Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - H.G. Beerman (negatieven)


Fotograaf H.G. Beerman - inventarisatie negatieven (nrs. 1 t/m 6557 en B1 t/m B89)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 131
Inventarisnummer: 1908

Collectie H.G. Beerman op de beeldbank:
https://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/search/collection/code/309


negatieven 1-999 (deel 1-2-3)

Negatieven Beerman

10433
deel 1
1

Steegoversloot no. 17-31 met Hofpoort richting Voorstr. Gez(ien) van N. naar Z

2 J.J.A. Goeverneurstraat tegenover Badhuis no. 47-45-43 en lager (richting Bilderdijkstraat tusschen Gouverneurstraat en H.F. Tollensstraat en Bosboom Toussaintstraat) tusschen Bosboom Toussaintstraat & J.P. Heijeplein. Gez. uit N.O. 31551
3 Voorstraat No. 242 en 246 eerste Pand hoek Vriesestraat waarin A.H. Schnabel tusschen no. 444, de zaak Anton de Korte Banketbakker no. 446, Pand van de Firma Gerzon, deze Huizen staan over de landzijde richting Vischbrug. Gez. uit het N.
4 B Spuihaven, pand Beerman, waterzijde
5 Varkenmarkt gevelsteen Streefkerck an(no) 1729.
6 Voorstraat no. 309-317, tusschen Lombardbrug en Spuijsteiger. Rechts huis hoek Lombardbrug. Gez. uit Z.
7 Kolfstraat tusschen Voorstr. en Museumstraat. Hoek Steenstraat. gez. Z.W.
8 Lombardstraat tusschen Voorstraat en Lange Breestraat, op de achtergrond Bethlehemplein. Gez. uit N.O.
9 Vriesestraat No. 81-95. Gez. uit N.O.
10 Vis(ch)brug. Pand Gunther. Gez. af Groenmarkt.
11 Vest. Nonnentoren achterzijde Gr. uit N.O. op achter zijde Dordrechts Museum GPV-M1646; gemeente 15471-15514, Tollens
12 Noordendijk. Houthavens me twee houtzaagmolens. Gez. uit Z.W. Tolles?
13 Bomkade. Pakhuizen hoek Bomkade. Gez. uit N.
14 Kleine Spuijstraat gez. richting Voorstraat. Gez. uit Z.
15 Knolhaven N. 19. gez. uit N.W.
16 Singel hoek Dubbeldamsweg Chr. Gerf. kerk. gez. uit N.
17 Wijnstraat. Pand No. 25 einde Groenmarkt Oud Christ. H.B.S. tegenover Scheffersplein. Gez. uit Z. 13901
18 Kalkhaven. Gezicht op Grote Kerk Links binnen Kalkhaven. rechts ingang Spuijhaven. 915
19 Hoge Nieuwstraat 1-19. Gezicht op Wolwevershaven. gez. uit W.
20 Wijnstraat. Panden tusschen Wijnbrug en Scheffersplein havenzijde. Gez. uit N.W.
21 Cornelis de Witstraat Pand staat langs Spuijhaven rechts gebouwen van Lands Werf hoek Cornelis de Wittstr. Gez. uit w.
22 Nieuwstraat 21-33. Gez. uit N.O.
23 Nieuwstraat 26-38. Richting Korte Nieuwstr., en Vest. Gez. uit Z.W.
24 Lange Breestraat tusschen Lombardstr. en Spuijstraat. Gez. uit N.W.
25 Nieuwehaven. Links Nieuwehaven rechts Panden Knolhaven. gez. uit W.
26 Bankastraat. IJbaan en sportterrein achtergrond Noordendijk. Gez. Z.W.
27 's Gravendeelschedijk. Politiepost N 2. Gez. uit Z.O.
28 Vest. IJkkantoor. Gez. uit Z.
29 Vest. School hoek Nieuwkerksplein t/o Blijenhoek. Gez. uit O.
30 ? Hugo de Grootlaan, links rechts van Baerlestraat, op achtergrond Park weizicht. gez. uit Z.W.
31 Voorstraat. Pand de Rozijnkorf. Gelegen tusschen Vriesestraat en Vischstraat. gez. uit N.W.
32 Voorstraat No. 100-110. Pand 108, Kinderbewaarplaats. Gez. uit W.
33 Interieur Bankastraat. Badhuis a/d Bankastraat. gez. uit Z.W.
34 Wijnstraat. Panden ana de Wijnstraat af hoek Grave(n)straat t/o Groote Markt. gez. uit O. 11023
35 n.a. Wijnstraat. Groep personen in Bonfacitiuskerk [Bonifacius] ter viering honderdjarig bestaan. gez. uit O.
36 n.a. (Boot) en (Rederij Fop Smit, Raderboot), voor vracht en pasagiers vervoer.
37 Korte Paralelweg, (kijkje in) Fabriek Victoria 5118
38 (gezicht op) Dordrecht van Riedijk tot Groothoofd. Gezicht op, gezien af Papendrecht uit N.
39 ??
40 Theofil de Bokstraat (Theophile de Bockstraat) rechts Links Mesdagstraat. Gez. uit N.O.
41 Jacob Marisstraat hoek Jozef Israelstraat. Gez. uit N.
42 (Bilderdijkstraat) Marisplein. Gez. N.W.
43 (Jac. Marisstraat) Willem Marisstraat hoek Tollenstraat. Gez. uit Z.
44 Marisplein, Eemsteinstraat. Gez. NW.
45 Vest tusschen Spuijplein en Nieuwe Hilstraat. Gez. uit Z.
46 ??mapje, toegangsdeur en gevels t..(?) Crabbehof. 1701
47 Vrieseplein hoek Vrieseweg. Gez. uit W.
48 Krispeinscheweg [Krispijnseweg]. Huize "Wei Zicht". Gez. uit W.
49 Bilderdijkstraat hoek Eduard Douwe Dekkerstraat. Gez. uit W.
50 Nieuwehaven. Rechts enkele panden en Houttuinen achter Panden a/d Knolhaven. Gez. uit W. 5960
51 Potgieterstraat hoek van Lennepstraat. Gez. N.O.
52 H.F. Tollensstraat hoek Goeverneurstraat. Gez. Z.
53 Oranjepark. Politiepost Gez. N.W.
54 Potgieterstraat. Gezien af Brouwersdijk. Gez. uit Z.W. 32554
55 B Voorstraat. Panden aan. 10705
56 Aagje Dekenstraat tusschen Potgieter- en H.F. Tollensstraat. Gez. Z.O.
57 Hooge Nieuwstraat. Pakhuizen aan de. Gez. uit O.
58 Steltenstraat hoek Sinegl gemeenteschool. Gez. uit N.O.
59 Groothoofdspoort buitenzijde links Hotel Bellevu(e). Naast de Poort rechts Politiepost No. 3. Gez. uit N.
60 Grotekerksbuurt op achtergrond Groote Kerk. Gez. uit O.
61 Viottakade op de achtergrond Groote Kerk. Gez. uit Z.
62 Nieuwehaven. Interieur en keuken uit Muzeum (Museum) van Gijn.
63 Bosboom Toussaintstraat hoek Brouwersdijk Torenschool. Gez. uit W.
64 Hof. Kijkje in 't. Links poort uit Steegoversloot. Gez. uit W.
65 Papendrecht. Cafe de Kevij naast oud aanlegsteijger Veerpont Dordrecht-Papendrecht op de Veerdam. Gez. uit W. 865
66 Oranjepark. Politiepost N. 1. Gez. N.W.
67 Riedijk No. 19-25. Gez. uit Z.
68 (n.a.) Groothoofd. Pand Gewestelijk Arbeidsbeurs. Gez. uit N.
69 Oude Maas. Riviergezicht. Rechts Buiten Walevest. Links Watertoren Zwijndrecht. Gez. uit W.
70 Interieur Groote Kerk. Gez. uit O.
71 Oranjepark. Villa gebouwd in 1912 toenmalige eigenaar de Heer Brand ijzerhandelaar, later aangekocht doot Fam. Eras. Gez. uit Z.O.
72 (n a) Interieur Groote Kerk. Gezicht op Koorbanken en orgel. Gez. uit P.
73 Achterhakkers. 2 Panden vroeger behorende bij Oliemolen links hiervan. Gez. N.W.
74 Oude Maas. (Buiten Kalkhaven) Gezicht op Buiten Kalkhaven. gez. uit W. 30490, 5802
75 Lange Breestraat t.o. Lombardstraat. Deze Panden werden gesloopt voor doorbraak naar Bethlehemplein. Gez. N.W. 5926
76 Groenmarkt N. 139 Twentsche Bank waar naast Café resterant (restaurant) "Zahn". Gez. Z.O.
77 Wijnstraat. Panden aan de No. 57-71. Gez. uit O.
78 Nieuwstraat. Panden a.d. Gez. uit W.
79 Wolwevershaven. Pand Stokholm. Gez. Z.O.
80 Park Merwesteijn. Rechts acher het Hertenkamp. Gez. N.O.
81 Voorstraat. Panden a.d. Hoek Grote Appelsteijger. Gez. uit O.
82 Augusteijnenkerk. Gez. v. uit Hofstraat. Gez. uit N.
83 Stadhuisplein met Stadhuis. Links Bureau v. Politie. Rechts Voorstraat. Gez. Z.W.
84 Engelburgerkade. Pand Rondeel. Gezicht op Engelenburgerbrug en Knolhaven. Gez. uit W.
85 Vleeschhouwersstrat. Gezicht in de achter aan. Panden Houttuinen. Gez. uit Z.
86 Riedijk. Pand No. 56 net Gevelsteen van "Klein Schippers Gild Huijs". Gez. uit N.
87 Voorstraat. Panden a.d. (Voorstraat) tegenover Pelserbrug. Gez. uit N.
88 Gravestraat (Gravenstraat). Panden No. 2-10. op achtergrond Wijnstraat. Gez. uit W.
89 Vlak. Panden No. 4-5-6 hoek Hooge Nieuwstraat. Gez. uit N.
90 Augusteijnenkamp (Augustijnenkamp) op achtergrond. Rechts Dordrechts Muzeum (museum). Gez. uit W.
91 Augusteijnenkamp (Augustijnenkamp). Resteratie (restaurantie) Pand 44 Trapgevel. Gez. uit W
92 John de Witstraat hoek Bagijnhof op achtergrond Links de Molen de Maagd. Gez. N.W.
93 Vleeshouwersstraat. Panden No. 1-29 achergrond Pand a.d. Houttuinen. Gez. Z.
94 Maartensgat. Pand aan (Maartensgat), bewoond door Fam. v.d. Broek. Z. 13373
95 Riedijkshaven. Gezicht op. Rechts Gashouwer [gashouder]. Links Geb. en Gasfabriek. gez. uit Z. 3904
96 Riedijkshaven. Links Gashouwer [gashouder]. Rechts Geb. Scheepswerf. Gez. uit Z. 5802
97 Zwijndrechtsche Veer. Gez. op Oude Maas met Veerpont, overzijde Zwijndrecht. Gez. uit Z.O.
98 Oranjelaan hoek Groenendijk. Pand tusschen. Gez. Z.W.
99 Oude Maas. Veerdienst Dordrecht-Zwijndrecht op achtergrond Zwijndrecht. Gez. uit Z.W. 5802/53789
100 Knoopmakersgang. Gez. uit N.
101 Vrieseweg. Gez. O. 2576
102 Wilgenbosch. Boterfabriek "Albers" aan 't, op de voorgrond de Witte Leeuwenbrug en Spieringhaven. Gez. uit N.O. 19633, 17252 t/m 489
103 Kolfstraat N. 30-38. Gez. Z.O.
104 Wolwevershaven. Panden aan. Gez. Z.O.
105 Sluisweg. Pakhuizen aan de, op achtergrond Zuider Sluisbrug en Grote Kerk. gez. Z.W.
106 Nieuwstraat. Gezien van (Dwarsgang) hoek Steenstraat richting Voorstraat. Rechts Berkenpoort. Gez. uit Z. 56230
107 Krommedijk. Panden a.d (op). Links bakkerij Coöperatie. gez. uit Z. 30707
108 Theofiel de Bokstraat [Theophile de Bockstraat], hoek Jozef Israëlstraat. Gez. uit Z.
109 Nieuwehaven No. 117. Rechts achter Kuijpershaven [Kuipershaven]. Gez. uit Z.O.
110 Kolfstraat No. 45. Pand a.d.
111 Voorstraat Hoek Lombardstraat tot Groote Spuistraat in het midden Haringstraatje. Gez. uit N.
112 Vischbrug met Paardentram op achtergrond panden a/d Groenmarkt rechts Pand Gunther. gez. Z.O. M2172; 13874(?)
113 Voorstraat af No. 61 en verder richting Steegoversloot. Gez. N.O.
114 Schuitemakersstraat. Gezien af Houttuinen richting Grootekerksbuurt. Gez. uit N.
115 Wijnstraat, richting Scheffersplein en Wijnbrug. Gez. uit N.
116 Staart. Het Huis te Merwede. Gez. uit Z.
117 Grootekerksbuurt. Gezien vanaf Pelserbug. Gez. uit Z.
118 Groenmarkt met Tolbrugstraat W.Z. Panden a/d. Gez. van af Scheffersplein. Z. 6576
119 Voorstraat. Richting Prinsenstraat. Naast Pand 368 de Ruiterstraat. Gez. uit O.
120 Voorstraat af. Ruitenstraat richting Prinsenstraat. Gez. uit O.
121 Voorstraatshaven. Rechts panden a/d Voorstraat. Links Pand a/d Groorekerksbuurt. Gezien af Pelserbug, richting Lombardbrug. Uit W.
