Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Registers houdende aantekening van de aangevraagde en verleende bouwvergunningen (1853-1909)


1853

(bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209, inv.nr. 33)
001 op den Riedijk C322 Ter weder zijden van de sluijs te mogen stellen een hekje in diervolge als bij zijn overbuur de Heer J. Koois. (4-1-1853 W. van Ameijden)
002 B91 Boombrug
003 B131 Wijnstraat AANVRAAG De ondergeteekende in de verpligting zijn de om ten behoeve van N. Klaus eigenaar van het huis in de Wijnstraat over den Mattestijger Wijk B nr. 131 de navolgende werken te verrigten, als:
no. (1) ene klijne verandering aan de voorpui en de stoep te rijzen en daartoe de nodige schutting
no. (2) eenen nuwen schoorsteen maken
no. (3) eene privaat put te maken binnen huis kort bij den voorgevel

vraagt daartoe de hem nodige vergunning
Dordrecht, den 10 Januarij 1853.
no. 1 toegestaan mits betalend de koste van 't bestraten
no. 2: iden
no. 3 vermits in acht nemen acte 1 der ordonnantie

Architect der gem. G.N. Itz
[NIET DOORGESTREEPT] Geweigerd, om reden dat deswegens een request aan het bestuur dezer gemeente moet worden ingediend.
004 D1122 Zandweg -
005 B32-33 Wijnstraat (pakhuis ) om een stelling te plaatsen voor boven genoemd pakhuis (20-1-1853 H. Boet, H. Boet Zn.)
006 D54 Voorstraat -
007 wijk B9 nodige reparatie aan Boombrug en uitkomende buiten het Groothooft (12-2-1853)
008 C511Doelstraat genaamt De Duifjes
009 D20 Voorstraat  
010 D20 Voorstraat (5-3-1853 H.C.P. de Hosson)
011 C1221 Hofstraat (8-3-1853 B. de Greef)
012 A346 Varkenmarkt (9-3-1853 Jacobus van Welsenes)
013 D105 Voorstraat (P. van der Slik)
014 D844 Bagijnhof (P.A. van Rije)
015 C365 Voorstraat (18-3-1853)
016 C264 Rietdijk (26-3-1853 Jacobus van Welsenes, C. Perck)
017 Varkenmarkt (Slenaarsstal) (J. Lindemans)
018 C1603 Voorstraat (Gevaerts van Nuland)
019 D766 Achterom -
020 D165 Kalkhaven (wed. van der Koogh)
021 D252 Voorstraat (Lt. Roodenburg)
022 B164 Wijnstraat (4-4-1854 P. van Ganzewinkel)
023 C4 achtergevel wegbreken (4-4-1853 D. van Dijl)
024 A48 Lombardbrug -
025 B32-33 WIjnstraat J. Boet
026 Nieuwstraat (11-4-1863 Heer Freen)
027 D1016 Vriezestraat (J. van der Straaten)
028 C1335 Voorstraat (G.H. Veth)
029 C886 Voorstraat zonneschermen
030 C501 Doelstraat afbreken gevel (C. de Koster)
031 C1218 Nieuwstraat (C.G. 't Hooft)
032 D553 Raamstraat (J.J. van de Weg)
033 B98 buiten 't Groothooft (A. Kelhoven)
034 C1336 Voorstraat (H. Bremekamp)
035 D169 Kalkhaven -
036 - -
037 C360 Torenstraatje (J. Monté)
038 D309 Voorstraat (wed. A. Lemkes)
039 C1596 Kolfstraat -
040 E586 Zandweg (2-5-1853 L. van Son)
041 D24 Voorstraat (D. Monté)
042 C1285 Nieuwstraat -
043 C24 Voorstraat (J.P. Schaeffer)
044 E64-64 De Nederduitsen Herv. Diaconie,
Eenige nieuwe woningen te bouwen vraagd premissie tot het zette van het Benodigd schot en verzoek tevens rooijng voor hetzelve te geven (9-5-1853 C.J. Singels)
045 C1605 Voorstraat (mej. Voogd huisvr. F. Boekee)
046 C1304 Nieuwstraat (J. van Dalsem)
047 B97 Palingstraat (20-5-1853 C. Ridderhof)
048 D56 Voorstraat zonnezeil
049 C1064 Lindegracht zonneschermpjes (J.A. Blackstone)
050 C349 Torenstraatje (J. Morks)
