Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - tabel eigenaren/bewoners Augustijnenkamp


door Koos van der Vaart (overl. dec. 2022)

Tabel van links naar rechts volgend, looprichting Steegoversloot vanaf Vest komend, de Augustijnenkamp inslaan (laatste twee huizen Steegoversloot opgenomen),
aan einde Augustijnenkamp weer terug naar Steegoversloot aan de andere kant, dan Steegoversloot richting Voorstraat (3 huizen opgenomen).
De gegevens voor ca. 1560 zijn erg incompleet en onzeker.

(tabel hoort bij artikel Vereniging Oud Dordrecht nr. 3 2020)Jaar

Steegoversloot

Geen apart huis tot ca 1740

   

latere Papgang

             

Gang

Gracht

Gang

       

Latere Lastig Eendstraat

                             

Geen apart huis tot 1832

Nieuwstraat

Nieuwstraat

                         

Gracht

                   

Steegoversloot

 
                           

Later Achterklooster

Later Achterklooster

Later Achterklooster

                                                                                                       

1518

                                                                                             

Anna Jansdr

Sijmon Lambrechtsz => Joest Barisz RAD 1, 15, a1122 (gecalengierd) kan ook andere kant van Anna Jansdr zijn

Henrick Zegersz de leertouwer kan ook andere kant Anna Jansdr zijn

                                 

1519

                                                                                             

Adriaen Henricxsz die decker=> Anna Jansdr vrouew van Frans Mathijsz schilder RAD 1, 15, a1153 twee vervallen cameren (gecalengierd)

                                     

10e penning 1543

h Jan 5

h Jacob de misman [mestman?}  5

 

 

 

 

 

                                                               

Jan Pietersz 5

Augustys 5

Tolck 4

Wilm Matheusz 5; Claes Michielsz 5 1/4

   

Reijn de calckmeter 5

Jaepgen Brienen 5

Wouter Aertss 5 1/4

       

Grietgen Claesdr 5

   

Cornelis sagdrager 0

Cornelis de zoutmeter 4

   

Marichen Lucas 2 1/4

Arien wijnscroer 2 1/4

Henrick Scilmey 6

tHuijffijser 0

Tonis Meeuszn Vrees nihil

h Zoet Vogelgens weduwe 5

h Michil Veermans 6

 
 

Jan de ketelboeter

                                                                                                                                     

1543

Jan Evertsz

zekerheid Jacob Ariensz karman RAD 9, 1529, a131

 

 

                                                                                                                               

1543

                                                                                                                       

[Jacob Woutersz coemen draagt brieven over aan Aeltge van Caem Pietersdr huisvr van Jan Baers olijslager, RAD 9, 1529, a85]

             

1544

                               

Heijnrick Jansz woonde hier overbuurman van vethuis Maerten Damasz RAD 9, 1538, a646

                                                                 

Lijsken Kouck

Maerten Dammasz vethuis en ledich erf volgens verklaring 1561 van Henrick Jansz in huis hier tegenover, RAD 9, 1538, a646

                             

1546

"""""""

Jacob de stede carreman

                                                                                                                                   

1549

NB weeskinderen Jan Evertsz houtdrager verkopen huis in Augustijnenkamp, wellicht dit huis of achterhuis van dit huis RAD 9, 1532, a44

     

vethuijs Frans de breenaer

""""

weeskinderen Jan Evertsz houtdrager (Bouwen, Katharina, Cleijs) en Adriana Woutersdr=> Roeloff Heijnricxsz slenaer RAD 9, 1532, a44

Wijnant Schol

                                                                                                                   

1550

                                                                   

Lijsbeth Adriaensdr krijgt zekere woeninghen thuijn ende erven tegens over de garuwe susteren kercke genaempt doude Stoeff in kader boedelscheiding van haar vader [Adriaen Beenen] en moeder; Jacob Reijersz is gehuwd met haar zuster Neeltgen Adriaenssdr =Cornelia Adriaensdr Beenen, RAD 9, 1533, a151

           

Neeltgen Huijgen wed Thoentgen Hontskoirt Henrick de coelmeter

zekerheid Cornelis Dircxsz huijstimmerman RAD 9, 1534, a39 op 3 huizen en erven

Anna Thonis de fluweelen naiers weduwe

   

Cornelis den timmerman

Maerten DrXX schoemaker erf=> Reijer Adriaensz Florenz; Reijer Adriaen Florenz erf => Dirck Dircxsz schoemaker RAD 9, 1534, a1 en a2

stede graft

                           

1551

                   

Cleijs Keeppers

erfg Jan XX => Ariaentgen Dirxdr weduwe Willem Jansz schoemaker RAD 9, 1534, a90, s29 twee huizen en vethuis

vethuijs Heijn Claesz

                                                                         

huis Cornelis Dircksz

Dirck Dircksz schoenmaker erf => Cornelis Dircksz huijstimmerman RAD 9, 1534, a14

stadgracht

zekerheid Arien Willemsz smith RAD 9, 1534, a19

Cornelis Huijgensz

               

boedelverdeling erfgenamen Thonis Meeusz en zijn weduwe Aelken Willemsdr RAD 9, 1534, a246 en a 247 NOG BESTUDEREN

     

1551

                                                                                                       

Laurens Huijgensz verklaart in 1561 dat hij in 1550 of 1551 een nieuw huis kreeg gemetseld op de hoek van de stedegracht toebehorend Cornelis Dircxsz reetrecker RAD 9, 1559, a107

stedegracht

                           

1552

             

Wijnant Schol

Cleijsgen Claesdr =>Jan Geritsz wijnslenaer RAD 9, 1534, a48-50 twee huizen

Willem Jansz schoemaecker

                                                                                                             

1552

             

Wijnant Scholl

Aeltgen Jacobsdr => Wouter Bouwensz cuijp RAD 9, 1557, a627, s131

Engbrecht de cuijper

         

Heijnrick Jansz

Heijltgen Jansdr => Cornelis Dircxsz huijstimmerman bij 'tbruggeken RAD 9, 1557, a911-915

thuijn Wourick Cornelisz

                                                                                           

Gerichen Michielsdr

 

1552

                 

Wouter Bouwensz

Jan Geritsz wijnslenaer=> Engbrecht Geritsz cuijper RAD 9, 1557, a632

Jan Ariensz houthaker

                                                                                                               

10e penning 1553

h Jan Diricxxsoen scoelapper 9

Jacob de carreman 13

   

gerrit embrechtssoen wever voer ende huijman jacopsz achter samen 16

 

roel de slenaer 12

heer reijer 14

wouter bouwenssoen 8

embrecht de cuijper 8

h willem de besemaicker 7

h jan janssoen 7

                   

een huijsken opten huijck vanden bleijckhoff huurt heijndrik aertssoen 9

h jasper ende thonis pieterssoen 9-10

             

die huijskens van adriaen diricxssoen coning 18

h jan die scipper 8-15; h claes michielsz 8

       

h h roelof aertssoen 9

h cornelis die calckmeter 8

   

cornelis diricxsz 8

 

adriaen willemsoen smit 9

h cornelis jansz 6-10

ariaenken haessen 8

   

frans walen als erfgenaem 7 [vermoedelijk overleden 1561; zie RAD 9, 1539, a285 voor boedelverdeling en zij vrouw Neeltgen Cornelisdr]

joost in die kaetsbaen 10

erfgenamen Tonis Meuszn 8

noch een huisken erfg Tonis Meuszn 7

Frans Janszn huurt boven en beneden 8

 

1553

                                                                             

kerck graue susters

aankondiging verkoop huis Marijke Augustijns wed RAD 9, 1534, a628, s153 op 25 feb 1553; zie ook RAD 9, 1534, a607

huijs Thonis Willemsz

         

Anna Bornwater gehuwd met Anthonis Jansz doet genoegdoening aan haar kinderen met Frans Matthijsz oa voor twee cameren of huijskes Augustijnenkamp bij tbruggeke RAD 9, 1535, a174; alle kinderen verklaren voldaan door hun broer Mathijs Fransz RAD 9, 1535, a202, s64

       

stadsgracht

zekerheid Arien Willemsz smid RAD 9, 1535, a182, s59

Cornelis Huijgen

   

Jacob de stede kerreman

Jan Lenertsz bode en anderen kwart huis=> Adriaen Briene RAD 9, 1535, a124

tuin en erf van Aeltgen van Caem [Pietersdr, vrouw van Jan Baers olislager in 1543, zie RAD 9, 1529, a85

       

1554

Jacob de stede karman

                                                                                                                 

Barthout de overhaelder van zoute

Adriaen Brienez 50%,Frans Wailen en Adriaen Claesz 25%, en Jan Jacobsz scipper en Jop Matheeusz scipper 25%=> Frans Waillen RAD 9, 1535, a432;  Frans Waillen=> Laurens Jansz huijstimmerman RAD 9, 1535, a429

erf Aeltgen van Caem

       

haardgeld 1555,/b>

Jan Dircxz 2

Jacob Ariensz karreman 2

   

Aert Korstiaensz 2

 

Roel die slenaer 3

Frans Ariensz 1

Trijn van Dueren (of Diemen) 1

Henrick Henricksz 1

Embrecht de cuijper 1

Jan de houthaecker 1

Pieter Ghijsbertsz 1

     

Dierick Geritsz 2

                                           

die clarissen

huijzen van Augustijn Thonisz weduwe 2

Jan Vriercx 1

Jan de schipper van boven 1 Claes Michielsz 1

Henrick Aertsz 1

Dierick Geritsz 1

Roel Huijbrechts 2

Thijs Jacobsz 1

Wouter Aertsz 2

Cornelis Willemsz 3

 

Cornelis Dircx 1

Lau Huijgerz 1; Griet 1

 

Arien Willemsz 2

Cornelis Jansz 1

Ariaentgen Jansd 2

Bastiaen Ariensz 1

Arien die portier [niet ingevuld]

Mariken Lucas 3

Ploen Henricx int hoeffijser 2

Henrick Jansz 2

Reijer de kalckmeter 1

Aert van Oudewater 2

 

10e penning 1556

Jacob de karman 8

Bastaen de karman oosten houck Augustijnen Camp 13

 

h Jan Dircksz schipper 7

Frans den Brenaer h Jijken de bidster 7; Frans den Brenaer [achter huis links?]  h Cornelis Cornelisz timmermans Bontekoe 6

 

Roel de slenaer 10

Pieter Bouwensoen 7

Lijntgen Bouwens 7

Wouter Bouwensoen 8

Embrecht de cuijper 8

Adriaen Willemsz de schoenmaicker weduwe 7

wed Adriaen Willemsz schoenmaicker 7

     

huiske over de brug daar Dirck de sanger [Dirck Geritsz, scipper; zie RAD 9, 1540, a29]inwoont 5

Cornelis Cornelisz Wor 7

       

bleijckvelt grauwe susteren 12

h Ariaen Tonissoen schiptimmerman 8

Heijnrick van Oosterhout en Gerrit de sackedrager verwonene  een braspenning ter weeck

         

convent van de graue susteren

 

h Jan de schiptimmerman beneden 7-10 en h Heijnrick Maertsoen boven 4-10

h Jan Dirckz schipper boven 5-15 en h Claes Michielsz volder beneden 6-5

Heijnrick Aertsz olislager 7

Cornelis Drckz huijstimmerman 7

Reijn de calckmeter 7-6

Thijs Jacobsz cuijper 8 [in 1570 heeft Thijs Jacobsz kuijper huis in Nieuwstraat zie RAD 9, 1545, a642]

h Cornelis de soutmeter 8

h Cornelis Willemsz calckmeter beneden 7 een ander boven 1 stuiver per week

   

Cornelis Dircksoen westen houck graft 8

 

Gerit Pietersz oosten houck brug 9

Cornelis Huygesoen de coman 6

Arieantgen Haessen 7

Bastiaen de karman 5

Jacop de karman 5

Hadewij Lauris Janssoen timmerman weduwe 7

Evert Gijsbrechtsz lindraeyer gekocft van Joost in de kaetsbaen 9

Evert Gijsbrechtzn lindraeijer gekocht van Tonis Meuszn westelijke hoek Augustijnenkamp twee huisjes afgebroken 1557

Cornelis Joosten schiptimmermans 7

 

1556

Jacob de stede karman

                                                                                                             

Ariaen Haezen

Jacop Adriaensz karman => Bastiaen Ariensz karman RAD 9, 1536, a33, s9

Jacop Ariensz

{Ariaentgen Frans Walen dr overleden was gehuwd met Claes Jansz RAD 9, 1536, a282]

               

1558

zekerheid Adriaen Jacobsz RAD 9, 1537, a158

Bastiaen Ariensz karreman

                                       

bleijckvelt graue susteren

Grietgen Francken en Geertruijt henricxdr van Diemen 1/4 en 1/28 huis=> Henrick Aertsz RAD 9, 1537, a61

Frans Henricxz schoemaker

                                                                   

1560

Jacob Corstiaensz

                                                                                                               

Bastiaen Adriaensz

uit boedel Jacob Adriaensz => Jan Thomas carreman gehuwd met Lijntgen Fransdr wed Jacob Adriaensz met instemming van zijn zoon Adriaen Jacobsz scrijnwercker RAD 9, 1558, a55

Hadewij de appelcoepster

               

1560

toedeling huis uit erfenis Jacob Adriaensz carreman aan Adriaen Jacobsz scrijnwercker, RAD 9, 1558, a55 (ook huis in Augustijnenkamp aan Jan Thomas)

Bastiaen Adriaensz

       

Roel Henricxsz slenaer

zekerheid Pieter Boudewijnsz schiptimmerman RAD 9, 1538, a74

Gerrit Boudewijnsz

                                                                                             

Adriaeneken Haesen wed

Sebastiaen Adriaensz carreman=> Pouwels Dircxsz RAD 9, 1559, a344, s102

wed Jan Thomas carreman

                 

1560

             

Pieter Boudewijnsz

zekerheid Gerrit Boudewijnsz coeremeter RAD 9, 1538, a75

Oth Cornelisz

                       

bleijckvelt grau susteren

Frans Heijndircxz van Diemen en anderen=> Embrecht Geritsz deel huis RAD 9, 1558, a143, s43

Frans Heijndricxz van Diemen

                                         

Cornelis de coeman

zekerheid Adriaentge Jansdr wed Tonis Adriaensz RAD 9, 1558, a176, s52

Adriaen de carreman

Jan Thomas

Hadewij Willemsdr wed Lauris Jansz ea=> Dirick Rutgers RAD 9, 1558, a395, s129

leech erf wed Evert de lindraijer

       

1560

           

[Roel de slenaer voor rechtbank gedaagd door Henrick Adriaensz RAD 9, 1559, a27]

   

