Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: bevolking naar beroep (wijk A-B-C-D-MW) (datering niet bekend (1849?))


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 4576 (bevolking naar beroep, z.j.)

Samenvattend:
beroepen of middelen van bestaan personen onder de 10 jaren (mannelijk) personen onder de 10 jaren (vrouwelijk) personen van 10 tot 12 jaren (mannelijk) personen van 10 tot 12 jaren (vrouwelijk) personen van 12 tot 16 jaren (mannelijk) personen van 12 tot 16 jaren (vrouwelijk) personen boven de 16 jaren (mannelijk) personen boven de 16 jaren (vrouwelijk) totaal van iedere kunne (mannelijk) totaal van iedere kunne (vrouwelijk) TOTAAL-GENERAAL
WIJK A 209 230 38 49 75 76 626 996 948 1351 2299
WIJK B 139 136 30 30 56 50 376 651 601 867 1468
WIJK C 955 940 156 200 383 335 2502 3332 3996 4807 8803
WIJK D 517 489 96 102 169 170 1489 1912 2272 2673 4945
WIJK MW 57 65 15 17 24 27 164 186 260 295 555wijk A

ALGEMEEN REGISTER (modelstaat C)
Nr. 1.
Kiesdistrikt.
Provincie: Zuid-Holland
Stad: Dordrecht
Gemeente: -
Wijk: A

