordrecht zijn drie zogenaamde chronogrammen te vinden. In dit artikel wordt uitgelegd wat een chronogram is (jaartal verborgen in tekst) en waar deze teksten te vinden zijn.
26 - Acta selecta (3) In dit derde deel van een serie over notulen van de Nederduits-gereformeerde kerkenraden in de 17e eeuw “De zaak Vleckharing”, over een beschuldiging van sexuele omgang voor het huwelijk
30 - Het verschil tussen de biograaf en de historicus. De biograaf van het recent verschenen boek over de gebroeders De Witt neemt, zoals hij zelf zegt, afstand. Over de verrijking die het schrijven van een biografie voor de historicus is, een uitvloeisel van de contingentie van de geschiedenis
37 - Werkgroep Kerken. Voortgangsrapportage van deze sinds december 2004 actieve werkgroep
38 - Regionale website. Nog een voortgangsrapportage: over de website “Van bronnen tot bewoners”, die op 1 januari 2006 officieel van start zal gaan. Veel informatie stroomt binnen, de tweede fase van het project is in volle gang (zie ook vorige nummers van dit Tijdschrift)
39 - Dieren in de Dordtse binnenstad (3) In deze aflevering van het “Dierenrondje Dordt” de leeuw (vooral), de adelaar en de vleermuis. Met als gebruikelijk uitleg over symboolwaarde, heraldiek en vindplekken
44 - Nieuw depot voor de collectie van het Stadsarchief Jeurgens is hoofd van het Dordtse Stadsarchief. Grote delen van de
archiefcollectie hebben een nieuw onderkomen gekregen in het nieuwe Stadsdepot. Een beschrijving van dit ultramoderne gebouw. En: hoe vraag ik nu, zonder te hoeven wachten, stukken ter inzage ?
50 - Reactie op “Over hangoortafels….” Reactie op een artikel in het vorige Tijdschrift. Over de veranderende functionaliteit van de huizen aan de Hooikade/Maartensgat door de eeuwen heen, en de geneugten van het interieuronderzoek in het algemeen
52 - Gisberth de With en Anna Paes. De geschiedenis van het huwelijk van een Dordtenaar en een Braziliaanse in de 17e eeuw Niet alleen een kleine geschiedschrijving over deze 17e-eeuwse echtelieden, maar ook interessante informatie over (de rol van Dordtenaren in) de West Indische Compagnie in Brazilië. Gisberth was een minder bekende De With, Anna een vooraanstaand “suiker-aristocrate” uit Recife
63 - Munten onder de Drievriendenhof Gedetailleerde beschrijving van een muntenvondst (141 munten en penningen) onder het Drievriendenhof. Hieronder een 2400 jaar oude Griekse munt en twee Romeinse munten
69 - Nieuw verschenen boeken. Beschouwingen over “Naamgenoten, Dordrecht op vier continenten” (nummer 4 uit de serie Verhalen van Dordrecht); “ Bèèh… Groot Dordts volksverhalenboek”; “Augustijnenkerk en klooster (het Hof), zeven eeuwen in woord en beeld”
72 - Pjotr Hendrix (1896 – 1979). Leraar van Gnosis en Liturgie. Beter bekend als Piet Hendrix, charismatisch oud-rector van het Dordts Guymnasium. Over deze markante oud-Dordtenaar verscheen een bundel onder redactie van J. Trapman
73 - Huijbert du Sair, een deugniet of pechvogel ? Prachtig geconstrueerd artikel over een 17e-eeuws lid van “de jeugd van tegenwoordig”, wiens schelmenstreken zijn moeder tot wanhoop dreef. De werkgroep Het Nieuwe Werck reconstrueerde uit notarieel vastgelegde getuigenverklaringen een mooi tijdsbeeld
79 - Excursie naar Antwerpen, 11 juni 2005. Verslag van de verenigingsexcursie naar het altijd weer verrassende Antwerpen
82 - Corpora in confrontatie (2). Een onderzoek naar de politieke invloed. van de gilden en Achten van de 17e-eeuw te Dordrecht
Deel 2 uit een analyse over de politieke invloed van de gilden in het 17e-eeuwse Dordrecht. In dit artikel een analyse van 22 gildenrekesten tussen 1652 en 1660. De overheid reageerde in het algemeen positief op voorstellen uit de “rijkere” gilden, maar minder op de “armere” gilden Pieter Verhoeve 
Jaargang 23, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel
02 - Bescheidenheid ? Meer over de Werkgroep Monumentenlijst en een dankwoord aan de leden die in 2005 zich voor de Vereniging hebben ingezet.
03 - Heisterbach en de opgravingen in de Grote Kerk.
Bij opgravingen in de Grote Kerk in 1986 werden funderingen gevonden van een 12e-eeuwse absis (halfrond koor). Het koor werd pas 100 jaar later gewijd, waarschijnlijk vond herbouw plaats. De schrijver legt een bouwhistorisch, maar ook financieel verband met de kapel van de “uithof cleyn Heisterbach” bij Dordrecht.
09 - Was mijn overgrootvader 131 cm lang ?
Het was hard nodig om in 1817 een Nederlands Nieuw Stelsel voor Maten en Gewichten vast te stellen, gebaseerd op het Franse decimale stelsel. Verwarring blijft niettemin mogelijk want de oude benamingen zoals el, duim, mijl en pond werden gehandhaafd voor respectievelijk meter,centimeter, kilometer en kilogram. Als extraatje: waarom staat er een punt achter bv. Het opschrift (van) Sation Dordrecht.?
14 - De Stormdolk.
De schrijver kwam in het bezit van een in 1945 buitgemaakte dolk. Het bleek echter een zeldzame Nederlandse dolk te zijn waarmee in 1917 de “stormtroepen” werden uitgerust, thans nog te zien in het baretembleem van de Stoottroepen.
16 - De hondenkar van melkbezorger Zwerus Vaneveld.
Wie zich wel eens beklaagt over de overdaad aan hedendaagse regelgeving leze dit artikel over de Trekhondenwet van 1910. De Arbowet avant-la-lettre betreffende hond en hondenkar. Een fraaie studie op basis van de stedelijke vergunningregisters. De vergunninghouders van hondenkarren distribueerden bv. brood, petroleum, groenten of melk (zoals Ahazewerus ofwel Zwerus Vaneveld).
24 - Het verhaal van Weizigt.
De co-auteur van het boek “Dordrecht, van buitenplaatsen en lusthoven naar stadsparken” bewaarde deze studie over de bewoningsgeschiedenis van buitenplaats Weizigt voor ons Tijdschrift. Het familiearchief De Roo is de bron, die nog veel meer belooft. Gelardeerd met plattegronden, verhalen over Dordtse patriciërs in de 18e en 19e eeuw, en een pleidooi voor restauratie van de verwaarloosde orangerie en washuisje.
33 - Papeterspád of Páp-eterspad ?
Vermoedelijk ligt het accent op de eerste lettergreep. Maar verwijst het woord naar papiermakers of naar armlastigheid ? Het is ten slotte een zijstraatje van het Geldeloze-pad. Reacties worden verwelkomd.
34 - Gildenwandeling. Verslag van de stadswandeling voor leden van de Vereniging op 15 oktober 2005, langs de talrijke locaties en symbolen die het vroegere Dordtse gildenwezen aan de stad heeft “nagelaten”. Met dit verslag in de hand zeer goed na te wandelen.
36 - Gisberth de With en Anna Paes.
De geschiedenis van het huwelijk van een Dordtenaar en een Braziliaanse in de 17e eeuw (2) Deel 2 van een drieluik over de Dordtenaar Gisberth de With en zijn Portugese/Braziliaanse vrouw Anna Paes, erfgename van een grote suikermolen in de buurt van Recife. De With was directeur van de locale West Indische Compagnie. In dit deel: de opstand in 1645 van suikerplanters, de strijd om en de uiteindelijke overgave van Recife (1654), en de rol van Gisberth als notabel en stadsbestuurder in conflict met de te hulp geschoten Hollandse militairen. Zijn huwelijk met een lokale vrouw bracht hem in een moeilijke positie.
46 - Engel Colin, organist in het Kromhout, benoemd en ontslagen.
De “levensgeschiedenis” (van 1700 tot heden) van het orgel van de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk, vervlochten met dat van de organist Engel Colin, die het orgel in 1842 voor korte tijd bespeelde. Met een fraai beschreven conflict binnen de (Christelijk Afgescheiden) Gemeente dat leidde tot Engels ontslag.
58 - Pieter van der Hult, kunstschilder en verzamelaar.
Indrukwekkend relaas over de door de werkgroep “ontdekte” Dordtse kunstschilder Pieter van der Hult, en diens “Museum aan Huis” avant-lalettre. Pieters levensloop met ups and downs, en een beschrijving van zijn –geërfde schilderijencollectie die vele kunsthistorici moet interesseren. Een “les” in archiefonderzoek als onuitputtelijke bron van verhalen.
69 - Dieren in de Dordtse binnenstad (4)
Zie ook voorgaande Tijdschriften. In deze aflevering vogels en reptielen: een nieuwe variant op kip-en-ei, de haan als windwijzer, en meerdere slangen. Genoeg voor een stevige wandeling door Dordrecht
74 - “Zorgenkinderen” van de Dr.A. van Voorthuijsenstichting (1)
De geschiedenis van de scholen en werkplaatsen voor de “geestelijk misdeelden” in het Dordrecht van de eerste helft van de 20e-eeuw. Naar baanbrekers als Dr. A van Voorthuijsen en A.H.D. Wepster werden scholen vernoemd voor het al bijna vergeten Buitengewoon Lager Onderwijs (B.L.O.)
80 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht.
Beschouwingen over “De ware vrijheid. De levens van Johan en Cornelis de Witt”; Het Dordt Boek 1200 - 2005”; “Een kerk op Dubbeldam, 375 jaar Hervormde gemeente”; Verhalen van Dordrecht, deel 5, Vrije Staten kiezen voor onafhankelijkheid en Oranje”; DiEP. En 80 een reactie van Ruben Koman op de recensie van zijn boek “Bèèh…! Groot Dordts verhalenboek” in het vorige Tijdschrift.
86 - Acta Selecta (4)
“Hoerhuizen 1650-1678” Deel 4 uit een serie over notulen van de Nederduits-gereformeerde kerkenraden in de 17e eeuw. In deze aflevering referenties naar bordelen, ook wel “hoerhuizen”, “speelhuizen”, “vuyle” of “ontuchtige” huizen genoemd. Straatprostitutie kwam in de 17e eeuw waarschijnlijk niet voor.
93 - Voorraadlijst Jaarboeken 1959-2004. Te verkrijgen bij de 2e secretaris Henk Oldenziel of via de website van de vereniging.
94 - Stadsarchief Dordrecht: van één naar twee depots. Zie ook het artikel van Charles Jeurgens in het vorige nummer. In dit artikel informatie over de wijze van reserveren of aanvragen van stukken uit één van de twee depots (Stek of Stadsdepot).
96 - Onze geschiedenis leeft in de bibliotheek (van Hardinxveld-Giessendam) Onder deze slogan is in Hardinxveld-Giessendam een “voorpost” van de studiezaal van het Stadsarchief Dordrecht geopend, in het kader van een dienstverleningsovereenkomst. In dit zogenaamde Regionaal Archief Informatie Punt is een gedigitaliseerd archief gevestigd, en worden allerlei relevante activiteiten georganiseerd.
97 - 1572 – In een gedicht van Pieter Breman (“ Intussen in Nederland, 433 jaar later”) vraagt de dichter zich af waar de verworven vrijheid van 433 jaren toe heeft geleid.
98 - Vluchtpoging van een belastingambtenaar.
De gehate Dordtse belastingontvanger Philip van den Brandeler vluchtte in 1813 net als vele anderen voor een Frans bombardement vanuit Papendrecht. Hij kwam niet ver… naar Pieter Uittenboogaard
100 - Nieuwjaarswens van de redactie, in de vorm van een Nieuwjaarswens cq “-groet” in prentvorm van de Dordtse lantaarnaanstekers in 1781. Na uitreiking onder de burgerij ontvingen zij een fooitje.
102 - Decemberhulp. Een recept voor “gestoofde hoen” uit een eeuwenoud kookboek

2006

Jaargang 24, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel
02 - Een topprestatie ? De voorzitter prijst de heren Esseboom en Van Duinen voor hun prestatie het Jaarboek 2005 in zo korte tijd te realiseren. Voorts de introductie van nieuwe bestuursleden.
03 - Een woord van dank en een belangrijke dag. Dankbetuiging van Wim en Ans van den Berg naar aanleiding van de presentatie van het Jaarboek 2005
05 - Hommage aan ing. Wim van den Berg, architect. Het restauratiedebat waaraan Van den Berg´s activiteiten een levendige bijdrage leverden wordt in dit artikel “levend gehouden”. De schrijver, bekend van zijn werk voor Heemschut, start met de Grondbeginselen (voor restauratie) van 1917 en presenteert een lexicon van de restauratieprincipes; met als basisprincipe het door Van den Berg altijd verrichte bouwhistorisch onderzoek
12 - Een nieuwe reeks: Dordtse bronnen. De schrijver informeert ons over komende bronnenpublicaties uit een samenwerkingsverband van Stadsarchief en Oud-Dordrecht. De eerste publicatie verschijnt binnenkort: een Dordts geschiedenisboek uit de 17e eeuw aan de hand van een manuscript van Pieter van Godewijck.
16 - Hoe betrouwbaar zijn de bronnen (1) ? Naar aanleiding van een artikel van Cees Esseboom in ons tijdschrift (2004:2) werd de tekst van het ANWB-bordje aan de Augustijnenkerk gecorrigeerd. Kort verslag over de discussie dienaangaande.
17 - Hoe betrouwbaar zijn de bronnen (2) ? De redacties van ons Tijdschrift en het blad DiEP vervolgen hun discussie over de lijdensattributen in de afbeeldingen van de Man van Smarten, en soortgelijke afbeeldingen. (Wordt vervolgd ?)
18 - Een nieuwe website: van Kind tot Burger. Deze website is gemaakt in opdracht van het Stadsarchief Dordrecht en behandelt “volksopvoeding door onderwijs in de 19e eeuw”, aan de hand van geselecteerde archiefbronnen.
19 - “Zorgenkinderen” van de Dr. A. van Voorthuijsenstichting (2)
Tweede artikel over de Dordtse zwakzinnigenzorg in het midden van de 20e eeuw. Verslag over de “bedrijfsvoering” in de werkinrichting voor jongens/mannen en de weefkamer voor meisjes, inclusief productenlijst en financiële verantwoording. In de jaren-50 fuseerden de Van Voorthuijsenstichting en de Stichting Hulp door Arbeid tot Dienst Sociale Wervoorziening (DSW), thans Drechtwerk.
25 - Een grootvader van 23 jaar. Een opmerkelijke overlijdensakte uit 1848, door Nico Bruyniks opgediept uit het Stadsarchief.
26 - Nieuwe werkgroepen Oud-Dordrecht. Introductie van de Werkgroep Monumentenlijst die op basis van de Selectiecriteria Gemeentelijke Monumenten Dordrecht (zie Tijdschrift 2005:2) voorstellen zal doen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, en de Werkgroep Oral History die door middel van interviews aan (markante) Dordtenaren historische kennis en ervaring zal ontfutselen.
27 - Een Hollandse Tuin. Genoemde tuin is een munt uit (ongeveer) 1421, geslagen op naam van pandgraaf Jan van Beieren. De munt werd in 1995 in de Wijnstraat gevonden. Voor expert Jan Koonings aanleiding een gedetailleerd stukje vaderlandse geschiedenis toe te voegen.
31 - De huizen Roodenburch en Henegouwen. In dit nummer de geschiedenis van het huis Roodenburch (voormalig pand van drukkerij Holster aan de Wijnstraat), dat oorspronkelijk uit twee panden bestond. Een fraai voorbeeld van historisch onderzoek betreffende bewonersgeschiedenis en bouwhistorie, inclusief tal van destructieve veranderingen in de 20e eeuw, maar ook burenruzies in de 15e en 16e eeuw en middeleeuwse eigendomsverhoudingen. In het volgende nummer de geschiedenis van huis Henegouwen.
44 - Nieuw verschenen boeken over Dordrecht. Beschouwingen over “Dordrecht voor de verandering”; het Jaarboek 2005 van onze vereniging “Een leven lang restaureren”;“Het zakkendragersgilde:over de opkomst en ondergang van een Dordts gilde”; en “Het orgel in de Wilhelminakerk te Dordrecht: een drieluik”.
47 - Geldschieters van de stad. Boekbespreking over een vergelijking van de financiële huishoudingen van Dordrecht, Haarlem en Zwolle tussen de 14 e en 17e eeuw. Over leningen door burgers, verplichte afdragen aan vorst en overheid, en het balanceren langs de afgrond van het faillissement. Schrijfster Manon van der Heijden publiceerde hierover eerder in ons Tijdschrift (2002:1 en 2003:2).
49 - Dieren in de Dordtse binnenstad (5)
Herman van Duinen ontdekt telkens nieuwe diersoorten in Dordrecht: in deze editie kikker, krokodil, salamander, repelaar of lepelaar, eekhoorn, zwaan en giraf.
54 - Een raadselachtig knipsel.
Een verrassende vondst in het Stadsarchief: een goudkleurig perkamenten knipsel van ene Henderick Krois. Oproep aan de lezers: wie helpt dit raadsel oplossen ?
55 - Conservering van de wandschilderingen van Reinier Kennedy De auteurs geven een gedetailleerde technische beschrijving van de veeleisende conservering van de Kennedyschilderingen, die bij de restauratie van het Dordtse Stadhuis werden verplaatst naar de grote Trouwzaal.
61 - Gisberth de With en Anna Paes (5)
In dit derde en laatste deel over de “geschiedenis van het huwelijk van een Dordtenaar en een Braziliaanse in de 17e eeuw” keert de Dordtse regentenzoon na de val van Recife in 1654 met zijn gezin terug naar Holland waar hij een diplomatieke carrière maakt en onder meer onderhandelt met Portugal uit naam van Johan de Witt. Hij voert een langdurige strijd over financiële compensatie voor de verliezen in Brazilië. Gisberth en Anna behoren tot de Haagse elite en overlijden in resp. 1692 en 1674.
71 - Schaken bij de kerk ?
Schaken in de open lucht op een markante plek: in binnen- en buitenland te zien. Misschien iets voor het Grotekerksplein?
72 - Het testen van de Regionale website www.regiodiep.nl De regionale website van de Stadsarchieven van Zuid-Holland Zuid is van start gegaan. De site zou plaats kunnen bieden aan (samenvattingen van) bepaalde artikelen in ons Tijdschrift.
72 Cursus Huizenonderzoek. In september 2006 gaat opnieuw een cursus Huizenonderzoek van het Stadsarchief Dordrecht van start. Inlichtingen en opgave via info@stichtingtobe.nl
73 Lijst van hondenkarhouders (circa 1895).
Een eeuw geleden waren hondenkarren nog een vertrouwd gezicht in het straatbeeld; ze werden gebruikt door winkeliers en kooplieden.
81- Corpora in confrontatie (4)
In dit slotartikel over de “politieke invloed van de gilden en Achten in het midden van de 17e eeuw in Dordrecht” komt de periode na de “woelingen van 1647” an bod. Opvallend meer klachten bereikten het bestuur van de stad, over steeds wezenlijker zaken zoals onterechte vriendendiensten en -beloningen en sociaal-economische items. Niettemin werd het merendeel bot afgewezen. Gilden en Achten hadden invloed, maar dan vooral in een adviserende rol.
Jaargang 24, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01- Redactioneel
02- Verslag werkgroepen. De werkgroepen “Monumentenlijst”, “Wijnstraat” en “Kerken” geven een toelichting op hun respectievelijke activiteiten. Tevens een overzicht van de werkgroepsleden.
05 - Dese heerlicke Stadt. Deel 1 van de “Dordtse bronnen” wordt Die heerlicke Stadt van Pieter van Godewijck. Wim van der Schouw transcribeerde de 17e-eeuwse tekst en voorzag die van voetnoten. Hij vertelt over zijn passie voor het manuscript en geeft een nadere toelichting op het boek en de inhoud: een scala van grote en kleine actualiteiten in het Dordrecht van de 17e eeuw. De inschrijving op deze eerste bronnenpublicatie is opengesteld.
11 - Eendenkooien op het Eiland van Dordrecht. De schrijver, lid van de Dordtse Natuur- en Vogelwacht, geeft een uitvoerig relaas over ontstaan, werking en locaties van eendenkooien op het Eiland van Dordrecht. Over kooikers, kooihondjes, vangpijpen (“de pijp uitgaan”!) en “werken achter de schermen”.
19 - De Atalante, een Dordtse “Vliegende Hollander” ? Het Dordtse barkschip Atalante werd op 16 april 1841 te water gelaten en vertrok in december naar Nederlands Indië. De reis is in de Dordrechtsche Courant te volgen, maar plotseling stopt de berichtgeving: het schip is vermoedelijk vergaan met man (o.a. een verre voorvader van de schrijver van dit artikel) en muis.
23 - Tussen twee overwegen (1) De schrijver leidt ons rond door de Bloemenbuurt en Koningsbuurt (“Oud Crispijn”) aan de hand van (vroeg-) 20e-eeuwse kaarten en beschrijvingen
31 - Excursie naar Kevelaer. Verslag van een verenigingsexcursie naar het in de buurt van Kleef gelegen Kevelaer: bedevaartsoord voor Nederlandse katholieken en centrum voor fabricage van religieuze artikelen. Plus een prachtige speelgoedverzameling.
33 - De huizen Roodenburch en Henegouwen (2) Deel 2 van een prachtig gedocumenteerde bijdrage over twee (oorspronkelijk vier) Dordtse huizen van 13e-eeuwse oorsprong. In dit nummer Huis Henegouwen, door ingewikkelde verbouwingen ontstaan uit de huizen Henegouwen en Tolloysen. De schrijvers beschouwen Henegouwen als een van de weinige herkenbare “oerpanden” van Dordrecht: de geschiedenis weerspiegelt die van Dordrecht. Het was een grafelijke herberg, bevatte wijnkelders, herbergde regentenfamilies, kerkelijke dienaren en de Stichting Effatha, en kwam in handen van projectontwikkelaars avant-la-lettre. Huis Henegouwen dient hoeksteen van historisch Dordrecht te blijven.
47 - Nieuwverschenen boeken. Recensies van “Voor een ander, met genoegen, zonder voordeel” (de geschiedenis van het 250-jarige Lenghenhof) door Elisabeth van Heiningen; “De Dordtse Biesbosch ten zuiden van de Zeedijk” (Rob Haan); en Deel 6 van de serie “Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme” waarin een bijdrage van Herman van Duinen.
52 - “Regiodiep” de lucht in. Deze website www.regiodiep.nl onder beheer van het (toekomstige) Regionaal Cultuurhistorisch Centrum DiEP en o.m. Stadsarchief Dordrecht is thans “in de lucht”. De website is bedoeld voor informatie over bewonersgeschiedenis in de ruimste zin. Bijdragen zijn welkom, via het mailadres van onze Vereniging.
53 - Strafrecht in middeleeuws Dordrecht. Op basis van twee befaamde massamoorden in Dordrecht (Jan Smit en familie, en Thomas Jacobsz) behandelt en vergelijkt de schrijver de middeleeuwse stedelijke en niet-stedelijke (baljuwschaps-) rechtssystemen. Conflictoplossing bestond uit het systeem “vete, vrede zoen”. Voor “vredebraak” werd zwaar gestraft met enorme boetes. Een scala van straffen als verbanning, “verbeurte” van de rechter hand, en doodstraf passeert de revue. Maar in de stad was men meer gericht op verzoening: Godsvrede en vergeving waren mogelijk, zelfs voor ernstige misdaden.
62 - Huiselijk geweld in de 17e eeuw. Voor wie op zoek is naar de categorie “politieberichten” in de 17e eeuw is het Stadsarchief een onuitputtelijke bron. In dit artikel het trieste huwelijksrelaas, inclusief geweldpleging, van Aletta Cloes. Zou er veel veranderd zijn de laatste 300 jaar?
67 - Kopieervergunningen Dordrechts Museum (1872-1931) (1) Vooral in de 19e eeuw werden met toestemming van musea copieën van schilderijen gemaakt, vaak als onderdeel van het kunstonderwijs. Het Dordrechts Museum heeft geen register, maar wel zijn de schriftelijke aanvragen bewaard. In dit artikel worden de procedures uiteengezet en is een lijst van kopiisten van 1872-1931 toegevoegd.
75 - Boerendonck in Dordrecht en Omstreken (1) In 1912 werd een groots opgezette tentoonstelling georganiseerd ter promotie van “Dordrecht en Omstreken”. Het attractiegedeelte van het expositieterrein werd in de stijl van een “Brabantsch Boerendonck” (dorp) opgezet. Cees Esseboom heeft de kranten uit die tijd nageplozen, alsmede relevante bestuursdocumenten. Het levert een bijzonder interessante opsomming op van alles wat Dordrecht in die tijd te bieden had.
Jaargang 24, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel
02 - Even bijpraten. Voorzitter Martin Bloemendal vertelt over recente ontwikkelingen binnen onze Vereniging, waaronder commentaar op het verwijderen van de wandtapijten uit het Hof, en het nieuws over de koninklijke onderscheiding voor Evert van Kammen. de voorzitter
04 - Wat de bodem nu nog prijsgeeft. Verdronken dorpen in de Groote Waard
De auteurs bespreken de resultaten van de opgravingen naar verdronken nederzettingen in de Groote Waard ten gevolge van de Sint Elisabethsvloed van 1421. Het ambacht Houweningen en de parochies Erkentrudenkerke en Wolbrandskerke (onder de nieuwe Sportboulevard !) zijn inmiddels gelocaliseerd. Nog ongeveer 12 locaties blijven “onder water”. Een fraai inzicht in de mogelijkheden – en noodzaak - van archeologisch onderzoek. Omdat ook de loop van de Maas door de vloed werd veranderd, blijven overlevering en aannames zorgen voor tegenstrijdige meningen.
17 - Het Stadsarchief zoekt “History Directors” ! Caris Bakker van het Stadsarchief Dordrecht bespreekt een creatieve wedstrijd voor scholieren op het thema “1572”. Winnaars mogen zich voor een jaar History Director van het Stadsarchief noemen. Er is een instructiemap over drie mogelijke expressievormen.
18 - 750 jaar Augustijnen Orde.
De auteur vraagt aandacht voor de 300 jaar (Augustijner) kloostergeschiedenis die ter plekke voorafging aan de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 in het Hof, dat voordien de refter was van het klooster. In de 14e eeuw had het klooster geleerde theologen in haar midden.
21 - Het huisaltaar van de familie Van Blyenburg. Dit onlangs gerestaureerde huisaltaar uit 1550/1555 in thans te zien in Museum Simon van Gijn. De schrijver bespreekt naast de ingewikkelde restauratie- en conserveringstechnieken de belangrijke positie van de familie Van Blyenburg in het 16e-eeuwse Dordrecht. Huisaltaren als deze zijn in de Noordelijke Nederlanden zeer zeldzaam.
25 - Waar zijn de behangschilderijen van Gijsbert de Lengh ? Onderzoek naar de bouwhistorie van het pand Nieuwe Haven 44, gevoegd bij onderzoek naar de bewonersgeschiedenis bracht aan het licht dat de Dordtse koopman Gijsbert de Lengh (stichter van het Lenghenhof ) rond 1738 zijn salon liet verfraaien met behangschilderingen. Het familiearchief van de latere bewoners – begin 20e eeuw - de familie Busch bevatte foto´s ervan. Sinds 1965 zijn de schilderingen “zoek”. Wie helpt ze vinden ?
31 - Nieuw Dordts museum op zoek naar menskracht en materiaal. “Museum Twintighoeven” is een nieuw natuur- en cultuurhistorisch museum in Polder de Biesbosch, dat binnenkort wordt geopend, en dringend vrijwilligers zoekt, alsmede collectiemateriaal.
33 - Waarde minnares.
Wieldrechtse molenaarszoon Robbert valk, geboren in 1790, werd in 1811 ingeloot in Napoleon´s leger, en vond vermoedelijk de dood bij Moskou in 1812, of tijdens de terugtocht in 1813. In dit artikel leren we Robbert kennen uit een transcriptie van een gevoelige brief aan zijn familie en zijn geliefde in Dordrecht.
39 - Tussen twee overwegen (2)
Tweede deel van een verkenning van de Bloemenbuurt en de Koningsbuurt, waarin onder meer de (ver)bouwvergunningen en de naamgeving van de straten zijn nagetrokken. De twee buurten zijn zeer verschillend van karakter, maar de vernieuwingsdrift heeft her en der veel moois verloren doen gaan.
44 - Cursussen bij het Stadsarchief. Korte bespreking van twee cursussen (Oud Schrift voor beginners, en Genealogie) die in januari in het Stadsarchief Dordrecht van start gaan.
45 - Reacties van lezers. Drs. M.A.J. van de Sandt geeft achtergrondinformatie bij de expositie Dordrecht en Omstreken (betreft een enorme speciaal vervaardigde tentoonstellingshoed), en mw. Van Blokland - Visser levert commentaar op het artikel De Vliegende Dordtenaar (aanvullende gegevens over de bemanning van de Atalante en de Dordtse maritieme geschiedenis in de 19e eeuw), beide verschenen in het septembernummer.
49 - Dordrecht en Omstreken (2) In dit tweede deel van zijn exposé over de grote Dordtse promotieexpositie “Dordrecht en Omstreken” (6 juli tot 15 september 1912) wijdt de schrijver uit over het op het tentoonstellingsterreinnagebouwde Brabantse dorp “Boerendonck”. Een kostelijk opsomming van wat een waar volksfestijn kan worden genoemd: dit moet een prachtig Dordts feest geweest zijn!
61 - Kopieervergunningen Dordrechts Museum 1872- 1931 (2)
Tweede artikel over de vergunningen die musea (in dit geval het Dordrechts Museum) afgaven aan kopiisten-tekenaars en –schilders. In deze aflevering neemt zij de lezer opnieuw mee voor een kijkje in de collectie van het D.M. en een kennismaking met de kunstenaars die er werkten
68 - Nieuwverschenen boeken. Cees Esseboom bespreekt maar liefst negen producties en boeken over Dordrecht en omgeving: “Havenuitdieping in de 15e-eeuws Dordrecht” door H.Denessen; “Hic Conditur” door A.Nelemans;
77 - “Develstein, de geschiedenis van een kasteel (C. van der Leer); “Geus bevreesd en Spaans benauwd” (K.Brinkman); “Dordt op de schop” van Wim van Wijk; “De Sint Elisabethsvloed” door W.Roodnat; “Op kerkenpad in Papendrecht” (J.M. van der Esch e.a.); “Dese heerlicke Stadt” van W.M. van der Schouw, reeds uitvoerig beschreven in het vorige Tijdschrift; “Dor-Drecht-Streek, Van Toen & Nu” , een verzamelwerk van 17 afleveringen. Dordrecht en de West-Indische Compagnie (1621 – 1791) De schrijver schetst in dit artikel de positie van Dordrecht binnen de W.I. Compagnie. Dordrecht was weliswaar een “kleine speler” in de machtsstrijd in zowel de V.O.C. als de W.I.C., maar als onderdeel van de Kamer van de Maas (samen met Rotterdam en Delft), zat men niet stil. Het nog bekende West-Indisch Huis werd gehuurd van de Gemeente en diende eind 17e eeuw als “hoofdkantoor”.
84 - Nieuwjaarswens van de Redactie.
Na de Nieuwjaarskaart/groet van de stadstrompetters en de lantaarnopstekers in de decemberedities van 2004 en 2005, dit jaar de groet van de Tamboers der Schutterij uit 1848. Met het rondbrengen van deze kaart op Nieuwjaarsdag haalden de schutters gemiddeld 12 gulden op als “fooi”. Deze gewoonte werd later als denigrerend beschouwd en afgelast.
86 - Achter de Blauwpoort.
Dit is de naam van het 2-maandelijkse (gratis) digitale bulletin van de Werkgroep Het Nieuwe Werck, waarin wetenswaardigheden over het gebied achter/voor de Nieuwe haven worden beschreven. M.i.v. november 2006 is in het bulletin ook een op particulieren gerichte Dordtse Boekenmarkt gestart.