Bemmel de metselaer

Adriaen Thielmans=> Jan Adriaensz vanden Ept RAD 9, 1538, a610

Lijken Thoenisdr

                   

bleijckvelt grauwe susters

Henrick Aertsz coelmeter => Engebrecht Geritsz cuijper 1/4 en 1/7 deel in ander kwart van huis RAD 9, 1559, a118 en a119

Steven de schoemaecker

                                                                   

1561

                 

Bemmel de metselaer

Jan Adriaensz vander Ept => Adriaen Thielmansz RAD 9, 1539, a130, a131

Lijsken Huijgensdr

                                                                             

verklaring over vethuijs Cornelis Dircxsz huijstimmerman bij brug RAD 9, 1539, a12

       

schuld erkenning Powels Dircxz aan Sebastiaen Adriaensz carreman, RAD 9, 1559, a343

                   

1561

                   

Adriaen Thielen

Grietken Dircxsdr wed Seger Jansz => Huijch Thoenisz en Lijsken Thoenisdr twee huizen nast elkaar RAD 9, 1538, a530, s195

""""""

gracht

                                                             

Cornelis Dircxsz

zekerheid Anna Bornwater wed Anthonis Jansz cleermaker twee huizen naast elkaar RAD 9, 1539, a363

Jacob Adriaensz

akte over scheiding met huis Jacob Adriaensz wijnstuijer RAD 9, 1559, a178

gracht

                           

10e penning 1562

Adriaen Jacobszn scrijnwercker 6

Bastiaen Arienszn carreman 13

 

Bastiaen die Carreman h Ariaen Jacobsz scipper 6

Frans den Brenaer h Jan Jansz 8; Frans den Brenar vethuijsken aan hem selven 3

 

Roel de slenaer 10

Pieter Bouwensz 7

Gerit Bouwensz 7

Pieter Michielsz 8

Ariaen Thielmansz 8

Lijsken Thonisdr h Dirck Rutten 6

Huich Thonisz  6

Dirck Mathijs vethuijsken en thuijnken 6

   

Huich Jansz schoenmaecker over die brugge huijs met thuintje 7

mr Henrick van de Graeff h Cornelis Ariensz 6

Wourick van Steenhuijsen heeft een thuijn 120 (geen tiende penning)

   

 graususteren hebben een bleijckvelt ;h Henrick Aertsz 12;

Engbrecht Geeritsz 8

Steven Arieansz schoemaker vethuijs;  6  

thuijn van waert in Dubbelcruijs (geen bedrag)

Neel Benen [=w.s. vrouw van Jacob Reijersz] huijske h Cornelis Dircksz 7 oertken

   

convent van de grauwe susteren

 

wed Jan Govertsdr brouwer h Cornelis de Gijselaer 12

wed Jan Govertsz brouwer h Aertgen Claes 12

Henrick Aertsz olislager 7

Cornelis Dircxsz huijstimmerman h Gerit Jansz 7-10

Cornelis Dircxsz huijstimmerman h Zeger Jansz 7-10

Cornelis Dircxsz huijstimmerman h Thijs Lenertsz 7-10

Anna de schilster h Cornelis Willemsz 6

Anna de schilster h Adriaen Claesz 7

Jacob Ariensz wijnscroer 8

Huich Lenerts sciptimmerman 8

 

Gerit Pietersz van Scherlaecken h 6

Cornelis Huijgens h Aert Jansz 6

Ariaentgen Husen 7

erfg Bastiaen dije Carrenman 7

Jan Thomas 6

Dirck Ruttenz 7

Jannechgen Knollen h Severijn Jansz 10

Jannechgen Knollen h Pieter Thonisz 14

Jannechgen Knollen h Cornelis Ariensz 18

Jannechgen Knollen hJacob Geritsz Bornwater 18

Cornelis Joosten huurder Adriaen Claeszn schipper beneden en Jan Janszn boven 7-10 en 3

 

1562

         

Roelant Henricxz slenaer zegt rente te willen aflossen die tweeskint van Aelbrecht Pijnsz sprekend heeft RAD 9, 1539, f251v

                                                                                                         

Dirck de schiptimmerman

Jannecken Jansdr wed Evert Gijsbrechtsz lijndraijer => Severijn Jansz coremeter RAD 9, 1560, a435, s117 plus gang vier voet twee duim wijt elck 12 duim per voet van voor tot achtergevel

ledich erff Jannecken Jansdr

       

1562

                                                                                                                     

Dirck de schiptimmerman

zekerheid Severijn Jansz coremeter RAD 9, 1539, a635, f204v

leech erf van Jannechen Knollen

       

pandpondenboek 1563

     

Bastiaen die kermans

huisje Frans Willms Breenaer schoenmaker  (vroeger van Henrick die leertouwer en Pieter den boomsluijter)

 

Roel de slenaer

huisje dat Antonis Dircks seylmaker placht toe te behoren daarna Wijnant in Coelen daarna heer Reijer [bij rechts:Pieter Bouwens]

huis [naast huisje links hiervan] waar weduwe van Jan van Kempel placht te wonen toen eigendom Wijnant in Coelen, nu toebehorend Gert Bouwens

Pieter Machiels metselaer

Adriaen die Munnick sackedrager

""""""""""""""""""

huisje staande op de gracht  gekomen van Cornelis inden Hollantse Tuijn voor de twee kamers en halve coppoen behoort nu Huich Antoniss coelmeter

""""""""

gracht

                             

Ecbert Gerts

vethuijs tegenover grauwe susteren kerck heeft toebehoord Pieter Jansz schoenmaker behoort nu Steven die schoenmaker

Neel Beemen tuin

                                                             

1563

       

Frans de Brenaer procedeert, RAD 9, 1560, a545

     

Gerit Bouwensz

zekerheid Pieter Michielsz metselaer RAD 9, 1540, a28, s11

Adriaen de monik

                                                                                           

Pouwels Dircxz

zekerheid Cornelis Jacobsz coermeter RAD 9, 1540, a237

Gerriit van Wesel

               

1563

                                                                                             

[Anna Bornwater is weduwe Frans Mathijsz, RAD 9, 1540, a495]

                                     

1564

                                                                                                                   

Jan Thomas carreman draagt een schepenschuldbrief sprekend op Cornelis Jacobsz coerenmeter over RAD 9, 1542, a227 (huis niet genoemd)

   

Jannechen Jansdr [niet zeker dat zij die van dit huis is] is overleden, Quirina Jansdr haar zuster verklaart voldaan over erfenis bij handen Marijke Willemsdr wed Thomas Braet RAD 9, 1540, a408

       

1564

                                                                                             

Anna Bornwater

zekerheid Jacob Adriensz wijnscroeder RAD 9, 1540, a854

Huijch Thonisz

   

Roel die sleenaer

zekerheid Ariaentgen Jansdr wed Thonis Adriaensz kuijper RAD 9, 1540, a640

[bij links Pouwels Dircxz brouwersknecht] Pouwels Dircxz

zekerheid Cornelis Jacobsz coermeter RAD 9, 1540, a446

Gerrit van Wesel

               

1565

 

Marijken Jansdr [wed Bastiaen Arijensz karreman]

 

Adriaen Bastiaensz => Adriaen Bol Jacobsz RAD 9, 1540, a103, s342 [waarborg Marijken Jansdr wed Arijen Bastiaensz karreman]

Frans den Brenaer

         

waarschijnlijk is Adriaen Tijelmans overleden, weduwe is Aeltgen Jansdr RAD 9, 1541, a97, s32

                                                                                                         

Janneken Jansdr wed Evert Gijsbrechtz

Janneken Jansdr wed Evert Gijsbrechtsz => Anneken Sijmonsdr wed Maerten Damasz RAD 9, 1540, a1024

Cornelis Joesten

 

1566

                   

Adriaen Foppen

zekerheid Jacob Pietersz coelmeter RAD 9, 1541, a362

Huijch Thoenisz

                                                                                                             

1566

 

Marijke Jansdr

 

Lijnken Balthazardr wed Adriaen Bol Jacobsz=> Anthoenis Bartholomeusz schipper RAD 9, 1541, a326, s105

Frans den brenaer

 

Roel de slenaer verhuurt woonruimte RAD 9, 1542, a146

     

Adriaen Bastiaensz

Jacob Pietersz schoenmaker=> Jan Jansz huijstimmerman out huisje met deurganck achteruit naar vethuijs Dirck Matijsz RAD 9, 1561, a506, s128

Huijch Thonisz

vethuijs Dirck Mathijs

                                                                                                           

1566

               

Jan de Bruijn

zekerheid Adriaen Bastiaensz RAD 9, 1542, a171,

Bemmel de metselaer

                                                                                                                 

1567

               

Adriaen Bastiaensz karreman helft zijdelmuijer => Jan Jansz de Bruijn huijstimmerman RAD 9, 1543, a164 Jan Jansz de Bruijn moet stoep maken voor huis Adriaen Bastiaensz gelijk met stoep Bemmel de metselaer

                                                                                         

Roel die slenaer

Jan Adriaensz vanden Ept=> Willem Henricxz linnewever RAD 9, 1543, a150 en a151

Pouwels Dircxz

                   

1567

       

[Roel Henricxz slenaer vraag Camere Juditiale naar toelaatbaarheid huis als onderpand voor schukld RAD 9, 1543, a152]

     

Jan de Bruijn

Jan Adriaensz vanden Ept=> ? RAD 9, 1543, a165

Bemmel de metselaer

                                       

thuin Henrick Otkens

Aeltgen Jacobsdr wed Adriaen Aertsz => Joost Gerritsz schoemaker RAD 9, 1543, a111; zie ook a112 uitwisseling rentebrieven koper en verkoper

 

huisje Reijer Jacobsz

                                                 

[Floris Willemsz seijlmaker stelt zich borg aan Jannechen Jansd wed Evert Ghijsbrechtsz voor Pieter Cornz RAD 9, 1543, s166]

     

1568

           

Roel Heijndrcxz slenaer distancieert zich van koop huis van Adriaen Tol en Adriaen Fransz door zijn vrouw Neeltgen Govertsdr RAD 9, 1544, a236

                                                                         

Jan Aertsz

Weijnken Adriaensdr wed Corn Dircxz huijstimmerman => Engbrecht Gerritsz kuijper RAD 9, 1562, a66

Weijnken Adriaensdr

   

boedelverdeling Jacob Adriaensz wijnscroijer aan zijn weduwe Aeriaentgen Willemsdr en anderen RAD 9, 1544, a272

     

Gerrit Pietersz van Scharlaecken

zekerheid Roel Henricxz slenaer RAD 9, 1562, a200

Adriaen Haesen

                     

1568

       

Frans de scoemaecker

Roel Henricxz slenaer => Mes Jan schiptimmerman RAD 9, 1562, a202

""""

Adriaen de schiptimmerman

         

[Dirck Mathijsz schoemaecker stelt zich borg RAD 9, 1544, a314]

stede gracht

 

Henrick Jansz schoemaecker en Heijltgen Jansdr zijn zuster=> Adriaen Thonisz schiptimmerman RAD 9, 1544, a211

huis en tuin erfg Henrick vande Graeff

                                                 

Henrick Aertsz

Weijnken Adriaensdr wed Cornelis Dircxz=> Jan Aertsz linnewever RAD 9, 1544, a51

[bij links: Weijnken Adriaensdr wed Cornelis Dircxz] Engbrecht Gerritsz cuijper

zekerheid Weijntgen Adriaensdr wed Cornelis Dircksz RAD 9, 1544, a23

Anna Bornwater

         

Gerrit Pietersz van Scherlaecken

Roel Henricxz slenaer => Mes Jan schiptimmerman RAD 9, 1562, a201

Adriaen Haesen

   

Gerrit de scipper

zekerheid Severijn Jansz coelmeter RAD 9, 1544, a380

huijs genaemt thoufijser

[Jannechen Jansdr wed Evert Ghijsbrechtsz treedt op als financier, RAD 9, 1562, a615]

     

1569

     

Thoenis Bartholomeusz bierdrager

zekerheid Barent Veis RAD 9, 1563, a443

 

Roel de slenaer

Adriaen Thonisz

Gerit Bouwensz corenmeter=> Jan Jansz de Bruijn huijstimmerman RAD 9, 1544, a713

""""""""""""

Pieter Michielsz metselaer

                                                                                                                 

1569

                                                                                             

Anna Bornwater

Aeriaenken Willemsdr wed Jacob Adriuaensz wijnscroijer => Jan Cornelisz Strijen corenmeter RAD 9, 1544, a572

Huijch Lenertsz schiptimmerman

                             

1569

                                                                                                               

Jan Jansz schipper van boven

zekerheid Pouwels Dircxz brouwersknecht RAD 9, 1545, a414 (aan zuster Adriana vd Cappelle Sijmonsdr moeder convent grauwe susteren)

[Floris de coremeter]

                 

1570

                                                                                             

Anna Bornwater heeft zoon Mathijs Fransz RAD 9, 1564, a770

                             

[Jannechen jansdr wed Evert Gijsbrechtsz treedt op als financier van Floris Willemsz seijlmaker RAD 9, 1545, a168]

     

1571

           

Roel de slenaer

Adriaen Thonisz sciptimmerman => Jan Claesz huijstimmerman RAD 9, 1545, a804

Jan de Bruijn timmerman

                 

{Wourick van Steenhuijsen is overleden weduwe is Marichen Ariensdr RAD 9, 1564, a1059]

                     

Engbrecht de brender

Henrick Hoijnck Ottez => Adam Scepper thuijn, erve met huijske daarin RAD 9, 1545, a819-a821

thuijn Joest Geritsz scoemaecker

                                                             

1571

               

Gerrit Bouwensz coremeter draagt schepenschuldbrief op huijs Jan jansz de Bruijn huijstimmerman over aan Boudewijn Simonsz RAD 9, 1564, a866

Jan de Bruijn timmerman

Pieter Michielsz Bemmel metselaer => Jan Ariensz RAD 9, 1564, a508

Bastiaen de coremeter

         

huijs erfg mr Henrick van de Graeff

Marichen Ariensdr wed Wourick van Steenhuijsen => Petronella van Steenhuijsen Wouricksdr RAD 9, 1564, a1061 thuijn erf en huisje

""""""""""""

""""""""

""""""""

bleijckvelt grauwe susteren

                                                                           

1571

         

Neeltgen Govertsdr huisvrouw Roelant de slenaer verklaart over aankoop varken door vrouw Jan de Bruijn, RAD 9, 1564, a526

     

vrouw Jan de Bruijn koopt varken, RAD 9, 1564, a526

                                                                                                                   

1571

         

klachten over lekkend huis Neeltgen Govertsdr door huurders RAD 9, 1564, a546

     

Jan de Bruijn

Jan Adriaensz vande Ept=> Pieter Jacobsz metselaer RAD 9, 1564, a1218 staat tegenover huis gelijktijdig door dezelfde verkoper verkocht aan dezelfde koper