051 B336 Knolhaven (H. Bekkers)
052 C49 Voorstraat (wed. A. Agevoort)
053 E416 Hoog (J. Pouwels)
054 C320 Riedijk (D. Spoel)
055 D79 Voorstraat (P. van Ganzewinkel)
056 B276 Kuipershaven (J. Korthals)
057 C963 Voorstraat (C. Kruimel)
058 C1057 Lindegracht -
059 B56 Wijnstraat stelling plaatsen (P.C. de Groot)
060 D53 Voorstraat (P. van Zanten)
061 C1236 Nieuwstraat (H.J. Geurink)
062 D478 Boogjes maken koetsierswoning, wegbreken oude muur (van der Wall Puttershoek)
063 A206 Groenmarkt (R.B. van der Horst)
064 D675 Lange Breestraat (J. de Zwart)
065 C1094 Steegoversloot het afbreken der voorgevel tot op de pui lijst en weder op te laten metselen met twee hoog kasijn om daar voor te stellen de benodogde stelling (24-6-1853 Van den Santheuvel)
066 C1468 Dwarsgang (Herbert Brons)
067 C774 Marienbornstraat (Koningshof) Dat het opbouwen van een huisje, op gemelde hof komende over de lengte langs de Stads gracht op de bestaande stads boomen, over de breedte langs de Marienbornstraat met de gevel op de bestaande heiningmuur waarin een luchtkoezijn te plaatsen met naar buiten slaande vensters in dier volge als om de andre zijde bestaande en ingemelde straat uitkomende huisje, dat welke op bouw een stelling te zetten met een afgesloten schot in de straat (25-6-1853 C.J. Schotel)
068 C1245 Nieuwstraat (J. Degens)
069 B29 Wijnstraat (Johs. Bekkers)
070 Doelstraat riool onderzoeken (W. van Ballegooijen)
071 A233 Vleeshouwersstraat (D.W.A. Foks)
072 C169 Voorstraat (Gebrs van Helmond)
073 C1121 Augustijnenkamp (A. Kooiman)
074 Beursplijn [=Scheffersplein] -
075 A499 Hoge Nieuwstraat -
076 A299 Groenmarkt -
077 C338 Riedijk een los uitsteek zeiltje (G. te Veldhuis)
078 C1192 Steegoversloot het plaatsen van een stijger tot het uitbreken van oude n het weder plaatsen van nieuwe koezijnen in den gevel (16-7-1853 Brusaard)
079 C103 Voorstraat (L. Kooiman)
080 D 249/252 Voorstraat (Bandt van Heekelingen)
081 Tolbrugstraat put
082 A353 Knolhaven (A. de Leng)
083 A498-499-500 Hooge Nieuwstraat (J.P. Hessels)
084 Haringstraatje (A. Vos)
085 C1140 Augustijnenkamp (C. van Kooten)
086 C789 Vest (26-7-1853 J. van der Waard)
087 Breestraat achter zijn huis (A. Vos)
088 D824-833 Vest het leggen van vijf bruggen voor dezelve huizen (B.G. de Klerk)
089 B264 Varkenmarkt (heer Kuper)
090 A410 Nieuwe Haven -
091 A281 Groenmarkt (heer Delhez)
092 D1086 Dwarsgang (J. Verbroek)
093 A493 Hoge Nieuwstraat / Binnen Walevest -
094 C1563 Kromme Elleboog (9-8-1853 W. van de Weg)
095 C324 Riedijk -
096 B37 Nieuwbrug het wegbreken der pothuizen, vernieuwing der onderpui, het leggen eener stoep
097 E439 Hoog (J. Kooijman)
098 E69 Hellingen (H. Terbent)
099 C1482 Kromme Elleboog -
100 C59 Voorstraat (P. Bordier)
101 C715 Voorstraat -
102 A343 Varkenmarkt -
103 C1292 Dwarsgang -
104 C104 Maartenschat -
105 A5 Groenmarkt -
106 D695 Spuistraat -
107 C249 Bleijenhoek -
108 C685 Heerheijmansuisstraat (M. Degens)
109 C463 Wijgaardstraat -
110 A301 Groenmarkt (A. Bemolt)
111 B325 Wolwevershaven (F. v.d. Elst)
112 C464 Wijngaardstraat -
113 B314 Wolwevershaven -
114 C532 Voorstraat (L. van der Stek)
115 A 20 Groenmarkt (9-12-1853 H. van Vlijmen

Laatst gewijzigd: januari/februari 2007, okt 2008, mei 2015