Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Namen der personen welke voor rekening van het Roomsch Cath. Armbestuur verpleegd worden


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Archief : 6
Inventarisnummer : 3422 (Register houdende aantekening van de personen die voor rekening van het Rooms-katholiek armbestuur verpleegd worden 1857-1859)Namen der personen welke voor rekening van het Roomsch Cath. Armbestuur verpleegd worden.

los briefje:
De onderget. verklaart dat Maria Johanna Dorpmans wegens benaauwd borst (beginsel van borstwaterzucht(?)) in dit jaargetijde niet naar buiten geoverd(?) kan worden.
dr. de Borden
25 febr 1858


Naam en Voornaam Woonplaats Bedeeling per week Totaal    
folio 1
A. Heekelaar Gorinchem - f 33,- betaald 11 Aug. 1857 -
wed. J.M. Looman Rotterdam geneesk. hulp f 7,85
f 0,60
bet. 10 dec. 1857
bet. 9 Feb 1858
103, 682, 886, 91
-
D. van Wijk 's Bosch Gasthuis f 7,50 bet. 7 Junij 1858 138
Laurens Britting Heerenveen - - - 148
Joh. Nieuwenhuizen Zevenbergen f 1,00 f 34,30
f 27,00
bet. 10 Dec 1857
bet. 9 Feb 1858
176, 656, 39
-
M. Michielsen Breda Gasthuis f 24,50 bet. 9 Feb 1858 184, 119
J. de Haas Utrecht f 1,00 f 31,19
f 30,05
bet. 10 Dec 1857
bet. 29 April 1858
217
508
C. v.d. Wulp Breda geneesmid. f 4,90 bet. 9 Feb 1858 224, 589, 759, 119
H. Walgers 's Bosch id f 8,65 bet. 7 Junij 1858 231, 803
C. Mandingers id. Gasthuis f 46,80 idem 300, 557, 626, 722
M. Melort Amersfoort - f 22,80 bet. 10 Dec. 1857 34, 425, 862
folio 2
A. Schelbert Rotterdam f 0,60
voor 2 kinderen in 2 p kl f 1,79
f 15,60
f 17,39
bet. 10 Dec. 1857
bet. 9 Feb 1858
392, 682, 978, 91

P. Brante 's Bosch f 0,40 f 19,95 bet. 7 Junij 1858 415, 558, 1011, 2
Matthijs Claus Bergen op Zoom Geensk. Hlp.
per dag f 0,25
f 0,50
f 6,75 / f 2,20