Bemmel de metselaer

                                                                                     

Roel de slenaer

Jan Adriaensz vande Ept=> Pieter Jacobsz metselaer RAD 9, 1564, a1218 staat tegenover huis gelijktijdig door dezelfde verkoper verkocht aan dezelfde koper

Pouwels Dircxz

                   

1573

 

Marijchen Jansdr wed Bastiaen Ariaensz carreman

 

zekerheid Anthoenis Bartholomeusz bierdraeger RAD 9, 1565, a1112, s313

   

Roel Hermansz

 

Jan Jansz de Bruijn huistimmerman draagt schepenschultbrief 6 gld uit erfenis Lijschen Brienen over aan Boudewijn Sijmonsz RAD 9, 1565, a852

                                                 

tot aan huis van weduwe Joest de schoenmaker

 

Reijer Jacobsz olislager erf in Nieuwstraat => Cornelis Cornelisz molenaer RAD 9, 1566, f71 tussen huis Herman Bacharach[Nieuwstraat] en Augustijnenkamp

kerck grauwe susteren

                                                       

1574

                     

Jan Stijntkensz

zekerheid Pieter Cornelisz houthaecker als man van Ijchen Willemnsdr  RAD 9, 1546, a68, s26

""""""

stede gracht

                                                                                                         

1574

     

Marijcken Spellen

Jan Rolfsz weeskind Roeloff Hermansz => wed Pouwels en Gijsbert van Tulden RAD 9, 1567, f39v

 

wed Roel de slenaer

       

Lenert Dircxz

zekerheid Pieter Michielsz metselaer RAD 9, 1566, f35

""""""

stede gracht

                                                                                                         

100e penning 1575

Neeltgen Droogen <25 p

wed Bastiaen de carreman 32 st

 

tot nieustraet alle cleijnen prijse nyet belast

                                                                     

[kerck van t convent van de grauwe zusteren daer schamele luijden inwonen]

alle huijskes tot de brugge cleijnder waerden

 

Cornelis Jacobsz boochmaker houck van de gracht met als huurder Balthen Willemsz 2-8

seven huijskes minder dan 25 pond vlaems waard

Jan Aertszn poortier houckhuijs 32 st

Henrick Corneliszn scoemaecker h Gerrit vande Brouck 2 gld 8 stuivers

een van twee huisjes onder 25 pond vl waardig

 

100e penning 1575 1290Q

     

eerste twee huijsen cleijne prijse

eerste twee huijsen cleijne prijse

wed Roel die slenair h Th..Adriaensz Lapperom 2-4-12

een huijs daeraan 0

""""

""""

Jan Adriaensz borstelmaker huis waarin hij woont 0-30-6

Pieter Michielsz metselaer h Theunis Willemsz 0-38-6

Lenert Dircxsz 30-6

een huijsken daeraaen van cleijnder waerde 0

Pieter Michielsz h Jacob Willemsz 0-32

   

[over de brugge] eerste huijsken 0

Quirijn van de Graeff huijs 30-6

een huijsken met een thuijnken 0

   

Adriana Simonsdr van Cappel [=matrix Clarissen, zie o.a. RAD 9, 1557, a380] bleijckvelt h Henrick Aertsz olijslager 0-38-6

Engbrecht Geritsz kuijper 30-6

Adam Scepper huijs en thuijn 30-6

een huijsken daeraan met erf of .. cleijne prijse 0

   

[wederom kerende] kerck van de graue susteren daer schamele luijden inwonen 0

 

G…Jansz van Beaumont huijs h Jacob Willemsz metselaer 0-35-6

Adriaen Dircksz Coeninck h Willem Adriaensz 38-6

een huijsken daeraan cleijne prijse 0

Pieter Jansz wever h Willem Aertsz 32

Claes Engbrechts h Pieterken Pieters 32

een huijsken daeraan 0

erfgenamen Anna Bornwater h Neeltgen Jacobsdr 38-6

erfgenamen Anna Bornwater h Seger Jansz coremeter 32

een huijsken daeraen 0

wed Huich Lenaertsz sciptimmerman h Cornelis de scipper 2-8

 

Cornelis Jacobsz boochmaker h Balthen Willemsz 3-13-9

huijskens daeraan cleijne waerde

       

1575

                                                                                                                         

Janneken Jansdr wed Evert Ghijsbertsz lijndraaier is met anderen erfgenaam Rijck Ghijsbertsz RAD 9, 1568, s23

       

1575

                               

Henrick Jansz schoemacker

Neeltken Thomasdr wed Claes Jansz van de Graeff=> Quirijn van de Graeff en Herman Willemsz 1/7 deel thuijn en huisken daarin staande RAD 9, 1546, a317, s102

thuijn erfg Wouwerick van Steenhuijsen

                                                                                               

1576

                                                                             

convent grauwe susteren

""""""

erfgenamen Joanna van Beaumont => Govert van Beamont RAD 9, 1547, f128

Adriaen Dircxsz de Coninck uit de oudraad

                                 

Severijn de coolmeter

zekerheid Jan Crabber van Santen huis tHouffijser RAD 9, 1568, f143

Jan Aertsz poertier

     

1577

                                                                                                           

Cornelis de bocchmaecker

Neeltgen Govertsdr wed Roelof Henriccxz slenaer en kinderen=> Jacob Pietersz coolmeter RAD 9, 1569, f135 beide zijde vrije muren

Pieter Jacobsz metselaer

                     

1577

           

Janneke de zeemtoutster

zekerheid Neeltgen Govertsdr wed Roelof Henricxsz slenaer RAD 9, 1569, f135

Lijs de Bruijn

               

huis tuin erfg Henrick vande Graeff

Willem Joesten => Hileken Jansdr huis en tuin RAD 9, 1548, a467; betaling door Ghijsbert Jansz RAD 9, 1548, a468 en 469

   

bleckvelt grauwe susteren

                         

Henrijck Aertsz

Pieter Jansz linnewever => Jan Henricxsz coremeter RAD 9, 1569, f62v

Willem Ariensz draeger

                                           

1577

                                                                                                                               

Jan Aerts poertier

Henrick Cornelisz schoenmaecker en Sijmon Maertensz schoenmaker => Willem Arienssoen muntenaer RAD 9, 1548, a676 en 677

Cornelis Joosten

 

1578

                     

Jan Corn  St##

Pieter Cornz houthaecker=> Pieter Michielsz van Bemmel metselaer RAD 9, 1570, f30v

'''''''''''''''''''''''

stede gracht

                                                   

Adriaen Dircxsz Coeninck en Govert van Beaumont Jansz twee huizen naast elkaar => Pieter Jansz linnenwever RAD 9, 1548, a67

wed Thoenis Willemsz

                                               

1578

                     

Lenert Dircxsz

Pieter Michielsz Bemmel => Lenert Dircxsz coolweger RAD 9, 1570, f30

'''''''''''''''''''''''''

stede gracht

                                                                                                         

1578

                 

Jan den borstelmaecker

Pieter Jacobsz metselaer=> Lenert Dircxsz coolweger RAD 9, 1570, f81v

Lenert Dircxsz

Lenert Dircxsz coolweger=> Heijltgen Geeritsdr wed Pieter Thonisz wagemaecker RAD 9, 1570, f49

'''''''''''''''''''''''''''''''

stede gracht

                                                         

Jan Henricxz coremeter

Claes Embrechtsz kuiper=> Willem Adriaensz drager RAD 9, 1578, f67

wed Jan Henricxsz timmerman

                         

Jan de borstelmaecker

zekerheid Jan Ghijsbrecht van Santen huijs het houffijser RAD 9, 1570, f48v

Jan Aertsz

     

1579

                                   

{Cornelis en Rochus van Steenhuijsen Wouricksz erven van hun overleden zuster Marijke RAD 9, 1549, f164v]

                                                                                                 

1579

                                                                                           

Matthijs Roeloffsz santman

erfg Anna Bornwater oa Mathijs Fransz vischcoper twee huizen naast elkaar=> Pieter Michielsz Bemmel en Michiel Pietersz metselaers RAD 9, 1571, f291v

Lijsgen Jansdr

                                 

1579

                   

Lenaert Drcxsz

Lenaert Dircxsz koolweger=> Zeger Jansz korenmeter RAD 9, 1571, f56v [draagt schepenschuldbrief over aan Dirck jacobsz goudtsmith, RADS 9, 1571, f83]

Heijltgen Geerits wed;  

Dirck Mathijsz schoenmaker behoudt vrije doorganck in de poort van t vethuijs

                                                                     

Lijsgen Jansdr

Pieter Michielsz Bemmel metselaer=> Geerit Cornz drager RAD 9, 1571, f62; zekerheid Geerit Corn drager RAD 9, 1571, f72

Michiel Pietersz metselaer

       

wed Pouwels brouwersknecht

Jan Roeloffs van Wesel machtigt tot verkoop aan Pieter Michielsz Bemmel metselaer RAD 9, 1549, f133v

schipper Gert van Wesel

               

1579

     

Marijcke Spellen

Ghijsbrecht Tulden wonend in 's Hertogenbosch=> Jan Jansz laeckenstopper RAD 9, 1571, f28v

 

wed Roeloff de slenaer

   

Jan [Ariensz] den borstelmaker

zekerheid Lenaert Dircxsz coolweger RAD 9, 1571, f121v en f146

Zeger Jansz coremeter

                                           

Aeltgen Joppendr wed Pieter de schoemaker

 

Cornelis Cornz en anderen=> Niclaes Pietersz molenaer RAD 9, 1572, s11 een rosmolen Nieuwstraat hoek Augustijnenkamp

                       

Geerit Cornz drager

Pieter Michielsz Bemmel metselaer => Michiel Pietersz metselaer zijn zoon RAD 9, 1571, f65v

stede gracht

     

wed Pouwels Dircxz arbeijder

Jan Roelofsz van Wessel=> Pieter Michielsz Bemmel metselaer RAD 9, 1571, f90

erfg Geerit Dircxsz

               

1580

             

Neel Roelen [Neeltgen Govertsdr wed Roelof de slenaer, zie ook RAD 9, 1551, f47]

Elisabeth Jansdr wed Jan Jansz de Bruijn=> Dirck Jansz de Haen RAD 9, 1550, f83v

Jan Ariensz borstelmaker

           

Adriaen de schiptimmerman

boedel Henrick Willemsz en zijn weduwe Haesgen van de Graeff half huis metten thuijn => Quirijn van de Graeff RAD 9, 1571, f226v

Gijsbert Jansz tresorier

                                                 

Willem Adriaensz sackdraeger

div Adriaensz/dr=> Thijs Roeloffs Santman RAD 9, 1571, f231v

dochter van Anna Bornwater

     

Gerit  Cornelisz draeger

Michiel Pietersz metselaer => Balten van Dongen  RAD 9, 1550, f59

stede gracht

                           

50e penning 1580

 

Jan Carreman 3-16-12

             

Jan Ariaensz borstelmaker 3-0-12

Lenert Dircxsz [koolweger] 3-16-12

Seger Jansz korenmeter 3-12

         

thuijs ende thuijn van Crijn van de Graeff 3-12

wed Andries Joosten huurt van Ghijsbert Jansz 6-8

   

Lijn de bleekster huurt bleekveld van erfg Adriana Sijmons 3-6-12

Engbert Geeritsz 3-16-12

                   

 [wederom kerende[Pieter Jansz wever 3-4

Dirck Craech huurt van Pieter Jansz wever 3-6-12

       

huurt van Bemel de metselaar 3-16-12

Frans Stoffelsz huurt van erfgenamen Anna Bornwater 3-6-12

   

Geerit Cornelisz draager

Balten Willemsz van Dongen orologijmaker 4

 

huurt van Cornelis Jacobsz 8-6-6

                 

wed Jan Aertszn poortijer (en Pieter de schipper later Jacob Ringeback) 6

Willem Arienszn muntenaer h Aeltgen Dierts 8

Cornelis Joosten Doot h Jop Cornelisz 3-16-12

 

1580

       

Jan de stopper

 

zekerheid Rochus Aertsz molenaer RAD 9, 1572, f62v

Thonis de kuijper

                                                                                                                       

1580

           

Neeltgen Goverstdr is 56 jaar RAD 9, 1572, s85

                                                               

stad (thes. Reparaties) => Cornelis Jansz glaesmaecker RAD 3, 2954, s15 thuijn tussen rectoer Schoele en thuijsken daer grauwe susters inwonen

                                                       

1581

                   

Lenard Dircxsz coolweger eertijds Fop de karreman

zekerheid Zeger Jansz coremeter RAD 9, 1550, f201v

Heijtgen de Coopte# eertijds Hugo Anthonis coremeter

                                                   

Cornelis Jansz glaesmaecker koopt thuijn tottte graue susteren, betaalt eerste termijn RAD 3, 2604, s14

       

Jan Paepgen

zekerheid Willem Ariensz draeger RAD 9, 1572, f129v

Thijs het santmanneken

             

Cornelis de boochmaker

Jacob Pieterz coolmeter => Oth Geritsz van Couwenhoven RAD 9, 1550, f179v

Pieter Jacobsz metselaer

                     

1581

             

Thonis Jansz kuijper

Lijsken Jansdr wed Jan de Bruijn=> Barent Pietersz Cool RAD 9, 1572, f254v

[bij links Jan Ariensz borstel] Jan de borstelmaecker

Lenaert Dircxz coelweger=> Jacob Corn Back RAD 9, 1572, f233 [doorgehaald] en RAD 9, 1572, f240

Seger Jansz coremeter

                                     

thuijn Adam inden Arent

Aeltgen Joppendr en Dirick Pietersz laeckencoper => Adriaen Adriaensz Wolffert schoemaker RAD 9, 1572, f141 vethuijs met thuin en erf

 

rosmolen van Claes Pietersz molenaar

                                                         

1581

                                                                           

Claes Pietersz molenaer=> Rochus Aertsz molenaar RAD 9, 1572, s259 rosmolen zoals gekocht van Joost jansz (straat niet genoemd)

                                       

 

 

 

           

1582

             

Neetgen Govertsdr alias de Clomp

zekerheid Barent Pietersz RAD 9, 1551, f14

Jan Ariensz borstelmaicker

                                                         

Cornelis Jansz glaesmaecker koopt thuijn tottte graue susteren, betaalt tweede termijn RAD 3, 2605, s14

               

Michiel Pijetersz

Lijsken Jansdr=> Neetgen Willemsdr wed Cornelis Engelen RAD 9, 1572, f393v

Geerit Cornelisz

     

Pieter Jacobsz metselaer verkoopt halve sijjdelmuer aan Ottho geritsz zoutmeter tussen hun huizen RAD 9, 1572, f370

 