2007

Jaargang 25, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel
03 - Gedenkwaardige feiten! De voorzitter vertelt over de aanwas van nieuwe leden, het Jaarboek 2006, het gebouw De Holland (op de gemeentelijke monumentenlijst), het 25-jarige Tijdschrift, en de a.s. jubileumpublicatie gewijd aan de Sint Elisabethsvloed. En een dankwoord aan Henk Oldenziel.
04 - Waarom een nieuw veer in Dordrecht steeds een oud veer werd Voor onze economie van levensbelang: de verbindingen tussen het Eiland van Dordrecht en Noord Brabant . Nu een dichtslibbende rail- en wegverbinding, van de 16e tot de 19e eeuw een aantal veerverbindingen over de dichtslibbende Biesbosch-zee. Rob Haan legt uit dat door diverse inpolderingen de veerdienst tussen Dordrecht en Brabant steeds verder in zuidelijke richting werd verplaatst.
11 - De terugreis van Dordtse pelgrims uit Santiago de Compostela In Dordrecht zijn verschillende verwijzingen te vinden naar de pelgrimage naar Santiago de Compostela. In het Rechterlijk Archief van Dordrecht vond Kees Sigmond een nauwkeurig beschreven (terug-)reis door Adriaan Dircxz in 1562. In de Grote Kerksbuurt stond al in de 14e eeuw een aan Sint Jacob gewijd Sint Jacobs gasthuis ten behoeve van broeders, pelgrims en vreemdelingen.
13 - Steegoversloot 44: het huis met de halsgevel uit 1689. Een nauwgezette weergave van een “huisonderzoek” aan de Steegoversloot, met zowel bewoners- als verbouwingsgeschiedenis. Inclusief de referenties is dit artikel een leerzame “praktijkhandleiding” voor toekomstige huizenonderzoekers.
19 - Wilhelmina, een Dordtse vereniging voor prentbriefkaartverzamelaars. Ooit geweten wat de NVAV was ? De Nederlandse Vereeniging van Ansichtkaarten Verzamelaars, genaamd “Wilhelmina”, opgericht in 1900 in Dordrecht. Een vervolgartikel van Cees Esseboom op zijn bijdrage in het recent verschenen Jaarboek over Dordtse fotografie. De “cartofilisten” beschouwden elkaar als “sportvrienden”, deden veel aan ledenwerving en stuurden elkaar als “ruilobjecten” nauwkeurig omschreven prentbriefkaarten toe.
25 - De Dordtse suikernegotie in de 17e en 18e eeuw. Gezien het grote aantal “suikerbakkerijen” was de productie van “suikerbroden” ( = broden van ruwe suiker) in het 17e-eeuwse Dordrecht een belangrijke negotie, goeddeels in handen van Duitse raffinadeurs. Het West-Indisch Huis is de bekendste, het rietsuiker uit Brazilië en West-Indië werd hier verhandeld en geraffineerd. De toevallige vondst van een grote partij aardewerkvormen bij uitdiepingswerkzaamheden in de Dordtwijklaan leidde tot een archeologische studie en het onderhavige artikel.
35 - Een fotograaf bijna in moeilijkheden. De 19e-eeuwse fotograaf Herbert van Houwelingen (zie ook het Jaarboek 2006 over fotografie in Dordrecht) was ook magnetiseur. Een overlijdensgeval in hogere Dordtse kringen bracht hem in moeilijkheden. Was dit onbevoegde uitoefening van de geneeskunst ? Na een onderzoek door een Geneeskundige Commissie op last van de Officier van Justitie kwam hij er genadiger af dan enkele alternatieve genezers in de hedendaagse (tucht-)rechtspraak. De analogie is echter treffend.
39 - Van kloostergang tot diaconiezaal. De gebouwen aan het Hof krijgen volgens plannen van de Gemeente Dordrecht een nieuwe, cultuurhistorische bestemming. Hier stond vanaf 1275 een Augustijnenklooster, dat in 1572 zijn bestemming verloor en werd opgedeeld in particuliere en kerkelijke eigendommen. Hiervan is binnenkort alleen de fraaie diaconiezaal over.
45 - “Tuvalu” verdwijnt. Het Stille Zuidzee-eiland Tuvalu zal het eerste land worden dat bij forse stijging van de zeespiegel ten prooi zal vallen aan de zee. Een van de eilanden heet Nui, maar heette in de 19e eeuw “Het Nederlands Eiland”, nadat het ontdekt was door het Nederlandse fregat “Pollux”, met aan boord de Dordtenaar Jacob van Wageningen Dzn. Die een dagboek (“handschrift”) bijhield dat verhaal doet van deze ontdekking.
48 - ”De Holland”. Het eerste artikel van de Werkgroep Oral History. Werkgroepslid Bouke Blijdesteijn sprak met Brigitte van der Tuin die van “De Holland” (1939, Sybold van Ravesteyn) haar afstudeerproject maakte, en een Spa als ideale toekomstige bestemming ziet, op grond van de overeenkomst tussen Van Ravesteyns vormtaal en die van ouderwetse badhuizen en sauna´s.
57 - Nieuwverschenen boeken. Cees Esseboom bespreekt zeven nieuwverschenen boeken over Dordrecht en Dordrtenaren:
“De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dordrecht: de koorbanken” van Herman A. van Duinen; “Van der Wees bracht ons hier” van P. van der Wees; “Wees gewaarschuwd” van P. Breman; “Schippers-Slepers-Reders” van F. Muller; “Dor-Drecht-Streek - van Toen & Nu”, de eerste 8 van 17 afleveringen, uitgegeven door Waanders Uitgevers i.s.m. hetStadsarchief; “Van goede grond en laatste gang” van A. Denisse, red. ; “Familiegeschiedenis Van Wageningen” van Jean van Wageningen.
63 - De doopvont van klooster Eemstein in Papendrecht. Na een uitvoerige uiteenzetting over de geschiedenis (1377-1572) van het Augustijnenklooster Eemstein in de Grote Waard en later herbouwd in Zwijndrecht, beschrijven de auteurs in detail de daaruit afkomstige doopvont die thans in de rooms-katholieke kerk in Papendrecht staat.
69 - Dordrechts eerste Schouwburg. De geschiedenis van het in 1735 gebouwde patriciërshuis Wijnstraat 82-86, in het bijzonder de episode 1822-1867 toen het als schouwburg dienst deed. De auteur biedt een mooi overzicht van het soort voorstellingen dat in de 19e eeuw was “toegestaan”. Eerder werden toneelvoorstellingen nog als “aanstootgevend” beschouwd. De concurrentie (o.a. Kunstmin) deed Dordts eerste Schouwburg in de tweede helft van de 19e eeuw de das om.
74 - Dordrecht 200 jaar suikerstad, 1670-1870. Mw Blokland plaatst een oproep aan diegenen die onderzoek hebben gedaan of aanvullende gegevens kunnen verschaffen over de vele (13) suikerraffinaderijen die Dordrecht rond 1750 rijk was.
75 - De toekomst van de Dordtse synode. Prof. Van Lieberg hield bij de opening van een tentoonstelling over de Dordtse Synode in het Hof in 2005 een lezing die bewerkt is tot dit artikel. “De Dordtse synode is in de mode” schrijft hij. Hij sluit hiermee aan bij het Dordtse streven de gebeurtenissen van 1572 in het hof en de synode van 1618-1619 in de Kloveniersdoelen meer onder de aandacht te brengen. Hij noemt drie hedendaagse motieven: permanente belangstelling voor het inhoudelijke religieuze erfgoed, chauvinisme van Dordtse regenten, en discussies over politiek-culturele nationale identiteit in Nederland. Een breed opgezet “verhaal” over de toenmalige theologische twisten, het internationale calvinisme en de gevolgen voor het politieke bestel, een lijn die doorgetrokken wordt naar de 21e eeuw.
88 - Even iets rechtzetten. Enkele onvolkomenheden en vragen in het recent gepubliceerde Jaarboek over Fotografie in het 19e- eeuwse Dordrecht worden door de redactie rechtgezet c.q. beantwoord
90 - Verslag Werkgroep Monumentenlijst. Deze werkgroep binnen de Vereniging adviseert de Gemeente Dordrecht over gebouwen die eventueel op de gemeentelijke monumentenlijst dienen te worden geplaatst.
Jaargang 25, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel. Hierin aandacht voor de presentatie van het Jubileumboek over de St. Elisabethsvloeden in juli 2007 aan de Dijkgraaf van het Waterschap Hollandse delta.
03 - Vrijwilligers gevraagd. Nogmaals aandacht voor het inmiddels gepresenteerde Jubileumboek, dat regionaal en landelijk veel belangstelling heeft gewekt. Vrijwilligers worden gezocht voorhulp bij de distributie van onze publicaties, exposities etc. “De Holland” is inmiddels op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
04 - Excursie Middelburg. Een verslag van de door 42 leden meegemaakte excursie naar Middelburg onder leiding van Elisabeth van Heiningen.
07 - De thuyn ten Augustinen. De schrijver mengt zich in de actuele discussie over de nieuwe inrichting van de kloostertuin van het augustijnenklooster. Contra het thans geplande “stadsparkje”, pro een ware “kloostertuin” waarin waardevolle historische en educatieve elementen worden bewaard. Met een oproep een Werkgroep Kloostertuin op te richten.
15 - Portretten, genealogie en huizenonderzoek. De schrijver, zoals bekend stuwend lid van de Werkgroep Het Nieuwe Werck, beschrijft een deel van zijn collectie 19e-eeuwse portretfoto´s en het daaraan te koppelen genealogisch onderzoek. Ook het internet kan een bron van inspiratie en vondsten zijn.
19 - De eerste bewoners van ´t Zeepaert in de Wijnstraat. Waar grondig onderzoek toe kan leiden: de oudst bekende bewoner van `t Zeepaert was niet Jan Sybertsz maar Daniel Oem Jakobsz (eigenaar 1495 – 1526) met zijn vrouw Geertruijd Haeck Cornelisdr. Behalve als woonhuis werd `´t Zeepaert gebruikt voor graanopslag. Ook de bewoners tot aan 1605 worden in dit artikel behandeld.
27 - “De kantschop zal hun spoedig cureren”, Dordrecht en de proefkolonie Wil Schakmann schreef een omvangrijk boek over de Drentse kolonie Frederiksoord. Op verzoek van de redactie schreef hij daar een artikel over dat toegespitst is op de Dordtse kolonisten die daar rond 1820 arriveerden
33 - Nieuw verschenen boeken. Cees Esseboom bespreekt een viertal nieuwe publicaties over Dordrecht en Dordtenaren: “De proefkolonie” van Wil Schakmann (zie hierboven); “Dor-Drecht-Streek – Van Toen & Nu”, de nummers 9, 10 en 11; “Wanden van gekleurd licht in woord en beeld” van Herman A. van Duinen, deel 3 uit een serie over de Grote Kerk; “Hollanders en het water. Twintig eeuwen strijd en profijt” van E.Beukers (red.)
38 - Jan van Harthals, de enige Dubbeldamse patriot? Als schoolmeester was je vroeger b.v.ook koster van de belendende kerk, klokkenluider, grafdelver, gerechtsbode en belastingontvanger. Cees Esseboom verdiepte zich in de geschiedenis van de patriottische Dubbeldamse schoolmeester Jan van Harthals, die in 1790 ongeveer het hele dorp tegen zich kreeg wegens zijn anti-Oranje gezindheid: hij weigerde bv. op de verjaardag van de stadhouder de klokken te luiden.
43 - Irene Dewald, een nazaat van het “kindje in de wieg” Mooi: wij verwijzen nog eens naar ons Jubileumboek “Verdronken dorpen boven water”. Het kindje Beatrix kwam in een wieg aandrijven. Genealogisch onderzoek wees uit dat Irene Dewald (contactpersoon Werkgroepen binnen de VOD) is een nazaat!
44 - Cursusaanbod Stadsarchief. Aankondigingen van de bekende cursussen Huizenonderzoek en Oud Schrift voor Gevorderden (september 2007) en Oud Schrift voor Beginners en de cursus Genealogie in januari 2008.
45 - Reacties van lezers. Aanvullende gegevens en een reactie van de heer Arie Nelemans over het veer op Lage Zwaluwe (zie artikel Rob Haan in het vorige Tijdschrift)
48 - Ledenbestand. Een eerste proeve van een vast rubriekje: het ledenaantal van de Vereniging Oud-Dordrecht, thans 816.
49 - Bewoners en geschiedenis van Singel 201. Dit pand is sinds1968 in feite de hervormde pastorie, maar de vroegere bewonersgeschiedenis biedt een schat aan informatie, bijvoorbeeld over de Joodse familie van Joseph van den Bergh die van 1908 tot aan hun deportatie in 1942 hier woonde.
55 - Prinselijke belangstelling voor Dordrecht; in het bijzonder de Biesbosch. De schrijver, conservator van het Museum Twintighoeven, leidde Prins Willem-Alexamder te voet en op de fiets rond door de Dordtse Biesbosch tijdens diens recente bezoek aan Dordrecht. Tevens maakt hij ons deelgenoot van vroegere bezoeken van prinsen van Oranje aan Dordrecht en Dubbeldam. Het begon met prins Willem van Oranje die in 1573/74 in Dordrecht aan het Heilig Avondmaal deelnam.
63 - Handschrift 1389 en de Rijmkroniek van Holland. De Rijmkroniek van Holland is een middeleeuwse kroniek waarin, op rijm, de geschiedenis van Holland wordt verhaald. Wim van der Schouw, bezorger van de Dordtse bron “Dese heerlicke Stadt” heeft zich in deze kroniek verdiept. Voor de liefhebbers: zie in het Dordtse Stadsarchief archiefnummer 150, inventarisnummer 1389.
71 - De Dordtse watertoren. De schrijfster sluit met een tekst over de Dordtse (en Nederlandse) drinkwatervoorziening en de bouw van de watertoren aan bij de actualiteit: de ontwikkeling van “Villa Augustus”. Een cholera-epidemie in 1866 met 400 slachtoffers was “nodig” om in Dordrecht eindelijk maatregelen te nemen. De bouw en aanleg gingen echter met grote problemen gepaard: in 1883 stroomde pas schoon water.
75 - Het in de Dordtse Kil gezonken binnenvaartschip. Het lichten van een 19e-eeuwse hektjalk aan het einde van de Dordtse Kil inspireerde Erica van Doormalen tot een nader onderzoek. Was dit schip het met stenen geladen schip van Hendrik Ritmeester dat in 1858 verging?
80 - Bepaling van de plaats van de dam aan de oostzijde van de zuidelijke monding van de Dordtse Kil in 1858. Aan de hand van topografisch onderzoek probeert Hein Sommer de in het voorgaande artikel opgeworpen vragen te beantwoorden.
84 - Van gympen en sandalen. Nadere informatie over de expositie die het Stadsarchief Dordrecht in september en oktober in het Hof aanbiedt.
Jaargang 25, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel
03 - Hartelijk dank. Een dankwoord aan de vele vrijwilligers, en een oproep aan de leden zich beschikbaar te stellen voor bestuurs- en commissiefuncties.
04 - Het koepeltje bij molen “De Zeelt”. De schrijver deed onderzoek naar molen “De Zeelt” en het bijbehorende prieeltje (zie juninummer Tijdschrift) dat mogelijk in de 18e en 19e eeuw dienst deed als theehuis. Later werd een brugwachtershuisje gebouwd dat gelijkenis vertoont en –op tekeningen – voor verwarring zorgt.
07 - Een Spaanse kruik uit Erkentrudenkerke. Erkentrudenkerke is een dorpje dat door de Sint Elisabethsvloed van 1421 is verdwenen. Bij toeval werd 23 jaar geleden een Spaanse kruik - mogelijk gebruikt voor olijfolie – gevonden, die een aanwijzing kan zijn van de exacte ligging van het dorp.
09 - Huis “Beverenburch” in de Wijnstraat. Weerslag van een bouw- en bewoningsrapport t.b.v. de Vereniging Hendrick de Keyser, dat Kees Sigmond maakte over Huis “Beverenburch”, een van de oudste drie huizen van Dordrecht. Het is onzeker of dit het “stamhuis” van de invloedrijke familie Van Beveren is geweest, de laatste vijf eeuwen bewoonden zij alleen het buurhuis “Onbeschaamde”, waarmee Beverenburch sinds 1757 voor enige tijd één geheel vormde.
19 - “Mijn moeder zei dat ik maar moest onderduiken”- Dit artikel is een eerste proeve van de Werkgroep Oral History: de weergave van een gesprek met Dordtenaar Wim Jilleba, geboren in 1928. Over het moeilijke leven in de Hallinckhof, de hongerwinter, het bombardement van Park Merwestein, werken in de steenkoolindustrie in Essen, de bevrijding en zijn thuiskomst in Dordrecht.
25 - Reders en hun zeeschepen te Dordrecht. Een oproep aan lezers die gegevens kunnen verstrekken over 17e en 18e eeuwse reders, zeeschepen en kooplieden uit Dordrecht.
26 - Pieter, opgevist, leggende met een kat bij sigh. Nòg een reactie op het Jubileumboek over de Sint Elisabethsvloed van 1421 en het verhaal van de in een wieg aangespoelde baby. De heer Nederveen stelt dat uit een in 1635 opgemaakte notariële akte blijkt dat er een jongetje en een kat aanspoelden. Deze jongen werd de stamvader Pieter van Nederveen.
29 - Het hek van het Openbaar Slachthuis. In 1956 bestond het Dordtse Openbaar Slachthuis 50 jaar, de Dordtse Slagersvereniging 60 jaar, en moest het hek van het slachthuis vernieuwd worden. De Slagersvereniging sponsorde het kunstsmeed-werk dat werd ontworpen door de Dordtse kunstenaar Philip Kouwen: afbeeldingen die betrekking hadden op het middeleeuwse vleeshouwersgilde en de werkzaamheden rond het slachthuis. Bij de sloop in 1985 is het hek “gered”, de gemeente is van plan het te restaureren.
37 - Reisverslag uit 1778. Verslag van een vakantiereisje met de “Kleyne Jagt van de Admiraliteit op de Maase” voor welgestelde Dordtenaren.
42 - De Dordtse huizen van Jacob Cats.
Aanvullende gegevens en een resultaat van grondig archiefonderzoek: Dordrecht heeft liefst twee Catshuizen. Al bekend: het huis aan de Hoge Nieuwstraat, niet bekend was dat hij woonde waar thans Sociëteit Bibelot is gevestigd.
44 - Over enkele gezichten op Dordrecht van Aelbert Cuyp en tijdgenoten Een boeiend artikel van de conservator van het Dordts Museum Sander Paarlberg over schilders die door de eeuwen heen onze stad tekenden en schilderden en door wie zij zich lieten inspireren. Het artikel begint met een impressie van een veiling in 1785 van de collectie van Dordtenaar Johan van der Linden van Slingeland, waaronder veel doeken van Aelbert Cuyp die veelal in Engelse handen zijn overgegaan. En meer over de “Gezichten op Dordrecht” van Jan van Goyen en de copieën van Aert Schouman.
54 - Nieuwverschenen boeken.
De redactie bespreekt vijf recent verschenen boeken over Dordrecht: “Groeten uit Dordrecht” van fotograaf Werry Crone (zie ook blz 83); “Dor-Drecht-Streek, Van Toen en Nu”, de afleveringen 12, 13 en 14; “Buitenlander in vijandig land” van Wim Jilleba (zie ook pag. 19); “Een dronk op Dordrecht” van Kees Thies; “Bach-Orgel Grote Kerk Dordrecht”, door W. Kirpestein (red.).
58 - Een anoniem handschrift uit Dordrecht. De succesvolle speurtocht naar de identiteit van de schrijver van een interessant reisverslag naar Batavia in 1710, aangetroffen in Museum Simon van Gijn. Schrijver was een “ziekentrooster” (predikant?) Boudewijn van Eijck uit Dordrecht, die zijn zoontje van 10 op reis meenam. Met een fraaie levensgeschiedenis van (de familie van) van Eijck.
62 - Nieuw natuurmuseum zoekt vrijwilligers.
Oproep aan vrijwilligers voor het nieuwe Natuurmuseum Twintighoeven
63 - Rietsnijdershuisjes, griendketen en boerderijen in polder De Biesbosch
Rob Haan, conservator van het Natuurmuseum Twintighoeven leide de lezer rond in de Dordtse Biesbosch toen dat gebied nog niet was ingepolderd. Jammerlijke omstandigheden waren er voor de griendwerkers die er een karig bestaan vonden. Het Keetenbesluit van 1924 moest hierin verbetering brengen . Met oud fotomateriaal en een nuttige plattegrond.
72 - Aanbieding Jaarboeken. Bij de 2e secretaris Anthon Grootenboer zijn nog oude Jaarboeken te koop. Details in dit Tijdschrift
73 - Kapiteinsvrouwen en de dochters van molenaar Vliegenthart De zeven dochters van molenaar Vliegenthart van korenmolen ”De Eikenboom” aan de kalkhaven hingen in de 19e eeuw uit het raam om te zien of er een knappe zeeman arriveerde. Vijf van hen slaagden glansrijk: ze trouwden een kapitein. De schrijfster die de maritieme geschiedenis van Dordrecht onderzocht speurde het na in de (oude) Burgerlijke Stand van Dordrecht.
78 - Leesgezelschap “De Breeveertien” te Dordrecht, 1832 -1880 Archief naar een stukje maatschappijgeschiedenis in Dordrecht, in het kader van schrijfster´s Masterstudie. De “Breeveertien” (maximaal 14 leden) van 1832 was een lees- en ontspanningsgezelschap, dat boeken en leesportefeuilles circuleerde. Alleen leden uit de Dordtse elite konden lid worden.
83 - Terug naar Dordt. De toespraak die de in Dordrecht geboren fotograaf Werry Crone hield ter introductie van zijn fotoboek “Groeten uit Dordrecht” (zie ook pag. 54). Werry kijkt terug op zijn jeugd aan de Singel.
86 - Beheer van archiefbescheiden in de middeleeuwen (1) De auteur behandelt in twee artikelen vier aspecten van de vroegste Dordtse archiefvorming; in dit artikel: vindplaats en omvang. Het oudste Dordtse archiefstuk is van 1220, uit de periode 1015 – 1200 is niets bewaard g bleven. De vroegste stukken werden in een fascinerende ijzeren kist bewaard. De omvang van het gemeentelijk archief weerspiegelt de toenemende activiteiten van gemeentewege: oorkonden, financiën, raadsverordeningen.
91 - De top-vijf van Martin Bloemendal. De voorzitter staat stil bij de - volgens hem – vijf belangrijkste onderwerpen voor een Dordtse Canon (De Statenvergadering van 1572 op nr. 1 !)
91 - Oproep deelnemers Werkgroep Jeugd & Geschiedenis
93 - Nieuwjaarswensen. De vierde Nieuwjaarswens uit een serie, gevonden en beschreven door Cees Esseboom: de wens zoals die door de tamboers van de Schutterij werd opgesteld in 1796. De schrijver wijst op de grote collectie Nieuwjaarswensen in het Dordtse Stadsarchief. Na een kritische beschouwing in de Dordrechtsche Courant van 2 januari 1918 nam dit gebruik af.