Nummers der Hoofd inv. reg. 1 tot 89
Dorp: -
Buurtschap: -

INDEELING DER BEWONERS NAAR DE

beroepen of middelen van bestaan personen onder de 10 jaren (mannelijk) personen onder de 10 jaren (vrouwelijk) personen van 10 tot 12 jaren (mannelijk) personen van 10 tot 12 jaren (vrouwelijk) personen van 12 tot 16 jaren (mannelijk) personen van 12 tot 16 jaren (vrouwelijk) personen boven de 16 jaren (mannelijk) personen boven de 16 jaren (vrouwelijk) totaal van iedere kunne (mannelijk) totaal van iedere kunne (vrouwelijk) TOTAAL-GENERAAL
Aannemers - - - - - - 1 - 1 - 1
Advocaten - - - - - - 2 - 2 - 2
Ambtenaren - - - - - - 17 - 17 - 17
Apothekers - - - - - - 6 - 6 - 6
Arbeiders - - - - - - 36 - 36 - 36
Baardscheerders - - - - - - 2 - 2 - 2
Bakers - - - - - - - 2 - 2 2
Bed en matrassenmakers - - - - - - 1 - 1 - 1
Bedienaars van Begrafenissen - - - - - - 3 - 3 - 3
Bedienden - - - - 1 - 44 2 45 2 47
Behangers - - - - - - 3 1 3 1 4
Bestellers - - - - - - 5 - 5 - 5
Bierbrouwers - - - - - - 2 - 2 - 2
Boekdrukkers - - - - - - 5 - 5 - 5 (vereenigt)
Boekbinders - - - - - - 1 - 1 - 1 (vereenigt)
Boekverkoopers - - - - - - 1 - 1 - 1
Blokmakers - - - - - - 1 - 1 - 1
Borstelmakers - - - - - - 3 - 3 - 3
Bibliotheekhouders - - - - - - 1 - 1 - 1
Broodbakkers - - - - - - 13 - 13 - 13
Cathechizeermeesters - - - - - - 2 - 2 - 2
Cigarenmakers - - - - - - 2 - 2 - 2
Cargadoors - - - - - - 2 - 2 - 2
Dienstboden - - - - - 2 - 179 - 181 181
Doozenmakers - - - - - - 1 - 1 - 1
Droogisten - - - - - - 2 - 2 - 2
Fabrijkanten - - - - - - 1 - 1 - 1
Geestelijken (des onders. gezint.) - - - - - - 4 - 4 - 4
Gepensioneerden (Burgerl. & Mil.) - - - - - - 2 - 2 - 2
Geweermakers - - - - - - 1 - 1 - 1
Goud- en Zilversmeden - - - - - - 8 - 8 - 8
Grossiers en Slijters - - - - - - 1 - 1 - 1
Grutters - - - - - - 2 - 2 - 2
Heel- en Vroedkundigen - - - - - - 3 - 3 - 3
Herbergiers-Tappers enz - - - - - - 3 15 3 15 18
Horologiemakers - - - - - - 1 - 1 - 1
Huisleerlingen - - - - - 1 - - - 1 1
Juweliers - - - - - - 1 - 1 - 1
Jagers - - - - - - 1 - 1 - 1
Kaarsenmakers - - - - - - 2 - 2 - 2
Koetsiers - - - - - - 6 - 6 - 6
Kleedermakers - - - - 1 - 27 - 28 - 28
Koek en Banketbakkers - - - - - - 2 - 2 - 2
Kassiers - - - - - - 2 - 2 - 2
Koper- en Blikslagers - - - - - - 9 - 9 - 9
Kooplieden - - - - - - 24 2 24 2 26
Kruideniers - - - - - - 1 - 1 - 1
Kunstlakkers - - - - - - 3 - 3 - 3
Klompenmakers - - - - - - 2 - 2 - 2 (behoort bij de blokmakers)
Loodwitmakers - - - - - - 1 - 1 - 1 (behoort bij de arbeiders zijnde een bouwstof(?))
Leerlooijers - - - - - - 5 - 5 - 5
Letterzetters - - - - - - 1 - 1 - 1
Loodgieters - - - - - - 2 - 2 - 2
Mandemakers - - - - - - 2 - 2 - 2
Makelaars - - - - - - 4 - 4 - 4
Med. Doctoren - - - - - - 5 - 5 - 5
Metselaars - - - - - - 4 1 4 1 5
Militairen (beneden rang officier) - - - - - - 1 - 1 - 1
Modemaaksters - - - - - - - 3 - 3 3
Molenmakers - - - - - - 1 - 1 - 1 (zie werktuigkundigen)
Muzijkmeesters - - - - - - 1 - 1 - 1
Naaisters - - - - - 5 - 17 - 22 22
Notarissen en leerlingen - - - - - - 1 - 1 - 1
Officieren - - - - - - 1 - 1 - 1
Olieslagers - - - - - - 2 - 2 - 2
Onderwijzers - - - - - - 6 5 6 5 11
Passementwerkers - - - - - - 1 - 1 - 1
Pondgaarders - - - - - - 1 - 1 - 1
Regterlijkemagt - - - - - - 1 - 1 - 1
Rijtuigschilders - - - - - - 1 - 1 - 1
Scheepmakers - - - - - - 4 - 4 - 4
Schilders - - - - - - 4 - 4 - 4
Schilders - - - - 2 - 6 - 8 - 8
Schippers en Zeevarenden - - - - - - 50 - 50 - 50
Schoenmakers - - - - 2 - 21 - 23 - 23
Schoolleerlingen 65 79 29 35 19 26 2 7 115 147 262
Schrijnwerkers - - - - - - 6 - 6 - 6
Smede- en Slotenmakers - - 1 - - - 17 - 18 - 18
Spekslagers - - - - - - 3 - 3 - 3
Steenhouwers - - - - - - 1 - 1 - 1
Tabakskervers - - - - - - 1 - 1 - 1
Tandmeesters - - - - - - 1 - 1 - 1
Timmerlieden - - - - - - 26 - 26 - 26
Touwslagers - - - - - - 1 - 1 - 1
Tuinders - - - - - - 1 - 1 - 1
Turf-Koren-Kolendragers enz - - - - - - 11 - 11 - 11
Uitdragers - - - - 1 - 6 - 7 - 7
Verwers en Glazenmakers - - - - 2 - 9 - 11 - 11
Vischverkoopers - - - - - - 2 - 2 - 2
Vleeschhouwers - - - - - - 3 - 3 - 3
Voerlieden - - - - - - 1 - 1 - 1
Wagenmakers - - - - - - 4 - 4 - 4 (behoort Rijtuigmakers)
Werksters - - - - - - 9 - 9 - 9
Wektuigkundigen en Instrumentmakers - - - - - - 2 - 2 - 2
Wijnkoopers - - - - - - 2 - 2 - 2
Winkeliers - - - - - - 19 15 19 15 34
Zaakwaarnemers - - - - - - 17 1 17 1 18
Zadelmakers - - - - - - 4 - 4 - 4
Zeilmakers - - - - - - 6 - 6 - 6
Zonder 144 151 8 14 47 42 84 746 283 953 1236
TOTAAL 209 230 38 49 75 76 626 996 948 1351 2299

Laatst gewijzigd: februari 2022