Pieter Michielsz Bemmel metselaer

Gijsbert Jordens metselaer=> Maerten Aertsz linnewever RAD 9, 1550, f337v

Severijn de coolweger

       

Willem Ariensnz muntenaer

Cornelis Joosten Doot schipstimmerman => Adriaen Jacobszn schipper RAD 9, 1572, scan 204

 

1582

       

Jan Jansz laeckenstopper

zekerheid Neeltgen Govertsdr wed Roeloff Henricxsz slenaer XX op drie huizen naast elkaar RAD 9, 1572, f414v

   

Barent de blinde

                                                                                                 

Bemmel de metselaer

zekerheid Maerten Aertsz linnewever RAD 9, 1572, f355v

Severijn de coolmeter

             

1583

           

[Neel de Ruicht is vrouw van Lenert Dircxsz zie RAD 9, 1551, s51; Neeltgen Govertsd wed Roel de slenaer is haar borg]

Neel de Clomp [ zie over erfenis Roeloff Henricxs slenaer en zijn weduwe Neeltgen Govertsdr RAD 9, 1573, f82-f84]

Barent Pietersz Cool=> Lijsken Jansdr wed Jan de Bruijn RAD 9, 1573, f55; zekerheid Lijsken Jansdr wed Jan de Bruijn RAD 9, 1573, f54

Jan de borstelmaecker

Jacob Corn Bacx

zekerheid Marijcke Reijniersdr wed Seger Jansz coremeter RAD 9, 1572, f452

Heijltgen wed Pieter van de Maes

                                                   

Cornelis Jansz glaesmaecker koopt thuijn tottte graue susteren, betaalt derde en laatste termijn RAD 3, 2606, s19

     

Lijntgen de bleickster

Jan Henricxz coremeter => Henrick Aertsz brouwerskecht RAD 9, 1573, f109

[bij links Willem Aertsz draeger] Willem Adriaensz drager

Thijs Roeloffsz santhaelder => Jan Lenertsz kuijper RAD 9, 1573, f19

wed Pijeter Michielsz Bemmel metzelaer

       

[Batthasar van Dongen, wednr, trouwt 26 april 1583 met Emmeke Dijrck Jansz op RAD 11, 16, s45]

gracht

Cornelis Jacobsz boochmaker => Balten Lambrechtsz linnewever RAD 9, 1572, f442

Oth van Couwenhoven

                       

1583

           

zekerheid Neeltgen Govertsdr wed Roeloff Heijndricxsz slenaer RAD 9, 1573, f165 huijre van haar huijsen

                                                                                                                         

1584

                 

Jan de borstelmaecker

Jacob Corn Back=> Ocker Adriaensz metselaer RAD 9, 1551, f213

wed van Seger Jansz coremeter

                                                                         

Lijskens Jansdr

erfg Geerit Cornz en Marijcke Jansdr => Wouter Corstiaensz arbeijder bij der strate RAD 9, 1551, f201

Balthen de oorlogemaecker

           

Maerten de wever

erfg Anthonis Adriaensz => Severijn Jansz RAD 9, 1551, f165

wed Jan Crap

       

1584

                                                                                                 

Lijsken Jansdr

zekerheid Geerit Cornelisz draeger wednr Marijcken Jansdr RAD 9, 1573, f325

Balten Willemsz orlogemaecker

sheren gracht

zekerheid Balten Lambrechtsz linnewever RAD 9, 1574, f9 huis bij houten brug

Oth van Couwenhoven

     

Maerten de linnewever

Severijn Jansz koolmeter=> Jacob Pietersz coolmeter RAD 9, 1551, f246

wed Jan Crabbe

       

1585

     

Marijcken Spellen

Jan Jansz laeckenstopper => Corn Arien Rombouts later => Jan Adriaensz zeemtouwer RAD 9, 1574, f210v en RAD 9, 1574, f237v

 

wed Roeloff de slenaer

                                                                                                       

Maerten de wever

zekerheid Jacob Pietersz coilmeter wednr Lijsgen Thonisdr RAD 9, 1552, a18

wed Crabbe

       

1585

         

overdracht schuldbrieven op 4 huisjes van Neeltgen Goverstdr wed Roelant Henricksz slenaer en haar zoon Henrick Roeloffsz RAD 9, 1574, f200v

                                                                                                                           

1586

                                                                   

testament Claes Jansz van Nes schoemaker met zijn vrouw Aertken Ariensdr, met verwijzing naar testament Adriaen Adriaensz Wolffaert schoemaker RAD 9, 1575, f34 NOG BESTUDEREN

                                                             

1586

Jacob Adriaensz => Dirck Huijgens huijstimmerman RAD 9, 1553, scan 30

Jan Bastiaensz

                             

Lijsbet Jansdr

erfg Ghijsbrecht Jansz tresorier en Hillegen Jansdr => Sijmon Willemsz RAD 9, 1575, f70

Heijligen Geest

               

Embrecht de brander

kinderen Adam Schepper => Maerten Jansz schoemaecker tuin en erf tegenover Groote School RAD 9, 1553, f35

Claes Jansz van Nes schoemaker

                                       

Elsken het scherbijerwijff

erfg Pieter Michielsz Bemmel => Cornelis Geeritsz schipper RAD 9, 1553, f78v

Maerten Aertsz linnenwever

               

1587

                                                           

Egbert de brander kuijper

zekerheid Maerten Jansz schoemaecker op huijs en vetterie RAD 9, 1575, f95v

vethuijs Claes van Nes

                                                             

1587

                                                             

vethuijs van Maerten Jansz

zekerheid Claes van Nes Jansz schoemaker op twee huizen naast elkaar en nog als onderpand zijn vethuijs achter vethuis van Maerten Jansz RAD 9, 1575, f211v

 

rosmolen van Claes Mantel

                                                 

wed Jan Aertszn hellebaerdier

Willem Adriaenszn muntenaer=> Willem Cornzn de oude droogscheerder RAD 9, 1553, folio 249v

wed Adriaen de Vaer

 

1587

                                                                                         

Willem Adriaensz drager

Jan Leenders cuijper=> Adrientgen Jansdr zijn moeder RAD 9, 1553, f137v

Claes de platijnmaker

                             

s heeren straet of dwarsgang naar Augustijnencamp

zekerheid Lijcken Willemsdr wed Jan Aertszn hellebardier

Willem Cornzn

   

1588

zekerheid Dirck Huijgen huistimmerman RAD 9, 1576, scan 40

Jan Bastiaensz

         

Neeltgen Govertsdr

Lijsken Jansdr wed Jan de Bruijn=> Joris Jansz spelmaker RAD 9, 1554, a730

Jan Adriaensz borstelmaker

 

Marijke Reijnen

Heijltgen Geeritsdr wed Pieter Thonisz wagemaecker=> Arent Cornz seemtouwer RAD 9, 1554, a129

""""""""""""

stede gracht

                                                         

Henrick Adriaensz inslager

zekerheid Willem Adriaensz drager RAD 9, 1554, a275

Jan Lenerts cuijper

         

Balthen van Dongen

""""""""

zekerheid Balthasar Lambertsz in kader boedelverdeling RAD 9, 1576, f251v

Oth Geeritsz

     

Maerten Aertsz

Jacob Pietersz coolmeter => Andries Hubertsz glaesmaecker RAD 9, 1554, a117 huis met gang [straat in akte niet vermeld]

Dirck Jansz Visspont#

Agniesse wed Jan Aerts

zekerheid Willem Cornzn de oude droogscheerder RAD 9, 1554, 298 (scan 124)

Neeltgen

 

1589

Dirck Huijgen

toedeling aan Jan Bastiaensz erfenis van zijn moeder Marijken Jansdr rAD 9, 1555, a133, s46 hoek Augustijnekamp (zie ook huis gelijktijdig toebedeeld aan Egbert Geritsz cuijper in Augustijnenkamp)

Augustijnenkamp

                           

Lijsbeth jansdr

Jan Ariensz seemtouwer=> Baltahsar Salibosch Antwerpen goudtsmith RAD 9, 1554, a739, s282

HeijlichGeesthuijs daer den vergulde handt vvthangt

bleijckvelt grauwe susters

toedeling huis aan Egbert Geritsz cuijper man van Marijke Jansdr uit haar erfenis RAD 9, 1555, a133, s46

Maerten de schoenmaecker

                                                                   

1590

 

Jan Bastiaensz draagt rentebrief geerfd van zijn moeder over aan Engbert Geritsz cuijper RAD 9, 1566, a642

                 

Mariken Reijnen

Pieter Ariensz lindraijer => Wouter Hubertsz schoelapper RAD 9, 1577, f44v

""""""""""

stede gracht

 

Adriaentgen Cuijp

Quirijn van de Graeff coopman van wijnen=> Claes van Beaumont Fransz RAD 9, 1577, f148v huis met thuijn

Balthasar Salibosch cedeert huur te ontvangen van Nicolaes van de Corput voor zijn huis in Augustijnenkamp, RAD 9, 1555, a927, s265

   

verklaring over huis Pieter Jacobsz Pimpel bewoond door Lowijs de lintwercker RAD 9, 1577, f107

                                             

Claes de platijnmaker

Michiel Pietersz Bemmel metselaer van Vlissingen => Adriaen Goossensz kuijper RAD 9, 1555, a829, s237

Lijsken Jansdr

                 

Andries de glaesmaker

toedeling huijs genaamd thouffijser aan Aeltgen Willemsdr uit boedel Dirck Jansz arbeijder bijder strate haar overleden man (tzt voor Janneken Dircksdr weeskint nu 3 jaar oud) RAD 9, 1577, f173

[bij links: Lijschen Jan Aerts dr] wed Jan Aerts

Willem Corn de oude=> Claes van Beaumont Fransz RAD 9, 1555, a248

Steven de timmerman

 

1591

                                                                                                               

Gerit Mathijsz brilmaker

Elsken Jansdr wed Pouwels Drcxsz brouwer=> Pieter Jacobsz metselaer RADS 9, 1555, a205, s67

wijlen Bemmel de metselaer

                 

1591

                                                   

Joost van Thienen tinnegieter verkoopt Pieter Jansz van Turnout linnewever helft muur tussen hun huizen RAD 9, 1578, f61

                                         

wed Crijn van Berchaen

Wouter Corstiaens arbeijer bijder strate => Adriaen Thonisz schiptimmerman RAD 9, 1577, f240

Batlhen Willemsz horologemaecker

     

Gerit Mathijsz brilmaker

Pieter Jacobsz metselaer => Laurens Aertsz passementwercker RAD 9, 1555, a1171, s329

Cornelis Geritsz schipper

                 

1591

                           

stede gracht

 

Adriaen Thoenisz schiptimmerman=> Ocker Ariensz bierdrager RAD 9, 1577, f273

Claes Fransz van Beaumont

       

HeijlichGeest mrs => Pieter Jacobs metselaer zevende en laatste erf RAD 9, 1556, a147

Heijlich Geest mrs=> Frans Lambrechtsz timmerman RAD 9, 1556, a146 zesde erf

HeilichGeest mrs => Joost van Thienen vierde en vijfde erf RAD 9, 1556, a145

HeijlichGeest mrs=> Pieter Jansz linnewever derde erf RAD 9, 1556, a148

HeijlichGeest mrs=> Cornelis Jacobsz boochmaker en Wllem Henricksz appelcooper RAD 9, 1556, a142 twee erven;

Engbrecht Claesse brander

                                                                         

1591

                 

Jan den borstelmaecker

zekerheid Ocker Adriaensz bierdrager (ook op ander huis in straat) RAD 9, 1555, a1274, f349v

Maritgen Reijersdr

   

stede gracht

""""""

zekerheid Ocker Adriaensz bierdrager (ook op ander huis in straat) RAD 9, 1555, a1274, f349v

huis van Jan van Slingelant en Claes van Beaumont

                                                                                                   

1592

     

Augustijnen camp

       

Joris Jansz spelmaker

booedel Jan Ariensz borstelmaker [executeur Gerit Matheusz brilmaker] => Willem Willemsz spelmaker RAD 9, 1556, a80, s36

Ocker Adriaensz bijerdrager

           

Nicolaes van Beaumont

zekerheid Balthen Salibos goudtsmit RAD 9, 1556, a215

 daer de vergulde hand vuijthangt

   

 

 

Joost van Thienen tinnegieter verkoopt halve muur aan Pieter Jansz RAD 9, 1578, f61

Pieter Jansz wever [derde erf, van zeven, noord van Engbrecht Claesse]

Cornelis Jacobsz boochmaker en Wllem Henricksz appelcooper  => Jan Jansz Cock RAD 9, 1578,, f115,  s118 eerste en tweede van zeven erven ten zuiden van Engbrecht Claesz brander derde Pieter Jansz lindewever

Engbrecht Claesse brander

                   

Pieter Jansz

Pieter Jansz linnewever => Cornelis Segers oude schoenmaker RAD 9, 1578, f41

Hessel Aertsz

             

Jan de schiptimmerman

zekerheid Balthen van Donghen Willemsz horologemaker als borg RAD 9, 1578, f52v

stedegracht

akte waaruit blijkt dat Balthen Lambrechtsz linnewever huis dat rol speelt in erfenis heeft verkocht aan Claes Jansz linnenwever RAD 9, 1578, f1

       

Maerten Aertsz tijckwever

Andries Hugen glaesmaker => Pieter Struijs cannecooper RAD 9, 1578, f19v

ledich erf wed Dirck Jansz

Lijsbeth Willemsdr wed Jan Aerts hellebaardier => Jan Jansz lademaker RAD 9, 1556, a192; Lijsbeth zal haar leven lang behouden het achterhuisje met kamertje boven

Nicolaes van Beaumont XX

   

1592

                   

Claes jansz Borstel slaat gat in hoofd Jan Pietersz in dit huis den Swarte Ruijter RAD 9, 1556, a321

     

stede gracht

 

Mathijs Adriaensz => Henrick Barentsz schoemaker RAD 9, 1577, f312 tussen [achter?] Ocker de bierdrager, stedegracht, thuijn Quirijn vd Graeff

thuijn toebhoort hebbend Quirijn vande Graeff

               

Joost van Thien

Pieter Jansz lindewever => Jan Jansz Cock huis gekocht van Heijlich Geest RAD 9, 1578, f143, s146; zekerheid Jan Jansz Cock RAD 9, 1556, a601

Jan jansz Cock

                                                       

Laurens de passementswetcker

Cornelis Geeritsz Loijkens schipper=> Claes Boncke hoedemaecker RASD 9, 1577, f319v

Maerten de wever

               

1593

     

sheeren straet

                       

Ocker Ariensz bierdrager

Claes Jansz van Beaumont=> mr Maximiliaen Bauman chrirurgijn RAD 9, 1579, f49

Balthen Salibosch goudtsmidt

             

