Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

DORDRECHT - Belasting Patenten/Personeel/Meubilair over 1823 (dwangbevelen)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Archief: 5
Inventarisnummer: 854aDienst van den Jare 1823.
IN NAAM VAN ZYNE MAJESTEIT DEN KONING.

Dwangbevel uitgevaardigd door den ondergeteeken-
den, Arrond. Inspecteur der Directe Belastingen,
tegen de ten agteren zijnde Belasting-schuldigen hier
onder vermeld en afgegeven aan C. van Appeltere

Deurwaarder, houder der dwangbevelen van het
Arrondissement van Ontvang van den Heer P. van den Brandeler

die op de vastgestelden voet moet worden voldaan en
gehouden zal zijn, het tegenwoordig DWANGBEVEL, te
doen viseeren, voor dat hij hetzelve ter executie brengt,
alles op straffe van vernietiging dezes DWANGBEVEL.Kolommen:
- Order Nummers;
- Nummers der Huizen op de Rollen;
- Artikels van de Belastings-Rollen (ongebouwde eigendommen; bebouwde eigendommen; deuren en venters; personeel en mobilair; patenten);
- Namen, voornamen en woonplaatsen der agterstallige contribuabelen;
- Montant der aanslagen;INDEX

C1692 Joh.s Aarnout open erff
B108 P. Aarnout Arm
D0276 A. van den Abeelen -
B039 A. Anrochte arm, geen meubelen
A466 dew. J. Ausmuller wed, Arm, niets van te haalen
C0266 Joh. Hend.k Baarla Niet bekend
D0410 Govert Baars -
A458 J.D. de Barij Na Delft, officier van de kanonnen(?)
B093 Claz.a Bartijn -
B080 M. Beelaerts -
B080 M.s Beelaerts -
A377 wed. Bekker Arm, 6 kinderen
B051 Gerrit Bemolt Bouwvallig
C1475 wed. van den Benden Bouwvallig
- J. Bennie Niet bekent
A173 Jan v.d. Berg arm niets van te haalen
C0129 Will. Bernhart arm, geen meubelen
C0295 Christ. Bettinger Bouwvallig
A191 dew. H. Blekton Arm, geen meubelen
C0126 Herme Blekton arm, geen meubelen
C0147 Cath.a Magr.a Boele arm, niets op te verhaalen
A135 dew. Boer Visvrouw 4 kinderen, arm, geen meubelen
A161 A. du Bois & Zoon -
A470 P. Boom arm niets van te haalen
A470 Pieter Boom Bouwvallig
D0191 Corn.s Boomius -
C0596 Will Bootsman -
C0035 Adr. Borgemeester -
A378 Casp. Boshoven Arm niets van te haalen
A157 Jac. Boshoven arm, niets van te haalen
C0442 Nathan Bremer arm
- Nic.s Britting Niet bekent
B043 H.k Brouwers Arm
A257 W. Brugman arm, geen meubelen hebbende
E517 Pieter Brullée -
B031 P. Buijs 't Hooft -
B107 Anth. van Buuren Niet bekent
E398 wed. Christense Bouwvallig
B015 Teunis Colijn Arm, overleden
A447 M.s Corne Arme Schippers knegt
B313 Adr. van Dam het geld door een partikulier op quitantie van J. Korthals afgehaald
C0129 Machiel van Dam arm, geen meubelen
B040 Gerrit van Dijl Arm, geen meubelen
A269 Kaatje van Dijl arm niets van te haalen
B231 Pieter van Dongen Arme schippersknegt
E621 Gerrit Doore Bouwvallig
A262 W.m van Doorn arm niets op te verhaalen
A477 H. van Dorremalen Arm, geen meubelen
C1299 Nathan Dreifus Na Brussel
A434 Corn. Dubbeldam Na s Hage
C1400 Jan van Efferen oope erf
C1496 Joh.s van Efferen Pz oope erf
C0681 Corn.s van den Eijk Bouwvallig
C0038 H. van Eijsbergen -
C0209 Barend Elkan Niet bekent
A332 dew. Elkenbout -
A132 Jac. Elkenbout Arm word door zijn moeder onderhouden
A332 J. Elkenbout cs -
C1374 Daniel Samuel Emmerik Niet bekent
E289 Hend.k van Erkhuizen -
D0689 Wm. van Exter Bouwvallig
E090 H.M. Farber -
C0209 Johann Fein In C261 te vinden
C1671 Pieter Finman Bouwvallig
- C. Foselli Niet bekent
A353 Paulus van Geel Arm, niets te verhaalen
C Wingaardstraat F. Godart Niet bekent
D0937 Debora Goslaer -
D0031 B. Groeneveld inl. kramer, vertrokken ...
E400 wed. de Groot -
C0116 Steve de Haan gruttersknegt, arm
B114 P.A. de Haas -
B114 P.A. de Haas -
B074 H.k Heghuizen Arm
B180 Hend.k Heijne -