122 Groothoofd - Groothoofdspoort. Links Hotel Bellevu naast de poort rechts Politiepost No. 3. gez. uit N.
123 Voorstraat havenzijde af. Pand 89 en ver richting (Steegoverl.) Nieuwbrug. Gez. uit N.O.
124 Pottekade met Korenmetershuisje achtergrond Groote Kerk. Gez. uit Z.
125 Oranjepark. dit Pand is in 1912 gebouwd door den heer Brand ijzerkoopman later bewoond door Famil. Eras. Rechts Vrieseweg. gez. uit Z.O. 4644
126 Weeshuisstraat met Weeshuisplein. Gez. uit N.W.
127 Binnen Kalkhaven. Links Panden a.d. Rechts Keijzershof. Gez. uit Z.W.
128 Oorkonde aangeboden dor de Dordrechste geneesheren aan Dr. Theodoor Stoop, 1921. 28988
129 's Gravendeelsedijk. Asfaltfabriek rechts. Links kantoor en gebouwen. Gez. Z.O. 3905 - 19019
130 Korte Paralelweg. Fabriek Victoria geheel rechts Pand a/d Bakstraat. Gez. Z.W. 16117
131 Kuijpershaven hoek Schrijverstraat Gebouw Glasfabriek "Bouvy". Gez. uit N. 12662
132 Achterom. Achterzijde Postkantooer met het rijtuig waarmede de Post in de trein werd gehaald. Gez. uit W. zie H 7249
133 Vriesestraat. Panden a/d No. 57-61. Gez. uit N. (v. Dijk) 10686 - 11061
134 Varkenmarkt 49. Gebouwen Brouwerij de Sleutel. Gez. uit W.
135 Staart. Bouw van Prins Hendrikbrug a/d (Staart) over het Wantij. Gez. uit Z.
136 Staart. Voorbereiding bouw Prins Hendrikbrug over het Wantij. Gez. uit Z.O.
137 Staart. Bouw Prins Hendrikbrug over het Wantij. Gez. uit Z.
138 Watermolen ???
139 Groothoofd aanlegsteijger. Raderboor rederij Fop Smith geheel links de Paardentram, rechts Gem. Papendrecht. Gez. uit O.
140 (na) Scheffersplein, standbeeld van Arie Scheffer. Links Panden a/d Wijnstraat. Rechts panden a/d Voorstraat. gez. uit W.
141 Gezicht op Dordrecht. Links Oude Maas. Linksonder Maartensgat en Korte Engelburgerkade. Rechtsonder Panden aan Grotekerksplein, Engelburgerbrug, Blauwpoortsplein, Nieuwehaven, Hooge Nieuwstraat, rechts v.d haven Panden a/d Houttuinen. Gez. N.W.
142 Gelijk aan 141. Gezicht op Dordrecht.
143 Gezicht op Nieuwehaven. Links Blauwpoortsplein, Hooge Nieuwstraat rechts Panden aan Houttuinen. Gez. uit N.O.
144 Hooikade. Links ingang Nieuwehaven, Engelburgerpoort. Panden Hooikade rechts Mazelaarstraat, Groote Kerk op achtergrond. Gez. uit N.
145 (na) Spoorweg emplachement [emplacement] bij Dordrecht rechts achter Stationsgebouw langs Burgm. de Raadtsingel links Marketteweg [Markettenweg]. Gez. uit O.
146 Voorstraatshaven. Gezien af Visbrug, richting Scheffersplein links achterzijde panden a.d. Groenmarkt rechts achterzijde Panden Voorstraat. Gez. uit W. (1v) 915
147 Rijks Museum, opname uit het. Verheerlijking Corn. de Witt, J. de Baen.
148 Portret van Maria de Witt 1777-1861.
149 Ferdinant Bol Singel tusschen Vrieseweg en Bleekesdijk met Poort van Kruisweghof in het midden. Rechts Vrieseweg. Gez. uit Z.O. 11161 - 17260
150 Stoomhoutzagerij de Zwaan v. W. en M. v.d. Weg aan de Noordendijk. gez. uit N ?. 5118
151 Papendrecht. Gezicht op Dordrecht over de Rivier Merwede. Gez. uit N.O. 28919
152 Bleekersdijk. Achtergrond Korenmolen de Maagd, achterzijde Blekerij, ca 1895. Bouwterrein Wilhelminakerk. Gez. Z.O.
153 Groenmarkt. Pand a.d. (Groenmarkt). Gez. uit N.O.
154 Noordendijk. Houtzaagmolen a.d. (Noordendijk). Rechts woningen onderdijks. Gez. O.
155 (Marisplein) Willem Marisstrat hoek Jozef Israelstraat (Marisstraat). Gez. N.O.
156 Korte Paralelweg (Parallelweg) Interieur Victoria Fabriek. Inpakafdeeling.
157 Korte Paralelweg (Parallelweg) Interieur Victoria Fabriek. Inpakafdeeling. 6729
158 Korte Paralelweg (Parallelweg) Victoria Bisquit Fabriek (oud) Directeur Redelé met werknemers.
159 Wantij, gezicht op de Lijnbaan. Gez. uit N.O. Op voorgrond de Sleepboot Gips. 55787
160 Sleepboot Pelagus opname in Alblasserdamsche machinefabriek. 9300 - 9323
161 Sleepboot Pelagus opname in Alblasserdamsche machinefabriek.
162 Sleepboot marine Etablissement, "Soerabaya" opname voor Alblasserdamsche machinefabriek
163 Sleepboot marine Etablissement, "Soerabaya" opname voor Alblasserdamsche machinefabriek
164 Boerderij aan Haaswijkweg Oost, bij Watertoren Dubbeldam ?. Gezien uit N.O. (font zie affiche park Boerderijen 1983?)
165 (inteiruer kantoor ???)
165 (A) Visstraat hoek Bagijnestraat. Bankgebouw Incassobank. Gez. N.O.
166 Dijsselhof, Mej. M.W., Leerares Schoonschrijven en opleiding Handelsdiploma, Voorstraat 137, ca 1920 56704
167 Portret Burgemeester van Doorn v. Zwijndrecht 28722
168 Boeda [Boeddha], beeld van
169 Museumstraat. Panden No. 14-16 a.d. (Museumstraat). Gez. N.W.
170 Singel Panden No. 45-47-49. Gez. uit O. (P. Bos, Singel)
171 Zeehaven Wilhelmina op achtergrond. Fabriek voor Houtbereiding en werkplaats N.S. Gez uit Z.
172 (na) Zeehaven Wilhelmina met Diverse Schepen. Gez. uit Z.
173 Interieur Ziekenhuis Gem. Bankastraat (gez. uit O.) Gem. werk 131153
174 Wijnstraat. Panden a/d 51-53-55-57-59-61. Gez. uit O.
175 Nieuwstraat. Panden No. 33-35. Gez. uit N.O.
176 Korte Kalkhaven. Pakhuizen a/d (Korte Kalkhaven). Gez. uit Z. Deze loopen allen door naar Bomkade.
177 Hooge Nieuwstraat. Panden 77-79 waarin Vrij Entrepo(t). Gezien in richting Blauwpoort Plein. Uit O.
178 Groenarmkt. Panden a/d rechts Tolbrugstraat en zijgeven (zijgevel) restaurant Taveerne Termerwe. Gezien af Scheffersplein Z.O.
179 (na) Bagijnhof. Panden aan No. 30-36. Pand No. 34 Sociteit [Societeit] "Amicitia". Gez. uit Z.W.
180 Vriesestraat. Richting Voorstraat. Panden No. 65-63 en lager. Gez. uit Z.O.
181 Kolfstraat. Panden in de No. 69 .... 53. richting Voorstraat. Gez. Z.O.
182 Vriesebrug over Spuijhaven. Rechts Panden a/h Vrieseplein. Gez. uit W. Gem. Werken
183 Noordendijk. Plas als zwemplaats tusschen Norodendijk en Vlij, opgespoten terrein. Gez. uit Z. Gem. Werken
184 Handelskade opslagloodsen voor Kunstmest enz. Gez. W. (* met schaduw van de fotograaf en camera op statief) Gem. Werken
185 Mariastraat uitbreiding Begraafplaat(s). Gez. uit N. Gem. Werken
186 Algemeen overzicht a/d nieuwe Stadswijk ten Z.W. v. Dordrecht. Gem. Werken
187 Kop van t Land. Woning kapitein veerdienst Kop van 't Land- Werkendam. Gez. Z. Gem. Werken
188 Leuvebrug over Voorstraatshaven. Links Groote Kerk en rechts Panden a.d. Voorstr. Gez. W. Gem. Werken
189 Groote Kerk gezicht op af Grootekerksbuurt. Uit O. 54241, Dor. courant
190 Interieur Groote Kerk.
191 Groote Kerk gezicht op oostzijde a/d af Groote Kerksbuurt uit O. 51378, Veth architect
192 Groote Kerk. Ingang noordzijde met Kosterswoning. Gez. uit N. 54241, Dordt. courant
193 Rivier gezicht op Dordrecht van Buiten walevest, rechts Groote Kerk, Hooikade. Gez. N.W.
194 Rivier gezicht op Dordrecht Buitenwalevest. Gez. N.W.
195 Rivier gezicht op Dordrecht Buitenwalevest. Rechts Groote Kerk, Hooikade. Gez. N.W.
196 Merwedekade [Merwekade]. Gez. uit W.
197 (na) Gezicht op Dordrecht links Buitenwalevest, Blauwpoortsplein, Veerdam Dordrecht Zwijndrecht, ingang Nieuwehaven. Rechts Hooikade met Groote Kerk geheel rechts Bomkade op de voorgrond aanlegsteijger Veerdienst en Veerplein in Zwijndrecht. Gez. uit W.
198 Bomkade Panden a/d Korte Geldersekade Groote Kerk, Leuvebrug met Pand van Dicke hetwelk in de oorlog door de Duitsers is afgebrand. gez. N.W.
199 't Hof. gezicht in t, op Statenschool, Geb. Vak en Kunst geheel rechts gemeenteschool en Hofstraat. Gez. uit W.
200 Oranjelaan, gebouwen H.T.S. aan de. Links hoek Bankastraat. Gez. uit N.
201 Visbrug waarop Paardentram. Kijkje in de Visstraat, kruispunt Voorstraat links Franse Kerk. gez. uit N.
202 Gezicht in de Voorstraat richting Steegoversloot af Visbrug. Gez. uit W.
203 Hallinglaan [Hallincqlaan]. Gezien af Groenedijk richting Singel. Gez. uit o.
204 Visbrug kruispunt voorstraat. Paardentram op de brug. Kijkje in de Visstraat. Links Franse Kerk aan de Voorstraat. gez. uit N. (Politie)
205 Zeehaven Wilhelmina. Links sportterrein aan Zeehavenlaan. Gez. uit Z.W.
206 Riviergezicht op Dordrecht, links Buitenwalevest met aanlegsteijger Veerdienst op Blauwpoortsplein ingang Nieuwehaven, op achtergrond torentje Stadhuis, rechts Hooikade met Engelburgerpoort. Groote kerk op achtergrond. gez. uit N.W.
207 Jan Schoutenstraat. H. St. Jozefschool. Eerste steenlegging v.d. (H. St. Jozefschool), tusschen Burgm. de Raad en Nicolaas Maassingel. Gez. uit W. 25621
208 Bankastraat. Jubileumbijeenkomst op Sportterrein a.d. (Bankastraat). Gez. uit N.O. No. 1
209 H. St. Jozefschool. Eerste steenlegging v.d. (H. St. Jozefschool), tusschen Burgm. de Raad en Nicolaas Maassingel aan Jan Schoutenstraat. Gez. uit Z. 28122
210 Nieuwstraat. Panden a/d No. 32-34-36-38. Gez. uit Z.W.
211 Groote Appelsteijger aan de Wijnhaven achterzijde gebouwen aan de Voorstraat. Gez. uit W.
212 Nieuwehaven. Panden aan de No. 25. Huis Dr. Strücker No. 27. School Kranenburg. Gez. Z.O.
213 Steegoversloot No. 52-46. Geheel links Huishoudschool. Gez. uit Z.O.
214 Wijnstraat No. 2-22. Geheel op achtergrond Hotel "Bellevue". Gez. uit Z.
215 Wolwevershaven. Panden aan de No. 35-30. Gez. uit Z.O.
216 Groothoofd met Groothoofdspoort met toren en Koepel rechts naast de Poort Politiepost No. 3, links Hotel "Bellevue". Gez. uit N.
217 Singel (Godfried Schalken) Pand No. 7 fam. Schotman. Gez. uit O. (Schotman) 50078
218 (Voorstraat bijeenkomst in de Franse Kerk aan de Voorstr.) Zwijndrecht Bethelkerk de Vonkenberg, 1920(?). Gez. uit N. 22915, 23180
219 Bouwput ? Gem. Werken
220 Houttuinen. Pand a/d No. 2 links Vleeshouwersstraat. Gez. uit W.
221 Voorstraatshaven links Pottekade rechts achterzijde. Panden a/d Voorstraat in het midden Pelserbrug. Gez. uit W.
222 Voorstraat. Panden a/d No. 155 - 165 naast pand 157 de Kleine Appelsteijger. Gez. uit O.
223 Lange Breestraat het huis 'in de Ramshoorn' No. 30. Gez. N.W.
224 Hooge Nieuwstraat. panden a/d (Hooge Nieuwstraat), No. 40-30, links Lange IJzerenbrugstraat. Gez. uit o.
225 Grootekerksbuurt. Panden a/d (Grotekerksbuurt), No. 46052, rechts Pelserburg. Gez. uit N.
226 Riviergezicht. Links Zwijndrecht achtergrond Papendrecht rechts Groothoofd met toren en koepel Palingstraat, en panden a/d Kuipershaven. Gez. uit W.