f 3,55
bet. 10 Dec 1857

bet. 9 Feb 1858
428, 436, 638, 956

990, 38
Hendrik Hijnne Rotterdam ziekenhuis f 18,50 / f 18,50 bet. 10 Dec 1857 538, 681, 705, 795
S.P. Bosch (Bus) Dubbeldam geneesmidd. - - 544
A. Swang 's Bosch geneesmiddelen f 3,25 bet. 7 Junij 1858 655, 859
F. Penters id id f 3,25 idem -
Hermanus van Winkel 's Bosch f 0,80 f 22,20 idem 625, 662, 1012
folio 3
H. Nodelijk 's Bosch geneesm. f 3,20 bet. 7 Junij 1858 R. 684
J.J.A. Rieff 's Hage d(ito) f 11,85
f 2,10
bet. 10 Dec 1857
bet. 29 April 1858
R 717
R 508
W.J. Weis
Idem
Eindhoven
id
d(ito)
f 1,00
f 17,00 bet. 9 Feb. 1858 R. 744, 850, 22
L.A. Ferrabeo Amsterdam gasthuis f 3,00 bet. 10 Dec 1857 R 745, 780
H. Govers Cvz vrouw Delfshaven verlosk. hulp f 13,30 bet. 9 Feb. 1858 811
A. v.d. Meulen Hoorn geneesm. f 7,45 bet. 29 April 1858 812
Maartje Otto Haarlem Gasthuis f 11,50 bet. 10 Dec 1857 824, 851
Hedn. Jonkheer Rotterdam Gasthuis f 59,00 bet. 9 Feb. 1858 813, 113
folio 4
P. Moermans Utrecht f 1,00 f 6,80
f 3,01
bet. 10 Dec. 1857
bet. 29 April 1858
807
508
A. Voets
id
id
id
id
id
geneesm.
Gasthuis
Breukband
f 27,50
f 0,60
bet. 10 Dec. 1857
bet. 29 April 1858
797, 828, 834, 912, 965
508
Joh. Hazer Rotterdam Gasthuis f 55,50 bet. 9 Feb. 1858 835, 114
Joh. Versteeg (zijne vrouw) Hellevoetsluis geneesmidd. f 5,17 1/2 bet. 29 April1858 871, 508
Barbara Cath. Peters Rotterdam kraamzaal f 7,00 bet. 10 Dec. 1857 894, 931
W.M.R. Heijnen id geneesmidd. zie omme - -
J.J. Ferranco (de vrouw v.) Amsterdam Gasthuis f 32,50 bet. 9 Feb. 1858 924, 161
E. Geiling wed. J.H. v. Schalkwijk Utrecht geneesmidd. f 3,45 bet. 29 April1858 878, 922, 508
folio 5
W.M.R. Heijnen Rotterdam Gasthuis
geneesmidd.
f 7,00
f 5,80
bet. 9 Feb 1858 970, 25, 91
C. Pinkse Delft d. f 14,00 bet. 9 Feb 1858 1049
A. Gerards Rotterdam d. f 9,00 bet. 9 Feb 1858 989, 26
A. Pennenburg id d. f 4,50 bet. 9 Feb 1858 117
M.J. Dorpmans Amsterdam d. f 7,90 bet. 29 April1858 1031, 508 R.C. O.B.C.
Johs. Milort Lekkerkerk f 1,50 f 88,50 bet. 5 Maart 1858  
H. Daleman Schagen f 1,50 f 70,00 bet. 29 April 1858 307, 508
folio 6 (1858)
wed. M. Looman Rotterdam f 0,45
geneesmiddelen
klo..ping(?) f 1,86
f 7,45

f 1,86
bet. 14 Oct 1858
bet. 15 Maart 1859
10, 102, 4
-
G. v.d. Boom id Gasthuis f 17,50 bet. 27 Julij 1858 30
H. Govers
id
Delfshaven
id
geneesm.
id
f 38,64
-
bet. 26 Mei 1859
-
31, 696, 827
1103
P. Brante 's Bosch f 1,00
6 Apr.  f 0,50
geneesk. hulp
16 nov. f 0,50
f 25,00


idem


143
435
916, 1112
1017
J.J. Ferranco (de vrouw van)
id
Amsterdam

id

Gasthuis
id
f 15,50
f 20,50
bet. 27 Julij 1858
id
-
333
wed. J.H. van Schalkwijk
id
Utrecht
id
geneesm.
id
f 2,10
f 1,20
bet. 14 Octb. 1858
bet. 26 mei 1859
-
998
Maria Wolters Rotterdam Gasthuis f 4,50 bet. 27 Julij 1858 135, 171
Jan Lilord
id
Lekkerkerk
id
geneesm.
f 1,00
f 67,70
-
bet. 15 Maart 1859
177 (belsuit 1 April 1858 No. 431)
toegestaan 22 Maart 392/154
1122
folio 7
J.J.A. Rieff 's Hage geneesm. f 4,35
f 4,80
bet. 14 oct 1858
bet. 15 maart 1859
182, 807
-
M. Rademaker wed. J. Jaspers H. Zwaluwe f 0,60
f 0,75
f 13,80
idem
tot 1 mei
id 1004
J. Versteeg (de vrouw van) Rotterdam Gasthuis f 13,50 bet. 27 Julij 1858 443
J.A. Kesler Zwijndrecht f 1,00
in geneesmidd.
f 2,50
f 3,75

id
223
geweigerd, &doen overkomen, toegestaan f 1,- 17 Feb
F. Filipsen Amsterdam

verrekening
Gasthuis
id
id
f 37,00
f 7,00
f 23,50
id
bet. 14 Oct 1858
bet. 15 maart 1859
262, 526, 747

