Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

BOEKEN EN SCHILDERIJEN


boeken

OVERBODIGE BOEKEN
ter overname:
(info///at///dordtenazoeker///nl)


  NONFICTIE

 • 1870 - De Ceremoniemeester, volledige keur, toasten, toespraken, gedichten, zangen en koren, potpourries, voordragten in kostuum, tablaux vivants, dramatische scènes, voor een en meerdere personen enz enz, in proza en poezie, ernst en luim; voor bruiloften en andere feest-gelegenheiden (bewerkt en verzamelend door Foricarius) (Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1870)
  (incompleet, inhoud + pag. 1-128; ontbreekt 129-188)

 • 1876 - Holland en zijne bewoners (Edmondo de Amices) (vertaald uit het Italiaans door D. Lodeesen, voorrede van Dr. Jan ten Brink)(335 pagina's; snelperdruk H.C.A. Thieme te Nijmegen; P. van Santen, Leiden, 1876)

 • 1888 - St. Joseph, patroon der Christenen en der R. kath. Kerk, oefeningen en gebeden ter zijner eere (naar het Hoogduitsch door een R. Kath priester) (Roermond, Henri van der Marck, 1888)
  (vorige eigenaar: J. van Dam, Veenzoom 22, Gouda)

 • 1893 - De nuttige handwerken, handboekje ten dienste der lagere school (Het naaien en knippen, 3 stukje, met 29 houtgravures)(A. Teunisse en A.M. van der Velden)(Amsterdam, W. Versluys)
  (vorige eigenaar: Kweekschool voor onderwijzers te Amsterdam)

 • 1909 - De Prins der geïllustreerde bladen (2 jan. 1909-18 dec. 1909) (ingebonden tijdschrift)(Uitgever N.J. Boon te Amsterdam)
  (kaft is los)(EURO 5)

 • 1915 - De Prins der geïllustreerde bladen (12 dec. 1914-18 sept. 1915) (ingebonden tijdschrift)(Uitgever N.J. Boon te Amsterdam)
  (EURO 7,50)

 • 1916/1917 - De Prins der geïllustreerde bladen (1 juli 1916-20 juni 1917) (ingebonden tijdschrift (rode kaft))(Uitgever N.J. Boon te Amsterdam)
  (kaft is los)(EURO 5)

 • 1919 - Kwan Yin, een boek van de goden en de hel (Henri Borel [Dordrecht 1869-Den Haag 1933)]) (Holland Bibliotheek, P.N. Kampen & Zoon, Amsterdam)
  (vorige eigenaar: A.J. Boer)
  ---> (maart 2019) aan het Regionaal Archief Dordrecht geschonken

 • 1924/1925 - De Prins der geïllustreerde bladen (5 juli 1924-27 juni 1925) (ingebonden tijdschrift (groene kaft))(Uitgever N.J. Boon te Amsterdam)
  (EURO 7,50)

 • 1926 - Levensbeschrijving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al hetgeen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenis, van den 5den der Zomermaand 1763 af, tot zij op den 19den derzelfde maand, door de Justitie te Rotterdam, ter dood gebragt is (94 pagina's; nieuwe uitgave; Gebr. den Hertog, Utrecht; boek- en steendrukkerij C. Verweij Jz, Mijdrecht)

 • 1935 - Uit den Muiderkring (door Dr. P. Leendertsz Jr)(Haarlem, de erven F. Bohn N.V., 1935)
  (Hooft's familie, geslacht Hooft, familie Hooft-Hellemans, familie Van Erp, familie Hellemans, familie Van Surck, familie Bartolotti, brieven van Barlaeus; Samuel Coster)

 • 1943 - Wie wat waar, jaarboek 1943, van het Dordrechtsch Nieuwsblad (A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij N.V., Leiden)

 • 1959 - Standrovers, jutters en redders, voorgeschiedenis en geboorte van het reddingwezen (H.Th. Booy) (Ooievaar nr. 13)(156 pagina's, Bert Bakker, Daamen N.V., Den Haag)
  (vorige eigenaar: A(?). de Graaf, aug. 1961)