227 Riviergezicht. Kijkje op Groothoofd en Merwekade rechts Groothoofd met toren en koepel. gez. uit N.W.
228 Varkenmarkt. Panden a/d. Gez. Z.O.
229 Sweelinckstraat hoek Verhulststraat. Gez. uit Z.
230 Steegoversloot. Pand No. 42 de Industrie- en Huishoudschool. Gez. uit Z. v. Berkum 14239
231 Mariastraat z.g. de Vliet v. Molendijk bij Boerderij. Gez. uit Z.
232 Park Merwesteijn. Kijkje in (Park Merwesteijn), op achergrond Groenedijk. Gez. uit W.
233 Wolwevershaven. Panden achterzijde a/d (Wolwevershaven). Gezien aan rivierzijde. Gez. uit N.W.
234 Groenmarkt. Panden a/d (Groenmarkt) No. 35-19, Pand 31 met mooie trapgevel. Gez. uit Z.W.
235 (Viottakade) v. Baerlestraat/H. de Grootlaan, achtergrond Zuidendijk. Gez. uit N.
236 (Heer Heijmansuisstraat) Boomstraat No. 18-22. Gez. uit N.
237 Stadhuisplein. Hoofdbureau v. Politie a/h (Stadhuisplein). Gez(ien) uit Z.O.
238 Blindeliedengasthuissteeg. Huis met trapgevel op no. 8 aan de (Blindeliedengasthuissteeg). Gez. N.W.
239 Kasperspad. Gemeente School gezien aan achterzijde, uit W. Gem. werken
240 Vest. IJkkantoor a.d. (Vest). Gez. uit Z.
241 Visstraat. Gezien richting Voorstraat links Panden Incassobank, Dordtsche Melkkios [melkkiosk] D.M.I., Breestraat, Pand Gebr. Busch enz. Gez. uit Z.O.
242 J.J.A. Goeverneurstraat. Volks Badhuis a.d. (J.J.A. Goeverneurstraat). Gez. uit .
243 Johan de Witbrug [Wittbrug] over Spuihaven, rechts Panden a/d Cornelis de Wittstraat [Wittstraat] in het midden toren Wilhelminakerk. Gez. uit W.
244 Merwekade (Merwedekade). Gezicht op de (Merwekade) gezien af Groothoofd uit W. Gem. werk 8789
245 Vest. Gemeentelijke Zandopslagplaats a.d. Schip in Spuihaven. Panden aan de Vest op achtergrond tusschen Vriese & St. Jorisbrug. Gez. uit Z.O.
246 Godfried Schalcken Singel. Pand a/d (Godfried Schalcken Singel). Vroeger bezit Familie Staring later Bureau Gemeente Werken links Hallincklaan [Hallincqlaan], rechts Park Merwesteijn. Gezien af St. Jorisweg uit W.
247 Marisplein. Panden aan het (Marisplein). Gez. uit W.
248 Wantijpark. Schietbaan naast het (...) het eerste Dierentehuis. Gez. uit W. (negatief gebroken in duizend splinters, wel twee afdrukken in atlas (aanw. 2-5-73)
249 Vest. Panden No. 550-57 aan de (Vest), gelegen tusschen Stek en Steegoversloot. Gez. uit O.
250 Voorstraat. Panden a/d (Voorstraat), No. 132-134-136. Pand 132 R.K. Zustertehuis. Gez. W. 10703, Bilderbeek
251 Vrieseweg. Buitenschool a/d (Vrieseweg) No. 81. Gez. uit N.
252 Vriesestraat. Gezien af Voorstraat tot Korte Breestraat de persoon links op de voorgrond den heer Beerman gever van vele negatieven ten behoeve van het Archief. Gez. uit N.W.
253 Schuitmakerstraat. Gedeelte van (Schuitmakerstraat) op achtergrond, Pand Grote Kerksbuurt. Gez. uit N.
254 Wijnstraat. Panden a/d (Wijnstraat) No. 103-109. Pand 109 geheel links gebouw voor de Heer D. Lotsy, de huizen staan rechts t./o Groente Markt. Gez. uit O.
255 Kolfstraat hoek Steenstraat. Gez. uit W.
256 Kolfstraat. Panden a/d (Kolfstraat) No. 9-3. Gez. uit Z.
257 Gezicht op de Stad; deze opname is gemaakt van schilderij uit het Museum op de voorgrond rivier oude Maas war achter Grote kerk olimolen. Gez. uit W. 15866
258 Noordendijk. Houtzaagmolen a/d (Noordendijk.) genaamd "de Nachtegaal", thans op hoek Noordendijk Oranjelaan. Gez. uit N.W.
259 P.A. de Genestetstraat, doorkijk poort de A.C.W. Staringstraat. Gez. uit Z.O.
260 Voorstraat. Richting Nieuwbrug voorste pand rechts t/o Weeshuisstraat naast derde pand rechts de Houtsteijger. Gez. uit N.O.
261 Lange Breestraat. gezien richting Visstraat links ingang Haringstraat. Gez. uit W.
262 Steegoversloot. Panden 71-77 aan het (Steegoversloot) hoek Museumstraat. Gez. uit N.
263 Steegoversloot. Panden No. 31039 aan het (Steegoversloot), links Pand Statenhof. Gez. uit N.O.
264 Groote Spuistraat. Panden a/d (Grote Spuistraat) No. 21-1. Gezien richting Voorstraat; uit Z.O.
265 H.F. Tollensstraat hoek J.J.A. Goeverneurstraat. Gez. uit N.
266 Singel bij de Hoogt, gebouwen Rosenhof [Rozenhof] a/d (Singel), gebouwd van Verzekerings Mij "Eerste Nederlandsche", later bejaarde Centrum. Gez. uit Z. 32051
267 Voorstraat. Pand a/d (Voorstraat) No. 327 met trapgevel. Gez. uit Kl. Spuistraat. Z.
268 Voorstraat. Panden a/h einde v.d. (Voorstraat) tusschen Molenstraat en Suikerstraat, rechts ingang Bomkade, het pand geheel rechts door de Duitsers in brand gestoken pand Gebr. Dicke. Gez. uit O.
269 Hooge Nieuwstraat. Panden No. 37-35-33-31-29-27 enz a/d (Hooge Nieuwstraat). Gez. uit Z.W.
270 Wijnstraat. Pand a/d (Wijnstraat) genaamd "Het Huis der Onbeschaamde". Gez. uit O.
271 Museumstraat. Arend Maartenshof, ingang v.d. gez. uit N.W.
272 Interieur en sociteit 'Amecitia' (societeit Amicitia) aan Bagijnhof. Gez. uit Z.W.
273 Interieur en sociteit 'Amecitia' (societeit Amicitia) gedeelte [-] aan Bagijnhof. Gez. Z.W.
274 Wijnstraat. Padn 103 Handelschool. Gez. uit O.
275 Interieur. Victoriafabriek 5118
276 Stoomboot "Prins Hendrik" op de rivier.
277 Stoomboot "Prins Hendrik" op de rivier.
278 Steegoversloot. Panden a/d (Steegoversloot) tusschen Voorstraat en Doelstraat. Gez. uit Z.O.
279 Wijnstraat. Pand no. 1 staande op de hoek Palingstraat was het vroegere Hotel "Pennock". Gez. uit N.O.
280 Museumstraat. Panden a/d [-] No. 28-34. staan naast de tuin v/h Museum. Gez. Z.W.
281 (Raamstraat) Bagijnestr.(?). Panden a/d [-] rechts Hillestarat. Gez. Z.W.
282 Vriesestraat. Panden a/d [-] No. 130-160 t/o Leprosenhuis en Lengenhof, tusschen Vest en Stoofstraat. Gez. Z.O.
283 Grote Kerksbuurt. Panden a/d [-] havenzijde af No. 36 tot aan Pelserbrug. Gez. uit O.
284 Groenendijk. School a/d [-] hoek Hallincklaan. Gez. uit Z.O.
285 Johan Spaanstraat links, rechts IJsselstraat. Gez. uit Z.
286 Willem Marisstraat School a/d [-]. Gez. uit Z.
287 Hoekenessestraat. Panden a/d [-] hoek Almvoetstr. Gez. uit N.
288 Jan Schoutenstraat. Eersteenlegging H. St. Jozefschool a/d [-] tusschen Burgm. de Raad en Nicolaas Maassingel. Gez. uit Z. Postma, 28120
289 Vriesestraat. Panden a/d [-] No. 77-69. Gezien richting Sarisgang. Uit O.
290 Reeweg Zuid. Pand "Amstelwijk'. Gebouwd voor Burgem. de Roo van Dubbeldam. Gez. N.W.
291 Nicolaas Maassingel tusschen Stationsweg en Bleekersdijk. Gez. W. 2289
292 Wolwevershaven gezien in richting Bolwerk. Gez. Z.W. M2059
293 Korte Breestraat in ricting Vriesestraat. gez. uit W. Schotel 5926
294 Voorstraat. Padn a.d [-] van de Fam. Lebret, later aangekocht voor uitbreiding Fa. Balhman (Bahlman) tusschen Kl. Spuistraat en Botgenstraat. Gez. uit N. 53168
295 Buiten Kalkhaven. Panden en loodsen van Brand's IJzerhandel, nu pakhuizen. Gez. W.
296 Nieuwehaven. Panden a/d [-] No. 4-18 tusschen het Vlak en Venlooostraat. Gez. uit N.
297 Wijnstraat. Panden a/d [-] No. 73-83, pand 79 het huis der onbeschaamde geheel rechts RK School op de hoek v/d Schrijverstraat. Gez. uit Z.O. Gem. Werken
298 Groenmarkt. Panden a/d [-] gebouw "Americain" t/o de Visburg. Gez. uit Z.O.
299 Riedijkshaven. Gezicht in de [-] in het midden Gashouwer [gashouder] links panden a/d Vest, rechts Panden a/d Noorderstraat. Gez. uit Z.
300 Voorstraat. Pand no. 140. R.K. Zusterhuis. Gez. W.
301 Handelskade. gezicht op [-] langs de Oude Maas. Gez. W.
302 Riedijkshaven. Gezicht in de [-] Gashouder a/d Blijenhoek links panden a/d Vest, rechts Scheepswerf Koopman. Gez. uit Z.O.
303 Oranjelaan, tranformatorgebouw hoek Noordendijk Oranjelaan. Gez. uit Z.W. 30704
304 Vrieseplein. Gezicht op nieuw gebouwde Vriesebrug op de voorgrond Vrieseplein over de brug links het Leprosenhuis (voormalig hospitaal) in de Vriesestraat over de brug links en rechts Panden a/d Vest. Gez. uit Z.O.
305 Vrieseplein. Op de voorgrond pand aan het nieuwe Vriesebrug over de brug Vriesestraat links daar van het Leprosenhuis, over de brug links en rechts panden aan de Vest. Gez. uit Z.O.
306 Vriesebrug de in de aanbouw zijnde [-] op achtergrond. Pand a/h Vrieseplein. Gez. uit N.W.
307 Vriesebrug (bouw nieuwe) links panden over Vriesestraat daar achter pand aan de Vest. Gez. uit Z. Beerman 18184
308 Vriesebrug. Bouwput voor het maken van [-] links panden a/d Vriesestraat in het midden panden a/d Vest. Gez. uit Z. 18057
309 Vriesebrug. Aanbreng(en) wegdek a/d [-]. Gezicht op het Vrieseplein en Vrieseweg. Gez. uit N.W.
310 Vriesebrug (de nieuwe) op voorgrond Vrieseplein met gezicht op Vriesestraat over de brug links en rechts panden a/d Vest. Gez. uit Z.O.
311 Vriesebrug, bouw en montage v/d [-]. gezicht in Spuihaven links panden a/d Vest, rechts Pand aan het Kromhout. Gez. uit Z.W.
312 Vriesebrug van uit Spuihaven gezien, links panden a/h Vrieseplein, rechts panden a/d Vest. Gez. uit N.
313 Vriesebrug de in aanbouw zijnde [-] links panden a/d Vest. Gez. uit Z.
314 Scheffer, Arie, naamrol van personen welke hebben mede gewerkt aan de tot standkoming van een standbeeld van de schilder 2 negatieven
315 Singel. Openbare werken achterzijde van het Pand aan de Godfried Schalken Singel in de tuin een aantal bezoekers in het midden Weth. Reinaart [Jan Hendrik Reinhardt]. Gez. uit O.
316 Singel. Openbare werken achterzijde v/h Pand aan de Godfried Schalken Singel in de tuin een aantal bezoekers in het midden Weth. Reinaart [Jan Hendrik Reinhardt]. Gez. uit O. 25367
317 Singel. Openbare werken achterzijde v/h Pand aan de Godfried Schalken Singel met aantal personen in het midden Weth. Reinaart / Reinhardt [Jan Hendrik Reinhardt]. Gez. uit O.
318 Soephuis of Gaarkeuken (Korte Nieuwstraat).
319 Spuihaven. Gezicht op Johan de Witbrug langs de haven panden Cornelis de Witstarat in het midden Remonstante Kerk en toren Wilhelminakerk. Gez. uit N.