2008

Jaargang 26, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel
03 - Bedankt. Een dankwoord aan twee vertrekkende bestuursleden (Adriaan de Ruiter en Michiel van Aardenne), en een welkom aan de nieuwe secretaris Bernard Lindner en vice-voorzitter Govert Veldhuijzen. Een begeleidingscommissie zal voortaan het werk van onze redactiecommissie, vooral het Jaarboek, ondersteunen. En een eerste melding van de cursus Dordtologie, die in september van start gaat.
04 - In memoriam mevrouw A.C. van den Berg-Trijsburg. Op 21 januari overleed ons lid van verdienste mw. Ans van den Berg.
Evert van Kammen schreef een In Memoriam
05- Verslag van een rondleiding over de zolders van de Grote Kerk van Dordrecht - Op 9 februari werden 40 leden van onze Vereniging rondgeleid over de diverse zolders van de Grote Kerk, een indrukwekkende gebeurtenis. Henk Bax brengt verslag uit.
07 - Archeologie van een deltastad. Een opzienbarend boek van Herbert Sarfatij, stadsarcheoloog van Dordrecht in de periode 1968-1989, over de ontwikkeling van de vroege nederzetting Dordrecht werd in februari in het Stadhuis gelanceerd. De redactie bewerkte de toespraak die Sarfatij daarbij hield.
12 - Dordtse detectorvondsten. Regelmatig worden door een detectoramateur muntvondsten gedaan in Dordtse binnenstadsgrond die na opgravingen elders gestort is. Jan Koonings analyseert ruim 100 vondsten van 2005 en 2006. De oudste munt dateert van ongeveer 1300, meerdere munten (oordjes, duiten, penningen etc.) dateren van de 15e eeuw.
15 - Ledenservice. Een nieuwe dienstverlening: vraag naar en aanbod van vroegere publicaties zoals Tijdschriften en Jaarboeken kunnen bijeen worden gebracht via het redactieadres, havanduinen@filternet.nl
16 - Dordrecht, de Dordtse Canon en het geslacht Diodati. In de nog samen te stellen Canon van Dordrecht zal de Synode van 1618- 1619 zeker niet ontbreken. Een belangrijke rol in de Synode was weggelegd voor de Geneefse theoloog Jean Diodati. Enkele van diens zonen vestigden zich in Holland, ook in Dordrecht. Herman van Duinen onderzocht hun lotgevallen. Philippe Diodati (1686 – 1734) schonk de stad en de Grote Kerk een gouden Avondmaalsservies en het koperen koorhek.
24 - De huizen van Jan Pieterszoon Gront. Het in 1957 afgebrande en in 1958 herbouwde pakhuis Oud Grond aan de Nieuwe Haven was eigendom van de 17e eeuwse ijzerhandelaar Jan Gront. Deze lucratieve handel stelde Gront in staat meerdere huizen in de buurt te kopen, zoals “Op de hoek van Sint Joost” en “De Blaeuwen Leeuw”.
27 - De Herman Josinahof. Werry Crone’s jeugdherinneringen (zie Tijdschrift 3-2007) zijn voor meerderen een inspiratiebron om ook terug te kijken op hun eigen jeugd. Bert Hoogendoorn beschrijft het leven als kind in de Herman Josinahof, gelegen achter het ouderlijk huis van Crone aan de Singel
30 - Alle kerken en bezittingen terug naar de rooms-katholieken ! In 1734 ging door de Noordelijke Nederlanden het gerucht dat op Sint Jansdag (24 juni) het rooms-katholieke deel van de bevolking wraak zou nemen voor “1572”, middels een soort staatsgreep waarbij alle kerkelijke eigendommen zouden worden teruggenomen. Prachtig verslag van Cees Esseboom over een aanzwellende geruchtenmachine die leidde tot grootschalige (protestantse) overheidsmaatregelen. Er gebeurde niets! Naar verklaringen werd later wel gezocht.
36 - Een Dordtenaar op zoek naar olie. Olie en Siberië … vaak in het nieuws maar ook vroeger kon men “go East”. De schrijver vertelt aan de hand van brieffragmenten de geschiedenis van een familielid dat zo’n 100 jaar geleden naar Siberië trok op zoek naar gas- en olievoorraden.
40 - Een opmerkelijke weddenschap. Een zeer aparte vondst bij het spitwerk in oude notariële akten door de Werkgroep Het Nieuwe Werck: een weddenschap tussen twee mannen die nog kinderloos (de een) en ongehuwd (de ander) zijn. Met als inzet kapitale zilveren kandelaars. Het liep anders af dan gedacht…
43 - Houttuinen 36 als kosterswoning. Dit prominente pand is recent verbouwd en gerestaureerd t.b.v. een projectontwikkelings-maatschappij. Op deze plaats stond gedurende de hele 17e eeuw de kosterswoning van de Grote Kerk. Bouwhistorisch onderzoek wijst uit dat later door aanbouw een blok van drie woningen bestond met een gemeenschappelijk “secreet” en “geutier” (riool).
49 - Ledenbestand. Op naar de 1000 ?! Op 1 mei had de Vereniging Oud-Dordrecht 905 leden.
50 - Oproep aan de leden. De schrijvers van Jaarboeken kunnen uw hulp gebruiken ! Het Bestuur roept leden op materiaal aan te leveren voor de Jaarboeken 2009 en 2010 (over resp. molens op het Eiland van Dordrecht, en de oeververbinding Dordrecht – Zwijndrecht), en suggesties te doen voor de Jaarboeken daarna.
51 - Rietsuiker en wortelsuiker, een reactie. De schrijver geeft voeding aan de groeiende belangstelling voor de Dordtse suikerindustrie tot in de 19e eeuw, eerst op basis van rietsuiker, later van suikerbieten. Hij citeert uit de “Herinneringen” van Pieter Uittenbogaard (1801 – 1899) die uitvoerig ingaat op de (financiële) problemen van de (biet-)suikerindustrie in het algemeen, en die van Dordrecht in het bijzonder.
54 - Geleid door liefde voor paarden. De Werkgroep Oral History sprak met Leen Berkman wiens vader Bastiaan (1898 -1979) gedurende 40 jaar werknemer was van de voormalige koets- en stalhouderij van Van Twist aan de Stationsweg. Mooie verhalen over de logistiek van trouwerijen, op hol geslagen paarden (met bruidspaar in koets), lange werkuren en onvoorwaardelijke
liefde voor de paarden
60 - Pionieren in Polder de Biesbosch. Op initiatief van de “Vereeniging De Biesbosch” werd in 1926 de Polder De Biesbosch (1000 hectare) ingepolderd, een project dat internationaal belangstelling trok, onder meer als grootschalig werkgelegenheidsproject in de crisisjaren. Een periode van pionieren begon. Boerderijen werden vanaf 1933 onder strenge begeleiding van de Dordtse stadsarchitect gebouwd. Veel bekende Dordtse namen uit de land- en tuinbouw en veeteelt, zomerkoninkjes, tulpenbollen : een rijke geschiedenis.
70 - Wim de Visser, portretschilder. Een portret, met familiegeschiedenis, van de Dordtse portretschilder Wim de Visser (1910 – 1980)
74 - Jan Kisjes met zijn praam “Vrouw Lutina” in Dordrecht. Schipper Jan Kisjes die in 1888 met zijn praam “Vrouw Lutina” verging op de Zuiderzee was geen onbekende in de haven van Dordrecht.
76 - Nieuw verschenen boeken. Cees Esseboom bespreekt zes nieuwe publicaties over Dordrecht en omgeving en Dordtenaren: Molenrijk Zuid-Holland, 224 molens in beeld van auteur Henk Schröder en fotograaf Eppo Notenboom; Dordrecht vanuit de lucht, met 131 luchtfoto’s van Dordrecht en omgeving; Dor-Drecht-Streek, van Toen en Nu, 17e en laatste deel met “curiosa”; Archeologie van een deltastad – Opgravingen in de binnenstad van Dordrecht van Herbert Sarfatij ( zie ook elders in dit Tijdschrift); Purses in Pieces van O. Goubitz (Engelstalig) ; Victoria – Biscuits – Chocolat, de langverwachte geschiedenis van biscuit- en chocoladefabriek Victoria, door D.Sutter (Franstalig).
81 - De stad en de dichter. Bij het overlijden van Jan Eijkelboom. Dichter Pieter Breman neemt in dit artikel-cum-gedicht op een heel persoonlijke wijze afscheid van de nestor van de Dordtse dichters, de onlangs overleden Jan Eijkelboom.
84 - Beheer van archiefbescheiden in de middeleeuwen. Vervolg op Theo Vermeer’s eerdere (Tijdschrift 3-2008) artikel over archiefbeheer in de middeleeuwen. In dit artikel een uiteenzetting over ordening en registratie van archiefstukken vanaf de late 13e. Over klep- en aktenboeken, keurboeken, de stadsrekeningen, materiaal en de fameuze “ijzeren kist”.
Jaargang 26, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - 01 - Redactioneel
03 - Op een eiland en toch ook niet Een lange opsomming van talrijke “extra-curriculaire” activiteiten van onze Vereniging, zoals de Cursus Dordtologie, de Workshop Laat-middeleeuws Kleingeld en vervolgcursussen, medewerking aan de landelijke genealogische dag van de Vereniging voor Genealogie in 2009 te houden in Dordt, en de eervolle nominatie van de Vereniging Oud-Dordrecht voor de a.s. verkiezing van de Beste Historische Vereniging van Holland.
04- De excursie naar Deventer, stad van koek en kermis? De jaarlijkse VOD-excursie op 7 juni bracht 52 leden naar de Hanzestad Deventer met een nog grotendeels intact middeleeuws stratenpatroon, nog veel zichtbare 17e eeuwse rijkdommen, en een zeer interessant Historisch museum met een mooi overzicht van Deventer’s industrieën.
08 - Tussen huis en school (1925 – 1931) Jeugdherinneringen in de vorm van een wandelverslag over schoolgang in de jaren 20 en 30, tussen de Indische buurt en School Stek. Leerlinge Mimi de Kiewit kwam onderweg de stoomtrein op de Oranjelaan tegen, een “krul” (=dubbelgebogen mannentoilet) in het Merwesteinpark, een stoet koeien op weg naar de Papendrechtse pont, de gemeentelijke sproeiwagen, een stoom-heimachine en het snoepwinkeltje van Littig. Verluchtigd met veelzeggende oude foto’s.
16 - Natuur- en cultuurhistorisch museum Twintighoeven geopend. Op 30 mei 2008 opende burgemeester Bandell het Museum
Twintighoeven in het voormalige koelhuis van de hoeve “Jong Dordrecht” aan de Noorderelsweg. Het is een initiatief van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Dordrecht. Museum Twintighoeven toont de ontstaansgeschiedenis van het Eiland van Dordrecht, inclusief recente archeologische opgravingen. Bezoekers (gratis!) en vrijwilligers zijn welkom!
18 - Tentoonstelling “Groeiend Dordrecht” (1) Archiefonderzoek leidde Herman van Duinen naar de expositie “Groeiend Dordrecht” in 1942 in het Dordrechts (toen nog Schilderijen-) Museum, een kennelijk geslaagde poging de ontwikkeling van Dordt vorm te geven. In drie zalen trof men o.m. ruïnefragmenten van Huis te Merwede, een prachtige houten maquette van Dordrecht in 1544, de zgn. charterkist en diverse schetsen en artefacten. Otto Dicke ontwierp wat als een voorloper van de Dordtse Canon kan worden beschouwd: een pamflet “Jaartallen die iedere Dordtenaar moet kennen”.Ook de Vereniging Oud-Dordrecht speelde een rol.
28 - Dordrecht aan de canon ?! Een van drie bijdrages in dit nummer over de Dordtse Canon, de locale weerslag van wat we gerust een recente heroriëntering op de vaderlandse geschiedenis en zoektocht naar onze identiteit kunnen noemen. Kees Weltevrede wijdt een interessante beschouwing aan het begrip “canon” in historische en maatschappelijke contexten, met argumenten vóór en tegen. Hij pleit voor een Drechtsteden-canon met een wetenschappelijke, sociologisch-historische benadering die aansluit bij de landelijke Canon (de “50 vensters van Van Oostrom”)
34 - De canon en onze veranderende omgang met het verleden. Waar blijft de Dordtse Canon? Juergens, directeur van het Stadsarchief en gemeentearchivaris, benadrukt dat de Canon van Nederland, maar ook die van Dordrecht of de regio, bedoeld was - en moet zijn – voor het onderwijs. Naar zijn mening moet het vertrekpunt de Nederlandse (“Van Oostrom”) Canon zijn, verdiept naar locale ontwikkelingen achter de diverse “vensters”. Hij waarschuwt voor de huidige lijstjescultuur.
40 - De heren Van Halewijn en de handel in suiker en slaven in de 17e en 18e eeuw De Van Halewijns waren aan het eind van de 16e eeuw Vlaamse vluchtelingen die al snel via het huwelijk invloedrijke Dordtenaren werden, vooral in de West Indische Compagnie. De schrijfster, die onderzoek doet naar de handel in suiker en slaven door Dordtse families, biedt een fraaie geschiedschrijving van de Van Halewijns in Dordrecht, en - na een Hugo de Groot-achtige ontsnapping uit Slot Loevestein en vlucht naar Suriname - Suriname, waar de familie meerdere plantages bezat.
48 - 150 jaar Meterfabriek. In 2008 bestaat de Dordtse Meterfabriek 150 jaar. Hans Bek is ondermeer “archivaris” van de onderneming die oorspronkelijk “De Gasmeterfabriek” heette, opgericht door de Engelsman George Heeley. De complete geschiedenis van muntgasmeters, Excelsior stofzuigers, Dordrecht Gasfornuizen, vele ups en downs, uitbreidingen en afslankingen. Een jubileumboek is vanaf september beschikbaar.
54 - Drika van Nes: kindermeisje en schildersmodel voor buitenlandse kunstenaars. Rijsoord was rond 1900 een geliefde omgeving van buitenlandse schilders. De Dordtse Hendrika van Nes was er kindermeisje bij de familie O’Sullivan, maar ook een model dat in klederdracht favoriet was van enkelen. Ze reisde mee naar Londen en Californië, en hield tot haar dood regelmatig contact met deze Amerikaanse familie.
62 - De Thuredrith, het “Dordtsche probleem”. Werd het tracé van de rivier de Thure, zoals de locale pers onlangs meldde, onlangs ontdekt. De erkende amateurarcheoloog Cees van der Esch verklaart het “nieuws”nader”: inderdaad liep de Thure waar nu de Voorstraatshaven loopt, maar dat was allang bekend. In dit artikel leest u de noodzakelijke nuanceringen.
69 - Dordts leer uit de late middeleeuwen. In het juninummer schreef Cees Esseboom over het nieuwverschenen boek Purses in Pieces van wijlen Olaf Goubitz , dè specialist in archeologisch leer bij uitstek. De daarin beschreven leervondsten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Dordtse bodem. De auteur gaat hier dieper in op enkele spectaculaire zaken zoals gordeltassen, messcheden en prachtig bewaard gebleven schrijftablethouders.
74 - Houtuinen 36, de behangselschilderijen. Als vervolg op hun artikel in het vorige Tijdschrift over het onlangs gerestaureerde pand Houttuinen 36 - als kosterswoning – gaat het echtpaar Megens in dit nummer in op de belangwekkende behangselschilderijen van de gebroeders Abraham en Jacob van Strij in de salon van dit pand.
80 - Bakkerij Van Herk, het oudste bedrijf van Dordrecht? De werkgroep Het Nieuwe Werck claimt het oudste bedrijf van Dordrecht te hebben gevonden. De voor deze werkgroep karakteristieke speurtocht in het Archief leidde hen langs tien eigenaren van het pand Blauwpoortsplein 17 die zonder uitzondering een bakkersbedrijf voerden; de laatste (in 1931) was bakker Teunis van Herk sr. wiens kleinzoon Teunis thans de bakkerij voortzet in de Riouwstraat. Die was volgens de werkgroep in 2006 niet 75 maar 300 jaar oud. Wie durft de stelling aan te vechten?
85 - Dordtse bronnen. Dit najaar verschijnt deel 2 van de serie “Dordtse Bronnen”, product van een samenwerkingsverband tussen het Erfgoedcentrum DiEP en de Vereniging Oud-Dordrecht. Het behandelt de historische demografie van Dordrecht in de periode 1572-1813. Het werk is in feite een uitgebreide variant op hoofdstuk 3 uit de Geschiedenis van Dordrecht deel 2, eveneens van de hand van dr. Hubert Nusteling.
86 - Margaretha Mels : “Twede Parel”van Dordrecht (1) Margaretha Mels was in haar tijd (eind 16e eeuw) een veelgeroemde Dordtse dichteres en musicienne. In deel 1 van een tweeluik gaat de schrijfster in op Margaretha’s familiegeschiedenis en woonadressen.
93 - Cursusaanbod DiEP-Archief Workshops “Hoe schreven onze voorouders?” ofwel Oud Schrift voor Beginners, en de Workshop Familiegeschiedenis
94 - Nieuwverschenen boeken. Cees Esseboom bespreekt vier nieuwe publicaties: De orgels in woord en beeld , het 5e deel uit Herman A. van Duinen’s reeks In woord en beeld over de Dordtse Grote Kerk; Onder Straatniveau, deel 1 van een nieuwe reeks archeologische rapporten van de Bureau Monumentenzorg en archeologie onder de titel Dordrecht Ondergronds; Ary Scheffer (1795- 1858), portret van een Franse schilder uit Dordrecht, van Sander Paarlberg, deel 12 uit de reeks Verhalen van Dordrecht , en Ons Huis, door eigen ramen , een boek van de kinderen Eijgenraam over hun familiegeschiedenis en het familiehuis in de Wijnstraat, thans Pandora.
97 - De ledenbarometer, wijst 913 leden aan, per 1 augustus 2008
Jaargang 26, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
0- Redactioneel
03 - Zeer bedankt. Een dankwoord van de voorzitter aan alle actieve leden, en een welkom aan de eerste “gediplomeerde Dordtologen”. Ook een lovend woord aan de Werkgroep Monumenten die heeft bijgedragen aan het voornemen van de Gemeente Dordrecht de monumentenlijst met enkele honderden monumenten uit te breiden.
04 - In memoriam ir. W. Wissing. Op 20 september is overleden Willem Wissing, oud-voorzitter en lid van verdienste van onze Vereniging, tevens oud-voorzitter van de Monumentencommissie in Dordrecht.
05 - Vereniging Oud-Dordrecht grijpt net naast de Hollandprijs. Twee artikelen in ons Tijdschrift van de hand van Herman A. van Duinen dongen mee naar de Hollandprijs 2008 voor publicaties op het gebied van (religieus) erfgoed. “We” werden eervol tweede, achter Diemen. Maar een zeer lovend juryrapport maakte veel goed.
06 - “De rem voor onze economischen bloei is thans weggenomen” De opening van de verkeersbrug over de Oude Maas op 24 juni 1939 was aanleiding tot een week lang massale volksfeesten (de “brugfeesten”), zoals kermissen, defilés, marsen en muziekfestijnen. De toenmalige burgemeester Bleeker : “De rem voor onze economischen bloei is thans weggenomen”. Oud-voorzitter van onze Vereniging Evert van Kammen bezit enkele relikwieën, Cees Esseboom schreef een mooi tijdsbeeld.
13 - Dordtologie en de Stichting Historisch Platform Dordrecht. Het enorme succes van de cursus Dordtologie is al eerder beschreven. Elisabeth van Heiningen – met Irene Dewald de initiatiefneemster - beschrijft de ontstaansgeschiedenis, het cursusprogramma en de organisatie, mede waarvoor het Historisch Platform Dordrecht is opgericht. De eerste 25 Dordtologen zijn inmiddels “afgeleverd”.
17 - Genealogische Dag 2009 in Dordrecht. Dit jaarlijkse festijn wordt op zaterdag 16 mei in de Wilhelminakerk georganiseerd, met een interessant lezingenprogramma, en in de middag een “genealogische markt”. Onze Vereniging zal prominent aanwezig zijn.
18 - Groeiend Dordrecht (2) Deel 2 van dit tweeluik over de tentoonstelling Groeiend Dordrecht
24 - (Dordrechts Museum, 1942) stond in het vorige nummer. In dit artikel schetst Herman van Duinen de zalen met maquettes (1544!, stadsontwikkelingen 1936-1942), Dordtse meesters, een nagemaakt Melkpoortje en de vele stadsgezichten. De tentoonstelling trok landelijke aandacht en meer dan 15.000 bezoekers.
24 - Dubbeldammers om hulp gevraagd. In januari 1945 verongelukten drie geallieerde vliegtuigen boven het Eiland van Dordrecht. De redactie roept lezers op om te helpen bij het beantwoorden van enkele vragen: de exacte plaats waar de toestellen neerkwamen en de ondergrondse hulp aan de enig overlevende piloot.
28 - Limieten, bolbakens en molenstenen. Rob Haan van de Stichting Natuur- en Vogelwacht en Museum Twintighoeven neemt de lezer weer mee naar het Biesboschgebied in de 16e eeuw. In 1561 moesten “waterscheyders” met primitieve middelen de oorspronkelijke loop van de “Ouder Maze” bepalen in de door de Elisabethsvloed ontstane grote waterplas (“Biesboschzee”) tussen Dordrecht en Geertruidenberg. De grens werd aangegeven met door grote molenstenen gefixeerde bolbakens. De grens lag tussen de bezittingen van de Prins van Oranje en de Grafelijkheid van Holland, en was van belang voor de commerciële belangen in de lucratieve zalmvisserij.
34 - Geschiedeniskamer in de Wilhelminakerk. Aandacht voor het Dordtse Platform “Stedelijke Herdenking”, een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met vele aspecten van de Tweede Wereldoorlog. Dit platform zorgt op de jaarlijkse Huiskamerdag van de Wilhelminakerk voor een “geschiedeniskamer”, waarmee mensen kunnen worden gevonden die slachtoffer werden van de oorlog.
35 - Het archief van de Vereniging Oud-Dordrecht. Verenigingsarchivaris Theo Vermeer doet verslag van zijn werkzaamheden ten behoeve van onze Vereniging bij het Stadsarchief Dordrecht. Hier vindt men de “statische archieven” (verenigingsarchief 1950 – 1998 en het archief van ing. W. van den Berg), en het ordenen en verder opzetten van een “dynamisch verenigingsarchief”.
36 - Brandstoffenhandel Van Andel 150 jaar. De Werkgroep Oral History interviewde Boris van Andel, de 5e generatie eigenaar van brandstoffenhandel Van Andel. Van turf, via kolen en petroleum, naar huisbrandolie, en thans nog alleen speciale producten. Interessant: de rijke variëteit aan soorten antraciet. Een mooi verhaal over hard werken, neergang in de oorlog, en bloei daarna.
43 - De verdwenen tiendschuur van het Huis te Merwede. De auteur presenteert een vergeten tiendschuur (gebouw voor opslag van tienden, het 10e deel van de oogst dat boeren dienden af te staan), die behoorde bij Huis te Merwede. Met behulp van ook “vergeten” oude kaarten kon de fundering worden gelocaliseerd.
48 - Huis te Merwede in verval. Herman van Duinen doet een dringende oproep aan de gemeentelijke beleidsmakers om het snel toenemende verval van dit voormalige kasteel uit het begin van de 14e eeuw, en verwoest in 1418, te stoppen. Een motie daartoe is inmiddels door de Dordtse gemeenteraad aangenomen. Maar aan goedbedoelde plannen is in het verleden nooit gebrek geweest. Zou het nu lukken?
55 - Opgemerkt. Een tweetal aanvullingen en correcties op het artikelver de Thuredrith (Cees van der Esch, vorige nummer), en het Jaarboek “Water wordt een feest”, door de heer Naaktgeboren over de locatie van brouwerij De Ruijt in de Ruitenstraat.
56 - De steenhouwerij en marmerzagerij van A.P. Schotel Gzn. 1865-1917. Een overzichtsartikel over de geschiedenis van de steenhouwerijen en marmerzagerijen die zich gedurende enige eeuwen in de Houttuinen bevonden. Met de familiegeschiedenis van de steenhouwersfamilie Schotel, hun onroerend goedbezittingen, en de logistieke problemen rond de Houttuinen en de Nieuwe Haven.
64 - Nieuwverschenen boeken. In deze vaste rubriek bespreekt Cees Esseboom de volgende boeken: “De Dordtse Hofjes” van M. Sluijter; “Gevonden!, 50 voorwerpen uit Dordtse bodem” van Deborah Paalman e.a.; “Dordtse bronnen, 2 : Van de wieg tot het graf” door H. Nusteling e.a.
68 - Margaretha Mels: “Tweede Parel” van Dordrecht (2) Deel 2 van een gedegen studie over de weinig bekende 17e eeuwse dichteres Margaretha Mels. In dit artikel ook aandacht voor haar bewonderaar en vriend François van Hoogstraten, collega schrijver en dichter, boekhandelaar en tevens haar -postume –uitgever.
77 - Het geboortehuis van Reinier Goudsbergen. De bewoningsgeschiedenis van het 17e eeuwse pand Museumstraat 48, onderdeel van “de parel van Dordrecht”. Zoals we gewend zijn van de schrijfster van dit artikel, boordevol interessante details over architectuur, nalatenschappen en de bewoner-medeoprichter van Pictura, Reinier Goudsbergen. Dit was tot 1978 een kapperszaak; wilt u weten wat de betekenis is van de “kapperszuil” (uithangsymbool van kapperszaken) ? Lees dan dit artikel.
85 - Wie is toch die man die het “behang” in de trouwzaal van het Stadhuis heeft gemaakt? De wandschilderingen in de trouwzaal van het Dordtse Stadhuis zijn van de schilder Reinier Kennedy (1881 – 1960). Helen Stroosma liep tegen een ongeordend archiefje van Kennedy aan en verdiepte zich in het leven van deze intrigerende, aanvankelijk succesvolle schilder, die de tweede helft van zijn leven moest doorbrengen in een gesticht. In 2010 zal DiEP een tentoonstelling over hem organiseren. Daarom ook een oproep aan de leden: alle informatie over Kennedy is welkom, bij Helen Stroosma.
91 - Ledenservice. Twee oproepen aan leden om het Jubileumboek “Verdronken dorpen boven water” ter beschikking te stellen
92 - Ledenbestand: 931 leden op 1 november 2008
93 - Wie kan en wil helpen? Oproep van de redactie aan leden: de redactie is op zoek naar uitgaven van de Vereniging Oud-Dordrecht van vóór 2000.
94 - Nieuwjaarswens aan het vervlakken ? Ook dit jaar een bijzondere Nieuwjaarswens die de redactie van uitvoerig commentaar voorziet. Deze is uit 1755 van Johanna de Clercq, in een voorgedrukte rococolijst. Maar de redactie ging verder via religieus getinte nieuwjaarskaarten, naar de commercie in de 20e eeuw, en een originele “blog” uit 2008.