Jan Jansz Cock

Jan Jansz Cock=> Pieter Jansz linnewever RAD 9, 1579, f100v

Jan Jansz Cock

                       

Cornelis Segers oudeschoenmaker

Lijsken Pietersdr wed Wessel Aertsz sackedrager=> Wouter Cors arbeijder RAD 9, 1579, f110

Henrick de inslager

                                     

zekerheid 1593 Hans Janszn lademaker RAD 9, 1579, folio 105v

Niclaes van Beaumont

   

1594

                                                 

Joost van Thienen

Joost van Thienen tinnegieter => Geerit Adriaansz steenhouwer RAD 9, 1579, f172

Jan Jansz Cock

                                                                               

1594

                                                   

Joost van Thienen

Jan Jansz Cock metselaer => Maerten Henricxsz speldemaker RAD 9, 1579, f159

Jan Jansz Cock

Jan Jansz Cock=> Balthen Willemsz horologemaker RAD 9, 1579, f158v

Engbrecht de cuijper

                                                                         

verponding 1594

Dirck Huijgen timmerman 3

Jan Bastiaensz slenaer 2-12-6

 

Jan Joesten 2-12-6

Jan Adriaensz vuijtdraeger 4-13-9

Hans van de Veken huurt van Neel de Clomp 2-10

 

Neel de Clomp 2-10

Joris jansz huurt van Neel de Clomp 2

Goessen Mateusz wever 3-5

Ocker den bierdrager 4

Claes Adriaensz huijert van Jan indenKelck [vermoedelijk beter Barbara Dionijsdr wed Jan Adriaensz indeKelck, overleden 1579, zie RAD 9,1581, f97v]   3-15

Wouter Huijbertsz schoenlapper 2-12-6

Balten Claesz vvoor zijn vethuijs 2-12-6

over de brugge

 

Jan Jansz slickwercker huurt van Ocker de bierdrager 2-12-6

Govert de predicant van Sliedrecht huurt van mr Maximiliaen Bouman 3-18

Balthen Salibos goutsmit 9

   

nieuw huijs van Pimpel van Pijll h Louwijs Danielsz 0-25 (eerste jaar betimmering)

Frans Lambertsz timmerman heeft erf met houten loots waar hij in werkt 0-25

Joest van Tijenen h Pieter Joesten 6

Geerit Adriaensz steenhouder 6

Maerten Henricxsz spelmaker 4

Pieter Jansz wever h Hans Huijbertsz 6

Balten Willemsz orlogemaker 6

Embrecht Geritsz 2-12-6

Maerten Jansz schoenmaker h Pieter Melisz 2-12-6; vethuijs 0-37;h Marijcke Damis 0-37

Claes van Nes hWijelant wollespinder; vethuijs 2-12-6; h Pierijn Pietersz 0-37

 

Nieuwstraat Claes Pietersz molenaar 5 [met rechts huisjes Greetchen Bachrach]

   

[Aen de anderzijde] Pieter Jansz wever 2-12-6

Cornelis Segersz huurt van Pieter Jansz 2-12-6

Wouter Corssen h  Jacques Elias 2-12-6

Henrick Aertsz inslager 25

Willem Ariaensz draeger 37

Arieantgen Jansdr 2-12-6

Claes Wilemsz slaeger 2-12-6

Adriaen Goessensz tambourijn 2-12-6

wed Crijn Huijbertsz 2-12

Adriaen Thonisz schiptimmerman 2-12

Jan Claesz hellebaerdier huurt van Balten Willemsz 2-12-6

 

Claes Jansz wever 3-15

Oth Geritsz 2-12-6

Geerit Mateusz brilmaecker 3-15

Laurens Aertsz pasementwercker 4

Claes Boncken hoedemaker 4

Maerten Aertsz wed 2-12-16

Damis Jansz huurt van Pieter Struijs 4-10

Jasper Henricxsz haeckmaecker 2-12-6

Hans Jansz. laemaecker    5

Claes van Beaumont     7-10

Henrick Stevensz. timmerman    2-12-6

 

1594

               

Jorden jansz speldemaker

Willem Willem Wittens speldemaker => Goossen Matheusz lindewever RAD 9, 1579, f155v

Ocker Ariensz bierdrager

           

mr Maximiliaen Bouman

zekerheid Balthen Salibosch goudtsmidt RAD 9, 1579, f230

Heijligeesthuijs

                                                         

Adriaen Willems (sic!) schiptimmerman

Balthen Willems van Dongen horologemaker => Jan Jansz Cock metselaer => Dircken Jacobsdr wed Aert Pouwelsz slootmaker RAD 9, 1579, f158v

stede gracht

     

Laeurens Aertsz

Jan Jans Cock => Claes Bonck hoedemaecker RAD 9, 1579. f258 huis en erf achter huis koper

Maerten Aertsz wever

Pieter Struijs

weeskind Dirck Jansz en Aeltgen Willemsdr => Willem Jansz brouwersknecht RAD 9, 1579, f228v huis met ledich erf ernaast

[niet genoemd]

     

1594

         

Neelken Govertsdr

 

zekerheid Neelken Govertsdr wed Roeloff Henricxsz slenaer RAD 9, 1579, f103 aan gasthuijsmrs

Joris de spelmaker

                                                                                                 

Nicolaes Bonck hodemaker

Jan Jansz Cock => Maerten Aertsz tijckwever erf echter zijn huis RAD 9, 1579, f258v

Pieter Struijs

             

1595

     

Jan Joosten molenaer

Jan Ariensz zeemtouwer? => Dirck Bastiaensz coorencooper RAD 9, 1579, f303v (vrije muren en osendrop beide kanten)

Neel de Clomp

       

Ocker Adriensz bierdrager

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Batlthen Claesz schoemaker vethuijs => Ocker Ariensz bierdrager

stede gracht

                                                                                                         

1595

         

Neelken Goverstdr

 

zekerheid Neelken Govertsdr de Clomp wed Roeloff Henricxsz RAD 9, 1579, f140

Joris de speldemaker

               

Maximiliaen Bouman chrirurgijn

openbare verkoop Balthasar Salibosch goudtsmidt => Jan van Slingelant RAD 9, 1788, 1 mei 1595

huijs toebehorend Heijligen Geesthuijs ter Groote kerck

                                                                           

Pieter Struijs

Willem Jansz brouwersknecht ledich erf strekkend tot erf Nicolaes van Beaumont=> Hans Jansz laedemaecker RAD 9, 1579, f326v

Willem Jansz brouwersknecht

       

1595

       

Dirck Bastiaensz olislager

zekerheid Neel de Clomp twee gehele huijsen RAD 9, 1580, f22

   

Joris de speldemaker

                                                                                                     

Pieter Struijs cannecooper

Hans Jansz lademaker ledich erf strekkend tot erf Nicolaes van Beaumont=> Pieter Struijs RAD 9, 1579, f364v

bij links Willem Jansz brouwersknrecht/bij rechts 'sheeren straet

Hans Janszn => Barent Gerritszn RAD 9, 1579, folio 316

Claes van beaumont

   
           

Neeltgen Govertsdr [geeft zekerheid op dit huis bij verkoop huis rechts]

 

Neeltgen Govertsdr wed Roeloff Henricxsz => Maerten Danielsz RAD 9, 1580, f55; zekerheid Maerten Danielsz RAD 9, 1580, f103

Trijntgen wed Joris de spelmaecker (Trintgen Jorisdr bij zekerheid]

                                                                                                                     

1595

         

Neeltken Govertsdr wed Roeloff Henricxz

 

verkoop willich decreet Neeltken Govertsdr wed Roeloff Henricxz aan Herman Genefaesz RAD 9, 1788, juni 1596

Jan Meusz speldemaecker

                                                                                                             

Hans Janszn laedemaecker

Claes van Beaumont => Marijcken Jansdr wed Pieter Aerts RAD 9, 1579, folio 318

Henrick de Zeeu timmerman

 

1596

                                                                                           

wed Leendert jansz kuiper

Jopken Lenertsdr wed Claes Willemsz houtsaeger=> Willem Jacobsz metselaer haar swager RAD 9, 1580, f57; zekerheid Willem Jacobsz RAD 9, 1580, f155v

Arien Goossens

                     

Pieter Struijs

Willem Jansz brouwersknecht alle recht hem toekomend op huis en erf en erf daarnaast=> [ Ruth Jansz slenaer als oom en voogd van ]weeskind Dirck Jansz RAD 9, 1580. f198

Barend de comen

     

1596

                 

Goossen Matheusz linnewever koopt helft muur tussen hem en Ocker Ariensz bierdrager RAD 9, 1580, f26v

                                                                                                             

Hendrick Stevens huijstimmerman

 

1596

                                                                                                                                   

Hendrick Stevens huijstimmerman

 

1597

       

Neel de Clomp

zekerheid Maerten Danielsz schiptimmerman RAD 9, 1580, f157

Trijntgen de spelmaeckster

         

gracht

 

Ocker Ariensz bierdrager => Rochus Claesz cuijper RAD 9, 1580, f157v

Maximiliaen Bouman

                                                                                                   

1597

             

Neel de Clomp

zekerheid Jan Meusz speldemaker RAD 9, 1580, f150

Goossen Hendricxsz slenaer

           

Ocker Ariensz bierdrager

Maximiliaen Bouman => Pieter Jacobsz schipper RAD 9, 1580, f191v

Claes van Beaumont

                                                                             

Maerten Aertsz tijckwercker verkoopt 3 houtvaeten erve aan Pieter Struijs cannecooper van achter zijn rookhuis tot stede gracht RAD 9, 1580, f139

               

1597

             

Neeltgen Govertsdr

zekerheid Jan Meeus speldemaecker RAD 9, 1580, f189v

Goossen de wever

                                                                                                                   

1598

                       

Ocker Ariensz slenaer

Ocker Ariensz bierdager huis, tuin en erf  => Franchois Schouteken brouwer RAD 9, 1788, 13 okt 1598

sheeren gracht

             

Pieter Jacobsz Pimpel

zekerheid Frans Lambertsz huijstimmerman RAD 9, 1580, f247v

Pieter Caelis

                   

{Augustijnenkamp]

""""

zekerheid Claes Pietersz molenaar rosmolen en twee husjes daaraan RAD 9, 1580, f274v hoek Augustijnen Camp

                                                         

1599

       

Dirck Bastiaensz

verkoop willich decreet Neeltken Govertsdr wed Roeloff Henricxz aan Henrick Roelofsz RAD 9, 1788, 7 mei 1599

 

Herman Genefaesz

                                                                                                                       

1600

                 

Goosen Matheusz

Ocker Ariensz bierdrager => Goosen Matheusz lindewever RAD 9, 1581, f180v

Jan Jansz indenKekck

                                                                                                               

1600

               

Jan Meusz speldemaker

Goosen Matheusz => Reijnier Matheusz linnewever zijn broer RAD 9, 1581, f181

Goosen Matheusz

                                                                                             

Claes Bonck hoedemaecker

zekerheid Maerten Aertsz tijckwercker RAD 9, 1581, f173

Pijeter Struijs

           

1601

                                                                                                               

Gherit Matijsz brilmaecker

Laurens Aertsz passementswercker=> Johan Govaertsz spelmaecker RAD 9, 1582, f49v

Claes Bonck hoedemaecker

                 

1602

                                                                                                     

Arien Thonisz schiptimmerman

zekerheid Govert Maertensz metselaer houck brug bij gracht RAD 9, 1582, f99v

gracht

                           

1603

       

Herman Roeloffsz slenaer

Herman Genefaes => Gillis van de Lande twijnder RAD 9, 1583, f51

Jan Meusz speldemaker

                                         

erfg Embrecht Gerritsz brander

Maerten Jansz schoenmaker => Franchois Beens loijerij of vethuis met ganck, en twee woningen vooraan straat RAD 9, 1583, f23

loijerij van Nicolaes Jansz van Nes

                 

Jorden Jansz

Willem Jacobsz=> Neeltje Jansdr vrouw van Pieter van Lenen# RAD 9, 1583, f10

Arien Goossens

   

Arien Willemsz schiptimmerman

Govaert Maertensz metselaer => Gerrit Quirijnsz straetmaecker RAD 9, 1583, f2

s heren gracht

   

Gerrit Mathijsz

Joke Geeritsdr wed Jan Govaertsz Heijmans=> Hubrecht Pijeterse backer RAD 9, 1583, f54

Claes Bunckels hoedemaker

 

Pijeter Struijs

Ruth Jansz slenaer en Willem Jansz brandewijnmaecker voogden Janneken Dircksdr weeskind Dirck Jansz huis met erf beneffens=> Arien Maertensz slenaer RAD 9, 1583, f21v

Barent Geeritsz cramer

     

1603

                                                                                                 

wed Crijn Hubertsz ter Geetruidenberg

zekerheid Maerten Cornelisz en Willem Adriaensz RAD 9, 1583, f18v

Gerit Crijnen straetmaecker

                             

haardstedegeld 1604

Dirck Huijgen timmerman 3

Jan Bastiaensz slenaer 2

 

Jan Joesten moelenaer huurt 1

Adriaen Cornelisz huurt van Dirck Bastiaensz 4

Henrick Roelen bijerdraeger vijer woenincxkens 5

 

Dirck Dircxsz twijnder huurt van Oth Tacx 1

Jan Meusz spelmaker 2

Reijnier Matijsz wever huurt van Jan Matheusz 2

Goessen Matheusz wever 2

Trijntgen Stevensdr huurt van Berbel Nijssen 2

Wouter Huijbertsz 2

     

[over de brugge] Ocker Ariaensz bijerdrager 1

wed Pieter Jacobsz 3

Claes van Beaumont 4

   

Robbert Colleth huurt van Pimpel 4

Jasper jansz huurt van Pimpel 4

Frans Lammertsz 2

Floris Matheusz mesmaecker huurt van Pieter Mertensz 2 en 1 smisse

Janneke Henricxsdr eijg Gerit Jansz 2

Marten Henricxsz spelmaker 2

Pieter Jansz wever 3

wed Balthen den orlogemaker 2

out vervallen huijsken van de kinderen van Claes Embrechtsz 5 (niet belast)

Huijch Jacobsz huurt van Cornelis Beens 2

Gillis du Pree huurt van Claes van Nes 7

   

het Groote Schoel nihil

 

Jacques de knoepmaker huurt van Pieter Jansz wever 2

Cornelis Segersz schoenlapper 3

Jan Tijsz huurt van Wouter Corssen 2

Lijemijntgen Jansdr huurt van wed henrick Aertsz 1

Willem Adriaensz calckdrager 1

Jorden Jansz huurt van Gerbrant Jansz 1

Adriaen Pietersz Boen 2

Ariaen Goessen tambouriijn 1

wed Crijn Huijbertsz 4

Maerten Jansz schoenmaker 2

Gerit Qurijnen straetmaker 2

 