320 Krommedijk overweg a/d [-] rechts achter panden aan Crayensteijnstraat. Gez. uit M. 2377
321 Krispeinseweg [Krispijnseweg] richting oudedijk. Rechts hoek Bosboomtuseinstraat [Bosboom Toussaintstraat]. Gez. uit N.W.
322 Reeweg O. Ambachtschool a/d [-] hoek Timorstraat (nu Technische School). Gez. uit N.O.
323 Groothoofdspoort gez. uit Wijnstraat, uit Z. 8789
324 ('s Gravendeelsedijk) Wieldrechtsedijk in aanbouw zijnde aanlegsteijger met pontonbrug ten dienste Veer Dordrecht - 's Gravendeel. Gez. uit N. 12167
325 Krommedijk uitvoering werken Spoorwegen bij overgang, rechts panden Crayensteijnstraat. Gez. N. (GW) 2377
326 Spuihaven links St. Jorisbrug panden in t Steegoversloot en Kruising Vest. Gez. uit O.
327 Spuihaven links St. Jorisbrug panden in t Steegoversloot met kruising Vest. Gez. O. 6685
328 Wijnstraat. Interieur Openbare Bibliotheek aan de [-]. Gez. uit Z.
deel 2
329

Oranjelaan Gebouw Hoogere Technische School a/d [-]. Gez. uit N.W.

330 Oranjelaan Gebouw Hoogere Technische School (Hoofdingang). Gez. uit N.W.
331 Oranjelaan Leeraars Kamer H.T.S. aan de [-]. 56033
332 Oranjepark achtergrond pand aan Toulonschelaan. Gez. uit N.W. 55682
333 Oranjepark H.B.S. Klas handtekenen. 56011
334 Oranjepark H.B.S. Docent met leerlingen. 55882
335 Oranjepark H.B.S. (Les Biologie) Natuurkunde. 56011
336 Oranjepark H.B.S. Interrieur [Interieur] Ingang. 55802
337 Oranjepark, H.B.S. Interrieur [Interieur] bovengang. 55882
338 Singel van Strij, Interrieur R.K. Kerk aan den [-] tusschen Aert de Gelderstraat en Koninginnestraat. Gez(ien) uit W. 300 '45
339 Singel van Strij, R.K. Kerk aan den [-] tusschen Aert de Gelderstraat en Koninginnestraat. Gez(ien) uit W. 30230
340 Sliedrecht, Interrieur R.K. Kerkje te [-] Se Wilat(?) 49989
341 Wijnstraat, Interrieur R.K. Kerk (Bonifatius) aan de [-] Gez. met O. Wijers 20702
342 Grotekerksbuurt, Interrieur gang Huize St. Jacob
343 Brouwersdijk, opnames betreffende 1e heipaal van bouw R.K. Kerk a/d [-]
344 Brouwersdijk, Torenschool a/d [-] No. 104 hoek Bosboomtoeseijnstraat [Bosboom Toussaintstraat]. Gez. uit Z.
345 Brouwersdijk, Torenschool a/d [-] No. 104 hoek Bosboomtoeseijnstraat [Bosboom Toussaintstraat]. Gez. uit Z.
346 Brouwersdijk, Torenschool a/d [-] Zijzeide v/d [-] a/d. [-] Gez. Z.O.
347 Zeehavenlaan, Panden a/d [-]. Gez. uit N.
348 Zeehavenlaan Noodwoningen a/d [-]. Gez. uit Z.
349 Bankastraat, Noodwoningen a/d [-]. Z.W.
350 Bankastraat, Noodwoningen a/d [-]. Z.W.
351 Krommedijk, het Pand Zonnehoeve a/d [-] hoek Craijesteijnstraat. Gez. uit N.
352 Loys [Louis] Apolstraat hoek Mesdagsgtraat. Panden in [-]. Gez. uit O.
353 Theofiel de Bockstraat hoek Mauveplein. Panden in [-] gez. N.O.
354 Goeverneurstraat J.J.A., Panden a/d [-]. Gez. uit N.O.
355 Theofiel de Bockstraat, Panden a/d [-]. Gez. uit Z.W.
356 Voorstraat, Pand Gerzon a.d [-] naast Pand Rozijnkorf. Gez. uit N.W.
357 St. Jorisweg Interrieur Gebouw Kunstmin voor verbouwing. Gez. Z.W.
358 St. Jorisweg Interrieur Gebouw Kunstmin voor verbouwing. Gez. Z.W.
359 St. Jorisweg Interrieur Gebouw Kunstmin voor verbouwing. Gez. Z.W. Gem. werk 9152
360 Wit, Cornelis de [-] straat. hoek Johan de Wittstraat. Pand aan [-]. Gez. N.
361 Spoorwegen. Stoomtrein nadert Dordrecht uit het Zuiden. Gez. W. Gem. werk
361A Museumstraat, Gebouw Dordrechts Museum a/d [-]. Gez. N.W. Gem. werk
362 (Marienbornstraat) Heymansuysstraat. Pand in/d [-] hoek Knoopmakersgang. Gez. uit O.
363 Vrieseweg, Pand No. 90 a/d [-] bewoond door fam. Dr. de Munk naast School "Muring [Muhring]". Gez. uit Z.W. Gem. Bestuur
364 Vlak, Panden a/h [-]. hoek Hoogenieuwstraat. Gez. uit N.
365 Weeskinderdijk. Gezicht op oprit Verkeersbrug Dordt Zwijndrecht rechts Weeskinderdijk. Gez. uit O.
366 Nieuwehaven rechts 't Vlak. Gezien af Roobrug. Gez. uit N.
367 Wolwevershaven, Panden a/d [-] op de voorgrond pand No. 17. Gez. uit N.O. M2061
368 Nieuwehaven links panden a/d [-] rechts Botenhuis Kon. Dordtsche Roeij en Zijlvereniging [Roei en Zeilvereniging]. Gez. uit W. Gem. Bestuur
369 Buiten Walevest, riviergezicht links Watertoren Zwijndrecht rechts Buitenwalevest. Gez. uit W. Gwm. w. 5843
370 Park Merwesteij met Burgemeesterswoning voor 1940 rechts vijver met fontein (in oorlog 40/50 gebombardeerd). Gez. uit W. Gem.
371 Zeehavenlaan Sportvelden a/d [-]. Gez. uit Z.
372 Voorstraatshaven tusschen Visbrug en Scheffersplein links panden aan Groenmarkt rechts panden aan Voorstraat. Gez. uit W.
373 Voorstraat, Interrieur Kapel Zustershuis aan de [-]
374 Wijnstraat, Interrieur Kapel Jeugdstad a/d [-] (Kath. Ziekenhuis)
374 Wijnstraat, Interrieur Bonifaciuskerk a/d [-]
375 Grotekerksbuurt, Interrieur Kapel v. St. Jacob a/d [-]
377 Brouwersdijk, Interrieur R.K. Kerk a/d de Wildt 49989
378 Corput, Anna v.d. foto gemaakt naar schilderij Dordrecht Museum tenstoonstelling 1925 15106
379 With, Jacob de, fotoggemaakt v. schilderij v. Dordrechts Museum tenstoonstelling 1925 15616
380 Gijn Museum, foto naar schilderij v. [-]
381 Gijn Museum, foto naar schilderij
382 Gijn Museum, foto naar schilderij uit het
383 Gijn Museum, foto naar schilderij uit het
384 Grotekerk, onderzoek en vernieuwing fondering [fundering] Grotekerkstoren B/W dienst 13417
385 Grotekerk, onderhoud en restoratie [restauratie] van [-] B/W dienst 13379
386 Grotekerk, onderhoud en restauratie van [-] B/W dienst 13379
387 Grotekerk, onderhoud en restauratie van [-] B/W dienst 13379
388 Grotekerk, onderhoud en restauratie van [-] B/W dienst 13379
389 Grotekerk, onderhoud en restauratie van [-] B/W dienst 13379
390 Grotekerk, onderhoud en restauratie van [-] B/W dienst 13379
391 Grotekerk, onderhoud en restauratie van [-]
392 Grotekerk, onderhoud en restauratie van [-] B/W dienst 13379
393 Grotekerk, onderhoud en restauratie v.d. [-] de persoon op de laatste den heer Ham opzichter restauratie werken ca 1915 51378
394 Grotekerk, onderhoud en restauratie v.d. [-]
395 Grotekerk, onderhoud en restauratie v.d. [-] 8214
396 Grotekerk, onderhoud en restauratie v.d. [-] B/W dienst 13379
397 Grotekerk, onderhoud en restauratie v.d. [-]
398 Noordendijk, uitbreiding Centrale (G.E.B.) a/d [-] rechts panden a/d. Gez. Z.W. 7639
399 Noordendijk, Interrieur Centrale (G.E.B.) a/d 7639
400 Oranjepark, gebouw van het G.E.B. aan het rechts panden Oranjepark links pand a/d Toulonselaan. Gwez. uit Z.O.
401 Noordendijk, Gebouwen G.E.B. aan de hoek Biesboschstraat. Gez. uit Z.
402 Noordendijk, Interrieur Gebouw G.E.B. aan de
403 Noordendijk, links gebouwen van G.E.B. met de Molen Kijk over de Dijk in het midden, Kolen opslag op de voorgrond de toevoer haven. Gez. uit O. 1752
404 Noordendijk, Interrieur G.E.B. aan de
405 Noordendijk, Interrieur G.E.B. aan de
406 Noordendijk, Interrieur G.E.B. aan de
407 Noordendijk, Interrieur G.E.B. aan de
408 Noordendijk, Interrieur G.E.B. aan de
409 Noordendijk, Interrieur G.E.B. aan de 1752
410 Noordendijk, Interrieur G.E.B. aan de
411 Noordendijk, Interrieur G.E.B. aan de
412 Noordendijk, uitbreiding G.E.B. a/d. Gez. u. Z.
413 Hoogt, G.E.B. gebouw aan de [-] achtergrond panden a/d [-]. Gez. O.
414 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 27707
415 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-]
416 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 25632
417 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 26753
418 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] (Cuypers) 14201 - 14305
419 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 27706
420 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] Cuypers 12201 - 14305
421 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 27828
422 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 27708
423 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 27705
424 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] (Ham) 17669 - 17630
425 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 28234
426 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 27830
427 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 27829
428 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] (Cuypers) 14201 - 14305
429 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] Cuypers 14201 - 14305
430 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 25631
431 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 25628
432 Grotekerk onderhoud en restauratie v.d. [-] 25628
433 Geldersekade (Korte), Gezicht op de Grotekerk vanaf [-], op de voorgrond Mazelaarsbrug voor langs de Kerk Geldersekade (Lange). Gez. uit N.
434 Grotekerk, onderhoud en restauratie v.d. [-] 16013-16162
435 Grotekerk, onderhoud en restauratie v.d. [-] 25630
436 Vrieseweg, Buitenschool a.d. No. 149. Gez. uit O.
437 Vrieseweg, Buitenschool a.d. No. 149. Gez. uit Z.O.
438 Vrieseweg, Buitenschool a.d. No. 149. Onder de does [douche].
439 Vrieseweg, Buitenschool a.d. No. 149 in de eetzaal.
440 Vrieseweg, Buitenschool a.d. No. 149. Gez. uit N.O.
441 Vrieseweg, Buitenschool a.d. No. 149 onder de hoogtezon.
442 Vrieseweg, Buitenschool a.d. No. 149 rustuurtje.
443 Vrieseweg, Buitenschool a.d. No. 149 rustuur.
444 Vrieseweg, Buitenschool a.d. No. 149. Gez. uit Z.O.
445 Grotekerk, verlicht, gedurende lichtweek 1930 op de voorgrond Voorstraatshaven en Potekade. Gez. uit Z.O.
446 Grotekerk, verlichte, gedurende Lichtweek 1930 op voorgrond Bomkade en panden daar aan. Gez. uit W.
447 Grotekerk, verlichte, gedurende lichtweek 1930 op de voorgrond tuin uit het Maartensgat vervolgens Grotekerksplein. Gez. uit N.W.
448 Grotekerk, verlichte, gedurende lichtweek 1930 Leuvebrug en de Pottekade. Gez. uit W.
449 Blauwpoortsplein aankomst Pont m. veerdienst Dordrecht Zwijndrecht over de Oude Maas rechts panden aan Blauwpoortsplein links Nieuwehaven. Gez. uit Z.O.
450 Zeehaven (Wilhelmina) lossen van hout boot a.d [-]. Gez. uit Z.
451 Zeehaven (Wilhelmina) houtopslag a.d [-]. Gez. uit Z.
452 Zeehaven (Wilhelmina) overslag ertsboten. Gez. Z.O.
453 Zeehaven (Wilhelmina) zeeschepen onder de kranen voor overslag erts in boten binnenvaart. Gez. Z.O.
454 Zeehaven (Wilhelmina) Gezicht op Zeeschepen en kranen. Gez. Z.
455 Zeehaven (Wilhelmina) Zeeschip voor de Wal onder de Kranen. Gez. Z.
456 Zeehaven (Wilhelmina) links opslag ertsen in het midden de erts trein Zeeschepen voor de Wal met Kranen daarboven. Gez. Z.O.