2009

Jaargang 27, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01 - Redactioneel
03 - DUIZEND leden ! - De nieuwe voorzitter van onze Vereniging mag direct de mijlpaal van de inschrijving van het 1000e lid aankondigen. Tevens gaat hij in op de recente ALV en de bestuursmutaties die toen hebben plaatsgehad. Een woord van dank gaat uit naar de afgetreden bestuursleden Martin Bloemendal (voorzitter)en Jan van den Berg (penningmeester). Een commissie is ingesteld om statuten van de Vereniging te moderniseren.
04 - In memoriam Willem van der Graaf - Op 30 december is overleed Willem van der Graaf, oud-bestuurslid (gedurende 23 jaar!) en erelid van onze Vereniging, en ontvanger van de “Johan de Witt-speld” in 1994.
05 - De vele gezichten van Aelbert Cuyp - Een prachtig artikel over het uiterlijk van Dordrechts beroemdste schilder. Omdat er geen afbeelding van Cuyp zou bestaan maakte Maria Roosen het gestileerde standbeeld (roestvrijstalen bollen) dat nu op het Begijnhof staat. Sander Paarlberg toont overtuigend aan dat Aelbert Cuyp wel degelijk en herhaaldelijk ge(zelf)portretteerd is, en als zodanig te zien in het Dordrechts Museum en elders.
15 - Herinneringsplaquettes - Evert van Kammen reageert op een artikel in ons decembernummer. Hij wist de hand te leggen op een plaquette die in 1939 tijdens de brugfeesten (openstelling verkeersbrug Zwijndrecht-Dordrecht) werden uitgereikt aan de deelnemers van de stertocht per auto of per bromfiets.
18 - Het duizendste lid van de Vereniging. Julie Bierenga werd het 1000e lid van de vereniging Oud-Dordrecht. Zij werd ontvangen en gehuldigd door bestuursleden en Dordrechts burgemeester Bandell.
19 - Luctor et emergo. Een opgraving van een verdronken laat-middeleeuws dorp - De opgravingen in wat binnenkort het Dordtse Gezondheidspark moet worden, gaan onverminderd door en leveren ook een schat aan informatie op voor anderen dan archeologen, zoals botanici en geologen. Tom Hos rapporteert hier over het botanisch en historisch onderzoek en landschappelijke aspecten in wat in de 13e en 14e eeuw Wolbrandskerke of Cruyskerke aan de Dubbel moet zijn geweest.
27- Dordrecht in het vaandel van Crescendo - Een bezoeker van onze website, de archivaris van harmonieorkest Crescendo uit Sassenheim, vroeg – en kreeg – informatie over het optreden van Crescendo tijdens de tentoonstelling Boerendock in Dordrecht en Omstreken (1912) waarover in 2006 twee artikelen waren gepubliceerd in ons tijdschrift. Het orkest ontving een herinneringsmedaille,die aanleiding vormde voor dit verzoek.
31 - Kleine waterwerken het behouden waard - Opnieuw een interessant artikel uit/over De Dordtse Biesbosch van de hand van Rob Haan, dat een van zijn bijdrages bevat aan de binnenkort te verschijnen Cultuurhistorische Atlas van IJsselmonde en Dordrecht. De grote huidige polders in het Dordste buitengebied bestonden vroeger uit tientallen kleine poldertjes met prachtige namen (Roggebroodpoldertje, Jaapjes Plek ) en tientallen kleine waterwerken zoals duikers, sluizen, heulen, veerstoepen etc. Een bloemlezing!
35 - Bomkade 4: atelier van kunstschilder A.P. Schotel – Niet zomaar een bewonersgeschiedenis van dit “complex” met in- en uitgangen in zowel Prinsenstraat, Kalkstraat als Bomkade. Veel splitsingen, verhuur en creatieve oplossingen. Er waren vrijwel altijd bedrijven (bakkerij, drukkerij, handel in chemicaliën, verven etc) gevestigd en de bekende Dordtse schilder A.P. Schotel exposeerde er in 1925.
44 - De typhoon van luitenant H.Y. Lao getraceerd - Lezers uit Dubbeldam reageerden op de oproep om inlichtingen te melden over de plaats waar drie Britse gevechtsvliegtuigen in 1945 verongelukten. De belangrijkste locaties zijn nu nauwkeurig bekend.
51 - Boter, kaas en eieren. Het handschrift van Wouter van Gouthoeven - Erfgoedcentrum DiEP (het Dordtse stadsarchief) kwam onlangs in het bezit van een uniek manuscript van de Dordtse historicus Wouter van Gouthoeven uit omstreeks 1600. Het bevat een schat aan gegevens over oude Dordtse geslachten (in kwaliteit vaak beter dan Matthijs Balen!), het complete uittreksel van de 14e en 15e-eeuwse stadsrekeningen, en veel ander “nieuws” van historisch belang. Het manuscript wordt momenteel gerestaureerd, momenteel zijn alleen fotokopieën te zien.
56 - Het Huis met de hoofden is aan restauratie toe - Dit pand op de hoek van Vlak en Nieuwe Haven werd gebouwd door de Waalse vluchteling en steenen beeldhouwer Gillis Huppe gebouwd tussen 1615 en 1620. Hij verrijkte niet alleen zijn eigen gevel, maar heeft ook bv het beeldhouwwerk van de Groothoofdspoort en de poort van het Arend Maartenshof gemaakt. Weer en wind dreigen de kopjes (“hoofden”) aan de zijgevel volledig te vernietigen. Actie gevraagd!
63 - Lezers reageerden. De oproep aan leden om oude exemplaren van Jaarverslagen en tijdschriften ter beschikking te stellen van redactie en Bestuur leverde een schat aan ruikbaar materiaal op. Vooral de bijdrage van oud-voorzitter Evert van Kammen was indrukwekkend! Nog een aantal exemplaren wordt gezocht. In dit overzicht ook een “rekening en verantwoording” van de bestemming van al dit moois. Tevens reacties van lezers op de artikelen over de Verkeersbrug 1939, en het Jaarboek over de molens
67 - Nieuwverschenen boeken - In deze vaste rubriek bespreekt Cees Esseboom de volgende boeken: “Dordrecht Ondergronds” door Tom Hos namens Bureau Monumentenzorg en Archeologie; “Kerk op de Staart, 50 jaar Petruskapel Dordrecht 1958-2008” van Peter Dillingh; “De Dordtse magiër. De val van volksheld Karel Lotsy” door Frank van Kolfschooten; “Dordtse bronnen 1 en 2”, recentelijk bijgedrukt; “Anne Cornelis Johannes Adrianus van Wageningen in de handel” door Jean van Wageningen; “Calvijn en Dordrecht. Plaatsen van herinnering” door F.A. van Lieburg en Herman A. van Duinen.
73 - Wetenswaardigheden over Dordrecht en de marine (1) - Het eerste van drie artikelen over de relatie tussen Dordrecht en de zeemacht door de eeuwen heen. In deze aflevering de jaren 1600-1900, met om te beginnen enkele uit Dordrecht afkomstige Watergeuzen. Voorts een beschrijving van “marineschepen” die de naam Dordrecht droegen.
77 - Onverrichte(r) zaken - De redactie van ons Tijdschrift levert een stukje “onderzoeksjournalistiek” dat (de locale overheid) tot nadenken moet aanzetten. Ondanks toezeggingen werd weinig meer vernomen cq voortgang geconstateerd ten aanzien van:
- Het Hof: de golvende metalen strippen liggen er nog, en waar zijn de bomen ?
- toegangshek voormalige slachtplaats Markettenweg: is de restauratie voltooid?
- Huis te Merwede een nieuw leven beschoren? : wanneer uitvoering van geaccordeerde plannen ?
- Monument van de vroegere Dordtse HTS: de muur met emblemen van de studierichtingen dreigt te verkommeren
- de Wildemannenschouw van 1560, waar blijft die toch? Thans in het depot van het Museum, maar de schouw verdient een mooiere plaats
83 - “Je betaalde toen drie cent per boek” – Een gesprek met de 102-jarige Do Felkers-Snijders over een eeuw Dordrecht: vrijwilligerswerk in de Bibliotheek, de oorlogsjaren, de overstroming van 1953 en veel meer.
91 - Stadsgesprek nodig over visie om verborgen Dordts historisch goud te delven – In 2008 werd het Platform Stedelijke Herdenking opgericht, namens tien aangesloten organisaties. Hans Berrevoets pleit namens het Platform voor een Dordtse Historische Kalender die tot een nieuw elan moet leiden ter verbetering van het historisch klimaat in de stad. De Dordtse “gouden tijd” was bijna 400 jaar geleden. Tijd voor een reprise!?
Jaargang 27, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
01- Redactioneel
03 - Vacatures ! - Op naar de 2000 leen !? Met een compliment aan de organisatoren van de cursus Dordtologie en de initiatiefnemers van een herinneringsplaquette over de Dordtse Synode op de muur van de Dordtse Rechtbank.
05 - Excursie naar Hoorn - Een verslag van de VOD-reis naar deze prachtige VOC-stad met 350 rijksmonumenten, een fraaie stadswal, hofjes , kerken, maar ook gedempte grachten. In vele opzichten te vergelijken met Dordrecht. Maar van de 60.000 inwoners zijn wel 2000 lid van de historische vereniging…..
07 - Waarderen en selecteren voor de toekomst - Gemeentearchivaris Dr. Charles Juergens nam na 10 jaar afscheid van het Dordtse Stadsarchief. Een korte terugblik, en zij visie op zijn toekomstige werkzaamheden bij het Nationaal Archief. Een schijnbaar onmogelijke taak: het selecteren van waardevol archiefmateriaal uit honderden kilometers informatie, in een digitale omgeving.
11 - Een nooit voltooide kerk - De auteur, groot kenner van de Dordtse Grote (Onze-Lieve-Vrouwe) Kerk verklaart, na en inleiding ver de bouwstijl en andere nooit afgebouwde kerken en torens, waarom de Dordtse “Notre Dame” niet werd afgebouwd. Ook leest en ziet u hoe de kerk eruit had moeten zien, in 1624.
17 - Het Dordtse Trippenhuis - Ook Dordrecht heeft een “Trippenhuis”: Wolwevershaven 9, en voormalig consulaat van Noorwegen en Denemarken. In 1609 werd de Wolwevershaven gegraven -de kade heette oorspronkelijk Drappierskade- en woningen werden vanaf 1645 gebouwd. De (ijzer)handelaarsfamilie Trip was een van de eerste bewoners. In dit artikel de bewonersgeschiedenis en enige bouwtechnische aantekeningen. O.m. over de befaamde ronde Maaskamer
25 - Lekker weg in eigen land: Cas van Son over het koolzaaddorsen in Dubbeldam - Een rijk geïllustreerd krantenartikel uit 1899 van de hand van Cas van Son, toentertijd een belangrijk figuur in Dordtse culturele kringen, onder de kop “Het Zaaddorschen” wordt uitvoerig verslag gedaan van deze verdwenen activiteit. Tevens een korte hommage aan Cas van Son zelf.
29- Het choleraziekenhuis in Dordrecht (1831-1832) - Na een korte geschiedenis van het Leproos- of Lazarushuis (hoek Vest en Vriesestraat) gaat de schrijfster dieper in op een van de bestemmingen: choleraziekenhuis tijdens de epidemie van 1831 en 1832. Een fraaie verhandeling over de moeizaam tot stand gekomen gemeentelijke maatregelen tegen deze “Aziatische buikloop”, en over de ziekte zelf.
38- Lezers reageerden. Mw. Henriette Weijtenburg reageert op het jaarboek Draaiende Wieken met aanvullende informatie over de Dordtse papiermolen. Bas in ‘t Veld gaat in op het artikel over de in de 2e Wereldoorlog neergeschoten vliegtuigen op het Eiland van Dordrecht. Reacties van Sander Paarlberg en Corry Roest werden verwerkt tot artikelen in dit Tijdschrift.
41- Naar de kerk in het Wantijpaviljoen - Het Wantijpark werd rond 1920 aangelegd in het kader van de werkverschaffing; het Wantijpaviljoen was oorspronkelijk een in 1940 uit Rotterdam getransplanteerd theehuis. Tijdens en na de 2e Wereldoorlog moesten parochianen uit de omgeving van de Staart uitwijken naar een bidplek in de buurt: eerst het schaftlokaal van Scheepswerf De Biesbosch, later in het Theehuis de kerk “St. Jozef Arbeider”.
47- De Wildemannenschouw in het nieuwe Dordrechts Museum - De schrijver gaat in op de “noodkreet” van de redactie in het juninummer over wat er met de fraaie Wildemannenschouw uit de Kloveniersdoelen gaat gebeuren. Samen met een beschrijving van de schouw kondigt hij aan dat deze zal worden geplaatst in de Dordrechtzaal van het vernieuwde Dordrechts Museum.
53- Alleen maar water en wolken - De schrijver verdiepte zich in een rapport uit 1523 waarin verslag wordt gedaan over de eigendomsrechten van de aangewassen gronden, de opwassen en de visserijrechten in de na 1421/1424 grotendeels ondergelopen Grote Waard. De onder ede afgelegde verklaringen van bewoners uit de randgemeenten geven belangwekkende geografische en economische informatie, zelfs genealogische.
59- Poelier Gennisse - In 2008 sloot Dordrechts enig overgebleven - van 8 à 9 in de 20e eeuw - poeliersbedrijf van de firma Gennisse. Een gesprek met de poelier-in-ruste Aart Gennisse
63- Wetenswaardigheden over Dordrecht en de marine (2) - Deel 2 van een drieluik over de relatie tussen Dordrecht en de Nederlandse marine. In dit artikel worden Dordtse stafofficieren voor het voetlicht gebracht: van Jacob van Meeuwen (geboren in 1619), de officieren Van Convent, Beelaerts, Hoeufft, Melvill en Enslie tot vice-admiraal Huibert Quispel (overleden in 1921).
69- Van Diemen in Vlaggen en Vaandels 1893 – 1977 - Nòg een artikel (zie Tijdschrift 2009-1) over het vaandel van de harmonie Crescendo uit Sassenheim, dat in Dordrecht werd vervaardigd door vaandelmaker C.M. van Diemen aan de Voorstraat (253, toen 195), aan wie in 1986 zelfs een tentoonstelling in het Stadsarchief werd gewijd. Met interessante informatie over het vervaardigen van vaandels.
74- Schetsen uit Dordtse akten (1) - Kees Sigmond geeft met dit artikel de aanzet tot het starten van een nieuwe rubriek, waarin plaats wordt gemaakt voor “toevallige” ontdekkingen in het Archief, die een licht werpen op de gang van zaken in het vroegere Dordrecht. In deze eerste aflevering: een “Wonderdokter op de Meimarkt, 1591”, en een “Opstootje in de Vleeschouwersstraat, 1578” .
77- “Het huis over de kraan” – Houttuinen 34 - Een bouwhistorisch en bewonersonderzoek van dit pand waarin thans Notariskantoor Wery Goedegebuure is gevestigd. Het pand was in bouwtechnisch opzicht sterk verbonden met Houttuinen 36 (thans Dudok) , en stond tegenover de kraan Rodermondt.
87- De Boutjes - En graslandperceel op de kruising Zeedijk – Van Elzelingenweg wordt al sinds de 18e eeuw “De Boutjes” genoemd. Rob haan biedt drie mogelijke verklaringen voor deze bijzondere benaming.
89 - Nieuwverschenen boeken - Cees Esseboom bespreekt onlangs uitgekomen boeken over Dordrecht en omstreken: “Dordrecht Ondergronds -3. Wouw! Ververijen!” van T.H.L. Hos van het Bureau Monumentenzorg en Archeologie; “Het Biesbosch Boek” van Wim van Wijk; “Verhalen van Dordrecht, de delen 14, 15 en 16, respectievelijk “Dordrecht op het spoor”, “Dordrecht en het huis van Oranje-Nassau” en “Een eeuw onderwijs in het Oranjepark” ; “Nijet dan water ende wolcken. De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523), van Valentine Wikaart e.a.
Jaargang 27, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
03 Van de vice-voorzitter
04 Een kinderprocessie: de omgekeerde wereld
10 Een Dordtse historicus
14 Architect Jan de Greef
21 Lezers reageerden
24 Marineopleidingen te Dordrecht (1915-1923)
30 Schetsen uit Dordtse akten (2)
32 Rond de Blauwpoort
37 Onverrichte(r) zaken
40 Huis te Merwede: moedig standhouden
44 Het Sint Elisabethaltaar en het Huis te Merwede
50 Gezocht; redactieleden voor Historische kalender
51 Zelf historisch onderzoek doen
52 Illustre Dordracum, van onderzoekers, voor onderzoekers
58 Gedigitaliseerde collecties
63 Derde cursus Dordtolologie beëindigd
64 Kermis op het land van Groenenboom
69 Ledenservice
70 Een bouwhistoricus voor Dordrecht
72 Water in en om Dordrecht
78 Oral history
79 Oud-Dordrecht stimuleert historisch overleg
82 Keizershof 14-18: buiten de Vuilpoort/aan de Kalkhaven
90 Nieuwverschenen boeken
98 Vereniging Oud-Dordrecht
99 Inhoud
100 advertenties