Claes Jansz wever 2

wed Oth Geritsz 3

Gerit Mateusz brilmaecker 3

Reijer Cornelisz backer 1 + 1 backhoven

Claes Boncken hoemaecker 2 + 1 fornuis

Henrick Geritsz steenhouwer huurt van Maerten Aertsz 2

Lijsbeth wed Hans van Hes huurt van Pieter Struijs 2

Mels Joesten geelgieter huurt van Pieter Struijs 2

Ariaen Mertensz metselaer 2

Barent Geritzn coomer huurder Jan Pancraetszn- 3

(huurder Thomas Henricxzn spelmaecker) - 2

Henrick Stevenszn timmerman - 3

 

1604

 

Jan Bastiaensz slenaer

 

boedel Thonis Bartholomeusz helft huijs waar Jan Joosten molenaer in woont=> Reijnier Matheusz linnewever RAD 9, 1583, f121

Dirck Bastiaensz

                                                                                                                             

1605

                                                                                               

Arien Goessenz

Bartholomeus Bartholomeusz slootmaecker=> Hans Tielen silversmith RAD 9, 1584, f49

Maerten Cornelisz

           

Claes Bonckels hoedemaker

erfg Maerten Aertsz linnewever=> Henrick Gerritsz vetsteenhouder RAD 9, 1584, f37v

Pieter Struijs

   

sheeren straet

Barent Gerritszn => Sijman Geemansse RAD 9, 1584, f42

erfg  Marijke de caascoopster

   

1605

           

Neeltgen Govertsdr

Herman Genefaes=> Dircxken Jacobsdr RAD 9, 1584, f154

Jan Meusz spelmaecker

                                           

huwelijk Franchoijs Beens, van Breda met proclamatie Gouda, met Anna van Lanschot uit Leijden, RAD 11, 17, s43]

                                                           

Sijmon Geemensse soutmeter

erfg Pieterszn,  Kip => Anthonij Adriaenszn Wet steenhouder RAD 9, 1584, f 97v

Hendrick Stevens

 

verponding 1606

Dirck Huijgen timmerman 3

Jan Bastiaensz sledenaer 2-12-6

 

Jan Joesten molenaer 2-12-6

Adriaen Cornelisz 6-5

Henrick Roelen sledenaer voor de twee wooningen 2-10

 

Dircxken Jacobsdr weduwe 2-10

Jan Meusz spelmaecker 2-12

Reijnier Matheusz wever 2

Goessen Mateusz wever 3

Henrick Aertsz huurt van de weduwe indeKelck 3-10

Wouter Huijbertsz schoenlaepper

Franchoijs Scouttet voor de tuin 2-12-6

over de brugge

 

Ocker Adriaensz 2-12-6

Jacob Willemsz scrijnwercker 3-8-6

Claes van Beaumont wed 9

   

Robert Coleth den jongen 4

Pimpel h. Anneken Jansdr 4 [in kohier na Frans Lamertsz]

Frans Lamertsz timmerman 3

Floris Mattheusz mesmaecker 6

Janneken Hendricxsdr 4

Maerten Henricxsz wed 4

Pieter Jansz wever 6

wed Balten orloger 6

huisje Embrecht de clapper waar Andries Pietersz in woont 2

woning en vethuijs Frans Been 7-10

Frans Snouck h Cornelis henricksz 2-12-6 en h. Marijke Jans 0-37

   

Groote Schoel nihil

 

Jan van Drijessen wever 2-12-6

Cornelis Segersz 0-35

erfg Wouter Corssen h Jacques Eliasz 2-12-6

Cornelis Pietersz slenaer 0-25

Willem Ariaensz calckdrager 0-37

Jorden Jansz timmerman 2-12-6

Pieter de cleermaecker 2-12-6

Ariaen Goessen wed 2-12-6

Hans Tambourijn 2-12-6

Maerten Cornelisz schoenmaecker 2-12-6

Lambert Cornelisz metselaar 2-12-6

 

[over de brugge] Claes Jansz wever 3-15

wed Oth Geritsz 2-12-6

Gerit Matijsz brilmaker 3-15

Reijer Cornelisz bakker 4

Anthonij Reijniersz 0-30

Henrick Geritsz steenhouwer 2-12-6

Cornelis Halinck lakenbereider 4-2-6

mr Philips schoolmeester huurt van Struijs 4-10

wed Ariaen Mertensz 2-12-6

[wederom in Steversloot] Sijmon Geemensz. [schoenmaker]     5

Anthonij Ariaensz.      3

Henrick Stevensz. timmerman    2-12-6

 

haardstedegeld 1606

Dirck Huijgen timmerman 3

Jan Bastiaensz slenaer 2

 

Jan Josten moelenaer 1

Dirck Bastiaensz h Adriaen Cornz 4

 

Henrick Roelen bijerdrager 5

Diricxken Jacobsdr 2

Jan Meusz spelmaecker 2-12

Reijnier Mattheusz wever 2

Goossen Mattheusz wever 2

Berber inde Kelck h Henrick Aertsz 2

Wouter Huijbertsz 2

     

[over de brug] Ocker Adriaensz bierdrager 1

Jacob Willemsz scrijnwercker 3

Claes van Beaumont wed 4

   

Robert Colleth de jonge 3

Frans Lambertzz timmerman 2

Pimpel h Annaken Jansdr 4

Pieter Mertensz h Floris Mathijsz mesmaecker 2

Janneken Henricxdr 2

Meerten Henricxz spelmecker 2

Pieter Jansz wever

Balten den orlogemaecker 2

kinderen Claes Embrechtszh Andries Pietersz smith "een out `huijs dat heel vervalt"5

woning en vethuijs Frans Beens 2

Frans Snouck h Cornelis Henricxz 7

   

het Groete Schoel nihil

 

Pieter Jansz wever h Jan vabn de Drijeesen; Jacques de knoepmaecker 2

Cornelis Segersz 3

erfg Wouter Corssen h Jacques Elias 2

Cornelis Pietersz slenaewr 1

Willem Arieansz calckdrager 1

Jorden jansz timmerman 2

Pieter de cleermaecker 2

Ariaen Goessens wed 1

Hans Tambourijn 4

Maerten Jansz schoenmaecker 2

Lamert Cornelisz metselaer 3

 

[over de brugge] Claes Jansz wever 2

Oth Geritsz wed 3

Gerit Matheusz brijlmaecker 3

Reijner Cornz backer 2 en een backhoven

Anthonie Reijersz valckenier 2

Henrick Geritsz steenhouwer 2

Cornelis Halmick laeckenbereijder 2

Pieter Struijs h mr Philipsz Schoel latijnsche schoelmeester

Ariaen Mertensdz slenaer wed 2

Sijmon Gemenszn - 3

Anthonij Ariaenszn- 2

Henrick Stevenszn timmerman - 3

 

1606

         

verklaring Gasthuijsmrs over schuld Neel de Clomp RAD 9, 1584, f195

                                                                                                                           

1607

                               

Ocker Ariensz bierdrager

weeskinderen Pieter Jacobsz cuijper=> Jacob Willemsz schrijnwercker RAD 9, 1585, f3; zekerheid f16, f37

huijs [wed] Nicolaes van Beaumont

                                                                     

Marijken Dirircksdr wed Oth Geeritsz van Cauwenhoven

zekerheid Gerrit Matthijsz brilmaker  RAD 9, 1585, f11

Reijer Cornelisz backer

             

Anthonij Arieanszn steenhouder

hypotheek Hendrick Stevenszn RAD 9, 1584, f 97v

 

1607

                           

gracht

""""

zekerheid Ocker Ariensz bierdrager RAD 9, 1585, f59v

Jacob Willemsz schrijnwercker; zekerheid Jacob Willemsz RADS 9, 1585, f37, f16

[wed] Claes van Beaumont

           

Janneken de steenhouster

zekerheid Grietge Fransdr wed Maerten Hendricxsz vanden Bosch RAD 9, 1585, f132 tegensover groote school

Pieter Jansz wever

                                                                             

1608

                                           

weeskinderen Willem Thijsz

zekerheid Tobias Laurensz caescoper RAD 9, 1585, f73; ook f55

Frans Lambertsz timmerman

                                                               

Reijer Cornelisz backer

Claes Boncken hoedemaecker=> Jan Florisz van Amborch RAD 9, 1585, f119v

Hendrick Gerritsz steenhouder

               
                                         

Heiilich Geesthuijs

toebeeelt weeskinderen Jaepken Pietersdr Pimpel,  in het bijzonder Jaep Pietersz Pimpel oudste zoon RAD 9, 1585, f138v

Toebedeelt aan Thobias Laurensz van de Velde gehuwd met Lijntgen Pimpel bij overlijden Pieter Jacobsz Pimpel en Machtelt Jansdr, RAD 9, 1585, f138v

Frans Lambrechts timmerman

                                                                                     

verponding 1608

Dirick Huijgen timmerman 3

Jan Bastiaensz slenaer 2-12

 

Jan Joesten molenaer 2-12-6

Adriaen Cornelisz leerttouwer 6-5

Henrick Roelen slenaer 2-10

 

Dircxken Jacobsdr wed 2-10

Jan Meusz spelmaecker 2-12-6

Reijnier Matheusz wever 2

Goessen Mateusz wever 3-5

Henrick Aertsz huijert van wed inden Kelck 3-15

Wouter Huijbertsz schoenlapper 2-12-6

Franchoijs Schoutette voerdenthuijn 2-12-6

over de brugge

 

Ocker Adriaensz bijerdrager 2-12-6

Jacob Wllemsz scrijnwercker 3-18-6

wed Claes van beaumont 9

   

Robbert Colleth den jongen 4

Jacob Pietersz cramer 4 9 in 1612 Maerten Cornelisz schoenmaker

Frans Lamertsz timmerman 3

Floris Mattheusz mesmaecker 6

Janneken hendricxsdr 4

wed Maerten Henricxsz spelmaecker 4

Pieter Jansz wever 6

wed Balthen den orlogemaecker 6

een vervallen huijsken toecomende weeskinderen Claes Embrechtsz nihil

woningen en vethuijs Frans Beens 7-10

een huijsken Frans Snouck Beens 2-12-6; noch een huisken Frans Beens 0-37

       

Pieter Jansz wever h Lijsmijntgen Jansdr 2-12-6

Cornelis Segersz bijerdrager 0-35

erfg Wouter Corssen jh Jacques Elias 2-12-6

Cornelis Pietersz slenaer h Henricxken Reijersdr 0-25

Willem Ariaensz calckdrager 0-37

Jorden jansz timmerman 2-12-6

wed Pieter de cleermaecker 2-12-6

wed Ariaen Goessen 2-12-6

Hans Tambourijn 2-12-6

Maerten Cornelisz schoenmaker 2-12-6

Lambert Cornelisz metselaer 2-12-6

 

Claes Jansz wever 3-15

Oth Geritsz wed 2-12-6

Gerit Matheusz brilmaker 3-15

Reijer Cornelisz backer 4

Anthonij Reijniersz valckenier 0-30

Hendrick Gerritsz steenhouwer 2-12-6

Cornelis Hallinck 4-2-6

Cornelis Cornelisz scrijnwercker 4-10

Mattheus Mattheusz slenaer 2-12-6

[wederom int steversloet] Sijmon Geemenszn 5

Anthonij Ariaenszn steenhouder 3

Henrick Stevenszn timmerman 2:12:16

 

1608

                                                                                                     

Maerten Cornelisz schoenmaker

Lambrecht Corn Post metselaer=> Claes Aertsz schrijnwercker RAD 9, 1586, f2v

gracht

                           

1608

                                                   

Janneken Hendricx wed Geerit de steenhouder

zekerheid Grietge Fransdr wed Maerten Hendricxsz RAD 9, 1586, f54v

wed Pieter Jansz linnewever

                             

Cornelis de slenaer

zekerheid Adriana Claesdr wed Willem Ariensz RAD 9, 1586, f7

Jorden Jansz

                                         

1608

                                           

erfg Willem Thijsz schiptimmerman[was gehuwd met Jaepken Pietersdr zie RAD 9, 1585, f68]

Laurens Aertsz passementswercker namens zijn zijn Thobias Laurents => Adiaan Jacobsz Vinck RAD 9, 1586, f77

Frans Lambrechts timmerman

                                                                                     

1609

       

Hendrick Roelen bierdrager

Dircxken Jacobsd wed Cornelis Meusz => Marijken Jacobsd wed Jacob Pietersz RAD 9, 1586, f89

Jan Meusz spelmaecker

             

Ocker Adriaensz bierdrager

zekerheid Jacob Willemsz schrijnwercker RAD 9, 1586, f65

wed Claes van Beaumont

   

Jaep Pietersz

zekerheid Adriaan Jacobsz Vinck RAD 9, 1586, f67v;

Frans Lambrechtsz timmerman

 

Janneken Hendricx

zekerheid Grietge Fransdr wed Maerten Henricxz spelmaker RAD 9, 1586, f105

Pieter Jansz lindewever

wed Balthen Willemsz orlogemaecker

erfg Embrecht Geeritsz brander=> Franchois Beens RAD 9, 1586, f63, s71

koper Franchois Beens

                                               

Geerits Mathijsz brilmaecker

zekerheid Reijer Cornelisz backer RAD 9, 1586, f76v en f80

Jan Florisz serviet wever/wercker

                 

1609

             

Marijken Jacobsdr

zekerheid Jan Meeusz spelmaecker RAD 9, 1586, f85

wed Reijnier Matheusz

                       

erfg Pieter Jacobsz Pimpel

Adriaan Jacobsz Vinck=> Maerten Cornelisz schoenmaecker RAD 9, 1586, f172

wed Frans Lambrechtsz timmerman

                                                                                     

1609

       

Hendrick Roeloffsz slenaer

Marijcken Jacobsdr => Cornelis Hallincq droochscheerder RAD 9, 1586, f90

Jan Meeusz spelmaecker

         

gracht

""""

zekerheid Ocker Ariensz bierdrager RAD 9, 1586, f127v

Jacob Willemsz schrijnwercker

                                                                                         

sheerenstraet houck Augustijnencamp

zekerheid Sijmon Geemansz RAD 9, 1586, f137v; zie ook RAD 9, 1586, f86 niet gepasseerd

wed Anthonij

   

1609

             

Cornelis Halling laeckenbereijder (aug); Cornelis Hallinck droogscheerder (okt)

zekerheid Jan Meusz spelmaecker RAD 9, 1586, f138 (aug); en RAD 9, 1586, f164v (okt)

Hendrick Jansz linnewever (aug) ;wed Reijnier Matheusz (okt)

                                                                                                                   