457 Zeehaven (Wilhelmina) Kijkje in de [-]. Gez. Z.
458 Zeehaven (Wilhelmina) Gezicht op schepen en kranen. Gez. uit O.
459 Dordrecht. Gezicht op [-]. naar Gravure van schilderij v. de Jong 1781 Graveur M. Sallieth. gez. uit N.W.
460 Blauwpoortsplein aanlegsteijger Veerdienst Dordrecht Zwijndrecht op achtergrond Gem. Zwijndrecht. Gez. uit Z.O.
461 Dordrecht, Gezicht op [-] links panden aan Buiten Walevest en Blauwpoortsplein aanlegsteijger Veerdienst, ingang Nieuwehaven rechts panden aan de Hooikade grotekerk op de achtergrond. Gez. uit N.W.
462 Dordrecht, Gezicht op [-] foto van Gravure. gez. N.W.
463 Blauwpoortsplein aankomst veerpont Dordrecht Zwijndrecht, rechts panden aan het Blauwpoortsplein over de Oude Maas Zwijndrecht. Gez. Z.O.
464 Zeehaven (Wilhelmina) Baggerwerken a/d [-] in 1928 op de achtergrond de 's Gravendeelsedijk. Gez. Z.O. Bur. Havenbe. 10542
465 Zeehaven (Wilhelmina) Transport brug aandr. Gez. uit Z.W. 1928 10542
466 Kalkhaven. Schepen in de [-] links panden a/d in het midden panden aan Korte Kalkhaven, rechts Grote Kerk. Gez. uit W. Bur. Zeeh. 5542
467 Zeehaven (Wilhelmina) 1928 Baggerwerken en afwerken v.d. voor terrein & houtopslag en Staats Spoorwegen met de gebouwen links 's Grevendeelsedijk rechts bos Louterbloemen. Gez. uit Z.
468 Zeehaven (Wilhelmina) 1928 aanleg en bouw v.d. [-]. Gez. uit O.
469 Zeehaven (Wilhelmina) in bedrijf met Kranen voor overslag erts. Gez. uit Z.O.
470 Zeehaven (Wilhelmina) erts boot onder de Kranen voor overslag. Gez. uit Z.W.
471 Zeehaven (Wilhelmina) lossen v. Zeeschepen. Gez. uit W.
472 Noordendijk. Het plaatsen van Transformatoren aan achterzijde G.E.B. door middel v. een Bok. Gez. Z.
473 Sweelinckstraat hoek Verhulststraat. Gez. uit Z.
474 Oranjepark, Samenkomst v. diversen R.K. scholen in het [-] ter gelegenheid eener jubileum. Gez. uit Z.O. No. 3
475 Wantij, gezicht op [-] en Staart. Gez. uit O. (Gem.) 15176
476 Oranjepark, Samenkomst diversen R.K. Scholen in het [-] ter gelegenheid eener Jubileum. Gez. Z.O.
477 Dordrecht Maquette [marquette]. blok flats te bouwen in [-]
478 Dordrecht Maquette [marquette]. blok flatgebouwen te bouwen in [-]
479 Dordrecht in de Vijftiende eeuw. Graveur C.C.A. Last, steendruk P. Blommers, den Gaag.
480 Vogelplein hoek Sperwerstraat. Gez. Z.
481 Vogelplein rechts Adelaarstraat. Gez. Z.W.
482 Voorstraat. De Muntpoort aan de [-]. Gez. W.
483 Bomkade op de voorgrond links Mazelaarsbrug en panden aan Korte Geldersekade rechs Leuvebrug op achtergrond Grote Kerk en Pottekade. Gez. uit W. v.d. Weg.
484 Tolbrugstraat achterzijde W.Z. Gez. W.
485 Grote Kerk. Interieur v.d. [-]
486 Burgemeester de Raadsingel St. Anthoniuskerk zwaar beschadigd door brand en beschieting in Mei 1940. Gez. Z.
487 Burgemeester de Raadsingel St. Anthoniuskerk a.d [-] Zwaar beschadigd door brand en beschieting in Mei 1940. Gez. Z.
488 Vest links Leprosehuis toen Militair hospitaal, Kijkje in de Vriesestraat, rechts panden aan de Vest op de voorgrond Spuihaven en Vriesebrug. Gez. Z.O.
489 Vest links Militair hospitaal nu Leprooshuis Kijkje in de Vriesestraat rechts panden a/d Vest. Op de voorgrond Spuihaven en Vriesebrug. Gez. uit ZO.
490 H.M. Koning Wilhelmina foto van Portret van
491 Willemsdorp, Groep Militairen te
492 Willemsdorp, Groep Militairen te
493 Dubbeldam, Graf gesneuvelde soldaat te
494 Hooge Nieuwestraat, panden a/d. Gez. uit N.O.
495 Bankastraat, ijsbaan en sportvelt a/d. Gez. uit Z.W.
496 Voorstraat, gezin richting Boomstraat rechts Heer Heijmanssuisstraat. Gez. uit Z.W.
497 Korte Breestraat. Gez. richting Visstraat. Gez. N.O.
498 Museumstraat. Museum aan de tuin op de voorgrond. Gez. N.W.
499 Bankastraat. Badhuis Interrieur aan de. Gem. werk. 3241.
500 Korte Kolfstraat. Panden aan de. Gez. uit O.
501 Riedijk. Panden a/d. Gez. N.W.
502 Wijnstraat. Pand a/d gebouwd door architect Bilderbeek nu Kantongerecht. Panden a/d. Gez. uit O. (53130)
503 Groenmarkt, Hoofdbureau van Politie aan de. Rechts raadhuis. Gez. uit Z.O.
504 Breestraat (Korte), panden aan de. Gez. N.O.
505 (Spuiweg) Voorstraat, Panden 144-146 aan de. Gez. O. (53617)
506 Engelburgerkade (Korte), Het huis Beverschaap a/d. Gez. Z.W.
507 Merwekade, gezicht op de [-] en Groothoofd vanaf de Merwede. Gez. uit N.
508 Wijnstraat, Gebouw Openbaare Bibliotheek a/d. Gez. W. (6320)
509 Noordendijk, Balkengat a/d. Gez. uit N. (G.W.) 54341)
510 Wijnstraat, Gebouw Nederlandsche Bank a/d. Gez. O. (15319)
511 Voorstraat tusschen Vriesestraat en Visstr., Gez. uit N.W.
512 Groothoofd. Gez. uit W.
513 Steegoversloot. Gebouw Industrie Huishoudschool aan het. Gez. uit Z.
514 Wijnstraat, Gebouw Openbare Leeszaal a/d. W.
515 Vrieseweg, het Park Merwesteijn met Burgemeesterswoning rechts Villa Noordhoven. Gez. uit Z.W.
516 Groothoofd en Groothoofdtoren. Gez. uit W.
517 Voorstraat, Panden a/d hoek Nieuwbrug. Gez. uit O.
518 Viottakade, Gezicht op de. Gez. uit Z.
519 Breestraat (Lange), panden aan de. Gez. uit Z.O.
520 Riedijk, Pand No. 72 a/d hoek Voorstraat naast Melkpoortje. Gez. uit Z.O.
521 Groenmarkt, Panden a/d. Gez. uit Z.O.
522 Oudendijk, Huis en Boerderij "Crabbenhof" aan de. Gez. uit Z. (5440)
523 Blindenliedengasthuissteeg, Pand aan de. Gez. W.
524 Johan Spaanstraat, Panden a/d. Gez. uit O.
525 IJselstraat hoek Joh. Spaanstraat. Gez. uit Z.
526 Paralelweg (Korte), Gebouwen voor de Bisquitfabriek Victoria a/d. Gez. Z.W.
527 Voorstraat, Gebouw "Astoria Theatre" aan de, naar Fransche Kerk. Gez. N.W. (22240)
528 Varkenmarkt, Joodse Kerk a/d. Gez. N.W.
529 Wolwevershaven, rechts Kuipershaven. Gez. uit W.
530 Dordrecht, gezicht op. Links gashouder a/d Blijenhoek, rechts Groothoofd op de voorgrond Merwede, met pont Veerdienst Dordrecht Papendrecht. Gez. N.
531 Kromhout (lange), Soldaat op wacht bij legermagazijnen. Gez. uit N.W.
532 Spoorwegen, Spoorwegnet bij Dordrecht.
533 Park Merwesteijn, Burgemeesterswoning in. Gez. W.
534 Kuipershaven met gezicht in de Schrijversstraat. Gez. uit N.
535 Wijnstraat, Panden a/d 55629
536 Noordendijk, Watertoren en bijgebouwen a/d. Gez. Z.W.
537 Zeehaven, terrein en gebouwen voor houtbereiding a/d
538 Voorstraat, Kerk Oud Katholieke Gemeente a/d. Gez. uit W.
539 Korte Paralelweg, afdeeling Bisquifabriek Victoria a/d 10148
540 Prinsentraat, Panden a/d [-] het heren huis in het midden eigendom fam. Dicken [Dicke].Gez. O. 342
541 Wijnstraat, Panden aan de. Gez. Z.O. 10148
542 Wijnstraat, Panden a/d. Gez. O. 3189
543 Groenmarkt, Panden a/d naast Stadhuis. Gez. N.W.
544 Staart, aanleg 2e Merwedehave, geheel links Kerk te Papendrecht. Gez. Z.O. 10148
545 Steegoversloot, Panden a/h No. 57-65. Gez. uit N.
546 Bellevuestraat, Gebouw Verzekering Mij, later Ziekenhuis "Refaja". Gez. uit Z.
547 Krispeinseweg [Krispijnseweg], voor bebouwing. Gez. uit Z.
548 Johan de Wit(t)straat op de hoek Spaarbank links Bagijnhof, op achtergrond links de Korenmolen "de Maagd". Gez. uit N.W.
549 Paralelweg (Kerk), achterzijde Bisqui(t)fabriek Victoira op de Voorgrond Spieringhaven. Gez. N. 2207
550 (Burgemeester de Raadsingel) Nicolaas Maessingel. Villa Fam. Vriesendorp, hoek Johan de Wittstraat. Gez. uit Z. 24801
550 (Burgemeester de Raadsingel) Nicolaas Maessingel. Villa Fam. Vriesendorp, hoek Johan de Wittstraat. Gez. uit Z. 24801
551 Krispijn, nieuwbouw op [-]. hier op huis(?) tot Dr. Schaapmanstr. Bilderdijkstraat, E. Douwesstraat. 11553
552 Voorstraat, Panden a/d.
553 Voorstraat, Panden a/d. No. 310-312-314. Gez. N.
554 Paralelweg (Korte). Timmerman werkplaats. Bisqui Fabriek Victoria. 9567
555 Groenmarkt, panden a/d Gez. N. 51206
556 Voorstraatshaven tusschen Pelserbrug en Lombartbrug links Panden Gr. Kerksbuurt rechts panden a/d Voorstraat. Gez. uit W.
557 Wijnstraat, Panden a/d. Gez. uit O. 14367
558 Nicolaas Maessingel, Panden a/d. in het midden panden a/d Dubbeldamseweg. Gez. W. 2289
559 Bagijnhof, Bankgebouw a/h hoek Achterom. Gez. uit N. 31247
560 Bagijnhof, Gebouw Amixitia (Soci(e)teit), aanh et. gez. Z.W. 32344
561 van Hoogstratensingel, Pand aan de. Gez. Z.O.