 • 1959 - Handpoppen (Glove toys) (Margaret Hutchings) (vertaling M. Rutgers van der Loeff-de Vries)(80 pagina's, uitgeverij Ploegsma, Amsterdam C)
  (vorige eigenaar: Industrie- en Huishoudschool Dordrecht, 794 HUT; Joke v/d Klooster)

 • 1960 - Wie wat waar, jaarboek 1960 (uitgave Dagblad Tubantia/Hengelosche dagblad)
  (vorige eigenaar: G. Severein)

 • 1974/1975 - Het grote kamerplantenboek, meer dan 1000 kamerplanten en hun verzorging (Rob Herwig, Margot Schubert) (3e druk; Zomer & Keuning, Wageningen)

 • 1976 - Rotterdams jaarboekje 1976 (redacteur drs. R.A.D. Renting, gemeente-archivaris)(W.L. & J. Brusse, Rotterdam 1976)
  (o.a. dagelijkse kroniek 1975; Johannes Sylvius en de Illustre School; Emanuel en John Wambersie; Edward Levien Jacobson; Karel de Stoute; familie van Teutem; krant de Maasbode (1869-1885);)

 • 1978 - Convooien en licenten (Belastingmuseum 'Prof. Dr. Van der Poel, Rotterdam")(tekst audio-visueel programma)(16 pag.)

 • 1981 - Handwerkalbum van Nelly van Maarseveen (september 1886) (ISBN 90 210 1974 4; Zomer & Keuning, Ede)

 • 1982- Terugblik, Een greep uit de geschiedenis van de familie Doyer (Samenstellers: Eveline Klaver, Annetje Doyer-Brunting, Hans van der Veld-Doyer, Ingrid Gouda Quint)(drukkerij Van der Worp, Zwolle)
  (geschiedenis, stamboom (Antoni Doyer, Thomas Doyer), familie annonces, kunstschilder Jacobus Schoemaker Doyer, ir. Huibert Doyer, toneelstuk De afkomst der Doyers)

 • 1987 - Kleine latijnse grammatica (Pauli Brandii, Bibliotheca Graeco-Latina) (samengesteld door dr. G.F. Diercks en drs. N.H.C. van Loenen)(5e druk; Unieboek, Houten)

 • 1996 - Thomas Cook Overseas timetable; railway road and shipping services outside Europa (november-december 1996; 448 pagina's)(ISSN 0144-7475X)

 • Dichters na '80 (Nederlandsche schrijvers no. 25)(verzameld door dr. D.C. Tinbergen en Herman Middendorp)(2e druk; W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle)
  (dichters Jacques Perk, J. Winkler Prins, F.L. Hemkes etc)(vorige eigenaar: M. van Gulpen)

 • (fotoalbum/verzamelalbum) met ingeplakte genummerde foto's vliegtuigen
  (o.a.: A/1 de luchtschrijver; A/2 Fokker-Douglas DC van de KLM Volendammers; A/3 Fokker F22 Lappland; A/4 Air France; A/5 Fokker -Douglas D.C. 2 Haan en Rietvink; A/6 Fokker F20 Zilvermeeuw; A/7 Junkersvliegtuig JU 52 Zweedse Mij A.B.A.; A/8 Air France Antares; A/9 de Heinkel HE70; A/10 De Halland een Nothrop-vliegtuig; A/11 G.J. Geysendorffer, piloot Van Lear Black; A/12 L. Sillevis, luchtmillionair, sinds 22 maart 1922 bij de K.L.M.; A/13 Iwan W. Smirnoff; A/14 J.J. Hondong; A/15 E. van Dijk, leider rubberonderneming op Borneo; A/16 Fruns, sinds 1 mei 1927 bij de KLM; A/17 Parmentier, commandant van de Uiver; A/18 Moll, tweede piloot de Uiver; A/19 De Arend; A/20 Luft Hansa met de vliegende kogel; A/21 Fokker F36 De Arend; A/22 Fokker-Douglas DC2 De Kievit; A/23 Graf Zeppelin, Meersburg; A/24 vliegveld Schiphol; A/25 vliegveld Waalhaven; A/26 verblijf Graf Zeppelin; ansichtkaart Statendam Holland-Amerika lijn; ansichtkaart s.s. Noordam; ansichtkaart de Harwichboot, Hoek van Holland; ansichtkaart motortrenners; ansichtkaart Walter Buttler in actie (motor); ansichtkaart grasbaanraces, seniores; H.M.S. K XVIII, onderzeeër; ansichtkaart Pol Demeuter F.N., winnaar van den grooten prijs van Europa te Assen 1934; fotokaart Joe Craig, Wall Handley, Dodson (Norton);)

 • Kelim en kruissteek patronen, geheel in kleurendruk met handleiding (B43) (Hollandse handwerkuitgaven A. en H. Bruil, uitgevers Doetinchem) (15 pag.)