2010

Jaargang 28, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
001 - redactioneel
003 - van de voorzitter
004 - 'De toren is gefundeerd op koeienhuiden'
010 - De Groene Plas [zwembad 1934-1947, balkengat]
018 - Distributiedienst tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
025 - Schetsen uit Dordtse akten (3) [kinderen kaatsen]
028 - Dood en verdronken (1): fysisch-antropologisch verslag van een verdronken kerkdorp uit de late middeleeuwen
036 - Water in en om Dordrecht (2) [de Linda Scarlett]
042 - Twee Dordtse handwerkonderwijzeressen [A. Rutten; L.J. Veth]
048 - Der Sieger von Dordrecht [Bruno Brauer]
050 - 'De werkelijk bleek ernstig' [Gerard Reve in Dordt]
058 - De Overlaat van Cruquius en de schotbalkensluis in de Zoetemelkskil (1)
066 - Het patriciershuis Wijnstraat 82-86 [schouwburg; Pandora]
070 - Het Sint Elisabethaltaar en de Grote Waard [verdronken dorpen 1421]
079 - Het wapen van de Van der Merwedes
082 - Nieuw verschenen boeken
088 - Haardstenen aan de Botermarkt?
093 - Vereniging Oud-Dordrecht
094 - advertenties
100 - inhoud
Jaargang 28, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
001 - Redactioneel [M.J. Platt-de Kiewit]
003 - Positieve en negatieve zaken
004 - Excursie Amersfoort
007 - De grote brand van 1906 [12 april 1906, firma Wed. Köhn & Co, Voorstraat; van Heck, Brünings, P.J. Paagmans, A.J.C. d'Hont, Kriens, I. van Tijn, J.M. Linders, M. Spiering]
011 - Dordtse dame en rebel [biografie Top Naeff door Gé Vaartjes]
023 - Lezers reageerden [bouwen op (scheeps)huiden; zweminrichting 's-Gravendeelsedijk, Maasstraat en de Groene Plas]
023 - Speeltuin Het Wantij [tegenover De Groene Plas, Noordendijk 183; Jan van Twist, Gijs(bert) van der Waal; fietsenmolen, schommel Halve Maan (golf van Biskaje); Van der Sandt, Frumeau, Stumpel, stalhouderij Raaijmakers (Doelstraat/Blekersdijk 40); kieteltuin, zwemclub Merwede]
028 - Kuyper en Dordrecht (1) [Abraham Kuyper 1837-1920]
037 - De avonturen van een bouwhistoricus [Christine Weijs]
043 - Niet mee eens, of toch wel? [vierrijer bietenzaaimachine; Dordtsche Biesbosch, Zeedijk]
051 - Huis te Merwede leeft! Een update
059 - Dood en verdronken (2) [opgravingen skeletten Gezondsheidspark]
069 - Schetsen uit Dordtse akten (4) [1569: Janneken Cornelisdr, Willem Pietersz Coeman]
073 - De Overlaat van Cruquius (2)
081 - Hannequart en de mechanische pont [Antoine Hannequart]
089 - Handwerkonderwijzeres Diderika van Geel [oprichtster Ned. Modevakbond]
094 - Nieuwverschenen boeken
097 - Verening Oud-Dordrecht
098 - Advertenties
104 - Inhoud
Jaargang 28, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
001 - Inhoud
002 - Een leven lang restaureren
003 - Een terugblik (Henk Bax)
004 - Excursie 'Dieren in de binnenstad' (Tom Hoogerwerf)
006 - Waar woonde François Valentijn? (Werkgorep Het Nieuwe Werck)
012 - Kuyper en Dordrecht (2) (Peter Dillingh)
022 - De Kuiper in de Suikerstraat (Jacqueline Hoevenberg) (gevelsteen kuiper)
032 - De begraafplaats aan de Sint-Adriaansparochie
034 - Smederij Haksteen (Boude Blijdesteijn)
040 - De grafschilderingen in het minderbroedersklooster (Herman A. van Duinen)
052 - Twee Dordtse architecten in bezet België (H.A. Reus en B. van Bilderbeek)
062 - Nieuwverschenen boeken
067 - Workshop Oud Schrift en huzienonderzoek (Emile Havers)
068 - Marieke van Leeuwen, stadsdichter (Elisabeth van Heiningen)
074 - Schetsen uit Dordtse akten (5) (schoolmeester Jacob Janssoen alias Robosch, 1584)
077 - De eerste vrouwen in de Dordtse gemeenteraad (Sander van Bladel)
080 - De Stoopbank in de Polder de Biesbosch (Ron Haan)
086 - Een drijvende kelder boven water (Christine Weijs) (Prinsenstraat 61)
090 - De Smederij aan de Kuipershaven 152-155 (Kees Sigmond) (r.k. Volksbond; J.P. Waals)
100 - Lezers reageerden
104 - Op zoek naar een cadrau?
106 - Vereniging Oud-Dordrecht
107 - Advertenties

2011

Jaargang 29, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
001 - De redactie neem afscheid
003 - Veranderingen binnen de vereniging
005 - Een augustijnenklooster van aanzien (Cees Esseboom)
011 - Het bezit van het Dordtse gasthuis in 1310 (Bart Ibelings)
023 - De familie Kisselius in Dordrecht (Jean van Wageningen)
028 - Schetsen uit Dordtse akten (6)
029 - Mooi succes voor onze Monumentencommissie
031 - Riddersporen rond het Merwedehuis
035 - Schoon drinkwater aan de Singel
043 - Florus van Horssen: tewerkgesteld bij Betriebswerk Gross-Schwechat (Wenen)
047 - De Reformatie in de Alblasserwaard (Herman A. van Duinen)
051 - Avé Dordracum, Romeinen aan de Dubbel (1) (Arjen Bosman & Marc Dorst)
061 - De rand van het Rijk
062 - In memoriam dr. Theunis Watzes Jensma
066 - Ballade van Sint Sura
067 - Bibliografie van Th.E. (later Th.W.) Jensma (Jan Alleblas)
071 - De firma Vos en veetbootje Adri (Walter van Zijderveld)
076 - De juiste tekst! en een 'getrokken kies'
077 - ANWB-bord voor het Dolhuis
079 - Talma en Dordrecht (1) (Peter Dillingh)
086 - Nieuwverschenen boeken
091 - Lezers reageerden
092 - Wat is dit voor een penning? (Chris Teulings)
095 - Het grote gemis van het Dordts geluidsarchief
098 - Vereniging Oud-Dordrecht
099 - Advertenties
104 - Inhoud
Jaargang 29, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
106 - vereniging Oud Dordrecht
108 - Max Lieberman, grondlegger Duits impressionisme, en zijn connectie met Dordrecht (Gert van Engelen)
116 - Werkgroep Industriële Archeologie: de kracht van vroeger voor later (Tom Hoogerwerf)
118 - Lezers reageerden
119 - Architect Jan de Greef (2) (Dordrecht 1784 - Amsterdam 1834)
122 - Schetsen uit Dordtse akten (7) (Kees Signmond)
125 - Communicatie met de leden
126 - Avé Dordracum, Romeinen aan de Dubbel (2)
136 - Iets over bier en twee bijzondere herbergen in Dese heerlicke Stadt (het Ankertje, herbergier Jan Smit)
140 - Water in en om Dordrecht (3) (Jan Koonings)
146 - Boomstraat 27; een historisch pand met twee gezichten (Kees Signmond)
161 - Nieuwverschenen boeken
167 - Bij het "Stadsberaad': Nieuwbouw in de historische binnenstad
170 - Kuifjes in Dordrecht (Caspar Blaauw)
176 - Talma en Dordrecht (2)
184 - Van Papendrechts veerhuis tot café-restaurant Het Veerhuis (Angenetha Balm-Kok)
197 - Even voorstellen
198 - Vereniging Oud-Dordrecht
199 - Advertenties
Jaargang 29, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
206 - vereniging Oud Dordrecht
208 - Napoleon op bezoek in Dordrecht op 5 oktober 1811 (Kees Weltevrede)
222 - Het huis van piraat Laurens Davidszoon van Convent (Hanne de Prieëlle-Bunk) (gedoopt Dordrecht maart 1627, zoon van David Joosten van Convent en Maeijken Aerts van Strien; huis Vogelenzang in de Oude Houttuinen (Voorstraat); trouwt 5-10-1649 Christina Pieters Bus/Bosch)
233 - Lezers reageerden
234 - De Delphine van J.C. Schotel: een spookschip? (Ronald Hamelink) (Jacobus de Voogd en echtgenote Neeltje Palestein; Nicolaas de Voogd; Hugo Gevers (1765-1852))
242 - Een zeldzame lambrisering in het huis Wolwevershaven 18 (Kees Sigmond en Christine Weijs)
253 - Aardappelhandel op het Eiland van Dordrecht rond de Tweede Wereldoorlog (Jan van Zurk) (Piet Naaktgeboren, geb. 14-12-1926, zoon van Hendrik Naaktgeboren (geb. 1889); Gerrit de Snoo)
256 - De brieven van dominee Keller van Hoorn aan Heinrich Schliemann (Sander van Bladel)
261 - Criminaliteit en welvaart in Dordrecht 1749-1800 (Hans Blok)
268 - Schetsen uit Dordtse akten (8) (schippers in oorlogstijd 1578, 1585 en 1591)
271 - De wandelmedailles van Florus van Horssen uit 1933-1938
278 - Bier in Dordrecht in de tweede helft van de 16e eeuw (Bart Ibelings)
290 - De Tieselenwaard - gescheidenis van een verdronken polder (1)
301 - Nieuwverschenen boeken
307 - Ron de Bruijn en Dordrechts audiovisuele erfgoed
314 - Vereniging Oud-Dordrecht
315 - Advertenties

2012

Jaargang 30, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
002 - Bestuursbericht
002 - Van emancipatie tot secuarisatie, de sociaal-religieuze positie van de rooms-katholieken in en rond Dordrecht, 1795-2011 (Leon Pennings)
025 - Lezers reageerden
026 - Herinneringen aan een jeugd in de jaren '30 (Fietje Hoyer) (C.B.M. (Tineke) Erkelens-Wouters, Hof de Vriendschap, r.k. jeugdbeweging De Graal (Voorstraat 178); kapelaan Ruhe;)
033 - Schetsen uit Dordtse akten (9) (Willem Ingheen Pas, kraankinderen op de Grote Kraan; beytelschip van Rutger Melis)
036 - De middeleeuwse Maas 'teruggevonden' onder de Wieldrechtse Zeedijk
042 - Het Dordts Patriciërshuis Museum aan de Maas en de 18de-eeuwse kunstschilders uit Dordrecht
049 - Wijn in Dordrecht in de tweede helft van de 16de eeuw, 1: wijntap (Bart Ibelings)
059 - Fraude bij het Zwijndrechts veer (Walter van Zijderveld)
069 - Water in en om Dordrecht (4)
071 - De Tieselenswaard - geschiedenis van een verdronken polder (2)
081 - Criminaliteit en welvaart in Dordrecht 1749-1800 (2) (Elisabeth Straatmans weduwe Michel Verheggen, geboren Becum in Munsterland, 35/36 jaar oud, dochter Anna en zoon Gerrit, tuin van juffrouwen Balthus en heer 't Hooft, 31 maart 1761;)
088 - Florus van Horssen: zijn tewerkstelling in Oostenrijk in 1945 en zijn werkgevers voor en na de oorlog
094 - Wat bezielde Jacob Maris?
100 - Gesignaleerd
101 - Vereniging Oud-Dordrecht
102 - Advertenties
Jaargang 30, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
110 - Bestuursbericht
111 - Muurbloempjes
116 - Cornelis Ridderhof (1811-1890), horlogemaker, antiquaar en dichter
126 - Dordrecht en de pestuitbraak van 1636-1637 (Pieter van Godewijck (1593-1660))
134 - Een spoorlijn door de buitenplaatsen (1)
143 - De toezichthouder van het Zuidplaatje (ark uit 1897; Kees Goedhart, geb. Sliedrecht; familie Kalis)
148 - Wijn in Dordrecht in de tweede helft van de 16de eeuw (2): wijnhandel
166 - Dordtenaar Daniel Crena de Iongh
174 - Anthonie Pieter Schotel (1890-1958), de wereld van het water
183 - Criminaliteit en welvaart in Dordrecht 1749-1800 (3) (Willem Heumen (hoerhuis), Maaijke Bellaard, Peter Kroon, Catharina La Riviere, ongehuwde wijnkoper Aart Jasperse de Visser, broodbakker Hendrik Schippers, hermina van Hees, Johanna de Jong (overspel met Impelmans), Johanna de Knijp, Aaltje van Colichem, zilversmid Hendrik Holtman (alias van Swieten)en Petronella van Putten, kaarsmaker Aart Schouten, Jen Meijer)
192 - Het DFC-archief gedeponeerd bij Erfgoedcentrum DiEP
196 - De handhaving van openbare orde en veiligheid in Oud-Dubbeldam (1)
209 - Schetsen uit Dordtse akten (10)
213 - Een 11de-eeuwse houten kerk aan de Dubbel
219 - Gesignaleerd
221 - Vereniging Oud-Dordrecht
222 - Advertenties
Jaargang 30, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
230 - Bestuursbericht
232 - De inrichting van de Grote Kerk van Dordrecht in de eerste decennia na de invoering van de reformatie
243 - Vrijmetselaarsloge la Flamboyante twee eeuwen jong
253 - Pop in Dordt 1960-1990
257 - Watersnoodrampfoto's niet in Dordrecht gemaakt
262 - Een spoorlijn door de buitenplaatsen 2(2)
272 - Schetsen uit Dordtse akten (11)
275 - Criminaliteit en welvaart in Dordrecht 1749-1800 (4) (moord Jurrianus Ruijterse/Ruyterse in 1782, gevonden in zijn huis, geen vonnis; 64-jarige Jasper Romeijn, 1769; Jan Jonas, en Josina van der Staf alias de Koekoek, herberg Pieter Pottaard, 1758; Michel Jonas, Noorse stuurman Andries Huijgen/Huygen, groep van vijf Brabanders; Willem de Leeuw, geweldpleging herberg De Fontein; Crijn Heijbeek, 1798, agressie broer; Herman Catron verwondt Jan Rensen met een brierglas, 1761; Sijbrand Cornelisse Land; de enige moord die voor de rechter kwam, is die door Martinus Snoek, Vleeshouwerstraat, 1786, vermoord wordt de voormalige man van zijn zuster; Cornelis van Sprangh, Adriaan de Winter, 1798;)
283 - Interview met een bevlogen restaurateur ... (Frank Schoenmakers, Hofstraat 24)
291 - Behanghaakje
292 - De handhaving van openbare orde en veiligheid in Oud-Dubbeldam (2)
316 - De onbekende auteur van twee boekjes ver de watersnoodramp ('De dijken braken in de Hoeksche Waard';drukkerij G.W. Pieters, vanaf 1962 Drukkerij J. Kolkema; Gerrit Willem Pieters, geb. Strijen 27-2-1893, overl. 1964; Cornelis Gerrit Pieters, geb. 27-6-1919; Gerrit (Gerard), geb. okt. 1921, auteur boekjes, overl. 10-11-1987 (tr. 10-6-1955 Roelie), en Joost Pieters; overname Drukkerij Siepeman, Goes)
324 - De ambachtsschool aan de Reeweg Oost
329 - Vergeten kunst - helpt u met opsporen
331 - Gesignaleerd
333 - Vereniging Oud-Dordrecht
334 - Advertenties

2013

Jaargang 31, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
002 - Bestuursbericht
005 - Dordrecht als centrum van de Rijnsleepvaart in het stoomtijdperk
016 - Een oud-zouaaf in Dordrecht en zijn geschiedschrijvende priesterzoon (1) (Augustinus Ignatius Antonius Joanne Wils, geboren Ravenstein 30-4-1847)
026 - Op zoek naar een gecrashte Spitfite-piloot (Henri Maurice Goldsmit, geboren Sint-Gillis 29-3-1916)
031 - Onderzoek naar het Clarissenklooster en de latijnse school aan de Nieuwstraat 60-62
040 - Criminaliteit en welvaart in Dordrecht 1749-1800 (5)
049 - Debatavond Dordtse puien
050 - De Groothoofdspoort en de wapens van Heusden en Geertruidenberg
057 - Gedeporteerde joodse kinderen uit Dordrecht
070 - Schetsen uit Dordtse akten (12)
074 - 'Watersnood' in Dordrecht anno 2103 (openbare toiletten, urinoirs)
085 - Willy van Heeren-de Geus, een leven land in Dubbeldam (geboren 1924)
089 - Lezers reageerden
091 - Zeldzame foto's van Daniel de Crena de Iongh
094 - Carel Tenenti: schoorsteenveger of architect?
106 - Boekennieuws
110 - Bericht van de redactie
111 - Vereniging Oud-Dordrecht
112 - Advertenties
Jaargang 31, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
118 - Bestuursbericht
119 - In memoriam Evert van Kammen (1941-2013)
121 - Dordtse echtgenote van Theun de Vries was zijn troosteres (Theun de Vries, geb. Veenwouden 1907, PC. Hooftprijs (1963), overl. Amsterdam 2005 (97 jr), tr. Apeldoorn 12-10-1932 Aafje Maria Vernes, geb. Dordrecht 8-3-1908, overl. 1975 (66 jr), dochter van Pieter Vernes en Maria van der Linden)
130 - De decoratieve schilderingen in Schouwburg Kunstmin
142 - Veerboten die branden blusten
155 - Groenmarkt 113 uit de as herrezen
165 - Schetsen uit Dordtse akten (13)
168 - Verdwenen gemeenten op het Eiland van Dordrecht (Wieldrecht, De Mijl, Krabbe en Nadort)
186 - Zwijndrechter in Dordrecht
194 - Archeologisch onderzoek in het Hofcomplex
200 - Is de onbekende man op een 19-eeuwse foto de fameuze Frans lebret>
204 - Fragmenten van Dordtse lui- en slagklokken
212 - Een oud-zouaaf in Dordrecht en zijn geschiedschrijvende priesterzoon (2)
222 - Lezers reageerden
224 - Boekennieuws
227 - Vereniging Oud-Dordrecht
228 - Advertenties
Jaargang 31, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
234 - Bestuursbericht
235 - Herinneringen aan Kees Grol (C.J.P. Grol (1938-2013))
236 - Stad in natuursteen
246 - Schetsen uit Dordtse akten (14)
249 - Mr. K.L. Poll, de legendarische chef kunst van de NRC, was bovenal een Dordtenaar
259 - Beeldkwaliteitenplan Binnenstad
260 - Amstelwyck
265 - Gesignaleerd: overlast in 1814 door suikerbieten
266 - Een idee wordt een boek, een boek een beweging: ook in Dordrecht
274 - Een walvis in Wieldrecht
276 - Jeugdherinneringen van Tine de Jong (1928-2013) (Trijntje de Jong, geb. Puttershoek 31-1-1928)
283 - Gesignaleerd: een hagelstorm in 1552
284 - Het raadsel van de crypte van het klooster Mariënborn
296 - Hendrik van Nievervaart, handelaar, kaper en uitvinder (Hendrik van Nievervaart, ged. 23-8-1769, zoon van Martinus Adriaan van Nievervaart en Regina van Kessel, tr. Maria Wilhelmina Carolina Guerin)
306 - Roemruchte VPRO-radioserie alsnog in Dordts geluidsarchief ('De Straat', J.J.A. Goeverneurstraat)
310 - Ook Dordrecht heeft zijn 'Jan van Speijk' (Hendrik Merkus, aanval Fransen 24 november 1813)
317 - De Dordtse familieconnecties van Arminius
320 - Boekennieuws
323 - Vereniging Oud-Dordrecht
324 - Advertenties

2014

Jaargang 32, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
002 - Bestuursbericht
005 - In memoriam Jan Verheij (1928-2013)
006 - De zalmvisserij op het Bergse veld en de Nieuwe Merwede
017 - Onder de voeten van De Holland
022 - Carrosserie en Wagenbouw Fa. D. Meeldijk & Zn.
030 - Schetsen uit Dordtse akten (15)
033 - Opnieuw een keizerlijk bezoek aan Dordrecht, of niet
039 - Beruchtste moordenaar van Schouwen-Duiveland woonde tien jaar in alle stilte in Dordrecht (Henricus Theodorus Klooster, geb. Bergen op Zoom 10-12-1872, 1914 naar Australië, in het Kromhout (Leger des Heils) te Dordrecht (1956), overl. Dordrecht 12-11-1966 (94 jr.), tr. (1) Pie van Nieuwenhuijzen, tr. (2) Elisabeth Petronella Cornelia Crousaz)
043 - Bouwhistorische Beleidskaart voor de binnenstad van Dordrecht
046 - Van lantsyde tot poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje (1)
061 - Archeologische vondsten in het Augustustijnenkamp
067 - Gesignaleerd
068 - Uitzending van de Rijdende Rechter over de zaak Geertruidenberg vs. Dordrecht is in stilte geschrapt.
074 - Dordtse beul executeerde in 1623 drie samenzweerders tegen prins Maurits.
085 - Wijnstraat 166 - pand met een rijke historie
089 - Lezers reageerden
096 - Boekennieuws
098 - Bericht van de redactie
099 - Vereniging Oud-Dordrecht
101 - Advertenties
Jaargang 32, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
106 - Bestuursbericht.
107 - Monumentale missers (foto toneeltoren Kunstmin)
108 - Van de activiteitencommissie.
109 - Monumentale missers (foto parkeergarage naast Energiehuis)
110 - Oral history, een inleiding
112 - De Willem-Marie, grote liefde van Willem van IJsseldijk (motorsleper Willem-Marie (geb. 1910); Betto Oosterhuis, Delfzijl;)
119 - Grotekerksbuurt, "een rustige ambachtstraat" In gesprek met Jan van der Matten (Jan van der Matten, 92 jaar, geboren Stadhuisplein 2 in 1921;)
127 - Een markante doktersvrouw In gesprek met mevrouw Bok (mevrouw Florentine Adrienne Bok-von Weiler, 97 jaar (Leiden), geboren 1917; Johannes Bok; opa Kip, 102 jaar (watersnood 1953);)
136 - Met hart en ziel voor café-restaurant Paviljoen In gesprek met Ria Dooren (café-restaurant Paviljoen (Zomerlust), gesloopt 1979, Dubbeldamseweg Noord-Toulonselaan; glas-in-loodvoorstelling 6-10-1945 - 6-4-1958 (12 1/2 jarig bestaan); Ria en Gerrit Dooren-Leendertse)
142 - Een oud-werknemer van de firma van Jacob van Wageningen In gesprek met Piet Hordijk (geboren 1924; Piet de Jong, Koos Blom, Herman van de Ende, Henk Hartkamp, Arie van Heck, Wim Verhoeks)
149 - De krijgsgevangenschap van Willem Bos in 1787 (Wilhelmina van Pruisen, vrouw van stadhouder Willem V, 28 juni 1787)
164 - Oral history in het archief
166 - Schetsen in Dordtse akten (16) (weeskinderen)
169 - het raadsel van de Collectie Merkelbach - zijn dit werkelijk Dordtenaren? (www.redeenportret/vertel)
173 - De zalmvisserij op het Bergsche Veld en de Nieuwe Merwede (2)
187 - Zutphen onttroont Dordrecht met Nederlands oudste foto (Henri Vriesendorp, 26 juli 1842 door A. Daru; Saskia Asser)
192 - Van Lantsyde en Poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje (2) De geschiedenis van de straatnamen op het Eiland van Dordrecht
200 - Boekennieuws
203 - Vereniging Oud-Dordrecht
205 - Advertenties
Jaargang 32, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
210 - Bestuursbericht.
211 - Van de activiteitencommissie.
215 - Het raadsel van de verdwenen Dordtse familie Van der Pijpen.
223 - Uit de politiejournalen van de jaren 40 (1)
229 - Scherprechters te Dordrecht 1526-1803.
242 - De nederzetting Durthric gedateerd!
244 - Het zal bij ons heel veilig staan. Een eeuws archief op het Stek.
254 - De Dordtse bouwsculpturen van Lambertus Zijl.
262 - "Dordrecht is de oudste stad en ik kan het bewijzen ook."
266 - Begraven "bij de augustijnen".
268 - Oostenrijkse watersnoodswoningen in Dubbeldam.
275 - Gomarus en Dordrecht.
276 - De Dordtse Buitenschool in vogelvlucht.
289 - Landjepik.
293 - Schetsen uit Dordtse akten (17)
297 - Van Lantsyde en Poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje (3)
312 - Lezers reageerden.
314 - Boekennieuws.
316 - Vereniging Oud-Dordrecht.