562 Groothooft, met Groothoofdspoort. Gez. uit w.
563 Bagijnhof, Panden a/h No. 34-40. Gez uit Z.W.
564 Nieuwehaven, fotho naar Portret uit Museum van Gijn.
565 Nieuwehaven, foto uit Glasverzameling Museum van Gijn.
566 Nieuwehaven, foto uit Glasverzameling Museum van Gijn.
567 Nieuwehaven, foto van schilderij Museum van Gijn.
568 Nieuwehaven, foto van schilderij Museum van Gijn.
569 Nieuwehaven, foto van Portret Museum van Gijn.
570 Nieuwehaven, foto van Portret Museum van Gijn.
571 Nieuwehaven, foto uit Glasverzameling Museum van Gijn.
572 Nieuwehaven, foto van Portret Museum van Gijn.
573 Nieuwehaven, foto van Portret Museum van Gijn. 1928 (1611) P. Lasire
574 Nieuwehaven, foto van schilderij Museum van Gijn.
575 Museumstraat, fotho van schilderij uit Dordrechts Museum. Dordtsche Museum 3245
576 Museumstraat, fotho van Portret uit Dordrechts Museum. D. Mu. 3245
577 Museumstraat, fotho van Schilderij uit Dordrechts Museum. D. Mu. 3245
578 Museumstraat fotho van Schilderij van Arie Scheffer uit Dordrechts Museum (D. Mu.) 8356
579 Buiten Walevest, Baggermolen voor de, links Zwijndrecht met watertoren. Gez. Z.W. 5..
580 Maasstraat, Zwembad aan de Staart.
581 Theofiel de Bockstraat, hoek Jozef Israelstraat. Gez. uit Z.
582 Kromhout, Gemeenteschool aan het. N.W.
583 Engelburgerkade, achterzijde Panden a/d. Gez. N.
584 Stadhuisplein, het Stadhuis a/h. Gez. W.
585 Papendrecht, Gezicht op de voorgrond Rivier de Merwede. Gez. N.O.
586 Merwekade, Gezicht op de. Links Watertoren en Molen op Zwijndrecht. Gez. O.
587 Dubbeldamseweg, doorkijk Poort in de Angelierstraat. Gez. Z.W.
588 Stadhuisplein, fotho naar Schilderij en Brand van de Nieuwkerk uit het Stadhuis.
589 Nieuwehaven, Glas uit verzameling Museum van Gijn.
590 Nieuwehaven fotho naar Portretten uit Museum van Gijn.
591 Nieuwehaven, Gezicht op Dordrecht fotho van Gravure uit Museum van Gijn.
592 Oude Maas, voor Dordrecht, links Zwijndrecht, rechts Buiten Walevest. Gez. Z.W.
593 Museumstraat, fotho van schilderij uit Dordrechts Museum.
594 Museumstraat, fotho van schilderij uit Dordrechts Museum.
595 Museumstraat, fotho van schilderij uit Dordrechts Museum.
596 Scheffersplein, Standbeeld van de schilder Arie Scheffer. (+ Foto van Reproductie Niwue Haven (w..)?)
597 Scheffersplein, Standbeeld van Arie Scheffer. Rechts panden a/d Voorstraat
598 Visbrug, Standbeeld Gebroeders de Wit 5428 (Schott?)
(599) ((Lijnbaan) fotho van tekening van tewaterlating schip op de werf Gebr. Gips)
599 Museumstraat, fotho van tekening van tewaterlating schip op de Werf Gebr. Gips aan Lijnbaan
600 Museumstraat, fotho en schilderij in de Nieuwehaven uit het Dordrechts Museum
601 Willemsdorp, Plaatsen van gedeelte Brug over Hollandsdiep
602 Museumstraat, Fotho naar Schilderij uit Dordrechts Museum
603 Museumstraat, Fotho naar Schilderij uit Dordrechts Museum
604 St. Jorisweg, in het Kunstmin is opgevoerd het stuk "de Spion v.d. Prins" door Intramicos (Interamicos) waar in mede speelde M. Weinberg, Mient Hart, Chr. Walson, A. Klijnsma, E. Tappe, A.J. Liepmann, J. van Stek, H. Roest, K. Versteeg, G. Boogert, B.L. Bosman, A.H.P. Montens, W. Looman, J. van Randwijk, Bep Tupker. Hiervan een fotho reportage de no. 604-612
605 St. Jorisweg, in het Kunstmin is opgevoerd het stuk "de Spion v.d. Prins" door Intramicos (Interamicos) No. 6
606 St. Jorisweg, in het Kunstmin is opgevoerd het stuk "de Spion v.d. Prins" door Intramicos (Interamicos) No. 19
607 St. Jorisweg, in het Kunstmin is opgevoerd het stuk "de Spion v.d. Prins" door Intramicos (Interamicos) No. 3
608 St. Jorisweg, in het Kunstmin is opgevoerd het stuk "de Spion v.d. Prins" door Intramicos (Interamicos) No. 2
609 St. Jorisweg, in het Kunstmin is opgevoerd het stuk "de Spion v.d. Prins" door Intramicos (Interamicos) No. 4
610 St. Jorisweg, in het Kunstmin is opgevoerd het stuk "de Spion v.d. Prins" door Intramicos (Interamicos)
611 St. Jorisweg, in het Kunstmin is opgevoerd het stuk "de Spion v.d. Prins" door Intramicos (Interamicos)
612 St. Jorisweg, in het Kunstmin is opgevoerd het stuk "de Spion v.d. Prins" door Intramicos (Interamicos)
613 St. Jorisweg, in het Kunstmin werd opgevoerd het stuk "de Stededwinger" door Interamicos. Fotho reportage op de no. 613-618
614 St. Jorisweg, in het Kunstmin werd opgevoerd het stuk "de Stededwinger" door Interamicos.
615 St. Jorisweg, in het Kunstmin werd opgevoerd het stuk "de Stededwinger" door Interamicos.
616 St. Jorisweg, in het Kunstmin werd opgevoerd het stuk "de Stededwinger" door Interamicos.
617 St. Jorisweg, in het Kunstmin werd opgevoerd het stuk "de Stededwinger" door Interamicos.
618 St. Jorisweg, in het Kunstmin werd opgevoerd het stuk "de Stededwinger" door Interamicos.
619 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]. van de No. 619-639
620 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
621 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
622 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
623 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-] 26752
624 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-] 25633
625 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
626 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
627 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-] 28233
628 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-] 18180
629 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
630 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-] Cuypers 14201-2-14305
631 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
632 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
633 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
634 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
635 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
636 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
637 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
638 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
639 Grote Kerk, Interrieur, Grafkapellen, graven, oranmenten, Restaurantie's in de [-]
640 Grote Kerk, zei ingang [zijingang] v.d. [-]. Gez. uit N.W.
641 Nieuwehaven, Gezicht op. Op achtergrond Grotekerk. Gez. uit N.O.
642 Grote Kerk, fotho van het Orgel in de
643 Grote Kerk, de Glas in loodramen uit de 22867
644 M. Adamse, fotho van Kinderkopje geschilderd door [-], in Dec. 1927. 95-29
645 M. Adamse, fotho van Kinderkopje geschilderd door M. Adamse. 9770
646 M. Adamse, fotho van Jongenskopje geschilderd door M. Adamse. 10039
646 (2) M. Adamse, fotho van Jongenskopje geschilderd door M. Adamse.
647 M. Adamse, fotho van jongenskopje geschilderd door M. Adamse. 10513
648 M. Adamse, fotho van kinderkopje geschilderd door M. Adamse. 10659
649 M. Adamse, fotho Portret (man) geschilderd door M. Adamse. 10659
650 M. Adamse, fotho Portret (man) geschilderd door M. Adamse 1927. 12336
651 M. Adamse, fotho Jongenskopje. Geschilderd door M. Adamse. 9179
652 M. Adamse, fotho Kinderkopje. Geschilderd door M. Adamse. 12966
653 M. Adamse, fotho kinderkopje. Geschilderd door M. Adamse. 10659
654 Grotekerk, Gezicht op de Grote Kerk Hooikade Bomkade af Zwijndrecht. Gez. uit W.
655 Grotekerk, Ingang a/d Westzijde v.d. aan de Lange Geldersekade. Gez. W.
656 Grotekerk, op zolder in de.
657 Grotekerk, fotho van zilveren schalen en bekers van H. avondmaal
658 Grotekerk, het Stovengebouw van de
659 Pottenakde, Korenmetershuisje a/d. tegen de Grote Kerk. Gez. Z.W.
660 Grotekerk. Gez. uit N.
661 Grotekerk. Beelden uit Interrieur v.d..
662 Houttuinen, Gezicht op Grootekerk van uit. Gez. N.O.
663 Voorstraatshaven, Gezicht op Grotekerk rechts panden a/d Voorstraat + links panden Grotekerksbuurt. Gez. O.
664 Grote Kerk, Gedeelte van ingang Grotekerksplein. Gez. uit O.
665 Grote Kerk. Gezien uit W.
666 Grote Kerk, Interrieur v.d. [-] met koorbanken en koorhek, achter het orgel.
667 Grotekerk, Interrieur uit de
668 Grotekerk, Interrieur uit de 51047
669 Grotekerk, Interrieur uit de
670 Voorstraatshaven, Links Panden a/d Voorstraat, het midden Pelserbrug rechts pand a/d Grotekerksbuurt op achtergrond Grotekerk. Gez. uit O.
671 Nieuwehaven, Gezicht op Grote Kerk, Houttuinen rechts Lange Geldersekade. Gez. uit N.
672 Hooikade, gezicht op. Links Blau(w)poortsplein, Veerdienst, Nieuwehaven, Hooikade op achtergrond. Grotekerk geheel rechts, panden a/d Bomkade. Gez. B.W.
673 Grote Kerk, links Pottekade en Korenmetershuisje, rechts pand op Grotekerksplein. Gez. Z.O.
674 Grote Kerk, links Pottekade en Korenmetershuisje, rechts pand op Grotekerksplein. Gez. Z.O.
675 Grote Kerk, links Pottekade en Korenmetershuisje, rechts panden a/d Grotekerksbuurt. Gez. O.
676 Bomkade, links panden aan Korte Geldersekade op achtergrond Grote Kerk rechts Leuvenbrug en pakhuis Gebr. Dicke aan de Bomkade. Gez. uit W.
677 Hooikade, Gezicht op de Grote Kerk. Gez. uit W.
678 Bomkade, links panden aan Korte Geldersekade, Grote Kerk, Leuvenbrug, en pakhuis aan de Bomkade. Gez. W.
679 Aardappelmarkt, Gezicht over Nieuwehaven op Grote Kerk. Gez. uit N.O.
680 Grote Kerk, Restaurantie a/d [-] onder toezicht van opzichter .. Ha...(?) (met baard) 51375 (Veth)
681 Aardappelmarkt, Gezicht op Nieuwehaven en Grote Kerk. Gez. uit N.O.
682 Nieuwehaven in het midden Lange IJzerenbrug., links Panden a/d Houttuinen rechts Nieuwehaven op de achtergrond Grote Kerk. Gez. uit N.
683 Voorstraatshaven Leuvebrug Pottekade en Grotekerk. Gez. W.
684 Grote Kerk, links panden aan Korte Geldersekade achtergrond Oude Maas. Gez. uit O.
685 St. Jorisweg, Gebouw Kunstmin a.d. Gez. uit Z.W.
686 Kalkhaven, Houtschepen in de rechts Achterhakkers. Grote Kerk op de achtergrond. Gez. W. 5802
687 Kalkhaven, Houtschepen en vlotten in de. Gez. W. 17803-6841-(5802)
688 Kalkhaven, Houtschepen en houtvlotten in de. Gez. W. 17803-5802
689 Johan de Wittstraat. Gebouw v.d. Nut Spaarbank a/d [-]. links Bagijnhof. Gez. O.
690 Zwijndrecht, IJsvermaak voor [-] op de Oude Maas. Gez. Z.O.
691 Zwijndrecht, IJsvermaak voor [-] op de Oude Maas. Gez. Z.O.
692 Bleijenhoek, gezicht op Wantij Staart en Merwede. Gez. uit Z.W. 54489
693 Stadhuisplein, Stadhuis rechts Voorstraatshaven, links Bureau Politie a/d Groenmarkt. Gez. W.
694 Stadhuisplein, Fotho van Schilderij, Avondmaal van Anthonie Montfoort, hangende in raadzaal van het.
695 Stadhuisplein, Interrieur Raadhuis.
696 Wittstraat, Cornelis de, Gebouw en Transformatoren G.E.B. aan de. 1752
697 Nieuwstraat, achterzijde Schoolgebouw Berkepoort. M. 14.16-3
deel 3
698

Wijnstraat, Pand a/d [-] Genaamd Het Huis de Onbeschaamde. Gez. O.
699 Wijnstraat, Pand a/d [-] Genaamd Het Huis de Onbeschaamde. Gez. Z.O.
700 Voorstraatshaven, Links Pottekade Pelserburg rechts panden a/d [-] Voorstraat. Gez. W.
701 Wijnstraat, Panden a/d [-] met het Huis de Onbeschaamde. Gez. Z.O.
702 Visbrug, Standbeeld Gebr. de Wit. Gez. O.
703 Voorstraat, Brand a/d [-] bij Drogisterij Khun [Kohn]
704 Nieuwehaven, gezicht op Grote Kerk 2x
704 Vrieseweg, Huize Merwesteijn
704 Blekersdijk, Gezicht op
705 Voorstraatshaven, Brand aan de Voorstraat bij drogisterij Khün [Kohn] bestrijding brand aan de achterzijde af Potekade. gez. uit W.
706 Voorstraat, Brand aan de [-] bij drogisterij Khün [Kohn]. Gez. O. 51466
707 Voorstraat, Brand aan de [-] bij drogisterij Khün [Kohn] bestrijding aan de achterzijde (Pottekade) 51466
708 Nieuwstraat, Panden a/d tegenover Hofstraat. gez. N.O. 51466
709 Wijnbrug, Rechts panden aan de Voorstraat., Gez. N.W. 24308
710 Nieuwehaven, Gezicht op Houttuinen en Grotekerk. Gez. N.O. 51466
711 Voorstraat, rechts opgang Nieuwbrug. Panden a.d. Voorstraat. Gez. Z.
712 Steegoversloot, Pand a/h [-] naast Schoolstraat. Gez. Z.
713 Singel (Albert Cuyp), Panden a/d [-]. Gez. uit O.
714 Wolwevershaven, Panden a/d Damiatenbrug en Groothoofd. Gez. uit Z.W.
715 Zwijndrecht, Hotel "Het Witte Paard", aan het Veer te. Beijnen 29309
716 Bomkade, Links Panden a/d Mazelaarsstraat, Mazelaarsbrug en Panden aan Korte Geldersekade, Leuvebrug en Panden a/d Bomkade op de achtergrond Grote Kerk. Gez. W. 29278
717 Bagijnhof, Gezien richting Vest vanaf Breestraat. Gez. uit N.W.
718 Visstraat, Panden a/d. Gez. W. v. Beijnen 29313
719 Voorstraat, Panden a/d. Gez. N.O.
720 Nieuwstraat, Gebouw Hoogere Burgerschool a.d. Gez. W. F78-230
721 Steegoversloot, Panden aan het. Gez. W.
722 Kalkhaven, Houtschepen en vlotten in de
723 Houttuinen, Panden a/d links hoek Vleeshouwersstrraat. gez. N.O.
724 Dordrecht(s)e Biesbos(ch), het dorsen van koolzaad in de
725 Oranjelaan, Gebouw Hoogere Technische School a.d.
726 Merwekade, Gezicht op de rivier de Merwede, achergrond Papendrecht
727 Vrieseplein, Panden a/h. Gez. uit W.
728 Vrieseplein, Panden a/h. Gez. uit W.
729 Merwekade, gezicht op rivier de Noord, links Zwijndrecht. Gez. O.
730 Merwedekade, gezicht op Zwijndrecht, links Groothoofd. Gez. O.
731 Merwekade, Links Zwijndrecht en rivier de Noord. Gez. uit O.
732 Voorstraat, de Muntpoort. Gez. uit W.
733 Merwekade, gezicht op Rivier de Noord links Zwijndrecht. Gez. O.
734 Blauwpoortsplein, aankomst Pont op achtergrond Zwijndrecht. Gez. Z.O.
735 Spuihaven, lichten zandschuit a.d. [-] op achtergrond de losplaats. Pand aan Cornelis de Wittstraat rechts panden aan Blekersdijk. Gez. W.