 • FICTIE

 • 1940 - Rumeiland, uit de papieren van Richard Beckford behelzende het relaas van zijn lotgevallen op Jamaica 1737-1738 (S. Vestdijk; aan de nagedachtenis van E. du Perron) (364 pagina's; Nederlandse Boekenclub, 's-Gravenhage)

 • 1943 - Mr. Johan de Brune Banckert-Werck van goede gedachten (Bloemlezing, samengestelde, toegelicht en ingeleid door dr. P.J. Meertens; bandontwerp: Georg Rueter) (56 pagina's; uitgegeven door de Wereldbibliotheek-Vereeniging te Amsterdam als premie voor haar leden in 1943)

 • 1947 - Died in the wool (engels) (Ngaio Marsh) (222 pagina's; The Albatross, vol. 560, authorised edition)

 • 1947 - De onsterfelijken: Jane Eyre (Charlotte Brontë, 1847) (vertaald door Elisabeth de Roos, geillustreerd door Fiep Westendorp) (448 pagina's; uitgeverij Contact, Amsterdam)

 • 1947 - De onsterfelijken: De woeste hoogte (Emily Brontë, 1847) (vertaald door Elisabeth de Roos, houtgravures Nico Bulder) (364 pagina's; uitgeverij Contact, Amsterdam)

 • 1948 - Lady Dona (Daphne du Maurier) (300 pagina's; A.W. Sijthoff Uitgeversmij N.V. Leiden)
  (sticker: technische boekhandel G. v. Herwijnen, Dordrecht (nr. 490)))

 • 1948 - Karakter, roman van zoon en vader (F. Bordewijk) (372 pagina's; Nijgh en van Ditmar Rotterdam/'s-Gravenhage)
  (vorige eigenaar: 09/05/1949 Meapel Babat ....?)))

 • 1948 - De trein der traagheid (Un soir, un train) (Johan Daisne) (Geillustreerd met 16 filmfoto's)(Marnix pocket; 1948 gepubl. Nieuw Vlaams Tijdschrift; 4e druk filmeditie; A. Manteau N.V. Brussel-Den Haag; Omslagontwerp: Aldert Witte; Druk: Geuze Dordt)

 • 1950 - De parasieten (Daphne du Maurier) (vertaling L. de Tombe)(320 pagina's; A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V.))

 • 1953 - De jaren der onschuld (Edith Wharton) (235 pagina's; De Muidertoren, Amsterdam)

 • 1955 - Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij (Multatuli) (303 pagina's; Elsevier, Amsterdam-Brussel; druk Koch en Knuttel, Gouda)

 • 1959 - Gedachten (Goethe) (L.J.C. Boucher, te 's-Gravenhage; serie onder redactie van F.J. Schmit en A.C. Niemeyer) (30 pagina's)

 • 1961 - Eenzaam maar niet alleen (H.K.H. prinses Wilhelmina der Nederlanden) (451 pagina's; 4e druk (1e druk 1959); Carrillon reeks, speciaal nr. 1, uitgeverij W. ten Have N.V., Amsterdam)

 • 1961 - Het Alibi (Daphne du Maurier) (218 pagina's; A.W. Sijthoff Leiden)
  (A.M. de Jong, Pelsakker 25 Breda)

 • 1962 - Kazan de wolfshond (James Oliver Curwood (1878-1927, Indiaanse afstamming)) (vertaling C.L.M. van der Tuin) (181 pagina's; Margriet pocket serie; De Geillustreerde Pers, Amsterdam)

 • 1965 - De vlucht van de Valk (Daphne du Maurier) (294 pagina's; A.W. Sijthoff Leiden)