2015

Jaargang 33, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
002 - Bestuursbericht.
004 - Henk Bax - voorzitter (2009-2015).
006 - Van de activiteitencommissie.
008 - Veranderingen bij het Dordtse archief (Kees Sigmond).
012 - Financiële relaties tussen Oud-Alblas en Dordrecht 1740-1800 (Hans Blok).
018 - Een boekhandelaar in Dordrecht. (Van der Leer-van Boheemen)
025 - Uit de politiejournalen van de jaren 40 (2).
032 - Stadsverdediging aan de Vest en een onbekend 16de-17de-eeuws bastion.
038 - Nederlandse uitgaven van wereldbveroemde Karl May-boeken waren lang puur Dordts.
047 - De Merwelade 150 jaar.
058 - Machtsstrijd in Dordrecht in 1815?
066 - De klokkenroof en de Dordtse schipper. (Jan van Dijk, geboren Zwijndrecht 30-12-1881, tr. Maria van Dalen)
075 - Hercules van Dordwijk.
081 - Van Lantsyde en Poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje (4).
090 - Stomerij Jansen.
100 - Schetsen uit Dordtse akten (18).
105 - De watersnood van 1953 in santorium Weizigt. (Jacob Kwakernaak (1930-2001))
110 - Vraag over het fluitschip Neurenbergh.
111 - Lezers reageerden.
112 - Boekennieuws.
116 - Historische Vereniging Oud-Dordrecht.
Jaargang 33, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
122 - Bestuursbericht.
123 - Van de activiteitencommissie.
124 - Het Leger des Heils te Dordrecht.
135 - De eerste gemeentearchivaris van Dordrecht: Arie van de Weg J.Szn (1824-1894).
141 - De limietpaal van Twintighoeven.
146 - De Graaf, het afwateringskanaal van de Dordrechtse Waard.
150 - Uit de politiejournalen van de jaren 40 (3).
157 - Het Sint-Jansgildehuis met gasthuis op de Voorstraat (1370-1718).
169 - De Alloysehoeve en zijn bewoners.
174 - Schetsboeken van Turner met tekeningen van Dordrecht voor 't eerst in Nederland.
180 - Alva's Raad van Beroerten (1568-1572).
192 - Schetsen uit Dordtse akten (19).
196 - Van Lantsyde en Poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje (5).
202 - De Scheepvaartenquete in relatie tot maritiem Dordrecht (1850-1873) - deel 1 (Erik Rovers).
210 - Restaureren bij het Reginaal Archief Dordrecht (Macheteld van der Feltz).
215 - Het veer op Brabant.
224 - 250 jaar (stads-)apothekers in Dordrecht. (Jodocus van Laren, Dirk Blankenbijl (1795-1873), Jan Hegland (1832-1882), K.J. Hommes (1906-1982))
224 - Boekennieuws.
236 - Historische Vereniging Oud-Dordrecht.
Jaargang 33, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
242 - Bestuursbericht.
243 - Van de activiteitencommissie.
244 - Van de erfgoedcommissie.
247 - Fenomenaal en Fragiel: het urbane DNA van Dordrecht.
261 - Uit de politiejournalen van de jaren 40 (4).
268 - Het Hof van Hollandt aan de Kuipershaven 11.
272 - Schetsen uit Dordtse akten (20).
276 - Van Lantsyde en Poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje (6).
283 - Joodse begraafplaats in Dordrecht na de Tweede Wereldoorlog.
286 - De Dordtse rederijkerskamer De Fonteyne tot 1572.
300 - De organisten van de Grote Kerk van Dordrecht (1) (Jan van Tour).
310 - De Scheepvaartenquete in relatie tot maritiem Dordrecht (1850-1873) - deel 2 (Erik Rovers).
317 - De lotgevallen van het kofschip Anna Maria (Jean M.A. van Wageningen). (Douwe Lovius)
321 - De Nederlandse voetbaloorlog in Dordts perspectief.
328 - De Bleijenhoek, een dorp binnen de stad. (Johan Stavast, 81 jaar)
335 - Fameuze schrijfster Miep Diekmann heeft zes jaar in Dordrecht gewoond. (Gert van Engelen)
342 - Die Grave eenen wech plach te zijn daerop men ryden mochte. (Cees van der Esch).
224 - Boekennieuws. (Jan Alleblas)
236 - Historische Vereniging Oud-Dordrecht.

2016

Jaargang 34, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
002 - Bestuursbericht.
004 - Van de activiteitencommissie.
007 - Van de erfgoedcommissie.
010 - Eet smakelijk! De 'grote teering' van het Kramers- of Comansgilde in 1749.
023 - Mr. drs. J.J. Beyerman (1901-1982) een kleurrijk archivaris.
037 - Verteld verleden: 50 jaar bouwen in Dordrecht. (Bastiaan de Wit, geboren 1931, Oranjelaan/Van Slingelandtlaan)
042 - De Scheepvaartenquete in relatie tot maritiem Dordrecht (1850-1873) - deel 3 (Erik Rovers).
051 - De laatste reis van de Maria Jacoba. (Klaas Folkerts Lammerts, Sijtje Lammerts)
057 - Van Lantsyde en Poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje (7).
063 - De Dordtse Kring: Een uiterst geheim genootschap dat ook lang geheim bleef. (Gert van Engelen)
072 - Schetsen uit Dordtse akten (21) Schutters geen straatschenders (1549).
076 - De organisten van de Grote Kerk van Dordrecht (2) (Jan van Tour).
087 - Het Volksbadhuis aan de Bankastraat te Dordrecht.
095 - Verteld verleden: De eerste bewoners van Polder De Biesbosch. (Willem den Hoed uit Ridderkerk)
104 - Boekennieuws. (Jan Alleblas)
107 - Historische Vereniging Oud-Dordrecht.
Jaargang 34, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
p. 114: Bestuursbericht.
p. 115: Van de activiteitencommissie. Verslagen van verenigingsactiviteiten:bezoek uit Culemborg; lezing Hoe dichter bij Dordt hoe heerlicker het wordt. Ruimte, geur engeluid in laatmiddeleeuws Dordrecht, door Patrick Naaktgeboren.
p. 117: Patrick van’t Hof, Mijn Dorothé! Hoe kan u zulk een echt behagen? De politieke actualiteit van Samuel van Hoogstratens Dieryk en Dorothé, of de Verlossing van Dordrecht(1). Serie van drie artikelen met een literair-historische analyse van het toneelstuk van Samuel van Hoogstraten. In dit eerste deel de sociaal-literaire context en de datering van het stuk.
p. 128: Erica van Dooremalen, Uit de politiejournalen van de jaren 40 (6). Een selectie uit de politierapporten van het jaar 1947,met gevallen die vanuit een hedendaags perspectief opmerkelijk, interessant of zelfs komisch overkomen.
p. 134: Jean M.A. van Wageningen, Hoe een Dordtse Jonkheer aan zijn einde kwam. Laatste in een serie van drie verhalen over Dordtse schepen die op tragische wijze schipbreuk hebben geleden.Een Dordts schip slaat te pletter op de rotsige Engelse zuidkust: een aantal opvarenden spoelde dood aan en van schip en lading bleef alleen wat wrakhout over.
p.145: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (22): Fraude op het stadhuis, of karaktermoord? (1594).In de secretarie werd een vervalst Octroijvoor het houden van de Tafel van Lening aangetroffen.Was de van landverraad beschuldigde raadpensionaris Mr. Joost van Meenen verantwoordelijk? Of was er gefraudeerd door de tafelhouder Sion Lus?
p. 150: Hans Blok, Scheepsbouw in Dordrecht 1740-1800 (1).Onderzoek naar de nieuwbouw van schepen in Dordrecht, gebaseerd op een onderzoek in de ‘bijlbrieven’. In dit deel de binnenvaartschepen: namen van scheepsbouwers, aantallen schepen en typen, opdrachtgevers binnen en buiten Dordrecht.
p. 160: Niels van Driel, Een schitterende schenking 100 jaar prentencollectie Dordracum Illustratum.Samenstelling, schenking enarchiefbeheer van de unieke en uitgebreide verzameling prenten van de Dordtse verzamelaar Simon van Gijn (1836-1922).
p. 167: Gert van Engelen, Komst van stripmuseum zou imago van Dordrecht als stripstad hebben vervolmaakt. Hoe vaak eigenlijk hebben Dordtse striptekenaars hun stad verstript? (1). In dit eerste deel de tekenaars Jaap Beckmann, Henk ’t Jong, Martin Lodewijk en Minck Oosterveer.
p. 173: Lezers reageerden. In tegenstelling tot de bewering in het Jaarboek 2015, Aart Schouman, tekenaar en kunstschilder(p. 139), is het gouden Avondmaalstel van de Grote Kerk niet door hem ontworpen, maar heeft hij het in 1738 nagetekend.
p. 175: Rob Haan, Wonen aan de Maas in Sterrenburg De Oostkil. Deze kreek, onderdeel van het oude krekenstelsel dat teruggaat tot de Sint-Elisabethsvloed, loopt nog steeds door de wijk Sterrenburg III.
p. 179: Jan de Heus, Van Lantsyde en Poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje De geschiedenis van de straatnamen op het Eiland van Dordrecht (8). In deze aflevering komen de straatnamen in Industriegebied West en het Dordtse buitengebiedaan bod.Vervolgens wordt aandacht besteed aan de namen van de bruggen.
p. 190: Fietje Hoyer: Verteld Verleden.De Toulonselaan Beeld van een straat(1).Schets van een vooroorlogse laan, aan de hand van twee interviews.In dit eerste deel: mevrouw Aartje Nijsen.
p. 195: Jan van Tour, De organisten van de Grote Kerk van Dordrecht(3).In dit deel wordt de periode na1760 behandeld.
p. 203: Henne van Heeren: Heeft Crabbehoff een middeleeuwse voorganger gehad?Het ambacht De Crabbe dateert van vóór de Sint-Elisabethsvloed en vormde een deel van het Oudeland: het heeft vermoedelijk een eigen kasteeltje gehad.
p. 207: Kees Sigmond: De Grote Ommegang rond 1500. Aan de hand van archiefbronnen uit 1497 en 1506 wordt de jaarlijkse grote processie gereconstrueerd. Een bont geheel van scènes uit de Bijbel, heiligen, fabels, duivels, Moren, reuzen, een reuzenpaard, en zelfs een rad van avontuur.
p. 216: Jan Alleblas, Boekennieuws.Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht:over Dordtse kapers;111 bijzondere plekken;de Bimbo-Box;en het Jaarboek 2015 van de Vereniging Oud-Dordrecht, Aart Schouman, tekenaar en kunstschilder.
p. 218: Lezers reageerden.Een correctie op het onderschrift bij een foto in het Jaarboek 2015, Aart Schouman, tekenaar en kunstschilder.De op pagina 24 afgebeelde prent is niet van huizen aan de Korte Engelenburgerkade, maar aan de Wolwevershaven.
Jaargang 34, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
p. 226:Bestuursbericht.p. 227: Van de activiteitencommissie.Verslag van verenigingsactiviteiten: Wandeling op 3 september langs voormalige zorginstellingen; lezing op 4 oktober over een eeuwenoude reuzenkaart,door Pieter Ebben en Wim van Wijk.
p. 229: Bericht van de erfgoedcommissie. Vertrek van Hans Wetemans uit de commissie en introductie van nieuwe leden Loet Megens en René Naburgh. Bedreigd pand Lange Breestraat 44/46: dit huis met ‘Dordtse gevel’ is nooit aangewezen tot monument en wordt nu bedreigd met sloop.
p. 230: Erica van Dooremalen, Buitenlandse kunstenaars in Dordrecht rond 1900. Bezoekers-registers van de Grote Kerk bevatten veel namen van buitenlandse kunstenaars; om te tekenen en schilderen verbleven zij de hele zomer in Dordrecht, vaak in Pennocks Hotel Aux Armes de Hollandein de Wijnstraat. Ook verblijf in de omgeving was populair, met name in Rijsoord.
p. 239: Gert van Engelen, Komst van stripmuseum zou imago van Dordrecht als stripstad hebben vervolmaakt. Hoe vaak eigenlijk hebben Dordtse striptekenaars hun stad verstript?(2). In dit tweede deel de tekenaars Pat Andrea, Gideon en Carry Brugman, en Otto Dicke.
p. 247: Patrick van ’t Hof, Mijn Dorothé! Hoe kan u zulk een echt behagen? De politieke actualiteit van Samuel van Hoogstratens Dieryk en Dorothé, of de Verlossing van Dordrecht(2). Serie van drie artikelen met een literair-historische analyse van het toneelstuk van Samuel van Hoogstraten. In dit tweede deel worden de verwijzingen naar de plaatselijke en landelijke politieke actualiteit rond 1660 behandeld.
p. 259: Fietje Hoyer: Verteld Verleden:De Toulonselaan Beeld van een straat(2).Schets van een vooroorlogse laan, aan de hand van twee interviews. In dit tweede deel: mevrouw Elizabeth Dijkstra-Dekker.
p. 262: Lezers reageerden.Het bijschrift van de foto bij het artikel De organisten van de Grote Kerk van Dordrecht (2016 nr. 2, p. 201) klopt niet. De afgebeelde dame achter het orgel is geen leerlinge van Cor Visser, maar de beroemde organiste Jeanne Demessieux, die in 1964 in Dordrecht was om een concert te geven.
p. 263: Hans Blok, Scheepsbouw in Dordrecht 1740-1800(2).Onderzoek naar de nieuwbouw van schepen in Dordrecht. In dit tweede deel de zeeschepen:namen van scheepsbouwers, aantallen en namen van schepen, invloed van ontwikkelingen op het scheepstimmergilde.
p. 270: Erica van Dooremalen, Uit de politiejournalen van de jaren 40(7). Laatste deel in een reeks artikelen, met selectiesuit de politierapporten van het jaar 1947,met gevallen die vanuit een hedendaags perspectief opmerkelijk, interessant of zelfs komisch overkomen.
p. 278: Niels van Driel, Onghekuyste samenspraeck Dordtse stadsgedichten van tekenaar Jaap Beckmann.Beckmann vertaalde desaneringsplannen van de jaren 60 naar begrijpelijke tekeningen in de krant en nam in zijn ‘Dordtse inktmoppen’ de plannen met geestige cartoons op de hak. Sommige spotprenten werden voorzien van een quasi-historisch gedicht.
p. 283: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (23): Aan de grond (1572, 1593). Ondiepten in de rivieren rond Dordrecht zorgden voor problemen. In 1572 leidde dit op de Oude Maas bij Heerjansdam tot de verovering en vernietiging van een schip door de Spanjaarden. In 1593 klaagden groepen Rijn-en Maasschippers over ondiepten in de Merwede bij Hardinxveld.
p. 287: Gert van Engelen, Een bezoek aan een rommelmarkt leidt tot een wonderlijk telefoontje. Door een artikel in Oud-Dordrecht komt een verzameling originele tekeningen van Louis Akkermans boven water.
p. 292: Michiel van Mourik Broekman, Verteld Verleden: Vroege gastarbeiders in Dordrecht. Interviews met Gerardo Vázquez uit Spanje en Giacomo Scinardo uit Italië, die in de jaren 60 als gastarbeider naar Dordrecht zijn gekomen.
p. 300: Jan de Heus, Van Lantsyde en Poortsyde tot Jan Eijkelboomsteegje De geschiedenis van de straatnamen op het Eiland van Dordrecht (9). In deze laatste aflevering komen de namen van viaducten en tunnelsaan bod, en wordt uit de doeken gedaan welkewerkwijze de gemeente hanteert bij de straatnaamgeving.
p. 307: Marijke van Vliet, Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid(1). Eerste deel van een reeks artikelen over de veranderingen in Dordrecht na de Franse inval in januari 1795.
p. 311: Laura Roscam Abbing, De Koninklijke Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy. Oproep aan de leden van Oud-Dordrecht om te helpen bij een promotieonderzoek.
p. 316: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht:Divers Dordrecht Verhalen over de stad, diverse onderwerpen beschreven door leden van het jubilerende Diversa sed Una; Passie voor prenten Simon van Gijn als verzamelaar, over zijnverzamelingen Dordracum Illustratum en Batavia Illustrata; Rembrandt en Dordrecht De meester en zijn leerlingen, deeltje 33 in de reeksVerhalen van Dordrecht, over de schilders Ferdinand Bol, Samuel van Hoogstraten, Nicolaes Maes, Jacobus Leveck en Arent de Gelder; Het Dordts Patriciërshuis Museum aan de Maas, artikelen in het kader van het 5-jarig jubileum van het museum.

2017
Jaargang 35, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
p. 2: Bestuursbericht.
p. 3: Van de activiteitencommissie. Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst; een lezing door Jean van Wageningen over zeilvaart op Indië in de 19de eeuw; en de Algemene Ledenvergadering, met aansluitend een lezing door Theo Pronk over het ontstaan van de vereniging in 1892.
p. 6: Patrick van ’t Hof, Mijn Dorothé! Hoe kan u zulk een echt behagen? De politieke actualiteit van Samuel van Hoogstratens Dieryk en Dorothé, of de Verlossing van Dordrecht(3). Serie van drie artikelen met een literair-historische analyse van het toneelstuk van Samuel van Hoogstraten. In dit derde deel de vraag, of Van Hoogstraten een in zijn tijd actuele politieke stellingname in het toneelstuk verwerkt heeft.
p. 18: Erica van Dooremalen, Gideon Martinus Brugman (1907-1995) en zijn tekenschool.Na het volgen van een avondopleidingaan de Rotterdamse academie, startte deze zoon van een Dordtse fotograaf met het geven van tekencursussen in Dordrecht. Zijn zoons zijn de bekende striptekenaars Gideon en Carry Brugman.
p. 31: Ton den Boon, De schepen van Vos van Hagestein.Onderzoek naar aanleiding van een schilderij van de Dordtse schilder en fotograaf François Carlebur: zeegezicht met zeilboot. Het blijkt te gaan om een schip van J.A. Vos van Hagestein, die eind 19de eeuw een hele serie schepen bezat.
p. 42: Michiel van Mourik-Broekman en Fietje Hoyer, Verteld Verleden: Jeugd in Krispijn. Vier vroegere buurkinderen uit de wijk Krispijn brengen herinneringenaan hun jeugd op de planken in een cabaretprogramma.
p. 50: Kees Sigmond, Visstraat 27: een vroeg voorbeeld van art deco. Dit in 1919/20 gebouwde winkelpand is een van de eerste Nederlandse voorbeelden van art deco. Het is een laat werk van de Amsterdamse architect A. Jacot. Al na tien jaar werd het pand ingrijpend verbouwd door architect Jan Kuijt Wzn., bekend als ontwerper van dewarenhuizen van Vroom & Dreesmannin de jaren dertig.
p. 64: Hans Blok, Het Heilig Sacramentsgasthuis in Dordrecht (1740-1775 -Kaasverbruik, oorlog en strenge winters. Op zoek naar de oorzaak van de welvaart in de Alblasserwaard heeft de auteur onderzoek gedaan naar de prijzen die de boeren ontvingen voor kaas in Dordrecht. Het archief van het Dordtse Gasthuis vermeldt ingekochte ponden kaas en daarvoor betaalde bedragen, maar ook de namen van de leveranciers.
p. 70: Gert van Engelen, Dordtse polder op 18 januari 1974 om 12.21 uur vereeuwigd. Project van Reinjan Mulder, die een raster over de kaart van Nederland heeft gelegd en op de 52 snijpunten in alle vier de windrichtingen foto’s nam: Objectief Nederland. Het project wordt in 2017 herhaald door fotografe Cleo Wächter.
p. 76: Kees Sigmond, Het altaarstuk van de familie Stoop.Onderzoek naar de afgebeelde personen op dit rond 1525 geschilderde drieluik. Met name de identiteit van de vrouw is intrigerend: volgens de overlevering was haar naam Adriana van Roon, maar klopt dit wel?
p. 81: Lezers reageerden.Cees van der Esch reageert op het artikel van Rob Haan over de nog bestaande restanten van de Maas in de wijk Sterrenburgp. 82: Ton Ceelen, Verteld Verleden: Opgroeien in het Land van Valk. Interview met Nellie Kiep-Kroon, die opgroeide in de destijds nieuwgebouwde Vorensaterstraat en daar altijd is blijven wonen.
p. 87: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (24):Tegen wil en dank?(1548). Een dronken Geldersman wordt (tegen zijn zin?) door prostituees meegetrokken in hun huisje. Hij weigert het gelag te betalen en beweert later dat zij hem hebben beroofd.
p. 90: Marijke van Vliet, Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid(2). Tweede deel van een reeks artikelen over de veranderingen in Dordrecht na de Franse inval in januari 1795.
p. 94: Henne van Heeren, Aan de oevers van de Dubbel, de Maas en de Alm vinden we de vrijheid.Om pioniers te lokken naar de in de 13deeeuw nog grotendeels onontgonnen Groote Waard, werden ontginners in dit gebied in 1314 vrijgesteld van beden en mochten zij hun bezittingen voortaan vrij vererven of verkopen.
p. 100: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht:Harry Aardoom, Mededogen in vroeger tijd; Dordrechts Museum, The Golden Age of Dordrecht 1350-1450; Vereniging “De Binnenvaart”, H. Schless N.N. -Rederij en transportbedrijf; Wim van Wijk, Dalijk is ’t mooie weg-Rijkhoeks kijk op Dordrecht, resp.op Biesbosch en Alblasserwaard; Th.J. Berendsen, Dordrecht Garnizoenstad; Cor Prins, Het jochie uit Krispijn vertelt verder; Marjolijn de Winter, Kiemkracht -90 jaar Vreeken’s Zaden; Emile Havers, Aart Schouman, tekenaar en kunstschilder. Zijn Dordtse jaren (1710-1753).
Jaargang 35, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
p. 114: Bestuursbericht.
p. 115: Van de activiteitencommissie. Verslag van de jubileumwandeling (13 mei) en het jubileumfeest (27 mei) in het kader van het 125-jarig bestaan van de vereniging; de opening (3 juni) in het Dordrechts Museum van de expositie Spiegel voor het heden, een reconstructie van het eigen Museum Oud-Dordrecht dat de vereniging ooit oprichtte in de Groothoofdspoort.
p. 120: Kees Sigmond, Middeleeuwse ‘verdichting’ van bebouwing aan de Houttuinen. Uit oude akten (1370-1570) kan worden afgeleid, hoe de open erven tussen de oorspronkelijk (half) losstaande bebouwing langs de Voorstraat werden opgevuld.
p. 132: Erica van Dooremalen, Holcraft Blood (Ierland ca. 1656 -Brussel 1707). Deze Engelse kolonel en avonturier vestigt zich in 1705 in Dordrecht en laat daar een (onecht) kind dopen, eveneens Holcraft Blood genaamd.
p. 138: Teun Hoogeveen, De vrachtschepen van Aert Schouman (1710-1792). Analyse van de op tekeningen en schilderijen van Schouman voorkomende scheepstypen.
p. 148: Koos van der Vaart, Steegoversloot 42. Al puzzelend een rijksmonument geschiedenis geven.Verslag van een zoektocht naar de bewoningsgeschiedenis van een huis, vanaf 1543 tot nu.
p. 160: Gert van Engelen, Dordrecht in strips: een aanvulling. In het stripalbum Onrecht in Dordrechtuit 1995 zijn diverse Dordtse locaties getekend.
p. 163: Jean M.A. van Wageningen, Drie Dordtse dopers in een gouden eeuw. De drie zonen van de doopsgezinde voorganger Mels Gijsbertsz. doen in de 17de eeuw goede zaken en worden puissant rijk, maar aan het eind van hun leven verliezen zij alles weer.
p. 176: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (25): Quade herberge (1549, 1577). Herbergen waar gelegenheid werd gegeven tot prostitutie werden door het stadsbestuur flink op de huid gezeten. Verslag van een inval door de dienaren van de schout in herberg Den Gulden Helm.
p. 179: Hans Wetemans, De stadsmuur achter de Wolwevershaven. Onderzoek naar resten van de vroeg 17de-eeuwse stadsmuur, die nog aanwezig is onder de rivierkade achter de huizen van de Wolwevershaven.
p. 184: Marijke van Vliet, Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (3). Derde deel van een reeks artikelen over de veranderingen in Dordrecht na de Franse invalin januari 1795. Problemen met de inkwartiering van Franse soldaten en de eisen m.b.t. te leveren kleding en schoenen.
p. 188: Arie Nelemans, Oorlogsherinneringen uit Dordrecht. Toenmalige bewoners van het Land van Valk vertellen verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.
p. 192: Gert van Engelen, Is populair oorlogsdagboek (met zes pagina’s over Dordrecht) een vervalsing? Het in de Verenigde Staten uitgegeven dagboek My sister and I zou zijn geschreven door een 12-jarige jongen, die in de meidagen van 1940 via Dordrecht vluchttevoor het oorlogsgeweld. Het boekje lijkt een ‘fabrication’ te zijn, een verzonnen verhaal bedoeld om de aarzelende Amerikanen de oorlog in te trekken.
p. 200: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht: Daan Esseboom, De Groenlantsvaerders. Dordtse walvisvaart 1679-1804; Jean van Wageningen, Zeilend op de golven van het economisch tijen Zeilend op de woelige baren; Anja Krabben, Essenhof, voor altijd in mijn hart; Dirk-Jan Verdonk, Een gekooid dier-Oorlogsdagboeken van Corine Fonteijn; Jeanne Nagtegaal, Aardappelschillen met uienjus -Dagboek uit de hongerwinter; Theo Pronk (samensteller), Moeder der Hollandse steden -Historiezucht in Dordrecht rond 1900.
Jaargang 35, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
p. 214: Bestuursbericht.
p. 215: Van de activiteitencommissie.Verslagenvanart-nouveauwandeling, -fietstocht en -lezing; uitreiking van de Dordtse Puienprijs; presentatie van het Jaarboek 2016 Meesterlijk metselwerk -De Dordtse gevel (1584-1798); wandeling langs Dordtse gevels.
p. 219: Tom Hoogerwerf, Dordtse Puienprijs 2017. Tweejaarlijkse prijs, die VOD in dit jubileumjaar in het leven heeft geroepen om de aandacht voor historische (winkel)puien te bevorderen; keuze met jurymotivatie van de winnaar (Voorstraat 273) en van de publieksprijs (Vriesestraat 38-42).
p. 224: Tom Hoogerwerf, Johan de Witt-speld voor Elisabeth van Heiningen. VOD-coryfee kreeg gemeentelijke onderscheiding voor haar vrijwilligerswerk in het belang van historisch Dordrecht.
p. 225: Bart Ibelings, De pronkbeker van Mr. Jacob Pauli (1532-1596). In Amsterdams familiearchief aangetroffen afbeeldingen van een pronkbeker, die de Dordste secretaris en pensionaris Mr. Jacob Pauli ontving van de magistraat van Zaltbommel; achtergrond en levensbeschrijving.
p. 232: Gert van Engelen, Stereofoto’s van Dordrecht: Jan Lagendijk, zijn collectie en de sluimerende schat in het archief. Particuliere verzameling stereofoto’s bevat bijna honderdhistorische foto’s van Dordrecht; slechts een kwart daarvan overlapt met de collectie stereofoto’s van het stadsarchief, die deels nog niet is geïnventariseerd.
p. 242: Erica van Dooremalen, Het Goudleerhuis aan de Spuiweg.In de 17de en 18de eeuw was in Dordrecht een goudleermakerij, die heeft bestaan van 1644 tot na1767.
p. 249: Rob Haan, Van Bontderbaen tot Dordwijk. Op de locatie van twee voormalige Dubbeldamse eendenkooien werd de Dordtse buitenplaats Dordwijk gesticht.
p. 256: Rob Landman, Violist, pianist en componist Willem Kes, dirigent in Dordrecht. De Dordtse jaren van Willem Kes, de eerste dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam.
p. 263: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (26): Quade armen en benen (1587, 1593).Met wisselend succes behandelen chirurgijns hardnekkige wonden aan armen en benen; in 1593 is sprake van een vrouwelijke meestersse.
p. 266: Peter van den Hooff: De gaper: kleurrijk herkenningspunt in het historische straatbeeld van Dordrecht.Landelijk inventarisatieproject van (verdwenen) gapers op winkelpuien van apothekersen drogisten; er zijn elf gapers gevonden in Dordrecht; zijn er meer geweest? p. 271: Jean M.A. van Wageningen, Grijpt als ’t rijpt -Omtrent de Mels Brothers in Andalusië. Wederwaardigheden van de Dordtse doopsgezinde broers Dirck (Rodrigo) en Gijsbert (Gijsberto) Mels, die zich in de tweede helft van de 17deeeuw als kooplieden vestigden in Cádiz.
p. 282: Henne van Heeren, Vryen Inweert die men gemeenelijk heet Grooten Waert. Het middeleeuwse proces van ontginning van de Groote Waard, gelegen tussen Dordrecht, Merwede, Maas en Land van Altena.
p. 290: Michiel van Mourik Broekman: Verteld verleden: Henk Visscher -een leven lang op de bres voor het landschap. Interesse, studie en professionele loopbaan in dienst van het landschap leiddentot een eigen museum en documentatiecentrum Tellurisaan de Reeweg Oost 145.
p. 299: Gert van Engelen, Dordtse Nieuwe Beerpolder na 43 jaar geherfotografeerd. In 2017 zijn door fotografe Cleo Wächterop alle snijpunten van het raster dat Reinjan Mulder in 1974 over Nederland legde, opnieuw foto’s gemaakt van de vier windstreken.
p. 303: Marijke van Vliet, Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid(4). Vierde deel van een reeks artikelen over de veranderingen in Dordrecht na de Franse inval in januari 1795. Er gaan stemmen op om personen die eerder voor de Oranjepartij waren, te ontslaan uit allerlei functies in dienst voor de stad.
p. 306: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht:Thomas van Es & Stef den Ridder, De Nieuwe Biesbosch -van polder naar waterland; Rob Landman, Willem Kes -Toonkunstenaar uit Dordrecht; Jeroen Markusse, Loet Megens & Kees Sigmond, Meesterlijk Metselwerk -De Dordtse gevel (1584-1798).