C0209 Johann Hemmerling Niet bekent in C261 te vinden; In C261 gelogeert geweest tans ten ...(?)
A499 Elis. du Hen woond in A499
C0145 Herm.s Hijmans arm, geen meubelen
C0054 W. v.d. Hoeven wede met 4 kinderen, arm
C0893 wed. C. Hofman -
A118 Thomas 't Hooft -
A119 Wm. 't Hooft -
C1586 Joh.s de Horn -
A490 Jacob Kamermans schuijte voerder, 4 kinderen, arm
C0125 Hend.k Kampman arm, geen meubelen
C0298 Joh.a Kemp Arm, niets van te haalen
B107 dew. Kennig Arm
C0089 Arie Klop loots, geen bestaan, arm
C1612 dewed. S. Kommers arm, geen meubelen
C0527 wed. P. Kooijmans -
A191 Ida Koster Niet bekend
A073 Leentje Samuel Koster Niet bekent
C0090 Wessel Krul Niet te vervolgen
B077 Dirk Kuipers Arm, geen meubelen
A014 wed. A. Kuipers geb. Ouboter Arm, na Rotterdam vertrokken
- R. Lajoux Niet bekent
A023 E. Ligtenberg arm, 5 kinderen
B173 J. Lijssen Arm, niets op te verhaalen
D Agterom Anthonij Litz niet bekent NB betaald 2 junij
D0776 Joh.s Pieter Litz sikelijk en arm
A122 Servaas Loke na s Hage
A215 D.k de Man Arm zonder werk
C0117 Corn. de Meijer -
B077 dew. de Meijer Arm, geen meubelen
B166 G.G. Merkus na Amsterdam
A228 Jb. v.d. Monde door siekte verarmd
A512 A. Moret Arm, Sonder werk, geen meubelen
A009 Daniel Ouburg -
C0318 Levie Simon Pardo arm, niets van te haalen
C0318 Simon Levie Pardo arm, niets van te haalen
A266 dew. Jan van der Pluijm arm niets van te haalen
D0937 Obadja Joseph Polak -
A502 dew. Ponse Trekt van den Armen
B174 Jan de Pril sakkedrager, arm
A474 J.W. Raadgeep arm niets van te haalen
B035 Joseph Reif arm, geen meubelen
B084 dew. J. van de Res Arm, geen meubelen
C0040 Lucas Rijmering geen werk, geen meubelen
B178 W.m Roest geen behoorlijk bestaan
D0113 Eugine Roij onbekent
C0006 Matthijs Sax arm, geen meubelen
B232 Joh.s Schaffels arm, niets op te verhaalen
B006 F. Scharenburg Comis Traktament f 300, 6 kinderen
C0077 F. Schenk Na Antwerpen
B235 Adr.s Schouten arme baart scheerder, 5 kinderen
A186 Mattheus Sel Niet bekent
A186 Matthh.s Sel Niet bekent
A333 J.L. Siemons Na s Hage arm vertrokken
C0056 Joh.s Hend.k Sleurts -
C1453 Corn.a Smits -
D0971 Marian Sneeuw Niet bekent in D971 te vinden; niet te vinden nog op het nieuwe nog op het oude nommer;
B041 dewed. Snijders Arm, geen meubelen
A378 Geertruij Spiering arm niets van te haalen
B071 Matthijs Spoel Arm
A260 H.k Stievink schuijte voerder, arm, 3 kinderen
C1420 Jan Stoel Arm, niets van te haalen
B301 Roel Stokvis Arme loots
D0882 Jan Tactor arm, niets op te verhaalen
A015 C. Terbeek (na s Bosch) reeds lang overleden, de weduwe na s Bosch vertrokken
C1646 Wilhelm Thonis klandenstien vertrokken
C1570 Naantje Ue(?) Niet bekent
A187 wed. Umans Niet bekend
A379 W.m Verboekent Arme Schippers knegt
E494 dewed. A. Verdoes Arm wort door de Vader onderhouden
A213 Ad.s Vermeer arm militair
B265 Gerrit Vervelden Na Schravendeel
C0134 Jan de Visser arm, geen meubelen
B063 Geb. van Vliet & Co Niet bekent
B063 Gebr. van Vliet & Co niet bekent
C0748 George Vogeret niet bekent
C0321 Koopman Philip Weijmans Na Raamslag bij Cobelents
C0371 J.G. Weltens niet bekent in C331 te vinden
B324 Adr.a van der Werff -
C0132 Fred.k Wienhoven -
C0320 Marg.a Wieris Niet bekent

(achterkant)
Ingevolge vorenstaand Besluit zullen de ten agteren zijnde Belasting-
schuldigen hier voren gemeld, tot de betaling toe, vervolgd worden.
Gedaan ten Kantore van Inspectie te Dordrecht.
door mij ondergeteekende Inspecteur van het Arrondissement bovengemeld
Dordrecht, den 16 April 1824.

Gezien door het gemeentebestuur van Dordrecht
den 17 April 1824
Van Poelien van Nuland, Burgemeester

Laatst gewijzigd: september 2009, februari 2018.