1610

                           

sheeren gracht

""""

zekerheid Ocker Adriaensz bierdrager RAD 9, 1587, f109

Jacob Willemsz schrijnwercker

           

wed Frans Lambrechtsz huijstimmerman

Pieter Maertenz schipper=> Floris Mathuijsz mesmaecker RAD 9, 1587, f93

Janneke Hendircxsdr

 

Pieter Jansz linnewever

zekerheid Emmeken Dircxdr wed Balthen Willemsz van Dongen RAD 9, 1587, f93v

Frans Been

                     

wd Adriaen Goessensz

zekerheid Hans Thielen goutsmith RAD 9, 1587, f61

Maerten Cornz schoenmaker

Gerrit Cornz caescooper => Corn Cornz metselaer RAD 9, 1587, f111

gracht

                           

1610

       

Hendrick Roelen bierdrager

Cornelis Halling droochscheerder => Maerten Jansz wetsteenhouder RAD 9, 1587, f45v

Jan Meeusz spelmaecker

                                                                                                                     

1611

                               

Jacob Willemsz schrijnwercker verkoopt erf achter beide huizen aan Adriaen Ockersz met conditie dat sloep zal blijven lopen over kopers erf RAD 9, 1588, f122

                                                                 

Maerten Cornz

Corn Corn metselaer=> Sijer Matheusz schipper RAD 9, 1588, f59

sheeren gracht

                           

1611

                                                                                               

wed Adriaen Goossensz

zekerheid Hans Thielmansz silversmith RAD 9, 1588, f141

Maerten Corn schoenmaker

zekerheid Sijer Matheusz schipper RAD 9, 1588, f130v

brug

                           

1612

 

Jan Bastiaensz slenaer

 

erfg Jan Joosten vierdepart huis=> weeskinderen van Reijnier Matheusz (voocht Goossen Matheusz linnewever) RAD 9, 1589, f6

Dirck Bastiaensz

                 

gracht

""""

zekerheid Ocker Adriaensz en Arien Ockersz op hun beider huizen RAD 9, 1589, f34v

nn

                                                                                                   

1613

                         

Jan Gillisz Joppe wonend tot Rotterdam=> Ooloff Boudewijnsz maeldenier thuijn met huijsken en vrij doorgang naast huis Wouter Ariensz RAD 9, 1590, f51

                                                               

Jorden Jansz

Neeltgen Jansdr => Cornelis Gerritsz backer RAD 9, 1590, f56

wed Adriaen tmannecken

   

Maeren Cornz

Sijer Matheusz schipper=> Huijman Cornelisz seijlmaecker RAD 9, 1590, f8v

sheeren grachte

                           

1613

       

Dirck Bastiaensz

zekerheid Henrick Roelofsz bierdraeger RAD 9, 1591, f26

 

Maerten Jansz wetsteenhouwer

                                                                   

Cornelis Segers bierdrager

Frans Jansz Ketz lonnevaerder [Londen vaarder] => Bastiaen Woutersz huijstimmerman RAD 9, 1590, f25

wed nn

Arieantgen Claes wed Willem Ariensz

zekerheid Jorden Jansz huijstimmerman RAD 9, 1590, f137 [doorgehaald Jaob Jacobsz de Grandt in 1626]

Cornelis Gerritsz

               

Geerit Mathijsz brilmaker

zekerheid Reijer Cornelisz backer RAD 9, 1590, f91v

Jan Florisz servetwerker

                 

1614

             

Maerten Jansz wetsteenhouwer

Adriaen Jansz Mes laeckencooper => Thomas Thomasz metselaer RAD 9, 1591, f55v (schulden later afgelost wed Abraham henricxsz)

Henrick Dircxz linnewever

                                   

Pieter Jansz

zekerheid Emmegen Dircxdr wed Balten van Dongen RAD 9, 1591, f34

Frans Beens

                                                             

1614

                               

Ocker Adriaensz bierdrager

zekerheid Andries Huijbertsz coomen RAD 9, 1591, f75 en f102

erfg Neeltgen (f75) resp Claes (f102) van Beaumont

                                           

wed Cornelis Segersz

zekerheid Bastiaen Woutersz huijstimmerman RAD 9, 1591, f90v

wed nn

                             

Pieter Struijs cannecooper

zekerheid Mattheus Mattheusz RAD 9, 1591. f39

Sijmon Geemannsz

     

1615

             

Maerten Jansz wetsteenhouwer

Thomas Thomasz metselaer=> Abraham Henricxsz cnoopmaecker RAD 9, 1592, f38, s52; zekerheid Abraham Dircxs RAD 9, 1592, f100v

Henrick Dircxsz linnewever

                         

Maerten Cornelisz schoenmaker

zekerheid Lijsbeth Claesdr wed Frans Lambrechtsz RAD 9, 1592, f75v; ook f94v

Floris Mathijsz [mesmaecker]

                                                             

Reijer Cornelisz backer

zekerheid Jan Florisz serverwever RAD 9, 1592, f3

Henrick Geeritsz steenhouwer

               

1615

             

Maerten jansz wetsteenhouwer

zekerheid Abraham Henricxsz cnoopmaecker RAD 9, 1592, f100v

Henrick Dircxsz linnewever

                           

Lijsken Claesdr

zekerheid Floris Mathijsz mesmaecker RAD 9, 1592, f77v

J..cken Henricxdr

                                                                                 

1616

                               

wed Ocker de bierdrager

zekerheid Andries Huijbertsz RAD 9, 1593, f100

erfg Neeltgen van Beaumont

aanleg Lastig Eend straat volgens Lips

                                                                                           

1616

                               

Adriaen Ockersz bierdrager verkoopt huijsken aan Andries Huijbertsz cramer met doorgang naar straat langs huis van de moeder van de verkoper RAD 9, 1593, f105

                                                   

Bastiaen Woutersz timmerman

zekerheid Henricxken Reijers wed Pieter Corneliz schipper RAD 9, 1593, f108v

Adriaen Willemsz kalckmeter

                                           

1616

                                                                                                                   

Jan Florisz servetwever

zekerheijd Hendrick Geeritsz wetsteenhouder RAD 9, 1593, f82

Pieter Struijs

           

1617

       

Dirck Bastiaensz

zekerheid Henrick Roelantsz slenaer RAD 9, 1594, f34

 

niet gegeven

                                                                                     

Maerten Cornelisz schoenmaker

Huijman Cornelisz seijlmaecker => Cornelis Joosten soockmaecker# RAD 9, 1594, f112 mag schoren op huis Claes Jansz andere kant brug

brug

Claes Jansz

wed Oth Geeritsz

zekerheid Gerrit Mathijsz brilmaecker RAD 9, 1594, f57

Reijer de backer

                   

1617

         

met vijf wonincxkens en peerdestal daarachter RAD 9, 1594, f34

zekerheid Henrick Roelantsz slenaer RAD 9, 1594, f34

wetsteenhouwer

                                                                   

Anna Roelants

zekerheid Bastiaen Woutersz timmerman RAD 9, 1594, f14

Henricxken Reijersdr wed Pieter Corssen

 

Jorden timmerman

zekerheid Geerit Geeritsz backer RAD 9, 1594, f48

Arien tmanneke

Hans Thielen

zekerheid Maerten Cornelisz schoenmaker RAD 9, 1594, f93v

Cornelis Joosten

                             

1618

Dirck Huijgen huijstimmerman=> Henrick van de Born gesworen lantmeter en deurwaerder ordinaris Hove van Hollant RAD 9, 1595, f61

erfg Jan Bastiaensz slenaer

                                     

sheeren strate

erfg Willem Mathijsz schiptimmerman => Cornelis Vierling verwer RAD 9, 1595, f96v

nn

                                                             

Marijcken Dircken wed Oth. Gerritsz

zekerheid Geeridt Mathijsz brilmaecker RAD 9, 1595, f11v, f97

Reijer den backer

               

Balthen Willemszn scrijnwercker

 

1619

                   

Goossen Mateusz lindewever

Barbara Nijssen wed Jan Jansz Kelck => Thomas Henricksz Lambo sijdeverwer RAD 9, 1598, f46

Wouter Hubertsz outschoenmaecker

                             

Pieter Jansz Veeckemans

zekerheid Emmeken Dircxsdr wed  Balthen Willemsz RAD 9, 1598, f11

Franchoijs Beens

       

Pieter Jansz Vekemans

Anna Roelants laatst wed Cornelis Segersz en Seger Cornz huijtimmerman=> Thonis Hermansz timmerman RASD 9, 1598, f29v

Bastiaen Woutersz

Henricxken Corssen

zekerheid Arien Willemsz huijstimmerman RAD 9, 1598, f109, f117v

Jorden jansz timmerman

               

wed Oth Geeritsz

zekerheid Gerrit Matthijsz brilmaker RAD 9, 1598, f11

Reijern Cornelisz backer

                   

verponding 1619

Henderick van de Boren 3-0

Jan Bastiaensz slenaer 2-12-6

 

Louwijs Louwijsz 2-12-6

Hans Doeijen wed 6-5

 

Henderick Roelen slener 2-10

Marten Jansz steenhouwer wed 2-10

Abram Hendricxsz knoepmaecker 2-12-6

Hendrick Diricxsz wever 2

Goessen Matheusz wever 3-5

Thomas Hendircxsz sijdeverwer 3-15

Wouter Huijberrtsz schoenlapper 2-12-6

den thuijn van Oeloff Boudewijnsz 2-12-6

over de brugge

 

Jacob Jansz slenaer 2-12-6

Willem Diricxsz brandewijnman 2-12-6

Hendrick Jansz cousmaker 9

   

Cornelis Fijerlinck 4

Sergeant Slater 4

Goessen Claessen hoedemaker 3

Floris Mathijsz mesmaker 4

Janneken Hendericx wed 4

Stoffel Lucasz 4 [zie RAD 11, 2, s39 en 11, 17, s82 voor huwelijk met Claerken Aertsdr wed Simon Reijniersz; ook Weeskamer 10, 18, s180]

Jacob Pietersz coemen 6

Balthen den orligemaker 6

JacobmijnaStormens appelcoopster 6

Frans Beens woeninge 12

   

[groote school, niet genoemd]

 

[aan de andere zijde] Jasper Jansz twijnder 2-12-6

Thomas Hermensz 0-35

Bastiaen Woutersz 0-35

Henricxken Reijersd 0-25

wed Willem Ariaensz 0-37-6

Jorden Jansz timmerman 2-12-6

Aelbert Huijbertsz backer 2-12-6

Ariaen Goessens wed 2-12-6

Hans Tambouring 2-12-6

Maerten Cornelisz schoenmaker 2-12-6

Cornelis Joesten metselaer 2-12-6

 

[over de brugge] Claes Jansz wever 3-15

Oth Gerritsz wed 2-12-6

Gerrit Mathijssen brilmaecker 3-15

Reijer Cornelissen backer 4

Jan Florissoon wever 0-30

Sijmon Corstiaensz glaesmaecker 2-12-6

Hans van Heffen wed 3-2-6

Gerit Jansz outschoemaecker 4-10

Matheus Matheusz 2-12-6

[wederomme int Steversloot] Sijmon Geemenszn 5

wed Anthonij Ariaenszn steenhouwer 3

Hendrick Janszn timmerman 2:12:6

 

1619

           

Henrick Roelen slenaer

zekerheid Stientgen Geleijnse wed Maerten Jansz steenhouwer RAD 9, 1598, f5

Abraham Henricxsz cnoopmaker

                         

Cornelis Vierlinck

zekerheid Maerten Cornelisz schoemaecker RAD 9, 1598, f20v

Frans Jansz twijnder

                                             

Arien tManneken

zekerheid Hans Tielen silvermith RAD 9, 1588, f26v

Maerten Cornz schoemaker

Cornelis Joosten metselaer=> Aert Pietersz metselaer RAD 9, 1598, f97v en f98

sheeren gracht

                           

verponding 1620

Hendrick Claeszn van de Boren 3-0

Jan Bastiaensz kijnderen 2-12-6

 

Louwijs Louwijsz 2-12-6

Hans Doeijen wed 6-5

 

Hendrick Roelen slener 2-10

Marten jansz steenhouwer

Abram hendericxsz knoepmaecker 2-12-6

Hendrick Dirircxsz wever 2

Goessen Mateusz wever 3-5

Thomas Hendricssz sijdeverwer 3-15

Wouter Huijbertsz schoenlapper 2-12-6

Olof Boudewijnsz thuijn 2-12-6

over de brugge

 

Dirick jansz slenaer 2-12-6

Willem Leundersz droochscheerder 3-18-6

Henderick jansz cousmaker 9

   

Cornelis Fijerlinck verwer 4

Lodewijck Smits 4

Davit Loof huurt van Frans Lambertsz wed 3

Floris Matijsz mesmaker 4

Janneken Hendrericx wed 4

Stoffel Lucasz 4

Hendrick Jansz bobijnder 6

wed Balthen de orlogemaker 6

Pouwels Struijs laeckenman 6

Frans Beens voor de woeninge 12

   

[groote school, niet genoemd]

 

[andere zijde] Jasper Jansz twijnder 2-12-6

Thomas Hermansz 0-35

Bastiaen Wouters 0-35

Hendericxken Reijers wed 0-25

Ariaen Willemsz 0-37-6

Jorden jansz timmerman 2-12-6

Abraham Pietersz backer 2-12-6

Ariean Goessens wed 2-12-6

Hans Tambourijn 2-12-6

Maerten Cornelisz schoenmaecker 2-12-6

Bruijn Otten provoest 2-12-6

 

Claes jansz wever 3-15

Oth Geritsz wed 2-12-6

Reijer Cornelissen backer 4

Gerrit Mathijssen 3-15

Jan Florissoon wever 0-30

Sijmon Corstiaensz glaesmaecker 2-12-6

Hans van Hessen wed 3-2-6

Gerit Jansz outschoemaecker 4-10

Matheus Matheusz slenaer 2-12-6

Sijmon Gemenszn in den houthaeck 5

wed Anthonij Ariaenszn steenhouwer 3

Hendrick Janszn timmerman 2:12:6

 

1620

                                               

Matthijs Savarij [Mathijs Savereijn overleden man van Beatris van Wassenhoeven, zie RAD 9, 1600, f46]

zekerheid Floris Mathijsz mesmaker RAD 9, 1596, f15v

Janneken Henricxdr

                                 

Henricxken Corssen

zekerheid Arieanken Adriaensdr wed Adriaen Willemsz RAD 9, 1596, f76v

Jorden Jansz

                     

Jan Florisz

zekerheid Henrick Gerritsz RAD 9, 1596, f29

Pieter Struijs

           

1620

                                           

Cornelis Vierlinck

Maerten Cornelisz schoemaker=> Lodewijck Smeets bombasijn RAD 9, 1596, f57v

Matthijs Savarij [Mathijs Savereijn overleden man van Beatris van Wassenhoeven, zie RAD 9, 1600, f46]