2018
Jaargang 36, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht
p. 2: Bestuursbericht.
p. 3: Van de activiteitencommissie. Verslag van de lezing op 21 november over Koninklijke Kemper en Van Twist, door Rob van Twist. De Nieuwjaarsreceptie van 11 januari werd weer goed bezocht en na het welkomstwoord van de voorzitter verteldeLaurens Gooshouwer over plannen met het Patriciërshuis aan de Wolwevershaven. Verslag van de lezing op 20 februari over het ontstaan van Dordrecht, door Henk ’t Jong (middeleeuws historicus), Gerrit Jan Schiereck (waterbouwkundig ingenieur) en Marc Dorst (archeoloog). De ALV werd dit jaar gehouden op 17 april; na de pauze werd het eerste exemplaar van het jaarboek 2018 uitgereikt, getiteld: Dicke in Dordt -Een ondernemende familie (19deen 20ste eeuw).
p. 10: Van de erfgoedcommissie. Gang van zaken rond de gedeeltelijke sloop en verbouwing van het pand Lange Breestraat 44/46, daterend uit het laatste kwart van de 17deeeuw, met een ‘Dordtse gevel’.
p. 12: Fietje Hoyer, Verteld verleden: Herinneringen aan Herman Josinahof 1. Leni Mesman (79) verteld over deze verdwenen hof, waar haar opoe woonde.
p. 22: Hans Blok, Criminaliteit in Dordtse cafés 1749-1800. Incidenten in herbergen, opgediept uit de criminele rollen van de hoofdofficieren.
p. 26: Gert van Engelen, Broer en zus in Dordrecht vingen in stilte tien Hongaarse kinderen op -Kindertransporten in en na de Eerste Wereldoorlog. Govert van de Weg en zijn zus Lena boden aan het Kromhout onderdak aan vluchtelingenkinderen uit Hongarije.
p. 36: Rob Haan, Van Heisterbach en Crabbehoff naar het eeuwige leven. De oorsprong van het landgoed Crabbehoff is nog altijd onderwerp van discussie: is het gebouwd op de locatie van het in 1203 geschonken land van het klooster Heisterbach?
p. 43: Leo Helms van Eis, De ontaarde zoon. De zoon van een 17de-eeuwse schoolmeester en landmeter wilde niet deugen.
p. 48: Jean M.A. van Wageningen, In de voetsporen van Mattheus van Nispen. Cartograaf Johannes Hendrikus Tempelmans Plat (1877-1946) vervaardigde begin 20ste eeuw enkele fraaie kaarten van Dordrecht en omgeving.
p. 57: Wim Eijgenraam, Oorlogsherinneringen van een 86-jarige. Gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in een groot huis aan de Wijnstraat.
p. 61: Henne van Heeren, Ende want wi ter warheyt verstaen, dat groot noot doet diken. De Grote Zuidhollandse Waard die in 1421 door de Sint-Elisabethsvloed verloren ging, bestond in feite uit kleinere eenheden.
p. 68: Klaas van der Knijff, Verteld verleden: Speciaal basisonderwijs voor jongeren met ‘andere’ talenten. Interviews met Bas aan de Wiel, Martin Versteeg en Frans Riet over het lager onderwijs aan kinderen met beperkingen.
p. 76: Gert van Engelen, Watersnoodmuseum schrapt Dordts slachtoffer. Een van de twee Dordtse doden tijdens de Watersnood in 1953, blijkt niet als rechtstreeks gevolg daarvan te zijn omgekomen.
p. 82: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (27): Diefstal en duivelskunsten (1572). Er wordt geprobeerd het verdwenen geld van een koperslager met bovennatuurlijke middelen op te sporen.
p. 86: Marijke van Vliet, Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (5). Reeks artikelen over de veranderingen in Dordrecht na de Franse inval in januari 1795. Schippers en veerlieden ondervinden hinder. Bijzondere kerkbanken mogen niet langer in particulier eigendom blijven. De inkwartiering van troepen blijft voor problemen zorgen.
p. 90: Peter van den Hooff, De gaper: kleurrijk herkenningspunt in het historische straatbeeld van Dordrecht (2). De gaper uit de Prinsenstraat blijkt zich te bevinden in het museum van Breda. Een gaper uit het Zuiderzeemuseum komt toch niet uit Dordrecht.
p. 306: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht: Arie Sas, Dubbeldam door de eeuwen heen (deel 32); Marianne Eekhout, Helen Stroosma & Teun de Bruijn, Verstild Dordrecht op de drempel van de 20e eeuw; Jan van ’t Verlaat, In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven. Historie scheepswerf “De Biesbosch”; Geesken Bloemendal-ter Horst & Marijke van Vliet, Lang zal ze leven! 175 jaar Vereniging Dordrechts Museum; Cas van Rossum, ‘De voornaamste vermaaken der Dordtenaaren’; Kees Weltevrede e.a., Dicke in Dordt. Een ondernemende familie (19de en 20ste eeuw)-Jaarboek 2018 van de Vereniging Oud-Dordrecht.
Jaargang 36, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht
p. 106: Bestuursbericht.
p. 107: Van de activiteitencommissie. Verslag vande lezing op 29 mei over Willem Kes, door Rob Landman.
p. 108: Kees Sigmond,Randverschijnselen bij de Dordtse Synode (1618-1619).Een manifest uit 1622 door een vertegenwoordigervan de gedaagde partij (remonstranten) geeft een andere kijk op de gang van zaken.
p. 123: Theo Pronk, Digitaal tijdreizen: naar de winter van 1618/19. Een introductie van het project Synode 5D:een reconstructie van de situatie op een aantal belangrijke knooppunten in de stad ten tijde van de Dordtse Synode.
p. 126: Erica van Dooremalen, De fotograaf Johan Gerard Henri Beelenkamp (1872-1912). De vondst op een rommelmarkt van een portretfoto en de vermelding dat de fotograaf een eerste prijs had gewonnen, leidde tot een speurtocht naar zijn leven en werk.
p. 136: Kees Sigmond, Schetsen uit Dordtse akten (28): Het verdwenen geld van de vicaris (1574/76). Er was onduidelijkheid over de nalatenschap van heer Frans Jacobsz., vicaris in de Grote Kerk.Had hij wel geld, en zo ja, waar is dat gebleven?
p. 144: Klaas van der Knijff, Verteld verleden: De Kleine Rug. Herinneringen aan De Kleine Rug, een poldertje met een boerderij aan de overzijde van hetWantij bij ’t Vissertje. Een interview met Marinus van Gink en Ria Spuijbroek-van Dam.
p. 149: Harry Aardoom, De geur van geld (1). Eerste artikel in een reeks over 17de-eeuwse fraudes en andere financiële perikelen. De casus Adriaan van Angeren: verduistering van geld bestemd voor de zeeschepen van leger en admiraliteit.
p. 154: Nykle Dijkstra, Hidde Nijland: een kunstverzamelaar uit Leeuwarden. Overname van een artikel over deze kunstverzamelaar, die een grote bijdrage heeft geleverd aan de collectie van het Dordrechts Museum.
p. 160: Leo Helms van Eis, De fluwelen koorkappen van de Nieuwkerk. Bij de overgang in 1572 van Dordrecht naar de Opstand zijn enkele fraaie koorkappen verstopt om inbeslagname te voorkomen.Enkele jaar later waren ze verdwenen.
p. 163: Michiel van Mourik Broekman, Verteld verleden: praten als Brugman. Interview met Martin Brugman (90) en zijn vrouw Alice (93), over zijn jeugd op de Hoogt en de uitstapjes naar Biesbosch en Duivelseiland.
p. 173: Marijke van Vliet, Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (6). Reeks artikelen over de veranderingen in Dordrecht na de Franse inval in januari 1795.Er zijn problemen met in Dordrecht nagedrukte verslagen en er is onrust in de stad. p. 178: Kees Sigmond, Nogmaals de oudste scherprechters van Dordrecht. Dankzij nauwkeurig onderzoek in de oudste stadsrekeningen zijn weer enkele namen van 16de-eeuwse scherprechters bekend geworden.
p. 184: Jan Alleblas, Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht: Elisabeth van Heiningen, Architectuur in Dordrecht 1830-1950; in het voetspoor van een zevental Dordtse bouwmeesters; Wim van Wijk, Dus u kent de Biesbosch?; Joyce Bertram (samensteller), 50 jaar Bibelot -van Soos tot Poppodium; Jean-Marie van Tol, Musch; Angenetha Balm en Jan Willem Boezeman, Dordtse gevelwanden -Beschermd stadsgezicht in Dordrecht.
Jaargang 36, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
p. 198 : Bestuursbericht.
p. 199: Van de activiteitencommissie. Verslag van de lezing op 4 september door Judith Pollmann, over de Synode van Dordrecht. Verslag van de Grote VOD Geschiedenis Quiz, gehouden op 4 oktober in de Groothoofdspoort.
p. 204: Sport en spel in 15de-eeuws Dordrecht. Het stadsbestuur nam maatregelen tegen overlast door spelende kinderen in de openbare ruimte: kaatsen, kolven, klootschieten, hoepelen (‘landzijde tegen poortzijde’), boogschieten en sleeën. Maar ook tegen kattekwaad en vandalisme werd streng opgetreden.
p. 215: Correctie. De schuttersdoelen waar de copieuze afscheidsmaaltijd van de Dordtse Synode plaatsvond, was waarschijnlijk de Sint Jorisdoelen aan het Steegoversloot, niet de Heelhaaksdoelen.
p. 216: De Kruiskapel hervonden. Bij een bouwhistorisch onderzoek van het pand Voorstraat 172-174 werden in een zijmuur de resten aangetroffen van de middeleeuwse Kruiskapel.
p. 224: De verwantschap tussen opoe Vrijdag en de ter dood veroordeelde Johannes Peters. De sledenaar Johannes Peters wordt in 1796 wegens meerdere diefstallen ter dood veroordeeld. Zijn nageslacht houdt de herinnering hieraan levend.
p. 231: 450 jaar Steegoversloot. Onderzoek naar de bebouwing en de eigenaren van huizen aan het Steegoversloot; methode en resultaat.
p. 239: Lezers reageerden: Een herinnering aan Duivelseiland. Dit eiland, feitelijk Krabbegors geheten, brengt bij een lezer herinneringen naar boven.
p. 240: De geur van geld (2). Belastingen waren in 1650 niet afgedragen aan het centrale ontvangkantoor in Den Haag. Bij onderzoek bleek de gewezen belastingontvanger van Dordrecht niet alleen het belastinggeld te hebben verduisterd, maar ook de fondsen van de weeskamer.
p. 243: Watersnood 1953 - een terugblik van een 86-jarige oud- Dordtenaar. Herinneringen van een destijds dienstplichtige soldaat, die terugging naar het rampgebied.
p. 245: Henne van Heeren: Verkeer door de Groote Waard in de 14de eeuw, deel 1: de reisverslagen en het verkeer over water. Verkeersroutes via deze doorgangsroute van Holland naar Brabant; problemen bij het reizen en vervoer over water.
p. 253: Een Dordtse ‘iron lady’. Machtsverschil tussen mannen en vrouwen komt in alle culturen voor; de 19de-eeuwse Geertruij Vermande nam als weduwe de firma van haar overleden man over en leidde het bedrijf met ijzeren hand.
p. 261: Schetsen uit Dordtse akten (29): Het botert niet ... (1552). Boeren verzetten zich tegen een controle op het gewicht van hun boter op de markt van Dordrecht.
p. 263: Weizigt en het Boonenpaadje. De geschiedenis van de buitenplaats Weizigt, gelegen temidden van bonenvelden die belangrijk waren voor de voedselvoorziening. Op het Boonenpaadje naast het landgoed vond in 1879 een gruwelijke moord plaats.
p. 268: Verteld verleden: Eendenkooiker op Bovenste en Benedenste Beversluisplaat. Een interview met dochters van de laatste eendenkooikers.
p. 278: Fameuze schrijvers tennissen al drie decennia in’t geheim in Dordrecht. Jaarlijks terugkerend toernooi van schrijvers uit het hele land wordt al 33 jaar gehouden, maar buiten de publiciteit.
p. 287: Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (7). Reeks artikelen over de veranderingen in Dordrecht na de Franse inval in januari 1795. De Franse verzoeken om goederen en diensten worden steeds indringender, terwijl de burgers van Dordrecht zelf amper het hoofd boven water kunnen houden.
p. 291: De ‘Godvrugtige Maagt’ van Heijmen Dullaert - Een raadsel opgelost? Welke dame ging schuil achter de initialen M.D.W., aan wie een lang gedicht door de Rotterdamse dichter-schilder was opgedragen? Het was de Dordtse dichteres
Margaretha van Godewijck (cryptisch ‘Gode’ werd ‘Deus’). p. 295: Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht: Hans Blok, Welvaart van de Alblasserwaard 1740-1800; Wim Barendse, Societeit Amicitia 1783 - Dees school van vriendschap.

2019
Jaargang 37, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2019)
p. 2: Bestuursbericht.
p. 3: Van de activiteitencommissie. Lezing op 14 november 2018 door Kees Klok: herinneringen aan een jeugd in de binnenstad en 19de-eeuwse Schil. Verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari. Lezing op 5 maart door Deborah Paalman, over middeleeuwse bodemvondsten in Dordrecht. Verslag van de ALV op 24 april, met uitreiking van het eerste exemplaar van het jaarboek 2019 Een steengoed verhaal aan burgemeester Wouter Kolff.
p. 8: Van de erfgoedcommissie. De commissie vraagt aandacht voor de slechte staat van sommige historische kademuren.
p. 9: Een bijzonder vondst: een Van Beveren familieportret. Aankoop door het Dordrechts Museum van een 16de-eeuws portret van burgemeester Pieter van Beveren en zijn eerste en tweede vrouw, een fragment van een altaarstuk in de Grote Kerk, waarvan de overige delen vermoedelijk verloren zijn gegaan.
p. 12: Verteld Verleden - Schippers in Dordrecht. Interview met drie voormalige schippers.
p. 19: Archeologisch onderzoek naar het middeleeuwse Papenbolwerk. Als gevolg van kadeherstel aan de Lange Geldersekade kon een stuk middeleeuwse stadsmuur met enkele verdedigingstorens worden blootgelegd en onderzocht.
p. 31: Boudiers Hotel Bellevue. Het verhaal van de familie die dit bekende hotel op het Groothoofd heeft gesticht en bijna anderhalve eeuw exploiteerde.
p. 45: Dordrecht bracht reyn geneucht tijdens Gouda’s schandaleuze rederijkersfestival in 1564. Een door de Dordtse rederijkers in 1564 te Gouda opgevoerd stuk bevatte verholen kritiek op de leer van de kerk en het leven van geestelijken.
p. 53: De geur van geld (3). Het stadsbestuur dwingt een eigenaar een vervallen oliemolen in de Suikerstraat af te breken, maar deze protesteert.
p. 54: JeVergeven, verzoenen, vergaderen. Een synode van de doopsgezinden vond in 1632 in Dordrecht plaats en leidde tot de Dordtse confessie.
p. 62: Gijsbert Jan van Rijsoort van Meurs (1843-1904) en zijn oud-Hollandse kamer. Een voormalig apotheker richtte in huis De Engel op de Voorstraat een 17de-eeuwse kamer in.
p. 72: Toen ook al ... Godslastering en een zedendelict werden zwaar bestraft in de tweede helft van de 18de eeuw.
p. 74: Verkeer door de Groote Waard in de 14de eeuw - deel 2: de verkeersaders. Verkeersroutes via de doorgangsroute van Holland naar Brabant; in dit tweede deel het reizen over land.
p. 83: Schetsen uit Dordtse akten (30): Zijn laatste oortje ... (1556). Ruzie over een dobbelspel in een herberg leidt tot de dood van een van de dobbelaars. Wie is schuldig?
p. 86: Verteld verleden - De sanering van een stukje binnenstad, 1959-1962. Persoonlijke herinneringen van bewoners aan de tijd dat een groot deel van de binnenstad werd gesloopt, als gevolg van het Saneringsplan.
p. 96: Het eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (8). Problemen met de veerlieden, de verzorging van de Franse troepen, het armengeld en de opheffing van het stapelrecht.
p. 100: Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht: Werner Pap, 100 jaar Transport rond Dordt; Arie Sas e.a., Dubbeldam door de eeuwen heen, deel 33; Henk & Matthijs Dicke, Otto Dicke tekenaar / 1918-1984; Hans Blok, Maritie m Dordrecht in de tweede helft van de achttiende eeuw; Angenetha Balm, Rosa Paasse & Jan Willem Boezeman, Verborgen in Vin de Vent; Marc Dorst, Henk ’t Jong & Gerrit Jan Schiereck, Thuredrith, nieuw licht op het ontstaan van Dordrecht (serie Verhalen van Dordrecht, deel 36); Henk ’t Jong, De dageraad van Holland; Tom Hoogerwerf, Kitty Römer-Hurkmans & Harry Wouters, Een steengoed verhaal - Dordtse gevelstenen spreken verder (Jaarboek 2019 van de Vereniging Oud-Dordrecht).