736 Spuihaven, het lichten van zandschuit a.d. [-] op achtergrond de losplaats en Panden aan Cornelis de Wittstraat. Gez. W.
737 Spuihaven, het lichten van zandschuit a.d. [-] achtergrond panden a.d. Vest. Gez. Z.
738 Noordendijk, Gebouwen G.E.B. aan de [-] Gezien af Wantij uit N.O.
739 Vrieseplein, Panden a/h [-] geheel links de Vriesebrug. Gez. uit Z.W.
740 Vrieseplein, Panden a/h [-] links panden a/d Vest. Gez. Z.
741 Reeweg O. R.K. begraafplaats a/d [] op de voorgrond begrafenis per auto.
742 Burgemeester de Raadsingel, Begrafenisstoet op de
743 Oude Maas, Gezicht op de [-] rechts veerdienst Dordt-Zwijndrecht.
744 Voorstraatshaven, Wijnbrug en panden a/d Voorstraat. Gez. Z.W.
745 Spuihaven, het lichten van gezonken zandschuit in de Spuihaven op achtergrond panden a/d Vest. Gez. uit Z.O.
746 Voorstraatshaven, Links panden a/d Voorstraat in het midden doorkijk onder Stadhuis rechts panden a/d Groenmarkt. Gez. af Visbrug uit N.
747 Voorstraatshaven, Links panden a/d Voorstraat in het midden doorkijk onder Stadhuis rechts panden a/d Groenmarkt. Gez. af Visbrug uit N.
748 Voorstraatshaven, Gezien af Visbrug rechts panden aan Groenmarkt in het midden doorkijk onder Stadhuis links panden a/d Voorstraat. Gez. uit N.
749 Lombartbrug, daarachter panden a/h Stadhuisplein. Gez. Uit O.
750 Voorstraatshaven, Links achter Nieuwbrug en Panden a/d Voorstraat. Gez. Z.W.
751 Vrieseplein, Panden aan [-]. Gwez. uit Z.
752 Merwede, rivier de [-]. Gezicht op Dordrecht.
753 Grote Kerk, restaurantie a.d. [-] Gezien af Nieuwehaven uit N.W.
754 Knolhaven, links Nieuwehaven waarin bootenhuis v. Dordrechtse Roei en Zeilvereeniging. Gez. uit W.
755 Voorstraatshaven met Pelserbrug rechts Panden a/d Grootekerksbuurt, links Panden a/d Voorstraat met Grote Kerk op achtergrond. Gez. O.
756 Groothoofd, Poort. Gezien aan landzeide [landzijde] Gez. uit Z.
757 Oude Maas. Gezicht op Zwijndrecht. Gebouwen en rijstpelmolen. Gez. uit O.
758 Achterkloosterstraat, Panden aan. Gez. Z.
759 Vriesebrug, 1 Mei optocht op de [-] en panden a.d. Vest. Gez. uit Z.
760 Voorstraat, Poort naar Graaflijkheuds Munt a.d.
761 Voorstraatshaven, doorkijk onder Stadhuis, links Panden Voorstraat. Rechts Panden Groenmarkt, op achtergrond Stadhuis met toren. Gez. N.O.
762 Zwijndrecht, Gezicht op rijstpelmolen en pakhuizen af Oude Maas. Gezien Z.O.
763 Zwijndrecht, Gezicht op rijstpelmolen en pakhuizen af Oude Maas. Gezien Z.O.
764 Grote Kerk, Gezien van Grotekerksplein. Gez. N.O.
765 Engelenburgerkade, links panden aan Lange Geldersekade in het midden Gebouw Gem. Kweekschool, rechts Nieuwehaven. Gez. uit Z.
766 Engelenburgerbrug, over Nieuwehaven pand in het midden Gem. Kweekschool. Gez. uit Z.
767 Bleijenhoek, met veerdienst op Papedrecht. Gez. uit Z.W.
768 Engelburgerbrug, over Nieuwehaven gezicht op Blauwpoortsplein gezien af Houttuinen uit Z.O.
769 Engelburgerbrug, over Nieuwehaven links panden aan de Lange Geldersekade over de brug panden aan Blauwpoortsplein. Gezien af Houttuinen uit Z.O.
770 Visbrug, met panden a/d Groenmarkt. Gez. uit Z.O.
771 Bleienhoek, Veerpont en aanlegsteiger, veerdienst Dordrecht Papendrecht. Gez. uit Z.
772 Scheffersplein, Standbeeld van Arie Scheffer en panden a/d Voorstraat. Gez. N.W.
773 Spuihaven, rechts Vriesestraat links Vest met gebouw Leprosehuis. Gez. uit O.
774 Vriesebrug, 1 Mei optocht over de [-] links Leprosehuis midden Vriesestraat rechts Panden a/d Vest. Gez. uit Z.
775 Lombartbrug, op achtergrond Stadhuis. Gez. uit W.
776 Groothoofd. Gez. uit O.
777 Reeweg Oost. Motorwedstrijden op Gem. Sportpark.
778 Wantij. Kolenschepen voor Gasfabriek in het [-] achtergrond Bleijenhoek vanaf Gashouder.
779 Vriesebrug, 1 Mei optoscht over de [-]. Links Leprosehuis midden Vriesestraat rechts panden a/d Vest. Gez. uit Z.
780 Wantij. Gezicht op Electris(ch)e Centrale. Links onder Kalkfabriek. Gez. uit N.O.
781 Nieuwehaven op voorgrond Lange IJzerenbrug Visvlot links panden a/d Nieuwehaven op achtergrond Grote Kerk. Gez. uit N.
782 Kalkhaven. Gezicht op Grote Kerk links panden a/d Korte Kalkhaven rechts panden aan Keizershof. Gez. W.
783 Vrieseplein, Panden aan [-] links Vriesebrug en Spuihaven. Gez. W.
784 Spuihaven, gezicht op Vrieseplein. Gez. uit N.
785 Links panden aan Lange Geldersekade, Engelburgerbrug Veerdienst op Zwijndrecht en panden aan het Blauwpoortsplein. gezien af Houttuinen uit Z.O.
786 Vriesebrug, 1 Mei optocht op de Vriesestraat en Panden a/d Vest. Gez. uit Z.O.
787 Vriesebrug, 1 Mei optocht op de Vriesestraat Panden a/d Vest. Gez. uit Z.O.
788 Johan de Wittbrug, links Oranjehotel hoek Vest Johan de Wittstraat. achtergrond Bagijnhof, rechts Panden a/d Vest. Gez. Z.
789 Vriesebrug, Kijkje in de Vriesestraat, rechts panden a/d Vest. Gez. Z.O.
790 Engelburgerbrug, links brugwachtershuisje panden a/d Houttuinen Grote Kerk rechts panden aan Korte Enge(len)burgerkade. Gez. N.
791 Wijnstraat, Panden de R.K. Kerk aan de [-] in het midden der straat, raijls (rails) van paardentram. Gez. N.
792 Grote Appelsteijger, aan Voorstraathaven en panden a/d Voorstraat. Gez. uit W.
793 Spuihaven met zandschepen nabij Vriesebrug links panden a/d Vest. Gez. uit Z.
794 Bagijnhof, Bagijnepoortje aan.
795 Voorstraatshaven, Kijkje onder Lombardbrug links panden Grotekerksbuurt en Stadhuisplein op achtergrond Stadhuis. gez. uit W.
796 Reeweg O., Gezicht op Sportpark bij Motorwedstrijden
797 Reeweg O., Motorwedstrijden op het Sportpark
798 Reeweg O., Motorwedstrijden op het Sportpark
799 Visbrug, Standbeeld Gebr. de Witt op de [-] rechts panden Groenmarkt. Gez. uit Z.O.
800 Spuihaven, Panden a.d. Vest
801 Wantij, gezicht op Centrale aan Nordnedijk. Gez. uit Z.O.
802 Spuihaven, met gebouwen aan de Vest, op voorgrond zeilschip Schuttevaar.
803 Spuihaven, met gebouwen aan de Vest, op voorgrond zeilschip.
804 Spuihaven, met molen de Maagd op achtergrond. Gez. uit W.
805 Spuihaven, Gemeente magazijn aan de Vest.
806 Wantij, Gezicht op de Centrale aan Noordendijk, en Kolenschepen. Gez. Z.O.
807 Spuihaven, Panden en Vrieseplein op voorgrond motorboot. Gez. W.
808 Waterput of wel, het aanslaan van [-] in de Polder
809 Voorstraathaven, links panden Voorstraat rechts panden Wijnstraat. (Nieuwe Haven)
810 Nieuwe Haven, gezien af Grote Kerk, Engelburgerbrug rechts Nieuwehaven links Blauwpoortsplein, Hoge Nieuwstraat. Gez. uit Z.
811 Oude Maas, gezicht op Dordrecht.
812 Spuihaven, Vriesebrug met panden aan Vriesestraat en Vest. Gez. uit Z.
813 Oude Maas, Rechts onder Bomhaven, Binnen Kalkhaven, Spoorbrug. Gez. uit N.O.
814 Spuihaven met Vriesebrug en panden a/d Vest.
815 Blekersdijk, Losplaats aan middag pauze.
816 Voorstraathaven met Nieuwbrug op achtergrond Groothoofdpoort.
817 Merwekade, gezicht op de Rivier de Merwede en Noord, links Zwijndrecht Rechts Papendrecht. Gez. uit Z.
818 Bleienhoek, het Veer Dordrecht Papendrecht over de Merwede op voorgrond aanleg Steijger, links het Veerhuis. Gez. uit Z.
819 Engelburgerbrug, over de brug links Blauwpoortsplein Hooge Nieuwstraat-Nieuwe Haven voor de brug links panden Lange Geldersekade, rechts Houttuinen. Gez. Z.
820 Spieringhaven, bij Willigenbos, met boten van vissers. Gez. N.
821 Spuihaven, Pand a/d Vest
822 Vriesebrug, het plaatsen van een gedeelte a.d. [-] links panden a/d Vest. Gez. Z.
823 Vrieseplein, gez. op [-] en gedeelte Vriesebrug met Kios(k). Gez. N.
824 Vrieseplein, gez. op [-] en Vriesebrug met Kios(k). Gez. N.
825 Vriesebrug, het plaatsen van gedeelte v.d. [-] links panden a/d Vest. Gez. Z.
826 Vriesebrug, het plaatsen van gedeelte v.d. [-] links panden a/d Vest. Gez. Z.
827 Vriesebrug, het plaatsen van gedeelte v.d. [-] links panden a/d Vest. Gez. Z.
828 Vriesebrug, in aanbouw zijnde [-] en panden a.d. Vest.
829 Vrieseplein, op voorgrond de Vriesebrug. Gez. uit W.
830 (Vrieseplein, Panden aan het. Gez. W.)