 • 1967 - Rosemary's baby (in het engels) (Ira Levin) (A. Dell book 1979)(218 pagina's; A.W. Bruna Uitgevers B.V.)(ISBN 0-440-17541-0))

 • 1968 - Winnie-the-Pooh (A.A. Milne (in het engels); decorations by Ernest H. Shepard, geannoteerd door dr. D. van der Haar, oud-leraar R.H.B.S. te Amersfoort)(157 pagina's; 2e druk, De Boekerij Amsterdam)

 • 1972 - Godfried Bomans korte berichten: Aforismen, verzameld door Gerd de Ley (met een interview door Michel van der Plas) (Zwartje Beertjes 1431; omslag Dick Bruna; A.W. Bruna en Zoon, Utrecht)

 • 1991 - Herfstmanoeuvre (Heinz G. Konsalik (1921-)) (vertaling L. de Tombe)(213 pagina's; A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V.)(ISBN 90-225-1157-x))

 • 1992 - Het naakte gezicht (Sidney Sheldon) (1970 The naked face)(189 pagina's; A.W. Bruna Uitgevers B.V.)(ISBN 90-229-7754-4))

 • 1994 - Henry V (in het engels) (William Shakespeare) (Penguin Popular Classics)(144 pagina's; A. Penguin/Godrey Cave Edition; ISB 0-14-062135-0))

 • Dit zwarte goud (Toon Kortooms)(stofomslag: Cor van Velsen, typografie: Robert Westers; N.V. Uitgeverij de Lanteern, Oudenoord 12, Utrecht)

 • Duizend en een nacht, Arabische nachtvertellingen (naar de Franse editie van Antoine Galland, vertaling J.A. Sanfort; omslag naar aquarel E.B. van Dulmen Krumpelman, tekeningen Elisabeth Olofs)(N.V. Boek en Wereld, Groningen)
  (vorige eigenaar: 15/7 1978 K. Rietdijk, Zuidendijk 20-22 Dordrecht)

 • Julius (Daphne du Maurier) (364 pag.; Nederlandse Boekenclub, 's-Gravenhage; drukkerij v/h G.J. van Amerongen en Co, Amersfoort)

 • De kopermijn, de geschiedenis van de familie Brodrick (Daphne du Maurier) (376 pagina's; Margriet bibliotheek, de Geillustreerde Pers NV, Amsterdam)

 • Het huis der stormen (Wuthering Heights) (Emily Brontë) (316 pagina's; N.V. Drukkerij de Spaarnestad, Haarlem)

 • Adam Bede (George Eliot (1819-1880); vertaling mevrouw Busken Huet, voorrede dr. A. Pierson, 10e druk, met drie staalplaten naar tekeningen van Jozef Israels en portret van de schrijfster geschilderd door M. d'Abert Durade) (490 pagina's; L.J. Veen, Amsterdam)
  (vorige eigenaar: A.M. Kersten(?)

 • Familie Lorenz (naar het Duitsch van Wilhelmine Heimburg, bewerkt door J.P. Wesselink-van Rossum) (316 pagina's; Geb. Kluitman, Alkmaar)
  (vorige eigenaar: Elizabeth Kriger, Bruinisse 6 December 1918)

 • Te laat (C.F. Schöttelndreiër) (80 pagina's; Nijkerk G.F. Callenbach; tekening W. Hoogenbos)
  (vorige eigenaar: C. v.d. Straten, kerstfeest 1905 2e prijs)

 • De vrijwilliger van 1830, van een schoolmeesterszoon die het geluk zoch waar het niet te vinden was (W. Schippers) (193 pagina's; te Leiden bij J.J. Groen & Zoon, N.V.)

 • Jane Eyre (Charlotte Brontë) (vertaald door Clara Eggink) (375 pagina's; Margriet-bibliotheek, de Geillustreerde Pers N.V., Amsterdam)

 • Mary Anne (Daphne du Maurier) (Saskia reeks nr. 5) (295 pagina's; vertaling Myra Vreeland; EVA Weekblad voor de vrouw/Leiden)

 • Sil de strandjutter (Cor de Bruijn) (illustraties Anton Pieck) (304 pagina's; C.F. Callenbach N.V. uitgever, Nijkerk)

Laatst gewijzigd: februari 2019, september 2020.