Jaargang 37, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2019)
p. 114: Bestuursbericht.
p. 115: Resultaten enquête Vereniging Oud-Dordrecht. Tevredenheidsonderzoek onder de leden.
p. 117: Van de activiteitencommissie. Gevelstenenwandeling op 11 mei n.a.v. het Jaarboek 2019 Een steengoed verhaal. Lezing door Fred van Lieburg in de Grote Kerk n.a.v. zijn nieuw verschenen boek Synodestad Dordrecht 1618-1619.
p. 119: Dordtse Bronnen - een digitaal vervolg. De kohieren van de tiende penning en het pandpondregister. Vanaf najaar 2019 zijn twee eerder verschenen Dordtse Bronnen digitaal te raadplegen op de website van VOD. Bij de lancering hiervan komen tevens vijf ‘nieuwe’ 16de-eeuwse bronnen online: 10de penningkohieren 1543, 1553, 1557, 1561 en pandpondboek Sacraments Gasthuis (1563).
p. 129: Willem Laurensz. van Blijenbergh, koopman, calvinist en filosoof. Dordtse graanhandelaar correspondeerde met Spinoza. Zij werden het niet eens.
p. 143: De geur van geld (4). De scheiding van tafel en bed in 1678 van Poulus van der Nath en Agatha van der Meulen.
p. 144: In memoriam Henk Borsje. Erelid van VOD en voormalig redactielid (1987-1998) is overleden.
p. 145: Verteld Verleden - ‘Thuiskomen’ bij Visser’s Poffertjessalon. Impressie van een ontmoetingsplaats voor (bijzondere) Dordtenaren.
p. 153: Gravenstraat 17. Een klein pandje met een rijke geschiedenis.
p. 162: Margaretha van Godewijck (1). Een hoogbegaafd meisje in het Dordrecht van de 17de eeuw. Voorbeelden uit twee handgeschreven bundels met teksten, gedichten en geschilderde emblemen.
p. 165: Een opmerkelijk fotoboek. Chinees-Indische restaurants, een verdwijnend fenomeen, ook in Dordrecht. Een inventarisatie n.a.v. het boek van Mark van Wonderen.
p. 174: A.L. Govers: journalist - gijzelaar - perszuiveraar - voorlichter - pleitbezorger. Ton Govers, journalist bij de Dordrechtsche Courant, gegijzeld 1942-1945 in Haaren en na de oorlog betrokken bij de zuivering van de Nederlandse journalistiek.
p. 189: Lezers reageerden (1). Reactie van Kees van der Waal m.b.t. de dijkdoorbraak in 1953 in Papendrecht.
p. 191: Verteld Verleden - Jaap Schallenberg. Musicus leverde belangrijke bijdrage aan het amateur muziek-, koor-, orkest- en theaterleven in Dordrecht.
p. 196: Willem the Bold en Googie the Beautiful. Financieel fenomeen Willem Petrus Noëls van Wageningen (*1857) leeft op grote voet maar wordt in 1902 veroordeeld wegens valsheid in geschrifte. Later is zijn kleindochter Googie Withers (1917-2011) een bekende actrice in Engeland.
p. 206: et eerste jaar van de Bataafse Vrijheid (9). Problemen met de inkwartiering en met de financiering. Laatste deel van deze serie.
p. 210: Lezers reageerden (2). Enkele aanvullingen/correctie op het Jaarboek 2019: Een steengoed verhaal - Dordtse gevelstenen spreken verder.
p. 212: Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht. Adrie van der Meulen, De plateelnijverheid in Dordrecht, 1612-1669; enkele nieuwe gegevens. Marc Dorst, Het Dordtse Minderbroedersklooster, 326 jaar bouwen en bidden. Angenetha Balm-Kok, Gijsbert de Lengh (1678-1755), houtkoopman en reder; stichter van de Regentenhof. Angenetha Balm-Kok, Thuis op de Drappierskade. De bewoningsgeschiedenis van Wolwevershaven 16 t/m 18. Ineke Huysman & Roosje Peeters, Johan de Witt en Engeland. Een bloemlezing uit zijn correspondentie. Fred van Lieburg, Synodestad Dordrecht 1618-1619. Laura Roscam Abbing, De Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek J.J.J.B. Bouvy, Dordrecht 1854-1926 - leverancier van vensterglas.

Jaargang 37, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht
p. 226: Bestuursbericht.
p. 227: Van de activiteitencommissie. Lezing op 17 september over vier ‘Dordtse Dochters’ door Saskia Lensink. Tweede gevelstenenwandeling op 12 oktober n.a.v. het Jaarboek 2019 Een steengoed verhaal.
p. 229: De Dordtse Puienprijs 2019. Genomineerden en winnaars van de Puienprijs in de categorieën woon-winkelhuis en herbestemming.
p. 237: Line crossers in de Biesbosch. Tussen september 1944 en mei 1945 vonden vanuit bezet gebied via de Biesbosch ‘crossings’ plaats naar bevrijd Noord-Brabant. Smokkel van mensen en goederen (medicijnen, berichten).
p. 246: Kees Oversier: 1920-2019. In memoriam van deze dit jaar overleden oorlogsveteraan.
p. 251: Verteld Verleden - De Eerste Dordtse Bromfietsclub (E.D.B.C.). Uitjes met de bromfietsclub in de eerste helft van de jaren vijftig.
p. 256: Vastgoed van een weduwe. Marie Coralie Cornelis, weduwe van Martinus Adriaan van Nievervaart († 1858), beheert geld en (onroerend) goed tot aan haar overlijden in 1884.
p. 262: Bedrijfsarchief te vondeling gelegd. Kartonnen doos achtergelaten voor de deur van de auteur, met archieven van de firma’s Hoogland & Massee en aanverwante bedrijven.
p. 276: e Dordtsche kikker. De blinde liefde van archivaris J.L. van Dalen. De archivaris van Dordrecht (1901-1934) weigert het lidmaatschap van de Rotterdamse historische vereniging De Maze.
p. 279: Margaretha van Godewijck (2). Vita Vapor! Voorbeelden uit twee handgeschreven bundels met teksten, gedichten en geschilderde emblemen: de ontploffing van het kruithuis in 1652.
p. 284: Dijken en woonheuvels in de Groote Waard. Dijkaanleg en - onderhoud in de periode vóór de Sint-Elisabethsvloed (1421).
p. 295: Het Dordtse boerderijenboek. Een monumentaal werk met een trieste verkoop. In 2006 presenteerde Arie Pieter van den Hoek zijn monumentale boek Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard - Deel 1: Eiland van Dordrecht. Ondanks lovende besprekingen verkocht het boek niet zo goed; een herkansing.
p. 304: Een Leerdamse in het Dordtse gesticht. Maria Jakobs-van Leeuwen (1816-1869) opgenomen in het krankzinnigengesticht aan de Lindengracht.
p. 310: Kunstschilder Roland Larij (1855-1932) en zijn familie (1). Nestor van het Teekengenootschap Pictura en stimulator van het impressionisme in Dordrecht.
p. 320: De molensteen van de Bovenste Beversluis in de Dordtse Biesbosch. Relaas van een teruggevonden molensteen, begin 19de eeuw gebruikt als meetpunt bij het registeren van een eigendom. De locatie was vastgelegd aan de hand van hoeken tussen omringende kerktorens.
p. 326: Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht. Peter de Roo, Achttien Dordtse Oranjehemden en ... bijzondere trainers. Dordtse voetballers in het Nederlands Elftal. Angenetha Balm-Kok, Een spatieus huis aan de Vogelmarckt (Groenmarkt 37). Angenetha
Balm-Kok, Het Valentijnhuis (Wolwevershaven 14-15). Angenetha Balm-Kok, Houtopslag achter de Vuilpoort (Prinsenstraat 53-55). Angenetha Balm-Kok, Vinckenborgh - Het wijnkopershuis aan de Wijnbrug.

2020
Jaargang 38, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2020)
p. 2: Bestuursbericht.
p. 3: Bericht van de redactie.
p. 4: Van de activiteitencommissie. Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst en van een lezing door Jelle Simons over de linie-crossings in de Biesbosch tijdens het laatste oorlogsjaar.
p. 7: Onderduikers in de Biesbosch. Tweede deel over verzetsactiviteiten in de Biesbosch tussen september 1944 en mei 1945. In het ruige gebied waren veel onderduikers verborgen.
p. 15: De pest in Dordrecht in de 15de en 16de eeuw. De eerste vermelding van de pest in Holland stamt uit Dordrecht (1450). Twee eeuwen lang duikt de ziekte daarna regelmatig op in de bronnen. Welke maatregelen nam het stadsbestuur en wat waren de gevolgen voor de burgers?
p. 32: Margaretha van Godewijck (3). Wie is mevrouw Dalman? Voorbeelden uit twee handgeschreven bundels met teksten, gedichten en geschilderde emblemen: een optocht van een burgervaandel in de Nieuwstraat.
p. 37: Verteld Verleden - “De brugwachter was een ambassadeur van de stad”. Interview met oud-brugwachter Theun Struik.
p. 43: Kunstschilder Roland Larij (1855-1932) en zijn familie (2). Nestor van het Teekengenootschap Pictura en stimulator van het impressionisme in Dordrecht. Zijn jeugdjaren en eerste zelfstandige atelier in Dordrecht.
p. 53: Dordrecht in 1553 - Een opdracht van 475 jaar geleden... voor een belasting over de huurwaarde. Werkwijze en looproute van de taxateurs t.b.v. de heffing van de tiende penning, met afgeleide aantallen en gemiddelde huurwaarden van woningen, bedrijfspanden en overig onroerend goed.
p. 66: Verteld Verleden - Liefste Lijntje. Bij toeval op een markt gevonden poëziealbum wordt terugbezorgd bij familie.
p. 69: Frans Goedhart, oprichter van Het Parool, dook zes weken onder bij een Dordtse vriendin. Deze vriendin Johanna Waldorp is in 2013 op de website van het NIOD wegens haar verzetswerk geëerd als ‘Held van de maand’. Wie was zij, en hoe kwam zij in Dordrecht terecht?
p. 78: De martinisten, van schuilkerk naar kapel. Onder druk van rijke suikerraffinadeurs kregen de lutheranen in 1690 eindelijk een eigen kerkgebouw in Dordrecht: de huidige Trinitatiskapel. Perikelen rond de aanschaf van een orgel volgden.
p. 90: Duivels draakjes in de binnenstad. Dankzij de publicatie van Dordtse Bronnen op de website van VOD, werd een Weertse onderzoeker geattendeerd op een 16de-eeuwse inwoner met de achternaam Rochsteker. Aan deze naam is een oude legende verbonden, maar mogelijk ook de bijbetekenis ‘oplichter’.
p. 98: Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Dordrecht. Huisonderzoeken door Angenetha Balm-Kok; In de runmolen achter de Vuilpoort: Prinsenstraat 57. In de schaduw van de Rozenhof: Singel 534. De distilleerderij voorheen genaamd Het Paard: Vest 162. De Kruisweghof in de 19e-eeuwse Schil. De voormalige schilderswinkel Kromme Zandweg 33.
Loet Megens, De kraan Rodermond te Dordrecht. Harry Aardoom, Op reis in een ver en vreemd land, het dagelijks leven uit 16de- 17de- en 18de-eeuwse vonnissen. Tom Hoogerwerf, Kitty Römer-Hurkmans, Harry Wouters: Dordtse stenen kunnen nog meer vertellen - eerste stenen in de Binnenstad en 19de-eeuwse Schil, Jaarboek Oud-Dordrecht 2020. Dubbeldam door de eeuwen heen, deel 34, over buitenplaatsen, een tuinderij en gymnastiekvereniging.
Wyke Sybesma: Dordrecht in de mode, n.a.v. de tentoonstelling in Huis Van Gijn van de modecollectie. Kees Klok: De Dordtse Letteren 1572-2019, deel 38 in de serie Verhalen van Dordrecht.
Peter de Roo: De gemiste kans van DFC, EBOH en Emma in het betaald voetbal. Jan Teeuwisse, Coen Tamse, e.a.: Willem van Oranje en de Eerste Vrije Statenvergadering Dordrecht 1572, bij het standbeeld van Willem van Oranje, vervaardigd door Arie Schippers.
Saskia Lensink: Dochters van Dordrecht, spraakmakende vrouwen uit de geschiedenis van de stad. Arie Nelemans: Een bewogen en bevlogen vrouw, Catharina Nelemans, zuster in oorlogstijd, bewerking van een oorlogsdagboek.
Teun de Bruijn, Sander van Bladel, Wim Koole en Jan Willem Nieuwold: Dordrecht 366 dagen, historische feiten gekoppeld aan de dagen van het jaar. Anneliese Vonk-van der Zanden: Marjanneke, stoer wijf - (over)leven in Dordrecht, einde 19e eeuw, historische roman gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen.
Jaargang 38, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2020)
p. 114: Bestuursbericht.
p. 115: De huizen van Aelbert Cuyp (1620-1691). Vanwege zijn 400ste geboortedag (eind oktober 1620) wordt nagegaan waar deze Dordtse schilder heeft gewoond.
p. 127: Verteld Verleden - Boeren die moesten plaatsmaken. Interview met boeren die vanwege stadsuitbreidingen van Dordrecht hun woning en bedrijf moesten verplaatsen.
p. 135: Wanneer werd het Maas-Merwedegebied Hollands? (1). De opmars van de graaf van Holland. Dordrecht en het omringende gebied zijn pas relatief laat (12de/13de eeuw) onder de Hollandse invloedsfeer getrokken.
p. 142: Panta rhei, de ontwikkeling tussen de Zandweg en de Parallelweg. Vanaf 1860 wordt het gebied aan de noordzijde van de nieuw te bouwen spoorlijn ontwikkeld, aanvankelijk vooral met villa’s voor welgestelde Dordtenaren.
p. 156: Verteld Verleden - Opgegroeid in de Kolfstraat. Interview met Joop van Strijen (*1942) over zijn jeugdjaren in de oude binnenstad, vóór de sanering.
p. 167: Dank zij de groote vrijgevigheid en vaderlandschen zin. De dames Bemolt. De Vereniging Oud-Dordrecht opende enkele jaren na de oprichting in 1892 een eigen ‘museum van oudheden’, gevuld met voorwerpen geschonken door particulieren, waaronder 67 objecten van de zusters Bemolt. Hun huis aan de Groenmarkt bevatte prachtige wand- en plafondschilderingen.
p. 180: Studiefonds Bemolt en Familiefonds Bemolt - vanaf 2009: Stichting Fonds Bemolt. De zusters Bemolt stichtten twee fondsen (inmiddels samengevoegd), ter ondersteuning van talentvolle Dordtse studenten.
p. 181: Noodkreet uit Dordrecht in 1811: herstel de export van vlas! Door de totale blokkade van de handel met Engeland was de vlasexport volledig ingestort. Dordtse kooplieden vroegen om opheffing van de beperkingen.
p. 184: Margaretha van Godewijck (4). Leerling van Cornelis Bisschop. Margaretha schreef een ode op haar leermeester, waarin zij verwijst naar een schilderwedstrijd beschreven door de Romeinse schrijver Plinius. Daarmee geeft zij een verklaring voor wat we zien op een schilderij in het Dordrechts Museum.
p. 189: De Spanjestrijders van Dordrecht, een dossier (1). Uit idealisme sloten meerdere Dordtenaren zich aan bij de antifascistische Internationale Brigade die meevocht in de Spaanse Burgeroorlog. Wie waren zij?
p. 199: Kunstschilder Roland Larij (1855-1932) en zijn familie (3). Nestor van het Teekengenootschap Pictura en stimulator van het impressionisme in Dordrecht. In dit laatste deel: zijn leerlingen, collega’s en huizen in Dordrecht.
p. 210: Belastingen in vroeger tijd (1). Gevallen van belastingontduiking en fraude in en rond Dordrecht.
p. 216: Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken over de geschiedenis van Dordrecht.
Ronald Giphart, Wie waarlijk leeft; portret van mijn moeder: levensbeschrijving van Wijnie Jabaaij, Dordts onderwijzeres, feministe en politica. Henk ’t Jong, De oudste stad van Holland. Opkomst en verval van Dordrecht 1000-1421: ontstaan en ontwikkeling van de stad.
Jaargang 38, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2020)
p. 226: Bestuursbericht.
p. 226: Aanvullingen op het Jaarboek 2020. Bij dit tijdschrift is een los katern gevoegd met aanvullingen en correcties op het Jaarboek 2020: Dordtse stenen kunnen nog meer vertellen - Eerste stenen in Binnenstad en 19de-Eeuwse Schil.
p. 227: Vorming verbetering en beschaving van den burger. Het Departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1790-1973) (1). Dit genootschap wilde zich inzetten voor volksontwikkeling. In dit eerste deel: bevordering van onderwijs, het Fonds Van Dongen.
p. 240: Margaretha van Godewijck (5). Geen dag zonder pennenstreek. Het schildertalent van Margaretha, waar zij zelf over schrijft.
p. 245: De Spanjestrijders van Dordrecht, een dossier (2). Uit idealisme sloten meerdere Dordtenaren zich aan bij de antifascistische Internationale Brigade die meevocht in de Spaanse Burgeroorlog. Wie waren zij?
p. 254: Archiefonderzoek naar de bebouwing van een straat vanaf 1543. Ervaringen van een onderzoeker. Het zoeken naar de eigenaren van huizen in het Steegoversloot (en Augustijnenkamp) leidt tot conclusies en aanbevelingen.
p. 269: De viering van 50 jaar Onafhankelijkheid in 1863. De (door corona uitgestelde) herdenkingen in 2020 van 75 jaar Bevrijding en 800 jaar Stadsrecht vergeleken met een viering in 1863. Een van de vroegste toepassingen in Nederland van elektriciteit voor feestverlichting.
p. 278: Drager van het Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815: Steven de Ruiter (1787-1877). Dordtse oud-strijder ontving in 1865 het ereteken voor zijn deelname aan de Napoleontische oorlog. Ook zijn vrouw Johanna Mackensie diende in het Franse leger als marketentster.
p. 287: Herinneringen aan Voorstraat 429 en Voorstraat 431. Eerste stenen in het Jaarboek 2020 roepen herinneringen op aan winkels die destijds in het bezit waren van voorouders van de auteur.
p. 291: Michiel van Mourik Broekman, Verteld Verleden - Piet van der Wees, een ondernemende Dordtenaar. In een eeuw groeit een beurtvaartbedrijfje uit tot een grote internationale onderneming, gespecialiseerd in zwaar transport over water.
p. 302: François Palm, de Arend Maartenshof, en het Korps Mariniers. De jongen die in 1624 de eerste steen legde van de Arend Maartenshof werd in 1665 de commandant van een nieuw opgericht regiment scheepssoldaten, voorloper van het Korps Mariniers.
p. 307: Belastingen in vroeger tijd (2). Gevallen van belastingontduiking en fraude in en rond Dordrecht.
p. 313: Wanneer werd het Maas-Merwedegebied Hollands? (2). Bestuurlijke structuren en loyaliteit. De slinkende macht van de bisschop van Utrecht in dit gebied, terwijl de pachters onafhankelijker werden van de Utrechtse kapittels, en toenemende wateroverlast bevorderden de invloed van de graaf van Holland.
p. 322: De families Masion en Linders in het Jaarboek 2020. Portretten in het jaarboek nader toegelicht.
p. 327: Boekennieuws. Bespreking van recent verschenen boeken over de geschiedenis van Dordrecht. Herman A. van Duinen, De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk Dordrecht - Holland. Van Sint-Elisabethskapel tot Sint-Elisabethspanelen.
Herman A. van Duinen & Cees Esseboom, Toon Berg, tovenaar met glas. Dordtse glaskunstenaar (1877- 1967) gaf kleur aan Nederland: 39ste deeltje in de serie Verhalen van Dordrecht. Krijn Kooijman, Uit het leven gegrepen... Gebeurtenissen uit het leven van Krijn Kooijman, door hemzelf opgetekend, met tekeningen door Hanneke Schalkoort.
Jan Alleblas, Van landarbeiders in een plattelandsgemeente tot volkstuinders in de grote stad. Jubileumboek van de Volkstuinvereniging Klein Grondbezit, voorheen Vereeniging ter verkrijging van onroerend goed door landarbeiders te Dubbeldam, 1920-2020.
Dick Snijders, Dordrecht Stockholm Londen. De lotgevallen van twee Engelandvaarders: Cornelis en Willem Snijders.

2021
Jaargang 39, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2021)
- Bestuursbericht
- Ondergang van de Groote Zuidhollandse Waard (1) Het zuidwesten van de waard en de Landen bezuyden de Merwede
- Mr. Pieter Sluyter, gezworen landmeter van Dordrecht en Zuidholland
- Margaretha van Godewijck (6) Kunstig in Schilderen, met Oly- en Water Verwe, in Teykenen met Pot-lood, Kool, en met de Penne
- De Dordtse vlag
- Aanvullingen en correcties op het Jaarboek 2020
- Het Departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1790-1973) (2)
- Elektrische verlichting in 1863?
- De kunstschilder Francis Hopkinson Smith en Dordrecht
- Foto’s Arbeidsinspectie nu openbaar maar de ‘oogst’ van Dordrecht is nogal schraal
- Verteld Verleden
- Drukkerij RAD en het Boekdruk Museum Dordrecht
- Boekennieuws
Jaargang 39, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2021)
- Bestuursbericht
- Ontrent de Vuijlpoort: het mysterie van een niet zo sexy wijk
- Bestond er wel een ‘grafelijk domein’ in Dordrecht?
- Ondergang van de Groote Zuidhollandse Waard (2)
- Het noorden en oosten van de waard De metingen door Mr. Pieter Sluyter en Cornelis Pietersz. van 1560 en 1564
- Margaretha van Godewijck (7) Gedichten over de Engelse zeeoorlogen
- Vriesestraat 19-21: sporen van het Oude Mannenhuis
- Dordrecht in de Patriottentijd
- Het Departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (1790-1973) (3)
- Het korte kunstenaarsleven van Andries Wiemans
- Verteld Verleden
- Een jeugd aan de Merwekaai, 1944-1957
- Verteld Verleden
- Damiët van Dalsum - poppenspel in Dordrecht
- Boekennieuws
Jaargang 39, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2021)
- Bestuursbericht;
- Erepenningen voor afgetreden redactieleden (Jan van Tour en Kees van der Waal);
- De Dordtse Puienrpijs 2021;
- Wederopbouw na de Dordtse stadsbrand van 1457;
- reactie op Ontrent de Vuijlpoort: het mysterie van een niet zo sexy wijk;
- Borduurwerk uit 1607 met een stadsgezicht van Dordrecht;
- De boekenmaagd van Dordrecht;
- Margaretha van Godewijck (8) Het Engelse koningshuis en de banden met Holland;
- Smokkel in 1755;
- Historia Batava Illustrata en Dordracum Illustratum De prentenatlas van Simon van Gijn (1836-1922);
- Vijftig jaar fotoatelier Beerman in Dordrecht;
- Krullen op het Krombout;
- Verteld verleden: watergidsen de Najaden in Dordrecht;
- Boekennieuws;

2022
Jaargang 40, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2022)
- Bestuursbericht;
- Van de activiteitencommissie;
- Lezers reageren: De Dordtse Puienprijs 2021;
- Het ontstaan van het Oudeland van Dubbeldam;
- Lezers reageren: De stadsbrand van 1457;
- Dordtse oorlogsschepen en hun kapiteins 1572;
- Margaretha van Godewijck (9) Willem III student in Leiden?;
- Lotgevallen van een lekgeslagen fluitschip;
- Brieven vanaf het oorlogsschip Mars;
- Fotoatelier Hameter in de 20ste eeuw;
- Lezers reageren: Boogjes 155;
- Verteld verleden: Jan van Vliet, (oud-)gemeentesecretaris;
- De Culturele Raad Dordrecht en het gemeentebestuur (1968-1983);
- Verteld verleden: Villa Weizigt met een 'De Roo' als Cupido;
- Wolwevershaven 38-39;
- Boekennieuws;
Jaargang 40, nr. 2 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2022)
- Bestuursbericht;
- Bericht van de redactie;
- Van de activiteitencommissie;
- De Graaf, de graaf en Thuredrecht;
- Honden en emoties;
- De stad gered door melkmeisjes?;
- Margaretha van Godewijck (10): Het intellectuele klimaat in Dordrecht en dominee Andreas Colvius (1594-1671);
- Armenzorg en de Dordtse diaconie (1794-1824);
- Dordtse mutsenmaaksters tussen 1808 en 1922 (1);
- De lessen van de overstroming op 13 januari 1916;
- Lezers reageren: foto in het Jaarboek 2022;
- Lezers reageren: vier kanttekeningen en een vraag bij: Kunstenaars of sociologen?;
- Verteld verleden: Verleden en toekomst van Ottersluis 55, monument in de Otterpolder;
- Boekennieuws;
Jaargang 40, nr. 3 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2022)
- Bestuursbericht;
- Het Generaliteitsmagazijn bij de Grote Kerk;
- Margaretha van Godewijck (11): sociale netwerken in de kunstkabinetten in de 17de eeuw;
- Armenzorg en de Dordtse diaconie 1794-1824 (2);
- Dordtse mutsenmaaksters tussen 1808 en 1922 (2);
- Verteld verleden: Dordrecht 1942, een jongen van elf duikt onder;
- De waterkering in de binnenstad na de Watersnoodramp van 1953;
- Een boom op de Bomkade;
- Verteld verleden: Weldor: weldoordachte sfeerverwarming;
- Correcties een aanvullingen;
- Boekennieuws;

2023
Jaargang 41, nr. 1 Tijdschrift Oud-Dordrecht (2023)
- Bestuursbericht;
- Bericht van de activiteitencommissie;
- In memoriam dr. C. Esseboom;
- Een klooster waar geen zegen op rustte;
- Boeiende zaken voor het Dordtse gerecht (1);
- Margaretha van Godewijck (12);
- Contact met Johan van Beverwijck (1594-1647);
- Het tragische leven van Maria van Berckel (1632-1706);
- Recept oogentroost;
- Watergerecht 1662-1720: kromstevens, smalschepen, wijdschepen en damlopers;
- Armenzorg en de Dordtse diaconie 1794-1824 (3);
- Gevels en percelen in de Voorstraat-West (1);
- Levers reageren;
- Verteld verleden: Nico Lamers gaf Dordrecht een vernieuwd gezicht;
- Verteld verleden: Arie de Heer, pijpfitter op Scheepswerf De Biesbosch;
- Boekennieuws;

Laatst gewijzigd: 2010 en juli 2014 en augustus 2016, maart 2018, juni 2023.