830 Noordendijk, Gedeelte gebouw van Centrale [-] het Gem. Electriciteits Bedrijf 1752
831 Noordendijk, auto ten dienste van Directeur van G.E.B. den heer Fijn van Draad 1752
832 Noordendijk, G.E.B. Centraler aan den Electriciteitshuisjes 1752
833 Noordendijk, het aanbrengen van kabel van G.E.B. 33576
834 G.E.B. Noordendijk, het leggen van kabels ten behoeve Electriciteits voorziening 33576
835 G.E.B. Noordendijk, het leggen van kabels ten behoeve Electriciteits voorziening
836 G.E.B. Noordendijk, het leggen van kabels ten behoeve Electriciteits voorziening
837 G.E.B. Noordendijk, Het plaatsen v. turbinus in gebouw G.E.B.
838 Noordendijk, Het plaatsen van turbine in gebouw G.E.B.
839 Noordendijk, Interrieur G.E.B.
840 Noordendijk, Het bedrijfsklaarmaken van het gebouw G.E.B. 1752
841 Noordendijk, Gebouwen van het G.E.B. 1752
842 Noordendijk, Groepsfotho Personeel G.E.B.
843 Noordendijk, Groepsfotho Personeel G.E.B.
844 Noordendijk, Interrieur G.E.B.
845 Noordendijk, Interrieur G.E.B.
846 Noordendijk, Turbine kamer G.E.B.
847 Noordendijk, Schakelkamer G.E.B.
848 Noordendijk, Schakelkamer G.E.B.
849 Noordendijk, Gebouwen G.E.B. 1752
850 Noordendijk, Interrieur G.E.B. 1752
851 Noordendijk, Feest in Cantine G.E.B. 26131
852 Vrieseplein, Nieuwe verlichting op het [-] gezicht op brug van Vriesestraat. Gez. O. 26131
853 Noordendijk, Groepsfotho Personeel G.E.B.
854 Noordendijk, Feest in Cantine G.E.B.
855 Noordendijk, Groepsfotho Personeel G.E.B.
856 Noordendijk, Badkamer met Boilder [boiler] en does [douche] G.E.B. 23660
857 Noordendijk, Badkamer met Boilder [boiler] G.E.B. 23660
858 Noordendijk, Keuken met Boilder [boiler] en electrice fornuis G.E.B. 23660
859 Noordendijk, Badkamer met Boilder [boiler] en verwarming G.E.B. 23660
860 Noordendijk, Moderne Keuken G.E.B. 23660
861 Brouwersdijk, Gebouw G.E.B. aan de
862 Eemsteijnplein, Gebouw G.E.B. aan het
863 Noordendijk, Schakelkamer G.E.B. aan de
864 Noordendijk, Interrieur G.E.B.
865 Noordendijk, Interrieur G.E.B.
866 Noordendijk, Turbine Kamer G.E.B. 1752
867 Noordendijk, Controle Kamer G.E.B.
868 Noordendijk, Turbine Kamer G.E.B.
869 Noordendijk, Ketelhuis G.E.B.
870 Noordendijk, Plaatsen en machine firma Gebr. Stork & Co uit Hengelo
871 Noordendijk, in vergaderkamer G.E.B.
872 Noordendijk, Groepsfotho Personeelsleden G.E.B.
873 Noordendijk, Groepsfotho Personeelsleden G.E.B.
874 Noordendijk, Groepsfotho Personeelsleden G.E.B.
875 Noordendijk, Groepsfotho Personeelsleden G.E.B. 16399-16493
876 Noordendijk, Transportband G.E.B. (Schenk 5910)
877 Noordendijk, Turbine Kamer G.E.B. 18146
878 Noordendijk, Het transporteren en transformatoren G.E.B.
879 Noordendijk, Bok voor zwart transport G.E.B. 9133
880 Zeehaven (Wilhelminahaven), gezicht op Kranen van overslag erts, met enkele Zeeschepen. Gez. uit Z.O.
881 Zeehaven, Kijkje in Zeehaven (Wilhelmina), op achtergrond links Spoorburg. Gez. uit Z.
882 Zeehaven, Het lossen van erts schip op achtergrond Spoorbrug. Gez. Z.
883 Zeehaven, Kijkje in Wilhelminahaven 1928.
884 Dokbrug. Dokbrug als hefbrug.
885 Oude Maas, Veerdienst Dordrecht Zwijndrecht over de [-]. Gez. Z.O.
886 Blauwpoortsplein, op de voorgrond Veerpont Veerdienst 4, links Buiten Walevest. Gez. Z.W. 5802
887 Oude Maas, Casons vervoer op de
888 Oude Maas, Cason vervoer op de
889 Wantij, noodbrug bij Staart over
890 Zeehaven, Cason in de Zeehaven. Gez. uit Z.
891 Zeehaven, Kijkje in op achtergrond de houtbereiding 10542
892 Zeehaven, Zeeschepen in de Kranen voor overslag erts. Gez. Z.
893 Zeehaven, het overslagbedrijf in de
894 Zeehaven, Houtopslag voor Houtbreiding a.d. 1381
895 Zeehaven, Houtopslag voor Houtbreiding a.d.
896 Zeehaven, op de achtergrond fabriek voor houtbereiding
897 Markettenweg, Gem. Slachtplaats Varkenshal a.d. (Elleman) 6957-55971
898 Noordendijk, Electriteits Centrale a.d.
899 Riedijkshaven, Sleepboten in de links gashouder aan de Bleijenhoek 5632
900 Oranjepark, Muziektempel in het [-] rechts achterzijde Blikfabriek
901 Knoopmakersgang, hoek Marienbornstraat
902 Wantij, aanleg Bas(s)in voor waterleiding, op achtergrond de Vleij
903 Wantij, Bok Simson in het
904 Noordendijk, Gebouwen van G.E.B. aan de [-] links de molen "Kijk aan de Dijk"
905 Noordendijk, Gebouwen van G.E.B. aan de [-] links de molen "Kijk aan de Dijk" 27158
906 Noordendijk, Interrieur van G.E.B. aan de [-] Laboris 47587
907 Noordendijk, Interrieur van G.E.B. aan de [-] Laboris 47587
908 Noordendijk, Interrieur van G.E.B. aan de [-] Laboris 47587
909 Noordendijk, Interrieur van G.E.B. aan de [-] Laboris 47587
910 Noordendijk, Gebouwen G.E.B. aan de [-] links molen "Kijk aan de Dijk"
911 Vriesebrug, Nieuw dek laag op de [-] met daar achter Vrieseplein en Vrieseweg. Gez. uit W.
912 Vriesebrug, de in aanbouw zijnde rechts Vrieseplein links panden a/d Vest en Vriesestraat. Gez. Z. 18629
913 Vriesebrug, de in aanbouw zijnde links Vriesestraat rechts panden a/d Vest. Gez. Z. 18371
914 Vriesebrug, de Nieuw [-] gezicht op Vrieseplein en Vrieseweg. Gez. uit W.
915 Vriesebrug, de Nieuw [-] Gezicht op Vrieseplein en Vrieseweg. Gez. uit W.
916 Vriesebrug, in aanbouw zijnde [-] op achtergrond panden a.d. Vest.
917 Vriesebrug, in aanbouw zijnde [-] achtergrond panden aan de Vest en Vriesestraat. Gez. Z.
918 Vriesebrug, in aanbouw zijnde [-] Gezicht op Vrieseplein en Vrieseweg. Gez. W.
919 Nieuwehaven, fotho van schilderij uit Museum van Gijn (schip)
920 Nieuwehaven, fotho van schilderij uit Museum van Gijn (schip)
921 Nieuwehaven, fotho van schilderij uit Museum van Gijn (schepen)
922 Nieuwehaven, fotho schilderij uit Museum van Gijn (schepen en boten)
923 Nieuwehaven, fotho van schilderij uit Museum van Gijn (schip)
924 Nieuwehaven, fotho van schilderij uit Museum van Gijn (schepen en boten)
925 Nieuwehaven, fotho van schilderij uit Museum van Gijn (schepen)
926 Nieuwehaven, fotho van schilderij uit Museum van Gijn (walvisvaarders)
927 Nieuwehaven, fotho van schilderij uit Museum van Gijn (schip)
928 Nieuwehaven, fotho van schilderij uit Museum van Gijn (schip)
929 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret Johan de Wit Museum van Gijn 1925 tentoonstelling Coll. Hoog
930 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret Cornelis de Wit uit Gem. Museum den Haag
931 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret Herman Cornelis de Wit Museum van Gijn
932 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret Museum van Gijn
933 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret v. Lidewij v. Beveren Museum van Gijn
934 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret Herman v.d. Honert Museum van Gijn
935 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret Johanna Heijman Museum van Gijn
936 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret van Anna v/d Corput Museum van Gijn
937 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret van Magdalena Cornelia Buck Museum van Gijn
938 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret van Cornelis de Wit Museum van Gijn
939 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret Anna de Wit Museum van Gijn
940 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret Beatrix van Slingelant Museum van Gijn
941 Nieuwehaven, fotho van schilderij Portret Frans de Wit Museum van Gijn
942 Nieuwehaven, fotho schilderij Portret Cornelis de Wit Museum van Gijn
943 Nieuwehaven, fotho schilderij Portret Museum van Gijn
944 Nieuwehaven, fotho schilderij Portret van Wilhelmina de Wit uit Museum van Gijn
945 Nieuwehaven, fotho schilderij Portret Museum van Gijn
946 Nieuwehaven, fotho schilderij Portret Museum van Gijn
947 Nieuwehaven, fotho schilderij Portret Catharina Wilhelmina v.d. Honert Museum van Gijn
948 Nieuwehaven, fotho schilderij Portret van Filijp v. Allemonde uit Museum van Gijn
949 Nieuwehaven, fotho Interrieur Museum van Gijn
950 Nieuwehaven, fotho Interrieur Museum van Gijn
951 Nieuwehaven, fotho Interrieur Museum van Gijn
952 Nieuwehaven, fotho van Gravure met Grafschrift uit Museum van Gijn
953 Nieuwehaven, fotho van Schilderij uit Museum van Gijn
954 Nieuwehaven, fotho van Zegel uit Museum van Gijn No. 39 Cat. 1905
955 Nieuwehaven, fotho van Zegel uit Museum van Gijn No. 19 Cat. 1895
956 Nieuwehaven, fotho van Gravure met Grafschrift uit Museum van Gijn
957 Nieuwehaven, fotho van Schilderij van Dr. C.C. Delprat door Prof. J. Veth uit Pictura 1923
958 Voorstraat, fotho van Schilderij V. v.d. Goes door Prof. J. Veth uit Pictura 1887
959 Voorstraat, fotho van Schilderij "de Goudwerker" door Prof. J. Veth uit Pictura .... 1889
960 Voorstraat, fotho van Schilderij van Jac. van Loon door Prof. J. Veth uit Pictura
961 Voorstraat, fotho van Schilderij van Alla Verweij door Prof. J. Veth uit Pictura 1885 J. Veth '35
962 Voorstraat, fotho van Schilderij van Prof. Moltzer door Prof. J. Veth uit Pictura
963 Voorstraat, fotho van Schilderij Portret door Prof. J. Veth uit Pictura tent. 1-23 okt 1929 J.P.; Jacob v. V. v. Looy 1896
964 Voorstraat, fotho van Schilderij Albert Pearson door Prof. J. Veth uit Pictura 1889
965 Voorstraat, fotho van Schilderij van Veth en vader v.d schilder Prof. J. Veth uit Pictura 1900 Veth
966 Voorstraat, fotho van Schilderij door Prof. J. Veth uit Pictura
967 Voorstraat, fotho van Schilderij van Daniel Krehbiel oor Prof. J. Veth uit Pictura 1904
968 Voorstraat, fotho van Schilderij van Mevr. Botsman door Prof. J. Veth uit Pictura J. Veth 1904
969 Voorstraat, fotho van Schilderij Zuster v.d. Schilder Vet door Prof. J. Veth uit Pictura Veth
970 Voorstraat, fotho van Schilderij van Mevr. Veth moeder van door Prof. J. Veth uit Pictura
971 Voorstraat, fotho van Schilderij van Prof. Dr. P.J. Veth door Prof. J. Veth uit Pictura Veth
972 Voorstraat, fotho van Schilderij van Prof. A.D. Loman door Prof. J. Veth uit Pictura Veth
973 Spuihaven, Gezicht op molen de Maagd aan Cornelis de Wittstraat links Vriesebrug en panden aan het Vrieseplein. Gez. uit W. 1911. 13 Mei 1911
974 Spuihaven, Gezicht op molen de Maagd aan Cornelis de Wittstraat, links Vriesebrug en Vrieseplein. Gez. uit W. 1911.
975 Spuihaven, Gezicht op molen de Maagd aan Cornelis de Wittstraat, links Vriesebrug en Vrieseplein. Gez. uit W. 1911.
976 Spuihaven, Gezicht op molen de Maagd aan Cornelis de Wittstraat, links Vriesebrug en Vrieseplein. Gez. uit W. 1910.
977 Spuihaven, Gezicht op molen de Maagd aan Cornelis de Wittstraat. Gez. W. 1911.
978 Spuihaven, Gezicht op molen de Maagd, links panden aan Vreiseplein. Gez. W. 1911.
979 Spuihaven, Gez. op molen de Maagd, links Vriesebrug en panden aan Vrieseplein. Gez. W. 1911.
980 Spuihaven, Gez. op molen de Maagd aan Cornelis de Wittstraat, links Vriesebrug 1910. Gez. N.W.
981 Spuihaven, de Bouw van pand Beerman, links Vriesebrug. Gez. W. 1910.
982 Spuihaven, de Bouw van pand Beerman, links Vriesebrug en panden a/d Vest, 1910.
983 Spuihaven, Molen de Maagd aan Cornelis de Wittstraat, links Bouw pand Beerman aan Vrieseplein 1910. Gez. W.
984 Spuihaven, Bouw pand Beerman a/h Vrieseplein links Vriesebrug. Gez. W. 1910.
985 Spuihaven, Bouw pand Beerman a/h Vrieseplein. Gez. W. 1910.
986 Spuihaven, Molen de Maagd aan Cornelis de Wittstraat op voorgrond Bouw Beerman. Gez. W. 1910.
987 Spuihaven, Bouw pand Beerman aan het Vrieseplein. Gez. W. 1910.
988 Spuihaven, Bouw pand Beerman aan het Vrieseplein. Gez. W. 1910.
989 Spuihaven, Bouw pand Beerman aan het Vrieseplein, links Vriesebrug. Gez. W. 1910.
990 Spuihaven, Bouw pand Beerman aan het Vrieseplein (door Tollens 1910) met Molen de Maagd.
991 Wantij, te waterlating van schip.
992 Breestraat (Korte), Kantoor en pakhuizen H.C. Wijers Distillateur, rechts Vriesestraat.
993 Breestraat (Korte), Kantoor en pakhuizen H.C. Wijers Distillateur, rechts Vriesestraat.
994 Vriesestraat, Pand H.C. Wijers aan de [-] voor verkoop aan particulieren.
995 Vriesestraat, Pand H.C. Wijers aan de [-] voor verkoop aan particulieren.
996 Merwedekade, gevelsteen pand Wijers.
997 Vriesestraat, fotho en schilderij en den Heer Wijers
998 Vriesestraat, Wijze drankspreuk uit winkel Wijers.
999 Houttuinen, R.K. Ziekenhuis M11498-1

Laatst gewijzigd: juli en oktober/november 2021, december 2023 (niet-Beermanfoto's).