968
H. Jonkheer Rotterdam d. f 13,50 id  27 Julij -
A. Pennenburg id d. f 14,50 id -
G.J. Batenburg id d. f 13,50 id -
J. Haezer id d. f 0,50 id -
folio 8
M.J. Dorpmans Amsterdam Werkhuis f 68,40 bet. 14 octb. 1858  
H. Daleman Schagen w f 1,0
z f 0,60
geneesmid.
f 6,35

bet. 26 Mei 1859

toegestaan 19 maart No. 373/146
f 31, 1132
W.M.R. Heijnen Rotterdam geneesmidd. f 2,81
f 2,49
bet. 14 octb. 1858
bet. 15 maart 1859
413
J. Haas (de vrouw) Utrecht f 0,50 f 21,75
f 13,15
bet. 14 octb. 1858
bet. 26 Mei 1859
439
M. Claus
* af te trekken f 0,60 van
E. Schooman Gasth.
Bergen op Zoom

d.
f 0,50
geneesm.
f 0,50
f 6,50 *
f 1,70
f 2,00
bet. 27 Julij 1858
bet. 15 maart 1859
id

885
1085
A. Schelbert Rotterdam f 0,60
kleedingst. f 1,76
f 15,60
f 17,36
bet. 14 octb. 1858
bet. 15 Maart 1859
477, 1040
H. Winkel 's Bosch f 0,80 f 41,60 bet. 26 Mei 1859 490, 1088
J.C.J. van der Kaa
id
id
Breda
id
id
gasthuis
1 Mei, geneesmidd.
Gasthuis
f 31,80

bet. 15 Maart 1859

528
1041
1091
folio 9
C. van der Wulp Breda geneesm. f 1,55 bet. 15 Maart 1859 531, 788
J.M. Tussenbroek Leijden f 1,25 f 15,00 idem -
Petrus Blankhard Rotterdam gasthuis f 23,50 bet. 27 Julij 1858 -
W.J. Weis Eindhoven f 1,00
f 26,00
f 4,50
id
bet. 15 Maart 1859
-
-
Tussenbroek Leijden ziekenhuis f 23,00 idem -
J.H. Hemelaar Groningen g. & heelk. hulp f 3,40 idem 610
C. Mandingers 's Hertogenbosch id
f 0,50
f 22,40
bet. 26 Mei 1859 893, 939, 1031, 1060
J.J.F. Bugner Budel - f 9,89 bet. 27 Julij 1858 -
W. Cramers 's Bosch ziekenhuis f 10,50 bet. 26 Mei 1859 -
folio 10
Elckenbout Johs.
id vrouw
id kind
's Bosch
id
id
geneesm.
Gasth.
f 1,00
f 35,50

bet. 26 Mei 1859

774, 899, 1032, 1106
in f 1,00 s weeks ged. 2 weken bevalling
118, 1130
A. El. Walgers
H. Walgers
d. Breukb.
geneesm.
Gasth.
f 4,30
f 8,20
id
id
802, 892, 1066
1097
905, 995
J.A.J. Nedermeijer Rotterdam ziekenhuis f 9,00 bet. 15 Maart 1859 815
P. Moermans Utrecht geneesm. f 0,40 bet. 14 Octb. 1858 -
J.E.D. Gustenhoven Arnhem ziekenhuis
5 Sept.
f 5,00 id 844
J. van Rosendaal Rotterdam d. 30 sept. f 8,50 bet. 15 Maart 1859 917
F. Penters 's Bosch f 0,50 f 5,00 bet. 26 Mei 1859 970
W. Hofmeijer Helmond f 0,75 - - 1042
folio 11
A. Voets Utrecht geneesm. f 0,90 bet. 26 Mei 1859 1113
L. Pinkse Leijden f 1,75 f 7,00 bet. 15 maart 1859 1105
P. Pinkse id geneesm. f 4,05 idem 1131
L.H.F. Menning Amsterdam Breukband
geneesm.
f 6,00
- -
E. Smits Rotterdam - f 2,00 bet. 15 maart 1859 -
J. Nieuwenhuis Zevenbergen f 1,00 f 52,00 idem -

Laatst gewijzigd: november 2007