                                                                                     

1620

                                                                                                         

sheeren gracht

wed Claes Jansz lindewever=> Lambert Bastiaensz huijstimmerman houck van de gracht RAD 9, 1596, f114

wed Oth Geeritsz

                       

1621

Henrick van Born deurwaerder

zekerheid Job Henrixsz houck Augustijnenkamp RAD 9, 1597, f40

sheeren straete

             

Goossen Mateusz lindewever

Thomas Henricxz sijdeverwer=> Cornelis Halling laeckenbereijder RAD 9, 1597, f24

Wouter Huijbertsz outschoenmaecker

""""""""""""""""

s heeren gracht

                         

Jan Pietersz Veeckemans

zekerheid Emmeken Dircxdr wed Balthen Willemsz RAD 9, 1597, f34v

Frans Beens#

                                                             

1621

                                                     

Stoffel Lucasz caerdemaecker koopt huis in Kromme Elleboog RAD 9, 1598, f50

                                                                               

hoofdgeld 1622

Henrick van Boren; Neeltgen van Born; Lidia Jansdr haere moeie

[Neeltgen Joosten]

                                                                                                                           

Sijmon Geemansz

[Lijntgen de Bot]

Henrick Jansz [Lijsbeth Jacobs]

 

1622

                     

Cornelis Halling

zekerhetd Wouter Huijbertsz schoenlapper RAD 9, 1599, f88

"""""""""""""""""""""

s heeren brugge

                         

Jan Pieterszx Veeckemans

zekerheid Emmeken Dircxdr wed Balthen Willemsz RAD 9, 1599, f14, f14v, f26v

Franchoijs Beens

           

Wouter Corssen corenmeter

Henricxken Reijersdr wed Pieter Cornelisz => diaconie en versorgers armen RAD 9 1599, f99

Willem Ariensz calckmeter

                                           

1623

                             

sheeren straat

Thomas Henricxsz Lambo bekent schuld voor koop huis van Wed Ocker Adriaensz bierdragen met gang RAD 9, 1600, f56v

Andries Huijbertsz bode

erfg van Beaumont=> Damis van Rijbeeck RAD 9, 1600, f40

sheeren straet

                                                                                             

1624

                                                                                                                           

gekocht bij Pauwels Lucasz

boedel Matheus Matheusz slenaer=> Pieter Anthonisz wetsteenhouwer RAD 9, 1601, f41v

Sijmon Geemensz

     

1624

                                                                                                                       

Pieter Struijs

boedel Matheus Matheusz slenaer=> Pauwels Lucasz RAD 9, 1601, f42

gekocht bij Pieter Anthonis wetsteenhouwer

       

1625

       

Dirck Bastiaensz

""""""""

wed Henrick Roelen => Jan Adriaensz munter RAD 9, 1601, f126v

niet gegeven

     

Mels Joosten

erfg Wouter Huijbertsz => Jan Schut RAD 9, 1601, f100v

                                                                                                             

1626

                                                                                         

[wed Arijen de Vroesen]

kinderen Jorden Jansz calckmeter en nn Hermansdr=> Jacob Jacobsz de Grand RAD 9, 1602, f6

[Sijmon Teunisz backer]

     

Maerten Cornelisz

weesmeesters=> Pieter van Meeuwen RAD 9, 1602, f45v

sheeren gracht

                           

1626

                                                                                                 

Hans Tamborijn

erfg Marijcken Adriaensdr => Jasper Troijen de jonge bouckvercoper 1/4 deel huis RAD 9, 1602, f2; met erfgenamen Maerten Cornelisz : Jasper Troijen => Isaac Lambertsz Heijmans RAD 9, 1602, f6

Aert Pietersz metselaer

                             

verponding 1626

Henrick van Born 3-0

Berber Jacobs coomster 2-12-6

 

Grietken Hermansdr 2-12-6

Hans Doeijen wed 6-5

 

Sier Mateusz 2-10

wed Marten Jans wetsteenhouwer 2-10

Abraham Hendricxsz knoopmaeker 2-12-6

Henrick Diricxz wever 2

Goossen Matheusz 3-15

Vael Waelen soldaet 3-15

wed Frans Adriaensz 2-12-6

den thuijn toecomende de stadt Vrouwenhuijs 2-12-6

over de brugge

 

Thomas Henricxsz zijdeverwer 2-12-6

Pieter Kerpel 3-18

Aert Rovers 9

   

Abraham Pietersz backer 4

Lodewijck Smits verwer 4

Lodewijck Joosten coomen 3

wed Floris Mathijsz 4

Janneken henricxsdr 4

David Portes Schotman 4

Henrick Jans bobijnder 6

Willemken Balthensdr stijffster 6

Janneken Rochusdr 6-12

     

Frans Beens 12

       

[groote school, niet genoemd]

 

[aan de andere zijde] Loijs Loijsz 2-12-6

Thonis Hermansz 0-35

Bastiaen Wouters 0-35

wed Geerloff Fransz cleermaker 0-25

David Eliasz corenmeter 0-37-6

Jan Geeritsz outschoemaker 2-12-6

Pouwels Jansz appeltonder 2-12-6

Lambert Diricksz huijdevetter 2-12-6

Hans Tambourijn 2-12-6

Willem Leendertsz laeckenbereijder 2-12-6

Pieter van Meeuwen 2-12-6

over de brugge

Lambert Bastiaensz 3-15

wed Oth Geeritsz 2-12-6

Cornelis Jansz schoenmaker int huijs van Geerit de brilmaker 3-15

Guillaume van Suijtbergen soldaet 4

Jan Florisz wever 0-30;

Gillis Lucasz 2-12-6

mr Jacob Engelen 3-2

Corn Cornelisz metselaer 4-10

Lijntgen Engelsdr 2-12-6;

wed Jan Ariensz houtXX een nieuhuijs

Sijmon Geemanszn 5

Pieter Thoniszn steenhouwer 3

Henrick Janszn timmerman 2-12-6

 

1000e penning 1626

                                                                                                                               

Sijmon Geemans schoenmaker 3

 

[Pieter Pieters de Both 2]

 

1626

                   

Goosen Matheusz koper

""""""""""""""""""""

""""""""""""""""""

Vaders oude Vrouwenhuis=> Goosen Mateusz linnewever RAD 9, 1602, f50v

sheeren gracht

                                                                                                         

1626

Henrick van Born deurwaarder => Aelbert Jonckholt wijncooper RAD 9, 1602, f92

mr Samuel schoolmeester uijt Heilich Geesthuijs

                           

Andries Huijbertsz bode verkoopt buurman Thomas Lamboij halve muur tussen hun huizen omtrent de brugge, en het achterhuis achter Lamboijs huis  RAD 9, 1602, f81v

                                                                                                   

1627

                                               

geboorte Barbara van Hugo Sebastiaensz en Adriana van Wassenhoven RAD 11, 4, s56 maart 1627

                                                                 

Jan Florisz

zekerheid Aeltgen Aertsdr wed Henrick Gerritsz steenhouder RAD 9, 1602, f95v en f116

Pieter Struijs

           

1628

                                         

sheeren straet (vrij muren)

Cornelis Vierling sijdeverwer=> Lodewijck Joosten twijnder RAD 9, 1603, f8

Lodewijck Smits (halve muren)

                       

Franchois Beens

 

erfg Janneke Henricx en Claes Mantel=> Corn Corn tHoft RAD 9, 1603, s25

                                                   

Pieter Anthoniszn

Dircxken Adriaansdr wed Baltasar Willemszn => Hendrick Janssen huistimmerman RAD 9, 1603, f68v

 

1629

                                                                                               

weeskint Anneken Arijensdr

Hans Tielmans Tambourijn => Reijnier Ariensz tHooft timmerman RAD 9, 1603, f38

Jacobmijnjtje Claes [=vrouw van Anthonij van Beaumont, zie RASD 9, 1610, f82v]

                               

1630

 

Samuel Pietersz

 

zekerheid Reijnier Reijnersz lindewever RAD 9, 1604, f61v

erfg Dirck Bastiaensz

                                 

zekerheid Lodewijck Joosten twijnder huis met 2 huizen daarachter RAD 9, 1604, f25v

Lodewijck Smits

                                                                       

Pieter Struijs

Pauwels Lucasz hovenier=> Pieter Anthonisz wetsteenhouder RAD 9, 1604, f20

Pieter Anthonisz

   

Augustijn Lesiere huwt Claertken Bartholomeusdr, weduwe Henrick Janszn timmerman

 

1631

                   

Corn Matheusz

Weesmeesters (door Jacob Stoop Dircxsz) => Margareta van Beverwijck RAD 9, 1604, f90v

Jan Schut

 

sheeren gracht

""""""""

erfg Thomas Lambo=> Lodewijck Lambertsz cleermaecker RAD 9, 1604, f82

Andrijes Huijbertsz

                                           

erf Groote School

Jan Pietersz Bekemans notaris procureur=> stad  (huis en erf) RAD 9, 1604, f63v

Teunis Hermensz huijstimmerman

                     

Lambert Bastiaensz

diverse Otten=> Jasper Joris bleijcker RAD 9, 1605, f5v

Jacob Stoop

                     

1632

           

Jan Arijensz

wed Maerten Jansz => Herman Henricxsz huijstimmerman RAD 9, 1605, f50v

Abraham Portier

                                   

toebehoort hebbend Cristoffel Lucasz mede gekocht met huis rechts door Henrick Jansz Vrijmoet

Jan Pietersz Veeckelmans not proc => Henrick Jansz Vrijmoet twijnder RAD 9, 1605, f54v

Jan Jacobsz

                                                                           

1632

                                                                                             

Sijmon Maertensz backer

[Gerrit van Bollenbeeck man van] Maria Geeritsdr => Lambert Dircxsz huijdevetter RAD 9, 1605, f45v

Reijnier Hooft timmernan

                               

Augustijn Lesiere

 

verponding 1633

Adriaen van Bergen huurt van Aelbert Jonckholt 12-12-6

Lambert Henrixz cousmaecker huurt van Heilich Geesthuijs

 

Marijcken Adriaens huijrt van Reijner Reijniersz wever 4-10

Henrick Jansz huijert van Marijken Crijnen 6-5

vijf wooningen int poortken van Jan Adriaensz munter 13-0

Vennichken Jansdr hujert van voors. Jan Adriaensz 3-15

Herman Henricxsz timmerman 3-15

Abraham Henricxsz knoopmaeker 3-15

Henrick Diricxsz wever eijgen 3-15

Goossen Mateusz wever eijgen 3-15

Jan Janz twijnder huiert van Grietken Lu..? (Lubeeck volgens klapper)

Goossen Claesz hoemaecker huijert van Jan Schuth 4-10

den thuijn ende twee woningen van Goossen Matheusz 4-10

over de brugge (oostzijde)

 

Corstiaen Geeritsz wollewever huurt van Lodewjck Lambertsz cleerm 5

Christiaen Cornelisz cousmaeker huurt van Andries Huijbertsz 5

Mathijs Adriaensz huurt an Gijs van Beaumont 4-10

Dirck Dircxsz varentgesel huurt van Gijs van Beaumont 4-10

 

twee nieuwe woninckens van Lodewijck Joosten (geen bedrag)

Lodewijck Joosten twijnder 4-10

Lodewijck  5smits verwer 5

Jan Govertsz twijnder huurt van Beatricx van Wassenhoven 7-10

Jan Goverts twijnder wed Floris Mathijsz provoost eijg 5

Geerit Henricxsz metselaer 5-5

Aelbert Fredericxsz hoedemaker 6-15

Henrick Jansz twijnder 7-10

Jan Mauritsz huurt van Emmeken Dircxsdr [=wed Balthen Willemsz]6

Abraham Bastiaensz cleermaker huurt van Francois Beens 6

Francois Bosselaer huurt van Francois Beens 3

Hubert Matthijsz huurt van Francois Beens 3

Francois Beens eijg 12;

een huisken van Francois Beens 3

       

een huis toebehorend de stad nu geappropreert tottet School 3-10

Thonis Hermansz eijg 3-5

Henrick de trompetter huurt van Bastian Woutersz 3-5

Steven Hermansz metselaer 5

Jan Pietersz Holpen huurt van Lijsbeth van Zelen 5

Jan Gerits van Gelder outschoemaeker huurt van Jacob Jacobsz indeSchoppen 6-9

Jan Pieters sager huurt van Sijmon Wiltensz backer 6

Lambert Dircxsz huijdevetter eijgen 3

Lambert Dircxsz timmerman huurt van Reijnier Adriaensz tHooft timmerman 3-15

wed Martin Jans huurt van Reijnier Adriaensz tHooft 3-15

Henrick Thielmansz huurt van wed mr Lambertsz Heijmans 3-10

Pieter van Meeuwen eijg 4-10

over de brugge (westzijde)

Lambert Bastiaensz eijgen 8-15

Joris Joesten soldaet huijert van Casper Joris 5

wed Claes Geeritsz verwerwer huijert van Jacob Stoop 6-18

Geerit Henricxs backer huijert van Jacob Stoop 6

Jan Floris servetwercker ijg 4-10

Michiel en Willem Henricksz huren van wed Henrick Geeritsz 7-10

weduwe van Dirck van Coonenburch huijert van Pieter Jasper Leijsten [gehuwd met Geertruijd Struijs]  5-5;

Cipriaen Pietersz cannegieter huijert van Pieter Jasper Leijsten [gehuwd met Geertruijd Struijs] 5

Pieter Henricxsz huijert van Pieter Thonisz wetsteenhouwer 3;

Willem Henricxsz huert van Pieter Thonis wetsteenhouwer 3

Sijmon Geemanszn 6-15

Jan Henrickszn cleermacker huurt van Pieter Anthonis Wet steenhouwer 6-5

Augustijn Lesiere schilder 6-5

 

1633

                                                                                           

kinderen Jorden Jansz calckmeter staan garant aan Jacob Jacobsz de Grant RAD 9, 1605, f97

                 

koper (Jacob Stoop)

Neeltgen Pascacius wed Reijer Corn backer => Jacob Stoop RAD 9, 1605, f91v

Jan Florisz servetwercker

             

Augustijn Lesiere

 

1636

                                                           

8 juli 1636, Frans Beens overleden in de Augustijnenkamp, RAD 11, 38, f2

                                         

Jan Fleuren (Floris) servetwercker

boedel Aeltgen Aertsdr => Jacob Stoop RAD 9, 1606, f134v

Pieter Jasper Leijsten

       

 

   

1637

 

achtergevel van de huijse van Samuel Jansz

 

Reijnier Reijniers tijckwercker=> Aelbert Jonckholt wijncooper RAD 9, 1607, f22

erfg Dirck Bastiaensz